Soru & Cevap

Soru sormak için tıklayınız.

Adı Soyadı : Muhamed demir - Tarih : 2023-03-30 22:51:10

Soru : Hocam merhaba ayak bileğimde şişlik ödem vardi doktor usg istedi sonuc= sağ prosikmal safen ven capi 7mm ölçülmüş olup , augmentasyonlar reflu akim izlendi. Diz hizasinda 7.5mm ölçülmüş olup uzun sureli reflu akim mevcuttur. Sağ kruris posteriomedialde yaygin yuzeyel varisler izlendi. Acil bi durum varmidir hocam tedavisi nedir ameliyat gerekirmi cevaplarsaniz sevinirim teşekkürler

Cevap : Muhammed Bey acil durum yoktur.Ameliyatsız yöntemle Tedavi olmanız gerekir.


Adı Soyadı : Engin Algül - Tarih : 2022-12-22 19:57:37

Soru : Sn.Opr .Dr.Reha Kurt( Aşağıda paylaştığım USG Doppler Raporlar onu değerlendirip , önerilerinizi rica ederim . Saygılarımla. Engin Algül 05324964920 algulengin@hotmail.com Z İnceleme 6-11 mhz lineer prob ile yapılmıştır. Bilateral vena femoralis komünis(CFV), femoralis süperfisyalis(SFV),vena saphena magna (VSM) ve popliteal ven (Pop-V) traseleri boyunca damar duvarı normal kalınlıkta izlenmiştir, lümen içi patoloji saptanmamıştır, kompresyona yanıt normaldir. Spektral incelemede akım formu inspirasyonla değişken fazik yapıdadır, yapılan renkli doppler incelemede lümen içi patoloji saptanmamıştır akım yönü normaldir. Valsalva manevrası ile derin venlerde reflü akım saptanmamıştır. Bilateral sefanofemoral bileşke düzeyinde Valsalva manevrası ile kontiniü reflü akım izlenmiştir. Safenofemoral bile?ke düzeyinde sa? VSM AP çap? 5,8 mm ve sol VSM AP çap? 5,6 mm ölçülmü?tür. Sa? VSP (parva ) çap? 3,8 mm, sol VSP (parva ) çap? 2,5 mm ölçülmü?tür. Her iki kruriste en büyükleri sağda 2 mm solda 1,9 mm çapında olan, VSM, VSP ve yüzeyel venler ile ilişkili dilate perforan venler izlenmiştir. İnceleme 6-11 Mhz lineer prob ile yapılmıştır. Her iki arteria karotis komünis (CCA), karotis eksterna (ECA) ve karotis interna (ICA) damar duvarı intimaları düzensiz izlenmiş olup kalınlıkları artmıştır, lümen içi anlamlı stenoza neden olmayan fibrokalsifik plaklar mevcuttur. Spektral incelemede CCA, ECA, ICA akım formu ve spektral pencere normaldir: akım hızlarında artış saptanmamıştır. Her iki CCA ve ICA'ya ait değerler normal sınırlardadır. Her iki vertebral arter (VA) V1-V2 segmentlerinde yapılan incelemede, vertebral arter kalibrasyonları (sağ VA: 4,3 mm ve sol VA: 4,6 mm ) normal olup, renkli doppler incelemede akım yönleri kranial yöndedir. Spektral incelemede akım formu ve spektral pencere normaldir: akım hızlarında artış saptanmamıştır.

Cevap : Engin Bey venöz sistemde dilate yani genişlemiş venler nedeniyle tedavi görmeniz gerekli. Atar damar sisteminde kireçlenmeler tesbit edilmiş Yaşınızı belırtmemişsiniz.Daha sıhhatli değerlendirmeler Sizin muayeniz neticesi olur.Randevu alınız..


Adı Soyadı : aykut - Tarih : 2022-10-04 21:34:31

Soru : merhaba hocam. Her iki v.safena magna kranial segmentleri acik izlendi. Sag v. safena magna SFB duzeyinde 6.8mm, diz medialinde 4mm, sol v.safena magna SFB duzeyinde 5.5mm, diz medialinde 3,5mm capindadir. Sagda SFB duzeyinde kontinu reflu akim izlenmistir.Sag diz mediali ve kruriste VSM' ye eslik eden dilate varikoz yapilar izlenmistir. Sag kruris 1/3 distal kesim medialde 2.7mm, proksimalde ise 3mm capinda perforan venler mevcuttur. Ameliyat (köükle doldurma) gereklim? olmazsam sorun olur mu? (ağrı vs yok)

Cevap : Aykut Bey..Durumunuzu klinik olarak değerlendirmek gerekir.Randevu alınız.Muayene ücretsiz dir


Adı Soyadı : Yunus Bey - Tarih : 2022-07-18 02:43:37

Soru : Merhaba hocam, Sol bacağın sağ bacağa göre biraz daha şişkin olması sebebiyle, herhangi bir ağrı veya yara gibi semptomlar olmaksızın, sadece şişme sebebiyle renkli-doppler çektirdim, sonucu sizinle paylaşıyorum, değerli yorumunuzu bekliyorum. Bilateral vena femoralis komunis(CFV), femoralis superfisyalis(SFV),vena saphena magna (VSM) ve popliteal ven (Pop-V) traseleri boyunca damar duvari normal kalinlikta izlenmistir, lumen ici patoloji saptanmamistir, kompresyona yanit normaldir. Spektral incelemede akim formu inspirasyonla degisken fazik yapidadir, yapilan renkli doppler incelemede lumen ici patoloji saptanmamistir akim yonu normaldir. Valsalva manevrasi ile bilateral derin venlerde reflu akim saptanmamistir. Bilateral safenofemoral bileskede ve bilateral VSP'de Valsalva manevrasi ile kontiniu reflu akim izlenmistir. Safenofemoral bileske duzeyinde sag VSM AP capi 6,2 mm ve sol VSM AP capi 5,8 mm olculmustur. Sag VSP (parva) capi 3,5 mm, sol VSP (parva) capi 4,1 mm olculmustur. Her iki kruriste en buyukleri sagda 2,3 mm solda 1,8 mm capinda olan, VSM, VSP ve yuzeyel venler ile iliskili dilate perforan venler izlenmistir. Hocam bu sonuç ne olabilir?

Cevap : Yunus Bey..Varis hst.lığı bulguları yazılmış.Ancak ben durumu muayene ederek değerlendirmek isterim


Adı Soyadı : Yunus Bey - Tarih : 2022-07-01 14:03:43

Soru : Merhaba hocam, Sol bacağın sağ bacağa göre biraz daha şişkin olması sebebiyle, herhangi bir ağrı veya yara gibi semptomlar olmaksızın, sadece şişme sebebiyle renkli-doppler çektirdim, sonucu sizinle paylaşıyorum, değerli yorumunuzu bekliyorum. Bilateral vena femoralis komunis(CFV), femoralis superfisyalis(SFV),vena saphena magna (VSM) ve popliteal ven (Pop-V) traseleri boyunca damar duvari normal kalinlikta izlenmistir, lumen ici patoloji saptanmamistir, kompresyona yanit normaldir. Spektral incelemede akim formu inspirasyonla degisken fazik yapidadir, yapilan renkli doppler incelemede lumen ici patoloji saptanmamistir akim yonu normaldir. Valsalva manevrasi ile bilateral derin venlerde reflu akim saptanmamistir. Bilateral safenofemoral bileskede ve bilateral VSP'de Valsalva manevrasi ile kontiniu reflu akim izlenmistir. Safenofemoral bileske duzeyinde sag VSM AP capi 6,2 mm ve sol VSM AP capi 5,8 mm olculmustur. Sag VSP (parva) capi 3,5 mm, sol VSP (parva) capi 4,1 mm olculmustur. Her iki kruriste en buyukleri sagda 2,3 mm solda 1,8 mm capinda olan, VSM, VSP ve yuzeyel venler ile iliskili dilate perforan venler izlenmistir.

Cevap : Yunus Bey Ben kontrol ve değerlendirmek isterim..


Adı Soyadı : Ahmet tekin - Tarih : 2022-06-25 15:22:09

Soru : Hocam merhabalar benim Radyoloji sonucu bu şekilde Sağ yüzeyseI Femoral vende ValSalva manevrası boyunca geriye doğru akım saptanmıştır( Venöz yetmezlik) Diğer derin Venöz yapılarda reflü saptanmamıştır . Ben polisliği kazandım bir ay sonra genel sağlık muayenesine gireceğim Polislik sağlık Yönetmeliği’nde varisle ilgili madde Bu şekilde; A Diliminde Yer Alan Madde: Bir veya iki ekstremitede (alt veya üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel varisler ile yüzeysel hemanjiom veya yüzeysel telenjiektazisi olanlar sağlam kabul edilir. B Diliminde Yer Alan Madde: Santral veya periferik venöz dolaşım yetmezlikleri, varisler ve bu patolojilerin başarılı ameliyatları, şeklinde yer alan madde B diliminde yer almasından dolayı engel teşkil etmektedir. C Diliminde Yer Alan Madde: Ameliyat olsun veya olmasın, beden hareketlerini kısıtlayan fakat çalışma olanağı veren venöz dolaşım yetmezlikleri, tromboflebit, staz ülseri, DVT, varisler, şeklinde yer alan madde B diliminde yer almasından dolayı engel teşkil etmektedir . Benim varisim hangi dilime girmek de yönetmeliğe göre polis olmama engel mi? Lazer veya köprü tedavisi uygulanabilir mi Cevaplarsanız çok sevinirim

Cevap : Ahmet Bey Yönetmeliği alın ve Muayeneye gelin durum değerlendirilmesi yapılsın


Adı Soyadı : İsa atay - Tarih : 2022-06-16 19:19:49

Soru : BİLATERAL ALT EKSTREMİTE VENÖZ RENKLİ DOPPLER US İNCELEMESİ Bilateral ana femoral ven, yüzeyel ve derin femoral ven,popliteal ven ve büyük safen venlerin lümenleri açık olarak izlenmekte olup kompresyon ile kollabe olmaktadır, trombüs lehine bulgu izlenmemektedir. Akut DVT izlenmedi. Sol safenofemoral bileşkede ve VSM de valsalva manevrası boyunca sürekli yetmezlik ile uyumlu ters yönlü reflü akımı izlendi. Sol VSM çapı SFJ de 6 mm, uyluk proksimalde 5.6 mm , uyluk distalinde 2.9 mm ölçüldü. Sol kruris proksimali medialde VSM ile ilişkili variköz venler ile bağlantılı derin perforan vende augmentasyon ile ters yönlü akım izlendi. Sağ kruris posterior proksimal-orta kesimde yaklaşık 1.5 mm çaplı VSP ile ilişkili derin perforan ven izlendi. Sol kruris posterior orta kesimde yaklaşık 1.5 mm çaplı VSP ile ilişkili derin perforan ven izlendi. Hocam 36 yaşımdayım ayaklarımda şişme yok bariz şikayetimde yok sol diz alti baldir iç kesiminde ve iki ayak bilek bölgesinde kilcal damarlar görünüyor. Bu sonuçlara göre ameliyat gerekiyormu veya başka bir tedavi seçenekleri varmi? Teşekkür ederim

Cevap : İsa Bey ameliyatsız tedavi yöntemleri secenek olarak uygulanır


Adı Soyadı : İbiş cihan - Tarih : 2022-06-16 16:27:50

Soru : Sağ sefanamagna ana femoral ve ler derin femoral venlerin izlenebilen proksimal kesimleri yüzeyel femoralvenler ve poplietal ve ler B mod renkli dompler ve duplex doppleriler ile değerlendirmiştir damar duvarları düzgün olup intraluminal patalojizlenmedi ven lu enleri aksiyal planda yapılan kompirasyonla tam olarak kollebe edilmiştir ve patent olarak değerlendirilmiştir renk modu il incelemederenkle dolumları tamdır valsalvamanevrasıile sağ sefenofemoral bileşkede grade 2 reflü akım izlenmiştir sağ vms çapı en geniş yerinde 4 mm ölçülmüştür hocam doktorun ne dediğini anlamadım açıklarsanız sevinirim

Cevap : Sn.İbiş Varis hastalığınız var.Tedavi olmak için randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : Rüya - Tarih : 2022-06-15 08:31:22

Soru : Merhaba ultrason raporumda bu şekilde rapor yazılmış rica etsem yorumlarısınız Hastanin Bilateral Alt Extremite Derin ve Yuzeyel Venlerinin Renkli Doppler-Duplex incelemesinde: Bilateral common femoral venler, femoral ven bifurkasyonu, adductor kanala dek superficial femoral ven ve popliteal vende solunumla fazik spontan kranial yonde akim mevcuttur. Bu venler kompresyonla kollabe olmaktadir. Her iki VSM (V.safena magna) Valsalva sonrasi VSM caplari sagda 4,5 mm solda 4 mm olculmustur. Her iki VSM de grade 1 reflu akim izlendi.

Cevap : Rüya Hn..her iki bacağınızda varis olmaya meyilli durum var.Klişnik olarak tetkik edilmesi gerekir ona göre değerlendirme yapmakta fayda var


Adı Soyadı : Nihat Atasoy - Tarih : 2022-06-14 12:15:34

Soru : Hocam 35 yaşımdayım bir kamu hastanesinde idari birimlerde masa başı çalışıyorum. Gençlik yıllarında itibaren iki ayak bilek iç kısmında hafif kilcal damarlar görünüyordu son zamanda sol diz alti baldir iç tarafında kılcal varisler görünmeye başladı bende çalıştığım hastane kalp damar cerrahisi olmadığı için iç hastalıkları bölümüne gidip ultrason dopler istetdim. Dopler de şu ifadeler yaziyor: Bitarel ana femoral ven, yuzeysel ve derin femoral ven, popliteal ven ve büyük safen ven lumenleri açık olarak izlenmekte olup kompresyon ile kollabe olmaktadır. Trombus lehine bulgu izlenmemektedir. Sol VSM de valsalya manevrasinin manevra boyunca süren reflü yanıtı alınmıştır. Sağ uyruklu VSM ile ilişkili yüzeysel yerleşimli ektazik perforan venler izlenmektedir. Denilmiş hocam ayaklarımda şişme yok varislerin olduğu yerde ağrıda yok. Ameliyatlı bir durumum varmi neler yapmalıyım. Şimdiden çok teşekkür ederim.

Cevap : Nihat Bey VARİS Hastalığınız var.Tibbi tedavi olmanız gerekir


Adı Soyadı : Arzu - Tarih : 2022-06-13 22:19:38

Soru : CFD de sagda grade 1 venöz yetmezlik lehine revers akim izlenmiştir diğer venöz sistemde yetmezlik saptanmamıştır sağ SFC capi 5.5mm VSM uyluk orta kesimde capi 3 mmdir sol SEÇ capi 6.3 mm VSM uyluk orta kesimde capi 2.8 mm dir ne demektir hocam çok teşekkür ederim

Cevap : Revers akım anlamı Varis oluşumuna musait durum mevcut.Klinik olarak tetkik etmek gerekir.Randevu alabilirsiniz.


Adı Soyadı : Gülşah, - Tarih : 2022-06-13 16:49:49

Soru : Sağ vsm proksimalinden uyluk orta kesimine kadar trombezedir sonrasinda vsm lumeni distale kadar acıkdir diz seviyesinden açık vsm kalibrasyonu 4'5mmdir açık vsm de valsalva ile grade 1 reflu akım izlendi sağda aksesuar safen ven kalibrasyonu 7'8 mm dır aksesuar safen ven de valsalva ile grade 3 reflu akım izlendi sağ cfv dfv sfv de valsalva ile grade 2 reflu akım izlendi sağda uyluk mediali ve kural bölgede nontromboze dilate varikoz paketler izlendi sağ vsm kalibrasyonu 5'7mm dır sağ vsp de valsalva ile grade 4 reflu izlendi baldirdan vsp kaynaklı birkac adet nontromboze varikoz pake ler izlendi sağ popliteal ven lumeninde heterojen trombus mevcuttur . Ven lumeninde rekanalize akımlar izlendi geç subakut dönem trombus sağda cocket's 3 ve paratibial perfore ven yetmezlik mevcut

Cevap : Gülşah Hn..Varis Hst.lığınız var Ameliyatsız tedavi için randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : Yunus ağırbaş - Tarih : 2022-06-04 17:19:00

Soru : Hocam diz kapagi ic kisminda olusan varislerim icin ultrasona girdim sag vsm 4mm ,sol vsm 9mm ölçülmüştür . Valsavla manevrasi ile sag safenofemoral bileskede grade 2 ve sol safenofemoral bileskede ve sol vsm de grade 4 reflu akım izlenmiştir die sonuc kagidimda yazilar vardi ameliyatlik durumum varmidir ben bu yazilardan bisey anlamadim rica edersem aciklasaniz bana olurmu

Cevap : Yunus Bey .Ameliyatlık bir durum yok gibi.Ancak tıbbi tedavi görmeniz gerekir.


Adı Soyadı : Nihan Kavuşturan - Tarih : 2022-05-26 19:17:15

Soru : Hocam merhaba, 51 yaşındayım. Şehir hastanesinde çekilen sonucum şu şekilde. Sağ vsm çapı uyluk proksimalinde 8.1 mm diz düzeyinde 7.1 mm. Sol vsm çapı uyluk proksimalinde 9mm.diz düzeyinde 6.2 mm. Ayakta çekildi Dr um ameliyat dedi. Ben de özel hastaneye gittim onun rapor şu şekilde ameliyata gerek yok dedi. Valsalva esnasında solda safenofemoral bileşke düzeyinde 4sn ve üzeri reflü akım izlenmiştir. Ancak reflü akım safen ven trasesinde devsm etmemektedir. Sol safen ven çapı en geniş yerinde 5mm dir. Sağda reflü akım izlenmesi çapı 5mm dir. Ultrason yatarak çekildi. Sonuçlar neden farklı çıkmış olabilir hocam, ne yapmalıyım. Bilgi verirseniz çok memnun olurum, teşekkür ederim.

Cevap : Tel. ile BİLGİ ALABİLİRSİNİZ


Adı Soyadı : Burçin Topkaya - Tarih : 2022-05-20 12:57:25

Soru : Doppler çekimi sonrası , her iki anlamlı derin venöz akım reflüsi izlenmedi her iki tarafta valsalva ile 1-2 an süren anlamlı reflü akım ilişkili izlenmekte olup safenofemoral yetmezlik lehine değerlendirilmiştir V. Safena magna kranial segmenti sağda 5,6 solda 5,4 Ölçüldü Hocam bu nedir bilgi verirmisiniz

Cevap : Varis Hs.lığı teşhisi.Tedavi edilmeli...


Adı Soyadı : Yusuf kan - Tarih : 2022-05-18 20:29:23

Soru : Merhabalar hocam valsalva manevrası ile sağ büyük safen vende anlamlı reflu izlendi. VSM SAGDA 8 MM ÖLÇÜLDÜ sağ büyük ven trasesinde yer yer tortioze multipl büyük varikoz genişlemeler izlenmektedir .reflu varisim var .ameliyat olmam gerekiyormu. Yeni gelişmeler olan alternatif tıp kullanilmalimidir teşekkür ederim

Cevap : Tedavi gerekli


Adı Soyadı : ayse aydın - Tarih : 2022-05-11 12:59:01

Soru : merhaba hocam bilateral alt ekstremize derin venöz sistemi dislate dek açık olarak izlenmektedir derin venöz yapıların kompresyon ve augmentasyona yanıtları normal olarak alınmaktadır. dvt saptanmamıştır bilateral safenofemoral bileşke tüm transa boyunca safena Magna (sag proksimal 5.7 mm sol proksimal 6.2 mm ) dilete olup Valsalva ile bu segmentlerde 3-4 sn suren devamlı akım vardır . bu tedavi gerektiren bir durum mudur

Cevap : Vardır Ayşe Hn...


Adı Soyadı : Ebru dursun - Tarih : 2022-05-06 19:38:52

Soru : Merhaba hocam ben 24 yasindayim doppler sonucum şöyle; Sol büyük safen ven çapı bileşke düzeyi proksimal 7.5 mm ölçülmüş olup normalden geniştir. Sol büyük safen ven trasesi boyunca reflü akımı izlenmiştir. Soldan büyük safen ven krural bölge proksimalinde  tortiöz seyir göstermektedir  ve vene varisköz venöz  yapılar eşlik etmektedir. Hocam ameliyat gereklimi?

Cevap : tedavi gerekli...


Adı Soyadı : Yasemin Kösemen - Tarih : 2022-04-26 10:18:08

Soru : Sağ vsp proksimalden başlayan 8mm kalibrasyon artışı ve valsalva ile reflü akım izlenmiştir. Politeal fossada baker kisti izlenmemistir. Sağ kruris orta düzeyde vsp ile iştirakli vsm trasesine uzanan en geniş yerinde 7mm çapa ulaşan yaygın tortioz venöz kollateraller izlenmiştir. Sonuç sag vsp yetmezliği ve eşlik eden varikoz kollateraller mevcuttur Ameliyat şart mıdır hocam

Cevap : Yasemin Hn.Ameliyat şart değil.Tedavi olabilirsiniz..Tel ile bilgi alabilirsiniz


Adı Soyadı : Yasemin Kösemen - Tarih : 2022-04-26 10:15:55

Soru : Sağ vsp proksimalden başlayan 8mm kalibrasyon artışı ve valsalva ile reflü akım izlenmiştir. Politeal fossada baker kisti izlenmemistir. Sağ kruris orta düzeyde vsp ile iştirakli vsm trasesine uzanan en geniş yerinde 7mm çapa ulaşan yaygın tortioz venöz kollateraller izlenmiştir. Sonuç sag vsp yetmezliği ve eşlik eden varikoz kollateraller mevcuttur

Cevap : Yasemin Hn..ameliyatsız tedavi için randevu alabilirsiniz.


Adı Soyadı : Arzu - Tarih : 2022-03-29 17:33:52

Soru : Sağ sol femoral ben kranial kesimde valsalva ile geri akım izlendi ne demek

Cevap : Varisiniz oluşacak demek...


Adı Soyadı : Ramazan Çıkın - Tarih : 2022-03-19 22:42:16

Soru : Merhaba hocam vsm uylukta 8 mm trunkal genişleme sol vsmbacakta 7mm çaplı varikoz genişleme sol cockett 2 perforan benim yaklaşık4 mm ölçü de genisleme

Cevap : tedavi için..Randevu alınız..


Adı Soyadı : hüsne taslak - Tarih : 2022-03-16 22:32:49

Soru : merhabalar hocam ; Sağ VSM çapı proksimalde yaklaşık 3 mm, dizaltında 2,3 mm ölçülmüştür. Sol VSM çapı proksimalde yaklaşık 2,4 mm, dizaltında 2 mm ölçülmüştür. Valsalva manevrası ile derin venlerde geri akım saptanmadı. Valsalva manevrası ile yüzeyel venlerde geri akım saptanmadı. Her iki VSM proksimali çevresinde dilate variköz oluşumlar izlendi.

Cevap : Hüsne..Taslak..Durumunuzu Klinik muayene ile değerlendirmek gerekir.Varisleriniz var..


Adı Soyadı : Canan tekin - Tarih : 2022-03-16 20:35:37

Soru : Merhaba hocam Bacak doppler sonucu aşağıdaki gibi çıkmıştır. Yorumunuz nedir. Sağ alt ekstremitede CFV, SFV, DFV, popliteal, tibialis anterior, tibialis posterior, peroneal venlerde kompresyon testi, augmentasyon testi yanıtları pozitif alınmıştır. Ven duvarları düzgündür ve trombüs ekojenitesi görülmemiştir. Venlerde venöz dalga formasyonu solunumla modüle izlenmektedir. Sağ safena magna ven çapları 5 mm'den küçük olarak ölçülmüştür. Damar kompresyon ve augmentasyon testleri yanıtı pozitiftir. Ven duvarları düzgündür ve trombüs ekojenitesi saptanmamıştır. Sağ kruris düzeyinde yüzeyel venlerde genişleme saptanmamıştır. Sağ kruris düzeyinde kommunikan venlerde kan akımı yönleri fizyolojik görülmektedir. Sağ alt ekstremite derin ve yüzeyel venöz sistemde DVT saptanmadı.

Cevap : Canan Hn. Bu tip tetkikleri Klinik muayene ile birlikte yorumlamak lazım..


Adı Soyadı : Gülsüm aydogan - Tarih : 2022-03-04 15:37:03

Soru : Her iki ana iliak, eksternal iliak, ana femoral ven, derin femoral ven , yuzeyel femoral ven ve popliteal ven normal trasedir. Derin venler tum segmentlerde kompressıbl olup lumen ekolari dogaldir. Krural duzeyde kranial kesimde tibialis anterior , posterior ve peroneal venler aciktir. Augmentasyona cevap tamdir . Derin venlerde akut trombus saptanmamıştır. Erekt pozisyonda valsavra manevrasi ile femoral vende ve popliteal vende anlamli ( 1sn den uzun süren ) ters yönlü akım kaydedilmemiştir. Bilateral büyük ve küçük safen venler açıktır . Safen venlerde yapisal değişiklik saptanmamıştır. Safena magna nin çapı safenofemoral bileşkede R: 10 mm L: 9,5 mm Safena parva nin çapı safenopopliteal bileskede R: 2,5 mm L: 3,8 mm Erekt pozisyonda manuel dekompresyon ile ters yönlü akim kaydedilmemiştir. Sonuç : Safenofemoral bileske düzeylerinde büyük safen venlerde çap artışı izlendi.

Cevap : Gülsüm Hn.Varis oluşumuna meyilli bir durum .Varis corabı kullanmanızı öneririm


Adı Soyadı : Dila Gül - Tarih : 2022-02-26 01:49:23

Soru : Merhabalar hocam, kız kardeşimin sonuçları bu şekilde, yorumlarsanız sevinirim. Kendisi 27 yaşında BİLATERAL ALT EKSTREMİTE VENÖZ SİSTEM RDUS Venlerde augmentasyon ve kompresyon testleri doğaldır. Venöz yapılarda trombüs imajı izlenmemiştir. Valsalva manevrası ile venöz yetmezlik saptanmamıştır. Popliteal fossa düzeyinde VSP çapı 6 mm olup belirgindir. Uyluk düzeyinde VSM boyutlarında anlamlı dilatasyon izlenmedi. sonuç raporda belirtilmiştir.

Cevap : Diz ardı Varis görüntüsü mevcut anlaşılan.Tedavi gerekir


Adı Soyadı : Ceyhun altindag - Tarih : 2022-02-15 03:18:50

Soru : Sol doopler Venöz lumenler komprese olmakta augnentasyon yanıtı normal olarak alınmaktadır valsalva manevrası ile safenofemoral bileşke de ve vsm devamlı reflu akımı mevcuttur perforan venlerde dilatasyon ve valsalva ile venor reflu izlenmedi vsm on arka çapı diz çevresinde 4,2 mm safenofemoral bileşke 5,9 mm dır sonuc safenofemoral bileşke de ve vsm de grade 4 venöz yetmezlik sağ doppler calsalva manevrası ile safenofemoral bileşke de ve vsm de devamlı reflu akımı mevcuttur vsm on arka çapı diz çevresinde 5,1mm safenofemoral bileşke çapı 6,3 mm dir vsm grade 4 venöz yetmezlik yorumunuz nedir hocam ameliyat sartmi

Cevap : Tedavi gerekir.Ameliyat şart değil.


Adı Soyadı : AYSEL TANRIVERDİ - Tarih : 2022-02-01 09:11:44

Soru : Hocam 31 yaşındayım. Vsm Çapı Kasık bölgesinde 10 mm ölçüldü. Doktorum radyofrekans yapılması gerekiyor.ilerlerse açık ameliyat dedi. ben erteledim ve hamile kalmayı düşünüyorum. gebelikten sonra yaptırsam olur mu? gebelikte risk oluşturur mu

Cevap : Aysel Hn.Varis hastalığı gebelikte risk oluşturur..


Adı Soyadı : Sema - Tarih : 2021-07-18 17:46:31

Soru : Hocam bacak damarlarim ve kol damarlarim bazen ara ara bir kac saniye kalp gibi atıp duruyor sonra. Ama agri falan yok. Doppler cektirdim kardiyoloji doktoruna kalp icin muayene oldum kalp hastasi olmadigimi soyledi. Ama dopler usg de bileteral Alt extremite derin ve yuzeyel venlerin renkli doppler _duplex incelemesinde her iki bacakta yer yer telanjiektazik varisler izlenmistir. Sag vsm bileskede 4.5 mm reflu akimi izlenmedi.. segmenetel yapilab degerlebdirimde uyluk sisteminde capi 5.5 ölculmus olup bu düzeyde grade 2 reflu gostermektedir. Sol vsm bileskede 4.6 mm reflu akim izlenmedi. Segmentel incelemede reflu akim gozlenmemistir. Her iki femoral vende reflu izlenmedi. VSP caplari izlenmedi. Yaziyor

Cevap : Sema Hn..Varislerinizin tedavi edilmesi gerekir.Randevu alın..Durumunuzu klinik olarak değerlendirmem gerekir


Adı Soyadı : Hacer İlyasoğlu - Tarih : 2021-07-17 20:35:43

Soru : Doopler USG incelemesinde; Sağ VSM çapı proksimalde 2.8mm, sol VSM çapı 6mm olarak ölçüldü. Sol SFJ de valsalva manevrası ile 2 saniyeden uzun süren reflü akım izlenmiştir. Sol VSm seyri boyunca 2 saniyeden uzun süren reflü akım izlenmiştir. Krural bölgede VSM ile iliskliki varikoz venler izlenmiştir. Hocam doktorum yarım saatlik süren ameliyat dedi. Sizce ameliyat gerekli mi? korkuyorum olmaya

Cevap : Hacer Hn..Randevu alın durumunuzu Klinik olarak değerlendirmek gerekir.


Adı Soyadı : Kemal abak - Tarih : 2021-07-08 16:32:45

Soru : Skrotal Doppler inceleme İnceleme 6-11 mhz "lineer' prob ile yapılmıştır Ayakta yapılan incelemede ; Bilateral testis boyutları ve epididim boyutları tabiidir RDUS incelemede bilateral testis ve epididim vaskülarizasyonu arasında anlamlı fark saptanmadı Bilateral testis konturları düzgündür. Her iki testis, epididim parankimi homojen ve izoekoik yapıda olup, solid veya kistik yer işgal eden lezyon dikkati çekmemiştir. Bilateral tunika vajinalis yaprakları arasında patolojik sıvı artışı izlenmesi BİLATERAL PANPİNİFORM PLEKSUSTA VALSALVA İLE EN GENİŞ VEN ÇAPLARI 2. 0 MM OLUP BİLATERAL GRADE 2 REFLÜ AKIM İZLENMİŞTİR. SAYIN HOCAM ASKERİ PERSONELİM VERECEGİNİZ CEVAPLAR BENİM İÇİN COK ÖNEMLİDİR AMELİYAT OLABİLECEK BİR DURUM VS TEDAVİ OLABİLECEK BİR DURUM VAR İSE SİZDEN ARZ EDİYORUM CEVAP VERMENİZİ

Cevap : Kemal Bey..konu Uroloji uzmanlığı ile ilgilidir.Urolog Dr. unuza danışın.


Adı Soyadı : Bahar karakuş - Tarih : 2021-07-07 10:04:45

Soru : Merhaba hocam..sol bacağım diz kapağımdan aşağı çok şiş.ortapedi doktoruna gittim MR Çekildi.GONARTROZ teşhisi kondu.şişlik içinde doppler çektirdi.toplardamar genişliği var dedi ve bana DAFLON 500 verdi ve variz çorabı kullanmamı söyledi.şişliğim geçmedi.bu şişlik çok ağrı yapıyor.birde siz değerlendirizseniz DOPPLER sonucunu ne yapmam gerekli.sol bacağım sağ bacağıma göre çok aşırı şiş.. Doplerde Bilateral alt extremite derin ve yüzeyel venlerinin renkli doppler duplex incelemesinde, bilateral common femoral venler,femoral ven bifürkasyonu,adductor kanala dek süperficial femoral ven ve popliteal ve vende solunumla fazik spontan kranial yönde akım mevcuttur.bu venler kompresyonla kollabe olmaktadır. Her iki VSM(V.safena magna)çapı sağda 7.3 mm,solda 5,3 mm’dir.reflü gözlenmemektedir.

Cevap : Bahar Hn..Durumunuzu değerlendirmek amacıyla randevu alınız..


Adı Soyadı : Mehmet çevik - Tarih : 2021-07-06 23:45:11

Soru : Slm Hocam 44 yaşındayım ayağa kalktığımda,arabadan inerken, bazende sandalyeye ayağımı uzatıp sağ ayağımı sola ayağımın üzerine atarken sol kasığımda kan akıyor veya sıcak bi su aşağıya iniyor gibi oluyor.sizce ne yapmalıyım

Cevap : Mehmet Bey Bacaklarınızın dolaşım tetkikini yaptırın


Adı Soyadı : Sultan baysal - Tarih : 2021-06-30 18:16:00

Soru : Hocam benim soruma cevap vermediniz

Cevap : Sultan Hn..Anneniz ilaclarını alsın.Son durumunu değerlendirmek amacıyla Randevu alınız..


Adı Soyadı : Semih akbulut - Tarih : 2021-06-28 20:09:48

Soru : Hocam bacağımda ağrılar çoğalmaya başladı doktora gittiğimde dopler ultrason istendi sonuçları Sağ common femoral ven proksinalinden popliteal ven distaline kadar yapılmıştır. Sağ common femoral ven veba Stephane magmanın CVF’ye açılım lokalizasyon sağ superfizial femoral ven ve sağ popliteal benlerde akım spontane, solumla fazik augmentesyon ve kompresyona cevap normaldir.Sağda VSM çapı proksinalde 4.6 mm orta kesimde 3.8mm diz seviyesinde 3mm tibia proksimalinde 2.8 mm olarak ölçülmüştür sağ VSP çapı 2.7 mm ölçülmüştür. İncelenen derin venöz yapılarda valsalva manevrası ile reflü saptanmamıştır.Bacak distal 1/3 seviyede çapı 1.9 mm ölçülen belirginleşmiş perforan ven mevcuttur. Sağ common femoral ven proksinalinden popliteal ven distaline kadar yapılmıştır. Sağ common femoral ven veba Stephane magmanın CVF’ye açılım lokalizasyon sağ superfizial femoral ven ve sağ popliteal benlerde akım spontane, solumla fazik augmentesyon ve kompresyona cevap normaldir.Sağda VSM çapı proksinalde 4.6 mm orta kesimde 3.8mm diz seviyesinde 3mm tibia proksimalinde 2.8 mm olarak ölçülmüştür sağ VSP çapı 2.7 mm ölçülmüştür. İncelenen derin venöz yapılarda valsalva manevrası ile reflü saptanmamıştır.Bacak distal 1/3 seviyede çapı 1.9 mm ölçülen belirginleşmiş perforan ven mevcuttur. Sağ common femoral ven proksinalinden popliteal ven distaline kadar yapılmıştır. Sağ common femoral ven veba Stephane magmanın CVF’ye açılım lokalizasyon sağ superfizial femoral ven ve sağ popliteal benlerde akım spontane, solumla fazik augmentesyon ve kompresyona cevap normaldir.Sağda VSM çapı proksinalde 4.6 mm orta kesimde 3.8mm diz seviyesinde 3mm tibia proksimalinde 2.8 mm olarak ölçülmüştür sağ VSP çapı 2.7 mm ölçülmüştür. İncelenen derin venöz yapılarda valsalva manevrası ile reflü saptanmamıştır.Bacak distal 1/3 seviyede çapı 1.9 mm ölçülen belirginleşmiş perforan ven mevcuttur. Sağ common femoral ven proksinalinden popliteal ven distaline kadar yapılmıştır. Sağ common femoral ven veba Stephane magmanın CVF’ye açılım lokalizasyon sağ superfizial femoral ven ve sağ popliteal benlerde akım spontane, solumla fazik augmentesyon ve kompresyona cevap normaldir.Sağda VSM çapı proksinalde 4.6 mm orta kesimde 3.8mm diz seviyesinde 3mm tibia proksimalinde 2.8 mm olarak ölçülmüştür sağ VSP çapı 2.7 mm ölçülmüştür. İncelenen derin venöz yapılarda valsalva manevrası ile reflü saptanmamıştır.Bacak distal 1/3 seviyede çapı 1.9 mm ölçülen belirginleşmiş perforan ven mevcuttur. Sol common femoral ven proksimalinden popliteal ven disteline kadar yapılmıştır. Sol common femoral ven vena saphena magmanın CFV’ye açılım lokalizasyonu, sol superfisial femoral ven ve sol popliteal venlerde akım spontan solunum fazik augmentasyon ve kompresyona cevap normaldir. Solda VSM çapı proksimalde 5.2 mm, orta kesimde 3mm diz seviyesinde 2.2 mm tibia proksimalinde 2 mm olarak ölçülmüştür. Sol VSP çapı 2.7 mm olarak ölçülmüştür. İncelenen venöz yapılarda safenıfemoral bileşkede tüm valsalva manevrası boyunca reflü saptanmıştır. Belirginleşmiş perforan ven saptanmamıştır. Bu sonuç karşısında varis çorabı yazdı doktorumuz birde dağlın 500mg ilaç yazdı kullanıyorum. Ameliyat söz konusumudur.hastalık ileri safhadamı hocam

Cevap : Semih Bey..Randevu alın Durumunuzu klinik olarak değerlendirmem gerekir


Adı Soyadı : Aysel Hatipoğlu - Tarih : 2021-06-22 13:26:43

Soru : Hayırlı günler dilerim hocam venöz doppler US çekimde sonuç safena magnada valsalva ile reflü akımı izlenmektedir . sonuç . sağ safena magnada yetmezlik dedi ilaç yazdı daflon 500mg sabahları tok 2tablet bu çıkan sonuç damar için benim için hayati tehlikesi varmıdır ana damar dediler ameliyat olmam gereklimi ne yapabilirim? Ayrıca hepatit b hastasıyım karaciğerde 160mm büyüme var bu verilen ilaç karaciğere hasar verir mi? Cevaplarsanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler.

Cevap : Aysel Hn..Sizin için hayati tehlike yoktur.Varis corabı kullanınız..


Adı Soyadı : Sefire çoban - Tarih : 2021-06-07 12:53:09

Soru : Merhabalar hocam ben ayak serçe parmagımda morarmadan dolayı doktora gittim bişey olmadıgını tırnagımın çekilirse düzelebilecegi söylendi çektirdikten sonra büyük ve genişleyen bir tabaka olustu tektirar doktora gittiğimde ultrasonda SOL ATO VE ADP DE YÜKSEK DEBİLİ MONOFAZİK AKIM İZLENMİŞTİR. Ne yapmam gerekli ameliyat dediler yani kesilecekmiş lütfen bir yol gösterin

Cevap : Durumunuzu klinik olarak değerlendirmem gerekir.Randevu alınız


Adı Soyadı : orkan turan - Tarih : 2021-06-06 11:46:36

Soru : meraba hocam 04.06.2021 de doppler çektirdim.valsalva manevrası ile sol sfv de ve bilateral vsp de grade 4 reflü akım izlendi.sol vsp çapı 4,6 sağ vsp çapı 4,9 mm dir.Bu sonuca göre ameliyat olmam gerekir mi ve hayati tehlike var mı?teşekkür ederim.

Cevap : Tedavi olmanız gerekir..Sekreterlikten randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : Fatma ÇİFTÇİ - Tarih : 2021-05-29 16:52:40

Soru : Hocam merhaba. Ayak bileklerimde oluşan ve geçmeyen ödem ve özellikle ayakta kalınca ve yürüyünce gerilen bacaklarım şikayetiyle doktora başvurdum. Sağ alt ekstremite venöz renkli doppler usg incelemesinde ; "Valsalva ile Büyük Safen vende, Yüzeyel Femoral vende ve Popliteal vende uzun süreli , sabit ve düşük hızlı reflü akım spektrumu izlenmiştir. Sonuç: Büyük Safen ven, Yüzeyel Femoral ven ve Popliteal vende venöz yetmezlik akımı" sonucu çıktı. Ancak doppler ayakta çekilmedi. Bu sonuçlara göre rahatsızlığım ciddi boyutta mı, derin ven yetmezliğim mi var ve nasıl bir tedavi uygulanmalı? İlginiz için teşekkürler.

Cevap : Fatma Hn..varis HST lığınız varTedavi olmak istiyorsanız.sekreterlikten randevu alınız


Adı Soyadı : Özge aydın - Tarih : 2021-05-24 15:04:32

Soru : Hocam merhaba 15yıl once doppler cektırdıgımde gerı akım var acıl amelıyat olun dendı ama ben hep erteledım amelıyatsız tedavı olabılırmıyım

Cevap : Olabilirsiniz


Adı Soyadı : Feyza kara - Tarih : 2021-04-20 16:53:56

Soru : Sol krus proksimal posteromedial kesimde hafif yüzeyel venöz genişlemeler izlenmekte olup bu düzeyde izlenen ven çapları 1.4mm olarak ölçülmüştür ancak reflü lehine bulgu saptanmamıştır. Hocam bunun ilerlememesi için ilaç kullanmam gerekli mi ? Teşekkür ederim.

Cevap : VARİS CORABI GİYİN


Adı Soyadı : turgay güve - Tarih : 2021-04-02 23:27:44

Soru : merhaba hocam, Sol CFA,DFA,SFA,PA,DPA ve TPA akım hızı ve formu doğaldır.(trifazik) Değerlendirmeye giren sol poplitel arterin kompresyona yanıtı ve renkli dolumu parsiyel olup lümeninde hiperekojen trombüs formasyonu izlenmiştir ( subakut/kronik DVT ) Sol cruriste yer yer tortiyoze seyirli yüzeyel variköz venler izlenmiş olup ayak dorsak yüzünde ve lateral malleol posteriorunda bazı yüzeyel venlerin renkli dolumu alınamamış, lümenlerinde trombüs izlenmiştir.Çevre cilt ciltaltı dokuda ekojenite artışı ve lineer sıvı formasyonları izlenmektedir.( tromboflebit ) kötümü hocam durumum teşekkürler

Cevap : Turgay Bey..Klinik bulgularla ve şikayetlerle durum değerlendirilir..


Adı Soyadı : Zeki BAYKARA - Tarih : 2021-03-29 12:05:41

Soru : e-nabız logo Çocuklarım T.C. Sağlık Bakanlığı Teletıp Görünümü Liste Görünümü İnternet tarayıcınız görüntü detaylarınızı görüntülemek istediğinizde açılan sayfayı engelleyebilir. Görüntülemek için açılır sayfaya izin vermeniz gereklidir. Tarih Ön İzleme 18.02.2021 Hastane Adı Istanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Açıklama -Alt ekstremite perforan ven renkli Doppler US, tek taraflı(SOL) Rapor Radyolojik Görüntüler Yok Paylaş Yok 10.02.2021 05.01.2020 11.04.2018 Arama Sayfada 10 kayıt göster İlkÖnceki1SonrakiSon Kapat Rapor Detay Bilgisi BİLATERAL ALT EKSTREMİTE VENÖZ DOPPLER USG İNCELEMESİNDE Sirasi ile her iki ana femoral venler, derin ve yüzeyel femoral venler, popliteal venler, krural venler, vena safena magna,vena safena parvalar incelenmiştir. Bilateral derin femoral vende kısmen safeno femoral junctiona uzanan derin ve yüzeyel femoral venler ve popliteal ven trasesi boyunca kompresyona kısmı yanıt veren rekanalize akımın izlendiği DVT sekelleri izlenmiştr.Sağ yüzeyel femoral vende çapta belirgin azalma ile birlikte bilateral CFV, SFV , DFV ve popliteal vende fibroz septaların da izlendiği hiperekojen kronik trombüsler izlenmiştir. Sağ VSM çapı uyluk kesimde 7.5 mm, sol VSM çapı 6.5 mm olup artmıştır. Sağ VSP 2.5 mm , sol VSp ise 4 mm ölçülmüştür. Her iki VSM ve VSP trasesi boyunca valsalva ile 6sn'den uzun süreli devamlı reflü izlendi. Ayrıca bilateral derin ve yüzeyel femoral vende popliteal vende valsalva manevrası ile sağda 2.5 sn süreli , solda ise 6 sn'den uzun devamlı reflü akım mevcuttur. Sağda kruriste diz seviyesi, kruris proksimali, kruris distali ve ayak bileği düzeyinde en genişinin çapı 4.7 mm ölçülen valsalva manevrası ile 6 sn üzerinde devamlı reflü akım izlenen perforan venler izlenmiştir. Solda kruris distal kesimde 4.2 mm çapında ölçülen valsalva manevrası ile 6 sn üzerinde devamlı reflü akım izlenen perforan ven izlenmiştir. Abdominal Renkli Doppler İnceleme Abdominal aorta çapı tabiidir. Anevrizmatik dilatasyon saptanmadı. Çölyak truncus ,SMA ve her iki renal arter orifisleri açık olup akım hızları doğaldır. Her iki ana iliak arter ve eksternal iliak arter çapları tabiidir. Akım hızları doğaldır. Bilateral eksternal iliak venlerde spontan akımda azalma ve kompreasyona kısmı yanıt izlenmiştir ( DVT sekeli?) . Distal augmentasyon ile akım mevcuttur. Batındaki yoğun gaz nedeniyle ana iliak venler ve inferior vena kava değerlendirilememiştir. Klinik gereklilik halind..e trifazik tüm batın BT ile değerlendirilmesi önerilir. Uygulanacak tedavi yöntemleri nelerdir şuan xrelto ve doxium 1000 mg kullanıyorum teşekkürler.

Cevap : Zeki Bey..0232 4219487 tel ederek randevu alınız.Klinik bulgularınız ve şikayetleriniz değerlendirilmeli...


Adı Soyadı : ümit elbir - Tarih : 2021-03-22 21:21:12

Soru : sağda safeno femoral bileşkede valsalva ile kısa sürede düşükdebili reful akım izlendi , manga çapı kranialde 5,5mm diz yüzeyinde 4,5 mm olup mağnad valsalva ile düşük debili refül akımlar izlendi sağ vsp geniştir ,çapı kranialde 4,5mm dir valsalva manevrası ile popliteo sefenal bileşkede ve pavra kraniallnide üzün sütreli düiük reflu akımlar izlendi .vsp çıkış düzeyinde superirora uyluğa gidilen ana vermekte olup öapı 7mm ölçülöüştür kruris duzeyinde parva variköz dallar vermektedir. merhaba hocam bu sonuçlarda ne diyor .

Cevap : Varisin var deniyor


Adı Soyadı : Zehra Güngör - Tarih : 2021-02-27 03:39:14

Soru : Hocam iyi geceler ben 44 yaşında bir bayanım konulan teşhis budur ,.sol vsm de ve safenofemoral bileşkede valsalva boyunca izlenen düşük amplitüdlü grade 3 reflü izlenmiştir.Çapı 5mm ne demektir ve ameliyat gereklimidir ? Tedavisi nedir cevaplayabilirseniz çok memnun olurum .Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : Zehra Hn..Varis Hastalığınızın ameliyatsız Tedavi imkanı vardır.Detaylı bilgi için..Tel...


Adı Soyadı : Muhammet - Tarih : 2021-02-14 23:26:53

Soru : Meraba hocam ;Sağ krurıs bölgesinde medialde çilt altı boyunca valikoz tortioze Vasküler oluşum izlenmiştir .Sol vsm de valsavla ile sürekli reflü akım izlenmiştir. Tedavisi nedir yardımcı olurmusunuz

Cevap : Muhammet Bey..Ameliyatsız tedavi için randevu alınız.


Adı Soyadı : fadime kezer - Tarih : 2021-02-07 20:29:55

Soru : merhabalar hocam annemin varisi var bacaklarinda cogu yerinde mevcut kalin damar varisi var.ödem oluştu vücutta agrisi iğne saplanir gibi cok oluyor.oldu.ne yapmali ne onerirsiniz?pandemi var diye de gidemiyor doktorlar ameliyat dedi şu anda ne yapmali ??

Cevap : Fadime Hn..Ameliyatsız uygulamalar var Tedavi için randevu alın...


Adı Soyadı : Bahar demırhan - Tarih : 2021-01-22 10:24:02

Soru : Hocam babamda sagda vsm capı en genis yerınde 6.9mm olup valsalva ıle grade 3.4 Venus yetmezlik lehine 4sn uzerinde venoz reflü akımları ızlenmektedır krural duzeyde yuzeyel venlerde yer yer capı 5.4 mm ye ulaşan varıkoz dılatasyonlar ızlenmekte.solda vsm capı en genis yerınde 5.9 mm olup valsalva ıle grade 3 venoz yetmezliği lehine 4sn uzerinde venoz reflü akımları ızlenmekte krural duzeyde yuzeyel venlerde yer yer capı 5mm ye ulaşan varıkoz dılatasyonlar ızlenmekte amılıyat dediler

Cevap : Bahar Hn..Ameliyatsız tedavi için randevu alınız..


Adı Soyadı : Erdoğan Sağdıç - Tarih : 2021-01-07 20:02:48

Soru : İyi günler değerli hocam; Ben 59 yaşında ve lisanslı sporcuyum. Uzun mesafe koşucuyum. 8 ay önce sol diz kapağımda çatlak ve menisküs dolayısiyle ayağım alçıya alındı. Alçıdan sonra yürüme egzersizleri yaparken ayağımda morarma ve şişlik oldu. Doktorum geçici olduğunu söyleyince 1, 5 ay geçmesini bekledim. Geçmeyince kalp damar doktoruna gittim. Emboli olduğunu öğrendim. 1,5 ay iğne tedavisi ve sonra 4,5 ay ilaç tedavisi oldum. En son 25.12.2020 tarihli ultrasonum aşağıdaki gibidir. Ana femoral ven ve yüzeyel femoral ven lümeni açıktır. Popliteal vende % 80 oklüzyonel kronik trombüs mevcuttur. Doktorum yapılacak bir şey yok dedi ve bundan sonra ecopirin kullanmamı tavsiye etti. Öğrenmek istediğim kronik trombüsün tedavisi yok mudur? Piyasada bir çok damar açıcı ilaçlar veya bitkisel tedavi yöntemleri var önerir misiniz? Şimdiden teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim.

Cevap : Erdoğan Bey..Kan sulandırıcı kullanın.Sürecini Dr.unuza danışın


Adı Soyadı : Îslam - Tarih : 2020-12-30 14:08:33

Soru : Sağ VSM çapı proksitmalde 7.5 mm,sol VSM çapı proksitmalde 6.3 mm,sol VSP çapi 3.7 mm, sağ VSP 3.1 mm ölçüldü bu tanımlama neyi belirtiyor hocam

Cevap : islam Bey..Ameliyatsız tedavi için randevu alınız..


Adı Soyadı : Merve ergül - Tarih : 2020-11-10 23:58:40

Soru : Mod incelemede; ana femoral ven, derin femoral venin görüntülenebilen proksimal kesimi, yüzeyel femoral ven, popliteal ven, izlenebilen krural venlerin proksimal kesimleri ile  vena safena magna ve parva normal kalibrasyonda olup duvarları düzenlidir. Kompressibiliteleri tamdır. Renk modunda yapılan incelemede; tanımlanan venöz yapılarda renkle dolum tam olup, trombüs materyali saptanmamıştır. Spektral incelemede spontan fazik akım örneği alınmaktadır. Augmentasyona yanıtları tamdır. Valsalva  manevrası ile sağ vena safena magnada uzun süreli düşük debili, sağ yüzeyel femoral vende uzun süreli  düşük debili   reflü akımı izlendi.  Sağ vena safena magna çapı artımş olup 7 mm, sol vena safena magna çapı  5 mm ölçülmüştür. Valsalva ile sol vena safena parvada  kısa süreli düşük debili reflü akımı izlendi. Sol vena safena parva çapı 5 mm ölçülmüştür.  SONUC VE ONERILER: Tanımlanan bulgular 

Cevap : Merve Hn.. Size bu tetkiki yapan Dr.unuza danışın


Adı Soyadı : Hilal kalelioğlu - Tarih : 2020-11-03 00:00:20

Soru : Hocam Merhaba, Sol PFV'de 2-3 sn, VSM proksimal kesimde 5-6 sn, sağ VSM-CFV bileşkesinde 4-5 sn, CFV'de 4-5 sn, SFV'de 1-2 sn reflü akımlar görülmüştür

Cevap : Hilal Bey..Reflü Varis nedeniyledir..Tel ederek randevu alınız..


Adı Soyadı : Mine Toprak - Tarih : 2020-10-29 14:34:16

Soru : 23 yaşındayım sağ bacağımın şişliği ile gittim doktora aşırı ağrı vardı, kalçamda hissedecek derecede yaygındı. Ultrason çekildi ayakta ve sedyede, “ Yüzeyel ve derin venöz sistem açıktır. Trombosidi görülmemiştir. Sağ VSM çapı 9 mm’dir. G4 reflü akım izlenmiştir. “ sonucu verildi. İki doktora gittim biri hap ve varis çorabı ile tedavi uygulamayı deneyeceğini söyledi, diğeri ise direkt ameliyat dedi. Ameliyatlık durumu var mıdır? Tedaviye yanıt verir mi ne kadar iyileşme olur? Şimdiden teşekkürler yanıtınız için

Cevap : Mine Hn..Tel. edip randevu alın Bulguları klinik olarak değerlendiriyim ona göre karar vermek gerekir..


Adı Soyadı : Mine Toprak - Tarih : 2020-10-25 02:04:26

Soru : 23 yaşındayım sağ bacağımın şişliği ile gittim doktora aşırı ağrı vardı, kalçamda hissedecek derecede yaygındı. Ultrason çekildi ayakta ve sedyede, “ Yüzeyel ve derin venöz sistem açıktır. Trombosidi görülmemiştir. Sağ VSM çapı 9 mm’dir. G4 reflü akım izlenmiştir. “ sonucu verildi. İki doktora gittim biri hap ve varis çorabı ile tedavi uygulamayı deneyeceğini söyledi, diğeri ise direkt ameliyat dedi. Ameliyatlık durumu var mıdır? Tedaviye yanıt verir mi ne kadar iyileşme olur? Şimdiden teşekkürler yanıtınız için

Cevap : Mine Hn.. tel ederek randevu alınız.


Adı Soyadı : Cenk Akman - Tarih : 2020-10-22 22:14:33

Soru : Hocam. Merhaba Dopler sonucunda Sol safen ven çapı 7.3 mm ölçülmüştür. Sol safenofemoral bileşkede ve safen gövdede valsalva ile belirginleşen tüm valsalva boyunca 3 sn nin üstünde reflü izlenmektedir doktorum ameliyat öneriyor ama ameliyatsız çözümü varmı?

Cevap : Cenk Bey..Ameliyatsız çözüm var.Tel ederek bigi alınız..


Adı Soyadı : muhittin - Tarih : 2020-10-13 14:17:20

Soru : Sağda safeno-femoral bileşkede 1 saniyeyi geçmeyen reflü akım izlenmiştir. Sağda VSM çapı uyluk proksimalinde 2mm, diz çevresinde 2.4mm ölçülmüştür. Sağda Vsp en geniş yerinde 2mm ölçülmüştür .. Hocam ameliyat olmam mı gerek benim hemen ciddimi değilmi ?

Cevap : Muhittin Bey..Varisleriniz ameliyatsız tedavi edilebilir...


Adı Soyadı : Arzu Mıcık - Tarih : 2020-09-23 07:10:27

Soru : Merhabalar Hocam Ümraniye den Arzu Mıcık çekmiş olduğum dopler sonucunda; vsm çapı proksimalde 6.5 mm femoralde 5m kruris 1.7 mm olup dilatedir.safena magna veninde bileşkede ve tüm trade boyunca valsalva ile grade 4 reflü akım izlenmektedir. Ne yapılması gerektiğini söylermisiniz. Saygılarımla

Cevap : Arzu Hn..Varis bulguları müsbet ..Tedavi için Randevu alın..


Adı Soyadı : Gamze kircalioglu - Tarih : 2020-09-19 03:58:28

Soru : Hocam merhaba 32 yaşındayım . Sağ- Sol alt ekstremite CFV, DFV, SFV ve popliteal venlerin çapları, cidar kalınlıkları normal özelliktedir. Akım özellikleri doğaldır. Spontan akım ve solunum fazisite mevcuttur. Tüm genlerde lümen içi ekojenite doğaldır. Trombus formasyonu saptamadı. Venlerin kompresyona yanıtı pozitiftir. Augmentasyon ile yanıt pozitiftir. Valsalva manevrası ile sağ safenofemoral bileşkede ve sağ VSM'de tüm segmentlerde, sol sol sfv- cfv birleşim yerinde ve SFV'de devamlı reflü mevcuttur. Diğer venöz yapılarda reflü saptamadı. VSM ve VSP açıktır. Ayakta yapılan çap ölçüm. Sol VSM Proksimalde 9mm sağ VSM Proksimalde 8mm. Hocam sonuçları yorumlarsanız sevinirim iyi çalışmalar

Cevap : Gamze Hn..Bulgular Varis lehine..Tedavi olmanız gerekir.Randevu için tel:02324219487


Adı Soyadı : Serhat Alyamaç - Tarih : 2020-09-18 18:02:04

Soru : Merhabalar. 65 yaşındaki annemin bugün çekilen doplerin de sonuçlar şu şekildedir. Acil müdahale gerektiren bir durum mudur acaba? Teşekkürler. Sağda safenofemoral yetmezlik ile uyumlu olarak valsalva ile safen vene belirgin venöz reflü izlenmektedir. VSM çapı en geniş yerinde 8,9 mm olup valsalva ile grade 3-4 venöz yetmezlikle uyumlu olarak 4 sn üzerinde venöz reflü akımları izlenmiştir. Sağda krural düzeyde en geniş yüzeysel oluşum çapı yaklaşık 7 mm olup variköz dilatasyonlar izlenmektedir. Solda VSM çapı en geniş yerinde 6,1 mm olup grade 3 venöz yetmezlikle uyumlu olarak 4 sn üzerinde venöz reflü akımları izlenmiştir. Solda krural düzeyde en geniş yüzeysel oluşum çapı yaklaşık 5,5 mm olup variköz dilatasyonlar izlenmektedir.

Cevap : Annenizin Varisleri nedeniyle tedavisi gerekmektedir.Randevu alınız..Tel 0232 4219487


Adı Soyadı : Hülya gül - Tarih : 2020-09-12 10:25:04

Soru : 40 yasinda bayanim sag ve soldando ic varisten amaliyat oldum sag bilegimde yanma ve agri sisme oluyor ultrason baktirdim sag vsm lumeninde ekojeniteler mevcuttu akim yoktur (evla ya sekonder ) diz alti seviyede vsm capi3mm lumeni aciktir ne yapmam gerekiyo tesekkur

Cevap : Hülya Hn..Oluşan Varisleriniz için Tedavi olmak amacıyla evvela durumunuzu Klinik olarakdeğerlendirmemiz gerekir..Randevu için tel ediniz


Adı Soyadı : Nuri Yıldırım - Tarih : 2020-09-07 17:53:17

Soru : Merhaba Hocam sonucum bu şekilde. Reflü saptanması nedir? SOL ALT EKSTREMİTE VENÖZ RENKLİ DOPPLER US İnceleme sol common femoral ven proksimalinden popliteal ven distaline kadar yapılmıştır. Sol common femoral ven, vena saphena magnanın CFV´ye açılım lokalizasyonu , sol superfisial femoral ven ve sol popliteal venlerde akım spontan, solunumla fazik, augmentasyon ve kompresyona cevap normaldir. SFV de valsalva manevrası ile kısa süreli reflü saptanmıştır. VSM çapı 5 mm 'nin altındadır.

Cevap : Nuri Bey Reflü belirtisi Varis oluşumu öncesi bir belirtidir..Bilginize...


Adı Soyadı : Sevda - Tarih : 2020-09-01 16:54:06

Soru : Hocam merhaba "Sol VSM çapı başlangıç seviyesinde 3mm,uyluk orta kesim 2.2mm ve uyluk distalde 2mmdir Sağ VSM çapı başlangıç seviyesinde 3.1mm uyluk orta kesim 2mm ve uyluk distalde 2mmdir " Ultorosna girdim Sonucum bu şekilde çıktı hocam randevuyu da geç tarihe veriyorlar önemli bir şey var mı? Acil dönüş olursa sevinirim

Cevap : Önemlibir şey yok...


Adı Soyadı : Şeyma Nur Karslıoğlu - Tarih : 2020-08-28 20:06:43

Soru : Merhaba hocam, Spektral incelemede spontan fazik akım örneği alınmaktadır. Valsalva manevrası esnasında, sağda vena safenofemoral bileşkede 2 sn süreli sınırda reflü akımı izlendi sol vsm de 3 sn süreli reflü mevcuttur. Vsm çapı sağda 2.8 mm, solda 2.3 mm olarak ölçülmüştür. Hocam bazı doktorlar ameliyat bazısı varis çorabı önerdi Bazısı kilo ver dedi varis çorabını kullanmama Rağmen ve 49 kilo olmama rağmen hala ağrılarım çok şiddetli sizce durum ameliyatlık mı ?

Cevap : Şeyma Hn..Durumunuz amelıyatsız yöntemle Köpük ve veya Lasrle tedavi edilir..0232 4219487 randevu alınız


Adı Soyadı : Tuba Akar - Tarih : 2020-08-11 15:43:21

Soru : Hocam merhabalar bugün çekilmiş olduğum doppler sonucumu paylaşmak istiyorum cevaplarsanız çok sevinirim Sağ VSM çapı proksimalde 3.8mm,sol VSM çapı proksimalde 3.7mm olarak ölçülmüştür Sağ VSP çapı proksimalde 1.9mm sol VSP çapı proksimalde 1.7mm ölçülmüştür Sağ SFB de valsalva ile grade 1 reflü akım izlenmektedir Yazıyor Rahatsızlığıma gelince 3 aydan uzun sürendir sağ ayağımda şişlik ağrı ve ödem oluşmaya başladı genelde akşam daha çok yoğun yaşıyorum ağrıyı sizce bu değerler normal mi teşekkürler

Cevap : Tuba Hn..Değerler normalin alt sınısı...Normal olmayan ağrı ve ödem...Randevu alınız 4219487


Adı Soyadı : Mustafa şimşek - Tarih : 2020-08-06 17:43:32

Soru : Sol uyluk anteromedial kesimde cilt ciltaltı yağ dokusunda V S M ile ilişkili nontromboze ince variköz venler

Cevap : Mustafa Bey Varis hastalığının tedavisi için 0232 4219487 den Randevu alın sizi tedavi etmem gerekir..


Adı Soyadı : Alev Tamer - Tarih : 2020-07-28 20:54:00

Soru : Merhaba hocam sağ VSM deSFJ den itibaren valsava ile ileri derecede yetmezlik ile uyumlu reflü akım izlenmiştir.(grade 4vönöz yetmezlik) VSMçapı proksimalde 7,3 mm, diz üstü seviyede 4,6 mm ölçülmüştür sağ kruris medialinde VSM den kaynaklı yüzeyelnontromboze varikozpakeler izlenmiştir anlıyacağım şekilde yanıtlarsanız sevinirim

Cevap : Sn Alev...Bir zahmet Randevu alın...Ciddi damarsal probleminiz var..


Adı Soyadı : Kadir Taş - Tarih : 2020-07-27 16:00:03

Soru : ALT EKSTREMITE DOPPLER US(ÇIFT TARAF-VEN 22.07.2020: Sol popliteal vende hafif derecede rekanalize kronik dönem tromboz saptanmış olup sağ popliteal ven nonkompressibl olarak izlenmektedir. Solda augmentasyona yanıt hafif-orta derecede pozitif olarak izlenmektedir. Sağ popliteal vende ileri derecede rekanalize olmuş kronik dönem tromboz odağı mevcut olup sağ popliteal ven kompressibldır. Augmentasyona yanıt (+)'tir. Sağ safeno femoral bileşkede ve VSM'de valsalva manevrası ile reflü akım saptanmadı. Sağ bacak medialde orta-ileri derecede perforan ven yetmezliği mevcut olup en geniş olduğu yerde 3.1 mm'ye ulaşan variköz venler saptanmıştır. Sol bacak medial ve posterior kesiminde orta-ileri düzeyde perforan ven yetmezliğine bağlı en belirgin olduğu yerde 6.3 mm'ye ulaşan kompressibl variköz venöz yapılar saptanmıştır. Sol safeno femoral bileşkede hafif düzeyde yetmezliğe bağlı reflü akım gözlenmiştir. Sol VSM çapı 6.6 mm olup artmıştır. Bilateral VSM'de ve bilateral femoral venlerde DVT odağı saptanmadı. Bilateral bacak distalde ciltaltı yumuşak doku planlarında ödem mevcuttur. Bilateral VSP çapları normalin üst sınırındadır . SONUÇ: 1. Sol popliteal vende kronik dönem hafif rekanalize olmuş tromboz mevcuttur. 2. Sağ popliteal vende ileri derecede rekanalize olmuş kronik dönem tromboz odağı izlenmektedir. 3. Sol safeno femoral bileşkede hafif derecede yetmezlik. 4. Bilateral bacak düzeyinde perforan ven yetmezliğine bağlı kompressibl variköz venler. 5. Bilateral bacak distal kesiminde hafif düzeyde ödem Hocam değerli bilgileriniz doğrultusunda tavsiyeniz nedir

Cevap : Kadir Bey Tavsiyem Randevu alın Şimdiye kadar yapılan tetkiklerinizi de getirin Sizi Klinik olarak değerlendirmem lazım..


Adı Soyadı : Hasan aydınlar - Tarih : 2020-07-26 21:17:06

Soru : ALT EKSTREMİTE YÜZEYEL-DERİN-PERFORAN VENÖZ RDUS DERİN VEN TROMBOZUNA yönelik incelemede; SAĞ ve SOL tarafta ana, derin femoral ve (yüzeyel) femoral; popliteal ve derin krural venlerin kranyal segmentlerinde anlamlı yapısal patoloji saptanmadı. İncelenen segmentlerde akut fazda derin ven trombozu izlenmedi. Erekt postürde, VENÖZ YETERSİZLİĞE yönelik değerlendirmede; SAĞ tarafta valsalva ile, (yüzeyel) femoral ven düzeyinde anlamlı derin venöz akım reflüsü (derin ven yetersizliği bulgusu) gözlendi. SOL tarafta valsalva ile, (yüzeyel) femoral ven distali düzeyinde anlamlı derin venöz akım reflüsü (derin ven yetersizliği bulgusu) gözlendi. SAĞ v.safena magna 'da, kasık düzeyinden itibaren, valsalva ile anlamlı, devamlı, yüksek volümlü reflü (safenofemoral yetersizlik bulgusu) izlendi. Çapı kasık düzeyinde 12 mm, uyluk distalinde 9 mm dir. Krural bölgede VSM ve dallarında geçirilmiş tromboz sekeli lümen içi ekojen bantlar izlenmektedir. SOL v.safena magna 'da, kasık düzeyinden itibaren, valsalva ile anlamlı, devamlı, yüksek volümlü reflü (safenofemoral yetersizlik bulgusu) izlendi. Çapı kasık düzeyinde 6 mm, uyluk distalinde 5 mm dir. SAĞ ve SOL tarafta safenopopliteal reflü izlenmedi. PERFORAN VENÖZ YETERSİZLİĞE YÖNELİK BAKIDA, SAĞ kruris distal kesim posterolateralde yetmezlik gösteren perforan ven izlendi. SOL tarafta ana perforan venöz yapılarda reflü ve yetersizlik saptanmadı.Doktor bey gece kramplarım ve agrılarım çok oluyor,ayaklarımda yanma çok oluyor,işyerinde çok zorluk çekiyorum sağ bacağımdan daha önce bir ameliyat geçirdim,sağ ayak bileğimde kararmalar var cvp verdiğiniz için çok teşekür ederim ameliyat benim kurtuluşum olurmu sağolun. SONUÇ: SAĞ ve SOL safenofemoral yetmezlik. SAĞ ve SOL derin venöz yetmezlik. SAĞ perforan venöz yetmezlik.

Cevap : Hasan Bey..şikayetleriniz ciddi düzeyde Klinik tetkik için Randevu alınız 0232 4219487


Adı Soyadı : Fatma Gönül - Tarih : 2020-07-26 10:16:45

Soru : Merhaba Hocam ; 22 yaşındayım Sağ ayağımda cam safenofemoral bileşke çapı 2.3 mm. Sağ uyluk dıştalar 1 mm olup reflü izlenmedi ama sol ayağımda ise cam safenofemoral bileşke çapı 2.5 mm. Sol uyluk dıştalar çapı 1 mm olup bi sorun çıkmadı ama doktor bey bana kas gevşetici falan ve varis çorabı giymemi istedi tam olarak bi cevap alamadım bu ne demek şimdi? Yani sol ayağımda ağrı hissediyorum çünkü. Soruyu cevaplayıp vakit ayıracağınız için şimdiden teşekkür ederim hocam saygılar.

Cevap : Fatma Hn..Her iki bacağınızdaki Toplar damar tetkiki alınan değerlere göre normal.Şikayetlerinizin Bel den kaynaklı olabıleceğini de düşünün...


Adı Soyadı : Ebru dursun - Tarih : 2020-07-16 02:56:24

Soru : Hocam ben 22 yasındayim doppler sonucum şöyle ,Valsalva manevrası ile sol safenofemoral bileskede uzun süreli orta debili, sol safena magnada uzun süreli belirgin reflü akımı izlendi Sol vena safena magna çapı kasık düzeyinde 6,7 mm, diz düzeyinde 4,2 mm dir. Bu sonuca gore doktor sadece varis çorabı giymemi söyledi sizce ameliyat gereklimi ? Tesekkurler

Cevap : Ebru Hn..Ameliyat öncesi tıbbi uygulamalarla tedavi mümkün..Yani ameliyata gerek yok...


Adı Soyadı : Yağmur - Tarih : 2020-07-10 16:25:37

Soru : 23 yaşında öğrenciyim. Şiddetli ayak ağrısı ve şişlik için dahiliye bölümüne gittim. 7 ay önce çekilen filmde Sağ VSM 4,5 Sol 5,8 her iki tarafta da SFJ’de ve VSM trasesi boyunca vasvalya ile kısa süreli reflü yanıtı alındı. Diğer bulgularım normal. Daflon tedavisine başlandı ve yeniden film çekildi. Sağ VSM 5,4 sol 5,9 ölçüldü. İki tarafta da SFJ’de ve VSM trasesi boyunca vasvalya ile kısa süreli reflü yanıtı alındı. Derin Ven Yetmezliği teşhisi konuldu. Bu sonuçlar doğrultusunda teşhis doğru mu?

Cevap : Doğru dur...


Adı Soyadı : Fatma ülger - Tarih : 2020-07-08 15:41:28

Soru : Benim geçen gün bacağında yanma oldu kasiyim dedim damarim şişmiş ve ari sokmuş gibi yanmaya başladı bir saat sonra bacagim mor du bugün doktora gittim ultrason la bakıldı sonuç vsm 6,5 mm diz seviyesinde 2mm .Vsm valsalva boyunca surekli reflu akimi mevcuttur. Gps çapı 2,5mm olculmus vsm bileske . düzeyinde ayakta çapı 7,5mm olculmus doktorum demesi bir problem var. İlaç kullan sonra bakarız gibi bir tabir kullandı ne yapmalıyım bana yardımcı olabilrmisiz çok teşekkürler simdiden

Cevap : Fatma Hn... Varis toplar damarların genişlemesi anlamına gelir..Randevu alarak durumunuzu klinik yönden değerlendirmek gerekir..Tel..4219487


Adı Soyadı : yusuf yoldaş - Tarih : 2020-07-07 15:15:22

Soru : Başlık : BİLATERAL ALT EKSTREMİTE VENÖZ SİSTEM RENKLİ DOPPLER US İNCELEMESİ Bulgu : Bilateral CFV, DFV, SFV, popliteal venler, anterior ve posterior tibial venler, vena safena magna, vena safena parva venlerinin çapları, duvar kalınlıkları ve lümen iç yüzeyleri normal olarak değerlendirilmiştir. Tüm tanımlanan venlerde kompresebilite pozitiftir. RDUS incelemede; lümen içi dolum defekti saptanmamıştır. Augmentasyon sağlanabilmektedir. Spektral incelemede akım paternleri normal fazik özelliktedir. Sol VSM çapı 7 mm , sağ VSM çapı 8 mm olup valsalva ile evre 2 reflü izlendi. Hocam tıp terimlerini anlamıyorum bunlar nedemek yardımlarınızı rica ederim.

Cevap : Yusuf Bey..Tıp terimlerini Google dan arastırabilirsiniz.Bu terimlerin izahı icin size vakit ayıramam.


Adı Soyadı : Eylül ayaz - Tarih : 2020-06-24 15:35:08

Soru : Merhaba teyzemin yaşı Doppler ultrason sonucunda yüzeyel femoral venin kompresyona yanıtının olmadığı belirtilmiştir. Bu ne demektir Bilgi alabilir miyiz lütfen bir de önereceğiniz tedavi nedir

Cevap : Lütfen Bulgunun tamamını gönderin...


Adı Soyadı : Havva bagcı - Tarih : 2020-05-05 23:17:06

Soru : Hocam dopler sonucu sağ sfj çapı 6.1 sol sfj çapı 9.1 bacaklarım çok sancı yapıyor amaliyat olmam gerekiyor mu

Cevap : Hayır Havva Hn..


Adı Soyadı : Onur soğuksu - Tarih : 2020-02-26 00:06:30

Soru : Ayaklarimda arada sirada karincalanma oluyor ama sabahtan aksama kadar ayaktayim isyerinde.ayrica haftanin 3 gunu antrenorluk yaptigm icin isten cikip gece yarisi eve geliyorum ve bu ara bayagi zayifladim tempodan olsa gerek diye dusunuyorum.orta basinc corap kullaniuorum oda cok sikmaya basladi artik .ve bazen pit pit ayagim atiyor.suan duzenli olarak comadin kullaniyorum hocam.durumum budur tesekkurlernsimdiden

Cevap : Onur Bey..Varisleriniz ve yer yer trombus oluşumu tedavinizi gerektiriyor.Ameliyatsız tedavi yön temlerinin hangisi uygun olur M uayene ile tesbit edilmesi gerekir.Randevu alınız..


Adı Soyadı : Onur soğuksu - Tarih : 2020-02-24 21:34:39

Soru : Sag cfv ve vsm duvarinda rekanalize trombus ile uyumlu ekojeniteler izlenmektedir. Vsm capi uyluk distalde 4 mm olculdu.sag popliteal ven lumeninde rekanalize eski trombus ile uyumlu hiperekojen partikuller izlendi.kompresyon ve augmentasyon testlerine kismi yanit alinmistir.sag vsp capi 4 mm olarak olculdu.sol sfb de grade 2 yetmezlik ile uyumlu reflu akim izlenmektedir.sol cfv ve sfv de grade 2 yetmezlik ile uyumlu reflu akim izlendi.

Cevap : Onur Bey Şikayetlerinizi yazınız..


Adı Soyadı : Deniz Potak - Tarih : 2020-02-17 22:27:50

Soru : bilateral alt ekstremite venöz renkli doppler usg: Sol VSM çapı 5 mm, sol VSP çapı 2 mm ölçülmüştür. Sağ VSM çapı 4.5 mm, sağ VSP çapı 2 mm olçulmüştür. Her iki VCM de 3 sn süren reflü akımı vardır. Bilateral ana, yüzeyel ve derin femoral popliteal venler patenttir solunumla fazik akım örnekleri alınmaktadır Kompresyon ve augmentasyona yanıt tamdır. Trombus saptanmamıştır. Hocam ne gibi bir yol izlemeliyim 32 yaşında erkek bir hastayım ayakta çalışıyorum ağır iş yapıyorum ayaklarımda kıllar dökülmüş kızarmış renkte bileklerim ayakta uzun süre kalınca karıncalanma oluyor ağrıyor ayaklarım ilginiz için şimdiden teşekkürler hocam

Cevap : Deniz Bey..Durumunuzu muayene ile değerlendirmem amacıyla Randevu alınız..


Adı Soyadı : Sema yıldırım - Tarih : 2020-02-17 19:54:13

Soru : Ben 30 yasında bır bayanım. Dogustan sol bsv orta ve distal kesımı ile sol uyluk ve kruris posteriorda minimal non tramboze varikoz genişleme ve valsalva manevrası ile sol küçük safen kısa sureli reflü saptanmıstır ne yapılması lazım

Cevap : Sema Hn..Tedavi olmak amaclı Randevu alınız..


Adı Soyadı : Deniz Potak - Tarih : 2020-02-17 00:27:47

Soru : bilateral alt ekstremite venöz renkli doppler usg: Sol VSM çapı 5 mm, sol VSP çapı 2 mm ölçülmüştür. Sağ VSM çapı 4.5 mm, sağ VSP çapı 2 mm olçulmüştür. Her iki VCM de 3 sn süren reflü akımı vardır. Bilateral ana, yüzeyel ve derin femoral popliteal venler patenttir solunumla fazik akım örnekleri alınmaktadır Kompresyon ve augmentasyona yanıt tamdır. Trombus saptanmamıştır. Hocam ne gibi bir yol izlemeliyim 32 yaşında erkek bir hastayım ayakta çalışıyorum ağır işte çözüm nedir hocam ameliyat olmalı mıyım

Cevap : Deniz Bey..Şikayetlerinizi yazmamışsınız....


Adı Soyadı : Cemal Polat - Tarih : 2020-02-11 19:44:03

Soru : ALT EKSTREMİTE VENÖZ DOPPLER US İNCELEME Bilateral alt ekstremite derin venöz sistemi distale dek açık olarak izlenmektedir. Derin venöz yapıların kompresyon ve augmentasyona yanıtları normal olarak alınmaktadır. DVT saptanmamıştır. Sağ VSM çapı 4.5 mm ölçülmüştür. Sağ VSM'de ve anafemoral vende valsalva ile 1 saniye süren reflü akım izlenmiştir (Venöz yetmezlik). Sol anafemoral vende valsalva ile 1 saniye üzerinde süren reflü akım izlenmiştir (Venöz yetmezlik). Hocam her iki ayak bileğimde kızarmalar deride renk değişiklikleri oluşmuştur ayakta kaldığım zaman ayaklarım ağrımaktadır ayrıca ayak bileğimdeki kıllar dökülmüş vaziyette ne gibi bir tedavi yapılabilir hocam şimdiden teşekkürler

Cevap : Cemal Bey..ilk etapta Varis corabı gıyın.Randevu alınız Klinik bulguları değerlendirmek gerekir..Tedavi yöntemlerini belirleriz..


Adı Soyadı : Fahri uysal - Tarih : 2020-02-06 11:50:29

Soru : Hocam orta derece varis çorabı mı? Ucu açık veya kapalı olması önemli mi? Saygılar

Cevap : Fahri Bey.. 140 den orta basınc..etkili corap uygundur..


Adı Soyadı : Sinem orucan - Tarih : 2020-02-06 09:23:46

Soru : Merhaba hocam ben açık ameliyat olduum iki ay oldu doppler çektim sol vsm 2/ 3 distal kalibrasyon azalmış olup içerisinde akıma izin veren trombüs materyal izlendi diyor ne yapmam gerekiyor

Cevap : Sinem Hn.Tel ederek randevu alınız.Trombus oluşumu risk yaratır..


Adı Soyadı : Fahri uysal - Tarih : 2020-02-05 18:42:13

Soru : Hocam şikayetim yok. Sadece damarlar uzun süre ayakta kalınca biraz belirginleşiyor. İlerlemesinden korktuğum için kontrol ettirdim. Öğretmen olduğum için ayakta olduğum zamanlar bazen çok oluyor. Bir de uzun zaman ayakta kalınca ağrı değil ama biraz baskı hissediyorum sağ bacakta. Öçb ameliyatı sonrası oluştu 3,5 yıl önce. Şu an 47 yaşındayım.Saygılar

Cevap : Fahri Bey Varis corabı giymenizi tavsiye ederim..


Adı Soyadı : Fahri uysal - Tarih : 2020-02-05 16:07:58

Soru : Vsm ve safenafemoral bileşke de tüm valsalva manevrasında (6 sn üzeri) belirgin venöz reflü izlenmiştir. Sağ vsm proksimal çapı 6 mm, distal çapı (diz eklemi düzeyinde) 3.5 mm Sol vsm proksimal çapı 6.3 mm, distal çapı (diz eklemi düzeyinde) 2.3 mm Valsalva manevrasında venöz yetmezlik saptanmamıştır Her iki alt ekstremitede arterlerinde anlamlı darlık saptanmamıştır Sayın hocam değerli görüşlerinizi alabilir miyim? Saygılar

Cevap : Fahri Bey..Şikayetlerinizide eklemeniz gerekir


Adı Soyadı : RIDVAN OZDEMIR - Tarih : 2020-02-01 10:35:24

Soru : Iyi aksamlar ben 74 gun once sağ aşil rüptüru ve medial malleol kirigi yuzunden ameliyat olsun ameliyattan sonra 24 gun kan sulandurici igne kullannadim hersey iyi gidiyor derken uzanarak yapilan doppler usg sonucu: sağ alt akstremiste doppler usg tetkik DTV ye yonelik yapilmistir. B mod gri scala incelemesinde CFV.SFV.DFV..VSM.PV.VSP lumenleri acik olup trombus izlenmemiştir kompresibilite testi pozitiftir doppler us de hizi solunumla degisen venöz akım paterni izlenmektedir. Sağ femoral ven uyluk orta kesimi ve distali ile popliteal vennlumeni ekojen tromboze gorunumdedir. Augmentasyon testine yanit alinamamistir. VSP ORTA KESIMDE fokal trombus izlenmistir. Posteror krurside yüzeysel venler hafif dilaite olup en genis yerinde 3mm ölculmustur. Şuan oksapar 0.8 igne ve 2 gun sonra coumadin tedavisi verildi baska Ne yapmam lazim tesekkur ederim

Cevap : Rıdvan Bey..Bahsettiğiniz Trombusu Lokal anestezi ile almak mümkün. Randevu alınız..


Adı Soyadı : Hikmet Semerci - Tarih : 2020-01-29 19:35:49

Soru : Merhaba sol safena magnanın çapı uyluk bölgesinde 3.2mm ölçulmüştür. Sağ safena magnanın capı uyluk bölgesindr 3.6 mm ölçülmüstür. Sağ safena parva çapı artmış olup çapı 6.2mm ölçülmüstür. Ameliyat olmam gerekiyormu

Cevap : Hayır..


Adı Soyadı : Hüseyin aydoğdu - Tarih : 2020-01-28 14:55:45

Soru : Sol ayak bilegimde varise bağlı yara oluşmuştur renli doppler çekimin de bu sonuç yazmaktadır Sol vsm de ciddi yetmez lik Nasıl bir tedavi uygulanır

Cevap : Hüseyin Bey..durumunuzu değerlendirdikten sonra neler yapılması gerektiği size söylenecektir Randevu alınız..


Adı Soyadı : Tuba Ilgar - Tarih : 2020-01-20 23:01:19

Soru : Hocam merhaba. Ben eski bir hastanızım. Evliliğim sebebiyle 5 yıldır Ankara da yaşıyorum. Sizin gibi hastalarıyla ilgili ve doğru tedaviler uygulayabilen Ankara da bir doktor tavsiye edebilir misiniz?

Cevap : Tuba Hn..Ankara da tanıdığım bir meslektaşım yok..Bilginize..


Adı Soyadı : Müzeyyen Hüner - Tarih : 2020-01-15 18:52:45

Soru : Sol ayağımda ağrı var doktor ultrason verdi çektirdik solda diz alti kesimde kruris ortasi medilde hastanın şişlik ve ağrı tanımladığı lokalizasyonda dilate ve tortüöz olan VSM segmenti akut tromboze izlenmiş olup çapı 15 mm dir.Çevresindeki yağlı plânların ekojeniteleri artmıştır. Bunun dışında sol alt ekstremitenin venöz yapıların lümenleri açıktır.

Cevap : Müzeyyen Hn..Varisiniz nedeniyle oluşan bu durum için.Randevu alınız


Adı Soyadı : gamze arslan - Tarih : 2020-01-09 13:02:16

Soru : hocam ultrasonda naturel pozisyonda çapı 7mm valsalva manevrası ile çapı 9mm ölcülmüstür ve reflü akım izlenmistir.cözüm ameliyatmidir

Cevap : Gamze Hn..çözüm ameliyatsız tedavi yöntemleridir


Adı Soyadı : ASLI - Tarih : 2020-01-06 13:39:09

Soru : Venlerde venöz dalğa formasyonu solunumla modüle izlenmektedir ne demektir. Tedavisi ameliyatmıdır.Sol VSM de valsava ile düşük amptiüdllü kontinü reflü akımı olan bir hasta ne yapmalı.Vsm çapi 3.3 mm Ap olan bir hasta ameliyatmı olmalı.

Cevap : Aslı Hn..şikayetlerinizi de ekleyin..


Adı Soyadı : Dilek günal - Tarih : 2019-11-30 19:47:54

Soru : Daha soruma vevap alamadım!!bekliyorum Teşekkürler.

Cevap : Dilek Hn..Rapor u yollayıp şikayetlerinizi yazmamışsınız..


Adı Soyadı : DAMLA TURGUT - Tarih : 2019-11-26 14:16:31

Soru : HOCAM BENİM BACAK ULTRASYONUM ÇEKİLDE VE SONUCUNNDA DA SOL KALF 1/3 ORTA PERFOREN VENDE DİLATASYON (3,1 mm) VE REFLÜ AKIMI İZLENMİŞTİR. SONUCU ÇIKTI DR UM TEKRAR ULTRASONDA GÖRÜP CİDDİ OLDĞUNU AMELYAT VE VARİS ORABI GİYMEM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ BAŞKA ÇÖZÜMÜ YA DA TEDAVİSİ YOK MUDUR)

Cevap : Vardır Damla hanım..Detaylı bilgi için tel 0232 4219487..


Adı Soyadı : Hasan Merdan - Tarih : 2019-11-25 17:33:24

Soru : Hocam merhaba sağ safena femoral bileskede ve VSM de 4 saniyeyi aşan süren reflü akım izlendi sağda vsm ilişkili tortioze ok ince kalibrasyonlu yüzeysel vasküler yapılar izlenmiştir sağ kural bölgede en büyükleri 1/3 orta kesim medialde 3.3 çaplı perforan ven dikkat çekmiştir VSM bileşke düzeyinde sağ 6.7 mm dizüstü lokazlizasyon sağ 4.4 mm bu sonuçlara göre ameliyat sartmi yada tedavisi nedir

Cevap : Hasan Bey..tibbi tedavi mümkün..Tel ederek detaylı bilgi alabilirsiniz..


Adı Soyadı : Nadıya Okur - Tarih : 2019-11-04 16:40:24

Soru : Merhaba , hocam! sol bacağımda 2 sene önce varis ameliyatı oldum. yeniçekilen dopplerde tanı bu şekilde: sol VSP de valsalva ile grade 4 reflü akım mevcuttur (4,9mm). Kruris orta kesimde ciltaltı venlerile ilişkilinmektedir. Bu düzeyde tortüöz seyir dikkati çekmektedir. Yeniden mi tedavi gerekiyor ? teşekkür ederim !

Cevap : Nadya Hn..yeniden tedavi olmanız gerekir..Tel 0232 4219487


Adı Soyadı : Ömer burak özmert - Tarih : 2019-10-19 21:19:38

Soru : Vsm ap çapları sağda 2.8 mm solda 3.2 mm ölçülmüştür ultrason sonucunda olumsuz hiç bi sonuç yok sizce bi sorun olabilirmi ? 21 yasindayım

Cevap : Ömer Bey..Bulgu normal..Bir sorun olmaz.


Adı Soyadı : MURAT ENVER YENİGÜN - Tarih : 2019-10-17 16:20:19

Soru : Hocam iyi günler. 29.3.2019 tarihinde SAĞ İNGUİNAL YÜZEYSEL USG sonucunda, valvalsa manevrası ile inguinal hemi ile uyumlu görünüm izlenmiştir. valsalva ile inguinal kanal ap çapı 8 mm ölçüldü. ve sağ bacağımda ağrı giderek artmaya başladı. ne yapmam gerekiyor. bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap : Murat Bey..Durumunuzu klinik olarak değerlendirmem gerekir.0232 4219487 RANDEVU ALINIZ


Adı Soyadı : Gülşah kirgil - Tarih : 2019-10-14 09:59:25

Soru : Merhaba sağda vsm çapı en geniş yerinde uyluk distal kesimi seviyesinde 6.5 mm ölçülmüştür sağ kruris posterirorunda vsp ile ilişkili belirginleşmiştir yüzeysel venöz yapılar izlenmiştir bana açık ameliyat dedi

Cevap : köpük tedavisi ve Laser ablasyonu gerekir..


Adı Soyadı : Ferda Küçükçavdar - Tarih : 2019-10-09 19:03:40

Soru : VSM AP çapı sağda 2,3 mm, solda 3,1 mm olarak ölçülmüştür. Sağ VSM de rekanaluze akim izlenmektedir. Her iki YFV de rekanalize akım izlenmektedir, kompresyon ve damar tam kapanmamaktadir. Sağ popliteal vende augmentasyon cevabı zayıftır, posttrombotik değişiklikler mevcut tur. Bunlar ne anlama gelmektedir rica etsem lütfen aydınlatır mısınız acaba sevgiler ve Saygılar sunarım

Cevap : Varis hastalığının ve gecirilmiş toplar damar tıkanıklığının bulguları...


Adı Soyadı : Nuray teber - Tarih : 2019-10-03 20:33:30

Soru : Valsalva ile solda safen o femoral bileşkede ve ana femoral ve de grade 2 reflü akım izlendi. Her iki popliteal ve de grade 4 reflü akım mevcuttur. Bileşke düzeyinde sağ. 4.1mm. Sol. 5.1mm. Dizüstü lokalizasyonunda. Sağ. 1.9mm sol. 1.7mm ultrason sonucumu yorumlarmısınız. Ultrason yatarakmı ayaktamı daha iyi sonuç verir acaba. Birde kılcaldamarlar için köpük tedavisi önerirmisiniz. Teşekkür ederim.

Cevap : Nuray Hn..Tetkik neticesi:Varis hast.lığınız var Kılcal damarlar ve Varisleriniz Köpük ve Laser uygulamaları ile tedavi edilir Tel..0232 4219487 randevu alarak tedavi olabilirsiniz..


Adı Soyadı : Fahri dalmış - Tarih : 2019-10-02 11:54:54

Soru : Sağ bacağımda 7 mm çapında varis olduğunu söylediler muayenede . Ameliyatsız radyofrekans tedavi yöntemi uygulanabilir mi kesin çözüm olarak? Teşekkürler

Cevap : Fahri Bey..Laser tedavisi uygundur.Tel..0232 4219487


Adı Soyadı : Elif şahin - Tarih : 2019-09-12 08:14:41

Soru : Merhaba doktor bey Ben 38 yaşındayım. Sol ve sağ bacak yüzeysel venlerinde cilt altında yaygın yer yer telenjiektatik variseal genişleme izlenmiştir. Sol s. Parva ve çapı artmıştır (6.8mm)sol s. Parvada köken alan yan dal variseal genişlemeler izlenmiştir. Sol spb de ileri derecede (augmentasyon süresince,>4sn)yetmezlik izlenmiştir.

Cevap : Elif Hn..Tel ederek randevu alınız Tedavi olmanız gerekli..


Adı Soyadı : Nilüfer kuyucu - Tarih : 2019-09-06 20:06:03

Soru : Merhaba hocam sol bacagimda variz vardi kopuk tedavisiyle açtırdım 2 gun oluyor aldirdigim yerde şişme ve kızarma oldu baldir sonradan niyeyse sislik oldu doblor çekildim sol alt ekstremitede CFA SFA izlenebilen DFA POP A PTA ATA ve ADP de akim izlenmiş olup trifazik akım paterni mevcuttur. Sol VSM de bileskeden diz seviyesine kadar lumeni dolduran tromboflebit izlenmistir bana antibiyotik ve kan sulandirici ine verdiler bu ilaclar faydasi olurmu ameliyatmi olmam gerekiyor gecmiyor bacagimda sislik kızarıklık yanma ve ağrı var napabilirim lutfen yardımcı olun Teşekkürler

Cevap : Nilüfer Hn..ameliyat olmanız gerekmiyor..Ancak 7 ..10 gün icersinde tromboflebit olan böigeye müdahele gerekir..Bilginize..Tel 0232 4219487


Adı Soyadı : Hakan altıunta - Tarih : 2019-08-24 01:50:20

Soru : Hocam merhaba 35 yaşındayım Sol vsm lümeni yaklaşık %60 stenoz parsiyel trombüs görünümleri kronık, sol kruis medial kesimnde diz medailünden 6 cm distalde vsm ve ptv arasında 4 mm çapında perforan venüz yapı izlenmiş,sol kuruis medial keaiminde medial malle olden 10 cm prosimalde vsm ve ptv 4.5 mm çapında perforan venüz yapı izlenmiştir Sağ kuruis medial keaiminde medial malle olden 8 cm prosimalde vsm ve ptv 3.2 mm çapında perforan venüz yapı izlenmiştir varislerim sol diz altında dışarı damar ucu yaptı fışkırarak patlıyor aradan 1 yıl geçiyor tektar ediyor ameliyat olursam yine patlama yaparmı Siz hangi tedaviyi önerirsiniz

Cevap : Hakan Bey..ameliyatsız yöntemlerle tedavi olmanız mümkün Tel ederek randevu alınız..0232 4219487


Adı Soyadı : görkem reyhani - Tarih : 2019-08-21 17:31:25

Soru : solda ap çapı kalın yeriinde 2,7mm ölçüleri valsalva ile reflu akımın izlendigi varikosel ile uyumlu görünüm mevcuttur sag epididimde 10mm çapında anekoik kist izlendi amelyat olmam gerekiyormu vede kısır olabilecegim söylendi

Cevap : Görkem Bey..Urolog Dr.unuza danışın..


Adı Soyadı : hakan yalçın - Tarih : 2019-08-21 09:16:02

Soru : vsm lümeni ayak bileği 7 cm proksimalinden itibaren tromboze görünümde izlenmiş olup lümen içi kan akımı saptanmadı. 20 gün oldu. damar açılabilirmi 15 aylık çocuk

Cevap : Hakan bey 20 günü gecen tromboz olayı acılamaz


Adı Soyadı : can ömür eren - Tarih : 2019-08-20 16:33:35

Soru : Hocam Merhaba Yaşım 29 benim renkli usg sonuçlar; Sol uyluk proksimalinde lümen ekspanse ve parsiyel komprese olup RDUS bakıda minimal vaskülarite mevcuttur. Sol uyluk proksimalinin 10cm inferiorunda itibaren diz seviyesine kadar lümen ekspanse görünümde olup akım kodlanmamıştır. Popliteal ven komprese izlendi. iki hafta okspar 4000 iğne sabah akşam kullandım daha sonrasında tekrar bir ulturason çekildi; ol uyluk proksimalinde lümen ekspanse ve parsiyel komprese olmaktadır. Sol uyluk proksimalinden itibaren yaklaşık 20cm boyunca lümen ekspanse görünümde olup akım kodlanmamıştır. Popliteal ven komprese izlendi. 3 hafta xarelto 15mg sabah akşam kullandım şimdi günde birtane xarelto 20mg kullanıyorum 4 ay sonra tekarar bir usg kontolü yapmam söyledi ama bacağımdaki şişlik henüz inmedi.Değerli görüşleriniz için çok teşekkür ederim

Cevap : Can Ömür Eren..Sağlıklı değerlendirme yapmam için randevu alınız..0232 4219487


Adı Soyadı : Ferhat baltalı - Tarih : 2019-07-31 16:56:29

Soru : Reflü akımının tedavisi nasıl olmalıdır.. çap 7,2 ne anlama gelmektedir. Sağ vsm kirli kanın yüzde kaçını geri göndermektedir. Teşekkürler..

Cevap : Ferhat Bey Reflü Varis hast.lığının diğer bir deyişidir.Ameliyatsız tedavisi vardır.Detaylı bilgi için tel. ediniz..


Adı Soyadı : ferhat baltalı - Tarih : 2019-07-30 12:51:19

Soru : sağ vsmde ileri derecede reflü akım mevcuttur..çap 7,2 mm Varis çorabı ve daflon 500mg önerildi.. bo çözüm olur mu.. yoksa anjiyo şart mı.. teşekkürler

Cevap : Anjıo gereksız Tedavi şart..


Adı Soyadı : merve urla - Tarih : 2019-07-30 10:07:20

Soru : Teknik imkanların ve hasta uyumunun elverdiği kadarıyla yapılabilen tetkikte izlenebildiği kadarıyla; B- mod incelemede : Bilateral AFV(Ana Femoral Ven), DFV(Derin Femoral Ven), YFV (Yüzeyel Femoral Ven) ve PV(Popliteal Ven) normal lümen, çap ve kompresibilite özelliğindedir. Yapılan renk ve spektral incelemede : Sözkonusu venlerin akım spektrumları normal fazik karakterdedir, lümen renk dolumları tamdır. Bilateral VSM de valsalva ile uzun süreli reflü akım izlendi. Sol VSM dizüstü en geniş yerinde6,5 mm sağ VSM dizüstü en geniş yerinde 5 mm ölçüldü. Bilateral krurisde solda 4.8 mm sağda 2.7 mm çapa varan varikoz kollateraller izlendi. bu sonuçlardan sonra doktorum ameliyat önerdi ama öncelikle orta basınçlı varis çorabı işe yararmı, tedavi edermi

Cevap : Merve Hn..tel ederek bilgi alabilirsiniz.


Adı Soyadı : Selma Sevim - Tarih : 2019-07-25 18:27:21

Soru : Sol alt ekstremite venöz sistem renkli doppler incelemesinde: Sol ana ve derin femoral saphenöz popliteal ve krual derin ven lümenleri açık izlenmiştir. Augmentasyon ve kompresyon testlerine yanıt pozitiftir. Trombüs formasyonu gözlenmemiştir. Valsalva manevrası esnasında sol yüzeyel femoral vende 3 saniye süreli reflü izlendi (grade1-2 venöz yetmezlik) Valsalva manevrası esnasında sol safenofemoral bileşke ve vena safena magnada 6 saniyeden fazla süreli reflü izlendi (grade4 vençz yetmezlik) Safen ven sol diz üstü 5.3mm sol diz altı 4.9mm dir. Sol femur ve kurris medialde komprese olabilen variköz izlendi. HOCAM BENİM ULTRASON SONUCUM BU ŞEKİLDE YORUMLAYIP NASIL TEDAVİ OLMAMI ÖNERİRSİNİZ? TEŞEKKÜLER...

Cevap : Selma Hn..tel ederek bilgi alabilirsiniz


Adı Soyadı : birgül mor - Tarih : 2019-07-22 15:55:01

Soru : sağ safen ven çapı 9 mm sağ ana femoral ven çapı 10 mm valsalva ile sağ safenofemoral bileşkede sürekli geri akım mevcut sağ bacak orta kesim medialde variköz dilatasyonlar mevcut olup bir kısımda trombus saptanmış doktor ameliyat istedi Sizce amelıyat gereklı mı yoksa başka çözüm yolları da var mı

Cevap : Birgül Hn.. tel. ederek bilgi alınız


Adı Soyadı : Meral balcıoğlu - Tarih : 2019-07-22 10:34:36

Soru : Hocam SOL VSM çapı safenofemoral bileşkede 4.4 mm ölçülmüştür. Sol VSM de 7-8 sn sure ile grade 4 yetmezlik lehine reflü akım izlenmiştir sol ayak bileği duzeyinde cilt altı dokular kalınlaşmıştır ve sıvama tarzında sıvılar mevcuttur Toplardamar görevini yapmıyor damarı almamız lazım dedi Ameliyat önerdi doktorumuz Hocam başka tedavi varmıdır

Cevap : Meral Hn.. tel ederek bilgi alınız


Adı Soyadı : Ayla - Tarih : 2019-07-08 20:48:45

Soru : Valsalva manevrasi ile sol VSM DE GRADE 2 REFLU IZLENMIS OLUP,diger venlerde akim.kesintiye ugramakta olup,belirgin reflu izlenmektedir.SOL VSM NIN PROKSIMALDE CAPI 2.8 MM VE DIZ EKLEMI DUZEYINDE CAPI 3.7 MM.dir..Augmentasyon ile proksumalde venoz akim artmaktadir..Doppler ultrason yatarak yapilmistir ve dr amaliyat tavsiye etmistir lakin doppler ceken uzman amaliyati tavsiye etmemistir ..Bu hususda amaliyatsiz tedavi ediyo musunuz ya da olur mu efendim..Tesekurler

Cevap : Ayla Hn..Tedaviniz tabiki ameliyatsız yöntemlerle olacaktır.Tel ederek randevu alınız.0232 4219487


Adı Soyadı : Ömer Öztürk - Tarih : 2019-07-05 14:35:30

Soru : Hocam Doppler test sonucu bilateral ana, derin ve yüzeysel femoral venler ve popliteal venler açıktır. Lümen caplari normaldir, tüm segmentler kompresibl olarak izlenmektedir. Renk modu incelemesinde Lümen dolumlari tabiidir. Augmentasyona yanıtları pozitiftir.bilateral vena safena magna ve vena safena Parva normaldir. Perforan venlerde dilatasyon ve geri akım izlenmedi.valsalva manevrasi sırasında reflü saptanmamistir. Hocam birde testi yatarak yaptilar

Cevap : Ömer Bey test sonucları..normal şikayetleriniz nelerdir..?


Adı Soyadı : Seher dreyfi - Tarih : 2019-07-05 12:41:05

Soru : Merhabalar sayin hocam.film sonucum budur..Bilateras cfv.sfv.dfv.pop v.vsm.ve vsp degerlendirilmistir.sol vsm kururis duzeyinde 2.2 mm femur düzeyinde 2.3 mm olculmustur..sağ vsm kururis düzeyinde 2.3mm.femur düzeyinde 2.8 mm ölçülmüstur.sağ vsp 2.2mm sol vsp 2mm olculmustur.bilateral alt ekstremite veblerinin kompresyona yanıtı tamdır ve akım paterni doğal spontan fazik karakterde dır .hocam sizden ricam bu sonuç nedir.ayaklarımın ağrısı için gitmiştim. Baldır tarafinda ağrı vardı .sertlesme vardı.

Cevap : Seher Hn..Belden kaynaklanan şikayetler olabilir..


Adı Soyadı : Şahin komaç - Tarih : 2019-07-04 17:06:36

Soru : Hocam sol bacak doopler incelemesinde vsm çap artışı 8,5 mm yetmezlik Lehine safenofemoral bileşkede ve vsm de çalsalar ile 5 sn üzerinde reflü akım izlenmektedir diyor tedavi yöntemi nelerdir nasıl bir yol izlemeliyiz

Cevap : Şahin Bey..tedavi yöntemleri için Tel ederek bilgi alabilirsiniz..0232 4219487


Adı Soyadı : Melisa - Tarih : 2019-07-04 10:39:22

Soru : Sag sfb de grade IV , Sol sfb de grade I , CFv de grade 2 yetmezlik

Cevap : Melisa Hn..Tedavi için 0232 4219487 detaylı bilgi alabilirsiniz


Adı Soyadı : Ali Bulut - Tarih : 2019-07-01 12:57:29

Soru : Sağ VSM 4.7 mm Sol VSM 5.5 mm Valsalva manevrası ile sol safenofemoral bileşkede 3 sn den uzun süreli , sol vsm de 3 sn den uzum süreli reflu akım izlenildi. Sol diz medialde VSM trasesinde çapları 6 mm ye ulaşan cilt altı variköz yapılar izlenildi.. Amilıyat mı uygundur başka tedavi yapılabilir mi ?

Cevap : Ali Bey..tedaviniz ameliyatsız yöntemlerle olur..randevu alınız Tel.0232 4219487


Adı Soyadı : Derya - Tarih : 2019-06-21 18:26:11

Soru : Merhabalar bacaklarımda şişlik ,sertlik ve gerginlik sebebiyle gittim.Sabah uyandığımda ayaklarımın üzerine basamıyordum.vsm çapı bileşke düzeyinde sağ 7,5 mm sol 6,5mm.dizustu lokalizasyonda sağ 4mm sol mm .valsalva ile sözü geçen cemlerde anlamlı reflu saptanması.degelendirir misiniz saygilar

Cevap : Derya Hn.. Varis bulguları müsbet...


Adı Soyadı : Ayşe - Tarih : 2019-06-21 17:05:16

Soru : Sol vsm 3,4mm, diz üzeri 2,8mm. dizalti 2mm ölçüldü. Sağ vsm3,9mm,diz üstü 3,1mm,dizaltı 2,8mm ölçüldü. Vsp çapları normaldir. Sol popliteal bölgede 27mm baker kisti izlendi. Sizden ricam nasıl bir yol izlemeliyim. Çünkü damarlarım çok ağriyor ve oturup kalkarken çok zorlanıyorum . Dr. ile henüz görüşemedim.

Cevap : Ayşe Hn..tel.ederek randevu alınız 0232 4219487.Durumunuz


Adı Soyadı : Sevinç Palas - Tarih : 2019-06-21 11:01:43

Soru : Yüzeysey Venöz Sistemde:GSV ve SSV görüntülenmiş ve açıktır.Diğer yüzeysel venlerde tromboflebit rastlanmamıştır. Sağ safena magna proksimal kesimde 6.8 mm sol safena magna proksimal kesimde 9 mm olup normalden geniştir.Diğer kesimlerinde normal kalibrasyondadır.Valsava manevrası ile yetmezlik saptanmamıştır. Sonuç:Her iki safena magna proksimal kesiminde genişleme dışında normal sınırlarda bulgular. Bu dobler sonucuna göre sol bacak toplardamarın acilen iptal operasyonu sizce de şart mıdır? Teşekkürler

Cevap : Sevinç Hn..Varis tarzında genişlemeler sol bacağınızda barizleşmiş bulgusu var.Tedavi olmanız gerekir.Tel 0232 4219487 Randevu alınız..


Adı Soyadı : Mehmet Akman - Tarih : 2019-06-16 19:50:49

Soru : "Valsalva ile sol DFV proksimalde grade 4 reflu akkm kodlandı." yazmakta raporumda. Doktorum ameliyat olmuyor dedi. Ağrılarım gün geçtikçe artıyor. Ne yapmalıyım? Çok Teşekkürler ilginiz için.

Cevap : Mehmet Bey..0232 4219487..Tel..ederek randevu alın Tedavinizi uygulayalım..


Adı Soyadı : Faruk Mert - Tarih : 2019-06-15 18:06:47

Soru : İyi günler. Renkli doopler sonucum şöyle: "Tetkik venöz yetmezliğine yönelik yatar pozisyonda yapılmıştır. DVT bulgusu saptanmamıştır. Valsalva manevrası sırasısında, ana femoral vende safena parvada venöz yetmezlik lehine retrograd akım saptanmamıştır. Sol s.mağnada ve devamındaki krural venlerde valsalva manevrası ile 7 sn üzerinde reflü akım izlenmiştir. Safena magna çapı uyluk orta seviyesinde 5.1 mm, uyluk prosimalinde 7.3 mm, diz seviyesinde 4.8 mm olarak ölçülmüştür. Sol kruris orta seviyede perforan ven ve bu seviyede yüzeyel variköz venler izlendi. SONUÇ: Sol s.magnada yetmezlik bulguları, kruriste perforan ven ve bu seviyede yüzeyel variköz venler izlendi. Bana tedavi olarak s.magna damarımın lazer ile yok edilmesi gerektiği söylendi. Kelepçe yöntemi (Akgül tekniği) ile damar kapakçık ameliyatı yapılıyor mu ve bu yöntem benim durumuma uygun mu acaba? Damarı mı iptal ettirmek istemiyorum.

Cevap : Faruk Bey..Laser veya scleroterapi.tedavi yöntemleri Hastalığınızın giderilmesi için uygundur


Adı Soyadı : Merve - Tarih : 2019-06-03 16:11:45

Soru : Sol vsm cfv bileşke düzeyinde 4.4 mm çapında diz seviyesinde 2.7 mm çapında sağ 3.6 diz seviyesinde 2.3 ölçüldü bu normal değer mi

Cevap : Merve Hn..şikayetleriniz nelerdir..


Adı Soyadı : Nihat oğru - Tarih : 2019-06-02 21:57:55

Soru : Sağ alt ekstremite cfv, sfv, dfv, vsm kompresyona yanıtları tamdır lümen içi trombüs izlenmedi. Sağ pv lümeninde yer yer lineer ekojen bantlaşmalar izlenmekle birlikte aktif trombüs materyali izlenmemiştir. Kompresyona yanıt vardır. Teşekkür ederim hocam

Cevap : Nihat Bey...Bulgular normal değerlerde..


Adı Soyadı : İbrahim ceran - Tarih : 2019-05-31 19:54:00

Soru : Merhaba hocam 30 yaşındayım bekarım. Skrotal soppler usg incelemesinde her iki testis ve epididim vaskülarizayonu normaldir. Solda pleksus venlerinde ven çapları artmış 3.6 mm olup valsalva ile grade 3 reflü akım saptanmıştır. Ve solda venöz dilatasyon solda grade 3 varikosel sonucu çıktı. doktorlar elle muayene yaptı bazıları ol bazıları olma evlenince sorun olursa olursun dedi. Hocam kararsız bıraktılar. Spermiogram testleri normal seviyede çıktı. Fakat ara ara ağrılarım oluyor ne yapmalıyım. Ameliyat olmalımıyım hocam.

Cevap : İbrahım Bey.Erken ameliyat olmanızda fayda varçç


Adı Soyadı : Fehmi budak - Tarih : 2019-05-27 19:30:47

Soru : Sol vena sefena magna çapı polisinseler natural pozisyonda 3.5 ön valsalva manevrası ile 4mm ölçülmüştür yüzeysel femoral ven proksimal kesimde valsalva manevrası ile 2 sn süren reflü akım izlenmiştir Sağ vena sedama magna çapı proksimal natural poz 3mm valsalva manevrası ile 3.7mm ölçülmüştür Sefanofemoral bileşkede valsalva manevrası ile 3-4 sm süren reflü akım izlenmiştir Ana femoral ven faksak ba manevrası ile 1sn süren reflü akım izlenmiştir cevaplarsanız sevinirim

Cevap : Fehmi Bey..Bulgu da soru yok..neyse yazılmış Siz Bu tetkiki isteyen Dr.unuza danışın...


Adı Soyadı : İBRAHİM DEMİRHAN ÇAKIREL - Tarih : 2019-05-27 10:40:22

Soru : İyi günler hocam Sağ alt ekstremite ben dipler Yatar pozisyonda,derin ven trambozuna yönelik incelemede Valsalva uygulanmadı.FV kalibrasyonu azalmış olup cidar düzensizdir.Lümende ekojen kronik dvt sekeli septaması dolum defektleri izlenmiştir.POP V ve distalde venöz kalibrasyon normaldir. 30 yaşında bir hastayım Hocam sağ ayak ağrısı şikayetiyle kalp damar hastalıklarına başvurum sonucunda yapılan ultrason sonucu yaklaşık 3 yıl önce pıhtı oluşumu nedeniyle kan sulandırıcı iğne tedavisi görmüştüm.Sonuca göre kardiyoloji uzmanı baktı ve tıbbi genetik araştırma yapılması gerektiğini söyledi cevabınız için şimdiden teşekkürler

Cevap : İbrahim Bey.. ne tarz bir genetik araştırması yapılacakmış ve neden yapılacakmış...Dr.unuzdan öğrenin...


Adı Soyadı : Kamil öz - Tarih : 2019-05-25 19:19:19

Soru : Hocam merhabalar 39 yaşındayım...bacaklarda ağrı şikayeti ile doktora gittim...doopler sonucu şöyle "valsalva ile sfj de oldukça düşük debili devamlı reflü akım yetmezlik mevcuttur.vsm çapı proksimalde artmıştır. (8.7mm.) Valsalva ile cfv 2 sn.süren düşük debili reflü akım yetmezlik"...doxium 500 mg ve magvital şase reçete edildi...daimi tedavi için ne yapmalıyım...ilginize şimdiden teşekkür ederim

Cevap : Kamil Bey..Klinik tetkikten sonra bilgi verebilirim..Tel ederek randevu alınız..


Adı Soyadı : Zeynep Dilek Denizsel - Tarih : 2019-05-21 15:05:57

Soru : Hocam iyi günler." Valsalva manevrasıile her iki vena safena magna agnada patolojik reflü akım izlendi." Çektirdiğim renkli dopler sonucu bu hocam. Ne demek oluyor beni aydınlatırsanız çok sevinirim. Tesekkürler

Cevap : Zeynep Hn..Varis hastalığınız var demek oluyor..Detaylı bilgi için..0232 4219487


Adı Soyadı : Muhammed - Tarih : 2019-05-21 05:06:35

Soru : Her iki vsp duvarı kalın olarak izlenmiştir ne demek hocam ?

Cevap : Küçük safen ven duvarı kalınlaşmış..demek Muhammed bu tarz soruları tetkiki yapan Dr.una sor bir daha...


Adı Soyadı : Ncl - Tarih : 2019-05-21 00:52:39

Soru : Hocam kolay gelsin. Venöz yetmezliği ile varis aynı şey midir?

Cevap : Ncl....evet..


Adı Soyadı : Pinar byrk - Tarih : 2019-05-17 19:34:16

Soru : Merhana hocam sol medial kruris distalinde 4 mm ve posterior kururis orta kesiminde 5mm perforan venlerde hafif çap artisi ve kisa sureli geriye reflu ile karakterize yetmezlik izlendi devaminda ince yuzeysel varisler var bu sonuc icin ameliyat olmam gerekirmi acaba

Cevap : Pınar Hn..Ameliyatsız tedavi yöntemleri uygulanır..Detaylı bilgi için 0232 4219487


Adı Soyadı : gizem ünsal - Tarih : 2019-05-13 23:24:30

Soru : sağ uyluk trasesinde düşük amplitüdlü grade 4 geri akım saptanmıştır. sol VSM CFV bileşkesinde ve izlenen trasesinde grade 4 reflü akım mevcuttur. Sol kural bölgede diz seviyesine drene olan çapı en geniş yerinde VSM ye drene olduğu seviyede 10mm ye ulaşan ciltaltı komprese variköz ven izlenmiştir. siyami ersekte dopler çektirdim 23 yaşındayım öğrenciyim napmam gerektiğini bilmiyorum doktor durumun ciddi olduğunu söyledi siz ne düşüyorsunuz hocam ? sadece durumumun ciddi olup olmadığı hakkında bile bilgi verseniz yeterli olur çünkü doktor bana kangren bile olabilirsin dedi bende açıkçası çok korktum

Cevap : Gizem Hn..tedavi olmanız gerekir.Korkmanıza gerek yok.Derslerinize calışın.Varis corabı giyin .Detaylı bilgi için tel.0232 4219487..


Adı Soyadı : Ayla dumlupınar - Tarih : 2019-05-13 15:16:52

Soru : Her iki tarafta femoropopliteal ve krural bölge derin venleri ile safenofemoral bileşke vena safena magna ve parva görüntülenmiştir. Sağ ana femoral vende yüzeyel femoral ven trasesi boyunca valsalva ile uzun süreli ters yönlü akım izlendi.

Cevap : !!!!


Adı Soyadı : Merve Kayhan - Tarih : 2019-05-13 11:45:15

Soru : Merhaba Doktor Bey. Sağ alt. Vsm çapı proksimalde 5 mm ölçülmüştür. Vsp çapı proksimalde 2.4mm ölçülmüştür. Derin venöz sistemde reflü akım saptanmadı. Sağ vsm reflü akım mevcuttur. Sol alt. Vsm çapı proksimalde 6.1 mm ölçü Vsm çapı proksimalde 2.3 mm ölçü Sol vsm reflü akım mevcuttur Sol alt ekstremitede 5.5 mm çağatay ulaşan variköz venler mecburttur. İlk kontrolde doktor bey ameliyat lazım dedi yarın sonuçlarımı bakıcak sizce gerek var mı ameliyata

Cevap : Merve Hn..Ameliyatsız tedavi yöntemlerivardır. Tel.ile bilgi alınız..


Adı Soyadı : ismet dishan - Tarih : 2019-05-10 09:19:54

Soru : hocam bacak ultrason sonucumda sol vsm de valsalvamanevrasi boyunca grade 4 refluakim izlenmistir. sol vsm capi safenofemoral bileske duzeyinde 4.6 mm , diz seviyesinde 3.6 mm ayak bilegi duzeyinde 2mm dir. sol ayak bilegi duzeyinde cilt alti dokularinda ödemlı gorünum izlendi. hocam cok tesekkur ederim.

Cevap : İsmet Bey..Varis tesbit edilmişDurumunuzu klinik olarak değerlendirip tedavi yöntemini belirlemek gerekir.


Adı Soyadı : Kübra - Tarih : 2019-05-10 00:39:46

Soru : İyi akşamlar hocam sonucu aldım bugün kağıtta sağ bacakta büyük safen ven en geniş yerinde proksimalde yaklaşık 6 mm çapta ölçülmüş olup valsalva uygulaması boyunca devam eden yetmezlik ile uyumlu reflü akımlar oluşmaktadır yazıyor ne demek oluyor

Cevap : Kübra Hn..Varis hastalığınız tesbit edilmiştir..Tedavi edilmenız gerekir..


Adı Soyadı : ORKUN İNCEYÜZ - Tarih : 2019-05-09 17:28:51

Soru : Sevgili hocam Sol VSM ÇAPI SFJ düzeyinde 6.5 mm,diz düzeyinde 6 mm ölçülmüş olup valsalva ile lümen boyunca düşük amplitüdlü sürekli reflü mevcuttur. VSM ye katılan birkaç adet yüzeyel kollateral ven işlenmiştir. Yorum yaparsanız sevinirim.

Cevap : Orkun Bey..Varis hastalığınız tesbit edilmiş.Detaylı bilgi için ve muayene olmak için randevu alınız..


Adı Soyadı : SERAP YAVUZ - Tarih : 2019-05-09 15:29:10

Soru : Hocam annem ayaklarına renkli doppler çektirdi. sonucu sağ vsm-femoral ven bileşkesinde grade 1 yetmezlik var. sol vsm-femoral ven bileşkesinde valsalva ile kontinü geri akım izlenmiştir.her iki kruriste vsm ile ilişkili dilate yüzeyler venler mevcuttur.trombüs görülmedi. vsm çapları ayakta iken; sağda 8 mm solda 13 mm ölçüldü.her iki alt ekstremite perforan venlerinde dilatasyon/yetmezlik ve belirgin trombüs saptanmamıştır. sizce ameliyat olması mı gerekir ?

Cevap : Serap Hn..ameliyat gerekmez ancak tedavi gerekir.


Adı Soyadı : Mustafa özen - Tarih : 2019-05-09 11:10:05

Soru : Merhaba hocam sol peritestiküler bölgede en genıs yerinde 3,8 mm çapa ulaşan dilate venöz yapılar izlenmiş olup valsalva maverrasi süresince reflu akımlar seçilmektedir korkmam lazım mi

Cevap : Mustafa Bey..Varıkosel oluşmuş Urolojı Dr.una danış


Adı Soyadı : Serdal gül - Tarih : 2019-05-07 13:29:32

Soru : Hocam merhabalar bacağımdaki varis için renkli dopler çekimi yaptırdım sonuç şöyle her iki VSM de SFJ den itibaren valsalva ile ileri derecede yetmezlik ile uyumlu reflü akım izlenmiştir ( grade 4 venöz yetmezlik) Vsm çapı proksimalde solda 4.1 mm sağda 4.3 mm dizüstü seviyede solda 3mm sağda 2.5 mm ölçülmüştür her iki kruris medialinde vsm den kaybaklı yüzeyel nontromboze variköz pakeler izlenmiştir

Cevap : Serdal Hn..Varis hastalığınız için tel ederek detaylı bilgi alabilirsiniz..Tedavi ..Tel..4219487


Adı Soyadı : Selime yılmaz - Tarih : 2019-05-02 22:25:08

Soru : Hocam ben 51 yaşındayım bacaklarımda çocukluk yaştan beri varis var artık ayaklarımı arasında süreyemez oldum hastanede ultrason çekiminde valsalva manevraları ile bilateral v.safena magnada valsalva boyunca grade 4 reflu akın saptandı bilateral vsm caplari en geniş yerinde uyluk distalinde 6.5 cm her iki kruris medialde vsm ile ilişkili subkutan variköz venleri izlendi nasıl ameliyat olmaliyim

Cevap : Selime Hn..Ameliyatsız tedavi olmanız mümkün.Detaylı bilgi için Tel.0232 4219487


Adı Soyadı : Melike Kıl - Tarih : 2019-05-02 13:12:49

Soru : Hocam merhaba 20 yaşındayım. Bunu yorumlar mısınız acaba? Bilateral Venöz Sistem Usg Sağ VSM bileşke düzeyinde yaklaşık 1sn sürekli reflü akim izlenmiştir. Uyluk orta bölümlerinde sağ VSM de valsalva süresince devam eden düşük amplitüdlü reflü akim izlenmiştir. VSM çapları bileşke düzeyinde 5 mm diz seviyesinde 3.5 mm ölçülmüştür. Sol da aynı şekilde.

Cevap : Melike Hn..Her iki bacağınızda Varis oluşumuna meyilli bir bulgu var...


Adı Soyadı : Yağmur Tanyeli - Tarih : 2019-04-30 12:29:38

Soru : Merhabalar Hocam, Renkli doppler rapor sonucu aşağıdaki gibidir, sizden yorum almak isterim. İki Taraflı Alt Ekstremite Venöz Sistem Renkli Doppler Ultrasonografi İncelemesi Her iki alt ekstremitede sırası ile ; -Common femoral ven (CFV) -Süperfisiyal femoral ven (SFV) -Derin femoral ven (DFV) -Popliteal ven CFV, DFV, SFV, popliteal ven çapları normal olup kompresyonla tam olarak kollabe olmaktadırlar. Renkli doppler incelemede söz konusu damarlarda damar dolumları tam, akımlar açıktır. Augmentasyonla akımlar belirgin şekilde artmakta olup trombüs izlenmemektedir. Valsalva manevrası ile sağ popliteal vende grade 4 geri akım saptandı. Bilateral vena safena magna akımı açık olup CFV bileşkesinde Valsalva manevrası ile geri akım saptanmadı. Bilateral vena safena parva açık olup popliteal ven bileşkesinde Valsalva manevrası ile geri akım saptanmadı.

Cevap : Yağmur Hn...Sağ bacak diz altı sevıyesınde Varis olma olanağı mevcut..Klinik yönden kontrol gerekli...Tel ile randeve alabilirsiniz.. 0232 421 9487


Adı Soyadı : ŞULE HORASANLI - Tarih : 2019-04-29 12:47:50

Soru : Hocam Kolay gelsin Dopler çekimi sonra aşağıdaki gibi bir rapor verildi ne anlama geliyor acaba...? Bilateral ana femoral ven, yüzeyel ve derin femoral venler, büyük safen ven, küçük safen ven ve popliteal ven açık olarak izlenmiştir. Adı geçen venlerin solunum ve kalp dinamiğine bağlı fazisiteleri normaldir. Adı geçen venlerde retrograd nitelikte reflü akım izlenmedi.

Cevap : Şule Hanım..Tetkik neticesi bulgular normal..


Adı Soyadı : Selin Ünal - Tarih : 2019-04-24 18:22:33

Soru : Hocam merhaba iyi calısmalar Benim bacaklarımda agrı batma ve sıslık sıkayet ile Dr gıttım. Doppler sonucum su sekilde Her iki afv, fv, dfv, vsm, vsp, pv ve krural derin ven lü enleri acık olarak izlenmiştir. Augmentasyon ve kompresyon testlerine yanıt pozitiftir. Trumbus fermantasyon gozlenmemıstır. Vasvala manevrasında sol ana femoral vende 1.13sn,sag sfj de devamlı, sag ana femoral vende devamlı, sag yuzeyel femoral vende 1.3sn reflu akımlar izlenmiştir. Sol sfj genişlik 5 mm sag sfj genıslık 4.5 mm dır Her iki safenofemoral ve safenopoplitral bileşkeler acıktır Seklındedır. Degerlendırmenızı rica ederim. Cok tesekkurler simdiden. Iyı calısmalar dilerm

Cevap : Selin Hn..Doppler sonucu Varis hastalığınızın belirtileri mevcut.Şikayetleriniz ışığı altında Varis tedavisi görmeniz uygun olur. Detaylı bilgi için tel ile randevu alınız..


Adı Soyadı : eyüp erkoç - Tarih : 2019-04-24 16:52:33

Soru : hocam çocukistiyorum bende her ikitestis ve sol epididimnormal sag epididimde 4mmçaplı basit kist sag plexus panpiniformis venlrinin kalibrasyonları pre-postvalsalvadogaldır solda istirahatte 3mmvalsalva 3,5mmolup reflü akımı saptandı neolur açıklama verirmisiniz korkmamlazımmı

Cevap : Eyüp Bey..Varikosel denilen bir toplar damar hastalığınız var..Korkmanıza gerek olmayan bir durum..Urolog bir meslektaşıma danışınız


Adı Soyadı : Miray kutar obur yaş 37 - Tarih : 2019-04-19 07:33:51

Soru : Solda femoral venlerde valsalva ile5_6 süren reflu akımlar işlenmiştir. Sagda derin femoral vende valsalva ile 4_5s suren reflu akimlar mevcuttur.butuk kucuk safen venlerde tombozis bulgusu saptamamıştır. Büyük safennven caplari solda 3,0mm sağda 3,7mm ölçülmüş tur.kucuk safenven çapı solda 1,3mm sağda 1,5 mm ölçülmüştür. Sol büyük safen vende orta ve distal kesiminde valsalva ile 7_8 s suren reflu akımlar izlenmiştir. Ana derin ve yüzeysel femoral venler ile popliteal _derin krural venler renk modunda spektral analize acik olarak izlenmis olup kalibreleri normal sınırlarda kompresyina yanitlari tamdir.

Cevap : Mıray Hn..Tetkik bulgularını yazmışsınızŞikayetleriniz nelerdir.


Adı Soyadı : Mehmet Aydın - Tarih : 2019-04-18 15:16:39

Soru : Merhabalar hocam Alt ekstremitede venöz dopplerinde; Sol safan ven proksimal çapı 5.6mm, uyluk distal çapı 3 mm ölçüldü. Bu sonuç normal mi? Normal değilse ne işlem uygulanmalı. Bir de yürüyüş ve spor yapmak genişleyen damarları toplar mı?

Cevap : Mehmet Bey..spor yapmak genişliyen damarları dahada genişletebilir..Sporunuzu Varis corabları giyerek yapınız.


Adı Soyadı : Filiz akyuz - Tarih : 2019-04-17 17:27:53

Soru : Hocam merhaba hamileyim renkli ultrasyon cektirdim raporumda internal ossa yakin vaskuler gollenmeler izlenmis bu ne demek bebege zarar verirmi erken dogim yada dogumda bi riski varmi😏😏

Cevap : Filiz Hn..oluşan göllenmeler Hamilelik süreçinde artabilir Ancak endişelenmeyin kontrollarınızı düzenli bir şekilde yaptırın.


Adı Soyadı : Ahmet Beyazay - Tarih : 2019-04-16 12:35:45

Soru : Hocam, Bilateral derin venöz sistemde Valsalva manevrasında sol CFV de grade 2 reflü akım izlendi.. ne demek oluyor

Cevap : Varis bulgusu positif demek oluyor..


Adı Soyadı : Zehra Ünal - Tarih : 2019-04-11 17:09:09

Soru : Merhabalar hocam, annem yaklaşık 8ay önce sağ bacağının kasığında girilerek damar tıkanıklığı anjiyosu oldu ve pıhtının büyük çoğunluğunun temizlendiği söylendi. Bugün ki çektirdiğimiz doppler ultrason sonucu ise şöyle; Sağ ana femoral ven açık olarak izlendi. Sağ yüzeysel ve derin femoral ben kalibrasyonu azalmış olup lümende belirgin akım saptanmadı( kronik DVT?) Sağ popliteal ven açık olarak izlenmiştir. Sağ büyük (VSM) ve küçük (VSP) safenvenler açık olarak izlenmiştir. VSM ile ilişkili variköz venler içerisinde yer yer lineer ekojeniteler izlendi(sekel trombus bulgusu) Hocam cevaplarsanız teşekkür ederim.

Cevap : Sağda DVT bulguları mevcut..Kan sulandırıcıları kullanılmasında fayda vardır.Dr. unuza danışın..


Adı Soyadı : Ayşe gül - Tarih : 2019-04-11 12:22:29

Soru : Merhaba hocam derin venlerde CFV SFV DFV PV yetmezlikte olup uyumlu reflü akım izlenmemiştir sol VSM çapı 5,5 mm olup artmışdır .sol VSM de valsavla manevrasıyla yetmezlikle uyumlu 0,5sn uzun süreli reflü akım izlenmişdir Sol cocket 2hizasında cilt altı varis pakesi izlenmiş olup valsavla reflü akım izlenmemiştir (bu benim kendi sonucum lazer gerekirmi 37yaşındayım teşeküürler)

Cevap : Ayşe Hn.. cilt altı varis pakelrini Köpük veya Laser ile gidermek gerekir..


Adı Soyadı : Muhlise BURAN - Tarih : 2019-04-10 20:01:17

Soru : merhaba, annemin şikayetleri üzerine yapılan renkli doppler incelesi sonucu aşağıda ki bulgulara rastlanmış. ne anlama gelmektedir, yorumlar mısınız? "Yapılan renkli doppler US incelemede bilateral alt ektremite aterial sistemin tüm sekmentlerinde damar lümeni akım sinyali ile heterojen olarak dolmaktadır. ayıca periferik arterlerde sistolik pencereler kapanmıştır.

Cevap : Muhlise Hn..Doppler bulgularını klinik muayene ile beraber yorumlamak gerekir.Tel ederek randevu alınız


Adı Soyadı : Damla doğan - Tarih : 2019-04-09 23:37:05

Soru : Hocam merhaab sol bacak arka diz altında varis görüntüüs ve bacağında ağrı nedeniyle gittiğim doktora ultrason sonucu sol ana femoral vende valsalva manevrası ile 2sn süren reflü akımı, sol derin ve yüzeyel femoral vende valsalva manevrası ile 3sn süren reflü akımı izlenmiş.vena sagena magna tüm seyri boyunca dilatedir , safenofemoral bileşke düzeyinde çapı7-8mm,popliteal fossa düzeyinde çapı 5.5mm ölçülmüş. Valsalva ilevena safena magnada3-4sn süren reflü akımı gözlendi.vena sapena parva suplapopliteal devamlılık göstermekte olup tüm seyir dilatedir.popliteal fossa düzeyinde çapı 7mm olarak ölçülmüş valsalva ile belirgin reflü akımı gözlemlenmemiştir. Doktor sonuca göre sol yukarıdan ameliyat tavsiye etti. Bacak arkası için çözüm olmazmış . O daha başka bir işlemmiş. Ama hocam ameliyat dışı diğer yöntemler tekrarlayabilir dedi . Ne tavsiye edersiniz tedavi olarak kesin çözüm

Cevap : Damla Hn..Her türlü Varis hst.lkığının ameliyatsız cözümü vardır..Amelıyat dışı yöntemler hakkında ve tedavi hakkında bilgi almak amacıyla Tel..0232 4219487


Adı Soyadı : Ebru özer - Tarih : 2019-04-06 18:05:48

Soru : Merhaba annemde varis hastalığı var bende de aynı durum söz konusu kötü bir görüntü oldugu için doktora gittim ultrason raporum aşağıdaki gibi aynı zamanda kalbimde ufak bi pfo var her iki durumda da pıhtı riski var mı sizce durumum nedir ve tedavi olmalı mıyım? Her iki alt ekstremitede CVF, SFV, DFV, popliteal, tibialis, anterior, tibialis posterior, peroneal venlerfe kompresyon testi, augmentasyon testi yanıtları pozitif alınmıştır. Ven fuvarları düzgündür ve trombüs ekojenitesi görülmemiştir. Venlerde venöz dalga formasyonu solunumla modüle izlenmektedir. **Bilateral derin venöz sistemde Valsalva manevrasında sağ CVF de grade 1 reflü akım izlenmektedir. Her iki safena magna venleri çapları 5 mm. Den küçük ölçülmüştür. Damar kompresyon ve augmentasyon testleri yanıtı pozitiftir. Ven duvarları düzgün ve trombüs ekojenitesi saptanmamıştır. Her iki vena safena magnada valsalva manevrasında reflü kan akımı oluşmamıştır. Her iki VSP de valsalva ile belirgin reflü akım saptanmadı.

Cevap : Ebru Hn..Varis Hast.lığı genellikle irsi olabilir.Sizde de var görüntü bozukluğu tarzında ifade ediyorsunuz.Tedavi için Tel:0232 4219487


Adı Soyadı : Ayşe Kumral - Tarih : 2019-04-05 11:17:46

Soru : İyi günler, babamin renkli doppler incelemesi sonucu : "Venöz sistemlerde 2 saniyeden fazla süren ve valsalva boyunca devam eden kapak yetmezliği ile uyumlu reflü akım mevcuttur. akut subakut tromboz bulgusu saptanmamıştır. Safena magna çapı solda 4.2 mm sağda 5mm S.parva çapı solda 8mm sağda 3 mm ölçülmüştür. varis pakesi oluşturulan 6 mm çapa ulaşan subkota variköz damarları izlenmiştir. " Dediler. Nasıl bir tedaviye başvurulmalıdır?

Cevap : Ayşe Hn..Babanızın tedavi görmesi gerekir.Detaylı bilgi ve tedavi için Tel:0232 4219487


Adı Soyadı : Kübra Demiral - Tarih : 2019-04-04 18:34:40

Soru : Hocam bugün ultrason çektirdim. Gri modda ana femoral ven, derin ve yüzeysel femoral ven popliteal ven, peroneal ven, anterior ve posterior tibial ven açıktır. Valselva menevrası esnasında sol VSM lümeni bileşke düzeyinden uyluk orta kesime kadar görüntülenemedi. Bu kesimden itibaren distale kadar VSM lümeninde valsalvada uzun süreli reflü akımlar görüldü. Sol sephena magna çapı diz medialinde ise 4,5 mm ölçüldü. Bu ne demek oluyor?

Cevap : Kübra Hn.. Varisiniz var demek oluyor..


Adı Soyadı : Metehan aydın - Tarih : 2019-04-04 00:50:06

Soru : Iyi geceler hocam benim sağ baacagimda diz kapağı değil ayak bileğine kadar komple varis var bu durumda ultrason sonucu 3.2 çıktı ameliyat yok dedi ama doktorum kabul etmedi tekrar ultrason istedi acaba ameliyat olurmuyum çok istiyom olmayı

Cevap : Metehan...Ameliyat olmak istiyorsan tabiki ameliyat olabilirsin..


Adı Soyadı : ÖZGÜR ÖZCAN - Tarih : 2019-04-01 18:27:36

Soru : Merhaba hocam benim sağ bacagım da şişme var ulturasyon çektirdim sizinle paylaşmak istedim ne yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim. Sağ ana, derin ve yüzeyel femoral venler ve popliteal venler açık. Lümel çapları normaldir,tüm segmenlertler kompesibl olarak izlenmektedir. Renk modu incelemesinde lümel dolumları tabiidir,Augmentasyona yanıtları pozitifdir, Sağ vena safena parva normaldir. Valsalva manevrası sırasında reflü saplanmamıştır. Sağ VSM çapı uyluk proksimalde 3 mm , diz seviyesinde 3 mm ölçülmüştür.

Cevap : Özgür Bey..Lenf damarlarının durumu ile tetkik yaptırmanızda gerek var..


Adı Soyadı : Cihan erim - Tarih : 2019-03-27 00:49:55

Soru : Hocam iyi geceler nişanlım da ayak ağrıları için dr gittik ultrason çektirdik,vsm çapları sağda 6 mm ölçülmüş olup normalden hafif geniştir.sağ büyük safen vende valsalva manevrası ile 0,5 sn süren minimal patalojik reflü akımlar alınmıştır,yazıyor sonucunda bu ne anlama geliyor nasıl bi tedavi yöntemi uygulamamız lazım,kalıcı ciddi bi durum mu bize yardımcı olursanız seviniriz tşkler

Cevap : Cihan Bey..Bacak ağrıların nedeni Varis oluşumundan dolayı..Tedavi olanakları Sclerozan tedavi Laser tedavi gibi..


Adı Soyadı : IŞIK AKTAŞ - Tarih : 2019-03-21 22:28:28

Soru : cfv dfv sfv popliteal ven çapları normal olup kompresyonla tam olarak kollabe olmaktadırlar Renkli doppler incelemede söz konusu damarlarda damar dolumları tam,akımlar açıktır augmentasyonla akımlar belirgin şekilde artmakta olup trombüs izlenmemektedir valsalva manevrası ile geri akım saptanmadı-------------------------bilateral vena safena magna akımı akımı açıp olup cfv bileşkesinde valsalva manevrası ile bilateral grade 4 düşük debili geri akım saptandı safenofemoral bileşkede vsm çapları sağda 4mm solda 4.2 mm ölçüldü--bilateral vena safena parva açık olup poplitral ven bileşkesinde valsalva manevrası ile geri akım saptanmadı--her iki kruste cilt-cilt altı dokular hafif ödemli görünümdedir---bilateral alt ekstremede retiküler venöz belirginleşmeler----siyami ersk hastanesi--21-3-19 -----yorumu yazabilirmisiniz ? 4 aydır 2 ayak bileğim mandalina gibi şişiyor daflonda pek etkilemiyor

Cevap : Aktaş Bey..Yorum klinik muayene ile beraber yapılır..


Adı Soyadı : Burcu Bilgin - Tarih : 2019-03-21 15:12:37

Soru : Merhabalar Hocam. iki bacağımda da şişme oluyor. 4 ayrı hastane dolaştım. biri kronik venöz yetmezlik dedi, bugün ki hastane yok dedi. bugün de dopleer çekildi. sonucumu sizinle paylaşıyorum, yardımcı olursanız sevinirim. Sol VSM çapı proksimalde 2.8 diz düzeyinde 2.5 mm olarak ölçülmüş olup normaldir. Sağ VSM çapı proksimalde 2.8mm; diz düzeyinde 1.7 mm olarak ölçülmüş olup normaldir. Sağ VSM çapı proksimal kapakçık düzeyinde valsalva ile grade 3 reflü izlendi. Her iki popliteal bölgede cilt altı ince venöz yapılar izlendi.

Cevap : Burcu Hn.Sizi tedavi ederek yardımcı olabilirim.Tel ederek Randevu alınız


Adı Soyadı : Ahmet Yılmaz - Tarih : 2019-03-19 20:54:16

Soru : Hocam merhaba. Sizden bir konuda yardım istiyorum. 30 yalındaydık sol bacağımda ağrı var ağrı tarifim şu şekilde. Sol ayağımda yanma dışarı çıkınca üşüme hissi var ve baldırlarımda otururken yanma hissi oluyor. Yürürken artan bir ağrım yok. Ağrım geçmiyor. Renkle Doppler çektirdim . Sonuçları şu şekilde Vasküler yapıda tam dolum izlenmiştir sağ Vsm bileşke düzeyinde 6 mm uyluk orta kesiminde 3.5 mm diz kesiminde 3mm sağ vsm belirgin yetmezlik izlenmedi. Sol vsm bileşke düzeyi 6 mm uyluk orta kesiminde 3.5 mm diz kesiminde 3.5 mm Sol vsm belirgin yetmezlik izlenmedi. Hocam bu sonuçlarla bir doktor birleyen yok dedi. Başkanbir doktor sol bacağında damar genişlemesi var dedi ve daflon yazdı. Yardımcı olursanız sevinirim

Cevap : Ahmet Bey..Muayene etmeden bir yorum yapamıyorum..


Adı Soyadı : Selçuk özdemir - Tarih : 2019-03-18 22:19:27

Soru : Hocam merhabalar benim doppler sonucum su sekilde sol ana femorel vende 5.2 sn reflu grade 3 popliteal ve postioreldeki yuzeysel femoral vende grade 4 izlendi bildigim kadariyla yuzeyel vene mudahele ediliyor ama sikinti ana femoral vende buna hic bis islem yapilamaz dedi gittttgim her doktor sizin buna dair bir tedavi yonteminiz varmi hocam ?

Cevap : Selçuk Bey.Tabiki de var..Durumunuzu Klinik olarak değerlendirmem gerekirTel.ederek Randevu alabilirsiniz.


Adı Soyadı : Süleyman cömert - Tarih : 2019-03-15 14:28:21

Soru : Hocam kolay gelsin. Sol satana magna tasası çapı orjin düzeyde 3.4 mm ölçülmüş olup trombüs saptanmamıştır. Valsalva ile safenofemoral bileşke ve safen ven uyluk proksimalindeki kısa bir segmentte valsalva süresince reflu akım izlendi. Tanımlanan bu segment sonrasında VSM uyluk trasesi kalibrasyonu belirgin incelenmiş olup net degerlendirilemedi. Krural bölge 1/2 distali mediali ventralinde 3 mm. Genişliğe ulaşan lümeni açık yuzeyel venöz yapılar izlendi. Hocam aciklayabilirmisiniz. Ne yapmam gerekiyor

Cevap : Süleyman Bey..Şikayetleriniz le beraber değerlendirme yapmakta fayda var..Randevu alınız Tel..0232 4219487


Adı Soyadı : Beste Erdem - Tarih : 2019-03-07 17:01:00

Soru : Merhabalar. Sağ bacağımda gezen ağrı şikayeti ile doktora gittim. Öğretmenim. Sağ safena magna çapı uyluk orta kesimde 1.5 mm, sol safena magna çapı uyluk orta kesimde 2 mm ölçülmüştür. Sol CVF kaudal kesim ve SVFde valsalva ile sürekli reflü akımlar izlenmiştir. Sizden sonucumu yorumlamanızı ve (eğer tedavi gerektiriyorsa) tedavi hakkında bilgi vermenizi rica ediyorum. Çok teşekkür ederim.

Cevap : Beste Hn..Sağ bacak şikayetiyle gittiniz Solda bulgular daha posıtıf..Tedavi bu tür durumlarda Köpük tedavisi Laser uygulaması...


Adı Soyadı : Abdulselam Aslan - Tarih : 2019-03-03 01:54:17

Soru : Merhaba hocam ben 4 yıl önce amaliyat oldum sonra varis yaralari çıkmaya başladı 4 yoldur bu sıkıntıyi çekiyorum venöz yetmezlik tesisi konuldu orta basınçli varis çorabi giyiyorum suan

Cevap : Abdülselam Bey..Çaresi var Tel edinDetaylı Bilgi alın..


Adı Soyadı : Eda Cihan - Tarih : 2019-03-03 01:12:02

Soru : Merhaba Hocam, İki doğum yaptım.. vulvada varisim yadigar olarak kaldı.. İlaçlı tomografi çekildim vr pelvik konjesyon bulgusu rastlanmadı. Ancak raporda, vsm çıkım düzeyinden orjin alarak vulvar bolgedeki varisleri oluşturan bu dalda grade 4 reflü görüldü. Bu varisin tedavisi var mıdır?

Cevap : Eda Hn..Tabiki tedavisi var...Bilgi için Tel..edin..0232 4219487


Adı Soyadı : Elif Baltaci - Tarih : 2019-03-02 15:05:08

Soru : Hocam yaklaşık 2 yildir varis tedavisi görüyorum . 29 ocak 2019 tarihinde doppler çekimi yapıldı. "Valsava manevrası ile sağ ana femoral ven ve yüzeyel femoral vende yaklaşık 7 sn süren reflü akım izlendi." yazıyor. Ameliyat dediler ama hastane bütçesi yetersizliğinden dolayı açık tarihe ertelendi. Başka bir hastane ameliyat gereği yok dedi. Sizce ne yapmayım. Şimdiden teşekkürler.

Cevap : Elif Hn..Ameliyatsız yöntemlerle tedavi edilirsiniz.Detaylı bilgi için tel:0232 4219487..


Adı Soyadı : can sinan - Tarih : 2019-02-24 21:43:02

Soru : hocam merhaba 4 yaşında kız çocuğum var sağ yanak kılcal damar hemanjiom hastası skleoterapi yöntemi yanağa olur mu öneriniz var mı başka bir doktor venöz marformasyon tanısını koydu siz tedavi ediyormusunuz teşekkürler

Cevap : Can Bey..sağlıklı karar vermek için Kızınızın durumunu görmek gerekir..


Adı Soyadı : Nur Alkan - Tarih : 2019-02-15 12:54:35

Soru : Merhaba hocam dün dobbler çektirdim bacaklarımdan sağ bacağında yukarda şişlik var varislerine var sağ bacağımda safenopoplitial reflüsü izlendi nasıl bir tedavi gerekir

Cevap : Nur Hn..ameliyatsız tedavi uygundur..Tel ederek..0232 4219487 Bilgi alınız.


Adı Soyadı : Onur Dursun - Tarih : 2019-01-27 19:32:22

Soru : Merhaba, VSM ÇAPI UYLUK MEDİALİNDE 7.2 mm belirgin genişlemiştir. VSM ANA FEMORAL VENDE VE VSM TRASESİ BOYUNCA VALSALVA MANEVRESİ İle Grade 3-4 Mm reflü akım Ana femoral vende valsalva manevresi ile grade 2-3mm reflü akım Yüzeysel femoral ven proksimalinde kısa bir segmentte 1-2 mm reflü akım Krural bölge orta ve distal kesimde VSM ile ilişkili 1 cm çapa ulaşan yaygın nontromboze variköz pakeler Cocket 3 perforan veninde hafif genişleme Hocam Doppler sonucum bu şekildedir. Ne yapmam gerekli bacağım aşırı ağrı yapıyor sol bacakta. Ameliyat gerekli midir?

Cevap : Onur Bey Ameliyatsız yönyemler için tel. ile Bilgi alabilirsiniz.Tel..4219487


Adı Soyadı : Duru gümüş - Tarih : 2019-01-25 01:08:13

Soru : Merhaba bacaklarımda varislerim ama 2 gün önce farkettim ki genital bölgemde de sol tarafta içte bi şişlik var yeşil damar şişliği sizce varismi ve bacağımdaki varisler tedavi olunca o genital bölgemde ki de geçer mi

Cevap : Duru Hn.Varis hastalığınızı tedavi ettirinTel 4219487


Adı Soyadı : Banu - Tarih : 2019-01-24 22:18:21

Soru : Hocam merhabalar,yardımcı olursanız sevinirim.Annem bacağındaki pıhtı sebebiyle geçen yıl operasyon geçirdi pekçok kan sulandırıcı gibi süreçten geçtik ve doktor kontrolünde ilaçlara son verildi ve son çektirdiğimiz sonuç şu şekilde ’derin venöz sistemde valsalva manevrasında CFV de grade 2,SFV de grade 2-3 ve popliteal vende grade 3 reflü akımı izlendi’ diyor rapor sonucumuz.Ne yapmamız gerekli ciddi bir risk teşkil eder mi? Şimdiden tşk ederim

Cevap : Banu Hn.. Annenize varis corabı gıymesini şart koşun ve muayyen aralıklarla muayene ettirin..


Adı Soyadı : Cabbarova aygul - Tarih : 2019-01-22 22:10:03

Soru : Dr. Gobek kordonumda iki damar var her wey normal amma bu dogumdan sonra cocukda hastalik cixarmi

Cevap : Aygul Hn..Her organda bir atar damar bir toplar damar vardır..Normal..


Adı Soyadı : Bayram. Atdemir - Tarih : 2019-01-18 19:40:39

Soru : Slm dr bey benayakta calisiyorum bacaklarimda geceleri agrima usume oluyodu doopler sonucunda sag kruris orta-proksimal bolumunde vsm trasesinde hafif varikoz yuzeysel venöz yapilar izlenmektedir varikoz venlerde valsava sirasinda kisa sureli reflu akim izlenmektedir ne onreiyosunz hocam

Cevap : Bayram Bey..Tedavi olmanız gerekir..Detaylı bilgi için..Tel.4219487


Adı Soyadı : Melek Keleş - Tarih : 2019-01-17 21:12:57

Soru : Hocam merhaba ben 36 haftalık hamileyim kanımda pırtılaşma var sağ vsm kalibrasyonu artmış olup 17mm ölçüldü sağ bacak medialinde vsm ile ilişkili dilate variköz venöz yapılar izlendi sağ baldır posteriorda dilate variköz venöz yapılar izlendi sol vsm de reflü mevcuttur safenofemoral bileşkede çapı 7.1mm ölçüldü bacak medialinde vsm ile ilişkili variköz venler mevcuttur kan sulandırıcı ine kullanıyorum clexane 4 kullanıyordum iğneyi iki doza çıkarmıştı bu gün bu ultrason sonucu gördü bir doza geri düşürdü iğneyikesmek istediğimi söyledim doktorda olmaz damarlar tıkanıklığı olur vücuda pırtı atar dedi doğum sonuna kadar kullanmak zorundasın dedi sizinde görüşlerinizi alabilir miyim teşekkürler

Cevap : Melek Hn..Varis corabı giyiceksiniz İhmal et meyin Doğuma da Anti emboli varis corabı ile gidiniz.Dr. unuzun tavsiyelerine uyun


Adı Soyadı : Tarık - Tarih : 2019-01-17 11:51:40

Soru : Hocam merhabalar (Sağ) Sefenofemoral bileşkede 2 sn süreli patalojik reflü akım VSM çapı proksimal kesimde 3,5 mm ölçüldü Krutiste minimal variköz genişlemeler mevcut (Sol) Sefenofemoral bileşkede 3 sn süreli patalojik reflü akım VSM çapı proksimal kesimde 4mm Kruriste minimal genişlemeler mevcut Hocam bu sonuçlar neticesinde varis çorabı ilaç tedavisi verildi. Ameliyat için erken mi tahmini ne zaman gerekli olur? yaşım 29. Saygılar

Cevap : Tarık Bey..Ameliyatlık safhaya gelmeden Tıbbı tedaviye gerek var..Tel ..detaylı bilgi almak için..


Adı Soyadı : MELTEM ŞAHİN - Tarih : 2019-01-16 17:59:49

Soru : HER İKİ ATA TRASESİNDE PTA DİSTALLERİNDE NET AKIM ELDE OLUNAMADI.OKLÜDE İNCE KALİBRASYON? GEREKLİLİK HALİNDE HASTANIN BTA İLE TETKİK ÖNERİLİR,SAĞ PA PARSİYEL OKLÜDE GÖRÜNÜMDEDİR. SAĞ PA LÜMENİNDE YER YER REKANALİZE MONOFAZİK AKIMLAR İZLENMEKTEDİR. SOL PA DA MONOFAZİK-BİFAZİK AKIMLAR ELDE OLUNMUŞTUR. B-MODE İNCELEMEDE;TANIMLANAN ATERLERİN CİDARINDA ATEROSKLEROTİK DAMAR DUVAR DÜZENSİZLİKLERİ İZLENMİŞTİR. ANNEMİN RENKLİ DOPPLER US SONUCU TEŞEKKÜRLER HOCAM

Cevap : Meltem Hn..Annenizin şikayetleri nelerdir..Bulgular nedeniyle muayene ve tedavi olması gerekir..


Adı Soyadı : Ceylan emrem - Tarih : 2019-01-16 15:31:40

Soru : V s m çapları sağda 3 mm solda 2.9 mm dır bilateral tüm yüzeylerde augmentasyona yanıt (+) nedir ne yapmalıyım

Cevap : Ceylan Hn..Şikayetleriniz nedir..Varis hastalığı bulgularınız var..Tedavi olmanız gerekir..


Adı Soyadı : Kemal H. - Tarih : 2019-01-15 13:44:20

Soru : Hocam , kanamalı kaşıntı (bileklere yakın bölgelerde) , bacaklarda incelme ve kıl dökülmesi.

Cevap : Kemal Bey..Bir ihtimal Varislerinizde vardır.Toplar damar yönündende Doppler tetkiki yaptırın..


Adı Soyadı : Kemal HAYAT - Tarih : 2019-01-15 11:59:13

Soru : Sayın Hocam , Her iki bacakta da Krural düzeyde atreiror, posterior, tibial arter intimal konturlarında düzenlilik bozulmuştur. İntralüminal plak formasyonları, %20-50 düzeyinde daralmalar oluşmuştur. Daralma seviyelerinde renk skalasında parlak renk komponentleri oluşmuştur. Spektral incelemede dalga formları normal trifazik karakterde olup, hız değerleri normal sınırlarda fakat akım spektrumu kapalıdır. şeklinde renkli dopler sonucum mevcut. Doktorum balon patlatmaktan bahsetti ancak endişelendiğim için değerli görüşlerinizi almak istedim. Saygılarımla,

Cevap : Kemal Bey..Şikayetleriniz nelerdir..


Adı Soyadı : Furkan gül - Tarih : 2019-01-10 20:25:12

Soru : Hocam doppler sonucu Sol Pl. Pampiniformis ven çapı 3,2mm sağda 1.8 mm ölçüldü valsalva ile solda grade 4 reflü saptandı sizce durum nedir korkmaya başladım

Cevap : Furkan Bey..şikayetleriniz neler...Tel ederek detaylı bilgi verin..


Adı Soyadı : irfan yıldız - Tarih : 2019-01-09 15:39:41

Soru : hocam iyi günler dilerim.SAĞ ALT EKSTREMİTEDE UYLUK PROKSİMALİNDE BAŞLAYARAK DERİN VENÖZ SİSTEMDE SFV POPLİTEAL VEN,DERİN KRURAL VENLERDE TOTAL OKLÜZYON VE EKSPANSİYON OLUŞTURAN SUBAKUT DÖNEM YAYGIN DVT İLE UYUMLU GÖRÜNÜM MEVCUTTUR.SAĞ ALT EKSTREMİTE YÜZEYEL VENÖZ SİSTEMDE VSM AÇIKTIR.SONUÇ.SAĞ ALT EKSTREMİTEDE SUBAKUT DÖNEM YAYGIN DERİN VENÖZ TROMBOZ SAĞ KRURİSTE YAYGIN LENF ÖDEM ,NE DEMEK OLUYOR BUNU YORUMLAMANIZI RİCA EDİYORUM.TEŞEKKÜR EDERİM ŞİMDİDEN.

Cevap : İrfan Bey..Bacağınızla ilgili rahatsızlık ciddi bir rahatsızlık kalıcı hale dönmeden randevu alarak tedavi olun


Adı Soyadı : Sevda - Tarih : 2019-01-08 14:11:11

Soru : Sayin hocam.kasim 2016 da trafik kazası gecirdim.sag bacagim arac icerisinde sıkıştı.bu zaman zarfında bunu mahkemeye dr gitmeme ragmen kanitlayamiyorum.cunku kazadan once boyle bir sikintim yoktu.37 yasindayim ve bunun yaslandigim icin oldugunu soyluyor mahkeme.bu son cektigim ultrasyon lutfen aciklayici bir sekilde yazarmisiniz.tesekkurler.Bilateral safena çapları sağda 6.4mm solda 3.9 midir. Sag bacakta ekojen bantlar ve duvara yapisik ekojen kronik trombosit sekelleri mevcut.poplitcal ven rekanilizedir.poplitcal vende valsalva ve augmentasyonla geri akım reflu mevcut.akut subakut trombosit saptamadı.

Cevap : Sevda Hn..Elinizdeki Raporun daha açıklayıcısı olmaz..Mahkeme için istiyorsanız Heyet Raporu almanız gerekir..


Adı Soyadı : Lerzan Tönük - Tarih : 2019-01-08 12:22:33

Soru : Değerli Hocam, Ayak bileklerimde hafif şişlik var, kardiyoloji uzmanı ultrason incelemesi istedi. Tetkik sonucu; Valsalva manevranes bileteral yüzeysel femoral venlerde kapak düzeylerinde minimal derecede venoz reflü. (yaşım 74) Kardiyolog Daflon 500 mg 1 ay kullanmamı, varis çorabı giymemi ve kontrole gelmemi önerdi. Bu durumda sizin görüşünüzü rica ediyorum. Saygılar.

Cevap : Lerzan Hn..Varis corabı kullanmanız doğrudur..Bir ay sonraki konturolunuzda şikayetler devam ederse..arayın..


Adı Soyadı : mehmet alı tuncer - Tarih : 2018-12-31 22:43:25

Soru : hocam hayırlı akşamlar 31 12 2018 reklı doppler çekdırdım VSM safenofemoral bileşkı duzeyınde 10 mm dız sevısınde10 mmçapında ölçulmusdur sol krurıs medalınde cılt altınds belırgın dilate patent varıkoz venlerı dıkkat çekmıştır sol VSMseyrı boyunca valsalsa sırasında süreklı 6 sn nin üzerınde gerı akım meycuttur grade4yuzelsel venuz yetmezlık

Cevap : Mehmet Bey Varis hst.lığınız nedeniyle tedavi gerekir.Tel ederek randevu alabilirsiniz.. 0232 4219487


Adı Soyadı : Tuğba piskin - Tarih : 2018-12-29 23:33:20

Soru : Hocam sağda vsm de grade 1 reflu akım izlendi diye bir sonuç çıktı damar ultrason sonucunda yaşım 27 sizce ne yapmalıyım ciddi bi durum mu

Cevap : Tuğba Hn..ileriye dönük önmlemler alın..Varis corabı kullanın 6 ay sonra kontrol olun..


Adı Soyadı : Gamze hanım - Tarih : 2018-12-24 16:03:46

Soru : Ne zaman olmamı önerirsiniz? Sizinle irtibata geçmek istiyorum hocam

Cevap : Gamze Hn...Yeni yılın ilk haftasında ...Tel..0232 4219487


Adı Soyadı : Gamze Hanım - Tarih : 2018-12-22 18:53:47

Soru : Hocam peki kapal tedavisinden sonra hastalık tekrarlar mı ? 112 de çalışıyordum ben önceden , uzun süre ayakta kalırsam doktorum tekrarlar dedi ameliyattan sonra tekrar çalışabilir miyim yoksa çalışmamam daha mı uygun ?

Cevap : Gamze Hn..Tedaviden sonra tekrarlaması olmaz.Ameliyat değil ..Laser ve köpük tedavisiuygulanacak..Tabiki çalışabileceksiniz..


Adı Soyadı : Asker - Tarih : 2018-12-21 13:51:09

Soru : 10 sene önce ameliyat olmuştum atar damarım kesilmişti sol ayaktan damar alıp atar damara takviye yaptılar 10 sene sonra yani bu zamanlar o damarım 17mm genişlemiş ve çift yönlü reflü akım var askerden çürük veriyolar ama korkum tedavisi varmı yok mu

Cevap : VAR..


Adı Soyadı : Gamze Hanım - Tarih : 2018-12-21 09:19:49

Soru : Hocam ameliyatsız Köpük ve Lazer tedavisi önermişsiniz , Köpük tedavisinde ki amaç nedir ? Kapak kaçağını nasıl giderilecek detaylı bilgi verirmisiniz?

Cevap : Gamze Hn..Köpük tedavisindeki amaç kacağı önlemek amacıyla yapılır..ve toplar damarın kurutulması gayesiyle yapılır


Adı Soyadı : Eda Eroglu - Tarih : 2018-12-21 01:19:27

Soru : Merhabalar, sol yüzeyde femoral vende grade 1 venöz saptanmıştır. Sol uyluk lateralinde retiküler - spider venler vardır. Bu şekildeki doopler sonucu olan bacaktaki damarlara siz sikloterapi tedavisi önerir misiniz?

Cevap : Eda Hn..sklerozan tedavi Varis olan toplar damarlarınızın tıbbı yöntemle kurutulması anlamına gelir.Tabiki önerilir.


Adı Soyadı : ramazan can - Tarih : 2018-12-20 23:40:10

Soru : hocam ropurum eksik yazmisim tamamini yaziyorum yardimci olursaniz cok sevinirim . sag ana femoral ven, derin femoral ven yuzeysel femoral ven ve popliteal ven renkli doppler incelemede acik izlenmekte olup lümenlerinde trombus saptanmadi. kompresyon ve augmentasyon teslerine yanit alindi. sağ VSM renkli doppler incelemede açik izlenmekte olup trombus saptanmadi vasvalya ile reflu izlenmedi . kompresyon ve augmentasyan teslerine yanit alindi. sağ ana ve yuzeysel femoral vende vasvalya manevrasi ile 4-5sn suren ters yonde akim izlendi. sağ VSM capi ayakta notralde proksimalde en genis yerde 4.9 mm diz ustu seviyesinde en genis yerde 2.1 mm olculmustur. sağ bacak pasterior orta kesimde dilate varikoz venoz yapilar izlendi.

Cevap : Ramazan Bey..Tetkik neticesi Varisleriniz tesbıt edilmiş.Varis tedavisi olmanız gerekiyor.Detaylı bilgi için tel.edebilirsiniz Tel.0232 4219487


Adı Soyadı : Gamze Hanım - Tarih : 2018-12-19 19:09:26

Soru : Hocam merhaba. 4 ay önce ayak bileğim de ödem ve ağrı şikayetiyle KVC ye gittim. Çekilen Dopplerde Sol VSM çapı 4.5 mm , valsalva manevrasıyla SFJ ve VSM de reflü akımı izlenmektedir. Sol VSP çapı 4.5 mm olup artmıştır yazıyordu. Doktorum Ecopirin 100 mg ve varis çorabı önerdi. Bugün tekrar kontrole gittiğimde ayakta dopplerimde Bilateral safeno femoral bileşkede VSM ye valsalva manevrası ile reflü akım mevcuttur. Sol VSM çapı proksimalde 5.5 mm , orta kesimde 4 mm, distal kesimde 2.5 mm ölçüldü. Sağ VSM çapı proksimalde 4.8 mm, orta kesimde 3.3 mm , distal kesimde 2 mm ölçüldü. Bilateral VSP çapı artmıştır ( sağlda 5mm , solda 5.5 mm ) valsalva manevrasıyla popliteal vende VSP ye anlamlı reflü yanıtı mevcuttur. yazılmaktadır dooppler sonucumda . tedavi için öneriniz nedir? 24 yaşındayım yardım lütfen :( Ne önerirsiniz?

Cevap : Gamze Hn..Ameliyatsız tedavi önerim;Köpük ve Laser kombinetedavi...Tel ederek bilgi alınız.


Adı Soyadı : Erkan gökçe - Tarih : 2018-12-18 15:58:00

Soru : Sağ bacak baldır kısmı Dopler sonucum. Sağ vsp de kompresyona yanıt alınamamış olup tromboze görünümündedir. Sağ kruris posterior orta kesimde cilt altına lokalize, vsp ile iştirakli variköz Venöz pakeler izlenmiş olup Bu yapılar tromboze görünümündedir. Hocam şu an sadece kan sulandırıcı kullanıyorum. Dobler çekimi 20.09.18 tarihlidir. Ne yapmalıyım. Teşekkürler

Cevap : Erkan Bey..Venöz pakelerin ve trombze olmuş venin tedavisi gerekir..Tel ederek randevu alınız tel..02324219487


Adı Soyadı : MİNE ŞENOL - Tarih : 2018-12-18 11:08:09

Soru : merhaba iyi çalışmalar ultrasonda sol tarafta ana femoral benden veba safena magnaya valsalva ile kısa süreli hariç derece de reflü sağda reflü gözükmüyor .kranialde sağ safena magma 5.6 mm solda 5.4 mm saptandı diye ultrasonum var elimde doktor modet ilaç ve orta basınçlı ilaç yazdı çorabı giymeye başladığımdan beri ayak kısmımda daha çok damarlar belirginleşmeye başladı gibi geliyor . doktor ameliyat dedi ameliyat olmadan tedavi şekilleri var mı ömür boyu varis çorabını giyecekmiyim merak ediyorum varis çorabını giymeden önce hiç ağrım yoktu şişlik dışında şişlik de yılda 1 -2 kere oluyıordu 1 hafta içinde geçiyordu şimdi çorabı 1 gün çıkarınca hemen ağrım başlıyor yanlış tedavi alıyor olabilirmiyim merak ediyorum

Cevap : Mine Hn..Varis hastalığınız nedeniyle tedaviniz gerekli...Ancak ameliyat şart değil..AMELİYATSIZ YÖNTEMLER VE DETAYLI BİLGİ İÇİN TEL EDEBİLİRSİNİZ..0232 4219487


Adı Soyadı : Murat aydın - Tarih : 2018-12-17 22:51:23

Soru : Hocam merhaba sonuca yorum yaparmısınız. Sol tarafta femoropopliteal ve krurar bölge derin venleri ile safenofemoral bileşke vena safena magna parva görüntülenmiştir. İncelenen venöz yapılar normal kalibrasyon olup lümen iç yüzeyleri düzenidir.basmakla lümen komprese olabilmektedir. Tranbozis bulgusu saptanmamıştır. Renkli dobbler ile yapılan incelemede lümen renkte tam olarak dolmaktadır. Sol VSM çapı uyluk proksimalde 5.2mm uyluk orta kesimde 4.2 mm diz eklemi düzeyinde 4.3mm ölçülmüştür. Sol ana femoral valsava ile minimal reflü akım izlendi. Sol uyluk orta kesim lateralde perforan ven çapı 4.5 mm Sol kruris orta kesim lateralde perforan ven çapı 4.7 mm ölçülmüş olup perforan ven ile ilişkili tortioze variköz venler mevcuttur...

Cevap : Murat Bey..Doppler bulguları Varis Hastalığınız var...Tedavi olunuz..Detaylı bilgi için Tel..0232 4219487


Adı Soyadı : Damla mut - Tarih : 2018-12-17 16:24:00

Soru : Merhabalar .ultrasonda sol tarafta ana femoral benden veba safena magnaya valsalva ile kısa süreli hariç derece de reflü (femorosafenal yetmezlik saptandı ) sağda bu düzeyde bi reflü yok .kranialde sağ safena magma 5.6 mm solda 5.4 mm saptandı şeklinde ultrason tetkikim var doktorum hemen ameliyat dedi hemen ameliyatlık bir durum var mı 22 yaşındayım ve 3 ay öncesine kadar sağ ayağımın arada şişmesi dışında ağırım vs yoktu size danışmak istedim

Cevap : Damla Hn..Ameliyatsız tedavi yöntemlerini secmeniz tavsiye edilir.Detaylı bilgi için Tel..0232 4219487


Adı Soyadı : Hilal Demir - Tarih : 2018-12-14 15:07:20

Soru : Merhaba hocam doppler sonucumu yorumlar mısınız? 23 yaşındayım daha önce derin venlerde kan pıhtısı oluştu . Kan sulandırıcı iğne ardından 3 ay coumadin ve daha sonra 18 ay pradaxa kullandim. En son ki kontrol raporu su şekilde sağ popliteal ven çapları hafif azalmış olup cidarlari kalındır. Lümen de septasyonlar ve yer yer Kronik parsiyal trombus formasyonları mevcuttur. Valsalva bu venlerde kontinu reflü izlenmektedir.

Cevap : Hilal Bey..Varis corabı kullanmanız gerekmektedir. (Reflü nedeniyle)Detaylı yorum klinik muayene sonrası doğru olur. 0232 4219487


Adı Soyadı : Feri - Tarih : 2018-12-13 21:41:15

Soru : Merhaba hocam, tetkik raporumuzu yorumlar mısınız? Sonuç; Sağ CFV-VSM bileşkeye katılan medial aksesuar vende valsalva manevrası ile grade |/ geri akım ve uyluk medialine uzanım gösteren variköz dilatasyonlar ,,, Her iki VSP ve VSM kalibrasyonunda artış Şimdiden teşekkürler

Cevap : Feri Hn..Varis hastalığınız var tedavi için Tel. ile detaylı bilgi alınız..0232 4219487


Adı Soyadı : Dilek bayat - Tarih : 2018-12-12 22:33:09

Soru : hocam mrh Dvt sekeline ait lümende parsiyel dolum defekti olusturan ekojenik septasyonlar izlenmiş.bu venlerde damar cudarlarında kalınlaşmalar dikkati çekmiştir.

Cevap : Dilek Hn.. Varis corabı ve kan sulandırıcı kullanılsın..


Adı Soyadı : Ümit baki tırınk - Tarih : 2018-12-10 11:05:30

Soru : Merhaba hocam, Dopler sonucumu yorumlarmısınız, Derin venöz sistemde valsalva manevrasında CFV de grande 1 reflü izlendi. Sol safena magna veni çapı 5 mö den küçük ölçülmüştür. Damar kompresyon ve augmentasyon testleri yanıtı pozitiftir. Ven duvarları düzgündür ve trombüs ekojenitesi saptanmamıştır. Sol VSM de valsalva ile grande 1 reflü akım izlenmektedir. Sol VSP de valsalva ile belirgin bir reflü akım saptnmadı.

Cevap : Ümit Bey..durumunuzu klinik olarak değerlendirmem amacıyla randevu alınız.Muayene ücretsiz olacaktır.


Adı Soyadı : Selvinaz çelik - Tarih : 2018-12-02 23:48:35

Soru : Hocam merhaba Sol bacağım bilekten itibaren şiş Dopler sonucuna göre yorumunuz ne olur acaba Bilateral veba femoralis komünis (CFV), femoralis süperfisyalis (SFV) ve popliteal ven traseleri boyunca damar duvarı normal kalınlıkta izlenmiştir. Lümen ici patoloji saptanmamıştır. Kompresyona yanıt normaldir. Spektral incelemede akım formu inspirasyonla değişken fazik yapıdadır. Yapılan renkli doppler incelemede lümen ici patoloji ve kolletral oluşumu saptanmamıştır akım yönü normaldir. Balsa ba manevrasına ve augmentasyona normal yanıt alınmaktadır. Sağ VSM çapı proksimalde 3mm , sol VSM çapı proksimalde 4.5mm ölçülmüştür. Valsava manevrası ile sol CFV de 2-3 sn, sol VSM de 4-5sn süren reflu akımı izlenmiştir. Doktor bey sol bacak sisiligi ve ağrım bu sonuçla alakalı mıdir acaba. Ve ne yapmalıyım yol gösterirseniz çok sevinirim Tşkrler

Cevap : Selvinaz Hn..Sol bacağınızda reflü tesbiti şikayetlerinize neden olabilir.DURUMUN KLİNİK TETKİKİ GEREKİR. RANDEVU ALINIZ 0232 4219487..(ücretsiz)


Adı Soyadı : Gamze Mis Aydın - Tarih : 2018-11-30 00:32:11

Soru : Hocam Merhaba, Doppler sonucumu yorumlamanizi rica ediyorum. Sağ bacakta diz medilinde 4 mm bulan yüzeysel varisler mevcut. Sağ vsm de proksimalde 9mm, ortada 5 mm olup valsalva ile grade 2 reflü izlenmistir. Teşhis ve Tedavi yöntemlerinizi merakla beklerim. Teşekkür ederim.

Cevap : Gamze Hn..Sizde Varisler mevcut diyorsunuz zaten..Evet Varisleriniz var Tedavi ameliyatsız yöntemler...Laser ve Köpük tedavi uygulamaları..Detaylı Bilgi için Tel..0232 4219487


Adı Soyadı : Niyazi tokat - Tarih : 2018-11-28 20:27:50

Soru : Hocam merhaba. Annem63 yasında çektirdiği ultrason sonucunda ; sağ bacak trombüs saptanmamış. Valsalva manevrası ile safenofemoral bileşkede 4 saniye süren reflü akım izlendi. Vsm çapı sağ safenomagna femoralis bileşkesinde 6.1 mm dir. Sol bacak yine trombüs saptanmamış valsalva manevrası ile sefenomagna bileşkede 3 saniye süren reflü akımı izlendi. Vsm çapı sol safenomagna femoralis bileşkesinde 3.8 mm. Diyor. Annemin şikayeti bacaklarında şişlik gece krampları ve yürümede Ağrı cekiyor sizde ne yapılmalı ameliyat yöntemi nedir.? Varis çorabı kullanıyor.

Cevap : Niyazi Bey..Annenizin şikayetleri ameliyatsız yöntemlerle tedavi edilir.Detaylı bilgi için 0232 4219487..Varis corabı giymesi doğrudur..


Adı Soyadı : Pınar Durmaz - Tarih : 2018-11-24 22:45:11

Soru : Hocam bu arada şikayetlerim ayak bileklerimde renk değişikliği morarma ve ara ara gelen sızıyla birlikte sıcaklık hissi..Doppler sonucuma göre tedavi yöntemim ameliyat mı yoksa diğer yöntemlerle mi olmalı

Cevap : Pınar Hn..varis hastalığıyla hamilelik dönemi yaşamak risk tir..Tedavi ameliyatsız köpük ve laser gibi yöntemlerle olabilir.Tel..232 4219487


Adı Soyadı : Emine keles - Tarih : 2018-11-22 00:00:51

Soru : Çok tsk ederim cevap verdiginiz icin..kısa surede randevu alcem..bir sey daha soracagim dr bey sonuclara gore onemli bir durum varmii..

Cevap : Hem evet hem hayır..


Adı Soyadı : Ayşe akman - Tarih : 2018-11-21 12:37:25

Soru : Iyi gunler hocam. Sol vsm capi proksimalde 3 mm diz duzeyinde 3.1 mm olarak ölçülmüş olup normal sinirlardadir sağ vsm capi proksimalde 2.5 mm diz duzeyinde 3.5 mm olarak ölçülmüş olup normal sinirlardadir acaba bu sonuçlar olarak ne diyosunuz hocam

Cevap : Ayşe Hn..şikayetlerinizi belirtin..


Adı Soyadı : Emine keles - Tarih : 2018-11-19 18:29:49

Soru : Iyi gunler dr bey benim sorum..doppler bakıda sağ vena safena parvada valsavla manevrası ile 2 sn süren reflu akım izlendi..ven çapı:4.4ölçüldu yaziyor..doktorum lazer tedavi dedi.sizce bu sonuç ne demek..tşk ederim şimdidenn.

Cevap : Emine Hn..Varis hastalığınız tesbitedilmiş Tedavisi Laser ile olacak.Tel. ederek randevu alabilirsiniz..Tel..0232 4219487


Adı Soyadı : Nimet şen - Tarih : 2018-11-16 20:52:22

Soru : Cevabınız? Ameliyat acil dediler sizce

Cevap : Laser ve köpük tedavi uygulamaları daha uygundur teferruatlı bilgi için Tel..0232 4219487


Adı Soyadı : Nimet şen - Tarih : 2018-11-15 22:43:46

Soru : Sağ safenofemoral bileşkede ve incelenen uyluk seviyesinde sağ büyük safen vende,valsalva ile grade 4 reflü akım gözlenmiştir.Ayakta iken VSM çapı SFJ komşuluğu seviyesinde sağda yaklaşık 5,1 mm,solda yaklaşık 4,8mm dir.

Cevap : !!!!...


Adı Soyadı : şengül özaydoğan - Tarih : 2018-11-11 22:18:00

Soru : Rapor sonucu .Alt ekstremite venöz sistem RDUS, tek taraflı Erekt postürde yapılan yetmezlik bakısında ,,,Femoral venden vena saphena magnaya bilateral normal solunum ve valsavla ile devamlı reflü saptandı.VSM çapları sağda 6 mm , solda 6,5 mm dir.cevaplarsanız çok sevinirim hocam saygılar

Cevap : Şengül Hn..Varis _Reflü probleminiz var..Tedavi ve detaylı bilgi için tel..0232 4219487


Adı Soyadı : Nur akkaya - Tarih : 2018-11-07 21:29:17

Soru : Valsalva manevralari ile sol SFJ ,VSM proksimalinde ve vsm uyluk trasesi boyuna. Grade 4 reflu akim saptandi Bilateral vsm caplari proksimalde solda 5,7 mm,sagda 4,5 mm dir Sol vsm uyluk distalinde 6,1 mm ile dilatedir. Sol krukis medial yuzfe vsm krukal dallari ile iliskiili en genis yerinde 4 mm capda nonvarikoz patent venoz dilatasyonlar izlendi. Daha once ameliyat oldum ama basarisiz olmus bu ameliyat.tekrarmi olucam bu durumda yardimci olursaniz cok sevinirim

Cevap : Nur Hn..Ameliyatsız tedavi yöntemleriçin Tel. ediniz..0232 4219487..


Adı Soyadı : Murat - Tarih : 2018-11-05 22:21:17

Soru : Meraba hocam Annemim sonucu nu yazıyorum, İnceleme her iki common femoral ven proksimalinden popliteal ven distaline kadar yapılmıştır. Sol CFV, SVF ve popliteal ven duvarları düzensiz olup iyi rekanalizer akım mevcuttur ve valsalva ile kısa süreli reflü akımı izlenmiştir. Sol vsm ve vsp de valsalva ile uzun süreli reflü akımı mevcuttur . Vsm çapı sağda diz üştü seviyede en geniş yerinde 3mm ölçülmüştür Vsm çapı solda diz üstü seviyede en genişl yerinde 4.3 mm ölçülmüştür. Sağ popliteal fossada 34 mm çapında baker kisti izlenmiştir. Hocam bunlar ne demek ve tedavisi nasıl olacak. Doktor sadece varis çorabı vermiş anneme

Cevap : Murat Bey..Annenizin Varis tedavisi için tel ediniz.Baker kistinin klinik belirtisi ve tedavisi muayene sonrası belirlenir.


Adı Soyadı : Mehmet mavi - Tarih : 2018-11-02 11:40:07

Soru : Sağ ana femoral, yüzeysel ve derin femoral popliteal venler açıktır Safenofemoral bileşke çapı 3,2 milimetre ölçülmüştür büyük ve kısa safen venler açıktır augmentasyona ve kompresyona yanıt tabiidir (hasta yapabildiğim kadarıyla) valsalva manevrası ile derin ve yüzeysel sistemde reflü saptanmamıştır popliteal fossada milimetrik kalınlıkta Baker Kisti izlendi

Cevap : ????


Adı Soyadı : Sebahat Burul - Tarih : 2018-11-02 11:01:00

Soru : Sol VSM bileşke düzeyinde 5.4 mm ölçülmüştür. Solda VSM nin CFV açılım lokazisazyonunda düşük mevcuttur. VSP çapı 2.6 mm ölçüldü reflü izlenmedi. Sol bacakta distal kesimde cilt cilt altı dokularda hafif lenfödem ile uyumlu sıvı ekoları mevcuttur. Hocam ameliyat dediler ama olmalı mıyım

Cevap : Sebahat Hn..Şikayetleriniz nelerdir..


Adı Soyadı : Ahmet çelik - Tarih : 2018-11-01 16:32:10

Soru : devlet hastanesinde varis ameliyatı olcam Stripping Venoktomi kapalı ameliyat mıdır ağrı sızı olabilirmi

Cevap : Ahmet Bey..Açık amelıyattır...Ağrı ve sızı için ameliyat sonrası değerlendirmesini kendiniz yapın..


Adı Soyadı : Özlem çelik - Tarih : 2018-10-25 13:06:28

Soru : Soru : "Sol safen 4sn yı aşan grade 4 ile uyumlu kaçak mevcuttur. Safen ven çapı bileşke düzeyinde 7mm, diz düzeyinde 5mm olculdu." Hocam raporda böyle yazıyor ameliyat olmam mi gerekiyor. Cevap : Özlem Hn..şıkayetleriniz nelerdir... Hocam,ayaklarımda yanma uyuşma oluyor. Biraz ayaklarımın üzerine basınca diz altından ayağıma kadar olan damarlarım çok fazla şişiyor, dışarıdan bile gözükecek kadar. Ayni zamanda seker hastasiyim.

Cevap : Özlem Hn..ameliyatsız tedavi olabilirsiniz.. 0232 4219487 Bilgi için..


Adı Soyadı : Yağmur Fırat - Tarih : 2018-10-19 17:49:07

Soru : Merhabalar, dopler sonucu Sağ VSM ve safenofemoral bileşke de grade II yetmezliği çıktı. Ameliyat olmam gerekli. Nasıl bir ameliyat?

Cevap : evet....


Adı Soyadı : Özlem çelik - Tarih : 2018-10-18 22:52:44

Soru : "Sol safen 4sn yı aşan grade 4 ile uyumlu kaçak mevcuttur. Safen ven çapı bileşke düzeyinde 7mm, diz düzeyinde 5mm olculdu." Hocam raporda böyle yazıyor ameliyat olmam mi gerekiyor.

Cevap : Özlem Hn..şıkayetleriniz nelerdir...


Adı Soyadı : Esengül Kuzu - Tarih : 2018-10-17 17:25:30

Soru : Varıköz venler 6 mm ve 6 sn ve üzeri nedir

Cevap : VARİS....


Adı Soyadı : Semih altın - Tarih : 2018-10-06 21:38:43

Soru : Sol vsm çapı safenofemoral bileşkede 7 mm diz seviyesinde 6 mm olarak ölçülmüştür Sağ Vsm çapı safenofemoral bileşkede 7.5mm diz seviyesinde 6.5mm olarak ölçülmüştür Hocam nasıl bir tedavi önerirsiniz iyi çalışmalar

Cevap : Semih Bey..Ameliyatsız tedavi Laser ve köpük tedavi yöntemleri...Tel. 0232 4219487..


Adı Soyadı : Mahsum topcu - Tarih : 2018-10-06 16:03:47

Soru : sol sm 2,5 suren sfb 2 sn suren valsalva ile refluk akım izlendi hocam ameliyat gerekirmi ve ameliyat risklimi ilerde yurumede falan sıkıntı çıkmaz degilmi

Cevap : Mahsum Bey..Hastalığınız Varis tedavisi ameliyatsız..Detaylı bilgi için tel.0232 4219487


Adı Soyadı : Saray - Tarih : 2018-10-04 13:05:13

Soru : Sol vsm çapı proksimal de 3mm ve orta düzeyde 2.5mmdir amaliyat deninmiştir sizce bir sorun varmıdır amaliyat önerilirmi teşekürler

Cevap : Sn Saray...Ameliyatsız tedavi öneririm.Tel.0232 4219487..Randevu alabilirsiniz.


Adı Soyadı : Sedadnc - Tarih : 2018-09-19 16:06:24

Soru : Merhabalar hocam Bilgi verirseniz memnun kalırım.Annemin sonuçlarıdır. Alt ekstremite venöz renkli doppler USG incelemesi sonucu; Sol ana femoral,superfisial femoral,popliteal venlerde ve tibialis posterior venin görülebilen kısımlarında normal venöz akım izlenmekte olup,venler kompresyon ile kollabe olmaktadır.Augumentason ile akım şiddetlenmektedir.Tromboz izlenmedi.Her iki safena parva normal genişlite olup,kompresyon ile kollabe olmaktadır. Bilateral uyluk,poplital fossa ve cruris bölgesinde cilt altında yüzeysel variköz genişlemeler izlenmektedir. Sağ AFV de grade 2 reflü izlenmiştir Sağ uyluk 2/3 distalinde sağ SMV çapı 3.9 mm dilatedir. Sağ SMV de grade 2 reflü izlenmiştir

Cevap : Seda Hn..Annenizin variköz genişlemeleri için köpük ve Laser tedavi yöntemleri uygulanır. Bu nedenle Randevu alınız..0232 4219487


Adı Soyadı : Fadime görünmez - Tarih : 2018-09-05 18:00:53

Soru : Sağ fv vsm bileşkesinde grade 3 reflü izlendi VSM çapı uylukta 2.6 mm kururiste 2.1 mm dir dilate perforen ven izlenmedi Sol fv vsm bileşkesinde grade 34 reflü izlendi VSM çapı uylukta 3.8 mm kururiste 6.8 mm dir kururiste vsm devamliliginda yaygın yüzeysel varisler izlendi belirgin dilate perforan izlenmedi Hocam bu doppler ultrason sonucun ve bunu yatarak çekildi ve bu sonuca göre yarın ameliyat önerildi sizce ameliyat olmalimiyim

Cevap : Fadime Hn..Ameliyatsız tedavi yöntemleri var..Tel..0232 4219487


Adı Soyadı : Fatoş Ylz - Tarih : 2018-08-13 00:00:33

Soru : safenofemoral bileşkeden saphena magna proksimal kesimine doğru valsalva manevrası sırasında uzun süreli reflü akımlar gerçekleşmiştir.. Sayın Hocam yorumlarınızı bekliyorum

Cevap : 0232 4219487


Adı Soyadı : YASEMİN ÇETİNER - Tarih : 2018-08-10 22:39:14

Soru : >SELAM HOCAM SONUCU YORUMLARSANIZ SEVİNİRİM TEŞEKKÜRLER ALT EKSTREMITE VENÖZ SISTEM RDUS, TEK TARAFLI : Bilateral ana femoral ven, yüzeyel ve derin femoral venler, büyük safen ven, küçük safen ven ve popliteal ven açık olarak izlenmiştir. Sağ safenofemoral bileşekde grade 1, sol safenmagna vende grade 3 venöz yetmezlik lehine ters akımlar izlenmiştir. Sağ safenomagna ven çapı 2.9 mm dir. Sol safenomagna ven çapı 4.4 mm dir.

Cevap : 0232 4219487


Adı Soyadı : Selvinaz ceĺik - Tarih : 2018-08-10 19:16:34

Soru : Sağ vsm çapı proksimalde 3 mm, sol vsm çapı proksimalde 4.5 mm ölçülmüştür. Valsava manevrası ile sol CFV D3 2-3 sn, sol VSM de 4-5 sn süren reflu akımı.izlenmiştir. Hocam bu dopler sonucum. Sol bacağımin dizden assagi kısmında biraz şişlik var. Ağrısı yok ama yanma hissi oluyor. Bu sonuçlarla alakası var mı acaba . Ayrica varisim de var. Yorumlarsanız sevinirim. Saygılarımla

Cevap : 0232 4219487


Adı Soyadı : Selvinaz ceĺik - Tarih : 2018-08-10 19:16:02

Soru : Sağ vsm çapı proksimalde 3 mm, sol vsm çapı proksimalde 4.5 mm ölçülmüştür. Valsava manevrası ile sol CFV D3 2-3 sn, sol VSM de 4-5 sn süren reflu akımı.izlenmiştir. Hocam bu dopler sonucum. Sol bacağımin dizden assagi kısmında biraz şişlik var. Ağrısı yok ama yanma hissi oluyor. Bu sonuçlarla alakası var mı acaba . Ayrica varisim de var. Yorumlarsanız sevinirim. Saygılarımla

Cevap : 0232 4219487


Adı Soyadı : Fatma Denizli - Tarih : 2018-08-06 00:29:39

Soru : Sefena magna femoral ven,derin ve yüzeysel femoral venler popliteal ve proksimal venin krual lümenleri açıktır.Bu venlerde akut yada kronik trombüs görünümü izlenmedi. Safenofemoral bileşkede sefena magna çapı 6.4 ölçülmüştürsafena magna ve kommon femoral ven düzeyinde valsalva manevra sı ile 4 sn süren grade 1V geriye doğru venöz akım reflüsü izlenmiştir.Şeklinde radyoloji raparu verlmiştir Sayın hocam nasıl bir yol izlemeliyim emeğiniz için şimdiden çok teşekkürler.

Cevap : Fatma Hn..Tetkik neticesi Bacağınızın yüzeyel toplar damarları Varis anlamında genişlemiş.Görüntü bozukluğuda buna ilave..Randevu alarak durumu değerlendirmek gerekir.Tel 0232 4219487


Adı Soyadı : Kemal Mete Şahin - Tarih : 2018-07-23 03:07:48

Soru : Selamlar Reha hocam; sağ bacak ve ayağımda gelişen basınç ve ayak üstü yanma, iç bilekte belirgin damar şişliğini takip eden acı ve baldır kasında aralıklarla oluşan ağrı ve yukarıya doğru titreşim şikayetimle üç hafta önce çektirdiğim doppler incelememde ( Sağ alt ekstremite venöz doppler usg) sağ tarafta an femoral ven (AFV) derin-yüzeysel femoral ven , popliteal ven, ven safena manga ve vena safena parva lümenleri açık izlenmiştir. Valsalva ile derin venöz sistemde reflü akım gözlenmedi. VSM de grade IV reflü akım izlendi. VSM çapı 5.5 mm ölçüldü. Dört gün önce damar cerrahı tarafından önerilen orta basınç varis çorabı ile Doxium 1000mg kullanmaya başladım. Fakat şikayetlerimde belirgin bir artış yaşamaya başladım. Yatamıyorum, uyuyamıyorum , cildimin dışında gözle görülür belirti yok yalnız ayak bileğimde ateş ve damarlarım dışarı çıkacak şekilde hissi bir acıma mevcut. Uzun yıllardır çeşitli branşlarda spor yaptım artık ciddi zorlanıyorum. Yaşım 30 nasıl bir yol izlemeliyim? iyi çalışmalar.

Cevap : Kemal Bey şikayetlerinizi gidereceğim Randevu alınız ..


Adı Soyadı : Gizem kay - Tarih : 2018-06-19 00:21:14

Soru : Merhaba Hocam ;varis problemim var Doppler cektirdim.sol ve sag sfj de valsalva ile grade 4 reflu akim mevcuttur.sol ve sag vsm fe moral bileskeden itibaren valsalva ile grade 4 kontinu reflu akim dikkati cekmektedir.sol vsm de en genis yerinde AP capi 5,8 mm olculmustur.femur Orta duzeyde hafif tortuoz seyir gost. Sag vsm en genis yerinde AP capi 5,4 mm olculmustur.diz ustu seviye de vsm ile iliskili kollaterallerde pake formasyonlari dikkati cekmistir.Dr ameliyat dedi size de danismak istedim..simdiden tesekkur ederim.

Cevap : Gizem Hn..Varis hastalığınızın Ameliyatsız tedavisi mümkün..Tel. ile randevu alabilirsiniz..


Adı Soyadı : Elif Şahin - Tarih : 2018-06-17 18:45:20

Soru : Merhaba hocam sonuçlarım aşağıdaki gibidir. Yorumunuzu bekliyorum. DVT ye yönelik incelemede Her iki eksremite femoropopliteal bölge derin venleri ile krural bölge derin venleri ve vena safena magra normal kalibrasyonda olup damar cidarları düzenlidir. Venöz yapılar tüm segmentlerde komprese edilebilmektedir. Lümen içi trombüs samtanmadı. Renk modunda yapılan incelemede lümen renkle tam olarak dolöaktadır. Pwc dopplerde akım normal respiratuar fazla uyumlu spektral dalga çizmektedir. Augmentasyon testine tam cevap alınmaktadır İncelenen venöz sistemde trombüs ekarte edilmiştir. VSM çapları solda bileşke düzeyde yaklaşık 4.7mm uyluk orta kesiminde 3.5 mm diz seviyesinde 3 mm tibia prolsimalinde 2.9 mm dir. VSP çapı 3.3 mm dir. VSM çapları sağda bileşke düzeyde 4.5 mm uyluk orta kesiminde 3.7mm diz seviyesinde 4.4 tbia proksimalinde 3.3 mm dir. VSP çapı 3.4 mm dir. İncelenen venöz yapılardan sol SFV de tğm valvasa boyunca, sağ SFV ile popliteal vende valvasa ortasına kadar 3 sn den uzun süren, sağ VSP de ise valvasa ortasından itibaren reflü saptandı.

Cevap : Elif Hn..Durumunuzun yorumu Klinik muayene ile olur.


Adı Soyadı : nevra asık - Tarih : 2018-06-13 12:17:16

Soru : soruma bir yanıt alamadım. bir sorunmu oluştu mesajda. bilgilendirilmesi ricası ile.

Cevap : Nevra Hn..Doppler bulguları klinik muayene neticesi değerlendirilmeli..Sizi muayene eden Dr. unuza danışın..


Adı Soyadı : Serpil akbas - Tarih : 2018-06-05 00:30:50

Soru : Merhaba hocam, benim sağ sfj de valsasalva ile grade 1 reflü mevcut. Sag vsm de diz seviyesinde valsalva geç baslangicli grade 1-2 düşük amplitüdlü reflü akim, sağ vsp de grade 2 reflü akımı mevcuttur. Raporumda damar kalibrasyonu tabidir yazmaktadır. Sizce ameliyat olmalı mıyım nasıl tedavi olabilirim

Cevap : Serpil Hn.Ameliyat olmanıza gerek yok..Tedavi olmak isterseniz Tel. ederek randevu alınız..


Adı Soyadı : naz o. - Tarih : 2018-05-21 11:44:39

Soru : Doktor Bey Merhaba, Benim 4 ay önceki ultrason sonucumda "sağda erekt pozisyonda SFJ düzeyinde VSM 4.5 mm ölçülmüştür. Sağ SPJ düzeyinde VSP 3mm ölçülmüştür. Solda erekt pozisyonda SFJ düzeyinde VSM 4.8 mm ölçülmüştür. Sol SPJ düzeyinde VSp 3.9 mm ölçülmüştür." yazmaktaydı. Bugün tekrar ultrason ile bakıldı ve "sol safena magnanın çapı uyluk bölgesinde 3.8 mm ve sağ safena magnanın çapı uyluk bölgesinde 3.3 mm ölçülmüştür" yazmaktadır. Sonuçların karşılaştırması konusunda yardımcı olabilir misiniz? Şimdiden teşekkürler.

Cevap : Naz o..Hn..Ultrason tetkiklerinde 0.3 0.5 + - değişiklikler olabilir..Bu soruyu tetkiki yapan a sorunuz..


Adı Soyadı : Necla dusunmez - Tarih : 2018-05-05 10:47:21

Soru : Her iki alt Ekstremitede cfv sfv dfv polite al tibia ils anterior tibialis posterior peroneal venlerde kompresyon testi augmentasyon testi yanıtları pozitif alınmıştır ven duvarlari düzgündür ve trombus ekojenitesi görülmemiştir venlerde venöz dalga formasyonu solunumla module izlenmektedir bita rel derin venoz sisteminde valsava manevrasinda reflu kan akımı olusmamistir her iki safena magna venleri çapları 5mm den küçük olculmustur damar kompresyon ve augmentasyon testleri yanıtı pozitiftir ven duvarlari normaldir ven duvarlari duzgundur ve trombus ekojenitesi saptanmıştır her iki vena safena mangada valsava manevrasinda sol grade 1 reflü akımı izlenmistir sol diz altı seviyede popliteal fossa düzeyinde vsm ile ilişkili yuzeyel venöz pake dikkati çekmiştir en geniş yerde ap çapı 3.7 mm

Cevap : ....


Adı Soyadı : Nuran Saba - Tarih : 2018-04-30 18:22:25

Soru : Sağ kururis distal kesimde medial yüzde 4mm çapında perforan ven izlenmiştir. Her iki kururiste ödem izlenmiştir. Her iki kururiste cilt altı kapiler genişlemeler izlenmiştir. Ayaklarımda şişkinlik var. Hamur gibi oluyorlar. Şeker hastasıyım. Sonuçlar yukarıdaki gibi. Yardımcı olabilir misiniz hocam?

Cevap : Nuran Hn..Perf. yetmezliği ödem yapar..Tedavi olmak için randevu alınız..


Adı Soyadı : Hasan saçar - Tarih : 2018-04-27 18:21:55

Soru : Popliteal seviyede vsm çapı artmış olup 5,8 mm ye ulaşmaktadır Bu seviyede sağ vsm de geade 3 reflü mevcuttur Huntwe kanalı seviyesinde cam ile ilişkili çapı 6,8 mm ye ulaşan tortiyoze variköz yapılar ezilmiş olup lümenlerinde grade 3 reflü mevcuttur Pıpliteal bölgede sol vsm ile ilişkili çapı 5,3 mmye ulaşab tortiyoze veriköz yapılar ezilmiş olup lümenlerinde reflü saptanmadı

Cevap : .....


Adı Soyadı : Nur Ergüven - Tarih : 2018-04-21 12:25:27

Soru : Sayın hocam iyi akşamlar diliyorum. Sağ alt ekstremite venöz doppler us sonucum: Bilateral alt ekstremite derin venöz sistemi distale dek açık olarak izlenmektedir. Sağda SFJ düzeyinde Valsalva sırasında yaklaşık 2-3sn süren kısa süreli ters akım izlenmiştir.Diğer düzeylerde solunumla ya da Valsalva manevrasıyla ortaya çıkan ters akım ya da şade venöz sisteme kaçış saptanmamıştır. Valsalva sonrası junctiondan hemen sonra sağ VSM 6.7mm ve VSP çapı sağda 2.1 mm ölçülmüştür. DVT izlenmemiştir. Belirgin dilate variköz yapı izlenmemiştir. Cilt/cilt altı doku intakttır. Hocam ameliyatlık bir durumum var mı? Hastalığım nedir hocam ?

Cevap : Nuri Bey..Varis hastalığına meyilli bir durum tesbit edilmiş..Ameliyatlık bir durum yok..


Adı Soyadı : Ayla tokmak - Tarih : 2018-04-20 22:42:52

Soru : Iyi aksamlar benim bir bacagimda feflu vardedi 5cm ameliyat olman lazim dedi amelyatmi lazermi iyi kafam karisti neyapmaliyim

Cevap : Ayla Hn..Tedaviniz ameliyatsız olur.Randevu alabilirsiniz..Kafanız karışmasın..


Adı Soyadı : Erol bal - Tarih : 2018-04-20 17:27:13

Soru : Hocam merhaba; Yaşım 26 Sağ ana femoral ven ile vena safena magna bileşkesinden itibaren safen vende kadar uzanan valsalva manevrası ile kısa süreli reflü akım izlenmektedir sağ safana magna çapı proksimalde 8 mm distalde 9 mm ile normalden geniştir ..

Cevap : Erol Bey..Reflu bulgusu vegenişlemesi Varis anlamına geliyor.Randevu alarak durumunuzu klinik yönden değerlendirmem gerekiyor.Tedavi ameliyatsız olacaktır.


Adı Soyadı : Ömer - Tarih : 2018-04-19 21:27:23

Soru : Merhaba hocam,Sol femiral ve popliteal venlerin kalibrasyonları,kompresibiliteleri,lümen yapıları normaldir.Valsalva ile venasafena magnada 2 sn süren venöz reflü akım izlenmiştir.Safena magna 5 mm dir.Spektral analizde diger akım patemleri normal olarak degerlendirilmiştir.Sol popliteal venin augmentasyon testine yanıtı pozitiftir. Sağ femiral ve popliteal venlerin kalibrasyonları,kompresibiliteleri,lümen yapıları normaldir.Valsalva ile common femoral vende kontunie venöz reflü akım izlenmiştir.Safena magna 5 .7 mm dir.Spektral analizde diger akım patemleri normal olarak degerlendirilmiştir.Sağ popliteal venin augmentasyon testine yanıtı pozitiftir.

Cevap : Ömer Bey...Venöz reflü Varis hast.ınız var anlamına gelir..Detaylı bilgi için ve tedavi için.tel.4219487


Adı Soyadı : Omer - Tarih : 2018-04-19 00:28:36

Soru : Sol femiral ve popliteal venlerin kalibrasyonları,kompresibiliteleri,lümen yapıları normaldir.Valsalva ile venasafena magnada 2 sn süren venöz reflü akım izlenmiştir.Safena magna 5 mm dir.Spektral analizde diger akım patemleri normal olarak degerlendirilmiştir.Sol popliteal venin augmentasyon testine yanıtı pozitiftir. Sağ femiral ve popliteal venlerin kalibrasyonları,kompresibiliteleri,lümen yapıları normaldir.Valsalva ile common femoral vende kontunie venöz reflü akım izlenmiştir.Safena magna 5 .7 mm dir.Spektral analizde diger akım patemleri normal olarak degerlendirilmiştir.Sağ popliteal venin augmentasyon testine yanıtı pozitiftir.

Cevap : ....


Adı Soyadı : Mehmet karakan - Tarih : 2018-04-18 17:25:10

Soru : Hocam iyi günler derin venoz sistemde valsalva manevrasinda sol CFV de grade 1 reflu akımı izlenmiştir yazıyor ne olabilir acaba

Cevap : Mehmet Bey ..Durumunuz Varis başlangıcıdır..


Adı Soyadı : İlkbur Baş - Tarih : 2018-04-18 15:00:38

Soru : Hocam iyi günler iyi mesailer, 25 yaşındayım hocam. Her iki ana femotal (AFV), Femoral (FV), derin femoral (DFV), VSM, VSP popliteal (PV) ve krural derin ven lümenleri açık olarak izlenmiştir. Augumentasyon ve kompresyon testlerine yanıt pozitiftir. Trombüs formasyonu gözlenmiştir. Vasvalva manevrasında; sol SFJ de devamlı, Sol VSM de devamlı, sol ana femoral vende 1.24 sn, Sağ SFJ devamlı, Sağ VSM de devamlo reflü akımlar izlenmiştir.(venöz yetmezlik) Sol SFJ genişlik 8 mm, sol VSM proksimalde 6.5, sağ FJM 9.5, sağ VSM 7 mm’dir. Her iki safenofemoral be safenopopiliteal bileşkeler açıktır. Bu şekilde söylediler Hocam size danışmak istedim herşeyi eksiksiz yazdım hocam

Cevap : İlkbur Hn..Venöz yetmezlik dolayısıyla Varis durumunuz var.Pıhtılaşma oluşmuş..Tedavi için Randevu alınız


Adı Soyadı : Sebile Yidiz - Tarih : 2018-04-14 13:50:05

Soru : Sayin hocam bjteral alt eskremite venoz sistem renkli dobler incelemesinde. Her. İki ana yuzeyel ve derin femoral. Sabhanoz popliteal ve krulal derin ven lumenleri acik izlenmistir. Augmentasyon ve. Kompresyon testlerine yanit pozitiftir. Trombus formasyonu gozlenmemistir. Valsalva. Manevrasi esnasinda sag cfv de alti saniyeden uzuun sureli. Sol sfv de 4 saniye sureli venoz reflu disinda. İncelenen diger derin venlerde valsalva ile venoz reflu saptanmadi. Her iki safenofemorsl bileskede. ve. venasafene magnada. valsalva. ile. kesintisiz. devam edenve. 6 saniyeden uzun suren venoz reflu saptanmistir. Ven caplari sağsafenofemoral. Bileskede. 9.4mm. Sll safenofemoral. Bileskede. Duzeyinde. 8.4mm. Olarak olculdu. Sol. Krural bolgede nitrombeze. Yuzeyel kivrimli. Venoz varikoid genislemeler izlenmistir.. Hocam dibler raporum bu şekilde. Doktor sol bacak. Ameliyat safhasini gecti sağ bacak amiliyat olabilir dedi. Yasim 55 sizin fikriniz nedir cevab verirseniz cok sevinirim

Cevap : Sebile Hn.. her iki bacak için ameliyatsız yöntemle Laser ve Köpük gibi tedavi mevcut..Randevu alınız


Adı Soyadı : Omer sahin - Tarih : 2018-04-14 12:33:10

Soru : Merhaba hocam ben sag alt ekstremite venoz doopler tetkinde su sonuc cikti sag vsm poksimalde 4.2 mm ortakesimde 1.5mm distalde 1 mm olrak olculdu yaziyor hocam herhangi bi damar sorunu var mi varis vwya daralma genisleme

Cevap : Ömer Bey durumu klinik olarak değerlendirmek gerekir.Randevu alınız


Adı Soyadı : Ebru aslan - Tarih : 2018-04-14 11:41:44

Soru : Hocam merhaba,Kagıdımızda her iki ana ,yuzeysel ve derin femoral,saphenöz,popliteal ve krural derin ven lumenleri acik izlenmiştir .agumentasyin ve kompresyon testlerine yanit pozitiftir.trombüs formasyonu gozlenmemistir,venoz reflu yetmezlik bulgusu saptanmamistir. Her iki safenofemoral ve safenopopliteal bileskeler açıktır.Reflu saptanmamiştir. Sağ diz medialinde nontromboze kivrimli yuzeysel var moz varikoid genislemeler izlenmiştir yaziyor.Yardımcı olursaniz sevinirim bi durum var mi

Cevap : Ebru Hn...yüzeyel Varisiniz var..Bacak görünüşünüde etkiler.Tedavi ve dolayısıyla görünüşü düzeltmek gerekir.


Adı Soyadı : Sevinç balcı - Tarih : 2018-04-13 15:29:24

Soru : Sayın hocam sağ vena safena magnada tüm valsalva boyunca devam eden 0.5 saniyeden daha uzun süren grade 3 reflü mevcut sağ vena safena magna proksimalde yaklaşık 6mm orta kesimde yaklaşık 4mm distralde yaklaşık 3mm genişligindedir. Safena magna uyluk orta kesiminde ikiye ayrılmakta olup vena sefana magmanin anterior dalında tüm valsalva boyunca devam eden 0.5 saniyeden uzun süren grade 3 reflü mevcut sol fena sefana markada ante dior dalı yaklaşık 4mm olarak ölçülmüştür fena safena magna proksimalde yaklaşık 4.8 mm genişligindedir tedavi olmam gerekiyor mu teşekkür ler

Cevap : Sevinç Hn..Tedavi olmanız gerekiyor.Şikayetlerinizi de ekleyin lütfen..


Adı Soyadı : Yasemin Erbas - Tarih : 2018-04-13 11:12:45

Soru : Varis ultrasyon sonucu hocam doktor yoktu gösteremedim: Ana yüzeysel femoral venler ,popliteal venler,vene safena magna ve parça değerlendirilmiştir akım yönleri kranial olup ,kompresyon inspiresyon ve agumentasyon testlerine nor.el yanıt alınmıştır. Sağ vsm 7.3mm çapındadır sol vsm 4.5 mm çapındadır.

Cevap : Normal...


Adı Soyadı : Huzeyfe Alp - Tarih : 2018-04-07 19:11:04

Soru : Hocam " Her iki safena parvada ve sol popliteal vende renkli dolumu ve kompresyona yaniti engelleyen trombus izlenmiştir. (DVT & Tromboflebit). Vsm caplari ayakta iken sag 4.1mm sol 4mm" Dopplerim sonucunda bu cıkti fakat doktorum hastanede olmadigi icin sonucu gosteremedim ve ancak haftaya hastaneye gidebilecegım. İnternetteki tum yazilarda pulmoner emboliden bahsediyor. Emboli riski yuksek mi ? korunmak için ne yapmam lazim bu bi haftada ?

Cevap : Sn.Huzeyfe..Emboli riski mevcut.Durumunuzu değerlendirmem için Randevu alınız..Tel.0232 4219487


Adı Soyadı : Mert sahin - Tarih : 2018-04-06 20:14:08

Soru : Merhaba hocam sag alt ekstremite venoz doppler tetkikinde sag ana derin ve yuzeysel femoral venler ve popliteal venler ile vsm vsp aciktir lumen caplari normaldir tum segmentler kompresibl olarak izlenmendedir renk modu incelemesinde lumen dolumlari tabidir augmentasyona yanitlari pozitiftir valsalva manevrasi sirasinda reflu saplanmamistir sag vsm poksimalde 4.2mm ortakesimde 1,5mm distalde 1mm olarak olcul du yaziyor hocam bi sorun var mi bu rabarda simdiden tesekkurler

Cevap : Mert Bey..Rapora göre Varis genişlemeleri saptanmamış.Endişelenecek durum yok..


Adı Soyadı : Burak özboy - Tarih : 2018-04-02 10:31:25

Soru : Merhaba hocam alt ekstremite venöz sistem rdus tek taraflı sol ana femoral ven yüzeyel ve derin femoral venler büyük safen ven küçük safen ven ve popliteal ven açik olarak izlenmiştir adı geçen venlerin solunum ve kalp dinamiğine bağlı fazisiteleri normaldir. Valsalva manevrası sonrası sol vsm de grade 4 yetmezlik ile uyumlu sürekli retrograd nitelikte reflü akim mevcuttur.VSM çapı 6 mm dır Nasıl bi sonuç izlenmelidir amelyat için

Cevap : Burak Bey sol bacağınızın bulgusu Varisnedeniyle hastalıklı .Tedavi için ameliyatsız yöntemler uygulanmalı..Randevu alabilirsiniz.


Adı Soyadı : Mehmet Fatih güngör - Tarih : 2018-02-11 16:22:13

Soru : Ayak dorsal yüzünde metetarslar düzeyinde cil altı yumuşak doku planlarında yaygın ödem ile uyuml kalınlık ve sinyal artılı 1.metatardofalangeal eklem aralığında effüzyon ve dejeneratif değişiklikler.. HOCAM bu mr sonucu Daha öncesinde ki rontgende şu şekilde Sol alt eksteremitede eksternal ilial ven distalinten popliteal ven distaline kadar izlenilebilen derin venöz sehmentlerde kompresyona yanıt mevcut olup tromboz lehine bulgu izlnmemiştir..şimdiden teşekkür ederim

Cevap : Mehmet Bey.yaptırdığınız tetkikleri sizin muayenız neticesi birlikte değerlendirmek gerekir...


Adı Soyadı : şeyda aydoğan - Tarih : 2018-02-09 19:30:34

Soru : Merhabalar hocam ; Derin venöz sistemde valsalva manevrasında reflü kan akımı oluşmamıştır. Sol safena magna veni çapı 5mm den küçük ölçülmüştür. Damar kompresyon ve augmentasyon testleri yanıtı pozitiftir. Ven duvarları düzgündür ve trombüs ekojenitesi saptanmamıştır. Valsalva manevrasında grade 4 reflü vardır. Hastamızın tedavisi hakkında ve hastalığının ne olduğu hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap : Şeyda Hn Solda Varis hastalığının belirtileri reflü tarzında ortaya cıkmış..Tedavi için tel ile detaylı bilgi alınız..


Adı Soyadı : Aykut Orçan - Tarih : 2018-02-06 19:55:26

Soru : Sol büyük safen ben diz üstü seviyesinde 5.4 mm safenofemoral ven bileşkesi düzeyinde mm ölçülmüştür hocam ameliyat şart dediler beni bir bilgilendir bu konu hakkında

Cevap : Aykut Bey..Teferruatlı bilgi için 0232 4219487..


Adı Soyadı : FUNDA ARDAĞAN - Tarih : 2018-02-05 15:16:36

Soru : SOL BACAKTA SFJ düzeyinde ve VSM proksimalinde 3-4 sn reflü akımı izlenmiştir. VSM çapı SFJ düzeyinde 6 mm, diz düzeyinde 3,2 mm ölçülmüştür. SAĞ BACAKTA SFJ düzeyinde 2-3 sn reflü akımı izlenmiştir. VSM çapı SFJ düzeyinde 5,5 mm, diz düzeyinde 3,4 mm ölçülmüştür. KOLAY GELSİN VARİS AMELİYATI SARTMI BU ÖLCÜMLERE GÖRE. BASKA CARESİ YOK MU. YARDIMCI OLURSANIZ SEVINIRIM

Cevap : Funda Hn..Ameliyatsız tedavi yöntemleri için Tel .ederek bilgi alabilirsiniz..


Adı Soyadı : Kübra tembelit - Tarih : 2018-01-29 15:37:14

Soru : Merhabalar hocam sol diz kapağımda inanılmaz bir ağrı var birde ayaklarımda varis başlangıcı var gibi doppler tetkiki yapıldı sol vsm çapı diz düzeyinde 2 mm ölçüldü sağ ise diz düzeyinde 1.5 mm ölçüldü reflü akım ve trombüs saptanmadı ama estetik kaygısı çok yaşıyorum ayaklarımda bide sol ayağımın ağrısının sebebi başka birşey mi acaba şimdiden teşekkürler

Cevap : Kübra Hn..Estetik derdiniz olmasın gidermek ve tabiki Varis durumunu tedavi etmek mümkün. Randevu için tel ..4219487


Adı Soyadı : Abdullah - Tarih : 2018-01-26 16:50:29

Soru : Skrotal renkli Doppler Her iki testis normal büyüklükte muntazam kontulu parankım homejen izoekoik gorunumdedir.intratestukuler yer kaplayan lezyon izlenmedi incelemede testis içi vaskularizasyon normal bileteral epidimler doğal bileteral hemiskrotumda sıvı artışı izlenmedi Valsalva manevrası ile venler sağda 3.3 mm solda 3.4 mm çapa ulaşmaktadırlar bileteral reflü (+) HOCAM BUNA İSTİNADEN AMELİYAT DİYORLAR NE OLABİLİR ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

Cevap : Abdullah Bey Uroloji uzmanına danışınız.


Adı Soyadı : Songül Avcı - Tarih : 2018-01-23 10:30:17

Soru : Diz düzeyinde 8mm ayak bileği seviyesinde 8mm olup sol büyük safen vende her üç seviyede reflü akım izlenmiştir. sol büyük safen ven ile ilişkili en geniş yerinde 6mm ye ulaşan varikoz venöz yapılar izlenmiştir. bu vener içerisinde augmenyasyon ile 1 sn den uzun süre n reflü akım izlenmiştir.

Cevap : Tel ederek bilgi alabilirsiniz


Adı Soyadı : Songül Avcı - Tarih : 2018-01-23 10:24:19

Soru : Şimdiden teşekkürler hocam Bilateral ana yüzeysel ve derin femarol venler küçük saten ben ve poplital ven acik olarak izlenmiştir. Adı geçen venlerin solunum ve kalp dinamigine bağlı fazisiteleri normal olup reflü akım izlenmesi. Sol sfj düzeyinde valsalva ile sürekli reflü akım izlenmiştir. sağ sfj de reflü akım saptanmadı. Sağ büyük saten ven proksimal de 6mm diz düzeyinde 4mm ayak bileği seviyesinde 4 mm olup reflü akım rastlanmadı. Sol büyük safen ven de proksimal de 8mm diz düzeyinde

Cevap : Songül Hn..Ameliyatsız tedavi için bulgular uygun.Randevu alınız.


Adı Soyadı : Didem sarı - Tarih : 2018-01-22 23:30:48

Soru : Merhaba hocam düşük tansiyon problemim var 1derece mitral yetmezliğim var tansiyonum çok düştüğü zaman çarpıntım başlayınca bacaklarım uyuşuyordu kalp damar cerrahisi sonucum Sol bacakta Valsalva manevrası ile büyük safen bende uzun süreli düşük debili reflü akım izlendi. Büyük safen ben çapı uyluk orta kesiminde 2.6mm ölçülmüştür ve Sağ bacakta büyük safen ben çapı uyluk orta kesiminde 2.1mm ölçüldü müdahale gerekir mi

Cevap : Didem Hn.durumunuzu değerlendirmek amacıyla randevu alınız .Ameliyatsız tedavi için Bulgular uygun.


Adı Soyadı : ALPER YILMAZ - Tarih : 2018-01-22 19:40:58

Soru : HOCAM BENİM SOL AYAGIMDA SOL VSM CAPI safenofemoral bileske düzeyınde 8.7mm diz medial düzeyınde 7mm ayak bilegi düzeyınde 4.6mm VARİS VARDIR ACABA AMELİYAT OLMAM GEREKLİMİ TESEKKÜRLER

Cevap : Alper Bey..Ameliyatsız tedavi yöntemleri uygundur.Randevu alınız veya tel.ile detaylı bilgi alınız


Adı Soyadı : Emel Hanım - Tarih : 2018-01-19 18:44:12

Soru : Hocam merhaba. Multipl Myelom hastasıyım. Rivelime 15 mg. Tablet ile birlikte coumodin 5 mg. Tablet kullanıyorum. Sol ayağımdaki şişlik nedeniyle yapılan ultrason sonucunda; Sol Ana femoral ven açık izlenmekle beraber yüzeysel femoral ven proksimalinden itibaren popliteal vene kadar tromboze görünümdedir. Yapılan RDUS incelemede sol yüzeyel femoral ven ve sol popliteal Ven içerisinde akım saptanmamıştır. Ayrıca bu ven lerde kompresyona cevap izlenmemektedir. şeklindedir. Sizce bu durum rivelime ilacının bir yan etkisimidir. Ayrıca şişlik günden güne azalmaktadır ve sol ayağımla ilgili belirgin bir şikayetim yoktur. Yorumunuz için şimdiden teşekkürler.

Cevap : Emel Hn..her iki bacağınızada uzun Varis corabı kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim..Kullandığınız ilacların prospektüslerini okuyunuz..


Adı Soyadı : Nurdan Alaca - Tarih : 2018-01-18 17:24:57

Soru : Hocam şimdiden teşekkür ederim bu sonuçlarına bakarak ameliyat gerekli mi ?.bilateral ana ve yüzeysel femorel venler ile popliten ven ve kurural dalları ile safen venler patenttir. Valsalva sırasında sağ vsm çap 7.8 mm sol vsm çap 6.5 mm ölçülmüştür. Trombüs izlenmedi. Kompresyon ve agutesyona yanıt tamdır. Valsalva sırasında sol vsm uyluk orta kesiminde sağ vsm proksimalinde sürekli düşük hızlı geri akım izlendi . Solunumla fazik akım örnekleri alınmaktadır. Distal krus medialde cockett grup perferon venler görüntülenmiştir. İnce kalibrelidir. Valsalva manevrası ve kompresyon denemeleri ile yetmezlik bulgusu saptanmamıştır.

Cevap : Nurdan Hn..Bu sonuclarda ameliyat gerekmemektedir.Ancak görünen ve genişlemiş tarzda oluşan varisler bilhassa cocket ven diye tarif edilen varisleriniz köpük ve sclerozan tedavi yöntemleri ile giderilmelidir


Adı Soyadı : Gülşah - Tarih : 2018-01-04 02:20:13

Soru : Sol ayak : büyük safen ven çapı uyluk düzeyinde en geniş yerinde 6.9 mm , kruris düzeyinde 4.2 mm olarak ölçülmüştür. Rdus spektral analizinde; valsalva ile safenofemoral bileşkede, büyük safen vende ve yüzeyel femoral vende sürekli devamlılık gösteren reflü akım örnekleri izlenmektedir. Sonuç: SFB, BSV ve YFV de grade 4 venöz yetmezlik. Büyük safen vende variköz genişlemeler. Sağ ayak: büyük safen ven çapı uyluk düzeyinde 5.5 mm, kruris düzeyinde 4.6 mm olarak ölçülmüştür. Büyük safen ven kruris düzeyinde tortiyöz seyir göstermektedir. Rdus spektral analizinde; valsalva ile safenofemoral bileşkede, büyük safen vende, yüzeyel femoral vende ve ana femoral vende sürekli devamlılık gösteren reflü akım örnekleri izlenmektedir. Sonuç: SFB, BSV, YFV ve AFV de grade 4 venöz yetmezlik. Büyük safen vende variköz genişlemeler ve kruris düzeyinde tortiyöz seyir. TEŞEKKÜR EDERİM. AMELİYAT DENDİ ÖNCE SOL AYAK DAHA SONRA SAĞ AYAK. SİZDE YORUMLARSANIZ ÇOK MEMNUN OLURUM HOCAM.

Cevap : Gülşah Hn..raporunuzu okudum Ameliyatsız yöntemle tedaviniz mümkün.Her ikisine aynı anda tedavi uygulamak mümkün.Randevu ve detaylı bilgi için tel edebilirsiniz.


Adı Soyadı : Gülşah - Tarih : 2018-01-04 02:19:59

Soru : Sol ayak : büyük safen ven çapı uyluk düzeyinde en geniş yerinde 6.9 mm , kruris düzeyinde 4.2 mm olarak ölçülmüştür. Rdus spektral analizinde; valsalva ile safenofemoral bileşkede, büyük safen vende ve yüzeyel femoral vende sürekli devamlılık gösteren reflü akım örnekleri izlenmektedir. Sonuç: SFB, BSV ve YFV de grade 4 venöz yetmezlik. Büyük safen vende variköz genişlemeler. Sağ ayak: büyük safen ven çapı uyluk düzeyinde 5.5 mm, kruris düzeyinde 4.6 mm olarak ölçülmüştür. Büyük safen ven kruris düzeyinde tortiyöz seyir göstermektedir. Rdus spektral analizinde; valsalva ile safenofemoral bileşkede, büyük safen vende, yüzeyel femoral vende ve ana femoral vende sürekli devamlılık gösteren reflü akım örnekleri izlenmektedir. Sonuç: SFB, BSV, YFV ve AFV de grade 4 venöz yetmezlik. Büyük safen vende variköz genişlemeler ve kruris düzeyinde tortiyöz seyir. TEŞEKKÜR EDERİM. AMELİYAT DENDİ ÖNCE SOL AYAK DAHA SONRA SAĞ AYAK. SİZDE YORUMLARSANIZ ÇOK MEMNUN OLURUM HOCAM.

Cevap : Gülşah Hn..Tel ederek detaylı bilgi alınız..


Adı Soyadı : faruk bey - Tarih : 2018-01-03 22:07:35

Soru : yapılan tetkik:Alt ekstremite venöz sistem RDUS,tek taraflı.ALT EKSTREMİTE VEN DOPPLER:Yatar pozisyonda,derin ven trombozuna yönelik incelemede;iki tarafta ana ve eksternal iliak;derin ve yüzeyel femoral;popliteal ve derin krural venlerin kranial segmentinde anlamlı yapısal ve hemodinamik patoloji saptanmadı.İncelenen segmentlerde akut fazda derin ven trombozu saptanmadı. Erekt postürde yapılan yetmezlik bakısında ;Femoral venden vena saphena magnaya solda normal solunum ve her iki tarafta valsalva ile devamlı reflü saptandı.VSM çapları solda 9mm ,sağda 6mm dir.Popliteal venden vena saphena parvaya normal solunum ve valsalva ile reflü saptanmadı.Sol popliteal variköz ektaziler izlendi. hocam tetkik sonucu ne yapmam gerek ne gibi önerileriniz tedavi için yapılnası gerekenler nelerdir.şimdiden teşekkürler

Cevap : Faruk Bey..Varisleriniz tesbit edilmiş..Tedavi amaçlı randevu alabilirsiniz.Tel. ederek detaylı bilgi almanızı rica ederim.


Adı Soyadı : CEYHUN - Tarih : 2017-12-22 18:26:18

Soru : Hocam simdiden tskrederim yorumunuz icin Venlerde augmentasyon ve kompresyon testleri dogaldir. Venoz yapilarda trombus imaji izlenmemistir. Sfb caplari sagda 5.7mm solda ise 4.8mm dizseviyesinde vsm caplari sagda 2.5mm solda3.5mm olculmustur olup valsalva basinda sag sfb den 3-4 sn süreli , sol sfb den 2 sn süreli reflu akim alinmistir. Bilateral ana femoral venden valsalva başında 3 sn süreli reflu akim alinmistir. Valsalva manevrasi ile diger venoz yapilarda yetmezlik saptanmamistir.

Cevap : Ceynun Bey..Oluşan Reflular nedeniyle Varis olmaya meyilli bir durum var.3 ay içinde kontrol olun..


Adı Soyadı : ELİF söyler - Tarih : 2017-12-18 21:46:48

Soru : İyi akşamlar hocam. Ultrason sonucumda Bilateral ana femoral derin femoralve yüzeysel femoral venler ile popliteal ve büyük safen venler açık olarak izlenmiştir. Kompresyon ve augmentasyona yanıt tamdır. Trombozis bulgusu saptanmamıştır. Valsalva ile reflu akım örnekleri alınmamıştır. Uyluk proksimalinde sağda vsm çapı 3,2 mm solda 2,7 mm ölçüldü yazıyor bu sonuca göre varis var mıdır? Teşekkür ederim iyi akşamlar.

Cevap : Elif Hn..Valsalva testiyle reflü akım tesbit edilsin..o zaman değerlendirme yapılabilinir.


Adı Soyadı : Zeynep kılıç - Tarih : 2017-12-12 22:47:08

Soru : Hocam renkli kotlama iledolumlar tam olarak izlemmiş olupkomppresyonaveaugmentasyonayanıtlarıoptimaldırlümenlerindetrombus saptanmamamıştırvsmçapıproksimalde 5.3 mm dizaltı 2.3mm ölçülmüştürvasvasa anevrası ile diz altıvsm de2 saniye süren rüflü akım mevcuttur

Cevap : Zeynep Hn..Diz altı Varis oluşumu olabilir.


Adı Soyadı : Selda dönmez - Tarih : 2017-12-11 11:31:54

Soru : Iyi günler hocam doppler ultrason incelemesinde spontan akim mevcuttur valsalva ile CFV süresi 0.3 sn olan reverse akim izlendi valsalva ile safenofemoral bileskede VSM de süresi 0.6 sn olan reverse akımın trsmsvers çapı 4mm olarak ölçüldü valsalva ile safenopopliteal bileskede akim izlenmedi.durum nedir hocam ilerlemesi için kopuk yada iğne tedavisi yapılabilir mi?

Cevap : Selda Hn..Köpük veya iğne tedavisi her ikisi birlikte yapılabilir.Tel.4219487


Adı Soyadı : Nazlı hanım - Tarih : 2017-12-08 12:50:27

Soru : Eşimin doplerinde cfv,dfv,sfv ,popliteal ven çapları normal olup kompresyonla tam olarak kollabe olmaktadırlar.renkli doppler inceleöede söz konusu damarlarda damar dolumları tam,akımlar a çıktır.augmentesyonla akımlar belirgin şekild artmakta olup trombüs izlenmemektedir.valselva manevrası ile geri akım saplanmadı. Bileteral vena safena akımı açık olup cfv birleşkesinde valsalva manevrası ile sağdan 4 ,solda 2 düşük debili geri akım saplandı.vsm çapları proksimalde sağda 5.3 mm ,solda 4,5 mm dir Bilateral vena safena açık olup popliteal van bileşkesinde valsalva manevrası ile geri akım saplanmadı. Sonuç: bilateral alt ekstremitede yüzeyyel venöz yetersizlik Bilateral alt ekstremitede retiküler venöz belirginleşmeler Sonucu değerlendirir misiniz.teşekkürler

Cevap : Nazlı Hn..Rapor neticesi Venöz yetmezlik Varis var anlamına geliyör.Tedavisi için Randevu alabilirsiniz.


Adı Soyadı : Burçin ÇALIK - Tarih : 2017-11-29 10:45:37

Soru : Merhabalar Op.Dr.Reha Kurt bey Bugünki ultrason sonucum aşağıdadır. Bacaklarım çok şiştiği için gittimKonu ile ilgili yardımlarınızı bekliyorum. Sağ safenamagna 3mm olup 2 sn yi geçen reflü akım izlenmiştir. Sol safenamagna 3,6 mm olup 2 sn yi geçen relü akım izlenmiştir.Diğer venöz damarlarda reflü akım izlenmemiştir.

Cevap : Burçin Hn..Bacaklarınızındurumunu klınık olarak değerlendirmek açısından randevu alınız


Adı Soyadı : ERGÜN ÇELİK - Tarih : 2017-11-28 14:58:31

Soru : Merhaba hocam Bilateral ana yüzeyel ve derin femoral,popliteal,krural ve safen venler patenttir. Solunumla fazik akim örnekleri alinmaktadir. Kompresyon ve augmentasyona yanit tamdir.Trombus formasyonu saptanmamiştir. Sol VSM en geniş yerinde 10mm ölçülmüş olup SFJ den itibaren valsalva ile geri akim izlenmiştir. Kruriste VSM ile ilişkili yüzeyel variköz venöz yapilanmalar izlendi Sag VSM en geniş yerinde 11mm ölçülmüş olup SFJ den itibaren valsalva ile geri akim izlenmiştir. Kruriste VSM ile ilişkili yüzeyel variköz venöz yapilanmalar izlendi RENKLİ DOPPLER USG sonucudur hocam Nasil bir tedavi sürdüemem gerekir. Bacagimdaki kaşintili yaralar için ne önerirsiniz. İLGİ VE ALAKANİZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER. KOLAY GELSİN..

Cevap : Ergun Bey..Laser ve köpük tedavisi uygun.Randevu için tel.ediniz..


Adı Soyadı : Gözde Işık - Tarih : 2017-11-18 17:24:20

Soru : Merhaba lütfen sonucumu değerlendirirmisiniz? sol ana femoral, yüzeyel femoral ven ve popliteal vende valsalva ile (4 sn ve üzeri) ileri düzey venöz yetmezlik lehine reflü akım izlenmiştir. Teşekkürler

Cevap : Gözde Hn..ileri derecede venöz yetmezlik..yani Varis hastalığınız var..


Adı Soyadı : Faruk Kasapoğlu - Tarih : 2017-11-16 21:47:58

Soru : Varis, bu şikayetlere neden olabilir diyorsunuz. Hocam peki benim doppler sonucu normal dediniz, varis varsa ne oranda ya da kaçıncı evre olabilir.? Yani tehlikeli mi, ya da tedavi gerekiyor mu? Gerekiyorsa doktorun verdiği diz üstü çorap yeterli mi ? Sizin görüşünüz nedir hocam?

Cevap : Faruk Bey sizin durumunuzu şikayetlerinize göre birde Klinik acısından değerlendirmekte fayda var Muayene için randevu alınız Tel. 4219487


Adı Soyadı : Faruk Kasapoğlu - Tarih : 2017-11-16 13:19:42

Soru : Hocam sorum ulaştı size?

Cevap : Varis şikayetlerinize neden olabilir.


Adı Soyadı : Asude Turan - Tarih : 2017-11-16 12:57:15

Soru : Hocam. dr. isteğiyle çektirdiğim doppler sonucunda; Valsalva manevrası sol AFV ve DFV de 1 sn;nin üzerinde devam eden, sol YFV de 1sn nin üzerinde devam eden, sol YFV de0,9 sn ye varan ileri derecede sol VSM, de hafif derecede feflü akımlar izlendi. V alsalva manevrası ile sağ AFV ,de 1 sn ,nin büzerinde devam eden ileri derecede, Sağ YFV ve DFV, de 0,8 sn,ye ye varan orta derecede, sağ VSM de orta derecede reflü akımlar izlendi. Sağ VSM çapı en geniş yerinde 6,5 mm ölçüldü.sonuç bu. Ameliyat kesinlikle gereklimi hocam. Allah razı olsun yardımınıuz içn..

Cevap : Asude Hn..Ameliyatsız tedavi yöntemleri için Tel. edebilirsiniz.


Adı Soyadı : Saadet kara - Tarih : 2017-11-14 23:12:59

Soru : Sağ uyluk orta kesimde derin venlerde ilişkili yüzeyel venlerde tüm valsalva manevrasi ile reflü akım izlenmektedir hocam ne demek tir bunun cevabı

Cevap : Saadet Hn..Varisiniz var demektir..


Adı Soyadı : FARUK Kasapoğlu - Tarih : 2017-11-13 16:51:39

Soru : Bilateral ana, derin ve yüzeysel femoral venler ve popliteal venler açıktır. Lümen çapları normaldir, tüm segmentler kompresibl olarak izlenmektedir. Renk modu incelemesinde lümen dolumları tabiidir. Augmentasyona yanıtları pozitiftir. Bilateral vena safena magna ve vena safena parva normaldir. Perforan venler normaldir. Valsava manevrası sırasında reflü saptanmamıştır. Sol VSM proksimalde 5.7 mm, mid femoral 3.2 mm, distal femoral 2.8 mm ölçülmüştür. Sağ VSM proksimalde 5.8 mm, mid femoral 2.4 mm, distal femoral 3.1 mm ölçülmüştür. Bu rapora göre nedir durumum hocam ??

Cevap : Faruk Bey..Doppler tetkik neticesi normal .Şikayetleriniz nelerdir..


Adı Soyadı : fatma karakullukcu - Tarih : 2017-11-12 17:49:15

Soru : iyi akşamlar valsalva ile solCFV de 1 sn süren reflü akım izlendi,valsalva ile sol safenofemoral bileşkede 1,5 sn süren ve tüm trase boyunca VSMde kontinü reflü akım izlendi,sol mid kruris perforan veninde dilatasyon ve reflü akım izlendi,ameliyat dediler sizin fikriniz,tşk ederim.

Cevap : Fatma Hn..Tedavi gerekli ancak ameliyatsız tedavi imkanınız var..


Adı Soyadı : DERYA KIRMIZIYÜZ - Tarih : 2017-11-08 16:00:48

Soru : MERHABA bu sonuç babama ait fakat bu sonuçtan sonra doktora gitmeyi kabul etmediği için bizde bilemiyoruz ne olduğunu saklıyor biraz yardımcı olurmusunuz? VENÖZ YETMEZLİĞE YÖNELİK OLARAK YAPILAN DEĞERLENDİRMEDE VALSALVA MANEVRASI İSE SAĞ SAFENO FEMORAL BİLEŞKEDE VSM DE VE AFV DE GRADE 4 REFLÜ İZLENMİŞTİR. SAĞ VSM ÇAPI UYLUK PROKSİMAL KESİMDE 5.2 mm DİZ SEVİYESİNDE 5 mm AYAK BİLEĞİ DÜZEYDE 3.5 mm OLARAK ÖLÇÜLMÜŞTÜR.SAĞ KRURİS PROKSİMAL DÜZEYDE BAŞLAYAN VSM İLE İLİŞKİLİ TORTİYOZE VARİKÖZ VEN PAKEZİ İZLENMEKTEDİR. KRURİS-ORTA DİSTAL BİLEŞKESİNDE POSTEROMEDİAL DE TAKİP EDİLEN BU VARİKÖZ VENLERDE LÜMEN İÇİ HİPEREKOJEN SEPTASYONLAR MEVCUTTUR.TANIMLANAN BULGULAR TROMBOFLEBİT İLE UYUMLUDUR.

Cevap : Derya Hn..Babanızın Varis ve Toplar damar tınıkları var.Emboli tehlikesi mevcut Randevu alınız.4219487


Adı Soyadı : Sedef demir - Tarih : 2017-11-06 20:56:13

Soru : İyi akşamlar Dr .bey. Bilateral ana femoral ve yüzeysel femoral venler ile popliteal ve büyük-küçük safen venler açık izlenmekte kompresyon ve augmentasyona yanıt tamdır.Trombozis bulgusu saptanmamıştır.Valsalva manevrası ile her iki ana femoral vende (sagda4sn ve solda 1sn süren)reflü akım örneği alınmıştır.Her iki VSM ve VSP doğaldır.bu varisler kozmetik varismidir.teşekkürler.

Cevap : Sedef Hn..Doppler bulgusu toplar damarların varis olarak genişlemiş olduğu yönünde.Tabiki kozmetik olarak ta göze çarpar.Tedavisi gerekir.


Adı Soyadı : murat geniş - Tarih : 2017-11-04 00:24:35

Soru : hocam kaval kemiğindeki acılar için mr çektirdim stres kırığı ödem ve benzeri ağrı -acıma yapacak bir sebep çıkmadı ama bacağımda varis olacağı sonucu çıktı.(bunun içinde önceden size soru sormuştum) kaval kemiklerimdeki dokununca ve koşunca olan acıma ve acıya karşı hassaslık varisten kaynaklı olabilirmi?yani varis kemiklerde hassaslık ve acıma yapıyormu? (acı ve hassaslık ;dizin dört parmak altından kaval kemiği boyunca,kaval kemiğinin yassı olan dış hattında)

Cevap : Murat Bey.. o bölgenin aşırı damarlanması Varis oluşumunu ifade ediyor.Dolayısıyla o bölge dölgun ve gergin.aşırı hassas.Bu ara hassas olan kemik değil kemik üstü dokular.Oluşan varısın tedavi edilmesi gerekli..Tel.4219487


Adı Soyadı : Begüm kartepe - Tarih : 2017-10-31 22:09:28

Soru : Hocam merhaba fikrinize ihtiyacım var şimdiden teşekkürler..Renkli dopplerimde her iki bacaktada 8mm 9 ve 10 mm olarak varis izlendi venöz yetmezlik ve 45 sn süren reflü akimlar izlenmiştir doktorum acilen lazer ameliyat olmamı söyledi ileri derecede dedi fakat daha önce hiç varis tedavisi görmediğim için 3 ay daflon 500 mg tablet ve orta dereceli varis çorabı kullanmamı söyledi sizce bu kadar ilerlemiş bir varis bunlarla geçermi??ağrılarim oldukça fazla günlk yaşantımda hareketlerimi kısıtlıyor kafam çok karıştı hocam ne yapmaliyim siz ne önerileriniz???

Cevap : Begüm Hn..durumunuzu değerlendirmem içinKlinik bulgulara ihtiyacım var Tel ederek randevu alınız.Aksi halde DR.unuzun tavsiyelerine uyunuz


Adı Soyadı : murat geniş - Tarih : 2017-10-29 00:47:43

Soru : hocam ben amatör olarak sporla ilgileniyorum bacağımda kaval kemiğimde stres kırığı ihtimali ile mr çektirdim mr da kemikte birşey çıkmadı ama not düşülmüş;'cilt altı yağlı dokuda venöz yapılarda belirginleşmeler izlenmiştir' bu varis demekmi yoksa varis için ayrıca bir tetkik yaptırmak gerekiyormu

Cevap : Murat Bey.. MR da belirlenen venöz belirginleşme ifadesi Varis anlamına gelir...Tekrar tetkike gerek yok.


Adı Soyadı : İZZET DİNÇ - Tarih : 2017-10-14 09:59:18

Soru : Merhaba hocam sonucum valvalsa manevrasinda sag cfv de grade4 sol cfvde grade1 ile uyumlu revers akim izlenmektedir diyor ne demek oluyor hocam tşk

Cevap : İzzet Bey tetkik sonucu her iki bacağınızda toplar damar yetmezliği diğer bir deyişle Varisiniz var demektir. Teferruatlı bilgi için tel ediniz.


Adı Soyadı : Isa basar - Tarih : 2017-10-04 20:07:46

Soru : Sol testiste valsalfa ve reflu akim işlenmiştir.fakat vali.3.9mm görülmüştür.3.tip varikosel ameliyat olmak zorundamiyim

Cevap : Isa Bey..Uroloji uzmanına danışınız.


Adı Soyadı : Asli - Tarih : 2017-09-29 23:05:29

Soru : Hocam iyi aksamlar sol bacagimda cok fazla agri ve heriki bacagimdaufak varis belirtsi icin dr gittim kisaca rapor da Valsalva manevrasi ile sol SFV orta kesiminde segmental Grade2 geri akim saptandi. VSM caplari proksimalde sagda 3mm solda 4.2mm dir. Sonuc: Solmalt ekstremitede derin Venoz yetersizlik.Firsat bulurda yorumlarsaniz cok sevinirim.

Cevap : Aslı Hn.Neticede Varis Hastalığınız tespit edilmiş.Tedavi si gereken bir hastalıktır.Detaylı bilgi için tel edebilirsiniz. 0232 4219487


Adı Soyadı : İsminaz Aksu - Tarih : 2017-09-28 18:50:17

Soru : Sol ksv lümeninde subakut trombüs nedir

Cevap : İsminaz Hn..damar içinde pıhtılaşma var demektir Derhal Tel ederek randevu alınız .Bacağınızı ıstirahata alarak.fazla hareket etmeyin.0232 4219487


Adı Soyadı : Semra Bozkurt - Tarih : 2017-09-28 16:13:13

Soru : Merhaba doppler sonucumu yorumlar mısınız Kompressjlbilite tüm düzeylerde + bileteral tüm düzeylerde augmentasyona yanıt + dir.sol vsm çapı proksimal de 6.4mm, diz düzeyinde 2.3 mm olarak ölçülmüştür.sag vsm capi proksimalde 3.8 mm,diz düzeyinde 2 mm olarak ölçülmüştür.tesekkurler

Cevap : Semra Hn.. cok yetersiz bir belirtme..Şikayetleriniz ne düzeyde..Durumunuzu Klinik olarakta değerlendirmek gerekir.Tel ederek detaylı bilgi alabilirsiniz


Adı Soyadı : mehmet sezer - Tarih : 2017-09-27 16:42:22

Soru : HOCAM değerlendirirseniz sevinirim saygılar. incelenen venöz yapılarda valsalva manevrası ile reflü bilatera VSM lerde valsalva başında başında sağ SFV devalsalva başında reflü izlenmiştir.sağ diz altında cilt altı ödem izlenmiştir.sağ diz altı yüzeyel ven cidarları kalınlaşmıştır.(GEÇİRİLMİŞ DVT?)Bileteral belirgin dilateperforan izlenmedi.

Cevap : Mehmet Bey Özellikle sağ bacağınızda Varis durumu oluşmuş.Durumunuzu Klinik olarak değerlendirmek gerekir.Tedavisi basittir.Tel ederek randevu alabilirsiniz.Tel.0232 4219487


Adı Soyadı : NURAN KORKMAZ - Tarih : 2017-09-27 11:50:29

Soru : Sağ VSM çapı proksimalde 5.5 mm , dizüstü seviyede 6.7 mm , sol VSM çapı proksimalde 6.3 mm , dizüstü seviyede 4.1 mm ölçülmüştür. Her iki VSM de valsalva ile ileri derecede yetmezlik ile uyumlu reflü akım izlenmiştir ( grade 4 venöz yetmezlik ) kalp damar cerrahisine randevu aldık fakat randevu gelene kadar sizden bilgi almak istiyorum şimdiden teşekkürler kolay gelsin

Cevap : Nuran Hn.Doppler neticesi her iki bacağınızda Varis tesbit edilmiş.Ameliyatsız tedavi yöntemleri ile LASER VE VEYA KÖPÜK GİBİ.Tedavi imkanları vardır detaylı bilgi için Randevu alabilirsiniz 0232 4219487


Adı Soyadı : neslihan EROL - Tarih : 2017-09-22 10:33:34

Soru : iyi çalışmalar hocam renkli dppler sonografi incelemesinde Bilateral derin venöz sisteminde Valsalva manevrasında sağ CFVde grade 2 ,solda grade 1 reflü akım izlenmektedir .Her iki magna venleri çapları 5 mm den küçük ölçülmüştür.her iki vena safena magnada Valsalva manevrasında reflü kan akımı oluşmamıştır.sonucuna göre nasıl bir tadavi uygulamam gerekir .

Cevap : Neslihan Hn.. Ameliyata gerek kalmadan Laser ve Köpük tedavisi gerekir Detaylı bilgi için 0232 4219487 arayabilirsiniz


Adı Soyadı : Sevgi sahin - Tarih : 2017-09-21 22:19:54

Soru : Valsalva manevralari ile sol safenofemoral bileskede dusuk hizli kisa sureli,sag safenofemoral bileskede,sag vsm vesag cfv de devamli reflu akim saptandi hocam doplerimde bu cikmis bu ne demek aciklarmisiniz

Cevap : Sevgi Hn..sağ bacağınızda soldan daha fazla olmak üzere Varıs bulguları mevcut.Tedavi ve daha fazlabilgi için Randevu alabilirsiniz Tel.0232 4219487


Adı Soyadı : Tuğba Yüksel - Tarih : 2017-09-20 11:11:24

Soru : Her iki alt ekstremiteye yönelik yapılan venöz Doppler incelemedeBilateral EİV, CFV, DFV, SFV ve popliteal venlerin spontan renkli dolumları doğal izlenmiştir. Kompresyona ve augmentasyona yanıtları tamdır. Damar çapları normal sınırlarda olup lümenlerde hipoekoik trombozla uyumlu görünüm izlenmemiştir.

Cevap : Tuğba Hn..Doppler neticesi normal.Ancak görünen estetiği bozan yüzeyel varisleriniz varsa Klinik tetkik için Randevu almanızı tavsiye ederim. Tel.0232 4219487


Adı Soyadı : HALİL GENCER - Tarih : 2017-09-14 17:08:58

Soru : BÜYÜK SAFEN VEN SAĞDA 5.7 MM GENİŞ.BÜYÜK SAFEN SOLDA 6MM ÖLÇÜLMÜŞTÜR.VALSALVA İLE SAĞ ANA FEMAORAL VEN SÜREKLİ, SAFENA FEMORAL BİLŞEKDE 3-4 SANİYE SÜREN REFLÜ AKIM MEVCUTTUR. SOL SAFENOFEMORAL BİLŞEKE SÜREKLİ ANA FEMORAL VENDE 2-3 SN SÜREN REFLÜ AKIM MEVCUTTUR BANA AMELİYAT DENİYOR YORUMLARMISNIZ

Cevap : Halil Bey bu bulguların tedavisi ameliyatsız yöntemlerle olur Detaylı bilgi ve randevu için 4219487...


Adı Soyadı : Cem - Tarih : 2017-09-06 19:58:35

Soru : Kompressibiliteleri tamdır.Trombüs saptanmamıştır.Akımlar solunumla fazik karakterlidir.Augmentasyona yanıt pozitiftir. Sağ safenamagma 7mm olup 2 sn yi geçen reflü akım izlenmiştir. Sağ boyd, cockett 2-3,lateral kalf,gastrecnemius perforan venleri 3.5 mm ve üzeri olup yetmezlik açısından anlamlı kabul edilmiştir.Sol gastrecnemius perforan, sol lateral kalf sol cockett 2 perforan veni 3.5mm ve üzeri olup yetmezlik açısından anlamlı kabul edilmiştir. Diğer venöz damarlarda reflü akım izlenmemiştir. Hocam görüşlerinizi bekliyorum.

Cevap : BACAKLARİNİZDA VENOZ YETMEZLİGİNİZ VARİS HASTALIĞI ANLAMINA GELİR DETAYLI BİLGİ VE RANDEVU ALMAK İÇİN 0232 4219487


Adı Soyadı : MURAT AKDAĞLI - Tarih : 2017-09-06 08:30:22

Soru : HOCAM ÖNCEDEN BEL FITIGINDAN AMELİYAT OLDUM ŞİMDİ MERDİVEN ÇIKARKEN BACAKLARIM YORULUYORUM AGRI YOK BELDEDE AGRI YOK BEL MR ÇEKTİRDİM HALA FITIK VAR GÖZÜKÜYOR NEYSE 1 AY ÖNCE HEMOROİD İÇİN DAFLAN 500 MG KULLANMISSIM HADİ BACAGI ULTRASON ÇEKELİM DEDİ SONUÇ :BİLATERAL ALT EKSTREMİTE VENÖZ SİSTEMİ RDUS TETKİKİ: SOL ANA FEMORAL VENDE VALSALVA İLE GRADE IV REFLÜ AKIMI İZLENMİŞTİR. DİGERLERİ NORMAL ÇIKTI.DOLASIM BOZUKLUGU VAR KALP DAMAR CERRAHİ GİT DEDİ ULTRASON SONUCU ÖNEMLİ BİRSEY VAR MI HOCAM İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap : Murat Bey Hemoroid Ve Varis her ikiside toplar damar hastalığıdır. Tedavi olmak için Tel.0232 4219487.Randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : Nilay sinem çapkın - Tarih : 2017-09-06 02:20:16

Soru : Sağ v. Common femoralis, v. Femoralis süperfisialis, v.saphene magna, v.poplitealis lümenleri açık olarak izlenmekte olup komperasyon ile kollabe olmaktadır. Trombüs lehine bulgu izlenmemektedir. Sağda vsp çapı 4 mm olup, valsalva ile grade 1 yetmezlik izlenmektedir. Hocam görüşlerinizi alabilir miyim?

Cevap : Nilay Hn.Varis belirtileri oluşmuş.Durumu degerlendirmek açısından Randevu alın.Tel 0232 4219487


Adı Soyadı : Ümmü tekin - Tarih : 2017-09-05 01:05:24

Soru : Merhaba, Benim bacagimda sisme kizariklik olmustu bunun icin kalp damara gittim ve doppler cekilmistir ve sonu bendedir bu raporun goruntusunu size mail atsam ne oldugu haakkinda bilgi verirmisiniz? Watsapta olabilir. Acil destege ihtiyacim var.

Cevap : Ümmü Hn..Kızarıklık ve bacaktaki ısı artması nedeniyle Antibiotik almanızda fayda var.Görüntüsünü Wats up tan yollıyabilirsiniz.


Adı Soyadı : Sibel Bolat - Tarih : 2017-08-26 10:32:10

Soru : Bilateral kruris medialinde VSM ile ilişkili belirginleşmiş yüzeyel venler .Doktorbana DAFLON verdi bitince gel dedi.Tavsiyeniz nedir hocam.Tşk.

Cevap : Sibel Hn.yuzeyel venlerin tedavisiLaser ve köpük tedavisi ile uygun olur.Bilgi için tel ediniz


Adı Soyadı : fidan rıfatoğlu - Tarih : 2017-08-25 18:21:38

Soru : merhaba ben 17 yıldır varis hastasıyım derinn varis var bacağımda aeliyat olmuyormuş sizce başka çözümü varmı

Cevap : Fidan Hn.tedavinin le ilgili bilgi 02324219487 tel ediniz


Adı Soyadı : esra durmus - Tarih : 2017-08-24 13:36:09

Soru : Selamlar hocam..doktor modet verdi...ayaklarda varis baslangigi var dedi...ilac kullanmak istemiyorum...ilacsiz yontem varmidir?

Cevap : Esra Hn..Varis Varis tedavisi Laser ve Köpük tedavisi uygulanarak yapılır.Ayrıca sizin ılac kullanmanıza gerek yoktur.


Adı Soyadı : Sinem Keskinsoy - Tarih : 2017-08-22 13:25:17

Soru : Benim Yüzümde Kılcal Damar genişlemesi Var.Bunun için de iğneli yöntem kullanılır mı

Cevap : kullanılır Sinem Hn...


Adı Soyadı : Gamze Yıldırım - Tarih : 2017-08-17 18:53:15

Soru : Sol uyruk Ynt: Sol uyluk 1/3orta kesim medialinde lumelinde Zayıf akım alanlari içeren tortuyoze ve tromboze vaskuler yapılar mevcuttur(tromboze vaskuler malformasyo n?)korkulacak bısey mi ben cok üzülüyorum yuzeyel yazıyor bıd e

Cevap : Gamze Hn..Varis durumunu ifade eden bir yorum..aynı zamanda tıkanıklık mevcut..Detaylı bilgi için ve tedavi için Tel..ediniz 02324219487


Adı Soyadı : Melih - Tarih : 2017-08-13 12:38:35

Soru : Merhaba, Doppler raporum şöyledir; her iki ana femoral ven derin ve yüzeysel femoral venler popliteal ven peroneal ven anterior ve posterior tibial venler açıktır. Sağ CFV de 1 sn süren , VSM ve SFJ de continue reflü kaydedilmiştir. Sağda VSM çapları proksimal-orta -distal sırasıyla 7,5mm, 7,2mm, 6,9mm Sağda boyd 8,5 mm, coccket I-II-III 6,6mm, 7,2mm, 5,4mm. Sol CFV de VSM ve SFJ de continue reflü kaydedilmiştir. Solda VSM çapları proksimal-orta -distal sırasıyla 10mm, 8mm, 7,2mm. Sol boyd 8,5 mm, coccket I-II-III 7,4mm, 6,2mm, 5,4mm. Yüzeysel venler açık, popliteal fossada patoloji izlenmemiştir. Bu rapora göre ameliyat olmamda risk var mıdır bana riskli olduğunu söylediler

Cevap : Melih Bey..Ameliyatsız tedavi durumunuz var.Detaylı bilgi için Tel.0232 4219487


Adı Soyadı : sibel can - Tarih : 2017-08-10 15:19:07

Soru : Merhaba. -SAĞ VSM DE UYLUK DÜZEYİNDE VALSALVA MANEVRASI İLE REFLÜ AKIM -SOL SFV LÜMENİNDE AKIM SAPTANMAMIŞ OLUP BULGULAR KRONİK TROMBÜS LEHİNE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. -SOL POPLİTEAL VENDE REKANALİZE AKIM. YUKARIDAKİ SONUÇLARIN AÇIKLAMASI NEDİR. BİLGİLENDİRMENİZİ RİCA EDERİM...

Cevap : Sibel Hn..Trombus toplar damar tıkanıklığıdemektir.Dolayısıyla Varis oluşmuştur.Sağ bacağınızda ise varisler oluşmuş teşhisi konulmuş..Detaylı bilgi için..Tel ediniz.


Adı Soyadı : sami yılmaz - Tarih : 2017-08-08 17:42:46

Soru : büyük safen ven çapları uyluk düzeyinde ortlamama 4 mm ölçülmüştür.Bilateral ana femoral vende ve sag yüzeysel femoral vende rekanalize akımın seçildiği kronik tromboz sekeli lümen içi hipoekoik trombüs meteryelleri dikkat çekmiştir.Sag yezeysel femoral ven çapı incelmiştir

Cevap : Sami Bey...Şikayetleriniz için..Tel.0232 4219487


Adı Soyadı : Yunus ertugrul - Tarih : 2017-08-06 22:05:45

Soru : Merhaba hocam valsava manevrası ile sol büyük saten bende 1 kapak düzeyinde kontinyu sol ana femoral vende 2.4 sn sağ ana femoral vende 2.2 sn süren reflü akım alınmıştır valvasa menavrasi ile büyük safen ven çapları proksimal de en geniş yerinde sağda 5.8 mm solda 5.8 mmdr solda iç malleola doğru hafif varikoz genişlemiş yüzeysel venler izlenmiştir tedavisi nedr

Cevap : Yunus Bey..Tedavi detaylarını öğrenmek için .Tel.ediniz 0232 4219487


Adı Soyadı : Cihan dursun - Tarih : 2017-07-28 18:37:20

Soru : Hocam her iki safena magna venleri çapları 5mm den küçük olcusmustur.her iki vena safena magnada valsalva manevrasına bileteral grade 4 reflu akim izlendi her iki safenofe moral bileskede grade 4 reflu akim mevcuttur durum kritikmi ne yapmamm lazim

Cevap : Cihan Bey..Durum kritik değil ancak tedavi olmanız gerekirRandevu alınız.


Adı Soyadı : EKREM OKUMUŞ - Tarih : 2017-07-27 15:06:20

Soru : Hocam Merhabalar Alt ekstremite venöz sistemi RDUS,Tek Taraflı sonucu : Sol uyluk medialiste 6mm,sol kruriste 5mm,sol uyluk medialiste 3,5mm,sağ kruriste 2,5mm çapa varan variköz kollateraller izlendi. Sonuçlarımı değerlendirmenizi rica ederim. İyi Çalışmalar.

Cevap : Ekrem Bey..sonuçların neticesinde tedavi olmanız gerekir.Randevu alınız.


Adı Soyadı : hulya tavas - Tarih : 2017-07-24 15:13:09

Soru : Mrb hocam sonuçların bu şekildedir yardimci olurmusunuz sağ cfv sfv de 2-3 saniye süreli reflü akim izlenmektedir sağ sfj vsm de 1 sn.sureli reflü akim izlenmektedir Sol cfv sfv de 1 sn.sureli reflü akim izlenmektedir Her iki malleoler düzeyde minimal yüzeyel varikoz venler izlenmektedir

Cevap : Hülya Hn.. durumunuzun tedavisiLaser ve Varis kurutma şeklinde ameliyatsız tedavi yöntemleriyle olacaktır.Tel. randevu alabilirsiniz 0232 4219487


Adı Soyadı : TUGBA DEVECİ - Tarih : 2017-07-20 11:39:53

Soru : MERHABALAR RENKLİ DOPPLER SONUCU BU ŞEKİLDEDİR. YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ. TEŞEKKÜRLER. SOL VSM DE SAFENOFEMORAL BİLEŞKEDEN İTİBAREN OLAN BELİRGİN VENÖZ YETMEZLİK İLE UYUMLU RDUS BULGULARI VSM ÇAPI 4.5 MM

Cevap : TUĞBA HN.SOL BACAK TOPLAR DAMARLARINIZDA VARİS TEŞHİS EDİLMİŞ.TEDAVİ İÇİN RANDEVU ALABİLİRSİNİZ..TEL.0232 4219487


Adı Soyadı : Ayşegül taş - Tarih : 2017-07-16 23:36:23

Soru : Hocam merbalar ultrasyon sonuclarim surekli farkli cikior en son doplor sonucumda her iki vsm femoral bileske duzeyinde 5.5mm kalibrasyonda olup uyluk duzeyinde sagda 4.5 solda proksimalde 4.5mm distalde 2.5mm kalibrasyondadir.yazio sizce durum.nasil cok tesekkur ederim simdiden

Cevap : Ayşegül Hn..Şikayetleriniz nelerdir.Tel ederek Sekrterliğe bildirin.


Adı Soyadı : Esin Aydin - Tarih : 2017-07-13 00:31:49

Soru : Hocam merhaba dobler sonucum sağ vsm nin sfj öncesi yaklaşık 5-10 cmlik segmenti izlenebilmis olup çapı yatarken 2.5 mm ayakta 6.5 mm ölçülmüştür. Sağ vena saphena parvanin capi 2.2 mm dur. Valsalva manevrası ile sağ sfj de ve mevcut vsm de grade 4 reflü akım sag cvf de grade 1 reflü akım vardır.sag kruris orta kesiminde bir adet belirginlesmis capi 2mm perforen ven gözlenmiş kompresyon ile hafif reflü alınmıştır. Sag kruriste özellikle ayak bileği çevresinde cilt altı doku ödemi gözlendi. Sag kruriste medial malleol düzeyinde 7mm çapında anekoik kist dikkat çekmiştir. Hocam şaştım kaldım bu dert beni oldurcek Bu rapordan sonra uc gün oluyor yapıştırma ameliyatı oldum önceki yıllarda da iki bacagimda da iki kere lazer ameliyat oldum fakat sikayetlerim henüz geçmedi acaba zamanla mi azalır birde hocam ben özür raporu almak istiyorum acaba iki bacagim.icin yüzde kaç rapor alırım

Cevap : Esin Hn..şikayetlerinizi sizi tedavi eden Doktorunuza danışın..


Adı Soyadı : Nazan erol - Tarih : 2017-07-10 21:18:00

Soru : Hocam sol alt ekstremist venöz doppler Us de. Gluteal bölgeden başlayarak uyluk ve bacak posterıorundan ilerleyerek ayak lateral kesimine doğru uzanan yavaş akımlı arterıovenoz malformasyon AVM izlenmiştir.bu avm ile ilişkili gluteal bölgede 2 adet, uyluk posterıorunda popliteal fossadan 9cm yukarıda 1 adet, popliteal fossada 2 adet ve bacak lateralinde 22cm yukarıda 1 adet şiddetli yetmezlik gösteren perforan benler izlendi denmekte. Hocam kalp damar cerrahı doktoru ameliyat olmam gerekir dedi klasik ameliyat dışında başka yöntemleri varmıdır.cevaplarsanız sevinirim

Cevap : Nazan Hn..Yaptırdığınız tetkike birde Bacak Angıo su ilave yaptırın.ve sonra durumun değerlendirilmesi yapılır.


Adı Soyadı : Alirıza AKPINAR - Tarih : 2017-07-07 22:53:31

Soru : slm Sağ popliteal vende valsalva ile kısa süreli derin venöz akım reflüsü (derin venöz yetmezlik bulgusu)gözlendi.Sol ana femoral venden v.safena magna ya valsalva ile kısa süreli reflü(femorosafenal yetmezlik bulgusu)izlendi.Sag kruris posteriorda yüzeysel variköz yapılar mevcuttur.Ne yapmalıyım hocam günlük 14 saat ayaktayım lütfen bilgi verirseniz sevinirim teşekkür ederim

Cevap : Ali rıza Bey..Varis hastalığınızın tedavisi gerekmektedir.0232 4219487 TEL EDEREK RANDEVU ALINIZ .Ayaktan tedavinizişiniz engellenmeden yapılır.


Adı Soyadı : tacigül karahan - Tarih : 2017-07-05 13:30:24

Soru : valsalva manevrası ilesol vsm.de kruris düzeyinde hafif yetmezlik ile uyumlu reflü akım izlendi sağ safenofemoral bileşkede ve sağ vsm.de şiddetli yetmezlik ile uyumlu reflü akım mevcuttur durumum tehlikelimi lütfen cevaplarsanız sevinirim teşekkür ederim

Cevap : Tacigül Hn..Durumunuz tedaviyi gerektirir...Tel.ederek tedavi için randevu alınız..


Adı Soyadı : Pınar kızılay - Tarih : 2017-07-04 13:12:58

Soru : Yaşım 25.renkli doppler incelemede valsalva ile sol cfb d2 5 sn süren patolojik reflü akım izlendi.sağ vsm sfb ye yakın yüzeyde 4mm, popliteal ven düzeyde 2 mm..sol vsm sfb yakın düzeyde 5mm, popliteal ven düzeyde 3mm.sonuç:sol sfb de grade 3 yetmezlik.hocambrapor sonucum bu şekilde.varis çorabı ve modet ilaca başladım.ameliyat gerekiyor mu ya da neler yapmalıyım.şimdiden tşk edrrim

Cevap : Pınar Hn...Varis corabı giymeniz doğrudur.Ameliyatsız yöntemlerle tedavi Bilgi almak için Tel edebilirsiniz ..421


Adı Soyadı : Zeynep çiçek - Tarih : 2017-06-30 19:15:15

Soru : Hocam venöz doppler incelemede, ayakta yapılan incelemede sol safenofemoral bileşkede valsavla ile geç başlangıçlı kısa süreli ter yönlü akım izlenmiştir(yetmezlik) ayakta yapılan incelemede sol vena safena magna çapı 5.5 mm ve sağ vena safena magna çapı 6mm ölçülmüş olup artmıştır. Sonuçlarım böyle çıktı sizce kötü mü ne yapmalıyım ? Doktor dizden anjiyo gibi birşey yapıcam tarzında birşey söyledi siz ne dersiniz hocam

Cevap : Zeynep Hn..Ayrıca Angıo yapılması gereksiz.Varis hastalğınız var.0232 4219487 Sekretewrlik Tel.ediniz Tedaviniz için randevu alınız.


Adı Soyadı : banu yetimoğlu - Tarih : 2017-06-23 14:39:26

Soru : RDUSG incelemede ; Sağ VSM çapı bileşke düzeyinde 4.8 mm,uyluk orta kesiminde 3.7 mmmm,dizaltı seviyede 3 mm ölçülmüştür. Reflü izlenmemiştir. Sol Vsm çapı bileşke düzeyinde 4,9 mm, uyluk orta kesiminde 3,mm , dizaltı seviyede 2,8 mm ölçülmüştür. Reflü izlenmedi. Bilaeteral perforan venler tabiidir.Derin venöz sistem patenttir. Bilateral yüzeyel femoral venlerde ve popliteal venlerde tüm valsalva boyunca reflü akım izlenmemiştir. Augmentasyon testi ile tüm venöz yapılarda pozitif yanıt elde edilmiştir Dr bey bu durumda varis yok dediler kas romatizması var dediler siz ne diyorsunuz ?

Cevap : Banu Hn.Doppler raporunuzun neticesi Varis tesbit edilmemiş.Kas romatizması tarzında bir bulgunuz tesbit edilmiş.Durumunuzu ayrıca benimde tetkik etmemi isterseniz Tel ile randevu alınız. 0232 4219487


Adı Soyadı : Merve Turgut - Tarih : 2017-06-23 00:12:12

Soru : Merhaba hocam benim eşimde venöz yetmezlik var rapor sonucu şu sağ vsm çapı proksimalde 4.7 mm orta kesimde 3.3mm distalde 2.9 mm sağ vsp çapı 1.6 mm Sol vsm çapı proksimalde 5.1mm orta kesimde 4.1 mm distalde 3.3 mm sol vsp çapı 1.6 mm Her iki VSM de kapakçık düzeylerinde grade 2 reflu akim izlenmistir her iki safenofemoral bileskede sağda grade 3 solda grade 2 reflu izlenmiştir Sol yüzeyel femoral ven proksimalinde valvalsa manevrasi ile grade 1 reflu akım izlenmiştir Biletaral parvapopliteal bileşikler tabi olup yetmezlik izlenmedi Sonuc:her iki VSM de kapakçık düzeylerinde grade 2 yetmezlik Her iki safenofemoral bileskede sağda grade 3 solda grade 2 yetmezlik. Sol yüzeysel femoral ven proksimalinde grade 1 yetmezlik Acil ameliyat şartmidir sonuç nasıl hocam

Cevap : Merve Hn..Durumunuzun tedavisi ameliyatsız Laser ve Köpük tedavisi gibi yöntemlerle olacaktır Detaylı bilgi ve randevu için Tel.0232 4219487


Adı Soyadı : Hakan OĞUZ - Tarih : 2017-06-20 16:43:08

Soru : Hocam; Valsalva uygulaması sağ safenofemoral bileşkede 3.5 sn süre ile venöz akımı izlenmektedir.safenamagma çapı 5 mm olarak ölçülmüştür.Sonucu çıktı ağrıdan duramıyorum ne yapmam lazım. Teşekkürler.

Cevap : Hakan Bey..durumunuzu klınık olarak degerlendirmem amacıyla Randevu alın. Tel..0232 4219487


Adı Soyadı : ömer - Tarih : 2017-06-16 23:16:01

Soru : Renkli doppler incelemede pleksus panpiniformis venleri sagda en genis 1.2 mm solda en geniş 3.2 mm olarak ölculmustur valsalva manevrasi sirasinda solda kontinüe reflü izlenmektedir sizce ameliyat gerekli mi hocam

Cevap : Ömer Bey..Şikayetiniz Ürolojı uzmanları tarafından degerlendirilmelidir. Geçmişl olsun


Adı Soyadı : nur bulut - Tarih : 2017-06-12 16:42:55

Soru : Merhaba hocam 23 haftalık hamileyim , sol diz arkası bir ağrım vardı gün sonunda üstüne basamayacak kıvama geldi ertesi gün korkumdan dokotra gittim ama ağrım doktora gittiğimde geçmişti bile , doppler çekildi raporda sol kasıkta iç damarda kaçak var dendi ama yatarak yapıldı dopler sonuç valvasa manevrası ile CFV de grade3 , SFV proksimalinde grade4 ve DFV de de düşük ampllitüdlü kontünyü venöz yetmezlik diyor , hamilelikten önce bir sorunum yoktu aslında şimdide yok 2 gün süren bir ağrıydı sadece ve kendiliğinden geçti test sonucuna güvenebilir miyim yanlış olabilir mi

Cevap : Nur Hn..Hamilelikte hormonal nedenlerle Varisler gelişebilir.Bu dönemde Kilotlu varis corabı giyiniz.Sıcak banyo yapmayınız.Durumunuzu değerlendirmem için randevu alınız.Merak etmeyiniz.


Adı Soyadı : Erhan Okumuş - Tarih : 2017-06-12 12:34:34

Soru : Hocam Ultrason sonuçlarım aşağıdaki gibi. Şiş ve kılcal damarlar sol ayağımda iken sağ ayağımda daha çok sıkıntı varmış. Yaşım 27 Önerilerinizi bekliyorum. Rapor BİLATERAL ALT EKSTREMİTE VENÖZ SİSTEM RDUS; B Mod incelemede: Femoral ,yüzeyel femoral, derin femoral ve popliteal venler açık olarak izlenmiştir. Lümen içinde ekojenite saptanmamıştır. Venlerin kompresyona cevabı normaldir. **Safena magna çapları sağda 2,8 mm, solda 2,9 mm ölçüldü. **Safena parva çapları sağda 2,2 mm, solda 2,4 mm ölçüldü. Safena magna ve parva lümen içerikleri normal izlendi. **Sağ kruriste en geniş yerinde 4,5 mm ölçülen variköz kolleteraller mevcuttur. Renkli Doppler incelemede: **Sağ safena magnada uyluk düzeyinde valsalva manevrası ile kısa süreli, sol safena femoral bileşkede valsalva ile uzun süreli reflü akım izlenmiştir. **Sağ kruris distal kesimde 2,5 mm çapında augmentasyonla minimal reflünün izlendiği perforan ven mevcuttur. **Sol safena parvada augmentasyonla minimal reflü izlenmiştir.

Cevap : Erhan Bey...Sağ ve sol bacağınızda oluşan variköz genişlemeler Varis olarak adlandırılır.Mevcut bu durumun ameliyatsız tedavisi yapılmalıdır.Tedavi için 4219487 den randevu alınız.


Adı Soyadı : Cemre - Tarih : 2017-06-03 14:34:59

Soru : Merhabalar hocam,bilateral alt ekstremite derin venöz sistemi distale dek açık izlenmektedir. Solda sfj düzeyinde valsalva manevrasıyla ortaya ve 2 sne dek devam eden reflü akım izlenmiştir.sag vsm sfj düzeyinde 5.0 mm, sol vsm sfj düzeyinde 5.1 kalibrasyondadır. Hocam yaşım 21 ağrım oluyor ama Tedavi icin konustugumuz doktor bu damar capina mudahala edilmiycegini beklememi ayrica endavenoz lazer tedavisini dogru bulmadigini soyledi ne onerirsiniz?

Cevap : Cemre Bey.. Şikayetlerinizi klinik olarak değerlendirmem amacıyla 4219487 tel ederek randevu alınız.


Adı Soyadı : Cem Sarı - Tarih : 2017-06-03 00:33:21

Soru : SAĞ VSM ÇAPI 2.9 MM ÖLÇÜLMÜŞTÜR.SOL VSM ÇAPI 2.2. MM ÖLÇÜLMÜŞTÜR.SAĞ VSP ÇAPI 2.4 MM,SOL VSP ÇAPI 2.5MM ÖLÇÜLMÜŞTÜR. TÜM DERİN VENÖZ SİSTEMDE AUGMENTASONA YANIT MÜSBETTİR.BİLATERAL VENA SAFENA MAGNA VE PURVA AKIMI AÇIKTIR.VALSALYA MANEVRASI İLE YAPILAN İNCELEMEDE SOLDA,VENA SAFENA MAGNADA VE SAFENOFEMORAL BİLEŞKEDE YETMEZLİK LEHİNE BELİRGİN GERİ AKIM BULGUSU İZLENDİ.SOL VSM TRASESİNDE UYLUK DİSTALİNDE VE KRURİS SÜPERİOR MEDİALDE DİLATE VE TORTİOZE GÖRÜNÜMLER. HOCAM MERHABA BEN ÇOK ŞİDDETLİ AĞRILAR ÇEKİYORUM.AYAKTA DURMAKTA BİLE ZORLANIYORUM BAZEN.ASKERLİK İÇİN HEYETE GİRİCEM BUGÜN MUAYENE OLDUM.YORUMLAYABİLİRMİSİNİZ RİCA ETSEM?

Cevap : Cem Bey..Varis hastalığınız tesbit edilmiş.Tedavi edilmeniz gerekir.Endişelenmeyin.Tel.4219487 Randevu alın tedaviniziüstlenelim.


Adı Soyadı : Arzu Şahan - Tarih : 2017-06-02 14:50:43

Soru : Kolay gelsin hocam, benim vsm çaplarım sagda 7 mm, solda 6.3 mm ölçüldü ama kaçak çıkmadı. Bu genişlikte kacak olmaması normal midir? Ve bu genislikler bacaklarimdaki ağrıların nedeni olabilir mi? Venoz yetmezlik izlenmedi.

Cevap : Arzu Hn..Bacaklardaki toplar damar genişlikleri fazla kan topladığı için.. Dolgunluk yapar ve ağrılara sebeb olabilir.Kacak olması şart değil.Bilginize..Tel ederek randevu alınız .Şikayetlerinizle birlikte değenlendirme yapayım..


Adı Soyadı : Gülüzar Karaman - Tarih : 2017-05-31 18:38:40

Soru : MeRana hocam, 2 sene önce sol bacak radyoloji raporunda her iki kruris posterolateralinde yuzeysel venöz yapilarda venöz yetmezlik görülmüştür yazıyordu. Şuan sol bacağım çok ağrıyor merdiven inip çıkmakta zorlanıyorum hocam, aynı sorun devam ediyor olabilir mi?

Cevap : Gülüzar Hn..Tedavi olmadıysanız tabiki aynı devam ediyor.Tedavi olmak için randevu alınız. 4219487..


Adı Soyadı : dilek gokalp - Tarih : 2017-05-30 01:07:40

Soru : Hocam iki bacagimdada venoz yetmezligi var.Kasiklarda kacak var dendi .gecen yil 6 7 seans streterapy uygulandi fakat hic biri gecmedi .Yardimci olurmusunuz

Cevap : Dilek Hn..Randevu alın tedavinizi yapacağım..


Adı Soyadı : itirsan@gmail.com - Tarih : 2017-05-29 09:53:09

Soru : Uzun yolculukta vs bileklerim inanılmaz şişiyor, agrı ve kramplarım da var. Daflon vs hiç işe yaramadı. sigara hiç içmedim. kilom biraz fazla.Doppler sonucum;Bilateral common femoral ven, safenofemoral bileşke, yüzeyel ve derin femoral ven, popliteal ven ile kalf venleri açık, kompresıbl, akım yönleri tabii, venöz akım siyalleri solunumla faziktir. Distal manuel kompresyona augmentasyonla yanıt mevcuttur. Valsalva ile her iki tarafra vena safena magnaya reflü akım gözlendi.Damar çapları solda 5.1 mm , sağda 5.4 mm ölçüldü. Bilateral safeno femoral yetmezlik mnevcuttur. DVT izlenmedi. ne önerirsiniz? 40 kafadan 40 ses çıkıyor, siz sabırla çok güzel yanıtlar vermişsiniz.Çok tşk ederim şimdiden, syglar.

Cevap : Itır Hn...!!...Her iki bacak toplar damarlarınızda variköz genişlemeler var..Tedavi olmanız gerekir.Detaylı bilgi için tel. edebilirsiniz..


Adı Soyadı : Figen - Tarih : 2017-05-23 14:11:19

Soru : Merhaba hocam yazmistim Ben sikayetim Sol bacagimin bilek kisminda sislik var hoc gecmiyor bu yuzden doktorum bu gecmez dedi dikkat etmemi soyledi orta seviyede denildi wenotrex ve diz alti corabi kullaniyorum bu sekilde olmasi iyimidir hocam Senate may is ayinda tekrar kontrolum var

Cevap : Figen Hn..Tel.ederek Randevu alın durumunuzu değerlendireyim..


Adı Soyadı : Hamide Demir - Tarih : 2017-05-22 17:00:07

Soru : Merhaba hocam, BILATERAL ALT EKSTREMITE VENOZ DOPPLER INCELEMESI; BILATERAL CFV, SFV, DFVve popliteal ven kalibrasyon kompresssibiliteleri tabiidir. Bilateral % safena parva kalibrasyon kompresssibiliteleri tabiiidir. RDUS incelemede: Spontan venöz akım mevcut olup solumla faziktir. Lümen ici patoloji saptanmamis olup spektral analizde akım paternleri tabiidir. Bilateral popliteal venlerin augmentasyon testine yanıtı pozitiftir. Her iki safena femoral bileske valsalva ile grade 4reflu akım izlenmistir. Sağ vena safena magna çapı 5.5 mm olculmus olup artmıştır. Sol vena safena magna capi 5mm olculmus olup artmistir. Diye sonuc verildi genel cerrah doktoru acil ameliyat olmam gerektini ve kalp damar doktoruna gitmelisiniz dedi.gercekten sonuca göre durum acil ve ameliyatlik midir. Teşekkürler Iyi calismalar

Cevap : Hamide Hn.Acil ameliyata gerek olmadığı gibı ameliyatsız yöntemler le tedavi olabilirsiniz.Detaylı bilgi için Tel ediniz


Adı Soyadı : ilknur çokgüler - Tarih : 2017-05-21 19:11:16

Soru : alt ekstremte venöz sisteme yönelik Acil Dopler USG tetki sonucunu: bilateralveksternal iliak,ortak femoral,venlerinde spontan akım izlenmektedir.Yüzeysel ve derin femoral,popliteal,trifukasyon venlerinde augmentasyonla akım izlendi augmentasyona ve kompresyona yanıt tabiidir. ven kalibrasyonları ve akım yönleri doğal olup trombüs lehine bulgu saptanmamıştır. tromboflebit,cilt altı ödem lehine sonografik bulgu izlenmedi... bunun açıklamasını rica edebilirmiyim

Cevap : İlknur Hn..Hastalık bulgusu tesbit edilmemiş...Şikayetleriniz varsa Tel edebilirsiniz


Adı Soyadı : suna sunay - Tarih : 2017-05-20 20:32:28

Soru : Ben bi haftalik doğum yaptım varzlerden damarlarim tıkandı hamileyken de çok vardi kan sulandirici kullanıyorum şu anda kullanıyorum ama acilmadilar napilabilinir

Cevap : Suna Hn.. kan sulandırıcı kullandığınıza göre emziremiyorsunuz..Tedavi olmak ve sulandırıcı ılacıda bırakmak için Randevu alınız..


Adı Soyadı : Figen - Tarih : 2017-05-20 15:17:26

Soru : Bilateral ana yuzeysel derin femoral Ben safenofemoral bileske be popliteal Ben ile krural venlerin lumenleri acik izlenmistir thrombus formasyonu gozlenmemistir .augmentasyon ve kopresyon testlerine yanit dogaldir venozakim normal fizik ozelliktedir akim hizlari normal sinirlardadir.Sol popliteal venlerde grade 1-2reflu izlendi.sag ana femoralde2-3reflu izlendi buna gore dizalti varies corabi ve wenotrex ilac onerildi since nasildir hocam lazer gereklimidir

Cevap : Figen Hn.. Doppler sonucu her iki bacağınızda Varis tesbit edilmiştir.Şikayetlerinizi yazın veya tel ederek izah edin..


Adı Soyadı : Akif KILIÇ - Tarih : 2017-05-18 15:16:11

Soru : Sol yüzeysel femoral vende grade 3 reflü akim ne demek oluyor.

Cevap : Akif Bey bu bulgu Varisiniz var demek oluyor..


Adı Soyadı : Emre taşkın - Tarih : 2017-05-14 01:19:30

Soru : Bileteral ama femoral derin femoral venler popliteal ve buyuk safen venler açık olarakişlenmiştir Kompresyon ve augmentasyona yanıt tamdır Trombozis bulgusu saptanmamistir sagda uyluk proksimalinde VSM çapı 3.9mm olculup bu düzeyde valsalva kontinü reflü akim izlenmistir solda VSM çapı 3.5mm ölçüldü çıkan sonuç buydu hocam sol bacagimda diz kapağından bilege kadar yeşil büyük damar vardı onun orta kısmından 5 cm kadarını aldı ama başka bir şekilde ameliyat olmamı ona suan gerek olmadığını söylemişti çıkan sonuç sizce kopuk tedavi için beklemem gerekirmi yoksa hemen ameliyat olmalimiyim ve kisirlikla alakası varmı şimdiden teşekkürler hocam

Cevap : Emre Bey..Devamlılığı olan Varisinorta yerinden almak gibi bir uygulama olmamalı.Netice devamı İçin ameliyatsız yöntemler le tedavi yapılmalı Kısırlık ilgisi yok .


Adı Soyadı : Evrim - Tarih : 2017-05-13 11:15:38

Soru : Merhaba hocam, doppler sonucu Bilateral ana,yuzeyel ve derin femoral ,popliteal ,krural ve safen venler patentyle. Solunumla fazik akım örnekleri alınmaktadır. Kompresyon ve augmentasyona yanıt tamdır.trombus formasyonu saptanmamistir. Sol VSM en geniş yerinde 3 mm ölçülmüş olup SFJ den itibaren valsalva ile geri akim izlenmiştir.sol yüzeysel femoral vende valsalva ile geri akım mevcuttur. Sağ VSM en geniş yerinde 4 mm ölçülmüş olup SFJ den itibaren valsava ile geri akim izlenmiştir.sag yuzeyel femoral ven ve popliteal vende valsalva ile geri akım mevcuttur.özellikle sol bacağımin diz kapağının arka kısmından kalçaya kadar ağrı ve kasiklarimda ağrı ayak bileklerimin üst tarafında ağrı var cevabınız için şimdiden teşekkürler

Cevap : Sn Evrim anlaşılan o ki her iki bacak ta Varis hastalığı oluşmuş.Tedavinin için ve detaylıbilgi için 4219487 tel edin


Adı Soyadı : İBRAHIM BOZKURT - Tarih : 2017-05-05 14:32:19

Soru : Iyi gunler sayın hocam size sormak istedigim bir soru var, son iki aydır sağ bacagimda ağırılar oluşmakta ve bacagim şişmekte bugun doktora gittim ve ultrason cekindim hocam sonra ultrason sonucumu doktoruma goturdum bana ameliyat olman gerekiyor dedi nahapmaliyim hocam sizce. Sonucumda yazanlar şunlar; valvasada safenofemoral bölgede grade 3 reflü ve uyluk alt kesimde magnada genişleme (6mm), medial trasede yüzeysel varisler mevcuttur.. sonucumda yazanlar bunlar hocam nahapmam gerekiyo yardimci olursaniz cok sevinirim

Cevap : İbrahim Bey..Durumunuzu tetkik ettim ameliyatsız tedavi imkanınız var.Tel ederek bilgi ve randevu alınız..


Adı Soyadı : NECLA COŞKN - Tarih : 2017-05-05 13:32:16

Soru : Her iki ekstremitede SFV.DFV.popliteal, tibialis anterior, tibialis posterior,peroneal venlerde kompresyon testi, augmentasyon testi yanıtları pozitif alınmıştır.Ven duvarları düzgündür ve trombüs ekojenıtesı gorulmemıstır. venlerde venoz dalga formasyonu solunumla modüle izlenmektedir. Bileteral derin venöz sistemde valsalva manevrasındaher iki CFV de grade l reflü akım izlendi. Her iki safena magna venleri çağları 5mm den küçük ölçülmüştür.Damar kompresyon ve augmentasyon testleri yanıtı pozitiftir.Ven duvarları düzgündür ve trombüs ekojenıtesı saptanmamıştır.her ıkı vena safena magnada Valsalva menevrasında reflu kan akımı oluşmamıştır. Bilateral krurıs duzeyınde yuzeyel venlerde genişleme saptanmamıştır. Bilateral kruris düzeyınde perforan venlerde kan akımı yönleri fizyolojik görülmektedir.

Cevap : Necla Hn..tel ederek şikayetlerinizi de ilave edin..Bilgi alın..


Adı Soyadı : FAHRİYE ÇAKIR - Tarih : 2017-05-03 22:57:13

Soru : SLM,SAĞYÜZÜYEL FEMORL VEN PROKSİMALDE GRADE 1 REFLÜ SAĞ ANA FEMORL ARTERDE HAFİF DÜZEYDE DARLIĞA NEDEN OLAN 18 MM UZUNLIK 1.7 MMKALINLIKTA NONKALSİFİK PLAK İZLENDİ. SONUÇ-SAĞ ANA FEMORAL ARTERDE PLAK SOL AYAĞIM ANORMAL DERECEDE ŞİŞTİ.TEDAVİSİ NASIL OLACAK YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM

Cevap : Fahriye Hn..Tedaviye ihtıyacınız var.Detaylı bilgi için..tel ediniz..


Adı Soyadı : Engin diskaya - Tarih : 2017-05-03 14:58:52

Soru : Kolay gelsin hocam.varis var iki ayagimda ayakta iken surekli agri yapiyor doktor sonusuna gore doppler sonucunda reflu gorulmedi trombus yoktur.sol vsm 2.8 sag vsm 3mm Sol vsp 2mm sag vsp 2.5 ne yapmam gerekir hocam

Cevap : Engin Bey..Tedaviniz ameliyatsız yöntemlerle Laser..Köpük..gibi olacaktır.Randevu alınız..Tel 4219487


Adı Soyadı : Didem m - Tarih : 2017-05-02 10:29:04

Soru : Sonuçlarım size yazdıgım gibi dışardan damar biraz büzülmüş şekilde bacagım agrıyor ayak bas parmagım uyuşmaya başladı doktora gittim bana bu sonucu kim görse ameliyat der dediler

Cevap : Didem Hn..Benim tedavi yöntemım ameliyatsız Köpük Varis kurutma ve Laser uygulamaları..Randevu alabilirsiniz..


Adı Soyadı : Didem m - Tarih : 2017-04-29 23:13:57

Soru : Merhabalar sonuçlarım sağ vsm ve vsp çapı artmıştır sağ vsm çapı prolsimalde safenofemoral bileşke düzeyinde 5.3 mm distalde kruris orta seviyesinde 3.5mm ölçülmüştür sağ vsp çapı proksimalde 5.3 mm ölçülmüştür sag vsm de ve vsp de valsalva manevrası ile grade 4 reflü izlenmiştir

Cevap : Didem Hn..Şikayetlerinizi bildirin Durumunuzu değerlendireyim.


Adı Soyadı : Bayram Sökmen - Tarih : 2017-04-27 20:07:25

Soru : Venlerde augmentasyon ve kompresyon testleri doğaldır. Sol femoral ven, popliteal ven ve SFB içerisinde fibröz septya ait ekojenite mevcuttur (posttrombotik?) Valvalsa manevrası ile sol ana femoral vende SFB,BSV ve poplital vendereflü akım izlenmiştir. Not: Hocam kendi doktorum tedavi olarak varis çorabı ve coraspin 300 mg kullandiriyor.

Cevap : Bayram Bey Varis hastalığınız tesbit edilmiş. Detaylı bilgi ve tedavi için tel ile bilgi alabilirsiniz


Adı Soyadı : Gulsah m - Tarih : 2017-04-25 14:14:29

Soru : Renkli dopler. Tek taraflı alt ekst venoz.Valsavla manevrası ile sol sfb de 6 sn reflu mevcut.sol safenomagna çapı 9 mm sol safenomagna seyri boyunca dilate ve varkiozedir.

Cevap : Gülşah Hn..Şikayetleriniz nelerdir..Tel. ederekte bildirebilirsiniz.


Adı Soyadı : Büşra K. - Tarih : 2017-04-21 20:50:31

Soru : Merhaba hocam, bu soruyu annem için soruyorum. Annem kemoterapi görüyor, bı süredir sol ayağında ağrı var, ultrasonda distal augmentasyon manevrası ile proksimalde kan akımında artış saptanmıştır denildi bu nedemek oluyor acaba birşey yok diyip yolladılar ama ağrıları geçmiyor. Yardımcı olursanız sevinirim

Cevap : Annenin ağrıları Doppler bulgusu ile ilgili değil demek isteniyor.Ağrı nedeni başka olsa gerek.


Adı Soyadı : MURAT ÇIRPAN - Tarih : 2017-04-19 18:06:19

Soru : VSM çapı proksimalde 6,8 mm,dizaltı 2mm ölçülmüştür.Diz altı VSM de valsalva 2 sn nin altında reflü akım mevcuttur.

Cevap : Murat Bey..Varis olmaya yatkın bir bulgu..Tel ederek bilgi alınız.Randevu alınız..


Adı Soyadı : Innara Tulunay - Tarih : 2017-04-18 15:56:09

Soru : Merhabalar.. Doppler sonucuna göre ana femoral venden reflü izlendi. Vena safena magna proximal çapı sol 6.5 mm sağ 8.3 mmdir.. Bu tür hastalığının tedavisini yapiyor musunuz acaba? Şimdiden ilginize tesekkur ederim.. Saygılar

Cevap : Sn.Innara Tulunay tabiki Hastalığınızın tedavisi yapılıyor.Tel ederek detaylı bilgi alabılırsiniz..Randevu alınız.


Adı Soyadı : Deniz çelik - Tarih : 2017-04-18 14:37:15

Soru : Hocam degerli yorumunuz için tesekkür ediyorum, bunun ilerlemeden tedavisi yok mu? Agrılarım var malesef ilerlesin istemiyorum. Siz bu tedaviyi uyguluyor musunuz ve bana uygulanabilir mi? Çok tesekkür ediyorum hocam

Cevap : Deniz Hn..Tabikide tedaviniz mümkün ve ben tedavi ederim.Bilginize...


Adı Soyadı : Deniz çelik - Tarih : 2017-04-17 13:27:05

Soru : Merhabalar, benim doppler sonucumda SFJ düzeyinde 2 snlik reflü göründü. Sol vsm 3.5 mm, sağ 3.00mmdir yazıyor. Doktorım tedavilik olmadığını söyledi ne önerirsiniz tedavisi var mıdır nedir

Cevap : Deniz Hn.. Koruyucu önleyici olarak Varis corabı giyebilişrsiniz..Detaylı bilgi için Tel edebilirsiniz


Adı Soyadı : FATMA ÖZ - Tarih : 2017-04-17 11:33:22

Soru : Hocam merhaba ; Sağ sfb çapı 5 mm diz üstü seviyede sağ vsm çapı 3,5mm ölçülmüştür . Sol Sfb çapı 5,55 diz üstü seviyede sol vsm çapı 4 mm ölçülmüştür. Doktor varis çorabı ve Modet adında ilaç verdi bu tedavi yeterliidir ? Birde Çorap dışında başkka tedavisi mevcutmudur ?

Cevap : Fatma Hn..Oluşan varislerinizin değişik yöntemlerle tedavisi vardır.Tel ederek öğrenebilirsiniz


Adı Soyadı : Ebru Aslan - Tarih : 2017-04-15 16:48:51

Soru : Merhabalar sağ ve sol bacakdan ultrasyon çekildi ve bu yazıyor ne anlama geliyor acaba ne sıkıntı var SOl YFV de grade4 reflü mevcuttur (DVY)

Cevap : Varisiniz var demektir


Adı Soyadı : Alev Akay - Tarih : 2017-04-11 22:26:58

Soru : Hocam bugün çektirmiş olduğum dopler sonucu 34 yaşındayım kapalı olarak variclose(vein sealing system) le müdale ediceğini söyledi siz bu konuda ne önerirsiniz.Olmam için de çok aceleci davrandı anlam veremedim.Kullanmış olduğum özel sigortam var yaşadığım şehirde güvenenez oldum Valvasa manevrası esnasında her iki safenofemoral ven bileşke düzeyinde grade 1 reflü izlenmişyir.Valsalva manevrası esnasında sağ safenopoplitel vende grade 1 -3 reflü izlenmiştir.V safena parva da genişleme mevcuttur.(4.5) mm

Cevap : Sn.Alev tel ederek ben le ırtıbata geçin


Adı Soyadı : Cengiz Özcan - Tarih : 2017-04-11 18:20:34

Soru : Hocam 1 ay öncesine ultrason çekildim. Sol ana femoral,derin,yüzeyel femoral ven, popliteal ven akım formu solumunla bifaziktir. Sol ana femoral ven ve popliteal venin kompresyona ve augmentasyona cevabı ve lümen dolumu normaldir. Valsalva manevrası ile patolojik reflü izlenmedi. Sol safenamagna yaklaşık 6 mm genişliktedir. Ultrason sonucum bu çıktı. Venöz yetmezlik oldugunu söylediler ama ameliyatlık bir durumunun olmadığını söylediler. İlaç ve varis corabı verdiler ama hiç bir etkisi olmadı.ağrılarım çok fazla. Siz ne düsünüyorsunz

Cevap : Sn. Cengiz tel ederek benle irtibata geçin


Adı Soyadı : halil Ateş - Tarih : 2017-04-05 12:40:05

Soru : Hocam sizyazmıştım şikayetlerim sol ayağımın üstüne basınca bir ağrı sızı var bir huzursuzluk hissediyorum doplerde normal demişsiniz şaşırdım ne yapmam gerekiyor saygılar

Cevap : Halil Bey.. 4219487 den Randevu alın durumunuzu Klinik olarak değerlendirmek imkanı olur..


Adı Soyadı : KEMAL ŞAHİN - Tarih : 2017-04-04 08:59:58

Soru : KOLAY GELSİN HOCAM SAĞ KAVAL KEMİĞİMDE KİS OLDUĞU SÖYLENDİ SİZCE İLAÇ TEDAVİSİMİ YOKSA AMELİYATMI OLMAM GEREKİYOR TEŞEKKÜRLER.

Cevap : Kemal Bey..Kist oluşumu ameliyatla tedavi edilir.Tibbi tedavi uygun değildir..


Adı Soyadı : Halil Ateş - Tarih : 2017-03-31 17:45:50

Soru : Hocam sol ayak alt kisminda bacak agrisi vardi varis olduğu soylendi döpler çekildim Dr gösteremedi aynen yaziyorum her iki ekstremite derin venöz sistemi ortak femoral benden distalde trifurkasyon seviyesine kadar patent olarak izlenmektedir kompresyona ve augmentasyona yanit takdir tromboz bulgusu yoktur her iki yanda büyük safenven kalibrasyonlari safeno femoral bileşke düzeyinden ayak bileği düzeyine kadar olan tüm segmentler boyunca olağan kalibrasyondadir valsalva ile anlamli reflu saptanmadi küçük safen ben kalibrasyonlari olağan sinirlarda olup lümenlerinde valsalva manevrasi ile reflü akim izlenmedir derin venöz sistemde valsalva manevrasi ile reflu akim izlenmemiştir perforan genlerde ektazi ile uyumlu görünüm izlenmemiştir hocam sonuç nedir nasip tedavi edilmelidir cevapiniz için tesekkurler

Cevap : Bulgularınız normal.Şikayetleriniz nelerdir..


Adı Soyadı : Duygu Karaburun - Tarih : 2017-03-30 08:17:27

Soru : Hocam iyi günler. 2013 senesinde sol bacağımdan lazerle operasyon gecirdim.1ay dır sol bacağım ağrıyor.USG çekildim.Sonuç:Sol safena magnada uyluk düzeyinde opeeasyona sekonder değişiklikler,kruris düzeyinde safena magna trasesine yüzeysel dilate venöz yapı,safena parva düzeyinde kronik rekanalize tromboflebit? ve grade 4 yetmezlik. Hocam şuan benim ne yapmam gerekiyor.Şimdiden ilginize çok teşekkür ederim.

Cevap : Duygu Hn..Varis hastalığınız tekrarlamış Tedaviniz için Randevu alınız tel 4219487


Adı Soyadı : murat MİCAN - Tarih : 2017-03-25 20:36:26

Soru : sağ VSP ÇAPI 4,5 MM OLUP VALSALVA MANEVRASI İLE GRADE 4 REFLÜ AKIM İZLENDİ.

Cevap : MuratBey..Ne öğrenmek istiyorsunuz...?


Adı Soyadı : Esin aydın - Tarih : 2017-03-16 00:03:42

Soru : Hocam yardiminiza ihtiyacım var senelerdir venöz yetmezlik denen illetle uğraşıyorum artık bıktım yaşamak çok zor geliyor psikolojim çok bozuldu iki bacagimdanda iki kere lazer ameliyat oldum fakat hala ayni şuan sağ ayağım balon gibi sis baldirimda arada yürüdükçe ağrı oluyor en son gittiğim hastanede sadece yatar pozisyonda dobler çekildi dobler sonucum bu ama ben çok inanmadım çünkü ağrım 4 5 gün çok siddetliydi kesin pıhtı var dedim ama çıkmadı dobler sonucum : valvasa ile sağ şaphane femoral junction da ve mevcut saphena manganın kranial kesiminde grade 4 reflü akım mevcuttur Vaksalva ile her iki CVF de garade 1 reflü akım izlenmiştir sağ kruris orta kesiminde 1 âdet belirginlesmis perforen ven gözlenmiş olup kompresyon ile kısa süreli reflü alınmıştır Her iki kruriste cilt altı ödem gözlendi.sag ayak bileği medial malleol düzeyinde cilt altı yumuşak doku içerisinde 10*7mm boyutunda lobule konturlu ince septasi olan anekoik kist dikkat çekmiştir. Hocam bunun tedavisi Yok mu kesin bu hep böyle mı gidicek yaşım 33 bıktım artık çok hareketli biriyim neden oldu anlamad

Cevap : Esin Hn..Tel edip randevu alın durumunuzu değerlendireyim


Adı Soyadı : harun toprak - Tarih : 2017-03-15 16:46:19

Soru : hocam sag vsm proksimal capı istirahatta 11 mm ölçülmüş olup bu alanda valsalva reflü akım izlendi. bunun için ne önereirsiniz ne yapmam gerekli

Cevap : Harun Bey..bu durum Varisiniz var anlama geliyor..Detaylı İlgi için 4219487 yi arayabilirsiniz..


Adı Soyadı : Salim S. - Tarih : 2017-03-09 19:32:45

Soru : Sayın hocam Sol Atp ve adp de düşük dirençli monofazik akım paterni izlrndi. Sol alt ekstremitede cilt-cilt altı yağlı doku kalın ve ödemli.CFV bileşkesinde solda valsalva manevrası ile grade 4 geri akım saptandı.Sol VSMde diz altı seviyelerde segmental yetersizlik,bunlarla ilişkili variköz pakeler izlendi. Sorun ve çözüm öneriniz için teşekkürler

Cevap : Salim Bey..sol bacak damarlarınızda Varis hast. var..Ameliyatsız yöntemle tedavisi gerekmektedir.Tedavi için randevu alınız.Tel.4219487


Adı Soyadı : Esin aydın - Tarih : 2017-03-06 11:09:59

Soru : Merhaba hocam ben yarın için randevu aldım ama bacak ağrım var endise ettim iki kere lazerle ameliyat oldum iki bacagimdanda dün sağ ayak ustum çok ağrıyordu şimdi ise sismis farkettim ağrı hala devam ediyor bugünde üst iç bacak yani yakılan damarin olduğu yerde yürüdükçe ağrı oluyor otururken bişey yok korktum kaçak hala devam ediyordu 5 cm bırakıldı kasıkta denilmişti endişe edilecek bir şey varmıdır en son dinler 1yil önceki : VSM çapları saphena Demiral junction dan hemen sonra 3.8 mm solda 5.4 mm ölçülmüştür. Vaksalva ile sağ SFJ de ve sağ VSM nin segmentlerinde grade 4 reflü akım her iki CFV de grade 1 reflü akım izlenmişti.Bu geçen seneki doblerim hocam

Cevap : Esın Hn..bizim randevu kayıtlarımızda yoksunuz.Randevu için tel.4219487


Adı Soyadı : Sami yilmaz - Tarih : 2017-03-02 10:55:58

Soru : Her iki eksternal iliak venden başlayarak cfv sfv ve popv boyunca devam eden kime ni büyük oranda dolduran yaygın kronik trombus formasyonlari ve dvt sekeli uyumlu bulgular izlenmektedir cfv belirgin yer yer kanalize akımlar izlenmistir

Cevap : Sami Bey..oluşan Trombus(pıhtılar) nedeniyle tedavi olmanız gerekir.Tel ederek randevu alınız...Önemli..


Adı Soyadı : Ahmet BULUT - Tarih : 2017-03-02 10:34:36

Soru : İyi günler; Sayın hocam bacaklarımda yapılan ultrasyonda: SFV uyluk orta proksimal kesimde kalibrasyonu azalmış olup duvarında ekojeniteler izlenmektedir(Geçilmiş trmboz) ne yapmam gerekir.

Cevap : Ahmet Bey tedavi olmanız gereken bir durum.Randevu alınız..


Adı Soyadı : Mehmet emin dalkılıç - Tarih : 2017-03-01 20:33:38

Soru : Varikosel ameliyatı lazermı iyi yoksa mikro cerrahimi hocam

Cevap : Mehmet Bey..Varikosel amelıyatı cerrahi yöntemle olur...


Adı Soyadı : Erkan ÜNAL - Tarih : 2017-03-01 14:26:42

Soru : Hocam kolay gelsin Sağ posterior tabial arter oklüzyonu dorsal pedal arterde darlık sol posterior tabial ve peroneal arter oklüzyonu raporu verildi ne anlama gelmektedir

Cevap : Erkan Bey Bacak damarlarınızda Arterıoscleros tesbit edilmiş.(Dmar tıkanması)..


Adı Soyadı : ahmet yakut - Tarih : 2017-02-28 17:48:41

Soru : ulturasyon dopler sonuc raporunda bilateral alt ekstıremıte arterlerınde intimal kalınlılar artmıştır. her ıkı taraf da aygın aterosklerotik değişiklikler izlendi bılgısı mevcuttur.

Cevap : Ahmet Bey tetkik sonucu Arterıoscleros (damar kireclenmesi) tesbit edilmiştir.Tedavi gerekir detaylı bilgi için tel.4219487


Adı Soyadı : Hatice yücel - Tarih : 2017-02-27 19:30:20

Soru : Dr.bey doppler sonucum şöyle sağdasafen ven çapı notralde 3.7 valsalva ile 5.5 sağ vsm de sürekli reflu akım.sol safen çapı nötralde 2.7 valsalva ile 4.1 .sol yüzeyel femoral ven proksimal inde valsalva ile uzun süreli reflu akım izlenmiştir.tromboz yok.ilk gittiğim dr sağ ameliyat gerekli sol sclero terapi olur dedi.baska dr iğne tedavisine yanıt alırız dedi.sizin görüşünüz nedir teşekkür ederim iyi çalışmalar. ...

Cevap : Hatıce Hn..Varis hastalığınız tesbit edilmiş..Ameliyatsız tedavi yöntemleri için Bilgi için..Tel edin. 4219487


Adı Soyadı : SEMRA TAŞKESEN - Tarih : 2017-02-24 11:40:12

Soru : SAG VE SOL POPLİTEAL VENDE UZUN SÜRELİ GERİ AKIŞ VAR TEHLİKELİ Mİ

Cevap : Semra Hn..Varisiniz oluşmuş...DETAYLI BİLGİ İÇİN TEL EDİN..


Adı Soyadı : Huriye yeten - Tarih : 2017-02-20 15:37:01

Soru : Sag vsm.4mm olculmus olup valsalva manevrasi sirasinda geriye kacis izlenmistir ne demek acaba

Cevap : Huriye Hn...Bulgu Varis belirtisidir.


Adı Soyadı : Ergin engin - Tarih : 2017-02-20 00:10:51

Soru : Popliteada cilt altı yağ dokusu içerisinde variköz venöz yapilar gözlenmektedir.sorum bu hocam saygilar

Cevap : Ergin Bey..diz ardı Varis oluşumunu tedavi ettirmek için ve detaylı bilgi için tel ediniz.Tel 4219487


Adı Soyadı : Görkem işler - Tarih : 2017-02-14 23:32:02

Soru : Renkli doopler sonucunda Sol femoral vende valsalva manevrasi sirasinda hafif dereceli ters akim izlenmistir yazmajta hicam sol ayagimda agri kramp yanma gibi sikayetler var dr ilaç yazdi 2 hafta kullab dedi bi faydasi olur mu nasil tedavi olma gerekir iyi gunler

Cevap : Görkem Bey..bir önceki durum bildirir yazınızda ters akım yok diye bildirdiniz ancak son yazınızda ters akım izlenmiştir ifadesi var.Randevu alınız Durumunuzu Klinik olarak değerlendirmem gerekir


Adı Soyadı : Huriye Yeten - Tarih : 2017-02-14 13:49:33

Soru : Sağ vsm 4mm ölçülmüs olup valsalva manevrasi sirasinda geriye kaçis izlenilmemistir bunun açıklaması nedir acaba

Cevap : Huriye Hn..sağ bacağınızın ana toplar damarı genişlemiş dolayısıyla Varis bulgusu tesbit edilmiş.


Adı Soyadı : feridun kasap - Tarih : 2017-02-11 00:02:36

Soru : HER İKİ TARAF ÇAPI ARTMIŞ UYLUK SAĞDA 5,9 MM SOLDA 6MM VALSALVA İLE HER IKI VSN VALSALVA SÜRESİNCE GRADE 4 REFLÜ AKIMI ALINMIŞ HER İKİ KRURİSTE BELİRGİN ÖDEM İZLENMİŞ OLUP VSM İLE İLİŞKİLİ YUZEYEL DİLATE KOLLATEREL VENNİ İZLENMİŞTİR

Cevap : Feridun Bey.. sağ ve sol Bacğınızda Varis tesbit edilmiş..Durumunuzu klinik olarak değerlendirmek ve tedavi için tel ederek randevu alınız Tel.4219487


Adı Soyadı : SERKAN SALUN - Tarih : 2017-02-10 11:34:00

Soru : HOCAM İYİ GÜNLER SOL BACAKTA VSM TÜM TRASESİ BOYUNCA 9 SN SÜRELİ İLERİ DERECEDE POTOLAJİK REFLÜ AKIM İZLENDİ. VSM KALİBRASYONU TÜM TRASESİ BOYUNCA ARTMIŞ OLUP 7,5 MM ÇAPTA ÖLÇÜLMÜŞTÜR. KRURİS DİSTAL YARISINDA MEDİAL KESİMDE VSM İLE İLİŞKİLİ DİLATE YÜZEYEL VARİKOZ VENLER VARDIR. HOCAM AMELİYAT GEREKİRMİ TEDAVİ OLARAK NE ÖNERİRSİNİZ YARDIM CI OLURSANIZ SEVİNİRİM.

Cevap : Serkan Bey..Ameliyatsız tedavi yöntemleri için ..Randevu alabilirsiniz.Tel.4219487


Adı Soyadı : AYŞE KURT - Tarih : 2017-02-06 14:27:44

Soru : ANNEM 76 YAŞINDA SOL DORSALİS padiste monofaik akım paterni var nasıl tedavi olabilirz

Cevap : Tıbbi tedavi...ile...


Adı Soyadı : Ayse darbas - Tarih : 2017-02-01 21:59:57

Soru : Sol cfv,dfv,sfv.popliteal ven ve trifikasyon acik olarak izlenmistir augmentasyon ve kompresyona yanit alinmistir dvt lehine bulgu saptanmistir solsafenofemoral bileskede grade 4 cfv ve sfv de garde 3 reflu akim izlendi sol vsm bilske duzeyinde 8 mm dir sol vsm ve vsp normal olarak degerlendirilmistir yetmezlik lehine bulgu saptanmadi sol kururiste perforan venlerde yetmezlik ile uyumlu bulgu saptanmamistir bu ne oluyo ameliyat sartmi ameliyat sartsada biraz kilo sikintim var ameliyatsiz iyilesmezmi

Cevap : Ayşe Hn..Tedaviniz Laser ve Varis kurutma yöntemleri ile olur.421 94 87 Randevu alabilirsiniz..


Adı Soyadı : Yasemin çakır - Tarih : 2017-01-31 13:24:15

Soru : Merhaba hocam sağ vsm çapı proksimalinde 5.5mm uyluk distalinde 4mm ölçülmüştür sol vsm çapı proksimalde 5mm uyluk distalinde 4.5mmdir.sag vsp çapı proksimalde 4mm sol vsp çapı proksimalde 5mm dir sağ safeno femoral bileşkede valsalva manevrasin manevrasinin ilk 4 saniyesi boyunca devam eden ret mü akım izlenmiştir her iki vssm ve vsp çapında artış sağ safeno femoral bileşkede yetmezlik çıktı ne demek yardımcı olurmusunuz ameliyat falan gerek mi

Cevap : Yasemin Hn.Varis hastalığınız tesbit edilmişTedavisi için randevu alınız.Ameliyat gerekmez.


Adı Soyadı : Selda - Tarih : 2017-01-25 13:09:06

Soru : Hocam bebeğim 3 haftalıken eumavete kortizonlu krem kullandık fakat kremden sonra yüzünde tüyler ve kılcal damarlar oluştu suan 3 aylık gecmiyor kılcal damarlar tedavisi için nezaman yaptırılabilir kac yasinda olabilir birde eniyi kimlere yaptırılır dermatoloji doktoru mu kalp damar cerrahisi ne olur yardımcı olun bana cok üzülüyorum

Cevap : Selda Hn..Evvela cocuk Dr. unuza danışın.Sabredin gececektir..


Adı Soyadı : Gülşen - Tarih : 2017-01-21 17:01:18

Soru : sol bacagimda pipeline ven ve sol sev de grade 4 geri akım saptandi dopler çekildim bu varis tedavisi var mı acaba

Cevap : Gülşen Hn..Tel ederek tedaviler hakkında BİLGİ alabilirsiniz


Adı Soyadı : Mustafa - Tarih : 2017-01-13 23:07:24

Soru : Merhaba hocam 6aylık evliyim daha önce varikosel ameliyatı olmustum 9yıl önce cocuk istiyoruz o yüzden kontrol icin gittim sonuclarimda Scrotal doppler incelemesi sonucunda Sol venüz yapılarda 3mm çapa ulaşan dilatasyon olmakla beraber reflü izlendi Ve sağ testis yüksek yerlesimli olup ve aksinda rotasyon izlenmektedir diyor. Acaba tedavi ne önerirsiniz bana doktor metacartin verip gönderdi belirli aciklamadada bulunmadi yardimci olurmusunz lütfen. Bu sartlarda cocugum olurmu

Cevap : Urolojı Uzmanlarına danışmanızı tavsiye ederim.


Adı Soyadı : nida aydın - Tarih : 2017-01-12 20:41:50

Soru : Solda yüzeysel femoral ven proksimalinde valsalva manevrası sırasında1.7sn süren reflü akım izlenmektedir.Sağ VSMde valsalva manevrası boyunca devam eden patlojik reflü akım izlenmektedir.Sağ bacakta patolojik boyutta olmayan perfofrna venler izlenmektedir.bende FaktörVleiden MTHFR1298 MTHFR677 heterezigot mutasyonu var.tüp tedavisiyle çocuk kaybı yaşadım.hormon ilaçları kullandım.sonrasında sağ bacağımda ağrı şikayetlerim oluştu.Nasıl bir tedavi izlemeliyim rapora göre.

Cevap : Nıda Hn..Hormonal tedavi nedeniyle Variköz genişlemeler oluşmuş.Klinik durumunuzu tetkik etmem amacıyla Randevu alınız.Tel 4219487


Adı Soyadı : dilek özmetin - Tarih : 2017-01-11 12:10:59

Soru : merhaba hocam sağ vsm lümende zayıf rekanalize akımlar izlendi sol sfv de lümende iyi derecede rekanalize akımın izlediği kronik dvt saptanmıştır

Cevap : Dilek Hn..Derin ven tıkanıklığı tesbit edilmiş..Tedavi olmanız gereken bir durum.Tel.4219487


Adı Soyadı : Mesut ünal Akgül - Tarih : 2016-12-23 21:20:12

Soru : Dilate ancak reflü akım izlenmeyen solda bir kaç adet ven dilatasyonu nedemek

Cevap : Mesut Bey..Scrotal bölgede genişlemiş ven bulgusu Varıcosel belirtisidir..


Adı Soyadı : Esin aydın - Tarih : 2016-12-21 08:37:44

Soru : Merhaba hocam ben 7 ay arayla iki bacagimdanda varis lazer ameliyatı oldum şaştım kaldım hâlâ sikayetlerim devam ediyor son Renkli doblersonucu: Vaksalva ile sağ saphenofemoral junction da ve sağ Vena saphena magmanın izlenebilen segmentleri de kriminal kesimlerde grade 4 reflü akım elde edilmiştir.valsalva ile her iki CFV de grade 4 reflü akım vardır. Sağ kruis 1/3 orta kesiminde 1 âdet belirginlesmis perforen ven dikkati cekmis olup kısa süreli reflü alınmıştır. İnceleme sırasında sağ ayak bileği medial malleol düzeyinde yaklaşık 9*6mm boyutunda lobule konturlu anekoik lezyon dikkat çekmiştir. Her iki kruriste ayak bileği düzeyinde cilt altı dokuda ödem gözlendi. Hocam yardımcı olursanız sevinirim

Cevap : Esin Hn..Durumunuzu değerlendirmem için Randevu alın..Tel..0232 4219487


Adı Soyadı : Ali canoz - Tarih : 2016-12-16 01:49:43

Soru : *DVT ôn tanılı hastaya valsalva manevrası yaptırılmıştır **Sol AFV,DFV kraniel orta kesim ve safena magne kompressibilte olup lümen içi trombüs izlenmiştir.RDUS incelemede bu venlerde akım patenttir. **Sol YFD kaudal kesim PV de kompressibilite kaybı ve lümen içerisinde hipoekoik trombus izlenmiştir.RDUS incelemede akım izlenmemistir.(akut dvt) **sol kruris distal kesim ayak dorselinse cilt altı ödem izlenmistir.

Cevap : Ali Bey..Trombus yani pıhtı oluşumu genellikle Varis olan damarlarda oluşmaktadır.Ciddi bir durumdur.Randevu alarak teferruatlı bilgi alınız.Tedaviniz gerekmektedir.


Adı Soyadı : Sevda şahin - Tarih : 2016-12-12 14:38:26

Soru : Sağ vsm capi 5.3 mm valsalva sonrasi grade 2 reflu izlenmistir. Bu nedir neyapmam gerekir hocam??

Cevap : Sevda Hn..tetkik neticesi Sağ bacağınızda Varis tesbiti yapılmış.Tedavi olmanız ..daha fazla bilgi için Tel.edebilirsiniz Tel.0232 4219487


Adı Soyadı : Kenan - Tarih : 2016-12-10 14:03:36

Soru : Sayın hocam; ameliyat, lazer, köpük vs. alternatif yöntemler benim için uygulanabilir mi? Şimdiden teşekkür ederim hocam...

Cevap : Kenan Bey..gecikme için mazur görün..Sizin tedaviniz için alternetif yöntemler Laser...Köpük uygulamaları ...Scleroterapi gibi işlemler uygulanabilir..Bilginize..


Adı Soyadı : Kenan - Tarih : 2016-12-10 12:49:58

Soru : Hocam dopler raporum: sağda vasvalva manevrası ile büyük safen veni ve ana femoral ven de belirgin venöz reflü izlenmiştir. Hem iç hem de dış varis var, çorap ve ilaç kullanaksın dediler. Önerebileceğiniz başka bir yol varmı sayın hocam

Cevap : Kenan Bey..Tedavi olmanızı öneririm. Randevu alın..Tel.02324219487


Adı Soyadı : asuman kabak - Tarih : 2016-12-05 02:00:14

Soru : bileteral popiteal bölgede sağda daha belirgin olmak üzere cilt altı yağlı dokuda tortiöze normalden geniş sağda grade 111 reflü gösteren variköz yapılar izlendien geniş yerinde 10 mmdir

Cevap : Asuman Hn..Sikayetiniz nedir?


Adı Soyadı : Sinan alpuğan - Tarih : 2016-11-26 15:37:41

Soru : Pleksus pampiniformis ben çapı bu aşamada solda 2.4 mm olarak olculmus olup valsalva ile venlerde ters yönlü akım saptanmıştır . Spermiyogram testinde herşey normal cikti, tedavisi ne olmalıdır.

Cevap : Varikosel tarzı genişlemeye oluşmuş Üroloji uzmanı ile danışın...


Adı Soyadı : Tugba keklikci - Tarih : 2016-11-19 22:06:07

Soru : Hocam ben 5 6 senedir venöz yetmezlik tedavisi görüyorum ama suan bacagimda yara cikti cok kasinti var ve his kaybi oluyor ara sira kiramplar giriyor doppler sonucu su sol safenefemoral bileskede valsalva manevrasi ile reflü akim izlendi ana femoral vende uzun süreli reflü akim izlendi

Cevap : Tuğba Hn..Tedaviniz için gerekli ek uygulamalar şart .Randevu için tel ..02324219487


Adı Soyadı : Ümit Fatih Demir - Tarih : 2016-11-15 15:52:53

Soru : Hocam ALT EKSTREMITE DOPPLER US(ÇIFT TARAF-VEN 14.11.2016: Yatar pozisyonda, derin ven trombozuna yönelik incelemede: Her iki tarafta ana ve eksternal iliak, ana ve derin ve yüzeyel femoral, popliteal, derin krural venlerin kranial segmentlerinde ve vena safena magnada anlamlı yapısal ya da hemodinamik patoloji saptanmadı. İncelenen segmentlerde akut fazda derin ven trombozu izlenmedi. Augmentasyona yanıt (+)'tir. Sağ politeal fossada yaklaşık 5x4 cm boyutunda yoğun içerikli bir kistik yapı dikkati çekmektedir. Baker kisti olarak yorumlanmıştır. 2. kağıt olarak da ALT EKSTREMITE DOPPLER US (ÇIFT TARAF-AR 14.11.2016: Bilateral ana femoral, yüzeyel femoral, popliteal, anterior ve posterior tibial ve dorsalis pedis arterlerinde normal trifazik akım paterni izlenmiştir. Akım hızları normal sınırlardadır. SONUÇ: Normal bulgular. Normal bulgular.

Cevap : Ümit Bey..Augmentasyona yanıt pozitif Varıs belirtisidir.Klinik olarak değerlendirilmesi gerekir.Tel 0232 4219487 Randevu alınız.


Adı Soyadı : ahmet sumer - Tarih : 2016-11-03 09:23:04

Soru : sag alt ekstremite ana femoral, superfisiyal femoral ven, vena safenamagna, popliteal ven, vena sefena parva anekoik olup patenttir. trombüs formasyonu saptanmadı.Augmenttasyon yanıt pozitiftir. sag alt ekstremiteye yönelik incelemede valsalva manevrası ile VSM'de grade 4 reflüz izlendi hocam benim sonucum bu cıtı rodyaloji sonucu ne demek oluyo bu bana bı bilgi verirmisiniz onemli bişeymi ameliyat fln lazım mı?

Cevap : Ahmet Bey..Sağ bacak toplar damarlarınızda Varis tesbit edilmiş.Şikayetleriniz nelerdir.?


Adı Soyadı : erkan demir - Tarih : 2016-11-02 16:11:26

Soru : İyi günler doktor bey benim bir sorum olacaktı. Ultrason neticesinde sol vsm seyri boyunca tortuyoze görünümde olup crurusi proksimal kesimde lümen içinde lümeni tam doldurmayan trombüs izlenmektedir. Bu seviyelerde perivasküler alanlarda ödematöz görünümler izlenmektedir. (Tomboflebit??) şeklinde bir sonuç çıktı bunun risk durumu nedir. Ne yapmalıyım. Teşekkürler.

Cevap : Erkan Bey..Kan pıhtısı oluşması ciddi bir Risktir.İlk on gün içinde Tedavi edilmesi gereken bir durumdur.Detaylı bilgi için tel edebilirsiniz.


Adı Soyadı : ALAADDİN UYSAL - Tarih : 2016-11-01 12:36:56

Soru : Hocam iyi günler.. Sol Bacak, Valsalva ile SFJ düzeyinde grade II reflü izlenmiştir.SFJ de safen ven çaı 4.6 mm olup,daha distalde 4.1 mm ölçülmüştür. Sağ bacak, Valsalva ile SFJ düzeyinde grade II reflü izlenmiştir.SFJ de safen ven çaı 6.1 mm olup,daha distalde 4.2 mm ölçülmüştür,yazmaktadır. yardımcı olumusunuz,ne yapmam gerekiyor.teşekkür ederim...

Cevap : Alaaddin Bey..Her iki bacağınızda Varis tesbit edilmiş..Randevu alınız..Tedavi için..Şikayetlerinizi de yazınız..


Adı Soyadı : Nihat Türk - Tarih : 2016-10-28 13:40:41

Soru : sol alt Ekstremite ortak femoral vende distal kesimden başlayarak derin femoral ven boyunca birkaç adet milimetrik çapı artmış ve Lümeni tama yakın dolduran trombus mevcuttur solda derin femoral ven boyunca uzanarak popliteal veni tamamını dolduran ve popliteal hiç rekanilize akımın izlenmesini trombus mevcut. VSP 7 mm boyuta olup kompansatuvar genişlemiştir. VSP akım mevcuttur görünüm akut derin ven trombüsü olarak değerlendirilmiş DFV distali ve PV de kompresyon mevcut değildir Sol VSM proksimal çapı 2.1 mm dir . Trombus varlığı yetmezliği değerlendirilemez Ancak OFV de valsalva ile sürekli reflü akımı mevcuttur ... Bu ultrason raporundan sonra anjo jet oldum yatak istirahati verildi. tek şikâyet im geceleri sol ayak alt kısım ağrısı ve ateşlenme ayrıca ayağa kalktığımda bacakta kızarıklık ve damarların dışarı çıkması

Cevap : Nihat Bey..Tel ederek Randevu alın Tedavi edilmeniz gerekli..TYel:0232 4219487


Adı Soyadı : Gokce Turhan - Tarih : 2016-10-24 23:27:41

Soru : Doktor Bey merhaba, renkli doppler incelemesi sonucu " her iki alt ekstremitede ana yuzeyel femoral ven ve derin femoral venin goruntulenebilen proksimal kesimi,popliteal ven posterior tibial be peroneal venlerin proksimal kesimleri ile vena safena magma normal kalibrasyonda olup duvarlari duzenlidir.Kompressibiliteleri tamdir.Tanimlanan venoz yapilarda renkle dolum tam olup trombus materyali saptanmamistir.Spektral incelemede spontan fazik akim ornegi alinmaktadir.Augmentasyonlari yanitlari tamdir.Sag SFV proksimalinde ve popliteal vende valsalva ile grade 4 reflu akim izlendi(derin venoz yetmezlik bulgulari) Sol baldir 1/3 orta kesimde VSP ile iliskili dilate (5mm) tortioze varikoz genisleme izlendi.Sonuc : 187.2 venoz yetersizlik (kronik) (periferik) yazili kagit verdiler.Bu incelemeye gore sorun nedir?Tedavisi icin ne yapmak gereklidir?Tesekkur ederim.

Cevap : Sn Gökce..Sağ ve Sol bacağınızda Varisler tesbit edilmiştir.Yani sorun Varisleriniz.Tedavi Laser ve Köpük tedavi yöntemlerinin uygulanması..Tedavi için Tel.ile randevu alınız..


Adı Soyadı : Derya Yörük - Tarih : 2016-10-24 11:33:19

Soru : Bu sabah dopplere girdim, sonuç: "Her iki VSM distale doğru dilate izlenmiştir." şeklinde. Bu tam olarak ne demek oluyor? Tedavisi nasıl olur? Tamamen iyileşme olur mu?

Cevap : Derya Hn..Varisiniz var demek oluyoy.Tedavisi ameliyatsız Laser ve Köpük yöntemi ile olmaktadır.Randevu için Tel ...


Adı Soyadı : feyza temel - Tarih : 2016-10-17 20:10:54

Soru : Her iki vsm femoral ven acilim oncesi 5-6 cmlik segmentte patent gorunumunde olup valsalva sonrasi bu seviyede valsalva boyunca reflu izlenmistir. Ayrica sol cfv de valsalva boyincahafif siddetli reflu izlenmistir.. bize aciklarmisiniz doktor bey bunu. Yardimci olur musunuz bize ?

Cevap : Feyza Hn...Her iki bacak toplar damarınızda Varis oluşumu tesbit edilmiş.Reflu ifadesi geri dönüş anlamına geliyor.Şikayetlerinizde varsa Varis tedavisi gerekir..


Adı Soyadı : Mustafa KAYA - Tarih : 2016-10-10 16:42:40

Soru : Sol VSM çapı uylukta 3.2 mm , kruriste 2.5 mm'dir.Tüm segmentlerinde zayıf reflü akımı izlenmiştir. Sol alt ekstremitede belirgin perforan venöz reflü saptanmamıştır. Patolojik reflü akımı saptanmamıştır. Sol popliteal medial kesiminde VSM den ayrılan 2.5 mm çapında Tortioze yüzeyel dal izlenmiştir.

Cevap : Mustafa Bey sol bacak diz sevıyesinde Varis oluşmuş.Tedavisi basittir.Detaylı bilgi için Tel 4219487


Adı Soyadı : Peri tabakci - Tarih : 2016-10-08 20:43:50

Soru : Hocam doplere Sonucuna gore valsava manevrasiyla sag safe no femoral bileskede grade 2reflu sag safenopopliteal. Bileskede grade Iki reflux izlenmektedir sag poplitael ven dilate gorunumde olur baglantili varikoze yuzeyel venler ve proksimal kesimde akim gecisine izin veren fibroZ bant. Seklinde ekojoniteler izlenmektedir sol. Da ayni durumda. Tedavi seceneklerim nelerdir aspirin kullaniyorum Uzun sureli kullanmam gerekecek mi

Cevap : Peri Hn. Her iki bacağında anlaşılan Varisiniz var.Tedavi seçenekleri arasında Laser tedavisi ve köpük tedavisi için tel.edin.


Adı Soyadı : Gulay Özata - Tarih : 2016-10-05 16:51:12

Soru : Hocam SOL ALT EKSTREMİTE DERİN VE YUZEYSEL VENÖZ SİSTEM RENKLİ DOPPLER USG İNCELEMESİNDE. Kuruluş proksimalinde postero medialde VSM ile ilişkili dilate varikoze yuzeyel venöz yapı izlendi. Şeklinde sonuç çıktı ne yapmam lazım

Cevap : Gulay Hn..Tel Ederek Randevu alın.Varis tesbit edilmiş.Tedavisini yapacağım..


Adı Soyadı : belgin çelik - Tarih : 2016-10-04 16:30:56

Soru : merhaba koperozlu bir cildim var özlellikle burun kenarlarında biraz daha fazla:tedavi seçenekleri ile ilgili bilgi almak isterim

Cevap : Belgin Hn..Resmini çekerek yollarmısınıź


Adı Soyadı : Raziye altın - Tarih : 2016-10-04 13:19:39

Soru : Sağda erekt pozisyonda SFJ düzeyinde VSM 3 mm ölçülmüştür. Reflü izlenmedi Sağ SPJ düzeyinde VSP 6.6 mm ölçülmüştür. VSP'de grade || reflü mevcuttur. Sağ curral bölge orta kesim düzeyinde VSM ile ilişkili nontronboze venöz pakeler izlendi. Sağda cocet 2 perforan yetmezliği mevcuttur. Perforan ben çapı 13 mm ölçüldü. Solda erekt pozisyonda SFJ düzeyinde VSM 5 mm ölcülmüştür. Reflü izlenmedi. Sol SPJ düzeyinde VSP 3.5 mm ölcülmüştür. Ne demek bunlar kötü mü ????

Cevap : Raziye Hn.. Varisiniz var demek.


Adı Soyadı : Halit Yardım - Tarih : 2016-10-03 01:44:23

Soru : Merhabalar... Renkli Doppler sonucuna göre; Derin venöz yapılar normal kalibrasyonda olup lümen iç yüzeyleri düzenlidir.Trambozis bulgusu saptanmamıştır. Sol DVT yoktur. Sağ ana femoral ven inguinal kanalda açıktır. Sağ safenofemoral bileşkeden itibaren ana-yüzeyel-derin femoral venlerde, popliteal vende, krural venlerde çap artışı, lümende trombüs ile karakterize akut tromboz söz konusudur. Her iki büyük safen ven tüm trasesi boyunca açık olarak izlenmektedir. Trombosiz bulgusu yoktur. Her iki küçük safen ven açık olup trombosiz bulgusu yoktur. SONUÇ: Sağ-ana-yüzeyel-derin femorel vende, popliteal vende, derin krural venlerde akut tromboz. Geçirdiğim boyu fıtığı ameliyatı sonrası akciğererime pıhtı atmış ve 11 gün yoğun bakımda kaldım. Doppler sonucuna göre bacağımda DVT varmı acaba Şu an tedavi olarak Hibor enjeksiyon kullanıyorum. Acaba bacak için kalp damar cerrahisine görünsem faydalı olur mu?

Cevap : Halit Bey..gerekli tedaviye ihtiyacınız var Tel;232 4219487 Randevu alınız.


Adı Soyadı : MURAT DEĞİRMENCİ - Tarih : 2016-09-28 16:03:35

Soru : SOL ANA DERİN YÜZEYSEL FEMORAL VEN. BÜYÜK VE KÜÇÜK SAFEN VEN VE POPLİTEAL VENLERİN TRASELERİ KALİBRASYONLARI KOMPRESİBİLİTELERİ TABİDİR. VSM ÇAPI EN GENİŞ YERİNDE 7 MM DİR YAZIYOR HOCAM BU NE ANLAMA GELİYOR

Cevap : Sn Murat..Geçmiş olsun..Varis başlangıcı belirtilerini yazmışlar..


Adı Soyadı : Lale nergis - Tarih : 2016-09-24 17:35:57

Soru : Merhaba doktor.varikoz hastalığını kremler iyileştire bilirmi? Varikosette kreminin reklamini gördüm de.

Cevap : Merhaba Lale Hn...Kremler Varis Hastalığını tedavi etmez iyileştirmez..


Adı Soyadı : Emel kaya - Tarih : 2016-09-21 12:11:26

Soru : Çalsalar ile sağ afv-vsm düzeyinde uzun sureli reflü-yetmezlik bulgusu saptandı.vsm çapı proksimalde4,9mm dir.bu nedır sımdıden cok tskler

Cevap : Emel Hn..sağ bacağınızda ileri derecede Varis var demek..


Adı Soyadı : Canan ozturk - Tarih : 2016-09-16 22:42:59

Soru : Merhaba ben bacaklarımda oluşan morluklar sonucu doktora gittim.gece huzursuz bacak sendromu ve kramplarda oluyordu.çekilen dopplerde :sağ ve sol magna ven çapları sol 6 mm sağ 5mmdir.sağ ve sol vena safena magnada valsalva manevrasında reflü kan akımı izlenmemiştir.diyor.dr ilaç tedavisi başladı 500 mg sabah akşam doxium kullanıyorum.sizce ameliyat olmam gerekir mi.şimdiden çok teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap : Canan Hn..Tel ile şikayetlerinizi iletin..


Adı Soyadı : Tuğba Bayram - Tarih : 2016-09-11 00:27:43

Soru : Hocam merhaba , benim problemim tam olarak ayak üzerindeki aşırı şişmanlık venler ve ayakkabı bile kullanamıyorum ultrason sonucumda" valsalva manevrasi ile ana femoral ven ve safen bende venöz yetmezlik saptanmıştır. Safen ven proksimalde 5.7 mm çapında ölçülmüştür.kruris proksimal medialinde cilt altında 2.7 mm çapında retikuler venler izlenmiştir. " doktor ana damardaki problemin ameliyatlik olmadığını ve ayaktaki genişlemiş venlerin de artık oluşmuş olduğunu ve bisey yapamayacağını söyledi ama çok sorun yaşıyorum ayakkabı kullanıminda aşırı şiş sizce ne yapılmalı .

Cevap : Tugba Hn..Tel ile Şikayetlerinizi iletin...


Adı Soyadı : Erdal yel - Tarih : 2016-09-06 13:22:11

Soru : Sağ kruris medialinde augmentasyon ile ana femoral venden vena Safena magna ya anlamlı reflu (safenofemoral yetmezlik bulgusu)izlenmiştir.VSM 2.5 mn02 ölçüldü.

Cevap : Tel..0232 4219487..


Adı Soyadı : ercan mutlu - Tarih : 2016-09-02 14:45:14

Soru : Merhaba Reha bey Babam 300-400 metre yürüdükten sonra Sağ bacağında çekme oluyor ve mutlaka durması gerekiyor biraz dinlendikten sonra rahatlıyor. Yapılan tetkiklerde çıkan sonuç aşağıdaki gibidir , bize önerinizi rica ederiz. Sağ alt Ekstremite Arteryel Sistem Renkli Doppler US tetkikinde ;Sağ alt ekstremitede sırası ile CFA,PFA,SFA,popliteal arter , krural arterler ve a.dorsalis pedis görüntülenmiştir. İncelenen alt akstremite arterlerinde ye yer cidar kalsifikasyonları mevcuttur.Hemodinamik anlamda darlık oluşturacak plak saplanmamıştır Sağ ADP ve ATP'de baskılanmış trifazik akım paterni izlendi.

Cevap : Ercan Bey..Babanızın Bacak atar damarlarında kıreclenme var .İlerleyici bir rahatsızlıktır.Randevu için.. 0232 4219487


Adı Soyadı : Sefa köse - Tarih : 2016-09-01 14:54:15

Soru : Hocam solsa skrotum kranialinde en geniş yerinde 6mm çapa ulaşan 1sn den uzun reflü gösteren variköz venler saptandı nedemek ameliyat gerekirmi

Cevap : Sn Sefa Varikoseliniz tesbit edilmiş...Uroloji uzmanına görünün...


Adı Soyadı : Hülya Haktan - Tarih : 2016-08-31 19:21:15

Soru : Sn. Reha Bey, Yaşım 32. Doktor kontrolü sonrasında; sol bacakta valsalva sırasında safen vende valsalva boyunca reflü izlendi.sol safena magnada valsalva boyunca reflü izlendi.(3 sn yi geçen). Safen ven çapı proksimalde 5 mm, distalde 3mm ölçüldü.Krusis düzeyinde yüzeysel variköz genişlemeler izlendi.(en geniş yerinde 6 mm) yorum: -sol safen vende yetmezlik - krusis düzeyinde variköz venöz dilatasyon Sağ bacak, sağ safen ven çapı proksimal kesimde 5 mm, distalde 3 mm ölçüldü. Valsalva ile reflü saptanmadı. yorum: -normal sınırlrda sağ alt ekstremite venöz sistem doppler US. doktorun önerisi ameliyat olunması ameliyatsız bir tedavi şekli mümkün müdür ? ameliyat olmam şartmıdır? ameliyat olmazsam ne gibi sorunlarla karşılaşa bilirim? cerrahi mi? yoksa lazer ameliyat mı? tavsiye edersiniz sizin önerileriniz nelerdir? NOT: Annemde varisten lazerle ameliyat olmuştu... ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM

Cevap : Hülya Hn..Size önerim ameliyatsız tedavi(Laser..Köpük tedavisi)Randevu alabilirsiniz...Tel 0232 4219487..


Adı Soyadı : Muhammet ÖZDEMİR - Tarih : 2016-08-28 19:23:18

Soru : Merhabalar Hocam Sağ bacak: ana femoral ven, yüzeyel femoral ven ve proksimal kesiminde derin femoral ven popliteal ven, anterior ve posterior tibial venler normalhemodinami göstermekte. Akım solunuma biafizik. Periferden kompresyon ile proksimalde venöz dolum izlenmiştir. Sağ common femoral vende yetmezlik. Tüm valsalva boyunca devam eden reverse akım yetmezlik ile uyumlu. SOL BACAK: Safeno femoral bileşkede tüm valsalva boyunca devam eden 3 sn süren reflü akım yetmezlik ile uyumlu değerlendirilmiştirsol safeno femoral yetmezlik. Hocam sonuçlar bunlar lakin hastalığın tehlikeleri sonuçları şu anki durumu hakkında hiçbir bilgim yok gittiğim doktor anlattı ama ben anlayamadım sanırım sadece ameliyat dedi sol bacak için sağa yapacak birşey okmuş siz ne dersiniz nedir durum. Emboli pıhtı riski var mıdır?

Cevap : Muhammet Bey..Varis hastalığının en büyük riski Pıhtı atması yani emboli riskidir. Ameliyatsız tedavi için bilgi alabilirsiniz Tel.0232 4219487


Adı Soyadı : Bilal ilhan - Tarih : 2016-08-22 20:37:23

Soru : Hocam benim sol bacagımın baldır ustunde belirgin varis var ayakta fazla durdugum zaman baldırımda şime ve agrı ayak bilegimde de agrılar oluyor sag taraftada agrılarım oluyor.doktora gittim iki bacagiminda filmini cektiler sag krural bölgede vena safena magna ve parva ile ilgili minimal geniş variköz venler izlenmiştir. Doktor sag taraftaki bölge icin operasyon gerekli dedi. Sol taraftaki varis icin corap ve hap verdi.operasyon olsam ayagımdaki agrılar gecermi. Birde en cok şişme ve agrı sol bacagımda oluyor.saygılarımla

Cevap : Bilal Bey Laser ve köpük tedavisi uygundur.Randevu alabilirsiniz..


Adı Soyadı : Ercan Demir - Tarih : 2016-08-16 13:01:13

Soru : Sağda panpiniform pleksuslarda hafif dilatasyonlar izlendi. Solda panpiniform pleksuslarda yaklaşık 2,5 mm ye varan dilatasyonlar ve valsalva sürekli devam eden reflü akımı izlendi. (Grade 1 varikosel) .. Bu sonuç hakkında beni bir aydınlatırmısınız hocam.

Cevap : Ercan Bey..Varikosel rahatsızlığınız....Urolojı danışacağınız uzmanlık dalı..


Adı Soyadı : Fatma ama - Tarih : 2016-08-16 00:10:24

Soru : Hocam merhaba, Gebeligimde bacaklarim cok sisti ve ogrendimki pihti atmisim. Bacaklarima yapilan renkli doplerde derin venoz sistem icin spontan bifazik kaudo kranial akim paterni alinmakta, damarlar probla komprese olmakta, augmetasyona yanit pozitif alinmaktadir yaziyor. Ayrica yuzeysel venoz sistemicin ise safena magna ve parvanin treseleri normal olup kalibrasyonlari tabii olup trombus saptanmadi. Dvt izlenmedi denmis. Suanda ayni zamanda kalbimde ritim bozuklugu var ve bir kalp kapakcigimda hafif mitral yetersizlik var,ilac kullaniyorum. Ama bacaklarimdan dolayi tedirginim. Suan siskinlik olmasada zaman zaman oluyor. 2. Defa akcigerime pihti attim. Kan sulandirici da kullaniyorum. Dopler sonucum icin tavsiyeniz ne olabilir .tesekkurler

Cevap : Fatma Hn..Kalp ritim bozukluğu Mitral darlık Akciğer Embolısine neden olabilir.Acak Bacak toplar damar varisleride bilhassa hamilelik dönemlerinde Akciğer embolilerine neden olabilir.Kanı sulandırıcı tedavi uygundur.Durumunuzu klinik olarak değerlendirmem gerekir.Tel.02324219487


Adı Soyadı : Merve ekin - Tarih : 2016-08-15 17:12:45

Soru : Benim sol bacagimda sislik ve sizlama var doppler cekildi sonuclar sag ana ,yuzeyel,derin femoral venler, buyuk safen ven,popliteal vende kompresyona ve augmentasyona cevap vardir. Akim dalga formlari solununla faziktir, valsalva ile reflu akim izlenmedi,trombus yada darlik izlenmedi. Varis var mi bende

Cevap : Merve Hn..durumunuzu klinik olarak değerlendirmek gerekir Randevu için tel.02324219487


Adı Soyadı : Aze doğan - Tarih : 2016-08-15 15:09:58

Soru : Sol VSM çapı proksimalde 2.4 mm diz düzeyinde 2.4 mm olarak ölçülmüş olup,sağ VSM çapı proksimalde 2.1 mm diz düzeyinde 3 mm olarak olculmustur her iki VSM proksimal segmentte grade 4 reflü akım izlenmistir.saygılar

Cevap : Sn Aze DOĞAN..Şikayetlerinizi de belirtin .Bulguların neticesi Her iki bacağınızda Varis var..


Adı Soyadı : Selda Solmaz - Tarih : 2016-08-11 23:22:04

Soru : Hocam benim rahatsızlığım bacaklarının şişmesi. 34 yaşındayım. Damar ultrason çekildi ve sonuç şu, bilateral ana femoral derin femoral ve yüzeysel femoral venler ile popliteal ve büyük safen venler açık olarak izlenmiştir. Kompresyon ve augmentasyona yanıt tamdır. Trombozis bulgusu saptanmamıştır. Valsalva ile reflü akım örnekleri alınmamıştır. Sol vena safena magna çapı proksimalde 3.3 mm ölçülmektedir. Sağ vena safena magna çapı proksimalde 3.2 mm ölçülmektedir. Cevaplarsanız çok memnun olacağım. İyi çalışmalar diliyorum.

Cevap : Selda Hn..Doppler tetkikinizde belirli bir problem yok görünümünde..Durumunuzu klinik olarak muayene etmek gerekir.Bu nedenle randevu alınız.Tel 0232 4219487


Adı Soyadı : Ersin ök - Tarih : 2016-08-06 01:25:15

Soru : Valsalva ile sağ SFV düzeyinde kısa süreli devamlılık gösteren akım izlenmiştir. Sol SFJ düzeyinde yaklaşık 1cm lik kısa segment SM trasesinde valsalva uygulaması süresince devam eden reflü akımı izlenmiştir. Tanımlı segment distalinde uyluk trasesinde SM izlenmedi (postop değişiklikler). Solda krural bölgede orra kesim düzeyinde kompresyon yanıtı korunmuş en geniş çapta 3 mm çapında ölçülen derin perforan venlerle ilişkili valsalva uygulaması kısa süreli reflü akımın izlendiği venöz yapılar mevcuttur. Sol popliteal bölgede kranial seyir gösteren venöz yapılar izlenmiş olup tanımlı venöz yapılarda 2 cmlik segmentte fokal dilatasyon alanları ve valsalva uygulaması ile tanımlı düzeylerde 1_2 saniye süren reflü akımlar dikkati çekmektedir. (postop değişiklikler?) Sol bacağımdanlazer yöntemi ile iki kere ameliyat oldum. Bugün kontrolde çıkan sonuçlar bunlar. Bu durumda ne yapılabilir?

Cevap : Ersin Bey şikayetlerini nelerdir.İlave edin Ameliyat olduğunuz Doktorunuzla konuşun


Adı Soyadı : nurhan yikilmaz - Tarih : 2016-08-04 14:20:42

Soru : didimden yaziyorum kilcal varislerim var tedavi olmak istiyorumfiyat ogrenebilirmiyimtesekkurler

Cevap : Nurhan Hn fotoğrafını yollayın görmeden ne derece yaygın bilmeden ücret belirlemek doğru değildir


Adı Soyadı : filiz atik - Tarih : 2016-08-01 15:30:51

Soru : hocam iyi çalışmalar.. ankaradan yazıyorum.. şikayetlerim sağ bacakta uyuşukluk,yanma,ağrı,ve kasıklarımdan ayaklarıma kadar ara ara damarlardan akım geçiyormuş gibi belirgin hissediyorum. kalp damar cerrahisine gittim. renkli doppler sonucum : sağ ana, yüzeyel ve derin femoral, popliteal,krural ve safen venler patenttir.solunumla fazik akım örnekleri alınmaktadır. kompresyon ve augmentasyona yanıt tamdır. trombus formasyonu saptanmamıştır. sağ ana femoral vende grade 3 reflü akım izlendi. safena magna kalibrasyonu proksimal kesimde 3,5 mm ölçülmüştür. sorularım şöyle korkuyorum lütfen beni aydınlatırsanız çok sevinirim. doktor varis çorabı ve daflon 500 mg verdi. tedavi için yeterlimidir. birde bu damarlarımdan akım geçtiği hissi beni korkutuyor. korkacak birşey varmıdir? son olarak aynı şikayetler sol bacağımdada başladı. onun içinde ayrıca ultrason çektirmelimiyim. çok teşekkür ederim saygılar..

Cevap : Filiz Hn..Ayrıca Ultrason cekmenize gerek yok.Sağ bacağınızda Varis belirlenmiş.Tedavi amaclı Varis corabı kullanmanız yeterli.Şikayetleriniz artarsa Varis tedavisi için randevu alabilirsiniz.Tel.0232 4219487


Adı Soyadı : ÜRKİYE YAHYA - Tarih : 2016-07-30 23:19:49

Soru : ŞİKAYET: BACAKLARDA YÜRÜMEYİ ENGELLEYECEK DÜZEYDE AĞRI VE ŞİŞME, BACAKLARDA DEFORMASYON DERİ ALTINDA OLUSAN TOP ŞEKLİNDE ŞİŞLİKLER. RENLİ DOBLER SONUCU: HER İKİ SAFENO FEMORAL BİLESKE DÜZEYİNDE VALSALVA BOYUNCA SOLDA GRADE 3, SAĞDA GRADE 2 REFLÜ İZLENDİ. SAĞ SFV DE VALSALVA BOYUNCA GRADE 2 REFLÜ İZLENDİ.

Cevap : Sn.Urkiye bulgular Varis Hastalığınız dan yana tedavi olmanız gerekir.Detaylı bilgi için tel edebilirsiniz Tel.4219487.


Adı Soyadı : SEVİM ŞEN - Tarih : 2016-07-28 14:52:30

Soru : SONUÇ: SOL VSM DE SAFENOFEMORAL BİLEŞKEDEN İTİBAREN GRADE 4 VENÖZ YETMEZLİK .TRASESİ ÜZERİNDE DİLATE VARİKÖZ-VENÖZ KOLİATERALLER

Cevap : Sevim Hn..Şşkayetlerinizi yazmamışsınız..Tel 0232 4219487


Adı Soyadı : bilge tüfekci - Tarih : 2016-07-19 15:43:33

Soru : sağda büyük safen vende tüm düzeylerde, solda ise krural segmentlerinde yetmezlik bulguları

Cevap : Bilge Hn..Şikayetlerinizi yazmamışsınız...Tel.0232 4219487


Adı Soyadı : Hatice yaman - Tarih : 2016-07-18 22:49:12

Soru : Sağ ana femoral, derin femoral ve yüzeysel femoral venler ile popliteal ve büyük-küçük safen venler açık olarak izlenmektedir. Kompresyon ve augmentasyon yanıt tamdır. Trombosiz bulgusu saptanmamıştır. Valsalva manevrası ile sağ safenofemoral çap 6.8 mm olarak ölçülmüştür. Valsalva manevrası ile ana femoral vende, safenofemoral bileşkede ve büyük safen vende sürekli reflü akım örnekleri alınmıştır. Sağ bacak baldır medial kesimde variköz venler izlenmiştir. Yetmezlik gösteren perforan ven saptanmamuştır. Tahlil sonucum budur doktor bey ne yapmam gerekiyor. Teşekkürler

Cevap : Hatice Hn..Yapılan tetkik neticesi Varisleriniz tesbit edilmiş.Randevu alın Tel.4219487..Tedaviniz yapılsın.


Adı Soyadı : Tülay KARADAĞ - Tarih : 2016-07-18 15:12:10

Soru : İyi günler hocam. Bilateral alt ekstremite venöz sistem renkli doppler us incelemesi sonucu ... Her ili alt ekstremitede ana, yüzeysel femoral ven ve derin femoral venin görüntülenebilen proksimal kesimi, popşiteal ven, posterior tibial ve peroneal venlerin proksimal kesimleri ile vena safena parva ve vena safena magna normal kalibrasyonda olup duvarları düzenlidir. Kompressibiliteleri tamdır. Tanımlanan venöz yapılarda renkle dolum tam olup trombüs materyali saptanmamıştır. Spektral incelemede spontan fazik akım örneği alınmaktadır. Augmentasyona yanıtları tamdır. Valsalva ile sözü geçen venlerde anlamlı reflü saptanmadı. VSM çapı bileşke düzeyinde Sag:5,3 mm - sol : 8,2 mm. Dizüstü lokalizasyonda Sağ:3,9mm - sol : 4,1 mm. SONUÇ: Normal sınırlarda bilateral alt ekstremite venöz sistem RDUS incelemesi.... Dİye bir rapor verildi bana... ŞİKAYETİM : özellikle sol ayakta diz altından itibaren şişlik hissi, bileklerde şişme, ayak altlarında yanma, gece yattığımda her iki bacağımında gergin, aşırı sıcak hissetme hissi.. Kasık ve bel bölgesini sıkan bir pantolan giyiminde aşırı bel, kasık ağrısı ayaklara şişme, sol ayak iç tarak diz altı deri üstü varis ayak ve bacak üsteline yer yer kılcal damar çatlakları Cevap verirseniz çok memnun olurum.. Teşekkürler 18.07.2016

Cevap : Tülay Hn Şikayetlerinizin nedeni yan dal varisleri ve kılcal varislerin olması nedeniyledir.Bu nedenle durumunuzun klinik olarak ta tetkiki ve akabinde tedavi yönteminin belirlenmesi gerekir.Randevu alınız Tel.4219487


Adı Soyadı : Huseyin Sezer - Tarih : 2016-07-18 10:41:56

Soru : Sol pp de en genis ven capi spontan 3.8 mm valsalsa manevrasi ile 4.9 mm , sagda spontan 1.4 mm valsalva manevrasi ile 1.4 olculmustur . Solda valsalve manevrasi ile belirgon reflu izlenmistir ( sol varikosel ) intratestikuler vaskuler yapilar normaldir. Hocam nedir ne degildir kisir olabilirsin dediler lutfen yalvariyorum bi cevap verir misiniz kac gundur kafama takiliyor

Cevap : Hüseyin Bey..Üroloji Uzmanı Meslektaşıma danışınız..


Adı Soyadı : Murat Murat - Tarih : 2016-07-14 21:39:00

Soru : Iyı akşamlar dr bey Sağ eksremitede derin ve yüzeysel sistemi oluşturan ana yüzeyselderin femoral venler popliteal vena sefana magna femoral ven bileşkesi incelenmiştir.Agumetesyona ve kopresyona yanıt tamdır.Tromboz lehine bulgu izlenmemiştir.Sag VSP kalbrasyonu proksimalde 5 mm ölçülmüs olup komşuluğunda ince kalibrasyonlu nontromboze pakeler dikkat çekmiştir. Sa CFV ve SFV de valdsalva maneverasıile grade 3 venözz yetmezlik lehine reflü akım mevcuttur.SağVSP de grade 4 venöz yetmezlik lehine reflü akım izlenmiştir.bilgi için teşekkürler

Cevap : Sn Murat..Tel 4219487


Adı Soyadı : Uğur Varol - Tarih : 2016-07-14 00:10:47

Soru : Valsalva manevrası sırasında sağ YFV de süreklilik arz eden ileri derecede reflu akımı var.bilgi verebilir misiniz.tehlike arzeder mi

Cevap : Uğur Bey..ileri derecede reflü Varis nedeniyle olmaktadır.Ayrıca durumunuzun klinik olarak tetkiki gerekir.Randevu alınız.Tel.4219487


Adı Soyadı : Şaban Avcı - Tarih : 2016-07-13 16:00:54

Soru : Merhaba hocam benim sağ diz altında ağrı var ve damarlar pıhtılaşma var varis dediler çorap yöntemi ama faydası yok

Cevap : Şaban Bey..Durumunuz nedeniyle Randevu alın Varisinizin tedavi edilmesi gerekir..Tel 4219487


Adı Soyadı : Erkan ülker - Tarih : 2016-07-11 17:20:56

Soru : Sol üst dudak yarıda cilt altında tortuoze dilate vasküler yapı rastlanmıştır yazıyor hocam ne yapmamız lazım saygılar

Cevap : Erkan Bey..dilate damarsal yapı toplar damar nedeniyle ise kurutulur.Ancak durumu klinik olarak değerlendirmek gerekir.Randevu alınız Tel.4219487


Adı Soyadı : sadi tüpcü - Tarih : 2016-07-11 14:32:42

Soru : valsalva manevrasi ile sol safenamagna 6.5mm olup 1 sn yi gecen reflu akim izlenmistir. sag safenamagna 5.5 mm olup 1 sn yi gecen reflu akim izlenmistir. sol cockett 2-3, sac chockett2 perforan venleri 3.5 mm ve üzeri ölcülmüstür.... NE ANLAMA GELIYOR HOCAM

Cevap : Varis Hastalığınız var anlamına geliyor


Adı Soyadı : burcu b - Tarih : 2016-07-06 23:51:16

Soru : Hocam dopplerde sadece siyahla sol vsm çapı 2.8 sağ vsm çapı 2.5 yaziyor onun dışında diger degerler normal ya da pozitif yaziyor benim anladigim diger degerlerimde bir sorun yok bu varis var mi demektir sagda ve solda normal vsm çapı hangi aralikta olmalidir normali kac mm olmalidir

Cevap : ....


Adı Soyadı : İdris altun - Tarih : 2016-07-03 13:07:44

Soru : Hocam bir aydır ayak bileklerimledizkapagim yani yumuşak nadir tarafların yattıktan sonra uyuyamiyorum çok ağrı yapıyor hangi hekime gitmeliyim teşekkürler

Cevap : ...


Adı Soyadı : Sumeyye Aksoz - Tarih : 2016-07-01 03:25:26

Soru : Sol safenofemoral bileskede ve büyük safen vende valsalva manevrasiyla grade 3 reflü akim izlendi. (Yuzeyel venoz yetmezlik).Doktor 500 mg doflon ilacini kullanmami soyledi.Cok endiseliyim, ameliyat olmam gerekir mi.Simdiden tesekkurler

Cevap : Sumeyye Hn..Sol bacak toplar damarınızda Varis oluşmuş.Amelıyat gerekmez zira ameliyatsız yöntemlerle tedavi imkanı mevcut. Randevu için tel.4219487


Adı Soyadı : nesrin bozdemir - Tarih : 2016-06-30 22:52:46

Soru : diz altı basınç 1 çorap kullanıyorum bir haftadır daflon içiyorum diz bölgemde kırmızılıklar oluştu neden olabilir

Cevap : Nesrin Hn..Çeşitli nedenleri olabilir..


Adı Soyadı : Saadet Özduran - Tarih : 2016-06-30 08:12:27

Soru : Hocam merhaba valsavla manevrasıile sol CFV,de grade4 akım saptandı. Bileteral vena sefena magna akımı açık olup sağ bileşkesindeve proksimal VSM de Valsavlamanevrası ile düşük debili Grade4 geri akım saptandı sağ alt ekstremitede yüzeyel solda derin venöz yetersizlik şimdiden teşekkürler

Cevap : Saadet Hn..Bulgular Varis lehinedir.Klinik olarak tetkik ve tedavi yöntemini belirlemek amacıyla randevu almanızı öneririm..Tel.4219487


Adı Soyadı : Emrah ince - Tarih : 2016-06-27 11:58:20

Soru : 16mm çapında lazer amaliyati olurmu hocam varis icin

Cevap : Emrah Bey..Capı genişlemiş toplar damar görünümü diğer bir ifade ile Varis demektir.Tabiki Laser uygulaması ..tedavisi yapılır..


Adı Soyadı : EMEL BIRCAN - Tarih : 2016-06-24 16:40:02

Soru : Bilateral alt ekstremite derin venöz sistemi popliteal düzey distaline dek açık olarak izlenmektedir. Augmentasyon ve kompresyon yanıtları tamdır. Ancak sağ YFV oldukça ince kalibrasyonludur(yapısal?, geçirilmiş DVT sekeli?). Safena magnalar traseleri boyunca takip edilmiş olup trombofilebit saptanmamıştır. Sol popliteal düzeyde 1 cm çaplı Baker kistine ait olabilecek kistik oluşum izlenmiş olup hastanın uygun tetkikler ile değerlendirilmesi önerilir. Sol bacak distalde ciltaltı ödem izlenmiştir SONUÇ: - Sol popliteal düzeyde 1 cm çaplı Baker kistine ait olabilecek kistik oluşum izlenmiş olup hastanın uygun tetkikler ile değerlendirilmesi önerilir.

Cevap : Emel Hn..Sol diz ardında Baker kisti(Sıvı kesecıği)demektir.Ayrıca bir toplar damar tıkanıklığı geçirmişliğiniz var bulgusu mevcut.Durumunuzu klinik olarak değerlindirmekte fayda vardır..Randevu için Tel.4219487


Adı Soyadı : BERNA KUKRER - Tarih : 2016-06-24 16:06:33

Soru : Her iki alt ekstremite arterial sistemi, proksimalde ana femoral arterlerden distalde ayak sırtında dorsal pedal arter ve malleol düzeyinde posterior tibial arterlere dek açık olarak izlenmektedir. Tüm düzeylerde yer yer bifazik yer yer trifazik ekstremite arterial akım formu gözlenmiştir. SONUÇ: - Anlamlı darlık yada oklüzyon ile uyumlu görünüm saptanmamıştır. ALT EKSTREMİTE VENÖZ DOPPLER US RADYOLOJİK BULGULAR: Bilateral alt ekstremite derin venöz sistemi popliteal düzey distaline dek açık olarak izlenmektedir. Augmentasyon ve kompresyon yanıtları tamdır. Sağ vena safena magna çapı proksimalde kapak sonrasında 3,5 mm sol, 3,5 mm dir. Safena magnalar traseleri boyunca takip edilmiş olup trombofilebit saptanmamıştır. Valsalva manevrasıyla sağ YFV de 10 cm/sn hızda devamlı ters akım, sol YFV de kısa süreli ters akım kodlanmıştır. Bunun dışında ortaya çıkan ters akım ya da VSM ya safen ofemoral bileşke düzeyinde kaçış saptanmamıştır. SONUÇ: - Sağda devamlı, solda kısa süreli olmak üzere bilateral YFV de ters akım

Cevap : Berna Hn..ters akım Varis nedeniyledir.Tedavi olmanız gerekir.Randevu için Tel.4219487


Adı Soyadı : durmuş uyar - Tarih : 2016-06-23 05:01:56

Soru : Bilateral safena magna, ana femoral ven derin femoral venin izlenebilen proksimal kesimleri, yuzeyel femoral ven, popliteal ven ve kural venlerin izlenebilen kesimleri öncelikle b mod ile değerlendirilmiştir. Damar duvarları düzgün olup intraluminal patoloji izlenmedi. Trombus saptanmadı renk moduyla incelemede renkledolumları tamdır. Sol sfj de safen ven capı 5 mm , daha distalde 3mm ölçüldü. Solda VSM duvarında bacak düzeyinde belirginleşmeye izlenmiştir. (Flebilitis?) . Klinik bulgular ile birlikte değerlendirilmesi önerilir. Sağ SFJ den safen ven capı 5.5 mm daha distalde 2.2 mm ölçüldü. Her iki tarafta SFJ düzeyinde ayakta yapılan bakida 1.5 sn süreli yüzeysel venöz reflu ile uyumlu akım mevcuttur. Hocam ne yapmam gerekiyor ameliyat olabilirsin dediler bir diger hoca ise sol iltihaplı dedi sağ tarafından olabilirsin dedi yaşım 21 ne yapmam gerekiyor şimdiden çok teşekkürler sayın hocam ...

Cevap : Sn.Durmuş..Durumunu klik olarak yani muayene ederek değerlendirmek Doğru olacak tır.Ameliyatsız da tedavi olabilirsın.Bilgi için tel:4219487


Adı Soyadı : Neslihan Acar - Tarih : 2016-06-22 01:42:40

Soru : Derin venöz yapılar normal kalibrasyonda olup lümen iç yüzeyleri düzenlidir. Trombozis bulgusu saptanmamıştır. Sol sfv de valsava boyunca devamlı grade 2-3 reflü akımı izlenmiştir. Sağ vsm çapı safhenofemoral bileşke düzeyinde 5,1 mm sol vsm çapı safhenofemoral bileşke düzeyinde 5,5 mm olarak ölçülmüştür.sağ sfb valsava boyunca devamlı grade 1-2 reflü akım izlenmiştir. Doktorumuz çok detaylı bilgi vermedi varis çorabını kullan takip edelim dedi mümkünse sizden de bilgi alabilirmiyiz İlaç ve varis çorabı dışında bir tedavi mümkün müdür?

Cevap : Neslihan Hn..Varis hast.lığı teşhis...Tedavi Laser ve köpük uygulaması uygun..randevu için tel:4219487


Adı Soyadı : Leyla Ersan - Tarih : 2016-06-21 20:00:24

Soru : Her iki alt ekstremitede ana, yüzeyel femoral ven ve derin femoral venin görüntülenebilen proksimal kesimi, popliteal ven, posterior tibial ve peroneal venlerin proksimal kesimleri ile vena dafena magna ve parna normal kalibrasyonda olup duvarları düzenlidir. Kompressibiliteleri tamdır. Tanımlanan venöz yapılarda renkle dolum tan olup, trombüs materyali saptanmamıştırpektral incelemede spontan fazik akım örneği alınmaktadır. Augmentasyonları yanıtları tamdır. Sol safeno femoral bileşkede 1 reflü izlendi. Dopler sonucum bu cevaplarsanız çok seviiniri. Teşekkür ederim.

Cevap : Leyla Hn...Teşhis Varis başlangıcı..Sonbahar başlangıcında klinik olarak değerlendirelim..tel:4219487


Adı Soyadı : Çiğdem Çetim - Tarih : 2016-06-18 17:59:02

Soru : Hocam, Radyoloji raporuna göre; sağ SFB çapı 6mm, diz üstü seviyede sağ VSM çapı 4mm ölçülmüştür, sol SFB çapı 5,5mm, dizüstü seviyede sol VSM çapı 3,5 mm ölçülmüştür. Valsalva ile; sağ SFB, VSM 1/3 proksimal kesimde ve sol SFB'de sürekli reflü akım izlenmiştir. Tüm incelenen venöz sistemde solunumsal bifazik spontan akım mevcuttu. Augmentasyona yanıt alınmıştır; normaldir. Valsalva ve proksimal kompresyon ile akım durmakta, reflü akım oluşmamaktadır. Hocam, rapordaki bilgiler yukarı yazıldığı gibidir. Sorun çok ciddi mi, ameliyat olmam gerektiği söylendi, bazen çok şiddetli ağrılarım oluyor ve bu yüzden kabul edebilirim ancak sorun şu ki; ameliyat olmak istemiyorum bu konuda ne yapılabilir beni bilgilendirebilirseniz çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler, iyi çalışmalar.

Cevap : Çiğdem Hn..her iki bacağınızda Varis hastalığınız var..Ameliyatsız tedavi yöntemleri için Sekreterimden bilgi alabilirsiniz..Tel:4219487


Adı Soyadı : Ayhan yalçın - Tarih : 2016-06-17 21:36:44

Soru : Sağ vena safana magna proksimal kesim çapı valsalva manevrası öncesi 4.2 mm ,sonrası 4.5 mm dir. sağ VSM Proksimal kesimde valsalva manevrasıyla kısa süreli venöz geri kaçış izlenmiştir. sağ ana femoral ven ve süpersifial femoral ven proksimal kesimdem valsalva manevrasıyla kısa süreli geri kaçış izlenmiştir. sol vena safana magna proksimal kesim çapı valsalva manevrası öncesi 4 mm,sonrası 5.1 mm dir.solda krural düzeyde VSM Çapı 3.2 mm dir.sol VSM De distal düzeye kadar valsalva manevrasıyla uzun süreli venöz geri kaçış izlenmiştir. sol femoral ven, sol süpersifial femoral ven 1/3 Orta kesime kadar valsalva manevrasıyla kısa süreli venöz geri kaçış izlenmistir.sol krural yüzeysel varikoze venöz yapılar izlenmiştir.büyük safen veni ve küçük safen venleri normal. hocam bende venöz yetmezlik var mı.teşekkür ederim.

Cevap : Sn Ayhan..Bilgisayarınızın alfabetik kurulumu karışık ..ifadeler anlaşılmıyor.


Adı Soyadı : Emel Sünnetçi - Tarih : 2016-06-17 21:09:26

Soru : Hocam merhaba, yorumlarsaniz sevinirim.Her iki alt ekstremditede CVF SFV DFV popliteal tibialis anterior tibialis posterior peronel venlerde kompresyon testi auvmentasyon testi pozitif alınmıştır. Venlerde venöz dalga formasyonu solunum la module izlenmistir.Bilteral derin venöz sisteminde valsalva manevrasinda her iki CFV de grade 1reflu izlendi magna ven caplari 5 mm den küçük olculmustur.damar kompresyon ve augmentasyon testleri pozitif. Her iki vena safeni magnada valsalva manevrasinda grade 1 reflu bilteral kruris duzeyinde yüzeysel venlerde genisleme sonuc bilteral CFV de grade1 bilteral SMV de vrade1 bilteral perforan venöz yetmezlik cevaplarsaniz sevinirim.Simdiden tsk.

Cevap : Emel Hn..Kısaca her iki bacağınızda Varis mevcut.Tedavi için bilgi nedeniyle tel. edebilirsiniz..Tel 4219487


Adı Soyadı : UMUT CAN TÜRK - Tarih : 2016-06-16 20:50:24

Soru : hocam Sagda sfj düzeyinde valsava ile sürekli reflü akımı ızlendi.Sagda erekt pozisyonunda buyuk safen proksimalde capı 9 mm olculmus olup valsava ıle sureklı reflu akımı ızlendı.Sagda kücük safen 7 mm olculmus olup popliteal bileşkesınde augmentasyonla ılgılı reflu akımı ızlendı.solda sfj düzeyinde valsava ile sürekli reflü akımı ızlendisolda sfj duzeyınde varıkoz genısleme ızlnmıstır.solda buyuk safen proksımalde capı 14 mm olculmus olup valsava ıle sureklı reflu akım ızlendı.solda kucuk safen 6 mm olculmus olup poplıteal bileşkesınde augmentasyonla reflu akımı ızlendı

Cevap : Sn Umutcan..Şikayetleriniz ve Doppler bulguları birlikte bir anlam ifade eder.Tabiki birde Dr.unuzun klinik muayenesi sonucu bir değerlendirme yapılabilir....


Adı Soyadı : Özkan kars - Tarih : 2016-06-15 16:31:01

Soru : Toplardamardaki varislere lazerli köpük uygulanırmı.toplar damar ana damarmıdır sadece ilaçlamı tedavi olabilirim hocam.sizinle iletişime geçicem.

Cevap : ....


Adı Soyadı : Özkan kars - Tarih : 2016-06-15 13:03:28

Soru : Hocam bu gün aldığım raporda derin venöz yapı çapı normal duvarları duzenlidir.tronbozit bulgusu saptanmamıstır.valsvasa uygulamasıilesağ ana femoral vende ve sol yuzeyel femoral vende fokal devamlı reflü gelişmiştir.her iki tarafta safen ven açık olarak izlenmiştir.tronbozit bulgusu yoktur.valsvasauygulamasıyla reflü akımolusmamaktadır.safen ven çapları normaldir.küçük safen vende tromboz bulgusu yoktur.reflü akım olusmmaktadır.çap normaldir.hocam sonucum çokmu ilerlemiş nasıl tedavi olurum.amaliyat gereklimi.hangi tedavi yontemi uygundur.tşk.

Cevap : Özkan Bey..Her iki bacak toplar damarlarınızda Varisleriniz oluşmuş..Ameliyatsız tedavi yöntemleri uygun..


Adı Soyadı : cem UYAR - Tarih : 2016-06-13 23:09:10

Soru : sol SFj de safen ven çapı 5mm daha distalde 3mm ölçüldü. solda vsm duvarında bacak düzeyinde belirginleşme izlenmiştir. sag sfj de safen ven çapı 5.5 mm daha distalde 2.2mm ölçüldü her iki tarafta sfj düzeyinde ayakta yapılan bakıda . sn süreli yüzeysel reflü ile uyumlu akım mevcuttur. yatarak bakıda reflü izlenmedi. Hocam yardımcı olur musunuz gereken neyse yapcam teşekkürler..

Cevap : Cem Bey..Varisiniz var..Toplar damar yetmezliği..Tedavi olmanız gerekli..Randevu alabilirsiniz..Tel..4219487


Adı Soyadı : adeniz - Tarih : 2016-06-13 15:25:28

Soru : valsalva ile sol cfvde grade 1 reflü izlendi. bileşke düzeyinde sağ:5.2 sol:5.4 mm dizüstü lokalizasyonunda sağ:5.1 sol:4mm yorumlarsanız sevinirim.

Cevap : Bulgular yetersız Yorum yok..


Adı Soyadı : ümit kalpakçıoğlu - Tarih : 2016-06-11 17:33:36

Soru : merhaba hocam alt ekstremıte venöz sıstem rdus tek taraflı b mod ıncelemede bılateral ana derın yuzeyel femoral venler ıle poplıteal venlerın konturları normaldır prob basısı ıle venöz yapılar kompresse olmaktadır yapılan renk ve spektral ıncelemede söz konusu venlerın akım spektrumları normal fazik karakterdedır.lümen formları tamdır augmentasyon cevapları tamdır. valsalva ıle bilateral afv-vsm duzeyınde 2-3 sn süreli ve 3-4 sn süreli reflü yetmezlık bulgusu saptandı.sol vsm capı 5mm sag vsm capı 6 mm dır yazıyor bır doktor amelıyat dıgerı amelıyata gerek yok varız corabı gıy yeter dedı yardımınızı beklıyorum tesekkurler

Cevap : Sn.Ümit..yetmezlik belirtileri saptanmış...Varis corabı giyiniz detaylı yorum için klinik tetkik gerekli..Randevu alınız..Tel.4219487


Adı Soyadı : tayfun korkmaz - Tarih : 2016-06-10 08:32:01

Soru : Merhabalar Hocam dünkü aldıgım sonuc: SAĞ BÜYÜK SAFEN VEN ÇAPI 3,8 MM ÖLÇÜLMÜŞ OLUP VALSALVA MANEVRASI İLE KISA SÜRELİ REFLÜ GÖZLENMİŞTİR. DURUM NEDİR HOCAM

Cevap : Varis başlangıcı diyebilirim.Şikayetlerini nelerdir.Detaylı bilgi için tel edebilirsiniz


Adı Soyadı : Burcu gevinç - Tarih : 2016-06-09 12:09:57

Soru : Valsalva manevrası sırasında sol safenomagnada grade 4 yetmezlik mevcuttur. Sol safenomagna çapı safenofemoral bilşke düzeyinde 4.7 mm dir. Sonuçlarım ameliyat dedi olmak zorundamıyım 3 ay daflon 500 mg ve varis çorabı verdi 26 yaşındayım yardımcı olursanız sevinirim

Cevap : Burcu Hn..Varis tedavileri benım kliniğimde ameliyatsız tedavi edilmektedir..


Adı Soyadı : Sengul acar - Tarih : 2016-06-09 10:48:29

Soru : Hocam ama derin toplar damarda sorun oldugu icin yuzeysel damari yok etmek benim icin sorun olmazmi kalan tek damarda sorunlu ilerde hayati tehlike kada ayakta buyuk sorun gibi

Cevap : Sengül Hn..sizin derin toplar damarlarınızda problem yok..


Adı Soyadı : Sengul acar - Tarih : 2016-06-08 20:54:49

Soru : AĞ ALT EKSTREMİTE VENÖZ RDUS İnceleme 6-11 mhz 'lineer' prob ile yapılmıştır. RADYOLOJİK BULGULAR: Sağ vena femoralis komünis(CFV), femoralis süperfisyalis(SFV), vena saphena magna (VSM) ve popliteal ven (Pop-V) traseleri boyunca damar duvarı normal kalınlıkta izlenmiştir. Lümen içi patoloji saptanmamıştır. Kompresyon ve augmentasyon testlerine yanıt normaldir. Spektral incelemede; akım formu inspirasyonla değişken fazik yapıda olup, yapılan renkli Doppler incelemede lümen içi patoloji ve kollateral oluşumu saptanmamıştır. Valsalva manevrası ile SFJ'de 7,2 sn CFV de devamlı reflü akım izlenmiştir. VSM, SFJ düzeyinde 5,3 mm, diz düzeyinde 5,2 mm boyutta ölçülmüştür. VSM seyri boyunca devamlı reflü akım izlenmiştir. Valsalva ile SFV'de düşük hızlı devamli reflu akim ameliyatsuz yuzeysel damar kapansa sorun olurmu derin damarda sorun var olmaz diyorlar

Cevap : Sengül Hn...Varis tedavileri ne kadar ilerlemiş olursa olsun ameliyatsız olmaktadır.Bilginize Geçmiş olsun..Detaylı bilgi için Tel.4219487


Adı Soyadı : volkan uzun - Tarih : 2016-06-04 16:22:49

Soru : doppler sonucu ; Sağda yüzeysel femoral ven ve popliteal vende grade 1-2 derin venöz yetmezlik bulguları . sol vsm tüm segmentlerde grade 5 venöz yetmezlik bulguları ve diz seviyesinde anteriorda ciltaltı nontromboze venöz pageler . solda tibiaslis posteriorda grade 1-2 derin venöz yetmezlik bulguları. Hocam yorumlamınızı rica ederim saygılarımla ;

Cevap : Volkan Bey..Her iki bacağınızda Varisleriniz varTedavi olmanızı tavsiye ederim.Tel 4219487


Adı Soyadı : Fatma bircan - Tarih : 2016-05-27 01:40:09

Soru : Hocam mrb ben yanlışlıkla saptanmıştır yazmışım. Oysa ki saptanmamıştır yazıyor sonuç ta..bide bu şekilde değerlendirme yaparmisin iz hocam.

Cevap : Fatma Hn..neticede sağda Varisiniz tesbit edilmiş Solda ise hastalık bulgusu yok..


Adı Soyadı : Fatma bircan - Tarih : 2016-05-25 23:48:51

Soru : Hocam mrb sol bacagimin diz altı şiş olduğu için dr Gittim utroson çekildi sonucu bilateral ana femoral ven popliteal ven Lümen açık lümende trombüs saptanmıştır. Tüm ven lerde kompresyona ve augmentasyona yanıt pozitif olup Lümen dolumu normaldir. Solunumda fazik normal paternde venöz akım mevcuttur. Sağ büyük safen ven çapı 3,5mm sol büyük safen ven çapı 3,4mm dir....valsalva manevrası ile sağ SFB'de ve büyük safen ven düzeyinde 8 saniye süreyle reflü akım işlenmiştir. .GENEL AÇIKLAMA sağ alt ekstememinte yüzeysel venöz yetmezlik bulguları. Hocam sol bacagim şiş diye gittim ama sağda problem görünüyor acaba benim sol bacagimda başka bi hastalikmi var başka dr gideyimmi ..hocam çok korkuyorum beni aydınlatırsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim hakkınızı helal edin.

Cevap : Fatma Hn..İzmirde iseniz Randevu alın durumunuzu klinik olarak değerlendireyim..


Adı Soyadı : Leman Aydın - Tarih : 2016-05-21 15:07:32

Soru : Hocam merhaba dopler sonucunda safenofemoral bilişkede ve safena magnada grade4 sfv grade 1yetersizlik.Vsm sisteminde varikoz yapılanmalar.dr modet 1000 mg ile bazen yenileniyor dedi.Tedavim nedir

Cevap : Leman Hn..Detaylı bilgi için tel 4219487


Adı Soyadı : Gülten doğan - Tarih : 2016-05-20 18:21:14

Soru : Sol CFV de 2 saniye süren.sağ CFV de 4 saniye süren.sağ safenofemoral birleşkede 4 saniye süren reflü akım saptandı. Bilateral VSM çamparı en geniş yerlerinde sağda 5.8mm.solda ise 5.5 mm dir Augmentasyonla akım şiddetlenmektedir. İncelenen tüm venüs sistemde lümenler açık olup kompresyonla kollabe olmaktadır.ameliyat olmalımıyım acaba .32 yaşındayım evliyim çocuğumun henüz yok ama düşünüyoruz.şimdiden teşekkürler hocam

Cevap : Gülten HN..her iki bacak toplar damarlarında Varis hastalığı mevcut Ameliyatız tedavi için tel.no 4219487.Daha detaylı bilgi için tel edebilirsiniz.


Adı Soyadı : MUHAMMET OKURKAN - Tarih : 2016-05-16 22:33:10

Soru : hocam sağ vsn valsava manevrası ile ileriderecede grade 3 reflü akımına bağlı venüs yetmezlk izlendiayrıca bileteral inguinal bölgede en büyüğü 16x7 mm boyutlarında hipokoik yapıda birkaç adet lam izlendi rapor bu anlamıne acaba ameliyat dedi doktor

Cevap : Sn.Muhammet..İleri derecede reflü Varis hastalığı demektir.Ameliyatsız yöntemlerle tedavi olabilirsiniz..


Adı Soyadı : Oscan - Tarih : 2016-05-16 03:09:57

Soru : Hocam sol ana femoral vende hafif sureçte yetmezlik var.nasıl tedavi olurum.ana femoral ven derin damarmıdır.

Cevap : Oscan....Ameliyatsız tedavi olabilirsiniz...


Adı Soyadı : Özkan kars - Tarih : 2016-05-15 18:55:06

Soru : İyigunler hocam. Dopplr sonucum .biteral olarak ana femoral venden baslanarak ana femoral derin ve yuzeysel femoral venler popliteal ven kural derin venler incelenmiştir.derin venöz yapılar normal kalibrasyonda olup lumen iç yuzeylerı duzenlidir.tronbozit bulgusu saptanmamiştır.SOL ANA FEMORAL VENDE VALSVASA UYGULAMASI İLE3 SANİYE KADAR DEVAM EDEN REFLÜ GELİŞMİŞTİR.her iki tarafta büyük safen veni açık olarak izlebdi.trınbozit bulgusu toktur.valsvasa utgulaması ile biteral safenofemorol bileskede 5 sn kadar devam eden buyuk safen venlerde yeryer hafif surevtereflu akım olusmajtadır.safen ven çaolaeu normal sınırdadır.kuçuk sfenler normaldir..SONUÇ.BİLETARAL SAFENOFEMORAL BİLESKE BÜYÜK SAFEN VENLER VE SOL ANA FEMORAL VENDE HAFİF SÜREÇTE YETMEZLİK BULGULARI...HOCAM NASIL TEDAVİ OLURUM AMELİYATMI yada LAZERLİ TEDAVİ OLURMU TESEKKURLR

Cevap : Özkan Bey...Ameliyatsız Laser yöntemi ve Köpük uygulama yöntemleriyle tedavi olabilirsiniz.Randevu için Tel 4219487


Adı Soyadı : Nizam atalay - Tarih : 2016-05-11 19:33:20

Soru : Distal augmentasyon manevrasi ile proksimlde artis saptandi vena safena magna proksimalinde valsalva mane rasi ile 1-2 sa iye suren reflu akimi izlenmis vena safena magna proksimal capi istirahatte 6,5 mm valsalva maneverasi ile 8.7 mm olcdu hocam amiyat olmam geremirmi

Cevap : Nızam Bey..ameliyat olmanız gerekmez Tedavi olmanız gerekir.Randevu için tel.4219487


Adı Soyadı : Dilara yetim - Tarih : 2016-05-10 17:11:14

Soru : BİLATERAL ALT EKSTREMİTEYE YÖNELİK YAPILAN VENÖZ+PERFORAN VEN DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İNCELEMESİNDE; Valvalsa ile; Sağ CFV kraniyal kesiminde 2-3 süren reflü akım, Sağ SFB de 2-3 sn süren reflü akım izlendi. Her iki VSM de kollateral vasküler yapılar izlendi. Cvbınızı bekliyorum hocam simdiden tesekkürler...

Cevap : Dilara Hn..Doppler neticesi Varisiniz tesbit edilmiş.Tedavi için Tel.4219487


Adı Soyadı : Bedriye ulus - Tarih : 2016-05-05 20:56:20

Soru : Hocam merhaba renkli dupleks sonuçlarım şöyle ; spontan bifazik kaudo - kranial akım pateni alınmakta, damarlar probla komprese olmakta, augmetasyona yanıt pozitif alınmaktadır.

Cevap : Bedriye Hn..Varisiniz tespit edilmiş.Klini olarak değerlendirmek amacıyla Randevu alınız.Tel.4219487..


Adı Soyadı : Ali gundogdu - Tarih : 2016-05-05 12:55:02

Soru : Yardimci olursaniz sevinirim dobler sonucumu yaziyorumvalsalva manevrasi ile sağ cfv de grade 2,sağ safenofemoral bileşkede grade 1 yetmezlik ile uyumlu ters yönlü akım elde edilmistir.

Cevap : Ali Bey..Doppler sonucu Varisiniz tespit edilmiş.Tedaviolmanız gerekir.Tel.4219487 Randevu alabilirsiniz.


Adı Soyadı : arif kaya - Tarih : 2016-05-04 17:06:02

Soru : Selam hocam inceleme her iki common femoral ben vena saphena magnanin CFV ye acilim lokalizasyonu bileteral superfisial femoral ven ve bilateral popliteal genlerde akim spontan solunumla fazik augmentasyon ve kompresyona cevap normaldir. İncelenen venöz yapılarda valsalva manevrası ile sağ SFJ ve sağ SFV de vasalva boyunca devam eden reflu saptanmistir. Tani:ı87.2 venöz yetersizlik (kronik)(periferik) Hocam bu sonuca gore iki bacagimada diz üstü varis corabi verildi ve kullanıyorum başka bir tedavisi varmidir omur boyu varis corabimi kullanmama gerekiyor.saygilarimla.

Cevap : Arif Bey..Doppler neticesi ileri derecede Varis hastalığınız var.Tedavi edilmeniz gerekir.Randevu için Tel 4219487..


Adı Soyadı : Fatma mercan - Tarih : 2016-05-04 11:59:59

Soru : Sol fasen ven proksimalde ~5,3 ,sag buyuk safen vem proksımalde ~3 mm mm'dir.sol diz eklemı medialde büyük safen ven ve baldır posterıyorunda küçük safen ven ile baglantılı ~2.3-4mm çapında yüzeysel variköz venler izlenmiştir. Sol opliteal fossa lateralinde yağlı doku içinde ayrıca popliteal ven ile bağlantılı ~5 mm çapında varriköz venöz yapıları izlendı. Dokotr bey bugun doktorum amaleyttaydı gostermedım ve kotu bısy olamsından korkuyorum soylermısınız lutfrm :'(

Cevap : Fatma Hn..Varislerinizin olduğu tetkik neticesi belirlenmiş Görsel olarakta rahatsız edici bir durum tedavisi gerekli..Kötü hastalık grubundan değildir.


Adı Soyadı : Gülten Kaya - Tarih : 2016-05-02 21:16:28

Soru : Selamlar ve Saygılar... Bacaklarımda bulunan varisler ile ilgili olarak çekilen Doppler sonuç raporu aşağıda olduğu gibidir. Buna göre bir doktor köpük tedavisiyle sorunun ameliyatsız çözülebileceğini, diğer bir doktor ise ameliyatın (kansız) şart olduğunu söyledi. Değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Sağ bacak: Sağ alt ektremitede ana femoral ven, yüzeysel femoral ven ve derin femoral ven ile popliteal vende duvar yapıları, lümen genişlikleri, akım özellikleri normal bulunmuştur. Solunumsal bifazite, sponton akım, kompressibilite, valsalvada çap artışı, distal kompresyon ile augmentasyon mevcuttur. Trombus ya da yetmezlik bulgusu görülmedi. Vena safena magnaya safeno femoral bileşkeden itibaren yüksek volümlü kontinü venöz reflü oluşmaktadır(Yüksek grade safen yetmezlik) Safen ven çapı bileşke düzeyinde çapı 12 mm ye ulaşan lokal anevrizmatik genişleme göstermektedir. Ven çapı uyluk orta segmentte 6.5 mm, distal segmentte 8 mm, krural düzeyde 7 mm dir. Krural seviyede çapları 3.5 mm ye ulaşan varis paketleri saptanmıştır. Sol bacak: Sol alt ektremitede ana femoral ven, yüzeysel femoral ven ve derin femoral ven ile popliteal vende duvar yapıları, lümen genişlikleri, akım özellikleri normal bulunmuştur. Solunumsal bifazite, sponton akım, kompressibilite, valsalvada çap artışı, distal kompresyon ile augmentasyon mevcuttur. Trombus ya da yetmezlik bulgusu görülmedi. Vena safena magmada yetmezlik izlenmedi. Vena safena parvada valsalvada oluşan yüksek volümlü reflü akım mevcuttur. Parva çapı popliteal bileşke düzeyinde 8 mm, distalde 6,5 mm dir(parva yeymezliği) Kruris proksimal ve orta segment posteralateralde parva trasesinde çapları 5 mm ye ulaşan multipl varis paketleri saptanmıştır. Krural derin venler açıktır.

Cevap : Gülten Hn..Varislerinizin tedavisi Laser ve köpük tedavileri kombine uygulanabilir.Randevu için 4219487


Adı Soyadı : Gokhann soykan - Tarih : 2016-05-02 11:07:37

Soru : Sonuc bilateral cfv degrade 2 yetmezlik -bilateral smv'de grade 2 yetmezlik -bilateral perforan venoz yetmezlik yardimci olabilirseniz cok sevinirim iyi calismalar

Cevap : Gökhan Bey..tetkik sonucu Varisiniz tesbit edilmiş. Randevu için tel.ediniz.


Adı Soyadı : ÖZLEM ULUS - Tarih : 2016-05-01 17:53:54

Soru : Hocam merhaba . annemin sol bacağında bir ağrı vardı yolda yürürken zorlanıyordu doktora gitti sonuç şu : sol popliteal fossa düzeyinde 3 cm çağında baker kisti izlendi. çok merak ediyorum kötü bişey mi yardımcı olun lütfen.

Cevap : Özlem Hn.. Her kesde olabilecek bir oluşum ..Merak etmeyin.Tedavisi de basittir..


Adı Soyadı : abdulmustafa akturk - Tarih : 2016-04-29 11:47:49

Soru : renkli doppler usg sağ uyluk anteromedialde patolojik genişlikte perforan ven izlenmiştir Sol BSV baldır distalde augmentasyon testi esnasınıda reflü ve ve bu ven ile ilişkili az sayıda varikoz venler izlenmektedir ne anlama gelıyor ve ne yapmam lazım 3 ,doktor da ayrı ayrı cevap verdi biri varis corabı daflon ilac :(diger doktor ise coraspin daflon,kan sulandırıc iğne 20 tane yazdı(diger doktor da amelıyat dedi belden aşagı anestezi ile ilac ile olmaz dedi saygılarımla

Cevap : Abdulmustafa Bey..Ameliyatsız yöntemlerle tedavi imkanınız var Tel ile randevu alınız 4219487


Adı Soyadı : Yasin Yılmaz - Tarih : 2016-04-28 23:45:32

Soru : BİLATERAL ALT EKSTREMİTE VEN DOPPLER Yatar pozisyonda,derin ven trombozuna yönelik incelemede; İki tarafta ana ve eksternal iliak;derin ve yüzeyel femoral;popliteal ve derin krural venlerin kranial segmentinde anlamlı yapısal ve hemodinamik patoloji saptanmadı. İncelenen segmentlerde akut fazla derin ven trombozu saptanmadı. Erekt postürde yapılan yetmezlik bakısında; Femoral venden saphena magnaya valsana ile sağga devamlı,solda 5 sn süren reflü saptandı. Sol popliteal venden vena saphena parvaya normal solunum ve valsalva ile reflü saptanmadı.Sağda VSP ye valsalva ile 3 sn süren reflü saptandı. Perforan venlerde ektazi saptanmadı. Rapora göre tedavi şeklimiz nasıl olmalı?

Cevap : Yasin Bey..Tedaviniz ELT VE köpütedavisi olmalıRandevu alabilirsiniz..Tel 4219487


Adı Soyadı : beşire altın - Tarih : 2016-04-28 11:28:56

Soru : hocam meraba..size bi sorum olacak ben ilaç olarak daflon 500 mğ kullanıyorum bide ecopirin 150 mğ kullanıyorum 2 ay oldu ve bacaklarım çok ağrıyor geçmedi iki doktora gittim bişey olmaz dediler sizce ne yapmalıyım..şimdiden teşekürler.

Cevap : Beşire Hn..Varisleriniz için verilmiş ilaçları içmek yerine varislerinizi tedavi ettirin..


Adı Soyadı : beşire altın - Tarih : 2016-04-26 13:53:02

Soru : sağ safenofemoral bileşkede grade 1 reflü izlenmektedir.sağ vsm diz seviyesinde hafif genişleme mevcuttur çapı 7,7mm bunun için bi öneriniz varmı şimdiden teşekkürler..

Cevap : Beşire Hn..Varis hastalığı oluşmuş bu nedenle tedavi olmanızda fayda var.Varis corabı bu durumun ilerlemesini önler.


Adı Soyadı : Murat Celepoglu - Tarih : 2016-04-24 18:03:28

Soru : Dr bey durumumu defalarca yorumladiniz çok teşekkür ederim.Ama gittiğim doktorlarlarda bunun derin toplardamarin kaçırmayın var bunun için care yok gibi bilgi aldım özellikle kspali havalarda veya ayakta çık durduğumuz ağrım artıyor. Bunalimdayim Dr bey bir cümle cevap verirseniz sevinirim

Cevap : Murat Bey...Randevu alın Tel..4219487..Durumunuzu değerlendiriyim..


Adı Soyadı : utkan talip kolsuz - Tarih : 2016-04-18 17:43:55

Soru : merhaba, Dr.bey rica etsem bana bir konuda yardımcı olabilirmisiniz babanemin ayağına tromboze teşhis konuldu raporda sol alt ekstremite arterial renkli doppler us sol alt ekstremitede ana femoral aeter açık izlenmiştir.(tromboze)yüzeyel femoral ertel distal kısmında akım izlenemedi.(tromboze)sol alt ekst.popliteal arter tibialis ant-posterior arter ve dorsalis pediste akım izlenmedi.tromboze yazıyor.Doktorlar kesilecek diyor babanem 95 yaşında yatalak kalp hastası ayak kesilmeden narkozsus bir tedavisi varmıdır.şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : Utkan Bey.. Lokal anestezi ile yapılacak tedavi yöntemleri var..Ancak hastanızın yatalak olduğundan bahsediyorsunuz.tedavi başarılı olsada ayağa kaldırma olanağı olmadığına göre..Zor bir karar ama yaşamı devam ettirmek için bu durumda Uzvu feda etmek karaı vermek gerekir..Geçmiş olsun..


Adı Soyadı : Tacettin Özden - Tarih : 2016-04-18 16:33:30

Soru : Sağ vsm de uyluk duzeyinde grade 4,sol vsm de grade 2 yetmezlikle uyumlu reflü akım mevcuttur. Her iki cvf de sfv de septasyon tarzında kronik trombuse ait görünüm izlemiştir. Sağ cfv de grade 1 sfv de dfv de grade 3-4 sol cfv de grade 2-3 sol sfv de grade 3-4 yetmezlik uyumlu reflü akım izlenmistir.Bugün doktor kalp ve damar cerrahina randevu al dedi neden demiş olabilir

Cevap : Tacettin Bey..tedavi olmanız gerekir Tel ..4219487 randevu alınız..


Adı Soyadı : Damla Atakat - Tarih : 2016-04-18 14:56:13

Soru : Doktor Bey merhaba, doppler testim sonucunda 2 ayrı doktora göründüm ve farklı görüşler aldım. Doktorlardan biri tedavi edilmeli derken diğeri tedavi edilemez ameliyatla reflü kapatılmaz dedi. Kafam çok karışmış durumda. Doppler testi sonucunu size yazıyorum,görüşünüzü rica ediyorum: "Sağ tarafta ana femoral venden vena safena magnaya valsalva ile reflü izlendi.Vena safena magna proximal segmentleri açık izlendi. Her iki tarafta popliteal venden, vena safena parvaya valsalva ile reflü saptanmamıştır. Sonuç:Sağda safenofemoral yetmezlik." Konuyla ilgili yardımcı olursanız çok sevinirim. Çok teşekkürler.

Cevap : Damla Hn..SAĞDA Reflu akım Varis hastalığını belirtisidir.Tedavisi tabikide vardır..Randevu alınız..


Adı Soyadı : merve dagdeviren - Tarih : 2016-04-15 23:07:50

Soru : tekrar rahatsız ediyorum ama renkli dopplerin tamamını yazıyorum . Sol Vsm capı uyluk proksimalinde 2.3mm olup tüm trase boyunca incedir. inceleme dahilinde sol inguinal bölgede 22x7mm boyutlarında reaktif özellikte Ln mevcuttur. Sol uyluk distalinde posterior kesimde hastanın sikayeti olan bölümde yaklaşık 2 cm lil alanda zayıf ve defektif renkli dolum gösteren lümende ekojen bantlar içeren subakut-kronik trombofilebit içeren non safeöz variköz ven-AVM ayrımı yapılamayan hipoekoik kistik oluşum mevcuttur. Ancak daha ziyade non safenöz variköz ven düşünülmektedir . Valsalve ile venöz yapılarda reflü, dilate perforan ve ven variköz ven saptanmadı .

Cevap : Merve Hn..cevabı acıklamayı yaptım .Detayını Dr.unuzdan öğrenin...


Adı Soyadı : merve dagdeviren - Tarih : 2016-04-15 13:52:17

Soru : sol VSM capı uyluk proksimalinde 2.3mm olup tüm trase boyunca incedir . inceleme dahilinde sol inguinal bolgede 22x7 mm boyutlarında reaktif ozellikte LN mevcuttur . iyi gunler cevaplarsanız cok sevinirim

Cevap : Merve Hn..Görünürde uyluk bölgenizde Varis oluşmuş.Ayrıca kasık bölgenizde Kasık Lenf nödülünüz irileşmiş.Enfeksiyon belirtisi olabilir


Adı Soyadı : Gülçin kurtuluş - Tarih : 2016-04-15 00:38:39

Soru : Rapora göre tedavi nasil olmali? Ameliyattan baska secenek varmi? İlgilendiginiz icin tesekkurler?

Cevap : Gülçin Hn..Tedavi olmanız gerekir.Ameliyatsız tedavi yöntemleri uygulamalı ...Laser Köpük tedavi..gibi


Adı Soyadı : mahir demir - Tarih : 2016-04-13 19:17:59

Soru : Merhaba hocam soruma yardımcı olurmusunuz geçenlerde doppler çektik sonuç : sağ vsp kalibrasyonu 7,3 mm ölçülmüş artmış sağda vsp valsalva manevrasi boyunca reflü akımı Solda yüzeysel femoral bende valsalva manevrası ile valsalva boyunca reflü akım izlenmiştir diyo ne yapmaliyim sizce ameliyat gereklimi ??

Cevap : Mahir Bey..anlaşılan her iki bacağınızda Varisleriniz var.Ameliyat olmadan Laser ve veya köpük tedavi yöntemleri ile tedavi olabilirsiniz


Adı Soyadı : gülçi kurtuluş - Tarih : 2016-04-13 12:58:04

Soru : alt ekstremite venöz sistem rdus tek taraflı: her iki alt ekstremite derin venöz sistemi ortak femoral venden distalde trifurkasyon seviyesine kadar patent olarak izlenmektedir. kompresyona ve augmentasyona yanıt tamdır. tromboz bulgusu saptanmamıştır. sol vena safena magnada safeno-femoral bileşkede valsalva ile anlamlı reflü saptandı(4 sn.den uzun süreli). sol vena safena magnanın bileşkedeki çapı 11.5 mm , diz lokalizasyonunda 6.5 mm dir. sağ vena safena magnada anlamlı reflü saptanmadı. küçük safen ven kalibrasyonları olağan sınırlarda olup lümenlerinde valsalva manevrası ile reflü akım izlenmedi. sol alt ekstremitede vena safena magna ile ilişkili yüzeyel variköz venler mevcuttur. derin venöz sistemde valsalva manevrası ile reflü akım izlenmemiştir. sol kruriz medialde, medial malleolün 10 cm proksimalind perforan vende dilatasyon (2.5 mm ) valsalva ile anlamlı reflü akım ( 1.6 sn süreli ) izlendi.

Cevap : Sn.Gülçi...Raporunuzu okudum..sizde okudunuz elbette ...Ne sormak istiyorsunuz ??


Adı Soyadı : NİSAN ALTAY - Tarih : 2016-04-06 17:42:25

Soru : Merhaba, sol bacağımda diz altı kısmında şişlik, yanma hissi ısı artışı oluşması sebebi ile doktora gittim, dobler sonucu normal dendi ve herhangi bir tedavi uygunlanmadı.fakat şikayetlerim devam ediyor, son günlerde sıcaklıkların artması sebebi ile daha da dayanılmaz dereceye ulaştı, gerginlik tipinde bir rahatsızlık yanma ısı artışı baldıra uzanmaya başladı. lütfen bana yardımcı olunuz. (dobler: sol vena safena parça lümen çapı 3,1mm, sol vena safena parva lümen çapı1,8 mm

Cevap : Sn Nisan..size yardımcı olabilmem için durumunuzu klinik olarak değerlendirmem gerekir. Tel. ederek randevu alınız


Adı Soyadı : Miraç Güngör - Tarih : 2016-04-06 15:06:28

Soru : Reha bey merhaba ben 3 ay önce bacaklarımda şişlikler nedeniyle gittim lenfödem tanısı konuldu doxium ve ödem çorabı verildi ve alt ekstremite arteriyel sistem RDUS ve alt ekstremite venöz sistem RDUS istendi BİLATERAL ALT EKSTREMİTE ARTERİAL DOPPLER İNCELEMESİ Bilateral CFA SFA,DFA,popliteal arter kalibrasyon,intimal kalınlıkları tabiidir. Posterior,anterior tibial arter ve dorsalis pedis arter kalibrasyonları intimal kalınlıkları tabiidir. RDUS incelemede lümen içerisinde belirgin stenoz lehine bulgu saptanmamıştır. Spektral analizde akım patterni trifazik olarak ölçülmüştür. BİLATERAL ALT EKTREMİTE VENÖZ DOPPLER İNCELEMESİ Bilateral CFV,SFV,DFV ve popliteal ven kalibrasyon-kompressibiliteleri tabiidir. Bilateral v.safena magna, v.safena parva kalibrasyon-kompressibiliteleri tabiidir. RDUS incelemede, Spontan venöz akım mevcut olup solunumla faziktir Lümen içi patoloji saptanmamış olup spektral analizde akım paternleri tabiidir. Valsalva ile venöz reflü akım saptanmamıştır. Bilateral popliteal venlerin augmentasyon testine yanıtı pozitiftir.

Cevap : Mıraç Hn..durumunuzu klinik olarak değerlendirmem açısından yapılan tetkiklerle randevu alın gelin


Adı Soyadı : BEKİR ALKİM - Tarih : 2016-04-04 17:12:43

Soru : Bir aydan beri iki bacagimdaki toplardamarlar iyice belirginleserek, yanma ve agrilar yapmaya basladi..Ayak bileklerimin iclerinde yogun olmak uzere dizlere kadar kılcal damarlarda dahil olmak uzere gözle görülur bicimde damarlar kabarik ve derinin hemen altinda rahatca gorulecek şekilde rahatsiz ediyor..Yanma bileklerde daha cok olmak uzere devam ediyor..Doppler cekimi sonucunda ( ters akím veya safen venöz sisteme kacíş saptanmadí, normal alt eksteremite venoz bulgular) sonucu cikti.Sonuc iyi cikti ama ayaklarda yanmalar ve kabarik damar göruntuleri ile varisler yerinde duruyor.Bu arada úrik asitim yuksek, gut icin Urikoliz kullaniyorum 3 yildir...Trigliseritimde 310....Ne yapmam gerekir, agri ve yanmalari azaltip, varisleri de en azindan bu durumda tutabilmek icin...Tesekkur ederim simdiden..

Cevap : Varislerinizin tedavisi gerekli


Adı Soyadı : serkan bulut - Tarih : 2016-04-02 21:30:29

Soru : Valsalva manevrasi ile sag cfv vsm bileskesinde grade 2 sag cfv de grade 3-4 sol cfv vsm bileskesinde grade 3 -4 sol cfv de grade 3-4 ve sol dfv de grade 1-2 venoz yetmezlikle uyumlu revers akimlar ozlenmektedir bu yazanlar ameliyati gerektirir mi tedsvi sekli nedir... hocam

Cevap : Serkan Bey..tedavi olmanız gerekir.AMELİYATSIZ TEDAVİ YÖNTEMLERİNİ SEÇİNİZ. TEL:4219487


Adı Soyadı : Dilek gültekin - Tarih : 2016-04-02 12:42:38

Soru : Merhaba hocam, ben yürürken kesiliyorum ve bacak kaslarımda ısı artışı oluyor.Renkli Doppler Us sonucumda: Biteral common iliak,eksternal iliak,common femoral,Süperficial femoral venler adduktor kanala dek izlenmiştir.Bu venlerde spontan,kranial yönde akım mevcuttur. Anterior ve posterior tibialis ile peroneal ven çiftlerinin proksimal bölümleri normal anatomik genişliktedir.Lümen içi patoloji saptanmamıştır.Bu venöz yapılarda spontan akım görülmemiştir,ancak augmentasyon ile akım mevcuttur.Supine pozisyonunda yapılan incelemelerde venöz yapıların kompresyona ve augmentasyona yanıtları pozitiftir. Hocam bu sonucu rica etsem yorumlayabilirmisiniz.Bacaklarımda varis var mı ?

Cevap : Dilek Hn..Varis başlangıcı şikayetleriniz var..Varis corabı giyin..


Adı Soyadı : nuray v - Tarih : 2016-04-02 10:58:40

Soru : merhaba hocam , renkli doppler US tetkikinde; sol vena safena magna bileske distalinde çapi 6mm daha distal uyluk segmennte çapı 4.6mm ,VSM CFVbileskesinden itibaren VSM nin uyluk vecrral tüm segmentlerinde valsalva ile 6 sn'den uzun süren IV kontinü reflü akim saptanmistir . Sol VSP çapı 2.3 mm dir Sağ vena safena magna bileske distalinde capi 6mm daha distal uyluk segmentte çapı 4.2 mm dir. VSMCFV bileskesinden itibaren VSM nin uyluk ve crural tüm segmentlerde valsalva ile 6 sn den uzun suren grade IVkontinü reflü akim saptanmistir .bu sonuçlara gore rahatsizligimin boyutunu ogrenebilirmiyim .Tesekkur ederm

Cevap : Nuray Hn.. Tedavi olmaklık safhasındasınız..


Adı Soyadı : sait ede - Tarih : 2016-03-28 20:18:48

Soru : varisten sağ ayağımda ultrasonsonucu çapı 5 mm ne demek

Cevap : Sait Bey..sorunuz yetersiz...


Adı Soyadı : sevgi ceylan - Tarih : 2016-03-28 19:11:34

Soru : iyi gunler hocam benim esimin sol bacaginda varis damarinda kan pihtilasmasi var aralik ayinda 30 kan sulandirici igne berildi igne bitiminde coumadin 5mg hap verildi 3 aydir bun ilaci kullaniyor ilk ay ilacin inr si 2.20 cikti simdiyse 1.84 oldu ve 3 gundur ayaginda agri var yurumekte zorlaniyor coumadin ilac bu agrida ne kadar etkili sizce bide bu agriya bu tedavi dogrumu yardimci olurmudunuz

Cevap : Sevgi Hn..son durumunuzu Klinik olarak değerlendirmek gerekir.Randevu alınız


Adı Soyadı : Merve durmuş - Tarih : 2016-03-26 18:34:40

Soru : Merhaba hocam ben sol ayağımda şişlik sikayetiyle doktora gittim.dobler sonucum şöyle: sol SFV de grade 3 yetmezlik ile uyumlu reflü akım izlenmistir. Doktor varis çorabı kullanmam gerektigini söyledi. Varis çorabınin ayagimdaki sisligi gecirmeyecegini ama ilerlemesini onleyecegini söyledi.surekli varis corabini kullanmak istemediğimden cerrahi veya baska tedavi önerebilir misiniz tesekurler...

Cevap : Merve Hn.. tedaviniz için Cerrahi tedavinin haricınde Laser ve Köpük tedavileri vardır.Randevu alabilirsiniz. Tel..4219487


Adı Soyadı : Birgül Alpay - Tarih : 2016-03-25 22:59:54

Soru : Merhaba hocam 2 sene önce sol bacakta lazer ve sonrası köpük ile varis tedavisi oldum. Sorunum yoktu sürekli araba kullanıyorum debriyaj Baskısı ve Primolut n ilaç 12 günlük Kullanım sonucu 20 gündür üst baldırımda kramplar diz bölgesinde kızarıklık dizaltı baldırda ağrı vs gibi şikayetlerle ilk doktoruma gittim. Çekilen doplerde femoropoliteal derin venöz sistemde VSP de valsalva manevrasıyla grade IV Reflü izlenmiştir çıktı doktorum modet ve Ecopirin verdi pıhtı yok göllenme var damarları kuvvetlendirelim ve göllenme pıhtı yapmasın dedi. Uzun Süreli ayakları yukarı kaldırıp dinlenme ve yaza kadar varis çorabı verdi. Bugün başka bir doktora gittim oda önceki lazerden kasıkta kaçak kaldığını alt baldırda kaçak olduğunu 3 ay daflon ve varis yarım çorap kullanımı verdi radyofrekans yaparız dedi kafam karıştı ne yapmalıyım

Cevap : Birgül Hn..Doppler neticesi Dr.unuzun dedikleri doğrudur.Durumunuzu değerlendirmem için Randevu alabilirsiniz.Tel..4219487


Adı Soyadı : Fatma yavuzarslan - Tarih : 2016-03-25 13:13:13

Soru : Hocam bana verdigininiz cevapla beni cok mutlu ettiniz ben ameliyat beklerken sadece variz corabiyla ilerlemesini onliyebilecegimi soylemeniz soylemeniz sanki dunyaya yeni geldim gibi oldum cok sagolun hocam size birsey daha danisabilirmiyim variz corabi dize kadarmi yoksa uzunmu olmali ve bide bunlarin olcusu varmidir tek bacakta reflu olduguna gore diger bacagada varis corabi giymelimiyim bana zaman ayirip cevapverdihiniz icin cok tesekkurler allah sizden razi olsun saglikli mutlu bol kazancli bir yasam dilerim .

Cevap : Fatma Hn...Kilotlu Varis corabı gıymenız uygun olur..6 ayda bir kontrolarınızı yaptırın..Basıncı 280 den olsun..


Adı Soyadı : Asiye Karagöz - Tarih : 2016-03-24 16:40:54

Soru : İyi günler hocam ultrason girdim kafam karıştı.sağda VSM çapı en geniş yerinde 3.5 mm dir solda VSM proksimal kesimde kapak yetmezliğine bağlı 2.3 sn lik reflü akım mevcuttur. Bu segementte VSM çapı hafif artmış olup 4.2 mm olarak ölçülmustur. sol uyluk proksimal later kesimde subkutan yağlı doku içerisinde 5mm çapında belirgin hipoekoik solid kitle lezyonu mevcut olup ilk planda fibrom lehine değerlendirilmiştir. hocam bir cvp verseniz ne anlama geldiğini çok memnun olurum.birde hocam ayaklarım kasilmalar oluyor bir parmakları hareket etiket diyerlerin ertiremiyorum.cvp bekliyorum lutfen

Cevap : Asiye Hn.. Sol bacak toplar damarlarınızda genişleme dolayısıyla Varis oluşumu var..Ve ayrıca gene solda hıpoekoık kitle tarzında ifade edilen bir bulgu var..Klınık olarak muayene olmanızda fayda var Tel..4219487


Adı Soyadı : Fatma yavuzarslan - Tarih : 2016-03-24 15:37:43

Soru : Sol venamagnada valsavla maevrasisirasinda safenofemoral bileske, diz ustu sevilerde grade 3_4 reflu izlenmistir solvena safena magnada ven capi safenofermoral bileske duzeyinde 5.5 mm .diz seviyesinde2.9 mm kruralde1.1 mm olculmustur trombus izlenmedi varikoz pake saptanmadi hocam degerlendirebilirmisiniz tesekkurler iyi calismalar

Cevap : Fatma Hn..Sol bacak toplar damarlarınızda Varis iniz var Ancak başlangıc safhasında Varis corabı giyerek ilerlemesine mani olun..


Adı Soyadı : ZEYNEP ÖZKALP - Tarih : 2016-03-22 16:53:14

Soru : Sayın Hocam Eşimin Sağ alt ekstremite venöz doppler incelemesi aşağıdaki gibidir. Tedavisi mümkün müdür? CFV, SFV, DFV, POP-V normal anatomik seyir ve lokalizasyonludur. İntraluminal sonopatolojik görünüm, CDI ile dolum defekti saptanmadı. Venöz cidar kalınlığı tabidir. Sağ VSM ile İlişkili yer yer variköz venler mevcuttur. Sağ VSM CFV bileşkesinde valsalva manevrası ile grade 4 yetmezlik mevcuttur. Sağ SFV proksimal kesiminde valsalva manevrası ile grade 4 yetmezlik mevcuttur. Erekt postürde sağ VSM çapı 9,2 mm ölçülmüştür. SAĞ CFV SFV DFV POP-V VSM VSP Spontan, fazik akım + + + + + + Kompresyon + + + + + + Augmentasyon + + + + + + Valsalva ile reflü - + - - + -

Cevap : Zeynep Hn...Eşinizin sağ bacağında ileri derecede Varis hastalığı mevcut..Tedavisi tabiki mümkün ameliyatsız tedavi için Tel..4219487 bilgi alın..


Adı Soyadı : Inci Konak - Tarih : 2016-03-21 20:48:00

Soru : Sayın hocam sağVSP kalibrasyonu artmış düşük akımlı devamlı reflü akımi mevcut VSP kalibrasyonu artmış 7mm olarak ölçüldüVSPden ayrılan yüzeylerde genişleme olmuş doktorum ameliyat dedi sizin bilginizi almak istedim teşekkürkler

Cevap : İnci Hn..Yapılan tetkikin değerlendirmesi:SDağ bacağınızda Varisiniz var:Tedavisi Laser ve Köpük uygulamaları ile olur.Randevu için Tel..4219487


Adı Soyadı : Canan Ayaz - Tarih : 2016-03-18 11:55:15

Soru : CFV de grade 1 yetmezlik SMV de grade 1 yetmezlik CFV 1 de reflu kan akımı oluştu bu durumda ne yapmam gerekiyor

Cevap : Canan Hn..Randevu için tel..0232 4219487


Adı Soyadı : kübra uyar - Tarih : 2016-03-18 10:37:09

Soru : Hocam ben bugün ultrason çekildim sonucunda valsalva manevrası ile sağ vsm grade (safeno femoral bilsekede 3.9 mm) sağ afv de grade 1 ( 6.4 mm) reflu tespit edilmiştir yaziyo sizce nedir tedavisi

Cevap : Kübra Hn..Sağ bacağınızda varis hastalığınız tesbit edilmiş..Tedavisi ameliyatsız yöntemlerle olacaktır.Randevu için 0232 4219487


Adı Soyadı : ibrahim ibrahim - Tarih : 2016-03-16 18:43:40

Soru : Hocam merhaba, İnceleme 6-11 mhz lineer prob ile yapılmıştır. Ultrason sonucumda vasalva manevrası ile sağ VSM 'de grade 4, CFV 'de grade 3, SFV grade 2 ve Pop-V 'de grade 4 reflü akım saptanmıştır. Solda reflü akım izlenmedi. Sağ VSM çapı 4,2 mm, sol VSM çapı 2 mm ölçülmüştür. Sağ kruris medial kesimde proksimalde 4,9 mm çapa ulaşan tortize venöz yapılar izlendi. Bu durumda ne yapmam gerekir. Yurtdışındayım. Ameliyat gereklimidir?

Cevap : İbrahim Bey..Tedaviniz Laser veya Köpük uygulaması şeklinde olur..Ameliyat gerekmez.


Adı Soyadı : Esra Can - Tarih : 2016-03-15 15:16:56

Soru : Merhabalar Hocam, yapılan sağ alt ekstremite venöz doppler us incelemesinde, valsalva manevrası ile vena femoralis kommunisten vena safena magnaya vsm ve vena safena magnada diz seviyesine kadar grade 4 reflü akım saptandı. kruriste vena safena magnaya dökülen yüzeysel venöz kollateraller sonucu alındı. Zaten sağ bacağımın diz arkasında nohut tanesi şeklinde 3 adet nokta belirmişti. Korkum daha da ortaya çıkmaları,ne yapmalıyım? ameliyat olmalı mıyım?

Cevap : Esra Hn..Varis hastalığınızın ameliyatsız tedavisi mümkün.Bilgi için tel 0232 4219487


Adı Soyadı : Esra Balaban - Tarih : 2016-03-11 11:19:38

Soru : Ellerim şişiyor ve aynı şikayetler kollarımdada var bunun için ne yapmalıyım sizce bacaklarımdaki problem kollarımdada olabilirmi?

Cevap : Esra Hn..Kollarınızdaki şikayetler içinde Boyun omurlarının filmini çektirebilirsiniz.Kollarda varisle ilgili şikayetler nadirdir.


Adı Soyadı : Esra Balaban - Tarih : 2016-03-11 10:09:26

Soru : Merhaba, bilateral alt ekstremite venöz renkli doppler US sonucunda bulgular Gri modda ana,derin, yüzeyel femoral, popliteal, tibioperoneal, tibialis posterior, vena safana magna ve perforan venlerin duvar yapısı, lümen içi ekojenitesi ve çapı doğaldır. Tüm venöz yapılar basmakla tam dağılmakta ve solunumsal normal volumetrik değişiklikler göstermektedir. Renk modunda dinlenme durumunda tüm venöz yapılarda dinlenme durumunda düşük hızda ve normal yönde spontan monofazik akım izlenmiştir. Akım solunum fazlarına göre değişiklik göstermektedir. Augmentasyon ile tam yanıt alınmıştır. Valsalva manevrası ile sağ VSM' de segmenter evre 2 yetmezlik ile uyumlu reflü akım mevcuttur. VSM çapı en geniş yerinde 4.5 mm ölçülmüştür. Sol VSM normaldir. Sonuç- yorum: Sağ segmenter evre 2 yetmezlik. Bu sonuca göre Reparil jel ve Doxium 500 verildi. Ancak kafama takılan şey, bu ilaçların etkisi ağrı ve ödemi gidermekmidir yoksa tedavi etmekmidir? Problem tek bacakta gözüküyor ancak ben sıkıntıları her iki bacakta eşit yaşıyorum. Hatta her iki kolumdada aynı sıkıntılar aynı derecede. Devlet hastanesinde kalp damar cerrahına kollarımdada aynı şikayetler var dediğimde kollar için doppler yazmadı ve kollarda pek olmaz deyip ilaçları yazıp gönderdi. Ne yapmalıyım?

Cevap : Esra Hn..Sağ bacak toplar damarlarınızdaVaris hastalığı var...Her iki bacak şikayetiniz için Bel omurlarının durumunuda tetkik ettirin.Varis tedavisi için tedavi Laser ve veya köpük uygulamaları yapılır.Verilen Recete şikayetlerinizi hafifletebilir.


Adı Soyadı : Mehmet Hanifi öztürk - Tarih : 2016-03-01 17:58:54

Soru : Bilateral vsp de proksimalde çap artışı

Cevap : .....


Adı Soyadı : Seçkin kaygu - Tarih : 2016-02-27 22:11:30

Soru : Hocam öncelikle hayırlı aksamlar hocam hastaya ultrason sonucunda sol ayak bılegı medial kesimde yaygın dilate tortıoze tübüler yapılar izlendi(veriköz veriler?) sol ayak bılegı etrafında lenf ödem ile uyumlu görünüm izlendi diye yazıyor hocam bu hasta 3 sene önce varız var dendi ve de menüsküs den ameliyat oldu ardından damar tıkanıklıgı başladı hocam üç senedir bu hastalıkla mucadele ediyoruz siz nasıl bır tedavi önerirsiniz

Cevap : Seçkin Hn..hastanızı görerek bulguları değerlendirmem gerek..Randevu alınız Tel.0232 4219487


Adı Soyadı : Seher avcı - Tarih : 2016-02-27 12:08:19

Soru : Sağ ana femoral vende valsavla ile kısa süreli reflü akım izlenmiştir Sol safen ven çapı SFJ düzeyinde 5.8 mm, dizde 2.1mm ölçülmüstür Sağ safen ven çapı SFJ düzeyinde 5.6mm 2.1mm ölçülmüştür. Tedavisi nedir hocam şimdiden teşekkürler

Cevap : Seher Hn..Sağ bacak toplar damarınız Varis şeklinde genişlemiş..Solda başlangıc..Tedavisi ameliyatsız yöntemlerle ...Randevu alabilirsiniz..


Adı Soyadı : Seher avcı - Tarih : 2016-02-27 12:08:05

Soru : Sağ ana femoral vende valsavla ile kısa süreli reflü akım izlenmiştir Sol safen ven çapı SFJ düzeyinde 5.8 mm, dizde 2.1mm ölçülmüstür Sağ safen ven çapı SFJ düzeyinde 5.6mm 2.1mm ölçülmüştür. Tedavisi nedir hocam şimdiden teşekkürler

Cevap : ..


Adı Soyadı : bilge sayın - Tarih : 2016-02-26 20:35:51

Soru : merhaba hocam;öncelikle vermiş olduğunuz bilgi için teşekkürler...benim sol kalçadan başlayan ağrılarım mevcut fakat sol diz kapak arkasındaki varisler baya bir iri ve yeşil renkte..ben ağrıyı varislere bağlayıp kardiyoloji ye gittim fakat varislerden kaynaklı bir ağrı olmadığını söylediler..

Cevap : Sn.Bilge...ağrıyı ceken bilir..Varis bir hastalıktır.o halde Varisinizi tedavi edelim.Bu durumda Ben klinik olarak sizi muayene etmek isterim..


Adı Soyadı : Recai yılmaz - Tarih : 2016-02-26 13:39:46

Soru : Sağ SFB çapı 6 mm, diz üstü seviyede sağ VSM çapı 5 mm ölçülmüştür. Sol SFB çapı 6 mm,diz üstü seviyede sol VSM 4 mm ölçülmüştür. Valsalva ile: sol CFV ve SFB de sürekli, sağ SFB de 1-2 sn süreli reflü akımı izlenmiştir. Doktorum ilerlemiş olduğundan dolayı ameliyat olmaz dedi.ameliyatsız tedavisi mümkünmü? Veya herhangi bir tedavisi. Şikayetlerim: uzun süreli oturma ve çökmelerde şiddetli karıncalanma ve bacaklarımda ağırlık hissi. Şimdiye kadar Ağrı'larım çok fazla olmadı.

Cevap : Recai Bey..Varisleriniz tedavisi ameliyatsız yöntemlerle mümkündür.Randevu için 4219487 tel


Adı Soyadı : Selma Gümüş - Tarih : 2016-02-25 20:17:30

Soru : Merhabalar hocam,valsava manevrası sonrası sol VSM de her iki popliteal vende sağ vsp de ve uyluk orta kesim seviyesinde sol perforan venlerde valsalva boyunca hafif şiddetli reflu saptanmıştır.sol VSM çapı valsalva öncesi 3.0mm sonrası 6.2 mm dir.Isimin geregi 8 saat ayaktayim sol ayagim yururken zorluyor degerlendirirseniz sevinirim.

Cevap : Selma Hn..Sol bacak toplar damarlarınızda Varis bulguları müsbet.Tedavi görmeniz gerekir..


Adı Soyadı : BİLGE SAYIN - Tarih : 2016-02-25 19:40:36

Soru : MERABA HOCAM .SAĞ VE sol alt ekstremite ana femoral,derin femoral,superfisiyal femoral ven,vena safenamagna,popliteal ven,vena safena parva anekoik olup patenttir.Trombüs formasyonu saptanmadı.Augmentasyona yanıt pozitiftir.Sağ ve saol alt ekstrimiteye yönelik incelemede valsalva manevrası ile yüzeyel sistemde de derin venöz sistemde de reflü saptanmamıştır. rica etsem cevaplayabilir misiniz ?

Cevap : Bilge Hn..yapılan doppler tetkiki neticesi bulgular normal ..Şikayetleriniz nelerdir..?


Adı Soyadı : hanife bal - Tarih : 2016-02-24 21:36:21

Soru : Merhaba hocam iki yildir ayaklarimda varis olustu doktora gitdim doblar cekildim sonuc bilateral derin venoz valsafla manevrasinda her iki CFV 1 feflu kan akimi olustu bilateral SMV garde 1 yetmezsizlik .sol SPV de grade 1 yetmezsiklik. Bilateral perforan venuz yetmezsizlik hocam bu sonuclar ameliyat olmami gosteriyormu

Cevap : Hanife Hn..Tedavi olmanız gerekir.Ameliyatsız tedavi yöntemleri..Laser ve veya köpük tedavi yöntemleri uygundur.Randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : taner sarı - Tarih : 2016-02-22 09:36:28

Soru : iyi günler doktor bey annemin sol bacağında grade 3 reflü var denildi ultrason sonucunda doktorumuz ameliyat ederek damarın alınması gerektiğini söyledi ancak annemin asıl şikayeti otorurken sanki damarlarım çekiyor diyordu bu durum bel fıtığının etkisinden de olabilirmi yada bu varis ameliyatını olsa faydası olurmu ayağınada kramplar giriyor.teşekkürler

Cevap : Taner Bey..Varis tedavileri amelıyatsız Laser ve Köpük uygulaması yöntemleriyle olur..Ancak Bel fıtığının da olması şikayetlerinin bir kısmını teşkil ediyor sanırım.Durumu klinik olarak değerlendirmekte fayda var.Randevu alabilirsiniz.Tel:0232 4219487


Adı Soyadı : Nilgün isikgoz - Tarih : 2016-02-20 04:11:01

Soru : Merhaba valsalva manevrasinda her ikieCFVgrede 1 reflu kan akimi damar kopresyon agumentasyon yanıtı pozitif tir.valsava manevrasindagrede 2 refluu kan akimi oluştu. Kuris düzeyinde venlerde genisllemeler.saptandi. kurirus perforen venlerde kan akimi yönleri redrograd görülmekte dir. Sonuc. BileteralCFV de greda 1 yetmezlik. BileteralSMV de greda 2 yetmezlik. Bilateral perforen venöz yetmezlik SoldaBaker kisti görüldü. Amaliyatlikmiyim ne yapmalıyım ist dayım cok tsklr iyi ki varsınız Değerli büyüklerimiz hersey dilediğiniz gb gercek olsun inslh aminn

Cevap : Nilgün Hn..her iki bacağında VAris hastalığı var Bu durumunu ameliyatız tedavi etmek imkanı var...Geçmiş olsun..


Adı Soyadı : F.Nuri - Tarih : 2016-02-17 14:09:49

Soru : Hocam merhaba.Sol baldirimda aqri vardi.Doktora danisdim bir kac ilac verdi biri aspirin terkibliydi . Ilac kullandiqdan sonra bacaqimda komple sislik emele geldi.Dopler olundum MRT olundum sebebini aciqlayamiyorlar bioksin olmami istiyorlar Sizin meslehetiniz nedir

Cevap : F.Nuri...durumunu muayene etmeden değerlendirmek mümkün değil..


Adı Soyadı : turgay sevilmiş - Tarih : 2016-02-15 18:33:03

Soru : Hocam valsalva ile sol vsm 5.1 mm de devamlı reflü izlendi yazıyor raporda doktor kapalı ameliyat dedi ameliyata gerek varmı teşekkür ederim

Cevap : Turgay Bey..tedaviniz ameliyatsız yöntemlerle olur.Laser ve veya köpük tedavileri gibi...


Adı Soyadı : yücel yıldırım - Tarih : 2016-02-14 22:14:23

Soru : Hocam benim sorum 9 ay önce ayaklardan doppler filmini çektirdim raporda valsalva sırasında ana femoralde sağda grade 2 solda grade 1 yüzeysel femoralde sağda ve soldagrade 2 yetmezlik izlendi 6 ay ilaç kullandım doktorum varis çorabı kullan dedi sonuçları sizde değerlendirir seniz sevinirim.

Cevap : Yücel Bey..Başlangıç seviyesinde Varisleriniz oluşmuş.Varislerin ilerlemesini önlemek amacıyla Varis corabı tavsiye etmek doğrudur.


Adı Soyadı : Hayrettin Karmete - Tarih : 2016-02-08 10:02:04

Soru : Sevgili doktorumuz, 85 yasindaki babam icin soruyorum. Son 6 aydir aykalarindaki odem artti, mafsal agrilari artti. 1 hafta oncede bacaklarinda dermansizlik basladi. Doppler testi yapildi. Bilateral Alt ekstremite venoz doppler incelemesinde hersey normal bulundu, son soz trifurkasyon venleri acik olup, augmentasyona yanit tabiidir dendi. YALNIZ, beni uzen diger rapordu. O rapor "Bileteral Karotis Vertebral Arter Doppler" raporu. Koyu harfler ile radyolog sunlari yazmis; SAGDA, BIFURKASYONDA ICA LUMENINE UZANAN %56 DARLIGA NEDEN OLAN 6*2 V3 4*2 MM UZUNLUKTA VE SOLDA BIFURKASYONDA 9*2 VE 6*2 MM CAPONDA HIPER EKOJEN FIBROKALSIFIYE PLAKLAR MEVCUTTUR. Sonuc olarak degerli radyologumuzun yazdijklari ise umit verici: ONEMLI BIR HEMODINAMIK BOZUKLUGA NEDEN OLMAMAKTADIR. simdi bu drumda ne yapilir? Stent takilmalimidir? Yoksa, damar acici yemeklere ve uygun ilaclara yonelerek hayata devam mi edilmelidir? Bir de ayaklarindaki agryi, dermansizligi tetikleyen faktoru nasil bulacagiz, yoksa bu mudur? Ne dersiniz? Tesekkur, minnet ve saygilarimla...

Cevap : Hayrettin Bey..Boyun damarlarındaki daralma kan sulandırıcılarla tam bir tıkanıklığa dönüşmemesi için tedavi edilmeli..İştahsızlık isteksizlik dolayısıyla dermansızlık yaş nedeniylede olabilen durum ...Arada sırada doping etkisi yapabilecek gıdalar veya uyarıcılar verebilirsiniz..Dr.. unuza danışın lütfenn


Adı Soyadı : Ayşe oner - Tarih : 2016-02-06 23:05:51

Soru : Solda safe magnada grade 3 reflü. Magna en geniş yerinde 8 mm. Sol kuririsde yuzeyel varikoz paketler mevcut. Hocam Doppler bu.ayak bilgim morarma var. Ben ne yapmalıyım. Teşekkür ederim

Cevap : Ayşe Hn.. Randevu alınız.Tedavi öenerilerimizi..(ameliyatsız tedavi) dinleyin..Karar verirsiniz..


Adı Soyadı : ayşe ekmekçi - Tarih : 2016-02-04 13:49:18

Soru : varişlerim 9 mn genişlikte ameliyat şart diyorlar ameliyat olmammı lazım ?

Cevap : Ayşe Hn..Varislerin her türlüsü Ameliyatsız yöntemlerle Laser ve veya köpük yöntemleri ile tedavi edilebilir.Bilginize..


Adı Soyadı : M.caglar - Tarih : 2016-02-03 16:25:11

Soru : Doopler sonucu Valvasa manevrasında sağ CFV'de 3,13 sn reflü akım izlenmiştir Sonuç:Sağ alt ekstremite venöz sistemde reflü akım

Cevap : M.Cağlar...Sağda toplar damar kacağı diğer bir ifade ile Varis demektir..Durumunuzu Klinik olarakta değerlendirmek gerekir..Randevu alabilirsiniz..


Adı Soyadı : Murat celepoglu - Tarih : 2016-02-03 14:54:46

Soru : Dr.Bey verdiğiniz yanıt için minnettarız.Operasyona gerek yok tedavi demekle cor aspirin ve daflon kullandım ama hep aynı pake dedikleri yerlerden tekrar ameliyat olsam sorun bitmezmi teşekkurler

Cevap : Murat Bey..ameliyata gerek yok .Laser ve köpük tedavisi yöntemleri ile durumunuz düzelecektir..


Adı Soyadı : Şaban deniz - Tarih : 2016-01-27 12:24:00

Soru : Sol dizimde krukis proksimalide vsm den köken alan dilate varköz törtiöze venler var

Cevap : Şaban Bey..iletinizde Varisim var demek istiyorsunuz..Hastalığınızın tedavisi için Tel .0232 4219487


Adı Soyadı : meryem semerci - Tarih : 2016-01-27 04:04:24

Soru : Sorunun cevabini nasil alirim

Cevap : Meryem Hn...Sol bacağınızda toplar damar Varis şeklinde genişlemiş tedavisi gereken bir durumdadır.Tedavi içinrandevu alınız..Tel:0232 4219487


Adı Soyadı : meryem semerci - Tarih : 2016-01-26 22:07:21

Soru : Merabalar benim sol vsm de safenofmoral bileskede valsalva manevrasi ile ileriderecede reflu akim izlendi sol vsm capi uyluk proksimalinde 6 mm olculmusdur vvena safena parva akimi acik olup popliteal ven de hafif derecede dilatasyon mevcuttur

Cevap : Meryem Hn..Yapılan tetkik neticesi sol bacak toplar damarlarınızda Varis tesbit edilmiş.Bu bulguyu klinik olarakta değerlendirip tedavi amaclı önerilerimin olması için muayene olmanız gereklidir Bu nedenle Randevu almanız gerekir..Tel:0232 4219487


Adı Soyadı : Soykan akyol - Tarih : 2016-01-25 12:24:22

Soru : Hocam şu anda sonuçlarım elimde şöyle yazıyor: sağ safenofrmoral bileşkede valsalva ile birlikte uzun süreli reflü bu sonuçla ilgili yorumunuz nedir? Bir de hocam tedavi için ne önerirsiniz

Cevap : Soykan Bey...Sağ bacak toplar damarlarınızda Varis tesbit edilmiş..Durumu klinik olarak değerlendirmek gerekir..Tedavi edilmesi (ameliyatsız tedavi)için Randevu alabilirsiniz Tel:0232 4219487


Adı Soyadı : onur karataş - Tarih : 2016-01-22 13:06:50

Soru : hocam kolay gelsin doktorum ameliyat dedi size sorum dedim bide sonuclarım :ana safen ven ve SFJ düzeyinde valsalva baslangıcında kısa sureli reflü akım saptanmıştır ayak bilegi medial kesimde yüzeyel venöz yapılar belirgin görünümdedir??

Cevap : Onur Bey..durumun tedavisi ameliyatsız yontemlerle mümkün.Arzu ederseniz Randevu alınız Tel 0232 4219487


Adı Soyadı : ceyda kaya - Tarih : 2016-01-21 20:24:47

Soru : merhabalar hocam 23 yaşındayım ailede var varis ve bende sol ayaktatam dizin arkasında şişlik var belli oluyor doktora gittim çıkan sonuçlar şunlar : tanımlanan venlerde normal venöz akım paterni mevcuttur,lümende trombüs saptanmamıştır,kompresyona yanıt olumludur,safenofemoral bileşkede valsalva ile reflü akım izlenmemiştir,derin venöz yapılarda valsalva ile reflü akım izlenmemiştir.kruris proksimal posterior kesiminde yüzeysel variköze venler izlenmiştir,tanımlanan variköze venler kranial kesiminde femporopopliteal ven bileşke seviyesine,kaudalde kruris posteriorunda derin krural venler ve minör safen vene dökülmektedir.hocam bende varismi var bu sonucun tedavisi nasıl olur sol bacak diz arkasında teşekkürler.

Cevap : Ceyda Hn..Bacağınızın toplar damar sisteminde yan dal Varisleri oluşmuş..Tedavisi ameliyatsız Laser ve veya köpük tedavisi yöntemi ile olacaktır.Randevu alabilirsiniz Tel..4219487


Adı Soyadı : Hatice Karahan - Tarih : 2016-01-20 23:17:04

Soru : Bulgularını yazdığım bu sağ bacağın diz altında ayağa kadar giden kısımında yürümeye bağlı olaral şiddetli agrı oluyor. Hiç yürütmüyor. Yatınca ve özellikle ayak havaya kaldırınca agrı geçiyor. Ama yürütmediği için hayatımı çok etkiliyor.

Cevap : Hatice Hn..Durumunuzu klinik olarak değerlendirmek ve neticesinde tedavi etmek gerekir....Randevu alabilirsiniz..


Adı Soyadı : Hatice Karahan - Tarih : 2016-01-19 19:49:47

Soru : VSM: 6.2 mm ve VSP: 3.2 mm popliteal ven ve krural derin venlerde dilatasyonlar ve yetmezlik bulguları izlendi, Arteriel sistemi açık plak, darlık veya oklüzyon yok. Yorumlarsanız sevinirim

Cevap : Hatice Hn...Bacak toplar damarlarınızda Varis oluşmuş..Şikayetleriniz nelerdir...


Adı Soyadı : serpil türkcan - Tarih : 2016-01-18 22:57:47

Soru : merhaba hocamsağ vsp de 6,5mm çapa ulaşan dilatasyon izlenmiş.sağvsp orifisinde augmentasyon ile reflü akım mevcuttur

Cevap : Serpil Hn..Sağ bacağınızın yüzeyel toplar damarında varis oluşmuş..Tedavisi gerekir..


Adı Soyadı : Banu - Tarih : 2016-01-17 03:24:45

Soru : Valsalva uygulaması ile sağ safeno femoral bileşkede manevra başlangicinda uzun süreli , sol safeno femoral bileşke ve büyük safen vende manevra boyunca devam eden ters yönde akım saptanmış hocam sağ 3, 9 mm sol 4, 4 mm hocam ne yapmam lazım ilgilenirseniz sevinirim

Cevap : Banu Hn..Ters yönde akım Varis belirtileridir.Ayrıca Klinik yönden tetkik gerekir..Randevu alabilirsiniz..Tel 0232 4219487


Adı Soyadı : Emre evren - Tarih : 2016-01-16 16:17:10

Soru : Hocam benim sol vsm 5.9 Sağ vsm 9.1 sağdan ameliyat oldum ama solda bi sıkıntı olurmu acaba

Cevap : Emre Bey ..Bu konuda sıkıntınız şikayetlerinizle beraber oluşur..Şikayetlerinizi de belirtin..


Adı Soyadı : Emre evren - Tarih : 2016-01-16 13:30:05

Soru : Hocam sol vsm nedir ve kaç olmali

Cevap : Emre Bey..sol vsm....sol ..vena saphene magna..demektir...Yani Bacağın yüzeyel toplar damarı...Varis olunca genişler..


Adı Soyadı : Sibel piskin - Tarih : 2016-01-15 23:43:19

Soru : Merhaba Hocam Sag Inguinal Kanal Priksimal Kesiminde Yaklasik 31mm Lik Segmente Vaksalva Manevrasi Ile Omental Yagli Dokunun Herniasyonu Izlendi Yazmakta Sizin Gorusunuz Nedir Simdiden Tesekkurler hocam

Cevap : Sibel Hn..Sağ kasık bölgesinde ıkınmakla beliren kasık fıtığı öncesi (fıtık oluşumunu belirler) yağlı gözeli doku şişlik yapıyor..Bu durum bazen Varis oluşumu şeklindede yorumlanır..Klinik tetkikte fayda var Randevu alınız Tel 4219487


Adı Soyadı : AYŞE SÖNMEZ - Tarih : 2016-01-15 15:59:41

Soru : ALT EKSTREMİTE VENÖZ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFY İNCELEMESİNDE Sağ alt ekstremitede derin ve yüzeysel sistemi oluşturan,ana yüzeysel,derin,femoral venler, popliteal ven,vena safena magna femoral ven bileşkesi incelenmiştir. Augmentasyona ve kompresyona yanıt tamdır.Tromboz lehine bulgu izlenmemiştir. Sagda büyük safen veni çap 2.6mm,valsalva manevrası ile devamlı reflü (+) Sağ alt ekstremitede valsalva manevrası ile derin venöz sistemde YFV de de reflü akım saptandı. Hocam sonuçlarım bu şekilde sağ arka bacağımda sürekli ağırlık hissetmekteyim.Ve geceleri sürekli kramp girmekte sonuçlarımı birde siz değerlendirirmisiniz.Şimdiden teşekkürler.

Cevap : Ayşe Hn..Sağ bacağınız toplar damar sisteminde Varis oluşmuş..Şıkayetinizde haklısınız Tedavi için randevu alınız Tel 4219487


Adı Soyadı : Ercan Eren - Tarih : 2016-01-15 12:03:05

Soru : Sağda küçük SAFEN VEN orta kesimde lümen içinde Trambuz materyali izlenmekte. Distal kesim açık sağda KRURAL venlerde cidar düzensiz lümende daralma izlenmektedir... Hocam raporunda bu açıklamalar yazıyor birde size danışmak istedim. Sizce nedir sorun.(sağ alt bacak ağrısı ile doktora girmiştim.) teşekkürler...

Cevap : Ercan Bey..Tromboflebit gecirmişliğiniz var.Durumunuzu Klinik olarak değerlendirmem gerekir..


Adı Soyadı : özcan canbaz - Tarih : 2016-01-15 11:20:02

Soru : mrb reha hocam.kızımın sorusuna cevap verdiğiniz için teşekkür ederim.Benim de aynı şikayetlerim mevcut sadece sağ ayağımda morarma oldu.Doppler çektirdim ve sonucu şu şekilde sağ cruris ödemlidir.sağ cruriste VSM minimal geniş olup en geniş yerinde 6 mm olarak ölçüldü.VSM duvarında hafifi kalınlaşma ve minimal düzensizlik izlendi(Filebit skeli?)Sağ VSP geniş olup en geniş yerinde 7 mm çapında ölçüldü.Sağ VSP de 4 reflü izlendi.Daha öncesinde gittiğimde varis çorabı ve kan sulandırıcı bir çok ilac verildi ve ameliyat olmam gerekiyor dedi.Ağrım ve ayakta şişme cok oluyor.sizce ameliyat olmam gerekir mi?Yoksa başka yolu var mı?

Cevap : Özcan Bey..Probleminizin ameliyatsız tedavisi mümkün.Randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : ilknur canbaz - Tarih : 2016-01-14 19:29:00

Soru : Değğerli hocam.Bugün doppler çektirdim ve sonucu şöyle.Sağ femoral bölge orta distaline yakın lokalizasyonda VSM de grade 4 reflü izlendi.Sol VSM de grade 4 reflü izlendi.Her iki cruriste VSM geniş olup en geniş yerinde 8.1 mm olarak ölçüldü diyor.ayaklarım da kasılma ve ağrı çok vede belirgin damarlarda ateşlenme mevcut ne yapmam gerekiyor ameliyat olmam gerekirmi

Cevap : Ilknur Hn..Her iki bacağınızda Varis oluşmuş..Tedavisi ameliyatsız yöntemlerle Laser ve Köpük gibi tedavi olmanız gerekir..Randevu alıp detaylı bilgi ve tedavi olabilirsiniz.


Adı Soyadı : Güneş Orel - Tarih : 2016-01-12 15:55:38

Soru : Merhaba 43 yaşında bayan ım Bugün çekilen Renkli doppler inceleme de valsalva ile sol CFV de 6 sn süren patolojik reflü izlenmiş ..Safen ven safenofemoral bileşkede3 reflü akımı izlenmiştir.. Sağ VSM SFB ye yakın düzeyde 4mm popliteal ven düzeyinde 3mm dir..... Sol VSM SFB ye yakın düzeyde 4mm popliteal ven düzeyinde 4 mm dir.....Augmentasyon testi ile tüm venöz yapılarda pozitif yanıt elde edilmiştir ..SONUÇ : Sol CFV de grade 111 yetmezlik ... Sonuç hakkında bilgilendirirseniz sevinirim

Cevap : Güneş Hn..Varisiniz tesbit edilmiş..Ameliyatsız tedavi..Laser ve Köpük tedavisi..için Randevu alınız.


Adı Soyadı : SEVAL YILDIRIM - Tarih : 2016-01-07 08:40:22

Soru : MERHABALAR HOCAM DOBLER SONUCUM Sol VSM SFJ seviyesinde çapı ~ 7,1 mm, sol VSP proksimal kesimde çapı ~ 2,7 mm ölçülmüştür. Sağ VSM SFJ seviyesinde çapı ~ 6,6 mm, sağ VSP proksimal kesimde çapı ~ 2,8 mm ölçülmüştür. AYAĞIM ŞİŞ AĞRILARIM OLUYOR NE YAPMAM GEREKLİ TESEKKURLER

Cevap : Seval Hn..Varis hastalığınız var...Durumunuzu ayrıca klinik olarak değerlendirmek ve tedavi etmek gerekir..Randevu için Tel:02324219487


Adı Soyadı : deniz korkmaz - Tarih : 2016-01-06 19:51:26

Soru : benim raporumda sağ vsp lümen kalibrasyonu 1,9 mm ölçülmüştür vsp lümeninde renkli kodlanma mevcuttur ancak geçirilmiş tromboflebite bağlı hafif derecede izlenen kronik dğişikler mevcuttru (lümen içersinin hafif ekojen gözükmesi gibi) belirgin bir anevrizmatik dilatasyon,belirgin bir reflü saptanmamıştır

Cevap : Deniz Hn...Thromboflebit geçirmişliğiniz var.Şikayetleriniz nelerdir...Durumunuzu klinik olarak değerlendirmek gerekir.Randevu için Tel:02324219487


Adı Soyadı : Onur Ertürk - Tarih : 2016-01-05 23:09:55

Soru : Sayın hocam kendi memleketimde yaptırmış olduğum doppler ultrason incelemelerinde sürekli derin venöz yetmezlik çıkıyor hem ileri derecede fakat Adana Ankara İstanbul gibi büyük hastanelerde ve Profesör Doktorların yapmış olduğu incelemesinde kesinlikle derin yetmezlik yoktur deniliyor sadece yüzeyel venöz yetmezlik deniliyor. Şimdi şöyle bir kanı var ileri derecede derin venöz yetmezlik olduğunda cerrahi tedavi yapılamıyor. Benim Memleketim Hatay da yapılan doppler ultrason var yatarak yapıldığı için hepsinde derin venöz yetmezlik çıktı. Ankara İstanbul ve Adana'da yaptırmış olduğum doppler ultrason Bunların hepsi ayakta bakıldı ve Doktorlar ısrarla doppler ultrasonun ayakta yapılmasını belirttiler. Yatarak yapılan doppler ultrason da ana femoral ven grade 4 yetmezlik çıkıyor ve bana kesinlikle EV LT Rf veya cerrahi Tedavinin olmayacağını söyleniyor Oysa önemli şehirlerde ve Profesör Doktorların yapmış olduğu doppler ultrason da derin venler tümüyle normal. Bu kadar çelişki olur mu benim maddi durumum zayıf olsa Param olmasa ben Ankara'ya İstanbul'a ve Adana'ya gidemeyecektim ve ömür boyu bu raporlara göre yaşayacaktım Raporlar Hala Bende Saklı

Cevap : Onur Bey Derin ven yetmezliği nadir rastlanan bir rahatsızlıktır..Sizin durumunuzda venöz yetersizlik Yüzeyel toplar damarları kapsıyor olacak..Bu durumunda tedavisi vardır..Randevu için tel...0232 4219487


Adı Soyadı : Mustafa tüfekcioğlu - Tarih : 2016-01-05 18:09:54

Soru : Valsavla manevrasi ile ya da spontan venöz geri akım izlenmemiştir. Ayakta yapılan incelemede solda büyük safen vena boyunca yeryer ekojen trombüsler izlenmiştir.safen venada dilatasyon saptanmamiştir. Ayak bileği düzeyinde yumuşak doku düzlemleri ileri derecede ödemli görünümdedir. Perforan venalarda yaygın yetmezlikler dikkati çekmiştir. Perforan vena çapı en geniş yerinde 8.2 mm ölçüĺmüştür ,yer yer damar duvarları ekojen görümdedir

Cevap : Mustafa Bey..sizde venöz yetmezlik mevcut.tedavi olmanız gerekirTedavi için randevu alabilirsiniz..


Adı Soyadı : ahu özcan - Tarih : 2016-01-01 20:31:31

Soru : Sezeryan sonrası baldırımda agrılı yumru oluştu.inceleme sonucu yaglı dokuda nonspesifik bölgesel inflamasyonu temsil eden ekojenite artışı dikkati çekmiştir diyor.antibiyotik ve innohep verdi.ne anlama geliyor.korkmalımıyım

Cevap : Ahu Hn..Durumunuzu klinik olarak değerlendirmek gerekir Randevu alabilirsiniz...


Adı Soyadı : zeynep demir - Tarih : 2015-12-31 00:25:40

Soru : hocam benim ayak bilegim burkuldu önceleri hiç bi problem yoktu daha sonra aygımın üstünde biraz dursam hemen şişiyor neden acaba ne gibi bi tedavi uygulamalıyım yardımcı olursanız sevınırım hocam

Cevap : Zeynep Hn..odemi giderici tedavi yöntemleri var.Durumunuzu klinik olarak değerlendirmek gerekir..Sağlıklı mutlu yıllar..


Adı Soyadı : Acelya kaleli - Tarih : 2015-12-28 22:22:53

Soru : Biteral alt ekstremite derin venöz sisteme ait venler normal trase ve kalibrasyonda, damar cidarları düzenlidir. İncelenen venöz yapılar tüm segmentlerde kompresıbl olup lümende trombüs izlenmemiştir. Renk modunda yapılan incelemede ve spektral analizinde renkle dolum tam olarak gerceklesmiştir. Akım normal respiratuar fazisite göstermektedir. Sag vsp 3mmsol vsp 2,5mm olçülmüştür. Bilateral vsp lerde distal augmentasyon ile revers akımizlenmektedir. Sag vspye acılan variköz ven izlenmektedir. Acaba bu rapor nedemek tesekkürlet

Cevap : Acelya Hn..bacaklarınızda toplar damar genişlemeleri (Varis ) vardemektir.


Adı Soyadı : Murat Celepoğlu - Tarih : 2015-12-25 10:54:50

Soru : sAĞ YUZEYSEL FEMORAL VEN PROKSİMALİNDE VALSALVA MANEVERASINDAN SONRA 3-4 SAN SÜEN TER REFLÜ AKIM İZLENDİ. BÜYÜK SAFEN VEN GEÇİRLMİŞ OPERASYONA SEKONDER İZLENMEDİ. sAĞ BACAK POSTERİORUNDA YÜZEYSEL VARİKÖZ VENLER İZLENMİŞ OLUP SÜPEROMEDİALDE KISA SEGMENT REFLÜ AKIM İZLENDİ. SAĞ KÜÇÜK SAFEN VEN GEÇİRİLMİŞ İŞLEME SEKONDER DUVARDA KALINLAŞMA VE LÜMENDE EKOJEN GÖRÜNÜM İZLENDİ.VALSALVA MANEVARASI İLE GRADE 3 REFLÜ AKIM İZLENMİŞ OLUPAP ÇAPI 6MM.DİR SAYGI İLE RİCA EDİYORUM

Cevap : Murat Bey ..gecirdiğiniz müdahale sonrası Yan dal varisleri oluşmuş nüks etmiş.Tedavi gerekli..ancak operasyona gerek yok..Bilginize..


Adı Soyadı : melisa cevik - Tarih : 2015-12-23 14:31:04

Soru : Mrhbalar ben 25 yaşındayım sağ safena magna ven çapı 3.5 mm sol safena ven çapı 2.8 mm .. ne yapılmalı bana soylermis in?

Cevap : Melisa H


Adı Soyadı : melisa cevik - Tarih : 2015-12-23 14:19:52

Soru : Mrhbalar ben 25 yaşındayım sağ safena magna ven çapı 3.5 mm sol safena ven çapı 2.8 mm .. ne yapılmalı bana soylermis in?

Cevap : Melisa Hn..Bu değerlendirme Varisiniz var lehine..Şikayetleriniz nedir ..?


Adı Soyadı : tugba bodur - Tarih : 2015-12-18 12:04:43

Soru : valsalva manevrası sırasında sol safenofemoral bileşkede vsm de yetmezlik ile uyumlu ters akım saptandı ne demek amelıeyt dedı doktorum pazartesı

Cevap : Tuğba Hn..Venöz yetmezlik Varis hastalğı var demektir.Ameliyatsız yöntemler Laser ve Köpük tedavisi...vb..


Adı Soyadı : Osman Doğan - Tarih : 2015-12-17 18:27:44

Soru : SOL ALT Ekstremite venöz sistem Rdus Sol AFV VE YFV de Lümen ici hipo-izoekoik trombus materyalleri izlenmektedir. AFV düzeyinde % 50 YFV düzeyinde proksimal kesimde % 20-30 rekanalize renk dolumlari izlenmektedir. YFV distal kesiminde renk dolumu izlenmemistir. Augmentasyon ve kompresyona optimal yanıt izlenememistir. (Hafif rekalanize subakut trombus) Sol popliteal vende damar duvarında parsiyel trambus materyalleri dikkati çekmiştir. LÜMEN ici renk dolumu optimale yakın izlenmektedir. Valsalva manevrasi değerlendirilmemistir. Toplar damar tıkanıklığı dediler hocam bir değerlendirme yaparsanız teşekkür ederim şimdiden.

Cevap : Osman Bey..Klinik olarak değerlendirmem gerekli..Randevu için Tel ..0232 4219487


Adı Soyadı : serdal ceylan - Tarih : 2015-12-17 14:05:27

Soru : mrb benım sol bacagımda kasıktan dıze kadar damarda kan pıhtılasması olusmus ultrason cekıldı ultrason sonucu olarak sol safen ven proksımalıınden krurıs orta kesıme dek tum segmentlerde total-totale yakın tromboze olarak ızlenmıs olup kompresyon saglanamamıs ve akım kodlanamamıstır yazılmıs bana tedavı olarak Hıbor 3ml kan sulandırıcı ıgne ve Hırudoıd fort krem verıldı bu tedavı ıyı gelırmı

Cevap : Sn.Serdal uygulanan tedavi uygun ancak durumunuzu klınık olarak değerlendirmem gerekir..


Adı Soyadı : AZİZE ZENKİN - Tarih : 2015-12-14 14:40:15

Soru : MERHABA HOCAM. 2012 YILINDA 'PERİFERİK ATEREKTOMİ TROMBEKTOMİ VEYA LAZER,TEK LEZYON, VARİSLERDE LOKAL PAKE EKSİZYONU' EPİKRİZ RAPORLU Bİ OPERASYON GEÇİRDİM ŞİMDİ ŞİKAYETLERİMDEN DOLAYI TEKRAR GİTTİĞİMDE 'Valsalva manevrası ile sağ ana femoral ven düzeyinde 2-3 saniye süren, sağ femoral ven düzeyinde düşük amplitüdlü uzun süreli,sol safeno femoral düzeyinde düşük amplitüdlü uzun süreli reflü akımlar izlenmektedir. Sağ safena magna çapı en geniş yerinde 4 mm, solda 3 mm ölçülmüştür.Vena safena parva düzeyinde en geniş yerinde sağda 1,8 mm solda 3 mm ö|çülmüştür. yardımcı olursanız çok sevinirim

Cevap : Azize Hn...Bacaklarınızda Varis oluşmuş,tedavi olmanız gerekli..Detaylı bilgi için tel.edebilirsiniz.


Adı Soyadı : özlem.sarac - Tarih : 2015-12-11 20:04:00

Soru : Ultrasyon sonucumuz bize bu sonuca gore bilgi verirmisiniz? Solda daha belirgin olmak üzere her iki tarafta ana femoral venlerden v.safena magna'ya valsalva ile reflu izlenmekte olup, kurislerde VSM ile iliskili komprese nontromboze variköz pakeler mevcuttur. Solda valsalva ile VSP'de ayni yonde akimda hizlanma izlenmektedir(perforen yetmezlik?) Sagda VSP 'de reflu akim izlenmedi.

Cevap : Özlem Hn.. sağ ve sol her iki bacağınızda varis var..tedavi olmanız gerekir..Tedavi yöntemleri için tel ile bilgi alabilirsiniz.


Adı Soyadı : alaaddin gülcan - Tarih : 2015-12-11 17:45:13

Soru : merhaba hocam sağ ana yüzeyel ve derin femoral poplitelal krural ve safen venler patentir. solunumlafazik akim örnekleri alinmaktadir. kompresyon ve augmentasyona yanıt tamdır. trombus farmasyonu saptanmamiştir. valsava sırasında belirgin geri akım saptanmamiştir. sag VSM en geniş yereinde 4 mm ölçülmüştür olup uyluk orta kesımden itabaren valsalva ile reflü akim mevcuttur. uyluk seviyesinde cilt altında variköz venöz yapılanmalar izlenmiştir. EVET HOCAM NE YAPMAM GEREK BİRDE HOCA MODET 500MGM VERDİ AMALİYAT OLABİLİRSIN DEDİ NE YAPMAM GEREK ŞİMDİDEN TEŞEKUR EDERİM VERCEGİZ CVP MA

Cevap : Alaaddin Bey..Varisiniz tesbit edilmiş.Amelıyatsız tedavi yöntemleri ile sağlığınıza kavuşun..Tedavi için randevu alabilirsiniz.


Adı Soyadı : gökce sinir - Tarih : 2015-12-11 15:28:08

Soru : Merhaba 26 yasindayim sag baldirimdaki agri icin ortopedi bolumube gittim dooler yapildi sonuc su sekilde Her iki tarafta ana femoral yuzeysel femoral safen ven politeal ven trasesi degerlendirilmistir. Her iki tarafta kompresyona ve augmentasyona yanit alinmis olup trombus izlenmedi. Valsalva sirasinda sagda ana femoral ve yuzeysel femiralde grade 1 yetmezlik disinda venoz yapilarda belirgin revers akim izlenmemistir. Yazmaktadir kan tahlilderim normal degerlerde sadece Plt degerim 418 Mpv degerim 11.1 cikti. doktorum yeterince aydinlatmadan kalp cerrahisine git dedi neyim var benim hastaligim ne kotu bisey mi bu durum icin gercekten damar cerrahisine gorunmemi lazim

Cevap : Gökce Hn..Varis başlangıcı diyebileceğim belirtiler var..Klinik muayene sonrası kati bir değerlendirme yapmak mümkün olur..Tel..4219487


Adı Soyadı : Ceyda Sengin - Tarih : 2015-12-11 11:54:52

Soru : Merhaba benim doppler sonucumda aşağıdaki sonuçlar çıkmıştır ve ameliyat olmam gerektiği söylenmiştir. Şu aşamada ameliyatsız tedavi olabilir miyim? Öğrenmek istediğim ameliyatın şart olup olmaması. *Sağ vena safena magna izlenmedi. *Her iki popliteal ven ve vena safene parvada normale göre dilate görünüm, sağ vena safena parvada grade IV reflü akım *Sağ kruris lateralinde yüzeyel varisler. *Sağ kruris lateralinde proksimalde 1.9 mm, sağ kruris mid segmentte anterolateralde 2 mm çapında perforan venler şimdiden çok teşekkür ederim

Cevap : Ceyda Hn...Her halikarda ameliyatsız tedavi olabilirsiniz..Laser ve Sclerozan tedavi yöntemleri Varis tedavileri için gecerli dir.


Adı Soyadı : fatma gül genç - Tarih : 2015-12-10 16:39:56

Soru : Slm Hocam çanakkalenin biga ilçesinden yazıyorum.37 yaşında 2 çocuk annesiyim özellikle 2 doğumdan sonra sağ ve sol dizlerimde varis oluştu yaklaşık 1 aydır ağrıyor.ve çanakkale araştırma hastanesinden renkli ultrasyon çektirdim. teşhiste Sağ SFB MM, VSM DİZ ÜSTÜ ÇAPI 3MM,ve sol SFB 6mm,VSM diz üstü çapı 4mm ölçülmüştür.Valsalva ile sol SFB ve VSM de sürekli reflü akımı izlenmiştir.Tüm incelenen venöz sistemde solunumsal bifazik spontan akım mevcuttur.Augmentasyona yanıt alınmıştır,normaldir.Valsalva ve proksimal kompresyon ile akım durmakta,reflü akım oluşmamaktadır.sonucuna ulaşıldı.ve doktr.amaliyat dendi.bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz.amaliyatsızda varislerimden kurtulabilirmiyim.not:muhasebe işiyle uğraşıyorum ve davamlı oturuyorum.

Cevap : Fatma Hn..Tabiki ameliyatsız tedavi olabilirsiniz.Laser ve Köpük uygulamaları ile tedavi olabilirsiniz.Randevu için 0232 4219487


Adı Soyadı : ismail polat - Tarih : 2015-12-04 23:24:13

Soru : valsalva manevrası ile sağ femoral ven VSM bileşkesinde grade 4 feflü izlenmiştir. hocam renkli dopler sonucu bu doktorum kalp damar baksın dedi sizin bilginizi almak istiyorum saygılarımla

Cevap : İsmail Bey..S


Adı Soyadı : Esma AL - Tarih : 2015-12-02 18:18:58

Soru : Merhaba, Renkli doppler incelemede; valsalva ile sağ SFB'de 3sn, CFV'de 3sn, YFV 3sn ve sol SFB'de valsalva boyunca süren patolojik reflüler izlenmiştir. Sağ ve Sol, VSM SFB'ye yakın düzeyde 4mm, popliteal ven düzeyinde 3mm'dir. SONUÇ: Sağ SFB'de grade 2, CFV grade 2, YFV'de grade 2, Sol SFB'de grade 4 yetmezlik. Kalbimde sıkışmalar oluyor, varislerimin durumu nedir? Köpük tedavisi uygulamak mümkün mü?

Cevap : Esma Hn..Varislerinizin durumu ilerlemiş...Ameliyatsız tedavi yöntemleri uygun...Tedavi için randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : perihan kocabaş - Tarih : 2015-11-28 15:09:57

Soru : sağ vena safena magnada grade 4 ve commen femoral vende grade 2 ventöz yetmezlik bunu söylediler ameliyat dediler ameliyatı öneriyormusunuz yoksa başka çözüm yolu varmı hocam

Cevap : Perihan Hn..Ameliyatsız yöntemlerle tedaviniz mümkün.


Adı Soyadı : selahattin mahmutoğlu - Tarih : 2015-11-27 18:24:03

Soru : Meraba,benim sağ bacamda valiz var doktor da ultrasyon çektirdim fakat doktorum olmadığı için gosteremedim safen vende valsalva manevrasında grade 4 reflü izlenmektedir.yetmezlik ile uyumludur. Yazıyo acaba ne demek yardımcı olabilirmisiniz

Cevap : Selahattin Bey..Ultrason neticesi Varisiniz var demektir...


Adı Soyadı : seher başaranoğlu - Tarih : 2015-11-27 14:02:54

Soru : Pulmoner emboli tanısıdan dolayı yaptırdığım usg:bilateral alt ekstrmite venöz dopplerde femoral venler popliteal venler vena safena magna ve parvalar açık olarak izlenmiştir. Lümen içinde ekojenite saptanmamıştır. akım yönleri kranial olup komperasyon ve augmentasyon testlerine normal yanıt alınmıştır.Valsalva manevrası sırasında sol ana femoralde grade 1 geriye kaçış izlenmektedir.bilgilendirirseniz sevinirim

Cevap : Seher Hn.. Akcığer embolisi nedeniyle yaptırmış olduğunuz Doppler tetkiki neticesi..Embolinin nedeni Bacak toplar damarlarınızdaki bir pıhtı oluşumu değildir.Sol ana femoralde geriye kaçış Varıs oluşumuna sebeb olabilir..


Adı Soyadı : Begüm Coşkun - Tarih : 2015-11-18 23:16:09

Soru : Merhaba Ben 23 yaşındayım . 3 yıldır mağazacılıkl uğraşıyorum ve bacaklarımda kılcal damarlarım oluşmaya başladı . Son zamanlarda da dayanılmaz ağrı çekiyorum . Doktora gittim ama doxium 1000mg verdi . Kullanıyorum sadece ağrısını kesiyor. Nasıl kurtulabilirim bundan

Cevap : Begum Hn..Kılcal varisleriniz için çözüm..Laser ve köpük tedavi yöntemleri uygundur.Randevu için 4219487..


Adı Soyadı : Emel özgür - Tarih : 2015-11-17 21:44:31

Soru : Hocam merhabalar ortalama 5sene önce bacaklarımdaki varisleri tedavi etmiştiniz çok da memnun kalmıştım fakat şimdi hamilelikten dolayı tekrarladı mart gibi dogum yapıcam inşallah;ama yaza girmeden tedavi ettirmek istiyorum ama emzirme döneminde tedaviye başlanabiliyor mu acaba??

Cevap : Emel Hn..şu dönem Varis çorabı giymeyı ihmal etmeyin.Hayırlısıyla doğum sonrasıtedaviye gelirsiniz..


Adı Soyadı : hakan özkul - Tarih : 2015-11-15 23:20:55

Soru : majör safen prokasimalden itibaren net izlenmemiştir (operasyone sekonder) diz altı bölümde parsiyel tromboze yüzey venöz yapılar izlendi ne demek hocam 2 kez varis amaliyatı 5 kez kasık amaliyatı geçirdim ayrıca diz altı soltarfın dizden 15 santim boyundaki damar çok şiddetli agrım oluyor ayak ve ayak bilegim sürekli şişiyor ne yapmam gerek nasıl bir tedavi önerirsiniz

Cevap : Hakan Bey..şikayetiniz nedeniyle Köpük veya Laser uygulaması gerekir..Randevu alınız..Tel..4219487


Adı Soyadı : Gülay Gezer - Tarih : 2015-11-13 15:40:26

Soru : Bacak ağrılarım için cekilen USG de valsalva ile solda fokal alanda 7 mmye ulaşan genişleme ve bu alanda valsalva boyunca süren fokal reflü akım izlendi diyor.bunun ne anlama geldiğikonusunda bilgi veirseniz cok sevinirim.

Cevap : Gülay Hn.. USG tetkikinin anlamı Varis hastlığınız var..Tedavisi gerekli..Randevu için 4219487..


Adı Soyadı : fatih çelik - Tarih : 2015-11-10 14:51:16

Soru : Hocam sol popv de dvt her iki vsm de fokal trombüs izlendi. Ne yapmamiz lazim

Cevap : Fatih Bey..sızı muayene etmem gerekir Randevu için tel.4219487


Adı Soyadı : büşra öksüz - Tarih : 2015-10-25 22:18:33

Soru : 15 yaşındayım sag bacagımda varis var 2 sefer hastaneye gittim birşey yapmadılar şuanda bacagım daha çok şiştine yapa bilirim

Cevap : Büşra...tel 4219487 randevu alın DUrumunuzu değerlendireyim.


Adı Soyadı : gülsüm ebrar - Tarih : 2015-10-23 00:15:56

Soru : HOCAM MERHABA, KIZIM 21 YAŞINDA VE DİZ ALTI İKİ BACAK DA ŞİŞİYOR, AMA BİR TANESİ ÇOK FAZLA. ULTRASON SONUCU YAZIYORUM. HER İKİ VSM DE ÇAP ARTIŞI. SOL VSM DE UYLUK DÜZEYİNDE YETMEZLİK. NE YAPILABİLİNİR. AMELİYAT DEDİLER, AMA BAŞKA ÇÖZÜMÜ YOK MU?

Cevap : GÜLSÜM HN..KIZINIZIN TEDAVİSİ AMELİYATSIZ UYGULAMALAR İLE LASER VE KÖPÜK TEDAVİLERİ İLE OLACAKTIR..RANDEVU ALINIZ..TEL.4219487


Adı Soyadı : Ebru E. - Tarih : 2015-10-22 23:51:12

Soru : Merhaba hocam,yaklaşık 8 ay önce cektirdigim renkli doppler'de "Her iki ana femoral,yüzeysel femoral,derin femoral ve popliteal venler, bilateral kruris benzeri patent izlenmektedir.Her iki ana femoral venden elde edilen akım dalga formları fizyolojik respiratuar ve kardiak fazizite göstermektedir.Tum venler augmentasyona cevap vermektedir.Bilateral safena magna ve parvalarda yetmezliği izlenmektedir. Kapiller tip kutanöz varius izlenen sağ uyluk orta kesim posterolateralde kapiller varikslere doğru uzanan,akım yönü yüzeysel sistemden venöz sisteme doğru izlenen,ancak valsalvada 1 saniye süreli minimal reflunun izlendiği, yaklaşık 1.5 mm çapında perforan ven dikkati çekmiştir. Kruris düzeyinde izlenen kapiller varikslere uzanan perforan ven secilememistir.Sonuç:Bilateral alt ekstremitede DVT ve yüzeyel ve derin venöz sistemde yetmezlik ile uyumlu bulgu saptanmamistir.Kapiller tip kutanöz variks izlenen sağ uyluk orta kesim posterolateralde minimal reflunun izlendiği ince perforan ven dikkati çekmiştir." Şeklinde yazan raporumu aldıktan sonra iğne ile tedavi ve varis çorabı önerilmiş idi.Ancak iğne tedavisi konusunda tereddutlerim olduğu için yaptiramamiş idim. Öncelikle raporda yazılanları bana açıklayabilir ve tedavi gerekli ise başka bir tedavi yontemi olup olmadığı konusunda bilgi verebilirseniz çok sevinirim.Bu arada son 1 haftadır sol bacağımin arka ortasından aşağıya doğru bacağımin uyuştuğunu hissetmekteyim ve ağrı olmsmakla birlikte bu uyusma aralıksız bütün gün sürmekte.Onerileriniz benim için önemli yardimci olabilirseniz sevinirim.Simdiden tesekkurler

Cevap : Ebru Hn..Neticede Varis hastalığınız tesbit edilmiş.Tedavi yöntemleri LASER VE KÖPÜK TEDAVİSİ ŞEKLİNDE KOMBİNE UYGULAMAR İLE OLCAKTIR.RANDEVU ALABİLİRSİNİZ. TEL 4219487


Adı Soyadı : seda özyürek - Tarih : 2015-10-20 14:01:00

Soru : Mrb Hocam İç varise köpük tedavi uygulaması yapilabilir mi? Simdiden tesekkurler

Cevap : Seda Hn.iç. Varis teşhisi genellikle yalnış bir değerlendirme.Şikayetlerini ve Doppler tetkikinizi yollayın..


Adı Soyadı : BÜŞRA - Tarih : 2015-10-18 18:27:20

Soru : Merhaba Doktor Bey. 1 hafta önce Kalbimdeki çarpıntı ve yüksek tansiyonla soluğu acilde aldım.Kalp 140. Tansiyon 18/7'ydi.Her türlü test yapıldı kanımda birsey çıkmadı. Ancak kardiyoloji doktoru bacaktan Renkli Doppler istedi.Sol bacakta krural venlerde 2-3 reflü izlendi. Sağ bacakta ise yüzeyel femoral,popliteal ve krural venlerde grade 4 reflü izlendi. Kalp damar Doktoru sonucu görür görmez bu senin mi dedi. 20 yaşındayım. Ve bu yaşta bu sonuçlar genetik olmalı dedi. Bacağımda iç varis varmış ve yaş ilerledikçe bu hastalık da ilerlermis. Ilerde Çok zorluk cekecekmisim. Dış varis olsaydı lazerle filan alırdık ama icerdeyse tedavi mümkün değil dedi. Varis çorabı al kullan dedi başka da bi öneri sunmadi. Soru bile soramadan ordan ayrıldım. Açıkçası hastaneden çıktıktan sonra bütün gün ağladım. Belki doktor daha yumuşak dille söylese bu kadar üzülmezdim kanserin bile tedavisi varken bunun hic bi tedavisi olmaması beni şaşırttı. Ve kalp çarpıntıları devam ediyor korkuyorum bacağımin etkisi mi bu? Başka bir doktora da görüneceğim mutlaka illa ki bi çaresi vardır değil mi? Cevap verirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler..

Cevap : Büşra Hn..durumunuzu değerlendirmem için Sekreterimden randevu alınız.Tel.4219487


Adı Soyadı : SİBEL KÜÇÜKŞAHİN - Tarih : 2015-10-16 13:50:17

Soru : Hocam merhaba , Annemin sol kalçası bundan 1 yıl önce kadar kırıldı düşme sonucu ve sonrasında annem derin ven trombozu teşhisi koyuldu , tedavi halen sürmekte olup , şuanda desteksiz yürüyebiliyor fakat sol bacağını dizden aşağısı kırmızımsı bir renkte kan sulandırıcı kullanıyor devamlı , en son çektirdiğimi doppler sonucunda şöyle bir şey yazıyor Sol CVF ,popliteal ven çapları azalmış olup cidarları kalındır.Lümenleri anekoik olarak izlemekte olup lümenleri içersinde RDUS de akım kodlanmaktadır.Bulgu geçirilmiş DVT sekeli ile uyumlu olarak değerlendirilmiştir.Bununla ilgili olarak sizin yorumuznu rica edebilirmiyim iyiyemi gidiuyor kötüyemi pıhtı varmı kaybolmıuşmu bilgi verebilrseniz çok memnun olurym Şİmdiden teşekkür ederim Saygılarımla

Cevap : Sibel Hn..DVT son tetkik neticesi iyi ye gidiyor.


Adı Soyadı : Altune Akbulut - Tarih : 2015-10-16 13:23:42

Soru : Bacaklarımda yeşil damar vardı doppler çektirdim. Dopplerde • sağ grade III safenofemoral yetmezlik, • Sağ safena magnada grade III, Sol safena magna proksimal kesiminde grade I yetmezlik bu sonuç çıktı. Doktora gittim sözlü olarak derdimi anlattım ama fiziksel muayeneye etmedi ve daha önce çektirdiğim dopplere bakmadı beni başka bir hastaneye çağırdı ufak bir operasyon yapacağım dedi. O hastaneye gittiğimde beni fiziksel muayene edeceğini ve daha sonra operasyona alacağını düşündüm ama bir hemşire gelip bana iğne yaparak ameliyathaneye aldı. Daha sonrasını hatırlamıyorum uyandığımda iki bacağım komple sarılı olarak çıktım. Ameliyat öncesi hiçbir ağrı yoktu, herhangi bir rahatsızlığım yoktu. Sadece annemde aşarı varis olduğu için bende de olur korkusuyla ve tedavi amaçlı gittim beni ameliyat etmiş iki bacakta bulunan iki uzun damarı almış. Ameliyat sonrası bacaklarım şişti, ödem oluştu, selülit oluştu, bacaklarım ısınmıyor sürekli üşüyorum ve bacak bacak üstüne atınca gerilme, kasılma yapıyor. Sizce bu uygulanan tedavi uygun mudur? Veya nasıl bir tedavi uygulanmalıdır?. Kendi mesleğim gereği bakımıma giyimime önem veren biriydim. Bu tedavi yönteminden sonra bacaklarımın bozulmasından dolayı psikolojim bozuldu. Cevabınızı en kısa sürede bekliyorum. Saygılarımla;

Cevap : Altune Hn..sanki rızanız olmadan ameliyat olmuşsunuz.Son durumunuzu değerlendirmek için muayene edilmeniz gerekir .Randevu alabilirsiniz..


Adı Soyadı : ERTAN - Tarih : 2015-10-14 12:15:46

Soru : Reha Hocam merhaba; Dün yazmış olduğum soru ile ilgili olarak; Doktorumuzun Us isteme sebebi fıtık, kist veya kas yırtılması düşüncesi idi. Bu sonuca bakarak damar yırtılması olduğu söylendi ve herhangi bir tedavi gereği görülmedi. Benim annemde aynı zamanda çok belirgin şekilde varis problemi var. Bu durumumu da göz önüne alarak Us sonucu hakkında internet ortamında biraz araştırma yaptım. Çok anlayabileceğim dilde olmayan yazılarla karşılaştım ve sonunda sizin soru cevap bölümünüze ulaştım. Bu yüzden Us raporunu değerlendirmeniz konusunda sitenizde paylaşımda bulundum. Yine de teşekkür ederim. Saygılarımla...

Cevap : Ertan Bey..şimdi olaya daha yakınlaştık gibi..Kasık bölgesinde varisi olanların toplar damarın balon yapma olasılığı sıklıkla görülür..Dr.unuzun bunu fıtık veya kist oluşumundan ayırd etmesi gerekir..


Adı Soyadı : ERTAN - Tarih : 2015-10-13 16:36:27

Soru : Merhaba Doktor bey; Annemin sol kasıgından bıraz aşağıdaki bölgede ufak bir şişlik oldu. Bu bölgeden yüzeysel doku us incelemesi yapıldı. Raporda; Tanımlanan alana yönelik yapılan yüzeysel US incelemesinde sınır-eko farkına neden olan lezyon saptanmamış olup VSP'de bu düzeyde fokal genişleme dikkati çekmiştir. Femoral 18.5x6.5 mm çapında lenf nodu izlendi. Rapor sonucunu değerlendirirseniz çok sevinirim. Saygılarımla...

Cevap : Sn. Ertan Bu US değerlendirmesini tetkiki isteyen Dr.unuza sorunuz.Ne düşünmüşte tetkik istemiş...


Adı Soyadı : ömer faruk yavuz - Tarih : 2015-10-12 14:32:05

Soru : sol iskrotal kesemde en geniş yerinde 2.4 mm boyuta oluşan variköz varmış sizce ne yapmalıyım

Cevap : Sn Ömer..üroloji uzmanına danışınız


Adı Soyadı : Suat - Tarih : 2015-10-11 13:39:00

Soru : Dün yazmış olduğum raporumun sonucuna göre bana değerlendirme yapılırken hastanede ayrıca anadamarda kaçak olduğu ve müdahele yapılacamıyacağı söylendi sizce Doktor bey bu yazdığım sonuca göre sizin değerlendirmeniniz nedir ilginiz için teşekkür ederim.İstanbuldan yazıyorum eğer bunun tedavisi olacaksa nasıl bir tedavi şekli vardır.Saygılarımla

Cevap : Suat Bey...Durumunuzu klinik olarak değerlendirmek gerekir..Varis hastalığının tedavisini ona göre planlamak lazım..müdahale yapılamaz diye bir tutum olamaz.


Adı Soyadı : Suat - Tarih : 2015-10-10 10:54:00

Soru : Merhaba Doktor bey diz kapağımın arkasındaki damarın şişmesinden ve ağrımasından dolayı doktora gidip renkli ve duplex Doppler USG yaptırdım.Raporunda Bilateral ana femoral ven(AFV) derin femoral ven(DFV) yüzeyel femoral ven(YFV) popliteal ven(PV) derin ve yüzeyel kural venler ile vena safena magna(VSM) B-Mode renkli Doppler ile değerlendirilmiştir.Yukarıda tanımlanan venlerde akım spontan, solunumla fazik, kompresyon ve augmentasyona yanıt tam olup akut/subakut fazda derin ven trambozu izlenmemiştir. Bilateral VSM çapı bileşke düzeyinde sağda yaklaşık 3.7mm,solda yaklaşık 4.1mm ölçülmüştür.Valsalva manevrası sırasında Sağda ana femoral vende 4 sn, yüzeyel femoral vende 1 sn, VSM bileşke düzeyinde 4sn'in üzerinde süren; Solda ana femoral vende 2sn, VSM bileşke düzeyinde 2 sn süren venöz yetmezlik ile uyumlu geri akım izlenmiştir. Sağ uyluk distalinde 6 mm, popliteal düzeyde 5 mm, kruris proksimalinde 4 mm,kruris distalinde 5.5 mm çapa ulaşan perforan venöz dilatosyan izlenmiş olup valsalva sırasında perforan venlerde 4 sn'in üzerinde süren venöz yetmezlik ile uyumlu geri akım izlenmiştir. Solda belirgin perforan venöz dilatasyon izlenmedi. Diz altı burnu açık variz çorabı kullanmam gerektiği söylendi.Rapor sonucumu değerlendirirseniz sevinirim.Saygılarımla

Cevap : Venoz yetmezliginiz var detaylı bilgi ve tedavi amaçlı randevu alınız 4219487


Adı Soyadı : Ebru dere - Tarih : 2015-10-04 09:17:45

Soru : Merhaba hocam sağ bacağımda popliteal ven ve dallarında lümeni tamamen dolduran trombus mevcuttur dedi.10 gün rapor verdi ve dinlenmem gerektiğini söyledi 2 gündür ilaçları kullanıyorum bacagimin altına destekler koydum sürekli yatıyorum artık bacagim uyuştu ne kadar zaman sürecek böyle yatmam neler yapmam gerekir.teşekkürederim

Cevap : Ebru Hn. Varis çorabı veya elastik bandaj kullanarakkalkmak mümkün ancak Son durumunu degerlendirmek gerekir.Randevu için 4219487


Adı Soyadı : Tekin demir - Tarih : 2015-09-29 14:04:16

Soru : Hocam saygilar mr sonucum asagida yaziyorum doktorum ameliyat dedi degerlendirirmisiniz..SAG VSMDE VE CFVDE 4SN UZERI RETROGRAD AKIMIN IZLENDIGI ILERI VENOZ YETMEZLIK,SAG ALT EKSTREMITE VENOZ SISTEMDE TROMBOZ LEHINE BULGU SAPTANMADI....

Cevap : Tekin Bey ameliyatız yöntemlere tedavinin mümkün. ...Randevu için 4219487..


Adı Soyadı : mehmet - Tarih : 2015-09-29 11:14:39

Soru : Hocam merhaba; "Bilateral alt ekstremite veni RDUS: Bilateral ana femoral, derin ve yuzeyel femoral ven, popliteal ven, krural venlerin izlenebilen proksimali, buyuk ve kucuk safen venler acik lumene sahiptir. Trombus saptanmadı. Uyluk derin venlerinde spontan fazik akim vardir. Augmentasyona yanit olumludur. Bilateral safenofemoral bileskede, valsalva ile grade 4 reflu akum izlenmistir.VSM capi ayakta sagda 6-7 mm arasinda, solda 10 mm'dir" Hocam ne önerirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : Mehmet Bey..Her iki bacak toplar damarınız Varis nedeniyle genişlemiş .Tedavi olmanız gerekir..Corap giymeniz faydalı olur. Randevu için Tel. 4219487


Adı Soyadı : Fatma - Tarih : 2015-09-28 23:34:23

Soru : Merhaba sonucumu değerlendirebilir misiniz? Özetle; renkli incelemede spontan bifazik kaudo krabial akım peterno alınmakta. Damarlar probla komprese olmakta augmeyasyona yanıt pozitif alınmaktadır. Şeklinde raporun. Ne demek istenmiş acaba

Cevap : Fatma Hn..Raporda ifadeler yetersiz ...Ne demek istendiğini bu tetkiki öneren Dr.unuza sorun..


Adı Soyadı : isimsiz - Tarih : 2015-09-23 00:48:52

Soru : Merhaba bacaklarimda varis vardı kaç yıl önce askerde ameliyat oldum bacak agrim arada oluyor bir yıldır evliyim çocuğum olmuyor ne yapmam lazim

Cevap : Randevu alın..4219487


Adı Soyadı : yeşim can - Tarih : 2015-09-20 13:54:12

Soru : sayın doktorum,doppler sonucuma göre sol ekstremitede safena magna prokimalde 6.3 mm çapt izlendi.safena magnada ve SFJ düzeyinde valsalva ile grade 3reflü izlendi.ana femoral ven de valsalva ile grade 1-2 refü izlendi.sağ ekstremitde ana femoral ven de valsala ile grade 2 reflü mevcut,popliteal ven de grade 2 reflü mecuttur.

Cevap : Yeşim Hn...her iki bacağında varıs hastalığı tesbit edilmiş. Bilginiz


Adı Soyadı : BETÜL BAŞARAN - Tarih : 2015-09-18 06:37:08

Soru : SEFENAL MAGNADA GRADE4 REFLÜ İZLENDİ LÜMENDE TROMBÜS İZLENMİŞTİR 44 YAŞINDA TANSİTON HASTASIYIM SAYGIARIMLA ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

Cevap : Betül Hn..Durumunuzu klinik olarak değerlendirmem lazım.Randevu alınız. 02324219487


Adı Soyadı : merve - Tarih : 2015-09-16 16:20:14

Soru : Bilateral femoral ve popliteal venlerin kalibrasyoları, kompresibiliteleri, lümen yapıları normaldir. Spektral analizde akım paternleri normal olarak degerlendirilmistir. Valsalva ile venöz reflü akım izlenmemektedir. Sağ VSM capı 4,5 mm olup reflü izlenmedi. Sol VSM capı 5 mm olup reflü izlenmedi.Sag VSM capı 3,5 mm olup reflü izlenmedi. Sol VSM capı 2,5 mm olup reflü izlenmedi. Hocam ultrason sonucum. Doktor venotrex ilac ve varis corabi verdi. Sizce kulanmalı mıyım? Sadece ilacı icsem ve corap kullanmasam olur mu? Ic varisin ciddi boyutta degil dediler. Yardimci olursaniz sevinirim hocam

Cevap : Merve Hn..ilaç kullanmaktan sa Varis çorabı kullanmanın faydası var


Adı Soyadı : Bağdagül Nuri - Tarih : 2015-09-15 20:06:53

Soru : Merhaba iyi günler doktor bey benim annemin ayağında sağ safenomoral bileskede valsalva manevrası ile reflü akım gözlenmiştir sol uyluk medial kesimde ve cruiste magna sistemi ile ilintili yüzeysel varisler izlendi sol bacağında ise SFV de reflü akım izlendi bunlar nedmek oluyu acaba doktor bey bize bi anlatirmisiniz ne kullanmalıyız ne yapmaliyiz

Cevap : Bağdagül Hn..Yapılan tetkik neticesi Annenizde Varis hastalığı var Tedavi olması gerekir.Şimdilik Varis çorabı giydirin.Tedavi için karar verirseniz(ameliyatsız tedaviyi kastediyorum)Tel:0232 4219487 ile randevu alabilirsiniz.


Adı Soyadı : Belgin Budaaklıı - Tarih : 2015-09-14 20:42:33

Soru : Hocam kolay gelsin benim iltihaplı romatizmam var ne kullanmalıyım hangi bitki önerirsiniz Kolay gelsin...

Cevap : Belgin Hn..Konunun uzmanı na danışın


Adı Soyadı : Serpil savaş - Tarih : 2015-09-12 21:25:14

Soru : Hocam meraba hocam benim sağ bacağımda SFJ den itibaren grade 4 yetmezlik ile uyumlu reflü akımı izlendi. yazıyor raporumda operasyon önerildi bu nedir ve ameliyatsız çözümü varmı şişlik ve morarma var bu SFJ den itibaren grade 4 yetmezlik ile uyumlu reflü akımı ndanmı kaynaklanıyor kaynaklanmıyorsa napmalıyım kalptende anju geçirdim pda cihazı takıldı napmam lazım ne öneriyorsunuz rahatsılığım aşırı derece de oluşuyor yaşım 36 SİZDEN ACİL CEVAP BEKLİYORUM KARS

Cevap : Ameliyatız tedavi imkanı var.Simdilik Varis çorabı giyin..Tel ile detaylı bilgi alınır. 0232 4219487


Adı Soyadı : DİLEK KOÇSAL - Tarih : 2015-09-11 00:13:53

Soru : IYIGECELER HOCAM HOCAM ANNEM IKI SENE FELAN OLMADI BACAGINDAN ONJU OLDU AMA BIR TURLU SISLIGI GITMEDI VE BACAGI COK SISIYO VE AGRISI OLUYO BIZ DKTORA GTTIK VE DOBLER YAPILDI BİLATERAL CFV DE GRADE 1 YETMEZLIK VAR BIRDE BİLATERAL SNV DE GRADE 3 YETMEZLIGI VAR BİLATENAL KOMİNİKAN YETMEZLIK YAZIYO BURDA BUNUN SONUCLAR IYIMI KOTUMU BIZEDE BIR BILGI VERIRMISINIZ SIMDIDEN COKKKKK TESEKKURLER

Cevap : Dilek Hn..Annenizin yapılan tetkikinde Bacak toplar damarları ile ilgil hastalığı var Yani Varis hastalığı var.Daha detaylı bilgi için Randevu alınız.Sonuclar bu durumu izah ediyor...Endişe etmeyin tedavi olursunuz..


Adı Soyadı : AHMET BUĞRA KARS - Tarih : 2015-09-08 16:58:25

Soru : MERHABA DOKTOR BEY renkli doppler çektirdim ve sağ vsm de grade 4 yetmezlik var.valsalva manevrası ile vsm de 4 snden uzun suren kontinü reflü akım saptandı

Cevap : Ahmet Bey..yapılan tetkik sonucu sağ bacağınızda ileri derecede Varis tespit edilmiştir.Ameliyatsız yöntemle tedavisi yapılmalıdır.Randevu alabilirsiniz Tel:0232 4219487


Adı Soyadı : Altune Akbulut - Tarih : 2015-09-03 12:58:59

Soru : sagda grade III safenofemoral yetmezlik sag safena magnada grade III , sol safena magna proksimal kesımınde grade I yetmezlik cıktı sonuclarda bacaklarımda hiç agrı yoktu, şekerim yada başka bir hastalığım yok ameliyat gereklimi nasıl bir yol izlemeliyim. Bu belirtilerin anlamı nedir. Varis varmı yokmu başlangıç aşaması mı iç varis mi bu konudada bilgi verirseniz sevinirim

Cevap : Altune Hn..Bacaklarınızda Varis Hastalığı oluşmuş.Ameliyat korkunuz olmasın.Tedavisi ameliyata gerek duymadan olacaktır.İç Varis bulgusu yok.


Adı Soyadı : seldayılmaz - Tarih : 2015-09-03 09:10:01

Soru : ''valsalva manevrası esnasında sağ CFVde ve safenofemoral bileşke düzeyinde manevra boyunca, sol CFVde minimal reflü saptanmıştır.'' yaptırmış olduğum ultrasyonun sonucu bu hocam.akşam olduğunda özellikle bacaklarımda müthiş ağrı hissediyorum ;otururken diz kapağım da ağrı ve nerdeyse yürüyüşüm değişti bana ne tavsiye edersiniz hocam teşekkürler

Cevap : Selda Hn..tetkik neticesi sağda sola nazaran daha belirgin Varis bulguları var.Varis corabı giymenez uygun olur..Şikayetlerin devamında.Randevu alabilirsiniz..0232 4219487


Adı Soyadı : bars cagırıcı - Tarih : 2015-08-31 17:09:18

Soru : sagsda grade III safenofemoral yetmezlik sag safena magnada grade III , sol safena magna proksimal kesımınde grade I yetmezlik cıktı sonuclarda bacaklarımda hiç agrı yok ameliyat gereklimi nasıl bir yol izlemeliyim.

Cevap : Sn Bars ameliyatsız tedavi olun.


Adı Soyadı : filiz kami - Tarih : 2015-08-31 10:11:14

Soru : merhaba,sağ diz kapağım da 2 aydır dayanılmaz bir ağrı vardı o ağrı büyüdü ve bütün baçağıma yayıldı doppler çektirdim ve sağ CFV grade 1-11 venöz kapak yetmezliği denildi ama sgk doktoru bir açıklama gereği bile duymadan ağrı kesiciler verdi ama hiç bir şeyin etksi yok ve ben hala acı çekmeye devam ediyorum bu tanı ne demek tedavisi nedir ne yapmam gerekiyor bunların cevabını yazarsanız bir nevi derdime derman olacaksınız teşekkür ediyorum kolay gelsin.

Cevap : Filiz Hn..tetkik neticesi sağ bacak toplar damar varisi var demek.Ancak diz kapağında dayanılmaz ağrılar uyaran bir hastalık değildir.Tedavisi vardır.Randevu alabilirsiniz..Tel:4219487


Adı Soyadı : Sevda GÜLER - Tarih : 2015-08-27 23:49:09

Soru : Merhabalar, bacaklarımda anlamadığım, acımayla oluşan büyük morluklarım vardı. Kalp damar hastalıklarına başvurdum. Venöz Doppler incelemesi istedi doktor ve toplardamar sıkışması olabilir dedi. Yapılan ultrason çekimi sonucum aynen şöyle :'' CFV, SFV, DFV, POP-V ve baldır venleri normal anatomik seyir ve lokalizasyonludur. İntraluminal sonopatolojik görünüm, renkli doppler incelemsinde dolum defekti saptanmadı. Venöz cidar kalınlığı tabiidir. Sağ alt ekstremite venöz sistemde valsalva manevrası boyunca yetmezlik lehine belirgin reflü saptanmadı. Sol VSM de valsalva manevrası boyunca düşük akımlı devamlı reflü akımı görülmektedir. VSM kalibrasyonu 6,2 mm olup hafifçe genişlemiştir. Ancak VSM 'den ayrılan yüzeyel venlerde belirgin varikoz genişlemeler saptanmadı. SONUÇ: Sol VSM'de valvüler yetmezlik '' Raporumda yazılanların hepsi bu kadar. Hastalığım ne anlama geliyor? Ciddi bir problem mi? Ameliyat olunması gerekiyor mu ya da ne tür tedavi yöntemleri uygulanıyor? Cevaplandırırsanız sevinirim. Çünkü rahatsızlığımla ilgili en ufak bir bilgim yok ve yaşım 26. Şimdiden çok teşekkür ediyorum.

Cevap : Sevda Hn..Sol Bacak Venlerinde Varis hastalığı tesbit edilmiştir.Ameliyatsız yöntemlerle tedavisi mümkündür.Detaylı bilgi için Randevu alabilirsiniz.Tel:4219487


Adı Soyadı : NAZAN YILDIZ - Tarih : 2015-08-27 15:51:11

Soru : MERHABA, DOPPLER SONUCU : ALT EKTREMİTE VENLER AÇIKTIR.SAĞ TARAFTA ANA YÜZEYEL DERİN FEMORAL VENLERDE VE SAFENOFEMORAL BİLEŞKEDE İLERİ DERECELİ KAPAK YETERSİZLİĞİ SAPTANMIŞTIR.SAP SAFENA MAGNANIN PROKSİMAL 1/4 KESİMİNDE TÜM VALSALVA BOYUNCA DEVAM EDEN KAÇAK İZLENMİŞTİR.(4.80sn) tedavi yöntemi nedir acaba ?

Cevap : Nazan Hn..Sağ bacağinizin yüzeyel Toplar damarlarında Varis hastalığı tesbit edilmiş,dolayısıyla ameliyatsız yöntemlerle tedavisi gerekir..Bilginize .Randevu alabilirsiniz..4219487


Adı Soyadı : Şenay İNCE - Tarih : 2015-08-23 23:47:34

Soru : hocam annem 52 yaşında bilateral alt ekstremite venöz sistem renkli doppler incelemesi sonucu: bilateral alt ekstremede ana,yüzeysel femoral ven ve derin fomoral venin görüntülenebilen proksimal kesimi,popliteal tibial ve peroenal venlerin proksimal kesimleri ile vena safena parva ve vena safena magna normal kalibrasyonda olup duvarları düzenlidir.kompressibiliteleri tamdır.tanımlanan venöz yapılarda renkle dolum tam olup trombüs materyali saptanmıştır.spektral incelemede spontan fazik akım örneği alınmaktadır.augmentasyonları yanıtları tamdır. valsalva manevrasıyla bilateral SFB düzeyinde grade III reflü akımı izlendi.her iki VSM kalibrasyonu normal sınırdadır(sağ ortalama 5 mm , sol ortalama 5,5mm). sağ kruris medial lojunda az sayıda hafif dilate ve tortiyoz kollanteraller izlendi. sonuçları yazmaktadır. bu sonuca göre ameliyat gerekir mi? şimdiden çok teşekkür ederim..

Cevap : Şenay Hn..Annenin tedavi olması gerekirAmeliyat gerekmez..


Adı Soyadı : ümmühan akpinar - Tarih : 2015-08-23 12:16:50

Soru : Hocam ben 24 yasindayim bacaklarim çok agriyordu kalp damar cerrahi gittim bacagima doppler cekildi sonuc : valsalva manevrasi esnasinda sag CFV'de 5 saniye sol CFV'de 2.2 saniye süren venöz reflü dışında incelenen diger derin venlerde valsalva ile anlamli venöz reflü saptanmadi. Sag CFV'de grade ||_||| sol CFV'de grade | Venöz kapak yetmezligi. Sonucum ssk doktoruna gosterdim ömür boyu diz alti orta basinc corap giycen dedi ve daflon 500 ilac verdi ve bacagindaki izleride ekimde seansla geciciriz dedi. Benim sorum şu bu hapi ömür boyu kullancakmiyim corap ömür boyu giycekmiyim ben masa basi isinde çalışıyorum corap giymedigim zaman ayak bilegim ve varislerde agri oluyor fakat gece cikarip yatincada bogazlarda sisme oluyomus ben bu hastaliktan kurtulabilirmiyim ? Yoksa ömür boyu bu hastalik olurmu ? Rica ediyorum cvp verirmisiniz?

Cevap : Ümmühan HN..Tedavi olursanız Daflon kullanmanın gerek yok.Varis Tedavisi ameliyatı değişik yöntemlerle olmaktadir6Tel ile daha geniş bilgi alabilirsiniz. ..4219487


Adı Soyadı : Murat durak - Tarih : 2015-08-21 20:31:12

Soru : Hocam meraba Bugün doktora gittim bilateral büyük safen ven kruris segmentinde ve sol popliteal vende yetmezlik bulguları teşhisi konuldu nasıl hastaliktir bilgi verirmisiniz teşekür ederim

Cevap : Varis hastalığının tesbit edilmiş Toplar damar hastalığıdır,


Adı Soyadı : dilek kocak - Tarih : 2015-08-20 13:11:36

Soru : Hocam ben 31yasında ev hanımıyım 11.8.2015 bilateral alt ekstremite venöz Doppler us de cekildi sonuç bilateral vsm de gr4 reflü akım izlendi sağ vsm uyluk orta kesimde çapı 6.2 mm ölçüldü sol vsm uyluk orta kesimde çapı 3.5mm ölcüldü doktor bana corap bırde daflon 500 mg ilac verdi bır ay sonra tekrar Doppler cekılecegını eger tedavıye yanıt vermez ise ameliyat olabılıcegimi soyledi ayrıca benım sol dızımdede menisküs yırtılması var onun icinde ameliyet olmam gerekiyor bana yardımcı olurmusunuz ne yapmak gerekir

Cevap : Dilek Hn...Evvela bacaklarınızın Varisle ilgili hastalığını tedavi ettirin çünkü Varis tedavisi ameliyatsız yöntemlerle tedavi olur..Akabinde durumunuzu tekrar değerlendirmek gerekir.Tedavi için randevu alabilirsiniz..


Adı Soyadı : Şermin ince - Tarih : 2015-08-18 19:45:16

Soru : Merhabalar Doktor bey, 32 yaşındayım .bugün devlet hastanesinde çektirdiğim Doppler sonucuna göre; sol vsm kalibrasyonu 3.7 mm. Vsm de tüm trasesi boyunca valsalva ile grade 1 Reflü akımı izlendi. Sol vsp ince kalibrasyondadır. Doktor diz altı varis çorabı giymemi istedi. Ben çorabı Ömür boyu mu giymem gerekli? Başka tedavi yöntemi yok mu? Yazın giymeZsem sorun yaratır mı? Mesleğim öğretmenlik, sürekli ayaktayım.

Cevap : Şermin Hn..sol bacağınızda Varis tesbit edilmiş.Tedavisi Laser ve ilave köpük ile olur.Mesleğiniz açısından tedavi olmanız gerekir .Ömür boyu corap giymenize gerek yok..


Adı Soyadı : Ufuk Gumusoglu - Tarih : 2015-08-17 05:18:35

Soru : Hocam iyi gunler.. Babamin sag ayaginda yaklasik bir aydir olusan sislik nedeniyle doktara goturup muayene ettirdik.. Muayene sonucu doktor bir takim igne ve ilaclar yazdi.. On gun sureyle de varis corabi giymesini soyledi.. Muayene sonucu su sekilde; Hastanizin sol alt ekstremite venoz sistem doppler USG tetkikinde; Sol ortak femoral, yuzeysel femoral spontan akim izlenmektedir. Safenofemoral bileske capi nortal pozisyonda 4,9 mm, valsalva ile 7,3 mm olculmustur. Valsalva manevrasi esnasinda akim kesilmekte olup reflu saptanmamistir. Popliteal vende kompresyon ve augmentasyona yanit alinamadi. Lumende tama yakin obstruksuyon olusturan trombuse ait hiperekojen partikuller mevcuttur. Kruruste cilt alti dokulari odemlidir. Hocam babam 78 yasinda ve bugune kadar ciddi hicbir rahatsizligi olmadi. Sizce bu durumda ameliyat gerekli midir ?.. Yoksa ameliyatsiz tedavi imkani var midir ?.. Ciddi bir durum soz konusu mudur ?.. Endisemi mazur gorun.. Sizden acil bir cevap alabilirsem inanin cok rahatlayacagim.. Simdiden tesekkur ediyor, hayirli gunler diliyorum..

Cevap : Ufuk Bey..Gayet tabii amelıyatsız tedavi imkanları mevcut..Babanızın tarafımdan muayenesi gerekir..Randevu alabilirsiniz..


Adı Soyadı : HANDE GÜVEN TUFAN - Tarih : 2015-08-12 18:18:33

Soru : Merhabalar, Ayak bileğimdeki kılcal damarların bileğimi sarıp, renk değişikliğine dönmesi sonucu Renkli dopler çektirdim. Sonuç olarak Bialteral YFV de valsalva ile ters akım olduğu söylendi. Dr. um varis çorabı giymem gerektiğini söyledi. Sizce uygun bu sıcak havalarda Ne yapmam gerek? Teşekkürler..

Cevap : Hande Hn..Kılcal varisleriniz nedeniyle Laser ve ilave köpük tedavisi uygun..Randevu alabilirsiniz..


Adı Soyadı : Erkan VAROL - Tarih : 2015-08-12 17:31:20

Soru : ALT EKSTREMITE VENÖZ SISTEM RDUS,TEK TARAFLI ALT EKSTREMITE VENÖZ SISTEM RDUS Her iki alt ekstremıte derin venöz sistemi ortak femoral venden distalde trifurkasyon seviyesine kadar patent olarak izlenmektedir. Kompresyona ve augmentasyona yanıt tamdır. Tromboz bulgusu saptanmamıştır. Sol vena safena magnada safeno-femoral bileşkede valsalva ile anlamlı reflu saptandı(4 sn den uzun süreli) Sag vena safena magnanın bileşkedeki çapı 16mm, diz lokalizasyonunda 5mm, dir. Sag vena safena magnanın bileşkedeki çapı7mm,diz lokalizasyonunda 4mm, dir. Küçük safen ven kalibrasyonları olağan sınırlarda olup lümenlerinde valsalva manevrası ile reflü akım izlenmedi. Derin venöz sistemde valsalva manevrası ile reflü akım izlenmemiştir. Sağ kruris postero-medialde,dizin 12 cm sitalindeperforan vende dilatasyon(3.3 mm)izlendi.Anlamlı reflu saptanmadı. Sağ uyluk ve kruriste,posterior,lateral ve medialde,vena safena magna ve parva ile ilişkisiz çok sayıda yüzeysel variköz ven izlendi. Sol kruris medialde, dizin 10 cm distali ve medial malleolün 8cm proksimalinde perforan venlerde dilatasyon (sırayla çapları 4.3 mm ve 3.7 mm,dir) ve anlamlı reflu izlendi. RADYOLAJİ RAPORU Sayın Hocam her şeyden önce çok tşk ederim. Benim 1 ay oncesinde radyolaji servisinde muayne sonucunda aldığım sonuçtur.Bana hastahanede direkt olarak ameliyat dediler. Sizden ricam değerlendirmesini yaparsanız çok sevinirim...İyi calışmalar dilerim...

Cevap : Erkan Bey Bacaklarınızda Varıs hastalığınız var Ameliyatsız tedavi yöntemi için Randevu alabilirsiniz..


Adı Soyadı : Belkız Bilgin - Tarih : 2015-08-12 13:47:15

Soru : Hocam iyi günler. Renkli Doppler USG sonucunda sol tarafta valsalva ile anlamlı reflü (femorosafenal yetmezlik bulgusu) izlenmiştir. Her iki v.safena magna kraniyal segmentleri açık izlendi. Sol safen ven çapı 4,5 mm ölçülmüştür. Bilgilendirirseniz sevinirim.

Cevap : Belkız Hn..Soş bacağınızda Varis hastalığı tesbit edilmiş..Tedavi için Randevu 4219487


Adı Soyadı : Betul sayal - Tarih : 2015-08-08 12:01:05

Soru : Hocam ayagim otururken ve dik dururken morariyor diz arkasi ayagmda agri hissediyorm yururken.ultrason sonucum kompresyon ve augmentasyona yanit tam.trombozis yok.tikaniklik yok.fakat valsalva manevrasi sag ana femoral ve yuzeyel vende devamli sol ana femoral vende 2sn suren, yuzeyel vende dusuk ampitutlu ancak devamli reflu vardir hocam 25 yadindayim henuz tedavisi yokmu sakat felanmi kalicam ilerde allah korusun lutfen yardimci olurmusunuz

Cevap : Betül Hn Sağda ilerlemiş olmak üzere Varış Hastalığının var.Randevu için 4219487


Adı Soyadı : Ayşe yeşilyurt - Tarih : 2015-08-07 14:40:32

Soru : Hocam baldırlarımda kırmızı çizgiler var bunun nedenini araştırdım varisin başlöngıcı olabilirmiş ama bacaklarımda ne ağrı nede fazla kilom var zayıfım sporda yapıyorum bu kırmızı çizgiler varisin başlangıcımı yardım ederseniz sevinirim

Cevap : Ayşe Hn..durumun görüntüsünü yollayabilirsiniz


Adı Soyadı : meraba hocam - Tarih : 2015-08-07 10:49:36

Soru : Suan 2.ci hamileligim ilk hamileligimdede yasadm genital bolge ve bacak aramdaki kisimda ceviz buyuklugunde birsey var ve cok agri yapiyo ilkinde doktor normal yapamazsn dedi ama dogm yapicagm gun o kayboldu ve normal yaptm simdide aynisi ckti ama bu farkli bir sekilde agri yapiyo ve bni kasiyo dokt. Gttm ultrasn cekildi varis var dedi varikoid vaskuler falan diyo ama aonucta 40x18x9 capinda buyume var yaziyo yardmci olrmusunuz arastrdm nette hic iyi seyler yazmiyo :( doktor bise yk diyo gnl cerrh bakmasi lazm diyo :(

Cevap : Hamilelik sürecinde Varis corabı giyin.Doğum doktorunuza danışın..Tedavi için .Benden Randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : Kader Arslan - Tarih : 2015-08-06 20:05:46

Soru : Merhaba hocam,ben varis sikayeti yuzunden kalp damar bolumune gttim doktorum izne ciktigi icin radyoloji sonucunu gosteremdim ,sonucu size gonderiyorum ,beni bilgilendirirseniz cok sevinirim.Bilateral alt ekstremite derin venoz sisteme ait venler normal trase ve kalibrasyonda,damar cidalari duzenlidir.incelenen venoz yapilar tum segmentlerde kompressibl olup lumende trombus izlenmemistir.renk modunda yapilan incelemde ve spektral analizde ,renkte dolum tam olarak gerceklesmistir.akim normal respiratuar fazisite gostermektedir.sag VSM 3 mm ,Sol VSM capi 2,5 olculmustur.SAG VSM de yetmezlikle uyumlu devamli reflu akimi mevcuttur.

Cevap : Sn Kader..sağ bacağınızda yüzeyel toplar damarınızda Varis hastalığı var.Tedavisi Laser yöntemi ve ilve Köpük tedavisi ile olur..Bilginize..


Adı Soyadı : volkan durgun - Tarih : 2015-08-06 13:10:18

Soru : hocam kalp damar bolumune varis icin gittim.Bilateral alt renkli dop incelemesi valsalva manevrasinda her 2 Cfv de grade 3 reflu kan akimi olmustr.safena magna ven caplari safenofemoral bikeske duzeyibde sagda 3.7mm solda 4.2mm safena oarva ven caplari diz seviyesinde sagda 1.7mm solda 2mm.damar kompresyon ve augmentasyon test yaniti pozitif.valsalva manevrasibda reflu kan akimi olusmamistir kuris dyzeyunde yuzeysel venlerde genisleme saptanmamistir. .

Cevap : Sn Volkan.Varis hastalığına uygun Doppler bulgularınız var.Tedavi için randevu alabilirsiniz.Tel 4219487


Adı Soyadı : semiha gul - Tarih : 2015-08-05 21:08:00

Soru : Hocam sol sefana magna ven capi 5 mmden kucuk olarak olculmustur.sag safen ven capi artmis oluo 7mm olculmustur. Damar kopresyo ve aumentasyon testleri yaniti pozitiftir. Valsalva manevrasi ile sag safena magnada grade 3 duzeyde reflu akim izlenmistir. Diye RdUs, alt ekstremite venleri renkli doppler usg raporunda. Yapilacak tedavi sekli ameliyat mi yada lazer mi, lazer ise hangi yontem uygulanmali. Saygilarimla.

Cevap : Semıha Hn..ELT Laser yöntemi ve ilave Köpük tedavisi...Ameliyat gerekli değil.


Adı Soyadı : duygu berkil - Tarih : 2015-07-31 12:32:29

Soru : dopler sonucumda gri skala incelemede her iki AFV,yFV,dFV,PV trifurkasyona kadarsafena magna (proksimalde çap sol 6 mm,sağ 3.5mm)-parva kompressibildir.RDUSincelemede bu venler patend olupaugmentasyona cevap tamdır. valsalvayla sol safeno femoral geri akım izlenmiştir sol kruris orta kesim posterior medialde cilt altı non _tromboze varisler izlenmiştir.yazıyor doktorum damarınız tıkalı kesin ameliyat olmanız gerekiyor dedi ilkaçla düzelmiyormu

Cevap : Duygu Hn..Varisleriniz var..tedavi olmanız gerekli..Ameliyat şart değil


Adı Soyadı : Mesut Coşkun - Tarih : 2015-07-30 15:31:57

Soru : Merhaba, Ultrason sonuçumu aşağıya yazdım. Özellikle sol bacağımda sık sık azda yorulsam ağrı oluyor. Yorumlarınızı ve ne yapmam gerektiğini öğrenmek isterim. şimdiden çok teşekkürler. Sol Alt Ekstremite Venöz Dpper Ultrasonografi İncelemesi B Mod gri skala incelemede ana, yüzeyel ve derin femoral venler, politeal venler, sol V.safena magna ve V. safena parva lümenleri açık olup trombüs izlenmemiştir, kompresibilite testi pozitiftir. Doppler US de hızı solunumla değişen venöz akım paterni izlenmektedir. Augmentasyon testi pozitiftir. Valsalva ile sol venöz yapılarda reflü akımı alınmadı. VSM çapı; trifikasyon öncesi solda 3,5mm ölçülmüştür.

Cevap : Mesut Bey..Doppler bulgularına ilave durumunuzu acıklığa kavuşturmak için muayenede olmanız gerekiyor..Randevu için Tel.4219487


Adı Soyadı : kübra yildiz - Tarih : 2015-07-27 17:14:04

Soru : Hocam merhaba ben siddetli baş agrisiyla doktora gittim ve mr istedi doktorum. Mr sonucunu bugun aldik fakat doktorumuz hastanede olmadığı için sonucu gosteremedik, haftaya pzt gosterebilecegiz.. Mr sonucunda vertebral arterlerde tortuozite mevcuttur denmiş.. Benim zaten boynumdan ağrı artan bir ağrım vardi. Tortuozite ne anlama gelmekte aciklayabilirseniz çok sevinirim cok tesekkurler iyi calismalar...

Cevap : Vertebral atar damar uzamasi bukulmesi demek.Bas agrisi nedeni degildir


Adı Soyadı : Mehmet Yaşar - Tarih : 2015-07-26 13:34:03

Soru : Hocam merhaba, Sağ bacağımın diz kapağının aşağısında 3-4 tane yuvarlak şişlikler oluşmuştu. Zaman zaman kaşıntı ve ağrı oldu. Bu sebeple varis şüphesi ile doktora gittim. Ultrason sonuçlarını aşağıya yazdım. Muayene yapan Kalp Damar hocası izinli olduğundan sonuç göstermeye 2 hafta sonra gideceğim. Bundan dolayı siz değerlendirirseniz memnun olurum. Teşekkür ederim. Klinik bilgi: VY/çap Bulgular: Her iki ana femoral ven, vena femoralis ve derin femoral ven ile popliteal yen trifurkasyona kadar patent olarak izlenrniş olup, trombüs saptanmadı. Derin venöz sistemde valsalva rnanevrası ile venöz geri kaçış izlenmedi. Sağ VSM proksimal çapı 3.3 mm, uyluk ortasında çapı 3 mm, diz düzeyinde çapı 2.6 mm’dir. VSM patenttir, trombüs yoktur. Yetmezlik izlenmedi. Sağda anterior aksesuar safen ven vardır, normaldir. Sol VSM proksimal çapı 3 mm, uyluk ortasında çapı 2.4 mm, diz düzeyinde çapı 1.9 mm'dir. VSM patenttir, trombüs yoktur. Yetmezlik izlenmedi. Solda anterior aksesuar safen ven vardır, normaldir. Sağ VSP çapı 1.9 mm'dir. VSP patenttir, trombüs yoktur. Yetmezlik izlenmedi. Sol VSP çapı 1.9 mm’dir. VSP patenttir: trombüs yoktur. Yetmezlik izlenmedi.

Cevap : Bulgular Normal..Mehmet Bey


Adı Soyadı : Yusuf Köse - Tarih : 2015-07-25 22:33:31

Soru : Merhaba hocam,annemin sol ba cağındaki şiddetli ağrı ve şiş yüzünden gittiğimiz kalp-damar cerrahı Doppler ultrason verdi.sonuca göre kronik venöz yetersizlik Periferik tanısı koyarak ameliyat için çok yakın bir tarihe gün verdi.Internette araştirdigimizda ameliyat tavsiye edilmiyor,nüksetme riski yüksek deniliyor.Bunun yerine lazer veya köpük tedavisi tavsiye ediliyor.Sizce ameliyatsız çözüm mümkünmü?Annem şeker hastası ve hipertansiyon hastası.Bu hastalık acilen tedavi edilmesi gereken bir hastalık mı?Teşekkürler...

Cevap : Annenizin Sikayetlerine gore ve Klinik bulgularm degerlendirilmesi ile karara varilir.


Adı Soyadı : Ebru Arslan - Tarih : 2015-07-24 15:20:18

Soru : Hocam Merhaba, Bugün çekilmiş olduğum dolpler sonucu şu şekildedir."Vasvalva ile sağ SFB'de vasvalva byunca,CFV 3sn ve sağ CFV'de 4sn süren patalojik reflüler izlenmiştir.Sağ ve Sol VSM SFB'ye yakın düzeyde 3mm,popliteal ven düzeyinde 2mm'dir.Sağ SFB'de grade 4, CFV'de grade 2, Sol CFV'de grade 2 yetmezlik bulguları saptanmıştır." Bu bulgular ne anlama gelmektedir. Yardımcı olursanız çok sevinirim. İyi Çalışmalar Dilerim

Cevap : Varis Hastalığınız var.Hayırlısı olsun


Adı Soyadı : efe taş - Tarih : 2015-07-22 10:41:33

Soru : Annemde venöz yetmezliği ile uyumlu görūnūm çıktı.Anlamı Nedir.tesekkūrler

Cevap : Sn Efe..Varis hastalığı demek...


Adı Soyadı : dilek sahan - Tarih : 2015-07-15 18:07:57

Soru : Merhaba hocam,ben bugun bacagimdaki agri ve kilcal damar catlamalarindan dolayi ultrasona girdim.sonuc notr solunum ile safena mahna SFJ ye yakin kismlarin vapi sag 5,sol 6.4 cikkti.fakat herhangi bi reflu akim saptanmamistir yaziyo.dvt bulgusu yok.varikoz degisiklik,lenf odem amjiktazi de saptanmamis.ancak 2'3 mm olmasi gereken cap icin 6,4 cok degilmi.ne yapmam gerek.birde bacagimdaki kilcal gorunenleri laserle yaktirmak sagliklimidir.simdiden tesekkur edrim

Cevap : Dilek Hn..Kilcal Varisler nedeniyle goruntu bozuklugu icin Laser uygulamasi uygundur.Tel 4219487


Adı Soyadı : dilek uzun - Tarih : 2015-07-15 00:57:24

Soru : Hocam ben dilek uzun tedavi yapilmaniz gerekli demissin ne gibi bi tedavi olmam gerekli ve sizin yeriniz nerede acaba

Cevap : Dilek Hn.. ameliyatsız Laser ve ya köpük tedavisi...Adres için tel 4219487


Adı Soyadı : salih ulukulu - Tarih : 2015-07-13 23:48:29

Soru : HOCAM İYİ GÜNLER.DİZ PROTEZ AMELİYAT SONRASI SOL AYAKTA KIZARIKLIK VE ISI FARKINDAN DOLAYI SOL ALT EKSTREMİTE VENÖZ RENKLİ DOPPLER USG İSTEDİ. SONUÇ:SOLDA POPLİTEAL VEN DİSTAL YARIDA ÇAP ARTIŞINA NEDEN OLAN AKIMA VE KOMPRESYONA İZİN VERMEYEN AKUT TROMBÜS İZLENDİ. DOXIUM 500 MG 2X1,ECOPİRİN 100 GÜNDE 1 ADET FAMODİN 40 MG SABAH 1 AÇ VE XARELTO 15 MG 1X1 İLAÇLARI VERDİ.DİZÜSTÜ VARİS ÇORABI ÖNERDİ.SORUMA GELİNCE:HOCAM ANNEM BU DİZÜTÜNÜ GİYEMİYOR.ÇOK ZORLANIYOR.BİR DE ÜST TARAFI DEVAMLI BÜKÜLÜYOR.DİZALTI VARİS ÇORABI GİYSE OLUR MU?ANNEM 76 YAŞINDA

Cevap : Salih Bey..Anneniz her iki bacağınada uzun Varis corabı giysin ,aksilik yapmasın...


Adı Soyadı : dilek uzun - Tarih : 2015-07-13 14:33:04

Soru : Hocam benim bacaklarimda varisler cogaldi ve cok agrilarim var dopler cekildim sag vsm sfb 3.5mm popliteal ven duzeyinde 3mm sol vsm sfb yakin duzeyde 5mm popliteal ven duzeyde 3mmdir sag yfvde grade IV sol yfv grade III yetmezlik bulgulari cikti yardimci olursaniz cok sevinecegim simdiden tesekkur ederim.

Cevap : Dilek Hn..Tedavi plmanız gerekli..Tel 4219487..Randevu alınız


Adı Soyadı : ümmüsü meydan - Tarih : 2015-07-12 08:34:43

Soru : sol safenofemoral bileşke düzeyinde uygulanan augmentasyon testi 1,5-2 sn süren reflü izlenmektedir. solda infrapopliteal düzeyde büyük safenöz ven dallarda genişleme(en geniş yerde 5mm)ve tortiozite izlenmekte.uygulanan augmentasyon testi sonrası 4-5 sn süren reflü seçilmekte. sol popliteal vende valsalva sonrası yaklaşık 1-1,5 sn süren reflü izlenmekte. bu belirtilere göre diz altında otururken,yürürken yatarken sürekli ve şiddetli ağrı olurmu.

Cevap : Sn Ümmüsü..Varis hastalığınız var..Tedavi için Randevu alabilirsiniz..


Adı Soyadı : Hilal anik - Tarih : 2015-07-09 13:18:38

Soru : İyi gunler doktor bey benim rahmimde vulva varisi mevcut doktorum daflun 500 mg verdi 3 ay kullandiktan sonra agrilarim tekrar nüksetti sizce daflonun hastaligim üzerindeki etkisi nedir acaba cevaplarsaniz cok sevinirim

Cevap : İlacınız ağrı kesici etkisi olan bir ilac.Dolasimida duzenler..


Adı Soyadı : sevil Çağlar - Tarih : 2015-07-08 16:06:25

Soru : merhabalar .bacak agrisiyla gittigim doktorda renkli dopplet cekildim sonucta sag vena safena magna bileske distalinde capi 5.1 mm.daha distalde uyluk segmentte vsm capi4mm.sag vsp capi ise 2.4 mm olculdu.yuzeyel ve derin venoz sistemde reflu saptanmadi.augmentasyons yanit pozitif .trombus formadyonu saptanmadi.doktor bana venotrex verdi.ilk hafta agrilar gecti..sonra devam etti.sorum bu sonuclar varis hstaligi oldugumumu mu gösteriyor.sag bacagimdaki bu agrinin gecmesi icin ne yapabilirim.ayrica yaptirdigim tahlilde d vitamini oranim 14 cikti.agrilar bunada bagli olabilir mi?Teşekkürler

Cevap : Sevil Hn...Doppler sonucu varis hastalığı lehine .Belden kaynaklanabilen ağrılarıda tetkik ettirin...Randevu için 4219487..


Adı Soyadı : Orhan apak - Tarih : 2015-07-08 11:33:47

Soru : Değerli hocam akciger amaliyati oldum 7 ay oluyor 3 ay evvel ide nefes darlığı şikayetiyle üniversite hastanesine gittiğimde çekilen tomografide akciger empolisi olduğum çıktı hastanede 2 hafta yazdım çıktım hem hastanede clexan 0.6 hazır enjekte. Ignesi vurdular sıkıntım gerdi fakat doktorlar bu ignesi ömür boyu kullanmam için rapor hazırladıkları hocam yaşım 61 bu ignesi ömür boyu kullanımı bir insan bilemiyorum görüşlerinizi rica ediyorum.kolay gelsin...

Cevap : Orhan Bey..Kanınızı sulandırmak amacıyla kullanacağınız ılacın tablet formuda var.Dr.unuza danışın..


Adı Soyadı : tuğba çetiner - Tarih : 2015-07-05 21:30:21

Soru : Annemde varis hastalığı var. geçenlerde varis olan damar patladı.Fazla kilosu olduğu için doktor yalnızca hap verdi.başka TEdavi yöntemleri neler?

Cevap : Tuğba Hn..Kanama yapan Varisleri Lokal Anestezi ile tedavi etmek mümkün..Bilginize....


Adı Soyadı : Pınar Gündüz - Tarih : 2015-07-01 16:36:00

Soru : Merhaba. 29 yaşındayım. 2.evre meme ca yim. Sol sefana parva çapı artmış olupseyri boyunca cilt altı yumuşak dokuda yerleşmiş minimal dilate venöz yapılar ile bağlantı göstermekte ve valsalva manevrasi ile seyri boyunca sol safena parva icerisinde patolojik reflü akım izlenmektedir. Sol alt ekstremite derin,yüzeysel perforan venöz renkli Doppler usg de böyle yazıyor. Bu ne anlama geliyor?

Cevap : Pınar Hn..Varis hastalığınız tesbit edilmiş..Tedavi için Randevu alınız 4219487


Adı Soyadı : fatma tamer - Tarih : 2015-07-01 10:48:51

Soru : ben varis ameliyati oldum. ameliyattan 1 ay sonra ayagimda sislik oldu ve ultrason sonucu pihti atmiscoumadin baslandi ancak kanamam olunca hibor kullanmaya basladim.Yurumemde sikinti oluyor.son ultrason sonucum su sekildedir ; sol poplitealven , sol buyuk safen ven orta kesim ve distali ile kucuk safen vende damar capi artmis olup , kompresyon augmentasyona yanit alinamamistir . Lumen icerisinde akut-subakut surecte trombüs ile uyumlu hipoekoik gorunum izlenmistir.Acaba ne yapmaliyiz? Yardiminiz icin cok tskler.

Cevap : Fatma Hn..Durumunuzu değerlendirmem için Muayene etmem gerekir.Randevu alınız 4219487


Adı Soyadı : Elif Yilmaz - Tarih : 2015-06-30 22:13:08

Soru : Hocam hastanin sag bacaginda safenofolemoral bileske yetmezligi teshis konuldu ilac olarak doxium 1000mg film tablet ve coraspin 100 mg enterik kapli tablet (antiagregan) verildi sizce bu ilaclar bu hastalik icin uygun mudur?

Cevap : ....


Adı Soyadı : Elif Yilmaz - Tarih : 2015-06-30 22:09:36

Soru : Merhabalar.Size bi sorum olucaktu.Annem 50 yasinda.bacaklarindaki varis agrilari yuzunden uyku uyuyamiyor ve ayaginda yanki olusuyordu genel cerrah doktoruna gitti ve doktoru teshis olarak sag bacagi icin "sag alt ekstrimite derin venuz sistemi distale dek acik olarak izlenmektedir.derin venuz yapilarin kompresyon ve augmentasyona yanitlari normal olarak alinmaktadir.DVT saptanmamistir. Ve son olarak Safen venuz sistemde grade 2-3 safenofemoral bileske yetmezligi ile uyumlu reflu akim izlemektedir.sonuc olarak da sagda safenomeral bileske yetmezligi diyo .Acaba anlami nedir?

Cevap : Elif Hn.. Annenizle ilgili tetkik neticesi Varis Hastalığı var anlamındadır.. Size yapılan tetkik neticeside aynı anlamda İlaclar Hastalık tedavisi için değil ...Bu hastalığın ortaya cıkarabileceği problemler için verilmiş..


Adı Soyadı : Filiz Gecsek - Tarih : 2015-06-29 15:59:48

Soru : Merhabalar Hocam bende kronik venoz yetmezlik cikti Daflon hap be varis corabi verdiler isim surekli ayakta durmami gerektiren bir is baska bir tedavi yontemi olabilirmi daha sonra ise devam edebilirmiyim surekli ayakta olarak. Tesekkurler

Cevap : Filiz Hn..Durumunuzu değerlendirmek amacıyla Randevu alınız..Tabikide başka tedavi yöntemleri var


Adı Soyadı : Seher Kızılırmak - Tarih : 2015-06-26 00:29:20

Soru : Renkli incelemede spontan bifazik kaudo-kranial akım paterni alınmakta,damarlar probla komprese olmakta,augmetasyona yanıt pozitif alınmaktadır.Hiçbir reflü akım saptanmamıştır.DVT izlenmedi.Teşhis ve tedavi öneriniz nedir?

Cevap : Seher Hn..Tetkik neticesi Normal..Sikayetleriniz neler..


Adı Soyadı : Hülya karatas - Tarih : 2015-06-24 16:55:43

Soru : Merhaba.bugün çektirdiğim ultrason sonucu ne anlama geliyor yanitlarsaniz sevinirim "sol femoral vende grade 1 reflu izlendi.sol VSM de safenofemoral bileşke düzeyinde valsalva manevraşı ile grade 1-2 venoz yetmezlik ile uyumlu reflu akım izlendi.sol VSM capi uyluk proksimalinde 3.1 mm olculdu.bu seviye distalinde VSM de reflu saptanmadi "

Cevap : Hülya Hn..Varis hastalığınız var.Tedavi için ve detaylı bilgi için Randevu alınız..4219487


Adı Soyadı : kaan kara - Tarih : 2015-06-24 16:09:04

Soru : Hocam selam sag testis agrisi nedeniyle skrotal renkli doblor cektirdim sag testis 21 x29x 45mm sol testis 17x27x44 mm boyutlarindadir parankimler homojendir epidim bas ve kuyruk kesimleri dogaldir dopler us de testis ve epidimlerde patolojik kanlanma saptanmamistir skrotal kese icinde patolojik miktarda sivi saptanmamistir sag ponpiniform pleksus veni normal kalibrede olup valsalva manevrasi ile geri akim saptanmamistir sol testis ponpiniform pleksus istiharette 3 mm valsalva ile 3 5 mm capa ulasan varikoza venoz yapilar izlenmistir ameliyat gereklimi

Cevap : Kaan Bey ..sorunuzu Uroloji uzmanına danışın..


Adı Soyadı : ruhi özturk - Tarih : 2015-06-21 01:40:04

Soru : valsalva manevrası esnasında her ıkı safeno femoral bileşkede ve safena magna boyunca sureklı reflu akım izlenmiştır. valsalva manevrası ile solda yuzeyel femoral vende kısa surelı reflu akım izlenm,iştir. her ıkı baldır duzeyınde varıkoz genişlemeler mevcuttur.vsm çapları solda safenofemoral bileşkede duzeyınde 6 mm diz cevresınde 4 mm sagda safenofemoral bileşke duzeyınde 6,3 mm dız cevresınde 5,8 mm ölçülmüştur 6aydır doxıum 1000 mg gunde 1 kullandım ne yapmamlazım

Cevap : Ruhi Bey..Varis Hastalığınız var Tedaviniz için Randevu alınız.Yöntem Laser ve Köpük uygulaması ...


Adı Soyadı : Arif - Tarih : 2015-06-17 10:54:02

Soru : Merhaba Dr Bey, yapılan ultrason neticesinde rapor sonucu şöyle.. Valsalva ve proksimal augmentasyonla CFV ve VSM de 2-3 reflü akım izlenmektedir. Krural bölgede minimal varikoid venler izlenmektedir (ayakta iken belirginleşen) Safenofemoral bölgede grade2-3 venöz yetmezlik.. Ameliyat olmak gerekir mi? Hangi yöntemle? Bende baldırda kaşıntı, bilek arkasında ağırlık hissi, diz önünde hafif güçsüzlük ve kalçada (bazen) seyirmeler oluyor hangilerini bu durum yapar ?

Cevap : Arif Bey ELT ve kopuk tedavisi uygun olur..Randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : Büşra Tezcan - Tarih : 2015-06-15 11:47:52

Soru : Merhaba doktor bey. Ben sag bacagimda bilegimin 1 karis yukarisindaki sislik ve kilcal goruntuleri yuzunden doktora gittim. Elle muayene sonucu ameliyatlik bi durum olmadigi soylendi.doxium ve desal ilaclarini yazdi. Cunku zaman zaman bileklerimde hafif sislikler oldugundan bahsetmistim. Doppler sonucunda ise sag bacagimda grade iv venöz yetmezlik teshisi kondu.bu sonuçtan sonra doktorum ameliyatlik oldugumu soyledi fakat ilaclara 1 ay devam etmemi ve varis corabi kullanmami soyledi. 1 ay sonra tekrar kontrolum var. Ilaclardan sonra bileklerimde sislik gorulmedi. Su an icin yurumemi zorlastiracak bi agrim yok. Ya da ten rengimde bi koyulasma yok. 10 saat masa basinda çalışıyorum ama zaman zaman yurumeye aksamlari egzersiz yapmaya dikkat ediyorum. Fakat doktorun ameliyatliksin sozunden ve internette bu hastalikla ilgili okuduklarimdan sonra cok korktum. Bu hastalik tedavisi olmayan ciddi bi hastalik midir?

Cevap : Busra Hn..tedaviniz ameliyatsiz Endoluminal Laser ve kopuk kombine olacaktir Randevu icin 4219487


Adı Soyadı : Şerin Altunbaş - Tarih : 2015-06-13 16:19:25

Soru : Merhabalar hocam nasılsınız? Sağ cfv''de grafe IV,sag SFV grade III venoz kapak yetmezlik bulgularina rastlandi ilacla tedavisi varmidir TDV saptanmadi

Cevap : Sn Serin bu konuda agizdan alinan ilaclarla tedavi imkansiz.Ancak ameliyatsiz Laser ve kopuk uygulamalari ile tedavi mumkun.Randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : Ömer Ihlamur - Tarih : 2015-06-13 01:24:19

Soru : sol diz altımda toplar damar tıkanıklığı olduğunu söledi doktor.Ağrır çekilmiyordu. 20 kutu clexane 0.6 mg kullandım.Ağrı dindi ancak 2 gün sonra tekrar ağrımaya başladı.Ayrıca olan ülseratif kolit hastalığımdan dolayı kan sulandırıcı ilaçda vermedi doktor bey. Kortizon tedavisinde sıkıntı olur dedi. Sizin tavsiye edebileceğiniz birşey varmı ? Son muayenemde sol kasıkta varis başlangıcı var dedi son olarak.

Cevap : Sn Omer Varis tedaviniz Lokal uygulanan ilaclarls yapilacsk Bu ilaclar sisteme karismazlar.


Adı Soyadı : Veli Huseynov - Tarih : 2015-06-11 20:16:08

Soru : Hocam merhaba SOL ALT EKSTREMİTE VENOZ RDUS İNCELEMSESİ:SONUC-SOL VSM krural segmentte grade 1 yetmezlik.SOL VSP de grade 2 yetmezlik bulguları ve sol VSP trasesinde dilatasyon ve tortiozite.Esas olarak sol kruris 1/2 duzeyde ileri derecede (grade 3)perforan yetmezlik. Şimdiden cok teşekkurler..

Cevap : Sn Huseyinov Tedaviniz Laser ve Kopuk tedavisi ile olacaktir randevu aliniz


Adı Soyadı : Nihal goren - Tarih : 2015-06-07 13:01:25

Soru : İncelene tüm venöz sistemde lümenler açık olup kompresyonla kollabe olmaktadır. Trombus formasyonu saptanmadı. Augmentastonla akım şiddetlenmektedir.Valsalva manevraları ile sağ safenofemoral bileşkede grade 4, sağ VSM'de uylukta düşük hızlı grade 2 reflü akım saptandı. Sağ kruris posteriorunda cilt altında ve sağ inguinal bölgede ince variköz venler izlendi. 3 ay ilaç kullandım ağrılarımda en ufak bi azalma olmadı sizce ameliyat olmalımıyım

Cevap : Nıhal Hn..Ameliyatsız yöntemle Laser yöntemiyle tedavi mümkün...


Adı Soyadı : YILDIZ SEMRA SELÇUK - Tarih : 2015-06-05 16:46:00

Soru : REHA BEY SELAMLAR , SANIRIM 2005 YILIYDI SİZDE LAZER TEDAVİSİ OLDUM. SEANSLAR HALİNDE YAPMIŞTIK. SOL BACAĞIMDA BÜYÜK BİR DAMAR TEKRAR NÜKSETTİ. BU SEFER İLK GELDİĞİMDEN DAHA BELİRGİN VAZİYETTE. TİROİDİM YOK İLAÇ KULLANIYORUM. DOĞUM KONTROL BİR SENE KADAR KULLANDIM. BIRAKTIM. ŞU AN BODRUMDA YAŞIYORUM. TEDAVİ ŞEKLİ AYNI MIDIR.BİR ARA SİZİ ARADIĞIMDA DAHA KOLAY OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİNİZ. MALİYETİ ÇOK YÜKSEK MİDİR? İŞLERİMİ AYARLAYABİLİRSEM GELMEK İSTİYORUM.BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM. ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

Cevap : Yıldız Hn..Tıroıd ilaçlarının kılcal varisleri tetikleme olasılığı mevcut.Tedavi yöntemleri ve diğer hususlar için buyrun gelin konuşuruz veya Tel . ile arayın..


Adı Soyadı : derya deniz dogan - Tarih : 2015-06-04 15:10:43

Soru : Merhaba Doktor Bey; Annem 3 ay önce diz kapağında ameliyat oldu ( protez takıldı ) daha sonra çok şiddetli ağrılar oldu ve bir kalp damar cerrahine gittik sonuçta söyle yazıyor. Valsalva manevraları ile sol safenofemoral bileşkede grade 3,bilateral VSM uyluk distalinde ve kruris trasesinde grade 4,sag CFV'de grade 2-3 reflü akım saptandı. Bilateral VSM trasesinde uyluk distal kesimde ve kruriste en geniş yerinde solda 7,5 mm yaygın ve sağda fokal 6,3 mm ölçülen variköz genişlemeler mevcuttur. Sağ VSP trasesinde 4,5 mm ölçülen variköz genişlemeler izlendi Sağda VSP ayrı vizualize edilememiştir.( LÜTFEN BANA YARDIMCI OLUN NE YAPMAMIZ GEREK ) İLLA AMELİYAT OLMAMIZ MI GEREKİR İLAÇLA GEÇER Mİ TŞK EDERİM ŞİMDİDEN CEVABINIZ İÇİN ( sevgiler :)....

Cevap : Derya Hn.. tetkiktende anlaşılacağı üzere annenizin Varisleri var amelıyatsız tedavi mümkün 4219487 den randevu alabilirsiniz.Geçmiş olsun..


Adı Soyadı : Sevinç Bakırcı - Tarih : 2015-06-03 07:12:45

Soru : Kisaca rapor sonucunu yazacağım. Solda belirgin bilateral safenofemoral bileske ve büyük safen vende venöz yetmezlik . Onerinizi almak istiyorum. Tedavinin gecikmesi durumunda beni ne bekler öğrenmek istiyorum.(sol büyük sacen çapı 8, sağ büyük safen çapı 9mm) Saygılar.

Cevap : Sevinç Hn.. Varis hastalığınız var..Tedavi gecikmesi şikayetlerin artması... görüntü bozukluğunun artması...Sağlığınızın bozulması....gibi problemler ...


Adı Soyadı : salih ulukulu - Tarih : 2015-06-02 23:25:48

Soru : hocam iyi günler.Bacakta SOLDA POPLİTEAL VEN DİSTAL YARI ne demek.ayağın tam neresi oluyor?

Cevap : Salih Bey ...sol diz ardı toplar damar demek oluyor..


Adı Soyadı : emrah zor - Tarih : 2015-06-02 11:09:12

Soru : Hocam merhaba, Annemin bacak ağrıları sorunuyla dün bulunduğumuz ildeki kalp ve damar cerrahisi uzmanı doktoruna gittik bizden ultrasyon istedi.Sonuca baktığında ise bunun tedavisinin olmadığını oldukça tehlikeli bi hastalık olduğunu felç veya ölümle bile sonuçlanabileceğini söyledi.Moralimiz çok bozuldu.Ultrasyon bilgilerini yazacağım yardımcı olursanız çok sevinirim. VENÖZ DOPPLER ULTRASYONOGRAFİ(SağAlt Ekstremite) Griskala incelemede damar çapları konturları ve luminal yüzeyleri tabiidir.Trombüs,oklüzyon saptanmadı.Damar kompresibiliteleri doğal,augmentasyona yanıtları tamdır. Renkli doppler-spektral incelemede;spontan akım mevcuttur.Spektral incelemesi tabiidir.Valsalva manevrası esnasında YFV proksimal segmentinde grade3 refli akım izlenmiştir.(venöz yetmezlik) Sağ kruis proksimal medial kesimde variköz venler izlenmiştir.Sağ VSM çapı 4,8 mm dir. VENÖZ DOPPLER ULTRASYONOGRAFİSİ(sol Alt Ekstremite) Griskala incelemede damar çapları konturları ve luminal yüzeyleri tabiidir.Trombüs,oklüzyon saptanmadı.Damar kompresibiliteleri doğal,augmentasyona yanıtları tamdır. Renkli doppler-spektral incelemede;Spontan akım mevcuttur.Spektral incelemesi tabiidir. Valsalva manevrasıyla refli saptanmadı.Sol VSM çapı 3,7 mm dir Hocam durum gerçekten de o kadar ciddi mi?Tedavi şansımız yok mu? Vereceğiniz yanıt için şimdiden çok teşekkürler…

Cevap : Emrah Bey ..Endişenilecek bir durum yok.Annenizin Varis hastalığı nedeniyle 4219487 tel. Randevu alın tedavi edilecek b,r durum..


Adı Soyadı : fatma yildiz - Tarih : 2015-06-01 21:17:34

Soru : yaptirdigim ultrason cekiminde tani olarak I87.9 yaziyor ne anlama geliyor?

Cevap : Fatma Hn..Anlamsız bır ifade..


Adı Soyadı : dilek erdoğan - Tarih : 2015-05-31 18:21:02

Soru : sol ayak bileğimden diz kapağıma kadar şişkinlik ve kaşıntı nedeniyle doktora gittim ultrason sonucu(sol ayak bileği cilt altı yumuşak dokuları lateralde belirgin ödemli görünümdedir. daflon 500mg tablet yazıldı ve variz çorabı önerildi orta basınçta. hapları kullanıyorum şişlik geçmedi.

Cevap : Dilek Hn..Lenfanjıt olma ihtimaliniz var 4219487 Randevu alabilirsiniz..


Adı Soyadı : ayse erol - Tarih : 2015-05-31 01:49:11

Soru : 1 ay once kopuk tedavisi yaptirdim goruntu olrak gecmedi ve yeninsi cikti ne yapmaliyim?

Cevap : Ayşe Hn.. 4219487 Randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : murat cetin - Tarih : 2015-05-30 16:50:25

Soru : sag bacagimda varis ameliyati gecirdim ayakta calisamaz raporu alabilirmiyim

Cevap : Murat Bey.. ayakta calışamaz raporu alamazsınız..


Adı Soyadı : salih ulukulu - Tarih : 2015-05-30 16:11:28

Soru : HOCAM İYİ GÜNLER.ANNEM 20 GÜN ÖNCE SOL DİZİNDEN PROTEZ AMELİYATI OLDU.ORTOPEDİ DOKTOR KONTROLE GİTTİMİZDE AYAĞIN ŞİŞ VE DİĞER AYAĞINA GÖRE KIZARIK OLDUĞUNU GÖRDÜ.SOL ALT EKSTREMİTE VENÖZ RENKLİ DOPPLER USG İSTEDİ. SONUÇ:SOLDA POPLİTEAL VEN DİSTAL YARIDA ÇAP ARTIŞINA NEDEN OLAN AKIMA VE KOMPRESYONA İZİN VERMEYEN AKUT TROMBÜS İZLENDİ. DOKTORA GÖSTERDİM.KALP DAMARA SEVKETTİ.DOKTOR INNELOP 0,9 10 ADET İĞNE,COMEDİN 3.GÜNDEN İTİBAREN YARIM (6 AY)DOXIUM 500 MG 1ADET,ECOPİRİN 100 GÜNDE 1 ADET FAMODİN 40 MG SABAH 1 AÇ İLAÇLARI VERDİ.COMEDİN İLACI DİKKATLİ KULLAN.BAZI YİYECEKLERE DİKKAT ET DEDİ.VARİS ÇORABI ÖNERDİ.10 GÜN SONRA KONTROL DEDİ. SORUMA GELİNCE:HOCAM SİZİN FİKRİNİZ NEDİR.COMEDİNLE İLGİLİ BİZE UYARINIZ VAR MI.BU İLAÇ ÖMÜR BOYU MU KULLANILACAK.NE ZAMAN BU HASTALIK BİTER.AMELİYATTAN DOLAYI FİZİK TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLASIN.EKSERSİZLERİ YAPABİLİR Mİ.ÖNERİLERİNİZ NEDİR.ALLAH RAZI OLSUN ŞİMDİDEN.ANNEM 76 YAŞINDA

Cevap : Salih Bey Anneniz kan kontrolları yapılarak 3 ay coumadin kullansın daha sonra durumun tekrar değerlendirilmesi yapılr..


Adı Soyadı : melike duman - Tarih : 2015-05-27 10:07:05

Soru : Kadın doğumda gittim emzirme den dolayi olabilirmiş adet olamama lazerepilasyon için ne yapmam llazım beyaz teslim de ve daha önceki sorularım için aydınlatırsanız çok sevinirim

Cevap : Melike Hn..Laser epilasyon yaptırabilirsiniz Pıhtılaşma sorununuz engel değil


Adı Soyadı : Büşra tunçalın - Tarih : 2015-05-25 09:16:43

Soru : dopler sonucum.yorumu nedir? Valsalva ile sağ ana femoral vende 1 sn süren 19 cm/sn'lik, sol ana femoral vende 16 cm/sn, sol vena safena magnada 19 cm/sn'lik ters akımlar.

Cevap : Büşra Hn..tetkik neticesi solda barizleşmiş Varisiniz var anlamı mevcut


Adı Soyadı : Işık Dogusoy - Tarih : 2015-05-22 07:32:23

Soru : Her 2 alt ekstremite venöz sistem renkli doppler usg incelemesinde; bilateral grade 3 derin venöz yetmezlik, sol safena magnada grade 3 yetmezlik, sonuc alindi.daflon vecoraspin verildi eylülde kontrol. Sizce yeterli midir?benim içime sinmedi. Tsk ederim

Cevap : Işık Hn..Tedaviniz oluşmuş Varislerinizin Laser ve sclerozan tedavi ile yapılmalıdır..


Adı Soyadı : Susam Akbaba - Tarih : 2015-05-20 22:43:55

Soru : Kasik bolgesinde vsm caplari sagda5 mm,solda 4,5 mm sag vsm diz alti seviyede varikoziteler gostermekte olup her ikialt ekstiremite vsm ile iliskilenen yuzeyel varikoz venuller izlenmistir valsalva manevrasi ile her iki cfv den vsm lere net reflu akim izlenmezken sol vsm de grade2 reflu sag vsm grade 3-4 reflu akim izlenmistir bunu aciklayabilirmisiniz hocam

Cevap : Sn Susam ..Varis haStalığı bulgularınız müsbet..Şikayetleriniz nelerdir.4219487 tel Randevu alınız.


Adı Soyadı : nuray bilge - Tarih : 2015-05-20 20:43:21

Soru : Sol alt ekstremite venöz sistem CFV'den itibaren,yüzeyselfemoral ven(YFV),derin femoral ven(DFV),poplitealven,nena safena magna(VSM)ve safeno femoral bileşke(SFB)tüm traseleri boyunca izlenmiştir. Bmod gri skala incelemede; kompresyon ile venöz yapılarsilinmekte olup lümen içerisinde trombusa aitekojenite izlenmiştir. Renkli dopler incelemede;valsalva ile SFB veCFV' de valsalva boyunca, YFV' de 3 sn süren patolojik reflüler izlenmiştir. VSM SFB'ye yakın düzeyde 5mm, popliteal ven düzeyinde 5mm'dir. Augmentasyon testi ile tüm venöz yapılarda pozitif yanıt elde edilmiştir. Sol kural bölgede varikoz dilatasyonlar izlenmiştir. SONUÇ: Sol SFB ve CFV' de grade IV, YFV'de grade II yetmezlik. Sol krural bölgede varikoz dilatasyonlar

Cevap : Nuray Hn..Varis bulguları müsbet.Şikayetleriniz nelerdir...?


Adı Soyadı : Dilek Dilek - Tarih : 2015-05-15 21:10:29

Soru : Sag vena safena magnada uyluk orta-ust bolumlerinde orta derecede valvuler yetmezlik. Sol vena safena magnada minimal valvuler yetmezlik. Sag bileskede 5.8 mm uyluk orta bolumde 3.9 mm kruris superiorde 3.9 mm Sol bileskede 5.6 mm uyluk orta bolumde 3.1 mm kruris superiorde 2.4 mm. Hocam ameliyat sart mi bu sonuca gore?

Cevap : Dilek Hn.. ameliyat şart değil..Tedavi için randevu alınız 4219487


Adı Soyadı : yasemin pelit - Tarih : 2015-05-15 13:32:40

Soru : iyi günler hocam.dopler sonucum her iki alt ekstremite venlerinde trombüs lehine bulgu saptanmadı.sağsfv 1/3 proksimal kesimde grade 1 reflü akım sağda belirgin bilateral alt ekstremitelerde retiküler venlerde belirginleşme ,kapiller telenjiektazi mevcuttur.teşekkür ederim

Cevap : Yasemin Hn..tetkik neticesi varisleriniz belirlenmiş..Tedavi için randevu alınız ..4219487


Adı Soyadı : şermin demir - Tarih : 2015-05-14 12:12:58

Soru : iyi günler hocam benim ayagımın üstü şişiyor ve elimle üstüne baskı uguladıgım bölge çöküyor neden olabılır hocam bırde bu gıbı durumda hangı ılacı kullanmamı önerirsiniz

Cevap : Şermin Hn..Lenfanjıt nedeniyle tetkik gerekir.Randevu alınız Tel:4219487


Adı Soyadı : zeynep durmuş - Tarih : 2015-05-14 12:00:21

Soru : hasta valsalvaya koopere olmadıgından tetkik suboptimaldir sag tarafta femoropopliteal ve krural bölge derin venleri ile safenofemoral bileşke vena safena magna ve parva görüntülenmiştir incelenen venöz yapılar normal kalibrasyonda olup lümen iç yüzeyleri düzenlidir basmakla lümen komprese olabilmektedir trombozis bulgusu saptanmamıştır. renkli doppler ile yapılan incelemede lümen renkle tam olarak dolmaktadır akım yönü normal ve fazik karakterdedir valsalva ve kompresyon manevraları ile ters yönlü akım gelişmemiştir.

Cevap : Zeynep Hn.tetkik esnasında gerekeni yapamadığınız için tetkik yetersiz. Randevu alınız


Adı Soyadı : NİLGÜN SOYDAN - Tarih : 2015-05-12 09:30:48

Soru : popliteal vende damar duvarında düzensizlik ve minimal parsiyel renk dolum defektleri izlenmiştir. yazıyor hocam usg sonuçlarımda ne demek bu yardımcı olurmusunuz

Cevap : Nilgün Hn..diz ardında tromboflebit geçirmişliğiniz olası,yer yer tıkanıklar var demek oluyor.


Adı Soyadı : fatma kabahasanoğlu - Tarih : 2015-05-12 00:35:31

Soru : sol cfv degrade 2 venöz kapak yetmezliği sol safonofemoral bileşkede grade ıv venöz kapak yetmezliği sol alt ekstremitide yüzeyzel variköz venler ayrıca 2 yıl önce ameliyat olmuştum aynı bacaktan

Cevap : Fatma Hn..varis hastalığınız nüks etmiş.Yan dalların ve geri kalanların varis kurutma yöntemi ve Laserle tedavisi gerekli.Randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : sinan ozcan - Tarih : 2015-05-06 18:29:57

Soru : Hocam renkli doppler us inceleme sonucunda bana komple yetmezlik tanisi kondu vsm de sfv de perforan venlerde ve ana femoral vende ve safenomoral bileskede lazer tedavisi bana uygunmu

Cevap : Sinan Bey..tedavi için ELT uygun Randevu alabilirsiniz.


Adı Soyadı : didem muştu - Tarih : 2015-05-05 12:20:02

Soru : sağ vsm ve vsp çapı artmıştır. sağ vsm çapı proksimalde safenofemoral bileşke düzeyinde 5,3 MM,distalde kruris orta seviyesinde 3,5 MM ölçülmüştürsağ vsp çapı proksimalde 5,3 MM ölçülmüştür sağ vsm de ve valsalva manevrası ile grade 4 reflü izlenmiştir.

Cevap : Soru nedir....


Adı Soyadı : Ali ÖNDER - Tarih : 2015-05-05 00:24:48

Soru : Merhaba hocam.Bacaklarımda uyuşma ve damarlarımın mor görüntüde olduğu için kalp ve damar cerrahisine gittim.dopler sonucunca; solda daha belirgin olmak üzere crural düzeyde perforan venlerde damar genişliği normalin üst sınırında olup cilde tortuözite gözlenmektedir. diyor acaba bunun manası nedir yardımcı olursanız sevinirim.

Cevap : Ali Bey..Varis hastalığınız var demek.


Adı Soyadı : gulnur isik - Tarih : 2015-05-02 14:28:10

Soru : Sol baldir proksimal ic yuzde 2.7 mm nontromboze varikoz venler sol safenofemoral bileskede gr4 ve popliteoparval bileskede gr3 reflu mevcut ameliyat gerekirmi

Cevap : Gülnur Hn..Ameliyat gerekmez Laser tedavisi uygun Randevu alınız


Adı Soyadı : şengül acar - Tarih : 2015-04-29 16:29:22

Soru : hocam safen toplar damar 6 mm sağ bacakta ve 8 sn reflü akım izlendi diyor.ameliyat şartmı??

Cevap : Şengül Hn..Bu gibi toplar damar hastalıkları ameliyatsız tedavi edilir.Randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : kevser - Tarih : 2015-04-27 17:28:08

Soru : hocam en azından ameliyatlık mı değil mi onu öğrensem

Cevap : Kevser Hn..tedavi edilmesi gerekir.Ameliyatlık değil.


Adı Soyadı : kevser - Tarih : 2015-04-27 16:50:46

Soru : Her iki tarafta femoropopliteal ve krural bölge derin venleri ile safenofemoral bileşke, vena safena magna ve parva görüntülenmiştir. İncelenen venöz yapılar normal kalibrasyonda olup lümen iç yüzeyleri düzenlidir. Basmakla lümen komprese olabilmektedir. Trombozis bulgusu saptanmamıştır. Renkli Doppler ile yapılan incelemede, lümen renkle tam olarak dolmaktadır. Akım yönü normal ve fazik karakterdedir. Valsalva manevarsı ile sol derin femoral vende grade I reflü akım izlenmiştir. Valsalva manevarsı ile sağ ana femoral vende grade I, büyük safen ven proksimal kesiminde grade II reflü akım izlenmiştir. Diğer venöz yapılarda Valsalva ve kompresyon manevraları ile ters yönlü akım gelişmemiştir. SONUÇ: Sol derin femoral vende grade I reflü akım Sağ ana femoral vende grade I, büyük safen ven proksimal kesiminde grade II reflü akım 24 yaşındayım doppler sonucuma göre dvt denildi tedavi önerilmedi ağrılarım dayanılmayacak kadar arttı ne yapmam gerek . teşekkür ederim

Cevap : Kevser Hn Durumunuzu klinik olarak degerlendirmem icin Randevu aliniz


Adı Soyadı : handan zengin - Tarih : 2015-04-25 23:09:54

Soru : Hocam merhaba 18 yaşındayım iki gün önce us-doppler cekildim ve sonucunda valsava manevrasinda sol cfv de 1.45 sn reflü akımı izlenmiş. her iki ana yüzeysel ve derin femoral,saphenöz,popliteal ve krural derin ven lümenleri açık izlenmiş bunlar ne demektir ne yapmam gerekiyor

Cevap : Handan Hn..tetkik neticesi sol bacak Varisi var anlamı cıkıyor.Durumunuzu klinik olarak tetkik etmeli. Randevu alınız


Adı Soyadı : Taha Turgut - Tarih : 2015-04-24 02:38:53

Soru : Hocam benim yaklaşık 4 5 senedir diz kapağı ve üstünde damarlarımda bir genişleme var bu seneye kadar hiç bu kadar ağrı yapmamıştı eskiden dokunduğumda damarlar yumuşaktı şuan ise semsert ve davul gibi şişler dokunduğumda ağrı yapıyor yürürken sallanıp ağrılara sebep oluyor gece yatarken bazen bacağıma kramp giriyor hastalığım nedir ve hangi bölümden doktorlara gözükmem gerekir

Cevap : Taha Bey..damar cerrahisi genel cerrahi bölümü ..


Adı Soyadı : emine soylemez - Tarih : 2015-04-23 19:53:14

Soru : Ayaklarimdaki damarlar kizariyor ve ayagimda morluklaruyo bazen nasil yapmaliyim

Cevap : Emine Hn..Bacaklarınızda dolaşım bozukluğu olabilir.Randevu alınız


Adı Soyadı : emine erdolu - Tarih : 2015-04-18 12:50:35

Soru : 4aylik bebegim var ve kalbinde 3ml delik dedindi henüz kontrol ve beklemedeyiz ciddi ve çaresiz bir şeymi kapanma ihtimali varmidir bunun için ne yapabiliriz hamileligimde hep kontroldeydim halbuki ve 9 ay igne yaptim bundan kaynaklanabilirmi aydinlatirsaniz sevinirim

Cevap : Emine Hn..Kalp cerrahlarına sorunuzu aktarın..


Adı Soyadı : dijle varlik - Tarih : 2015-04-18 12:47:05

Soru : Elt dediginiz lazer gibi amalatsiz bir yöntemmi bu tür varis tedavileri herangi bir iz birakma yada yanik herangi bir risk birakirmi

Cevap : Dijle Hn.. kesin çözümdür iz bırakmaz.Randevu alınız


Adı Soyadı : ayten demir - Tarih : 2015-04-17 19:33:16

Soru : Dr bey sol bacagimda uzun yeşilimsi damar belirginleşti Ipl lazer ile tedavisi uygunmu ve ordaki damar tekrarlarmi kesin çozumu nedir estetik guzellik salonlari uygunmu

Cevap : Ayten Hn..Tedavi kesin çözümdür.Randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : ayten demir - Tarih : 2015-04-16 23:49:04

Soru : Hemororait varisle bi baglantisi varmi artirirmi yada vucuda kilcal varis gibi yayarmi tetiklermi birde elt lazer ile varis tedavisi kesin çözümmü varis orda tekrar olurmu hemorait korkulacak bi sorunmu keson çözümü nedir iki sorum için bilgilendirirseniz tşkler

Cevap : ..


Adı Soyadı : ayten demir - Tarih : 2015-04-16 23:48:33

Soru : Hemororait varisle bi baglantisi varmi artirirmi yada vucuda kilcal varis gibi yayarmi tetiklermi birde elt lazer ile varis tedavisi kesin çözümmü varis orda tekrar olurmu hemorait korkulacak bi sorunmu keson çözümü nedir iki sorum için bilgilendirirseniz tşkler

Cevap : Vesile Hn..ELT Varis tedavisi ameliyata eş değer kesin çözümdür.Hemoroıd de bir toplar damar hastalığıdır..


Adı Soyadı : vesile koçhan - Tarih : 2015-04-16 14:20:59

Soru : Vucutta yada kolarda ben varsa lazer epilasyon yaptifmanin sakincasi varmi küçük çil yada benleri artirirmi

Cevap : Vesile Hn..Laser epilasyonun genelde zararı yoktur..


Adı Soyadı : vesile koçhan - Tarih : 2015-04-16 13:32:18

Soru : Normal kilo verilmeden dolayi oluşan bildigimiz çatlaklar lazeer epilasyon yaptitirsam zarari varmi

Cevap : Vesile Hn.. zararı yoktur.


Adı Soyadı : özlem çalım - Tarih : 2015-04-15 12:33:44

Soru : sağ vena safena magnada valsalva ile uzun süreli retrograt nitelikte reflü akımı var sonucundan ne yapmam gerekiyor nasıl tedavi uygulamalıyım

Cevap : Ozlem Hn..ELT Laser tedavisi uygun Randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : elif gulhan - Tarih : 2015-04-14 13:00:15

Soru : Lazer epilasyon yaptiran mesela bacaklarda kilcall varis varsa olan varislerimi artirir yoksa vucuda yayarmi çok korktum sadece olan varisler oldugu yerdemi artirir dediniz aydinlatirsaniz tşkler

Cevap : Elif Hn..vucuda yayılma olmaz tedavi olan yerlerde mevcut olanları arttırabilir..


Adı Soyadı : emine erdolu - Tarih : 2015-04-14 12:57:25

Soru : Cilteki koyulasma için acelye kirem ve exmingmenle açabilirmi lazere gittim daha kötü oldu ne yapabilirim neyden kayna klaniyor

Cevap : Emıne Hn..Durumunuzu değerlendirmek için muayene olmanız gerekli..


Adı Soyadı : aslihan bozan - Tarih : 2015-04-14 12:54:24

Soru : Kilcal ve orumcek iplik gibi olan varisler lazer tedavisi tum ucret nedir doktor bey pahali bi yontemmi bilmek istiyorum

Cevap : Aslıhan Hn..tedavi ücreti kişi muayene olduktan sonra belirlenir..


Adı Soyadı : aslihan bozan - Tarih : 2015-04-13 19:34:10

Soru : Bazi doktorlarimiz baya bi ucret deniliyo imkansiz görünüyo internette gezindim bazi yerlerde 100 veya150 dendi bazi sayfalarda 400-8000 ve 400-4000 ama seans başimi yada tüm tedavi olarakmı bu ücret baya bi yakiyo bizi ya benim her iki bacaklarda kilcallar var toplam tedavibelli bi ücret nedir normalde ltf yardimci olun herşey zorlaşti tek seansmi bu ucret anlamiş degilim 100yada150 daha uygun ama net bilmiyorum biz bayanlarin hali ne olacak böyle lazer veya radyofirekans ucret derseniz sevinirim bi yalana düşmiyelim bazi yerler ticari için yapiliyo

Cevap : ..


Adı Soyadı : aslihan bozan - Tarih : 2015-04-11 13:48:46

Soru : Birde lazer epilasyon yaptiriyorum kilcal damarlari varisleri artirmazmi

Cevap : Sn.Aslıhan bacaklarınıza sıcak uygulamalar Varislerinizi arttırır..


Adı Soyadı : aydin kalkan - Tarih : 2015-04-11 13:40:21

Soru : Ben sipariş verdim hemoroid kirem diye bir kirem var arkadaşim kullanmiş memnun ameliyat olmaktan iyidir inş bende memnun kalirim sizin tavsiyeniz nedir basuru ve hemoraid olanlar iyi geliyormuş dr bey sizce

Cevap : Sn.Aydın evvela Dr. unuza muayene olun.Hemoroıd oluş nedenini araştırsın .


Adı Soyadı : gamze er - Tarih : 2015-04-09 11:43:57

Soru : Hocam beyaz tenliyim ve koltuk alti bikini burun kenarlari dudak kenari vebiyik üstünde kahverengi büyük leke oluştu ten rengime nasil kavusturum neden oluştu bilmem ne giderebilir iki yildir ne yaptiysam boş maske bile yaptim lazere bile gittim yardimci olurmusunuz bir tavsiyeniz varmi

Cevap : Gamze Hn..durumunuzu klinik olarak değerlendirmem gerekiyor..Sekreterimden randevu alınız..


Adı Soyadı : elif gulhan - Tarih : 2015-04-09 11:38:35

Soru : Kilcal damarlara hastanede dermatolog bi tedavi bi uygulama yapilamiyomu bizim işimiz zor

Cevap : Elif Hn..siz sekreterimden randevu alınKılcal varis tedavinizi yapalım..


Adı Soyadı : esra se - Tarih : 2015-04-07 14:38:01

Soru : HER iki ana yüzeysel ve derin femoral popliteal ve popliteal ven iştiraklı trifurkasyon ven kalibrasyonları normaldir prob basısı ile ilgili ven lümenlerinde kompresyona yanıt tamdır lümenleri acık olup trombüs lehine bulgu saptanmadı tüm derin sıtem venlerınde augmentasyon yanıt pozıtıfdır. valsalva manevrası ile bilateral alt ekstremite derin sistem venlerinde yetmezlik lehine geri akım bulgusu saptanmadı. her iki vena sefana magna kalibrasynu normal sınırlardadır.lümende trombüs lehine bulgu izlenmedi. valsalva manevrası ile her iki vena sefana magnada safenofemoral bileşkede yetmezlik lehine geri akım bulgusu saptanmadı. yazıyor raporda bacaklarımda olan gece baslayan sızlama ve kasınma nedeniyle oluşan yara nedenli doktora gttim. randevuma daha var ultrason sonucundan birsey anlamadım. neyle ilgili sıkıntım var bacaklarımda hocam.

Cevap : Esra Hn Ultrason sonucu toplar damar la ilgili bacaklarınızda sorun yok


Adı Soyadı : aydin kalkan - Tarih : 2015-04-06 22:57:16

Soru : Kilcak varisler için dermatologa gidimmi hangi doktora gidim bunlardan kurtulmak için ilerlemiş olsa nasil bi ciddi sorun açarmi kilcal varisler bitkisel bir çözüm varmi hemen hemen vucudun bazi yerlerinde var ama bacaklarda ve ayaklarda daha belirgin ilerlemiş hali bu son durummudur hocam yoksa dahada kötüleşirmi

Cevap : Sn Aydın varisler üzerine Bitkisel kremler çözüm değil..Varis oluşumu ilerleyici bir hastalıktır..Tedavi için Sekreterimden randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : Aylin Kara - Tarih : 2015-04-06 17:57:25

Soru : Merhaba sol bacakta VSM çapları bileşkede 6,3 mm uyluk orta bölümde 3,2mm kruris superiorde 2,5mm Kesintiz Reflü Akım grede 4 valvüler yetmezlik ameliyat dendi. Şikayetim yok bacakda şişme yok Siz ne önerirsiniz?

Cevap : Aylin Hn.. ameliyatsız tedavi için (ELT) Laser ..Sekreterimden randevu alınız


Adı Soyadı : vesile koçhan - Tarih : 2015-04-06 13:28:01

Soru : Hocam ben mardine yerleştim size nasil ulaşimki burda sordum hiç bi doktor yapalim demedi erken diyolar ama ilerlleyincede daha fazla zorlaşiyolar hem sızı hem görüntü olarak tüm bacak bir damar belirgin halde ve örümcek şeklindede her iki bacağimda oluşmakta doktorlar gereksiz diyo bir estetik ve güezllik doktor ile görüştüm saç ekimi bile yapan biri benim sorunumu lazer ile tedavi edebilirim diyo ama ben karar veremedim hastanede bişey yapilmadi yada yontemmi yok bilmiyorum ama baya pahali bi yöntem hemde bu estetik doktora ne kadar guvenebiliriz bilemiyorum ne olur ne yapim çaremde yok bu doktordan başkada ilgilenen yok hastaneler neden erken çare olamiyolar çok üzgunum ltf bu doktora ysptirsammi yoksa böylemi kalim bilemedim aydinlatirsaniz çok sevinirim her iki varis için burdaki estetik guzellik uzmanina yaptirimmi

Cevap : Vesile Hn..Damar hst lıkları uzmanına danışın ve tedavi ettirin


Adı Soyadı : esma karhan - Tarih : 2015-04-04 11:36:48

Soru : Kilcal damar ve catlaklar için dermotologami gidim hocam her iki bacakta azda olsa ilerliyo gibi hastanede ugrasmak istemediler dikat edin dwyip yolladilar hep guzellik merkzine yonlendirdiler orda ne kadar guvenilir bilmiyorum ama lazerle tedavi edilecekler cihazdan anlamiyorum ama başka çare birakmadilar genel cerah ve kalp damar doktoru ilaclardan baska bisey yapmiyorlar bilgilendirirseniz çok sevinirim en azindan nerde yaptirmam ve cihazin ne olmasi gerekir daha kötü hale getirmiyelim

Cevap : Esma Hn..Tedavi için sekreterimden randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : melek soydan - Tarih : 2015-04-03 19:54:43

Soru : Intense pulsed lingh Ipl lazer estetik guzelik merkezinde kilcak varislerde ve uzun yeşilimsi varislerde uygunmudur hangisi daha dogru olur ve her iki bacakgim kilcal varislerle sarili fazla belirgin olmasada belirgin şekilde ve hastanede bişey yapilmadi neden bilmem ama biz bayanlar ne yapsin nereye başvurim ve hangi cihaz daha dogrudur

Cevap : Melek Hn..Tedavi için sekreterimden randevu alabilirsiniz..


Adı Soyadı : azize candan - Tarih : 2015-04-03 13:09:11

Soru : Slm hocam benim bazi kasiklarda koltuk altı diz ve dudak ve burun kanadı geniş kahverengi oluştu beyaz tenliyim ve çok rahatsiz edici ne yapabilirim tenimin rengine dondurebilirim yillardir yapmadigim maske kirem haplar kullanmadigim şey kalmadi sonuç ayni lazer epilasyon yaptirsam hem killardan hem bu lekeden kurtulmak mümkünmü bir açılma olurmu kalıcı bi sorun diye düşünmeye başladım gecmiyo bi türlü sürekli saklamak zorunda kaliyom koltuk alti kapatacak buyuklukte kahvemsi le ve vucudun bazi yerlerde ayni şekil yardimci olun ne olur bi tavsiyeniz varmi tşkler

Cevap : Azize Hn.. bir Dermatoloğa danışın..


Adı Soyadı : Münire Aydeniz - Tarih : 2015-04-03 11:55:23

Soru : Merhabalar, annemin bacaklarından çekilen dopplerinde şu şekilde bulgular elde edilmiş bununla ilgili bilgilendirme yapabilir misins rica etsem Şimdiden teşekkürler.. Bilateral alt ekstremite venöz si sd tem ana femoral ven (CFV)'den itibaren, yüzeysel vdn, derin femoral ven, popliteal ven, vena safena magna traseleri boyunca izlenmiştir. B mod skala incelemede kompresyon ile venöz yapılar silinmekte olup lümen içerisinde trombüse ait ekojenite izlenmiştir. RDUSG incelemede Sol safenofemoral bileşkede grade 2-3, sağ yüzeyel femoral ven proksimal kesiminde grade 1-2 reflü akım izlenmiştir. Sağ VSM nin çapı proksimalde 4,5 mm sol VSM 5,6 mm ölçülmüştür. Derin venöz sistem patenttir patenttir. Sol yüzeysel femorel vende politeal venlerde tüm valsalva boyunca reflü akım izlenmemiştir. Augmentasyon testi ile tüm venöz yapılarda pozitif yanıt elde edilmiştir.

Cevap : Münire Hn..Annenizin özellikle sol bacağında varis olmuş toplar damarlarında genişlemeler mevcut.Ayrıca tıkanıklık mevcut.Randevu alınız..


Adı Soyadı : selma dinçer - Tarih : 2015-04-01 23:42:46

Soru : Exmingmenti kiremin emzirmede yada Lazer epilasyon yaltirmada ne gibi bir zarari varmi cunku koyulasma var bu kiremi kullaniyorum her ikisi icin bir mahsuru varmi

Cevap : Selma Hn..kullandığınız krem olsun veya hap olsun prospektüsü okuyun.Reçeteyi yazan Dr.unuza danışın.


Adı Soyadı : fahriye can - Tarih : 2015-04-01 23:38:40

Soru : Estetik Guzellik merkezlerde herangi jel dolgu yada yag enjeksiuon yaptirmak dogrumu

Cevap : Fahriye Hn..bahsettiğiniz uygulamaları Dr Estetik uzmanı yapmalı


Adı Soyadı : azime turkkan - Tarih : 2015-04-01 17:54:48

Soru : Hocam merebabn 29 yasindayim dundopler ccekindim bana verilen sonucta yuzeye vsm vsp venlerde yetmzlikle uyumluolan reflu akimi saptanmistr dyo nedemek acaba bn snucu ogrenmek istiyom y

Cevap : Azime Hn..yaptırdığınız tetkikin netiçesi :Sizde Varis var demektir.


Adı Soyadı : aysel keskin - Tarih : 2015-04-01 12:20:41

Soru : mrb hocam lösemi aml hastasıyım hücre nakli yapıldı iyiyim ama 3 gündür sağ dizimin altında ağrı var doktora gittim tahlil sonucum :Sağ safenofemoral bileşke düzeyinde GRADE II venöz yetmezlik bu nedemek açıklarmısınız hocam

Cevap : Aysel Hn..Sağ bacağınızın yüzeyel toplar damar yetmezlıği tanımlanmış..Yani Varis iniz var demek.Geçmiş olsun..Endişelenecek bir durum yok.


Adı Soyadı : Selma arat - Tarih : 2015-03-31 21:24:02

Soru : Hocam şikayetimi sormuşsunuz sağ dizimin arkasında çok ağrı var uzun süre ayakta kaldığım zaman dayanılmaz acı veriyor tedavisi nedir bunun tek çare ameliyatmı acaba

Cevap : Selma Hn..Laser ELT yöntemi ameliyatsız tedavi yöntemidir. Detaylı bilgi için.drrehakurt@damarhastaliklari.info


Adı Soyadı : şukriye altug - Tarih : 2015-03-31 20:25:40

Soru : Sol bacakta uzunca yeşil damar oluştu bu varis olabilirmi guzellik merkezinde lazer tedavisi ile giderilirmi dr bey

Cevap : Şükriye Hn..DURUMUNUZ İÇİN ELT LASER TEDAVİSİ UYGUN GÖRÜLÜYOR. SEKRETERİMDEN RANDEVU ALABİLİRSİNİZ.BAHSEDİLEN YÖNTEMİ DR. UYGULAMALIDIR.


Adı Soyadı : emine erdolu - Tarih : 2015-03-31 19:31:16

Soru : Guzellik merkezde Lazerle varislerin tedavisi uygunmu emzifmedeki ne gibi hassasiyeti vardir

Cevap : Emıne Hn.. Emzirme döneminde uygulanan ilaçlar anne sütünede geçeçeği için tavsiye edilmez.Lasrin ise zararı yoktur.


Adı Soyadı : Ayşe Koçak - Tarih : 2015-03-31 16:37:11

Soru : 49 yaşındayım, sigara kullanıyorum,total kolesterol 251;HDL 74; LDL 154;TRIGLISERID 113_İki yıl önce sol ayak bileğimin şişmesiyle gittiğim hastanede yapılan tetkiklere göre; sol medial malleolun yaklaşık 7 cm proksimalinde genişlemiş izole perforan ven, akım yönü derine doğru olup kompresyon manevraları ile reflü akımı saptanmamış. Sol VSM'de sol popliteral vende hafif formda venöz yetmezlik ile uyumlu RDUS bulgusu saptanmıştır.Proksimal kompresyonla sol popliteral vende kısa süreli reflü akım kaydedilmiştir. Sağ bacakta ise ana femoral vende hafif düzeyde venöz yetmezlik ile uyumlu RDUS bulguları kaydedilmiştir. Sonucuna göre varis çorabı kullanmam tavsiye edildi ve daflon 500 mg kullanmaya başladım, ancak ilacı düzenli almama karşın varis çorabını kullanamıyorum ve artık ağrılarım dayanılmaz hal aldı, bana tavsiyeniz ne olur, cevap verebilirseniz çok sevinirim.

Cevap : Ayşe Hn..Her iki bacağınızda Variköz genişlemeler mevcut.Tedavi için ameliyatsız uygulamalar Laser ve köpük tedavileri kombine yapılır.TEDAVİ SÜRECİNDE vARİS CORABI VEYA BANDAJ UYGULAMAK GEREKİR .RANDEVU ALINIZ


Adı Soyadı : Selma arat - Tarih : 2015-03-30 21:24:44

Soru : Sağ uyluk distal kesim posteriorunda 3.8 mm çapa ulaşan ve valsalva ile uzun süreli reflü akım gözlenen perforan venöz yetmezlik ve buna bağlı cilt altı variköz yapılar izlendi hocam nedir bu yardımcı olursanız sevinirim

Cevap : Selma Hn..Varis hastalığınız var Şikayetleriniz nelerdir..


Adı Soyadı : Gulten Padali - Tarih : 2015-03-30 20:59:29

Soru : Bundan 3 yil once selokrapi 3 seyas uygulanmisti ama bir sonuc alamadim ardinda kopuk tedavisi yaptirdim tedaviden sonra sol bacagimin agrilari oldu doktorum 3 ayda anca gecebileceyini soylemisti kopuk tedavisinden sonra bacaklarimda daha fazla agri ve sislikler olmaya basladi ne yapacagimi bilemiyorum artik nasil bir tedavi uygulanmali yardimci olurmusunuz.tesekurler

Cevap : Gülten Hn..0232 4219487 Sekreterden Randevu alınız.


Adı Soyadı : suat direk - Tarih : 2015-03-30 14:55:55

Soru : Bu varisler icin guzellik merkezinde lazer tedavisidemi uygun degil hocam hastanede yapmiyorlar hep oraya yonlendirildim artmasin diye dikkat deniliyo ama bi yontemde uygulamiyo aydinlatirsaniz sevinirim

Cevap : Sn Suat varis tedaviniz için Laser yöntemi ve köpük tedavisi uygun yöntemlerdir. Bilginize ..Randevu alınız


Adı Soyadı : selcuk özer - Tarih : 2015-03-30 13:30:28

Soru : Iyi gunler hocam ayagimdaki sislik icin doktora gitmistim ve doppler cekildim sonucunda valsalva manevrasi sirasinda sagda daha belirgin her iki popliteal ven ve her iki cfv de reflu akim mevcuttur yaziyor bunun manasi ve tedavi seklini soracaktim. Verdiginiz bilgiler icin simdiden tesekkurler.

Cevap : Sn Selçuk... Doppler netivesi Varis hastalığınız tesbit edilmiş.Klinik yönden muayene gerekli..Randevu alınız Tedavi şekli ameliyatsız ELT Laser ve köpük tedavisi kombine..


Adı Soyadı : suat direk - Tarih : 2015-03-30 12:59:04

Soru : Bu tedavinin emzirmeye ne gibi zarari vardir

Cevap : ....


Adı Soyadı : suat direk - Tarih : 2015-03-30 12:58:04

Soru : Kilcak damar ve diger sol bacakta uzunca yeni yeni olşmuş yeşiljmsi bir damar var bu varis olabilirmi guzellik merkezinde tedavisi mumkunmu uygunmudur dr bey

Cevap : Sn Suat uzun yeşil diye bahis ettiğiniz ve kılcal damar diye bahis ettiğiniz Varis tir Güzellik merkezinde tedavisi uygun değildir. Emzirme döneminde ilacla tedavi uygun değildir


Adı Soyadı : faysal er - Tarih : 2015-03-30 12:51:08

Soru : Hemoil kirem makattaki memeyi ve hemoreid yok edermi eski haline donermi hocam yalan bir kirem olabilirmi internette buldum

Cevap : Sn Faysal siz Dr. a görünün ordan burdan tavsiye kremler Benim önereceğım şeyler değil.


Adı Soyadı : ayşe demir - Tarih : 2015-03-28 19:23:03

Soru : sağ vsm çapı proksimalde 4.5 mm diz eklemi çevresinde 2.5 mm ölçülmüştür sağ alt ekstremitede diz seviyesinde birkaç adet yüzeyel venöz yapılar izlenmiştir valsalva manevrası ile sağ sfj de 2 3 saniye süren reflü izlenmiştir bunun anlamı nedir sayın hocam tşkler

Cevap : Ayşe Hn.Bacak toplar damarlarinizda Varis yani damar genjslemeleri olusmus tedavi edilmesi gerekirRandevu aliniz


Adı Soyadı : faysal er - Tarih : 2015-03-25 16:55:36

Soru : Makat dişinda memeler neden oluşuyor ve bagirsak riski yaratirmi ordaki meme alinsa ne hibi sorun çikarir bir hastalik olurmu

Cevap : Sn Faysal durumunuzu klinik olarak değerlendirmek gerekir.Sekreterimden randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : azize candan - Tarih : 2015-03-25 13:45:17

Soru : Hemoil kirem önerdiler makataki memegidieriyomus bide hemoraid gideren bir etkisi varmış kulansam uygunmu bide lazer epilasyon yaptiriyom ex migment surmek bir riski varmi

Cevap : Azize Hn..Hemoroıd kremlerin tedavide etkisi var.Kullanacağınız krem veya ilaclarin prospekrüsünü okuyun.


Adı Soyadı : suat direk - Tarih : 2015-03-24 15:14:49

Soru : Cildiye gittim bi kaç ay içinde elektrokoter alinacak ve bununla kilcak çatlaklar mor damarlar bununla tedavi edilebiliriz denildi yanlişim varsa düzeltirmisiniz hocam

Cevap : Sn Suat.. elektokoterle damar_kılcal damar ve mor damarlar tedavi edilmezler.


Adı Soyadı : fahriye can - Tarih : 2015-03-23 19:29:48

Soru : Diş makat iki meme var ilac aldim aci yok memeler büzüştü kaybolna ileşme ihtimali varmi sadece bir ay ilaç kullanabildim acaba eksikmi kulandim bilhilenrirseniz sevinirim

Cevap : Fahriye Hn..Büzüşen hemoroid pakelerin tamamen koybolması için müdahele gerekli...


Adı Soyadı : leyla bilgin - Tarih : 2015-03-23 16:57:32

Soru : Elektrokoterle kilcal damar icin tedavi edilir dendi ama henuz hastanede yokmuş makat dişinda olan meme kendiliginden gitmezmi diş hemorait dedikleri bumu bilmiyorum zararli bi hastalikmi ben ilaclarla simdilik agrilar dindi sadece hafif kasinti oluyo bide bu disarda bulunan sönmūs memeler hala yerinde nasil kucuktebilirim yada yokedebilirim kiriş kiriş olmalari iyimi kötumu bilmiyorum ama tamamen yok olsunlar istiyorum yokmu nir ilac dogum sonrasi olmalari nedir

Cevap : Leyla Hn. makatta memelerin kaybolması için mudahele gerekli...


Adı Soyadı : esma karhan - Tarih : 2015-03-23 14:44:23

Soru : Bu sorulara yorumlara bakilinca ameliyatta cozum degil ve korktum acikcasi yine agri sizi şikayetleri ustelik pahali çaresiz kaldik ne yazikki sigorta karsiliyomu ne yapacaz bilemiyorum cok mutsuzum tek bildigim bu

Cevap : Esma Hn..Hemoroıd şikayetleriniz tabikitedavi edilir .Moraliniz bozulmasın..


Adı Soyadı : kevkeb candan - Tarih : 2015-03-23 11:18:42

Soru : Slm benim dogumsan sonra kabizlik cektim ve bi baktim onunla gelen agri sizi sonrada iki meme olustu makkatta farkettim doktor sadece bir hab ve iki merhem yazdi agri sizi yok ama makattaki meme ler duru neden oldular ciddimi biseymi bilemiyorum daha once yoktu ne olduysa dogumdan sonra oldu sadece arada kasinti ve o memeler cok rahatsiz oluyom bu göruntuden bir bayan olarak ne yapabilirim kurtjlusu yoku kirem yada ilacla bu meme cikintilar nasil yok edilir bazen ciletle kesesim geliyo doktor aldirmak istemedi bir care ltf nedir ve bundan nasil kurtulurum tamamen

Cevap : Sn.Kevkeb..Sekreterimden randevu alın


Adı Soyadı : mesut eren - Tarih : 2015-03-23 11:03:00

Soru : Benim kabizlik sorunum vardi hala varda ama makata ilclarin sayesinde şimdilik agri yok sadece tuvalet zorlaşinca oluyor ama eskisi gibi değil sadece akşamlari kaşinti oluyor ve dişta bulunan o ufak memeler rahatsiz ediyor bunlari aldirmak ilerde bir risk yaratirmi ve nasil bir yöntemle alinmasi uygun olur doktorlar pek aldirma tarafli olmadiğindan sebebini merak etim fazla buyuk değilller ama iki taneler ama canimi sıkıyorlar

Cevap : Sn Mesut hemoroıdlerınızı Laser yöntemi ile tedavi ettirebilirsiniz.Randevu alınız


Adı Soyadı : melek soydan - Tarih : 2015-03-23 10:54:28

Soru : Her varis kilcal ve iplik gibi yada dahayeşilimsi renkte uzunca damarlar varismidir bunlarin elektrokoterle tedavisi mumkunmu acaba hocam bu tur tedavilerde fark ødeniyomu devlet hastanelerde

Cevap : Melek Hn elektrokoter ile Varis tedavisi olmaz.Devlet hastahanelerinde şu an için Laser tedavileri yaygın değil


Adı Soyadı : fahriye can - Tarih : 2015-03-20 20:19:28

Soru : Kilcal damar tedavisi cildiye doktoru bakarmi lazer tedavisi uygularmi kalp damar ve genel cerah kilcal tedavi sadece ilac onerdiler ama ayni cildiyeuygularmi

Cevap : Fahriye Hn siz detayli bilgi icin sekreterimden bilgi alin


Adı Soyadı : eren doğal - Tarih : 2015-03-20 16:27:14

Soru : Basur yada hemoraid ayni şeymi ciddi bir hastalikmi ilerde kolon hastaligi diye bir şey olabiliyonmuş bu doğrumu bu çaresiz bir hastalikmi lazer epilasyonu zarar verirmi bilgilendirirseniz tskler simdiden detayli olarak

Cevap : Sn Eten Hemoroid ve Basur ayni hastaliktir Bu tur hastaliklar kalin barsak hastaliklarinin habercisi olabilir Ileri tetkiklere ihtiyac vardirBu ara yaptiracaginiz Laser uygulamanin sakincasi yoktur


Adı Soyadı : dijle varlik - Tarih : 2015-03-20 16:01:26

Soru : Kanda pihtilaşma var bu yuzden bebeğimi karninmda ölūyo yağ enjensiyonu yaptoracam kendi göbekkismindan başka bitarafa nakletmek mumkunmu

Cevap : Sn Dijle yag alimi ve yag uygulamasinin mahsuru yoktur


Adı Soyadı : cihan Ş.. - Tarih : 2015-03-20 14:43:57

Soru : HOCAM HER iki ana yüzeysel ve derin femoral popliteal ve popliteal ven iştiraklı trifurkasyon ven kalibrasyonları normaldir prob basısı ile ilgili ven lümenlerinde kompresyona yanıt tamdır lümenleri acık olup trombüs lehine bulgu saptanmadı tüm derin sıtem venlerınde augmentasyon yanıt pozıtıfdır. valsalva manevrası ıle sag sfenmoral bıleskede ve vena safena magnada valsalva boyunca devam eden geri akım mevcuttur vsm capı 3.4mm dir sag bacak ust on yuzeysel venlerınde genıslme valsalva ıle greyd 3 reflu mevcuttur poplıtela ven capı artkın ve 100 mm dır solda 6,4 mm olculdu

Cevap : Cihan Bey bacak toplar damarlarinizda Varis hastaliginiz var.Sikayetleriniz neler.Detayli bilgi icin tel edebilirsiniz


Adı Soyadı : kübra çınar - Tarih : 2015-03-19 23:12:39

Soru : Merhaba. Bikac haftadir sol ayak basparmagimda uyusma vardi fitik sinir doktorlarina gittim bise cikmadi bugun doppler sonucumu aldim valsalva manevrasi esnasinda sol ana femoral vende valsalva ile ortaya cikan reflu akim izlenmistir. Vsv caplari solda 3.3mm sagda 3.0 mm olarak olculmustur. Yani bu ne demek uyusma sebebi bumudur.

Cevap : Kubra Hn..varis hastalığınız oluşmuş..Ancak sol ayak baş parmağınızda ki uyuşma nedeni bunun sebebi değildir.Sıkışan bel sinirinizden olabilir


Adı Soyadı : esma karhan - Tarih : 2015-03-19 19:21:35

Soru : Bana makatta şişme meme şeklinde olustu butun baharat kola cay gibi yasaklandi bende piskolojikmen kotuyum bu yasak dogrumu

Cevap : Esma Hn..perhiz yapmanız gerekliNeticede Klinik olarak muayene olmanız lazım..Randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : sabah dağ - Tarih : 2015-03-19 17:08:16

Soru : Bacaktaki kilcal damar tedavisinde lazer oncesi masaj denildi damarlar belirginleştirip ardindan lazer uygulamasi yapilacakmiş en son bir estetik guzelk merkezinde denemek istedim yanliş bir tedavimi lazer tedavisi boylemi yapilir bilgilendirirseniz tşkler

Cevap : Sabah Hn..Laser tedavisi için önceden masaj uygulamasına gerek yoktur.


Adı Soyadı : melek soydan - Tarih : 2015-03-19 17:04:08

Soru : Evet daha oncedende makatta bir meme vardi doğum sonrasi ikici eklendi ve hemen hemen agri sizi arada kasinti bunla beraber tuvalet zorlugu yani kabizlik çektim basur olabilirmis doktor verdigi ilaclar sadece azalti ama sorun bitmedi şimdilik verebileceğiniz bir merhem yokmu memeler kūçūltmek giderebilmek için

Cevap : Melek Hn..Basur tedavisi için verilen ilaclar şikayetleri azaltabilir.Ancak çare değildir.


Adı Soyadı : melek soydan - Tarih : 2015-03-19 14:09:19

Soru : Makattaki memeyi aldirmak ne riski oluşturur ilac kullandim haka sorunlarim var ciddi bi hastalikmi bir bayan olarak hem cekiniyom hemde ileride ne olacak diye korkiyom bunun icin yurt dişindan ilac tedavisi giderebilirmis ama bebegim var ilac kullanamam diye arada kaldim uçuncu meme oluşur diye korkuyorum

Cevap : Melek Hn. doğum sonrası bir durumunuz var diye düşünüyorum..Tedaviye karar verdiğiniz zaman randevu alınız.


Adı Soyadı : Gamze Öztürk - Tarih : 2015-03-18 16:32:33

Soru : Merhaba varisten şikayetim vardı Doplerr çektirdim sonucunda..İncelenen venöz sisteminde lümenler açık olup kompresyonla kollabe olmaktadır.Trombus formasyonu saptanmadı yazıyordu.Hocam bu ne demektir?

Cevap : Gamze Hn...Şikayetleriniz nelerdir..Yapılan tetkik bacaklarınızda Varis olma ihtimali nedenyle..Ancak klinik olarakta muayene olmanız gerekiyor..Randevu alınız


Adı Soyadı : kevkeb candan - Tarih : 2015-03-17 20:21:05

Soru : Ipl lazer ile kilcal varislere tedavi edilebilinirmi ve uzunca seyreden yeşil damar varismidir onuda lazerle tedavisi mumkunmudur

Cevap : Sn.Kevkeb.. Kalın varislerin tedavisi kılcal varsler gibi Laserle tedavi edilir ancak yöntemi derğişıktır.


Adı Soyadı : hasibe erdolu - Tarih : 2015-03-17 20:04:09

Soru : Hemoil kirem ne işe yarar recete ssk uzerine alinirmi kaşıntı için önerdi eczaneden biri

Cevap : Hasibe Hn..Hemoroıd diğer ismi Basur.çatlarsa kanama yapar kaşıntı yapar


Adı Soyadı : ayşe karaca - Tarih : 2015-03-17 12:21:55

Soru : SONUÇ : *Safen ven kalibrasyonları uyluk distalinde sağda 2.6 mm, solda 2.8 mm . *Sağ CFV' de 1-2 saniye süren reflü akmı .ne demektir

Cevap : Sonuç..Varisiniz var .Tedavi için randevu alın..


Adı Soyadı : melek soydan - Tarih : 2015-03-17 12:09:32

Soru : Ben lazer epilasyon yaptiriyorum kilcal damar tedavisi burda yaptirabilirmiyim burda yapilabilinir denildi acaba ne kadar dogru ve bacagimda uzunda yeşil renkte belirginlesen damar var oda varismidir onada lazer tmedavisi yapilabilirmiyim acaba bu sorun hemoraidle alakalimi makattaki iki memeyi aldirsam riski nedir

Cevap : Melek Hn..Siz en iyisi Sekreteryadan Randevu alın.Durumunuzu klinik olarak değerlendiriyim..


Adı Soyadı : şukriye altug - Tarih : 2015-03-14 18:29:17

Soru : Ben lazer epilasyon yaptiriyom exmingment krem kullaniyom bir sorun olurmu ve bu kirem geçici olarakmi birakinca tekrar karama oluyoomus ne kadar dogru bu agiz kenari burun kanatlari koltuk alti vs olan kararmalar insulinle alakalimi kan tahlilerde cikmaz.mi hic bi tahlillerde ters biseyle karsilasmadin ama buna karRmalara ozel degildi kan taihliler nasil anlariz neden kay aklaniyor geciremedim bu izleri bu kremide bir yil kullanan var bunu devamlimi surmem lazim

Cevap : Şükriye Hn..cilt teki kararmalar renk verici pigment hücrelerinin fazla çalışmasından ötürü oluşur.Koyuluğu acıcı çeşitli kremler vardır.İnsülinle alakalı değil..


Adı Soyadı : melek soydan - Tarih : 2015-03-14 14:39:35

Soru : Bu kilcal damarlara lazer dediginiz ses epilasyon aleti gibimi cunku burdakiler guzellik merkezlerde bulunurmu ne kadar guveniliri bilgi verirseniz doktor

Cevap : Melek Hn.. damarlar için kullanılan Laser cıhazının dalga boyu değışıktır.Prob ları değişiktir..


Adı Soyadı : mesut eren - Tarih : 2015-03-13 19:26:50

Soru : Hocam sigartam var bunun icin fark odeniyormu lazer tedavisinde ve bu kilcal damari yok edecek bir ilac yokmu benim vucudumun ifakta olsa heryerinde var gecirecek bir ilac tedavisi varmi yardimciolursaniz sevinirim

Cevap : Mesut Bey..Kılcal Damarlanmaların tedavisi Laser uygulamaları ve Köpük ilac tedavisi ile olurAgızdan alınan herhangi bir ilacla gecmezler. Makatta oluşan meme gibi tarif ettiğiniz Hemoroıddir. Her iki şikayet türü için Sekreterimden randevu alın sizi tedavi edeceğım


Adı Soyadı : mesut eren - Tarih : 2015-03-12 19:39:42

Soru : Slm hocam benimde sol bacakta kilcal damar olustu ve kasinti cok oluyor acaba bu lazer tedavisi nerde uygulaniyor hangi doktora basvuralim bi ucreti varmi yoksa devlet karsiliyormu hersey parayla oldu bir okarda zorlasti

Cevap : Mesut Bey Laser uygulamaları benim muayenehanemde olabilir.Randevu alabilirsiniz.


Adı Soyadı : esma karhan - Tarih : 2015-03-12 19:35:05

Soru : Benbu expiment kiremi kullanmistim yakiyor tahris ediyo bi dozu varmi yada lazer dediginiz sey nerde uygulanir ucretlimi ne kadar devlette yapiliyormu arkadaşin sorusuna baktimda aynisi bendede var

Cevap : Esma Hn..Laser uygulamaları benim muayenehanemde yapılır. Expigment kremi % 4 lük olarak tahriş ediyorsa birebir nemlendirici ile seyreltebilirsiniz.


Adı Soyadı : melek soydan - Tarih : 2015-03-12 16:32:49

Soru : Hastanede bu lazer dedikleeri bulunurmu bi verdiginiz krem deniyim ins gecer yani işe yaramazmi dersiniz hocam almayimmi cok pahalimi acici bir kremmi sadece

Cevap : Melek Hn..Her hastahanede Laser olmayabilir..Krem koyuluğu acıcı bir kremdirPahalı değildir.


Adı Soyadı : melek soydan - Tarih : 2015-03-12 11:04:32

Soru : Bu kremi ne zamana kadar kullanabilirim ben tmen gecsin istiyorum surekli kapatici kremlerden sıkıldım artik kalici bir sorun degildir inş koltuk alti ve genital bolgem oldugu icin rahatsiz verici bir durum bu koyuluk

Cevap : Kremi prospektüsü okuyup kullanın..Laser bir çözüm olabilir


Adı Soyadı : taner ıpek - Tarih : 2015-03-11 21:07:23

Soru : penısım ağrıyur

Cevap : Uroloji uzmanına muracaat edin


Adı Soyadı : melek soydan - Tarih : 2015-03-11 20:37:00

Soru : Koltuk alti ve bikini bolgesi kahve renginde bir koyulasma ve diz kapaklarinda ayni şekilde neyden kaynaklaniyor bir tedavisi varmidir ne kulandiysam gecmedi simdiden tsk

Cevap : Melek Hn..cıldi renklendirici (pigment) hücreleriniz o bğlgelerde yoğunlaşmış..EX_Pigment kremini kullanabilirsiniz..


Adı Soyadı : Mehtap Yılmaz - Tarih : 2015-03-11 14:08:53

Soru : Merhaba, Bilateral Alt Ekstremite Venöz Sistem Renkli Doppler US İncelemesi Sonucum: Her iki tarafta femoropopliteal ve krual bölge derin venleri ile safenofemoral bileşke, vena safena magna ve parva görüntülenmiştir. İncelenen venöz yapılar normal kolibrasyonda olup lümen iç yüzeyleri düzenlidir. Basmakla lümen komprese olabilmektedir. Trombozis bulgusu saptanmamıştır. Renkli doppler ile yapılan incelemede, lümen renkle tam olarak dolmaktadır. Akım yönü normal ve fazik karakterdedir. Her iki vena safena magna proksimal kesiminde valsalva süresince devam eden ters yönlü akım izlenmiştir. Sonucumu bir de siz değerlendirirseniz sevinirim. Teşekkürler.

Cevap : Mehtap Hn..Her iki bacağınızda yüzeyel toplar damarınızı ilgilendiren yetmezlik bulgusu yani varis vardır Geçmiş olsun


Adı Soyadı : azize candan - Tarih : 2015-03-11 10:51:53

Soru : Göz kapaklarinda burun kanadin iplik gibi yuzde ve vucudun bazi yonlerinde ufak ufak iplik gibi kilcal damarlar var neyden kaynaklaniyor bacak kisminda uzunca bir damar gibi ve kendini belli ediyor ama normal bir damar gibi ama cok belirgin nedeni nedir ne yapabilirim lazer epilasyon yaptirsam bir zarari varmi killardan kurtulim derken varisler cok kotu olurmu

Cevap : Azize Hn..Kılcal damar oluşumlarını tedavisi Laser ve köpük tedavisi ile olmaktadır.Bu ara epilasyon yaptırmanızın zararı yok.Her iki tedaviyide aynı zamanda yaptırabilirsiniz.


Adı Soyadı : yavuz sağlam - Tarih : 2015-03-10 20:34:21

Soru : sol popliteal vende valsalva ile anlamlı reflü akımı izlendi(4 sn den uzun süre ile)-sol yüzeysel vende valsalva ile anlamlı reflü akımı izlendi (2 sn süre ile ) ne anlama gelir ayrıca bu sonuç cinsel sertleşme problemine neden olabilecek bişeymidir tşk hocam

Cevap : Yavuz Bey..sol bacağınızda Varis iniz var..Büyük bir ihtimal sol tarafınızda Varikosel damar genişlemelerde mevcut.Ancak cinsel hayatınıza etki etmez.Daha detaylı bilgi almak ve tedavi olmak için randevu alın


Adı Soyadı : leyla bilgin - Tarih : 2015-03-10 17:46:26

Soru : Yani bu pihtilasma dedikleri sey sadece kalp ile ilgili oluncami lazer tedavisi yani varis icin uygun degil ben pihtilasma var diye dusuk yaptimda biraz kafam karisti ama bu kilcallardan kurtulmakta isterim bir bayan olarak caresizim bilgilendirmisiniz sol bacak hep kilcal catlamalar arti

Cevap : Leyla Hn..Sorunuz cevaplandı...


Adı Soyadı : emine erdolu - Tarih : 2015-03-10 17:03:05

Soru : Sol bacakta kilcal damar cogalmaya basladi ilac tedavisi etki etmiyor ve sizi cok var ben mardinde yonlendireceginiz biri var lazer yada diger yontem varmi kanda bi bozukluk varsa lazer tedavisi dogru olurmu simdiden tskler

Cevap : Emine Hn..Kılcal damarların tedavisi Laser ile ve Köpük tedavisi kombine olarak yapılır.Yan etkisi yoktur.Randevu alınız


Adı Soyadı : leyla bilgin - Tarih : 2015-03-10 16:55:41

Soru : Ya çok yerden pihtilasma sorunun varsa kilcal damar lazer tedavisi icin uygun degil dir denildi yada kan sulandirci ilac kullaniliyosa yani lazerle istedigim yerde tedavi mumkunmu hastanede bu yontem varmi

Cevap : Leyla Hn..Kılcal damarların tedavisinde yöntem bu damarların bölgesel olarak Laserle veya köpük tedavisi ile pıhtılaştırılması gerekir..Dolayısıyla hiç bir mahsuru yokturKafanız karışmasın.


Adı Soyadı : leyla bilgin - Tarih : 2015-03-10 11:42:03

Soru : Bacagimda sag tarafta hem kilcallar ilerledi hem ust bacaktan ayak bilegime kendini belli eden bir damar belirliyo piskolojim bozuldu lazer tedavisi dusunuyorum etkisi olurmu bide benim pihtilasma sorunum var bu yuzden iki dusuk yaptim acaba lazeri dusunuyorum hastanelerde uygulanirmi yada baska bir yontemlede bu gorunumden kurtjlabilirmiyim yas 31 moralim cok bozuk imkamimda yok

Cevap : Leyla Hn..Laser veya köpük uygulamaları tedaviniz için uygundur..


Adı Soyadı : Meltem a - Tarih : 2015-03-10 10:30:24

Soru : Merhaba,venüz yetmezliğine yönelik olarak yapılan değerlendirmede; valsalva manevrası sol afv de grade 2,sol yfv de grade 2 reflü tespit edilmiştir.Yazın baktırdığımda herhangi bir şey gözlenmemişti. 5 ay önce apandist ameliyatı oldum.Ondan sonra şikayetlerim artmaya başladı ve tekrar kalp damara gittiğimde bu sonuçla karşılaştım.

Cevap : Sn Meltem..Sol bacağınızda Varis oluşmuş.Şikayetlerinizi açıklayın.Randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : rana akbulut - Tarih : 2015-03-09 18:54:10

Soru : her iki ekstremite derin venlerde kapak yetmezliği manevrası ile venlerde saol CFV grade 1 reflü her iki vena magnanın proksimlide safenofemoralbileşke sağda grade1 solda grade 2 reflü

Cevap : Rana Hn..Doppler neticesi her iki bacağınızda Varis hastalığınız var Ancak şikayetleriniz nedir....Klinik olarak muayene olmanız gerekir.Randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : basak yilmaz - Tarih : 2015-03-08 12:34:11

Soru : Hocam guvenlik gorevlisiyim 24 yasindayim ayakta calistigimiz icin bacagimda agrilar mevcut diz kapagmda biraz sis var ve ozellikle sol bacagim ayak bilegim cok agrio yurume bile zorlasti benim icin

Cevap : Basak Hn..Durumunuzu klinik olarak degerlendirmek gerekir.Randevu alin


Adı Soyadı : basak yilmaz - Tarih : 2015-03-07 19:27:26

Soru : Hocam yapilan dopler sonucunda; (CFV), ( SFV), (DFV) Popliteal ven , Krural venler Safena magna ve parva venleri incelendi. Incelenen tum venöz sisteminde lumenler acik olup kompresyonla kollabe olmaktadir. Trombus formasyonu saptanmadi. Augmentasyonla akim siddetlenmektedir. Valvasa manevralari ile sol CFV de grade 1-2 reflü akim saptandi. Bu sonucu aciklarmisinz?

Cevap : Basak Hn Varis hastaliginiz mevcut ancak sikayetleriniz nedir tel edip daha detayli bilgi alin


Adı Soyadı : emin türkmen - Tarih : 2015-03-07 10:29:34

Soru : hocam sol VSM-AFM BİLEŞKESİNDE VE VSM proksimalinde grade 3 reflü akım izlendi. VSMçapları diz medialinde sağda 4,5 mm solda 4,5 mm ölçülmüş.sol popliteal medialinde 20 mm çapında baker kisti izlenmiş. bileteralcockett 1 -2 perforanvenlerinde genişleme kural bölgelerde milimetrik nontromboze varikoz pakeler izlenmiş bu nedemektir

Cevap : Emin Bey Varishastaliginiz var Toplar damar hastaligidir.Tedavisi Laser ve kopuk tedavisi seklinde olur Ancak sikayetlerinizide bildirin veya tel ile temas kurun detayli bilgi edinin


Adı Soyadı : nilgün yıldız - Tarih : 2015-03-03 12:38:11

Soru : sol safena magna femoral lokalizasyonda 4 mm ölçülmüştür. sağ safena magna femoral düzeyde 3,6 mm ölçülmüştür.sağ VSM de krural düzeyde grade 1 reflü akım izlenmektedir.incelenen diğer venöz yapılar normal kalibrasyonda olup lümen iç yüzeyleri düzenlidir basmakla lümen komprese olabilmektedir.trombozis bulgusu saptanmamıştır.sağ VSM de krural düzeyde grade 1 reflü akım

Cevap : Nilgün Hn..Varis hastalığının belirtileri mevcut..Şikayetiniz nelerdir


Adı Soyadı : ibrahim söyler - Tarih : 2015-02-26 00:11:27

Soru : Merhaba hocam sol ayak bilegimde açık varis yarası var kapanırmı acaba

Cevap : İbrahim Bey..Varis ülserleri tedavi edilmesi gereken yaralardır.Tabiki kapanır.


Adı Soyadı : AYŞE KÜÇÜK - Tarih : 2015-02-25 22:23:14

Soru : YANİ HOCAM AMELİYAT MI OLMAYIM LASERLE TEDAVİ Mİ

Cevap : Ayşe Hn..Laserle tedavi ameliyata nazaran üstünlüğü olan bir yöntemdir.Şikayetlerinizi de bilmek isterim..


Adı Soyadı : ayşe küçük - Tarih : 2015-02-25 12:44:41

Soru : hocam kolay gelsin benim sıkıntım valvasa manevrası ile safenofemoral bileşkede ve sol vsmdegrada 4 reflü akımizlenmiştir sol vsm en geniş yerinde 9 mm ölçülmüştür.sol vsm trasesinde ve kruriste hafif dilate yüzeysel venöz yapılar izlenmiştir yazıyor ve dr bana o damarı almamız lazım dedi çok korkuyorum hocam cvp verirseniz sevinirim

Cevap : Ayşe Hn. Laserlevaristedavisi tedavinin ameliyatı mümkün bilginize


Adı Soyadı : Abdurrahman Altun - Tarih : 2015-02-19 16:09:27

Soru : Hocam ultrason sonucu bilateral panpiniform pleksuslar normal çapta izlendi. bilateral panpiniform pleksuslar sağda 3.7mm solda yaklaşık 6.5 mm ye varan çap artışı izlendi solda reflü izlenmiştir yazı yor çok büyük bir sorunmu acaba tedavi mümkün mü

Cevap : Şikayetlerini Üroloji bölümünü ilgilendiriyor Bilginize


Adı Soyadı : taylan bayrak - Tarih : 2015-02-18 00:23:26

Soru : Hocam, 31 yaşındayım sağ bacak baldırında yıllardır varis oldugunu düşünüyorum.çok kabarık değil ama kaşıntı başladı.ne uygun görürsünüz?

Cevap : Taylan Bey Varis ilerleyici bir hastalıktır.daha ilerlemeden gelin tedavi edelim


Adı Soyadı : mizgin aygün - Tarih : 2015-02-17 10:21:41

Soru : mrb hocam dün aldıgım sonuc sağ vsm çapı safenofemoral bileşke düzeyinde 7,00 mm uyluk düzeyinde 4,7 mm diz seviyesinde 4,00 kruris düzeynde 2,2mm ölçülmüştür bu nedir...sol vsm capı 7,50mm uyluk duzeyınde 4,9mm diz seviyesinde 4,4mm kruris düzeyinde 3,5 mm ölçülmüştür.bu sonuc ne demek oluyr hocam sımdıden tsk ederim saygılar

Cevap : Sn. Mizgin.. Toplar damarlarınızın tetkiki yapılmış.Genişlikleri saptanmış.Şikayetleriniz neler..Durumunuzu klınık olarak muayene edip değerlendirmek gerekir


Adı Soyadı : münevver oymak - Tarih : 2015-01-29 15:42:38

Soru : Teşekkür ederim doktor bey biraz önce sormuştum.Rahatsızlığım bacak, kalcada şişlik, uyuşma, ağrı, ayak ve bacaklarda üşüme, yanma ve ödem var.adresinizi verir misiniz.Sağ olun.

Cevap : Münevver Hn.. adres:1357 sok no 1 kat 1 daire 7..Atatürk yüzme salonunun arkası..Ayrıca internet web sitemizde detaylı bulabilirsiniz


Adı Soyadı : münevver oymak - Tarih : 2015-01-29 15:09:17

Soru : sayğılar hocam bacağımda vönöz yetmezliği var.yapılan inceleme sonucu aşağıdadır. sağ ana femoral venden v.safena magna'ya valsava süresince reflü akım izlendi.Safeno bileşkede valsava ile anlamlı reflü akım izlendi. sağ vena mağna proksimalde 4,2 mm ve distalde 4.8 mm ölçülmüştür.sağ parva çapı 2,4 mm ölçülmüştür.sağ inguinalde büyüğü 1,36 cm çapında bir kaç adet reaktif lap izlenmiştir.Krural bölgede ve dorsalis pedidiste cilt altı lenf ödem mevcuttur.(sol tarafda da) Sol vena safena mağna proksimalde 4,0 mm ve distalde 2,8 mm ölçülmüştür.sol parva çapı 2,3 ölçülmüştür.hastalığım nedir nasıl tedavi edilir.Ne yapmam gerekir 3 aydır doxium 500 ve venoruton forte tablet kullanıyorum.Teşekkürler

Cevap : Munevver Hn Varis hastalığınız var Şikayetleriniz nelerdir detaylı yazın veya randevu alınız


Adı Soyadı : ismail yüknü - Tarih : 2015-01-25 15:13:21

Soru : hem sağ hem de sol v.safena magna proksimal segmentlerinde lümen açık olarak izlendi. Hocam bu renkli doppler usg raporu. ne yapmam lazım

Cevap : İsmail Bey..Randevu alın durumunuzu klinik olarak tetkik edelim .


Adı Soyadı : Emel acar - Tarih : 2015-01-22 17:20:37

Soru : MERHABA Ayağımda varis var ne yapmalıyım

Cevap : Emel Hn. Tel edin randevu alın


Adı Soyadı : bayram aksu - Tarih : 2015-01-20 22:20:25

Soru : Slm hocam sol bacagımda kronik damar tıkanıklıgı var sol bacagım sag bacagıma göre 8 senedir iki katı şiş damarlarım üzüm tefegi gibi oldu ne yapa bilirim

Cevap : Slm Bayram..Randevu alın sizin tedavi olmanız gerekir.Detayları konuşuruz.


Adı Soyadı : ayse - Tarih : 2015-01-17 15:28:13

Soru : Bilatelar ana femoral ven derin femoral ven yuzeyel fempral ven popliteal ven derin ve yuzeyel krural venler ile safena magna b.mode renkli ve dubleks doppler usg ile degerlendirilmistir..yukarida tanimlanan venler pattent olup trombus saptanmadi.valsavla manevrasi ile reflu tespit edilmemistir.distal augmentasyon manevrasi ile proksimalde kan akiminda artis tespit edilmistir. Normar sinirlarda alt ekstemite venoz doppler usg.ne anlama geliyor.tesekurller

Cevap : Ayşe Hn..Herşey normal..


Adı Soyadı : özlem - Tarih : 2015-01-15 21:55:04

Soru : Hocam sol bacağımda varis şikayetimden dolayı Kalp Damar doktoruna gittim ultrasona girdim Venöz reflü bulgusu saptanmadı. Sağ VSM çapı 4 mm ölçülmüş olup sağ SFJ ve VSM'de hafif derecede reflü yanıtı alınmıştır. Sol VSM çapı -6.6mm ölçülmüş olup sol SFJ ve VSM den orta deredcede reflü yanıtı almıştı. Sol VSM diz medial ve bacak orta kesimdeki pakelerle ilişkilidir. diye cıktı raporum ve doktor bana orta basınclı cprap verdı birde doxium 500 mg kapsül verdi kullanıp kullanmamakla kararsızım ben araştırdığımda lazer tedavisi çıktı karsıma sızce olmalımıyım bu ılacı kullansam faydası olurmu.

Cevap : Özlem Hn....Varis corabını kullan İlac almana gerek yok Doğum sonrası tedavi olabilirsin.Eğer hamile değilseniz Hamilelik öncesi tedavi olun


Adı Soyadı : KADİR GÜLCÜ - Tarih : 2015-01-15 08:30:11

Soru : **Valsalve manevrasıyla SFB ve AFV proksimalinde zayıf patalojik reflü akımlar saptanmıştır. **sağ SFB de zayıf patolojik akımlar incelenmiştir. ** Sağ VSM çapı uyluk sekmentlerinde ortalama 5.5 mm dir. Kruris orta kesim medialde VSM dali ile ilişkili 2 mm çapında genişlemeyen hafif tortioze variköz lezyonlar izlenmiştir. **Sol VSM ortalama çapı 6 mm olup özellirle krural segmentlerinde reflü akımlar içermektedir. **Sol VSP seyir kalibrasyonu normaldir. popliteal fossa düzeyinde leteralde perforan venden başlayıp uyluk orta kesimine kadar uzanan ve perforan vene katılan 3 mm ulaşan variköz lezyonlar izlenmiştir. Söz konusu lezyonlar meialde VSM ye katılan dallar vermektedir. Hocam ben 44 yaşındayım. Yukarıdaki dobler raporuna göre durumumu açıklayabilirmisiniz. iyi çalışmalar diliyorum.

Cevap : Kadir Bey Varis hastalığınız var.Tedavi olmanız gerekir.Durumunuzu klinik olarak değerlendirmekte fayda var.Randevu alınız


Adı Soyadı : zeynep özer - Tarih : 2015-01-14 12:56:35

Soru : Hocam kalp damar doktoruna randevu aldım ama 1 hafta sonraya. Daha önce gitmiş olduğum dahiliye doktoru clexane 6000,0.6ml iğne verdi yeni doğum yaptım (normal doğum) bir aylık bebeğim var emziriyorum zararı olur mu bebeğe, iğneyi vurdurmakta kararsız kaldım ne önerirsiniz. Randevum 1 hafta sonra olduğu için şimdi iğneleri vurulmasam olur mu, 1 hafta sonra doktora soracağım ama önce size danışmak istedim.

Cevap : Zeynep Hn..clexane kanı sulandırıcı etkisi olan ilac grubundandır.Emzirme döneminde kullanmamanız tavsiye edilir


Adı Soyadı : zeynep özer - Tarih : 2015-01-12 20:45:02

Soru : hocam cekildiğim renkli ıltroson sonucunda vsm proksimal bölümünden ayak bileğine dek çapı artmış tromboze görünümde olup lümen içerisinde akım izlenmedi yazıyor ne demektir tedavisi nasıl olur acaba

Cevap : Zeynep Hn..konu olan toplar damarınız tıkanmış ifadesi var.Muayene için randevu alınız


Adı Soyadı : cesur kaya - Tarih : 2015-01-06 15:31:45

Soru : Hocam başka tedavi yontemi yokmu bide ameliyat olmasam ne gibi sorunlara maruz kalirim

Cevap : İlerde cocuğunuzun olmama ihtimali ..Başka tedavi alternatifleri için Uroloğa danışın


Adı Soyadı : cesur kaya - Tarih : 2015-01-05 22:52:08

Soru : solda pampiniform pleksus venlerin çapı hafif artmış olup valsalva ile reflü akımlar izlenmiştir sonucu çıktı ameliyat olmam sartmi ilacla tedavisi varmi yardımcı olursanız cok sevinirim

Cevap : Cesur Bey panpinıform venlerin genişlemesine Varikosel diyoruz ve tedavisi ameliyattır.


Adı Soyadı : Murat Güven - Tarih : 2015-01-05 16:07:38

Soru : Hocam, sol bacağımdaki uyuşma şikayetiyle çektirdiğim Dooplerin sonuç bölümünde şu ifadeler var: Sol safenofemoral bileşkede ve vena safena magnada grade IV venöz kapak yetmezliği... Değerlendirmenizi rica ediyorum. Saygılar, iyi çalışmalar..

Cevap : Murat Bey..Sol ayağınızda Varis hastalığı var Tedavi olmaniız gerekli.Randevu alınız .Tel ilede detaylı bilgi alabilirsiniz


Adı Soyadı : Gulbahar hilal gokbudak - Tarih : 2015-01-02 12:09:40

Soru : Hocam benim kizin 3 aylikken yani 25.05.2013 tarihinde 3 ly karma asi sonrasında sol uyluk bacaginda sinirleri 6ile 7 cm arasında 1.5 cm parçalar halinde şişkinlik kitle ödem oluştu tani olarak bening fibrometoz homortom içermektedir ameliyat diyorlar ama hangi dalda ameliyat olması lazim yardimci olurmusunuz

Cevap : Gülbahar Hn. Genel cerrahi Branşı uygun


Adı Soyadı : tayyip kaplan - Tarih : 2014-12-29 02:21:58

Soru : komressebilite testine yanıt ilenebilen tum segmentlerde+ poz,tiftir yapılan renkli doppler us incelemede alt ekstrmeite venöz sistemin tum segmentleınde damar lumeni akım sınyali ile tam olarak dolmaktadır lumınal dolma defektı ızlenmıstır valsalva manevrası sonrasıer sol vsm ve vsp de valsalva boyunca reflu ızlenmıstır sa feno fenoral bileskede solda reflu mevcuttur perforan venlerde yetmezlık saptandı augmentasyon testinde yanıt ızlenebılen tum segmentlerde ^+pozıtıftır hocam bu rapor var bende ne yapmam lazım

Cevap : Tayyip Bey..Raporunuzu okudum..Yeni yilda randevu alınız durumunuzu klinik olarak değerlendirmek isterim ,böylece dğerlendirmem mümkün olur.Sğlıklı yıllar dilerim


Adı Soyadı : koraycan cihan - Tarih : 2014-12-25 21:00:18

Soru : Sol pampiniform pleksus valsalva öncesi 1.9 mm valsalva sonrası 2.7 mm olarak ölçümü. Reflü pozitif. Tedavisi nedir hasta 15 yaşında

Cevap : Sn.Koraycan Varikosel ameliyatı önerilir.Uroloğa danışın


Adı Soyadı : ismail - Tarih : 2014-12-24 18:45:33

Soru : Hocam ben 22 yaşındayım yaptırdığım skrotal renkli dopler us inceleme sonucunda sol testis üst polde daha belirgin olmak üzere sol paratestikuler komşulugunda reflü akımlar içeren 1,8 mm çapa ulaşmış variköz lezyonlar izlendi. Bu ne demek napmam gerekiyor?

Cevap : İsmail Bey konu Urologları ilgilendirmektedir.Uzmanına danışın..


Adı Soyadı : didem yılmaz - Tarih : 2014-12-24 13:12:05

Soru : hocam merhaba ; ultrason raporumu yorumlarsanız sevinirim. her iki alt ekstremitede safena magna ( VSM ) ile common femoral (CFV), süperfisiyal femoral (SFV), derin femoral (DFV) ve popliteral (PV) olarak derin venöz sisteme ait venler incelenmiştir. bilateral VSM,CFV,DFV,PV kompressibl plup lümaninde trombüs izlenmemiştir. Akım normal respirstuvar fazisite göstermektedir. Valsa manevrası ile sağ VSM de orat süreli düşük genlikte ters yönlü akım kaydedilmiştir. şimdiden teşekkürler.

Cevap : Didem Hn sağ bacağınızda Varis hastalığı tesbit edilmiş.Bu durum toplar damarlarınızı genişleten ve şikayetler yapan neticede Varis dediğimiz durumdur. Randevu alınız,klinik olarak tetkik edelim


Adı Soyadı : ilhan yılmaz - Tarih : 2014-12-23 20:57:56

Soru : Valselva manevraları ile sol safenamoral bileskede grade 1_2,sag CFV de ve DFV de grade 2 reflu akım saptandı. Sol kruriste orta kesim medilalde VSM trasesinde yer yer ince varikoz venler mevcuttur. Bu sonuca gore benim ne yapmam lazım doktor bey. Simdiden tesekkur ederim

Cevap : İlhan Bey Laser tedavisi ve buna ilave köpük tedavisi uygulanacak tedavidir.Randevu alabilirsiniz.


Adı Soyadı : Abdullah - Tarih : 2014-12-22 16:32:23

Soru : Sol alt ekstremite'nin B-MOD US incelemesinde büyük safen ven ve küçük safen venler ile sol ana, derin ve yüzeysel femoral venlerde lümen açık, kompresyon testi normaldir. Sol büyük safen çapı 3 mm olarak ölçüldü Renk modu incelemesinde ve spektral analizde renk damar lümenini doldurmaktadır. Akım solunumla faziktir. Augmentasyon testine yanıt normaldir. Valsalva manevrasıyla derin ve yüzeysel venlerde anlamlı reflü saptanmıştır. Sol cruriste fibuler bölgede kas fasisında yaklaşık 4 mm boyutta fasial defect izlenmiş olup kas dokusu buradan kısmen hernie görünümündedir. MRG korelasyonu önerilir.

Cevap : Abdullah Bey..Sol bacağınızda yapılan tetkik neticesi Varis belirtilmiştir.Tedavi görmeniz gerekmektedir..Randevu alabilirsiniz.


Adı Soyadı : aslan kinali - Tarih : 2014-12-21 12:01:30

Soru : Hocam BN 25 ysndyim sağ bacagimda dvt var kronik olmuş iki sene oldu 16 ay comadin kullndim şimdi 300 mg ecopirin kullniom npmmam grk bilglndrsnz sewnrim

Cevap : Sn Aslan...İlaçlarınıza devam..İlave Ölçü aldırıp Varis corabı kullanın


Adı Soyadı : berna uzun - Tarih : 2014-12-20 20:05:39

Soru : merhaba hocam bu yöntemlerden hangisini tavsiye ediyorsunuz ?

Cevap : Berna Hn..bahsi geçen tedaviler Kombin edilerek te uygulanabilir


Adı Soyadı : Adile Ölker - Tarih : 2014-12-19 21:04:30

Soru : Merhaba acaba varis tedavisinden ne kadar süre sonra hamile kalınabilir. varis tedavisinden sonrası hemen hamile kalmak varisi tekrarlayabilir mi . teşekkür ederimb

Cevap : Adile Hn..Varis Hastlığı tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Hamilelik esnasında Varise bağlı Trömboz Flebit gibi problemler oluşursa Hmilelik esnasında da tedavi edilir.Tedavi sonrası hamile kalmanın yapılan tedaviye etkisi olmaz


Adı Soyadı : mustafa uzun - Tarih : 2014-12-18 21:12:59

Soru : Hocam iyi aksamlar.sağ bacagimda diz altında 2,5cm genişleme var.gozle gorulur bir kalınlaşma var.gittiğim doktor be,bunun iç varis olduğunu varis çorabı giymem gerektigini ve yasantimda ufak değişikler yapmam gerektiğini(alafranga WC kullanımı,yer sofrası kullanmama vb.)önerdi.bildiğimiz o damar görüntüsü yok.dizim çok bukuldugunde uyuşma falan oluyor.kullandiginiz tedavilerden bana uygun olan hangisi olabilir.tesekkurler

Cevap : Mustafa Bey Varise bağlı genişlemeler ameliyatsız Laser ve Köpük uygulamaları ile tedavi edilecektir.Randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : NURGÜL BAŞARSLAN - Tarih : 2014-12-13 08:38:50

Soru : MERHABA HOCAM.VARİSLERİ ALDIRMAMIZ GEREKİRMİ YOKSA VARİS ÇORABI YETERLİMİ:Sol vsm de proksimalde 5,7mm orta segmentte 6.4 mm distalde 6.5 mm ve sağ vsm de proksimalde 6.4 mm orta segmentt 5.4 distalde 4.3 mm ölçülen variköz genişlemeler izlenmektedir. Sağda diz düzeyinde vsm köken alan yüzeysel dalların popliteal fossaya uzanım gösterdiği ve bu dallarda en geniş yerinde 7,8 mm ölçülen torüyöz variköz genişlemelerin olduğu dikkati çekilmiştir. Valsalva menavrası ile sol vsm grade 3-4 ve sağ vsm grade 3 reflü akımı izlenmektedir.AMELİYAT OLUNMASI GEREKİRMİ HOCAM?

Cevap : Nurgül Hn Varis problemınızi Laser yöntemi ile ameliyatsız tedavi etmek gerekir.Randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : sevinç yıldırım - Tarih : 2014-12-11 16:04:06

Soru : Hocam merhaba , babamın ayaklarındaki varis 5 senedir var ve büyük agrısı yok ama dktr amaliyat diyor ama biz istemiyoruz tabiki siz değerli doktorlarımız daha iyi bilirsiniz fakat ne yapmalıyız iyi bir yer bi tavsiyeniz olursa çok sevinirim :)

Cevap : Sevinç Hn Babanızın varis hastalığı ameliyatsız Endolumınal Laser uygulamasıyla olur. Randevu alabılırsiniz


Adı Soyadı : Meliha Işıkdemir - Tarih : 2014-12-09 09:50:57

Soru : Hocam merhaba, yaptırdığım venöz sistem doppler incelenmesinde; augmentasyon ve kompresyon testleri pozitiftir.trombüs formasyonu gözlenmemiştir. valsalva manevrasında; sol SFJ lojunda 1.2 sn. devam eden, sol VSM'de 2.15 sn. devam eden, sağ SFJ lojunda 2.5 sn. devam eden reflü akımlar tespit edilmiştir. sol SFJ lojunda ven çapı 7 mm.'dir. Sağ SFJ lojunda ven çapı 10 mm.dir. Her iki alt ekstemitede cilt altı yüzeyel ince venöz yapılar izlenmiştir. Sonuç: Tanımlanan alanlarda venöz yetmezlik bulguları. Bu bilgiler doğrultusunda sizin de değerlendirmenizi rica edeceğim. çok teşekkürler...

Cevap : Meliha Hn..Bu bulguların ışığı altında Varis hastalığınız var.Tedaviniz Laser ve Köpük tedavisi şeklinde yapılabilir.Randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : emine bıyık - Tarih : 2014-12-08 03:34:57

Soru : hocam 19 yasındayım ve adet düzensizliği yaşıyorum 8 9 ay olmuyorum ultrasan sonuçlarımda mesane normalduvar yapısında lümen içipatoloji izlenmedi uterus boyutları normal endometrium normal kalınlıkta myometriu homojen her iki over boyutları normal her iki overde periferik dizilimli milimetrik boyutta multiple foliküller izlenmektedir douglasta mayi izlenmedi

Cevap : Emine Hn...Ben damar hastalıkları uzmanıyım....


Adı Soyadı : nurgül sakarya - Tarih : 2014-12-03 21:16:36

Soru : sayın hocam devlet hastanesinde çektirdğim sonuç şudur valsavla ile bileteral safeno femoral bileşkede uzun süreli ters yönlü akım mevcuttur.VSM Çapı Bileşke düzeyinde sağ 3.7 mm sol 4.3 mm Dizüstü lokalizasyonunda sağ 4mm sol 3.7mm cevabınızı bekliyorum teşekkür ederim

Cevap : Nurgül Hn..Varis hastalığınız var..Biliyorsunuz ameliyatsız tedaviniz mümkün Randevu alınız


Adı Soyadı : hakkı dumanoglu - Tarih : 2014-11-30 21:11:25

Soru : hocam ben sag bacakdan varis ameliyati oldum yüzde kac rapor alablirim çalışamaz raporu eriliyor mu(% engel sayılır)

Cevap : Hakkı Bey.Randevu alınız Durumunuzu değerlendirip rapor olasılığını belirlemek lazım.


Adı Soyadı : zehra erden - Tarih : 2014-11-29 12:58:25

Soru : hocam cvbnz icin cok tesekkur ederim.fakat kalp damar bolumu hicbisey yapilamaz diyip gonderiyor bunun caresi yokmudur.ameliyat vb.

Cevap : Zehra Hn..Randevu alınız durumunuzu klinik olarak değerlendirmek gerekir


Adı Soyadı : Zehra erdem - Tarih : 2014-11-27 18:40:08

Soru : Hocam benim ellerim ve kollarımda çok şişkin damarlarım var.içlerinde kabartılar görünüyor ama saglık için gerekli testler falan yapıldı bi sorun yok dendi.tam bunlara alıstım derken şimdide alnımda 4 tane damar belirmesi oldu.bunlar dan birtanesi çok şişkin egilince gülünce yatınca falan çok belli.siZce bunlar nedir hangi bölüm bakar ?bi arkadaşta venöz yetmezliktn alnında çıkmıştı fakat benmki ona göre baya şiskin.yaş 29 teşkkr ederim.

Cevap : Zehra Hn...Toplar damarların barizleşmesi o tarzda görülür.Damar cerrahisi bu konularla ilgilenir


Adı Soyadı : Ahmet Fidan - Tarih : 2014-11-27 11:49:15

Soru : Bilateral CFA,DFA,SFA PA trifukasyon arterlerinde spontan trifazik akım paterni mevcuttur.Bilateral alt ekstremitede akut arteryal oklüzyon lehine bulgu saptanmamıştır.Tanı olarak venöz tersizlik (kronik) (periferik) yazıyor

Cevap : Sn.Ahmet Fidan Venöz yetersizlik durumunuz var Randevu alınız


Adı Soyadı : Abdullayeva Lamiye - Tarih : 2014-11-24 12:50:18

Soru : sag VSM CATMAMAZLIGI GRADE 3 zamani normal dogum ede bileremmi?dogum zamani problem yasana bilermi?

Cevap : Abdullayeva Hn..Doğum öncesi tedavi olmanız gerekli..


Adı Soyadı : gamze yeğit - Tarih : 2014-11-22 21:52:22

Soru : Hocam merhaba. 25 yasindayim ve doppler cekimi sonucu olarak:her iki ana femoral yüzeyel femoral,derin femoral ve popliteal venler,bilateral kruris venleri patent izlenmektedir.sağ safena magna çapı 4 mm,sağda 3mm olarak görülmüştür. her iki ana femoral venden elde edilen akim dalga formları fizyolojik respiratuar ve kardiak fazizite göstermektedir.tüm venler augmentasyona cevap vermektedir. valsalva manevrasi ile sol safenofemoral bileskede ve sol safena magnada trase boyunca reflü akim mevcuttur sonuç: sol safenofemoral bileskede ve safena magnada trase boyunca yetmezlik. durum bu sekilde hocam birde yatarak doppler yapildi ayakta yada yatarak yapılmasinin sonuca etkisi varmidir? Saygilarimla...

Cevap : Gamze Hn..Sol bacağınızda Varis hastalığı tesbit edilmiştir.Tedavisi gerekir.Ultrasonla tetkik yatarak yapılır.Randevu alınız tedaviniz gerekli


Adı Soyadı : halil karakaya - Tarih : 2014-11-21 13:53:11

Soru : Hocam 23 yaşındayım valsalva manevrasi ile sol sa feno femoral bileskede ileri derecede patolojik reflu varis çorabı verdiler sizin Düşünceniz nedir

Cevap : Halil Karakaya. Varis hastalığınız var Tedavi olun Randevu alın


Adı Soyadı : sultan yıldız - Tarih : 2014-11-18 23:03:28

Soru : bacaqimda damar tıkanıklığı var heyete qirilirmi ameliyat oldu ama yine tekrarladı ayakta kalınca çok aqri oluyor acil cevap lütfen

Cevap : Sultan Hn..ameliyatınızı yapan Dr.a danışınız Tabiki heyete girebilirsiniz..


Adı Soyadı : zeliş hanci - Tarih : 2014-11-17 21:55:05

Soru : BİLATERAL ALT EKSTREMİTE VENÖZ SİSTEM RENKLİ DOPPLER US İNCELEMESİ: derin venöz yapılar normal kalibrasyonda olup lümen iç yüzeyleri düzenlidir trombozis bulgusu saptanmamıştır valsalva uygulaması ilesol ana femoral vendeve bilateral popliteal vende valsalva başında yaklaşık 3sn reflü gelişmiştir. her iki tarafta büyük safen ven tüm trasesiboyunca açık izlenmektedir trombozis bulgusu yoktur valsalva uygulaması ilesağ büyük safen uylukproksimal kesimde düşük debili sürekli reflü akım izlendi solsafenofemoral bileşkede valsalva başında yaklaşık 3snreflü akım oluşmaktadır sağ ayak bileği düzeyinde perforan ven çapı artmış olup valsalva ile belirgin reflü saptanmamıştır. küçük safen ven açık olup trombozis bulgusu saptanmamıştır bilateral küçük safen vende valsalva başında yaklaşık 3sn reflü akım oluşmaktadır BİLATERAL ALT EKSTREMİTE ARTERYEL SİSTEM RENKLİ DOPPLER US İNCELEMESİ: Her iki alt ekstremite arteryel sistem doppler incelemesi normal sınırlardadır. Bunun için ne yapmam gereklidir sayın hocam Teşekkürler....

Cevap : Zeliş Hn..Ypılan tetkikler netiçesi Varis hastalığınız var..Tedaviniz ELT yani Laser ile ve ilave Köpük tedavisi ile ameliyatsız olabilir ancak Klinik yöndende muayeniz gerekmektedirRandevu alınız daha detaylı görüşmemez lazım.


Adı Soyadı : Tuğçe güvenlik - Tarih : 2014-11-17 17:08:39

Soru : Hocam soru sordum ama geçmiş olsun demişsiniz :). Karıstı tabi. Şimdi lazer ameliyat olucam ben haftaya ama bi taraftanda bayanların tüy problemi için giitkleri lazer varya ona gitmemde bi sakınca varmı ameliyat öncesi ve sonrası için teşekkur ederim

Cevap : Tuğçe Hn..Sorularınızı Laserle tedavi olacağınız Meslektaşıma yöneltmeniz daha doğru olur kanısındayım..


Adı Soyadı : tuğçe Güvenlik - Tarih : 2014-11-16 23:45:37

Soru : hocam merhaba.. bende varis hastalığı var yapılan dooppler sonucu sol bacagımda 7mm sağda 6.5mm dıye belırtılıyor. bu sonuca göre lazerle ameliyat olucam haftaya. bırde lazer epilasyona gıdıyorum ameliyat oncesi ve sonrası lazer epilasyon yaptırmamda sakınca varmı.. ve ameliyat sonrasında ne kadar süre sonra epilasyon yaptırmalıyım teşekkür ederim.

Cevap : Geçmiş olsun


Adı Soyadı : NAİME ESMER - Tarih : 2014-11-13 11:53:18

Soru : Hocam Merhaba , nasıl bir tedavi yolu izlemem gerekiyor.Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. Doppler Sonuçları Alt ekstremite venöz sistem RDUS tek taraflı Bilateral Alt Ekstremite Venöz Doppler USG İnceleme bilateral CFV,SFV,Popliteal Ven ve Safena Magnaya yönelik yapılmıştır. Sağ CFV ,SFV ve Popliteal vende solunuma yanıt bifaziktir ,valsalva ile reflü akım saptanmamıştır. Sağ safen vende solunuma yanıt bifaziktir ,valsalva ile reflü akım saptanmamıştır. Solda büyük safen vende safeno femoral bileşke düzeyinde valsalva ile fizyolojik sınırın üzerinde (2sn) minimal reflü akım mevcuttur (erken dönem venöz yetmezlik lehine değerlendirilmiştir). CFV: Ana femoral ven SFV:Yüzeyel femoral ven

Cevap : Naıme Hn..erken dönem bir Varis hastalığınız oluşmuşBu durumda şikayetleriniz varsa her hastalık için gerekli olan erken dönem tedavi her zaman başarılı olur.


Adı Soyadı : Gökhan YILDIRIM - Tarih : 2014-11-07 18:10:45

Soru : Selam,sol bacağımdaki varisle ilgili muayene için Manisa devlet hastanesine gittim ve ulturason sonucu şu şekilde;TEK.TAR.ALT.EKST.VENÖZ:Sol ana femoralven,yüzeyel femoralven, popliteal ven lümenleri açık, lümende trombüs saptanmamıştır. Tüm venlerde kompresyona ve augmentasyona yanıt pozitif olup lümen dolumu normaldir. Vlsalva manevrası ile sol safenoparva bileşkesinde kontinyu reflü izlendi. Sol VSP çapı 6,7 mm olup artmıştır.Kururis posterior orta bölümden itibaren safenoparva ile ilişkili cilt altı yüzeyel venler distale kadar dilate ve tortuyoze görünümdedir.Valsalva manevrası ile sol yüzeyel femoral vende 3 sn süreli refü izlendi.Sol VSM çapı 3.8 mm dir." Bu sonuca göre doktorum diz kapak arkasındaki damarı büzüp diz altı kalınlaşan damarları alacağını lazerli tedavinin benim için etkili olmayacağını ve operasyondan sonra dahi ömür boyu varis çorabı giymem gerektiğini söyledi.Siz bu tetkik için ne önerirsiniz, tedavi ücreti nekadar ve ödeme şekli hakkında bilgi verirseniz sevinirim.(Emeklisandığı çalışan)

Cevap : Gökhan Bey Laser tedavisi ve buna ilave köpük tedavisi sizin için uygundur.Durumunuzun muayene sonrası netleşeceğinden ücretide akabinde size söylenir.Randevu alınız


Adı Soyadı : hamza eskikoy - Tarih : 2014-11-02 11:19:52

Soru : Hocam uzun zamandir bacaklarimda varis var sag bacagimdan amaliyat oldum fakat tekrar cikti bacagimdaki damarlar cok fazla genisledi bunun bana negibi bir zarari olur

Cevap : Hamza Bey...Varis Hastalığınız nüks etmiş.Tedavisi gerekli


Adı Soyadı : dilara a - Tarih : 2014-10-22 11:41:55

Soru : Merhaba,doppler sonucum şu şekildedir. Her iki ana femoral,remoral,derin femoral,safen,popliteal ve krural derin ven lümenleri açık olarak izlenmiştir.Augmentasyon ve kompresyon testlerine yanıt pozitiftir.Trombüs formasyonu gözlenmemiştir.valsava manevrasında sağ yüzeyel femoral vende 1,5 sn devam eden reflü akım izlenmiştir.sağ sfj lojunda ven çapı 4,4 mm dir. bu sonuçlar doğrultusunda 3 seans skleroterapi tedavisi gördüm. ama tedavi sırasında doppler sonucu kullanılmadı, yüzeysel bir varis olduğu için midir? görünen bütün damarlara tedavi yapıldı ama kaçak durumu tedavi edilmişmidir? sadece yüzeysel bir yetmezlik midir bu sonuç? teşekkürler.

Cevap : Dılara....Durumunuzu klinik bulgular ışığında değerlendirmek gerekir.Randevu alınız


Adı Soyadı : canan - Tarih : 2014-10-18 20:58:51

Soru : lazerle varis ameliyatı oldum kılcal damarlarım cok belirgin caresi varmı yaş 35

Cevap : Canan Hn..Çaresi var Randevu alınız..


Adı Soyadı : suna ayaz - Tarih : 2014-10-18 17:53:41

Soru : Mrb hocam benim sol vacagimdaki damarlarim saga gore biraz belirgin bugun is arkadaslarima gosterdim ve varis dediler ne yapmam gerekiyor ,doktora gitmeden sizden yardim bekliyorum ve izmirdeyse kliniginiz gelmek gorusmek istiyorum sizinle.... tesekkurler...

Cevap : Suna Hn..İzmirdeyim Randevu alınız


Adı Soyadı : atilla Öztürk - Tarih : 2014-10-17 10:25:39

Soru : Hocam allah rızası için bana yardıcı olun ben bilecik te çalışıyorum burda hastanede bu işten anlayan doktor yok benim bacaklarımda bir seneden beri agrı var ultrason çektirdim toplar damarda kaçak tesbit etiler damar sol 7 milim sag 5 milim olmuş ama burda cihaz yok oyüzden amaliyat ede mediler banadedigi lazerle amaliyat sizce neyap mamlazım ayakta duramıyor um oturunca daha çok agrıyor apış arasında saga sola iki tane damar var bunlar hafi ce şişiyor oturunca selam

Cevap : Atılla BeyLaserle tedaviniz mümkün.Randevu alınız


Adı Soyadı : Hüseyin KAÇMAZ - Tarih : 2014-10-11 20:28:34

Soru : sn.Reha bey 22 yaşındayım ve fazla degil iki hafta önce çalısırken birden sol ayaktaki damarlar şişti ve agrmaya basladı hastaneye gttgmde damar genişlemesi oldugu ve lazer tedavisi ile ameliyat olmam gerekti baska bi doktora gttgmde ise ameliyat olmama gerek olmadıgını söyledi varis çorabı kullanmam gerektgni söyledi varisin tekrarlyablcegni söyledi amelıyat olsam bile ilerleyen yaslarmda tekrar karsma cıkar mı yardmcı olursanz sevinirim ?

Cevap : Hüseyin Bey durumunuzu ultrason çektirerek daha sağlıklı değerlendirmek gerekir ..Bu ara varis corabı giyin tavsiyesi doğrudur.


Adı Soyadı : yuksel kartal - Tarih : 2014-10-04 00:06:16

Soru : Hocam elimin uzerinde yesil damarlar cok belirgin ve siskin neden olabilir :-(

Cevap : Yüksel bey akciğer veya kalp rahatsızlığınız nefes darlığınız sebeb olabilir


Adı Soyadı : ozkan kars - Tarih : 2014-09-29 14:47:11

Soru : Hocam teşekkürler raporumda biteral olarak anafemoral venlerden başlanarak ana femoral derın veyuzeyel femoral venler topliteral ben kral derın venler incelenmiştir.derın venoz yapılar normal kalibrasyon da olup lumen iç yüzeyleri düzenlidir.tronbozıt bulgusu yoktur.sol ana femoral bende valsalva uygulaması ile 3sn kadar gelişen reflu izlendi.her ıkı tarafta büyük safen beni tüm trafebisi boyunca açık olarak izlemektedir.tronbozıt bulgusu yoktur.valsalva uygulaması ile bıleteral safenofemoral bileşkede 4-4.5sn kadar devam eden büyük safen venler de ise yer yer hafif süreçte reflu akım oluşmaktadır.safen ben çapları normal sınırdadır.küçük safen venleri açık olup tronbozit yada yetmezlik bulgusu yoktur.popliteal fassa yumuşak foku yapıları doğaldır.bater kisti izlenmemiştır.SONUÇ..bileteral safenofemoral bileşke buyuk safen venler ve sol ana femoral bende hafif süreçte yetmezlik.hocam sonucuma göre kısa surede tedavim mumkunmu hangi tedaviyle en iyi sunuc alırız.ankaran gelicem kaç gün izin almam gerekir.teşekkür ediyorum hocam.

Cevap : Özkan Bey İki taraflı ELT yani Laser uygulaması ve ilave köpük tedavisi.Geldiğiniz gün tedavi uygulanır .Ertesi gün kontrol ve akabinde dönebilirsiniz.Tedavi ücreti 4400 Tl..Bilginize Geçmiş olsun


Adı Soyadı : ozkan kars - Tarih : 2014-09-27 14:20:35

Soru : Ameliyatsız tedavi olabilir miyim.teşekkür ediyorum hocam.

Cevap : Özkan Bey ameliyatsız Laser yöntemi ve Varis kurutma yöntemleri uygulanarak tedavi olabilirsiniz.Randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : Ebrar Kartal - Tarih : 2014-09-26 12:36:52

Soru : Merhaba hocam ; Ben 18 yaşındayım ayağıma aldığım darbe sonucu 4 yıldır tüm bacağımda inanılmaz ağrı var üst bacak bölgesinde çok yoğun sürekli değil bacağım hep bir huzursuz hafif ağrı var fakat bazen ağlatacak derecede özellikle geceleri tutuyor doppler çekildi düşük reflu akım mevcuttur diyor doktor bu yüzden bu kadar ağrı olmaz dedi sanırım bu reflu akım ters kan akışı demekmiş. Hangi testi yaptırmaliyim sebebi bulunamıyor bu agrinin ne onerirsiniz?

Cevap : Sn Ebrar. Şikayetiniz Varis belirtileri gibi ancak birde Bel omurlarınızın tetkikini yaptırın(MR) gibi.....


Adı Soyadı : şengül ünlü - Tarih : 2014-09-23 17:05:14

Soru : varisçorap dışında nasıl bir tedavi uygulayabilirim kolestrol tetiklermi bu hastalığı damarlar kapalı oluncamı bu hastalık oluşur tşk edrim ilginize

Cevap : Şengül Hn..Durumunuzun tedavisi içinLaser ve köpük tedavi yöntemleri uygulanabilir .Ancak Randevu alın durumu iyi değerlendirelim


Adı Soyadı : şengül ünlü - Tarih : 2014-09-22 22:20:09

Soru : venöz yetersizlik (kronik)(periferik)-187.2 tanısı kondu ne gibi bir tedevi uygulayabilirim ?

Cevap : Şengül Hn Varis tedavisi ile ilgili tedavi yöntemleri uygulanabilir


Adı Soyadı : Aysel - Tarih : 2014-09-19 00:13:55

Soru : incelenen tüm venöz sistemde lümenler açık olup kompresyonla kollabe olmaktadır.trombus formasyonu saptanmadı .augmentasyonla akım şiddetlenmektedir.valsalva manevraalrı ile sağ vsm de grade 4,solvsm grade 2-3 reflü akım saptandı .sağkruris proksimal kesim anteriorda yüzeysel venler izlendi .rapora göre ameliyat dendi .ameliyat olmadan lazer ameliyat uygulanabilirmi

Cevap : Aysel Hn..Varis hastalığınız var..Bir toplar damar hastalığıdır..Gayet tabiiki Laser ile ameliyatsız tedavi olabilirsinizRandevu alınız Geçmiş olsun


Adı Soyadı : AYŞEGÜL YILMAZ - Tarih : 2014-09-17 15:13:38

Soru : ASLINDA TEK ŞİKAYETİM GÖRÜNTÜ, SAĞ UYLUKTAKİ DAMAR GENİŞLEMELERİ DIŞARDAN GÖRÜLÜYOR, AĞRIM YOK!

Cevap : Ayşegüi Hn ..Net,cede Varis hastalığınız var Bu bir toplar damar hastalığıdır.Görüntü bozukluğu da can sıkar.Tedavi olmanızı öneririm


Adı Soyadı : ayşegül yılmaz - Tarih : 2014-09-16 15:30:07

Soru : çektirdiğim venöz doppler usg sonucunda, sağ vsm ve sol vsp de valsalva ile grade reflü akım izlenmiştir.vsm çapı uylukta 5 mm artmış, vsp çapı 2.5 mm ölçülmüştür.ne önerirsiniz

Cevap : Ayşegül Hn..Bu bulgu dışında şikayetleriniz nedir..


Adı Soyadı : sinan ozcan - Tarih : 2014-09-13 09:23:47

Soru : mrb hocam daha once size vsm ve sfv de yetmezligim oldugunu ayrica perforan ven yetmezligiminde oldugunu belirtmistim benim icin lazertedavisi uygunmu

Cevap : Sinan Bey. Durumunuz Laser tedavisine uygundur


Adı Soyadı : arzu göbüt - Tarih : 2014-09-09 16:39:12

Soru : HER İKİ ALT EKSTREMİTE VENLERİ RENKLİ DOPPLER SONOGRAFİK İNCELEMESİNDE:SONUÇ : Bilateral CFVde grade 1 yetmezlik. Bilateral SMVde (rekanalize) grade 2 yetmezlik. sol kasıktan ana damarda kapakçık tamiri yapıldı ameliyat oldum sağdan da olmam gerek fakat ayak bileklerimdeki kılcal damarlarda çatlamalar geçecek denmişti hala geçmedi sonrada bilek altına hiçbir tedavi uygulanamayacağı söylendi diz altı ve bileklerimdeki kılcal varisler için bir çare var mıdır hocam sizden de fikir almak isterim saygılar arzugobut@hotmail.com

Cevap : Arzu Hn...Di


Adı Soyadı : servet gül - Tarih : 2014-09-09 09:14:11

Soru : Merhabalar Hocam,ben dün doktora gittim ve ultroson sonucumda bilateral venöz yapılarda valsalva reflü akım saptandı. Sağ testiste yaklaşık 21*8mm boyutunda ve 4*3 mm boyutunda iki adet heterojen hipoekoik solid lezyon izlendi yazıyor bize bu durumu anlatırmısınız?

Cevap : Servet Bey..her iki bacağınızda Varis var .Testinizde var olan solid kitle için ayrıca tetkik (histolojik) gerekir.


Adı Soyadı : seray özmen - Tarih : 2014-09-09 01:01:26

Soru : hocam tşk. ederim çok yardımcı oldunuz benim 6 yıldır yapmadığım şey kalmadı dokforlarımz sagolsun bacağımı kesmeye kadar işi vardrdılar ama yaptırmadım tabi madem tedavisi var neden iyileşmiyorum öyleyse şimdi birde köpük uygulaması diyorlar benim sokağa atacak paramda yok moralimde tedavisi var dediğiniz hastalığın ölüm tehlikeside var pıhtı kalbe gittiğinde neler olur biliyorum tabi siz doktorların sorunu değil bu siz tedavi edeceğim dersiniz ama sonuç sıfır

Cevap : Serap Hn..Yazışmaların sonucu kararınızı açıklayın.Belki önceden sizi muayene edip hastalığınız hakkında karşılıklı konuşmamız doğru olacak.Randevu alınız.


Adı Soyadı : gökhan toker - Tarih : 2014-09-05 14:25:18

Soru : 17 yaşındaki kızım utrason sonucunda , her iki tarafta femoropopliteal ve krural bölge derin venleri ile safenofemoral bileşke,vena safane magna ve parva g.rüntülendi, incelenen venöz yapılar normal kalibrasyonda olup lümen iç yüzeyleri düzenlidir.basmakla lümen komprese olabilmektedir.trombozis bulgusu saptanmamıştır. -renkli doppler ile yapılan incelemede,lümen renkte tam olarak dolmaktadır.akım yönü normal ve fazik karakterdedir. -sag büyük safen ven çapı artmış olup valsalva manevrası ile tüm süreç boyunca reflü akım izlenmiştir. -sol büyük safen vende valsalva manevrası ile geç dönemde patolojik süreçte reflü akım izlenmiştir. -sol popliteal vende valsalva manevrası ile tüm süreç boyunca reflü akım izlenmiştir.bilgilerinize sunar acil görüşlerinizi paylaşmak isterim.

Cevap : Gökhan Bey kızınızda Varis hastalığı var Tedavisi gerekir.Randevu alınız


Adı Soyadı : özlem yengin - Tarih : 2014-09-05 00:54:23

Soru : hocam hamileyken tromboflebit geçirmiştim aradan 15 ay geçti ayağımda şişlik oluştu.dobler çekildi sonucu sağ safenofemoral bileşkede 4 sol safenofemoralbileşkede grade 1-2 reflü izlendi.sağ BSVaçık olup çapı 6mm dir.sol BSV çapı normal.diz altı seviyede sağda BSV dallarında dilatasyon ve tortiyozite ile bu alanda kronik trombusa ait tam tıkanıklığa neden olmayan dolum defektleri izlenmektedir.dr.diz altı birkaç yerden açılması lazım dedi.lazer tedavisi olmak istiyorum .ameliyat olmam gereklimi?

Cevap : Özlem Hn..Laser tedavisi olabilirsiniz Bulgularınızla beraber müracaat ediniz


Adı Soyadı : seray özmen - Tarih : 2014-09-04 12:04:18

Soru : dr. işine gelene cevap yazma

Cevap : Seray Hn. Yargılama. ...


Adı Soyadı : seray özmen - Tarih : 2014-09-04 12:04:04

Soru : dr. işine gelene cevap yazma

Cevap : cevaplandı


Adı Soyadı : seray özmen - Tarih : 2014-09-03 18:56:22

Soru : hocam soruma cevap bekliyorum.

Cevap : cevaplandı


Adı Soyadı : yunuskaplan - Tarih : 2014-09-03 16:52:13

Soru : valsalva ile sol cfv de hocam merhaba ben 21 yaşındayım valsalva boyunca sgren patolojik reflü izlenmiştir. Augmentasyon testi ile tüm venöz yapılarda pozitif yanıt elde edilmiştir. Sonuc : Sol CFV 'de Grade IV yetmezlilk yazıyor yorumlarmısınız ?

Cevap : cevaplandı


Adı Soyadı : Ayşegül kül - Tarih : 2014-09-03 16:32:12

Soru : Sonucumda safena magna venlerinde sağda 5.6 milim, solda 6.1 milimetre ölçülmüştür. Solda grade 2(1-2 sn) , sağda grade 1(0-1) yetmezlik lehine değerlendirilecek reflü saptanmıştır diyor. Bacağımda 41 yaşındayım hiç varis yok, bileklerimde ufak kılcal çatlaklar var. Doktorum sola köpük lazer ameliyatı, sağ için ise kelepçe öneriyor damarı daraltmak için. Görüşünüz nedir, teşekkür ederim.

Cevap : cevaplandı


Adı Soyadı : GÜNER KARAKAŞ - Tarih : 2014-09-03 16:11:59

Soru : Dopler filmimde valsavla sırasında sol SFB de grade III geriye kaçış izlenmektedirdiye çıktı doktorum ameliyat dedi.Bunun başka bir tedavisi yok mu varsa nedir.Yanlız şöyle bir durum var kan pıhtılaşmasorunu yaşıyorum bu engel teşkil eder mi gerçe sonuçlarım bu defa şu şekilde çıktı:PT-12,INR-0,95,aPTT-27,9,RATIO-0,96.Bilgilendirirseniz sevinirim.Teşekkürler

Cevap : Güner Bey Tabiki ameliyat alternativi tedaviler varPıhtılaşma sorunuzun acıklığa kavuşması gerekiir


Adı Soyadı : nurcan akkan - Tarih : 2014-09-03 13:41:48

Soru : hocam 31 yasinda yeni evliyim surekli artan ve agri yapan kilcaldamarlar var bacaklarimda.beni cok rahatsz ediyor hep kapali kiyafetler giymek zorunda kaliyorum neyapabilirim bilmiyorum askeri ucretle calisiyorum lutfn bukonuda bana yardimci olun

Cevap : NurcanHn. Tel ile irtibat kurun


Adı Soyadı : seray özmen - Tarih : 2014-09-02 22:04:23

Soru : cvp.lütfen

Cevap : cevaplandı


Adı Soyadı : seray özmen - Tarih : 2014-09-02 18:44:34

Soru : hocam sorulara çok geç cevap veriyorsunuz

Cevap : Seray Hn. Varis ülseriniz nedeniyle tabiki. İş gücü kaybınız vardır Ancak bu durumunuzun tedavisi vardır Cevabım tatilde olmaklığım nedeniyle geçıktı Gerekirse tel ile irtibat kurun


Adı Soyadı : sinan ozcan - Tarih : 2014-08-31 21:17:36

Soru : hocam benim sol bacagimda ve sag bacagimda vsm ve sfv de yetmezlik var tedavi olabilirmiyim

Cevap : cevaplandı


Adı Soyadı : nalan sönmez - Tarih : 2014-08-31 20:16:56

Soru : hocam ameliyata hayır diyorsunuz birçok hastada bu köpük tedavisi dediğiniz tedaviyi arkadaşım uyguladı sonuç sıfır bu hastalıklarda %40 oranında rapor veriliyor bunları neden insanlara anlatmıyorsunuz yoksa size gelmezler onların parasını alamazsınız diyemi Allah için iş yapın parası varsa size yoksa ssk da ölsün öylemi yazık yazık

Cevap : cevaplandı


Adı Soyadı : seray özmen - Tarih : 2014-08-31 16:13:32

Soru : hocam renkli dopler sonucum venöz yetersizlik kronik periferik tanısı konuldu bacağımda büyükçe bir yara var şuan çalışman senin için iyi değil diyor doktorum dinlenmem ve çok üstüne basmamam gerekiyormuş ilaç kullanıyorum fakat raporum bitince yine çalışmam gerekecek özürlü olarak emekli olabilirmiyim lütfen bana yardımcı olun teşekkürler.

Cevap : Seray Hn. Varis ülseriniz nedeniyle tabiki. İş gücü kaybınız vardır Ancak bu durumunuzun tedavisi vardır Cevabım tatilde olmaklığım nedeniyle geçıktı Gerekirse tel ile irtibat kurun


Adı Soyadı : seray özmen - Tarih : 2014-08-29 19:45:57

Soru : hocam renkli dopler sonucum venöz yetersizlik kronik periferik malulen emekli olma şansım varmı

Cevap : Seray Hn. Tedavisi olan hastalıklardan malülen emekli olmaz


Adı Soyadı : gonul kul - Tarih : 2014-08-29 17:43:37

Soru : Her iki vsm de çap artışı ne demek sonuca ta öyle cikmis

Cevap : Gönül Hn..Varisiniz var demek


Adı Soyadı : Ferdane Beşir - Tarih : 2014-08-26 22:09:15

Soru : Hocam ben 53 yaşındayım daha önce 2 kere varis ameliyatı geçirdim. Fakat son birkaç yıldır ağrılarım yine arttı. En son çekilen dobbler sonucuma göre: sağ cfv de grade II-III venöz kapak yetmezlik bulguları. Sol da belirgin derin venöz yetmezlik bulgusu saptanmadı. Sağ safenofemoral bileşkede grade III venöz kapak yetmezliği. DVT saptanmadı. Her iki alt ekstremitide cilltaltı yüzeyel variköz venler mevcuttur. Dobbler sonucunu yorumlayabilirmisiniz? Tekrar ameliyatmı olmam gerekecek? Tedavi yöntemleri nelerdir? Teşekkürler

Cevap : Ferdane Hn..Tıbbı tedavi veya ameliyat seceneklerini durumunuzu klinik olarak değerlendirdikten sonra yapmak doğru olur


Adı Soyadı : Aliye KARAKECILI - Tarih : 2014-08-26 15:42:47

Soru : 2010 yılında kızıma 5 aylık hamileyken dvt geçirdim sol bacağımda. Clexane 0,6 kullandım. Üç yıl sonra oğluma hamile kaldım doktorum iğneye bebek üç aylık olunca başlarız demişti fakat 2 aylık hamileyken hastalık yine sol bacağımda tekrarladı. İğneye hemen başladık. Bir ay sonra tamamen iyilestigim söylendi ve iğneyi kestiler. 15 gün sonrasına kontrol icin gün verdiler. Malasef 10 gün sonra hastalık bu sefer sağ bacağımda tekrarladı. Yine iğneye başlandı. Pıhtılaşma yine duzeldi ama iğne kullanmaya devam ettim. Doğumdan 10 gün sonra iğne kullanmama rağmen hastalık yine sağ bacakta tekrarladı. . Uzun oldu ama durum bu şuan günde iki kez iğne kullanıyorum. Ve korkuyorum. Anneannem de bu hastalıktan dolayı hayatını kaybetti onun akcigere pihti atmıştı. Ne yapmayalım?? Hastaligima Özür raporu verilebilir mi bu şekilde daha ne kadar calisabilirim bilemiyorum yardımlarınız için şimdiden teşekkürler. .

Cevap : Aliye Hn Hastalığınızla ilgili Rapor alabilirsiniz.Tedavinize devam ediniz.


Adı Soyadı : turgut kaya - Tarih : 2014-08-22 23:40:18

Soru : hocam benim sağ bacakta lenf ödem tespit edildi ve baldır bölümündeki bütün lenf nodlarım alındı ve bütün bacağım şişmeye başladı sizce askere alırlarmı beni yoksa çürük verirlermi.teşekkür ederim

Cevap : Sn Turgut..Askere gıdıp gıdemıyeceğın Heyet Raporu neticesinde belli olur.


Adı Soyadı : turgut kaya - Tarih : 2014-08-22 23:36:37

Soru : hocam benim sağ bacakta lenf ödem tespit edildi ve baldır bölümündeki bütün lenf nodlarım alındı ve bütün bacağım şişmeye başladı sizce askere alırlarmı beni yoksa çürük verirlermi.teşekkür ederim

Cevap : cevaplandı


Adı Soyadı : Gul kocaman - Tarih : 2014-08-21 13:11:56

Soru : Sag vena safena magnada valsalva boyunca devam eden grade 3 reflu izlenmistir.derin venuz yapilarda valsalva ile reflu saptanmamistir...dopler sonucum boyle dr. Ameliyat gerek dedi...baska tedavi yolu yokmu....

Cevap : Gül Hn..Tabiki var Şöyle Laser yöntemi ve köpük tedavi yöntemleri ile tedavi olabilirsiniz.Randevu alınız


Adı Soyadı : ilhami naz - Tarih : 2014-08-18 14:04:04

Soru : tedavi şekli nasıl hocam

Cevap : Operasyon veya kan sulandırıcılarla.


Adı Soyadı : ilhami naz - Tarih : 2014-08-16 10:57:29

Soru : eşimin renkli doppler sonucuna göre sağ popliteal fossada popliteal ven trasesine uyan yerleşimli yaklaşık 17 mm çapında kalınca duvarlıinternal ekolar ve septasyon görünümleri içeren nonkompresibıtübüler imaj izlenmiş olup rdus incelemede akı ile uyumlu renklenme içermemektedir,bu öncelikle popliteal oklüziv tromboz ile uyumlu değerlendirilmiştir,tarif edilen segment cevresinde cilt altı yağ doku planları arasında ödem selülit görünümü izlenmiştir.hocam bilgi verebilirseniz çok sevinirim iyi çalışmalar dilerim.

Cevap : İlhami Bey. Eşinizde diz ardı toplar damar tıkayıcı bir pıhtı tesbit edilmiş tir .Bilginize...


Adı Soyadı : ferhat - Tarih : 2014-08-13 16:59:21

Soru : bilateral minimal varikosel ile uyumlu görünüm nedemektir?

Cevap : Sn.Ferhat hastalığınız Urolojik bir hastalıktır ve torbalarda toplar damar genişlemesi vardır demektir


Adı Soyadı : Fatma-DENİZLİ - Tarih : 2014-08-12 12:55:16

Soru : Varis şikayeti ile doktora gittim ultrasona yönlendirdi.ancak doktorum 2 hafta izinli sonucu merak ediyorum.ultrason raporu şöyle: Her iki CFV,SFV,DFV ile her iki popliteal ven ve safena magna ve parva patent olarak izlenmiş olup,komplians ve kompresebiliteleri normaldir.Augmentasyona yanıt yeterlidir.Tüm seviyelerde valsalva manevrası ile reflü akım gözlenmemiştir.Her iki safenofemoral bileşkede valsalva manevrası ile reflü akım gözlenmemiştir. YORUM:Normal sınırlarda bilateral alt ekstremite venöz dopler. Raporda bunlar yazıyor.Ameliyat yada başka cerrahi yöntem gerekli mi?

Cevap : Fatma Hn. Raporda normal sınırlarda yazıyor


Adı Soyadı : hasan yılmaz - Tarih : 2014-08-11 11:56:46

Soru : hocam 13yaşındayım sol teatisinde 3.derece varis var. Ameliyattan feci şekilde korkuyorum. Ne yapmalıyım İğne ve ameliyatsız nasıl geçebilir. Ben lazer tedavisi olabilir miyim? Fiyatı nasıl olur indirim varmı

Cevap : Hasan Varıkosel denilen rahatsızlığının ameliyatsız çaresi yok ancak ameliyat için daha erken Bu konuyu Urologlara danış


Adı Soyadı : enes - Tarih : 2014-08-08 19:48:43

Soru : Ameliyatmi gerek

Cevap : Sn Enes yalnız amelıyatmı gerek diye sorunuz var .! Açıklayın


Adı Soyadı : meltem şimşek - Tarih : 2014-08-07 15:58:52

Soru : muayene ücreti nekadar acaba seans başına izmirdeyim tedavi için baş vurmak istiyorum

Cevap : Meltem Hn. Varis hastalığınızın tedavisi için Laser ve köpük tedavisi kombine olarak uygulanabilir. 300 tl olan muayene üçretii tedaviye başlayan hastaların tedavi üçretinden düşülür.Randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : meltem şimşek - Tarih : 2014-08-07 15:57:21

Soru : benim bacaklarımda doğumdan sonra kalan kalın damar ve ince damar varisleri var köpük tedavisi fayda olurmu

Cevap : Meltem Hn. Laser ve köpük tedavisi faydalı olacaktır


Adı Soyadı : hatice - Tarih : 2014-08-02 10:56:15

Soru : 5 aylık hamileyim bacaklarımın arka kısımlarında belirgin damarlar var özellikle sol bacakta doktorum doxium 500 verdi ama kullanırken tedirgin oluyorum acaba ilacı kullanmaya devam etmelimiyim

Cevap : Hatice Hn..Hamileliğiniz nedeniyle bu süreçte yalnız ve yalnız Varis corabı kullanın ilac almanıza gerek yok.


Adı Soyadı : enes - Tarih : 2014-08-01 23:20:48

Soru : Sağ bacak 1/3proksimal ve distal kesimde 1.6 mm çapınds perforan venler izlendi

Cevap : Sn Enes Venöz yetmezlığınız var.Detaylı bilgi ve tedavi için randevu alınız


Adı Soyadı : Yunus muradow - Tarih : 2014-07-31 20:47:33

Soru : sag cfv,sfc ve poplıteal vende grade ıv venoz kapak yetmezlıgı varmıs nasıl ve nerde amılıyat yapdırabılırım

Cevap : Sn Muradow tedaviniz Laser ve köpük uygulama yöntemi ile ameliyatsız olur.Hastahane yatışı gerekmez.Randevu alınız.


Adı Soyadı : Yunus muradow - Tarih : 2014-07-31 20:29:40

Soru : sag cfv,sfc ve poplıteal vende grade ıv venoz kapak yetmezlıgı varmıs nasıl ve nerde amılıyat yapdırabılırım

Cevap : Sn.Yunus tedavi için randevu alınız. Hastahane yatışı gerekmez.


Adı Soyadı : Yunus muradow - Tarih : 2014-07-31 20:29:36

Soru : sag cfv,sfc ve poplıteal vende grade ıv venoz kapak yetmezlıgı varmıs nasıl ve nerde amılıyat yapdırabılırım

Cevap : Sn Yunus bey tedaviniz ayaktan yani gelip gitme tarzında hastahaneye yatmadan yapılır Randevu alınız


Adı Soyadı : elie börekçi - Tarih : 2014-07-31 19:44:16

Soru : her iki alt ekstremite venöz sistem renkli doppler USG İNCELEMESİNDE:safena magna düzeyinde grade3-4yüzeyelvenöz yetmezlik,grade 1 derinvenöz yetmezlik,safena parva düzeyinde grade 1 yüzeyelvenöz yetmezlik doktorum lazer ameliyat önerdi ilaç tedavisiyle başarı saglanamaz mı şimdiden teşekkürler

Cevap : Elıe Hn..Varis hastalığınız var.Tedavisi Laser ve köpük tedavisi kombine yapılarak olur.Ağızdan ilaç alarak Varis hastalığının tedavisi mümkün değil.


Adı Soyadı : Ehat karabulut - Tarih : 2014-07-29 01:16:08

Soru : Merhaba hocam; oncelikle iki bacagimin diz ustunde cocuklugumdan beri var olan harita seklinde varislerim vardi.agri hic olmadi bu gune kadar.iki gundur ayagimdan yukari uyusukluk seklinde agrim vardi.dikkatli bakinca ayak bileklerimde baldirda ince cizgiler halinde bircok yerinde varis olusmus..sol diz arka damarda solucan gibi ust uste binmis damar mevcut.tedavi mumkun mu kisa vadede ? Olumlu sonuc alabilir miyimm? ve hangi yontemle duzelir bilgi verirseniz cok sevinirim.saygilar iyi bayramlar:)..

Cevap : Sn Ehat..Varis hastalığınız var.Tedavisi kısa sürede Laser yöntemi ve köpük tedavisi tarzında kısa sürede olur Tbiki olumlu sonuç alacaksınız.Randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : hacer armutluoğlu - Tarih : 2014-07-23 22:12:26

Soru : benimde bacaklarımda özellikle sağ ayağımın diz üstünde küçük mor renkte varisler var ve ayak bileklerimde de var ve ağrı yapıyor tedavisi nasıl olur ne kadar zaman alır ve bu kötü görüntüden kurtulabilirmiyim

Cevap : Hacer Hn..Tedaviniz Laser ve köpük tedavisi kombine olarak uygulanabilir.Tabiki bu görüntüden kurtulacaksınız


Adı Soyadı : zehra saygıoglu - Tarih : 2014-07-19 23:15:14

Soru : 1.5 yıl once derin ven tronbozu gecirdim. komodin kullanıyorum. Dobler USG sonucu "SOL poplitiel ven capı normaldir. Zayıf koprese olmaktadır. Lumeninde % 30 % 40 oranında rekanilazyon hızlanmıştır. Kurual ven çiftleri buyuk oranda ogmentasyonla dolmakla birlikte yer yer kucuk dolmayan alanlar mevcuttur." değerlendirmenizi istirham ederim.

Cevap : Zehra Hn.. Coumadin tedavisinden daha değişik etkili tedaviye geçebilirsiniz.Dr.unuza danışın


Adı Soyadı : ELİF - Tarih : 2014-07-19 13:24:14

Soru : 30 YAŞINDAYIM UZUN SÜREDİR VENÖZ YETMEZLİK ŞİKAYETİM VAR İLAÇ KULLANMIYORUM İLERKİ YAŞLARDA SORUN YAŞARMIYIM

Cevap : Elif Hn ileriye dönük sorun yaşamamanız için şimdiden Dr. kontrolunda olmanızda fayda var


Adı Soyadı : Tuğba - Tarih : 2014-07-18 10:40:31

Soru : Sayın hocam özellikle sol bacağımda dışta görünür varislerim mevcut. Renkli doppler sonucumu yorumlarsanız sevinirim.Her iki alt ekstremitede CFV,SFV,DFVpoplietak,tibialis anterior,tibialis posterior,peroneal venlerde konpreksiyon testi,augmentasyon testi yanıtları pozitif alınmıştır. Ven duvarları düzgündür ve trombüs ekojenitesi görülmemiştir. Venlerde venöz dalga formasyonu solunumla modüle izlenmektedir. Bileteai derin venöz sistemde valsalva manevrasında her iki CFV de grade 1 reflü kan akımı oluştu. Her iki safena manga venleri çapları 5mm.’den küçük ölçülmüştür. Damar kompresyon ve augmentasyon testleri yanıtı pozitiftir. Ven duvaları düzgündür ve rombüs ekojenitesi saptanmamıştır. Her iki vena sefana mangada valsalva grade 1 reflü kan akımı oluştu.Bilateral kruris düzeyinde yüzeyel venlerde genişlemeler saptanmıştır.Bilateral kruris düzeyinde kominikan venlerde kan akımı yönleri fizyolojik görülmektedir.Sonuç:Bilateral CFV de grade 1 yetmezlik,Bilateral SMV de grade 1 yetmezlik.

Cevap : Tuğba Hn.. Doppler sonucu Varis hastalığınız var..Klınık olarakta değerlendirmekte fayda var .Randevu alınız


Adı Soyadı : okan sabahyıldızı - Tarih : 2014-07-15 19:40:54

Soru : Merhaba hocam okan ben randevu alınız dediniz ama bu tedavi msrafı ne kadar gider ona göre hazırlığımı yapayım saygılar.

Cevap : Okan Bey..Randevu alıp gelin ..Karşılıklı konuşalım


Adı Soyadı : Ferda Savaş - Tarih : 2014-07-15 09:49:14

Soru : Merhaba hocam ben varis hastasıyım ilaç içiyorum oruç tutmak sakıncalı mı?

Cevap : Ferda Hn..oruc tutmanın sakıncası yok


Adı Soyadı : seçil - Tarih : 2014-07-14 16:02:42

Soru : iyi günler.renkli doppler usg tetkikimde ki sonuç :normal sınırlarda bilateral alt ekstremite venöz sistem rdusg tetkiki yazıyor henüz doktora gösteremedim yardımcı olursanız sevinirim.şimdiden teşekkür ediyorum ...

Cevap : Secil Hn..Normal sınırlarda cıkan tetkik neticesibir probleminiz yok.Nasıl yardımcı olmamı istersiniz ?


Adı Soyadı : veysel - Tarih : 2014-07-14 15:38:27

Soru : Penisim kücük neyapabilirim 32 yaşındayim bu benim telefon numaram 05428244459 sızden detay bekliyorum

Cevap : Sn Veysel üroloji uzmanlarına danışınız


Adı Soyadı : veysel - Tarih : 2014-07-14 15:37:03

Soru : Penisim kücük neyapabilirim 32 yaşındayim

Cevap : ...


Adı Soyadı : okan sabahyıldızı - Tarih : 2014-07-13 23:29:19

Soru : Merhaba hocam sağ bacağımda ana femoral,derin femoral yuzeyel femoralkrural venler önce b-mode USG ile incelendi.kruris proksimal kesim medialde 6.5 mm distal kesim medialde ise 6mm çaplı inkompetan perforan venler izlenmiştir.krural düzeyde ayak bileği seviyesinde belirğin olmak üzere yaygın varikoz venoz kollateraller dikkati çekmektedir. Uyluk distal bölümünden itibaren vsm kalibrasyonunda artış izlenmekte ve krural düzeyde 2cm çapa ulaşan belirgin dilatasyonlar ve tortuozite göstermektedir.ancak vsm çapı safenofemoral bileşke düzeyinde 5.2mm ölçülmüş olup valsalva ile bu seviyede reflu akım kodlanmamıştır.derin venoz sistemde reflu akım izlenmemiştir.izlenen venoz yapıların lumenlerinde son patolojik görünüm izlenmemiştir. Renkli doppler ile yapılan incelemede bütün damarlarda renkle dolum ve augmentasyon normal izlenmiştiş. Hocam bu tedavi güzel sonuç verir mi askere almadılar ayağım normale dönerim ve tedavi masrafı ne kadar olur.

Cevap : Okan Bey..Varis hastalığınız var Ayrıca ayakbileğinizin seviyesinde perforan ven yetmezliğiniz mevcut Tedavi olmanız gerekıir Randevu alınız


Adı Soyadı : Mustafa çakır - Tarih : 2014-07-08 11:35:23

Soru : B mod gri skala inceleme; kompresyon ile venöz yapılar silinmekte olup lümen içerisinde trömbüse ait ekojenite izlenmemiştir. RDUSG incelemede; sag safenofemoral ven bileşke düzeyinde5_6 sn süren reflü akım izlenmiştir sag safenofemoral ven en geniş yerinde 4 mm ölçülmüştür. Sag derin venöz sistem patenttir. Sag sfv de ve popliteal vende tüm valsalva boyunca reflü akım izlenmemiştir. Augmentasyon testi ile tüm venöz yapılarda pozitif yanıt elde edilmiştir hocam kesinlikle ameliyat şartmıdır zor bi ameliyatmıdır tedavi yöntemi varmı acaba teşekkürler.

Cevap : Mustafa Bey..Sağ bacağınızda bulguların netiçesi Varis hastalığınız var..Ameliyat şart değil Tedavi gerekli..Randevu alabilirsiniz.


Adı Soyadı : Mustafa çakır - Tarih : 2014-07-08 11:32:21

Soru : B mod gri skala inceleme; kompresyon ile venöz yapılar silinmekte olup lümen içerisinde trömbüse ait ekojenite izlenmemiştir. RDUSG incelemede; sag safenofemoral ven bileşke düzeyinde5_6 sn süren reflü akım izlenmiştir sag safenofemoral ven en geniş yerinde 4 mm ölçülmüştür. Sag derin venöz sistem patenttir. Sag sfv de ve popliteal vende tüm valsalva boyunca reflü akım izlenmemiştir. Augmentasyon testi ile tüm venöz yapılarda pozitif yanıt elde edilmiştir

Cevap : Mustafa Bey Varis hastalığınız var tedavi için randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : Mehtap şimşek - Tarih : 2014-07-08 03:29:31

Soru : Merhaba hocam yaklasik 3 hafta önce el yüzeyi genislemis damarlar icin skleroterapi tedavi si yaptirdim.. Ama malesef icinde pihti olustu.olusan pihtilar piric tanesi büyüklügünde beni cok rahatsiz ediyo ve cok fazla agri yapiyo.Doktorum normal diyo ama cok endiseleniyorum..bunlar ne kadar sürede gecer? Tesekkurler...

Cevap : Mehtap Hn.. tedavisini yapmadığım bir durum için süre veremem..


Adı Soyadı : nurcan pehlivanoglu - Tarih : 2014-07-06 17:38:00

Soru : ssk bakılıyormu

Cevap : Hayır..


Adı Soyadı : emine atilla - Tarih : 2014-07-03 16:27:42

Soru : BİLATERAL safena magnalarana femoral venler,derin femoral venlerinizlenebilen proksimalkesimleri,yüzeyel femoral venler,popliteal venler ve kurural venler B mod ,renkli Doppler veduplex-doppler iledeğerlendirilmiştir.Damar duvarları düzgün olup intraluminal patoloji izlenmedi.Ven lümenleri aksiyelplanda yapılan kompresyonla tam olarak kollabe edilmiştir ve patent olarak değerlendirilmiştir.Renk modu ile incelemede renkle dolumları tamdır.Derin venöz sistemde valsalva ile reflü izlenmedi.Safenofemoral bileşkedereflü izlenmedi.Bilateral VSM trasesinde hafif variköz genişlemelerizlendi. SONUCU VERİLEN RAPORUMUN DEĞERLENDİRMESİNİ YAPMANIZI RİCA EDİYORUM TŞKLR.

Cevap : Emine Hn.. bulgulara göre her iki bacağınızda varis hastalığınız var..


Adı Soyadı : arzu Keçeli - Tarih : 2014-06-30 21:28:53

Soru : Merhaba hocam,bende ki meslek hastalığı malum. 14 yıllık sağlıkçiyim.2006 da Skleroterapi yaptırdım.son 3-4yıldir bacaklarım da dmorarma lar çoğaldı.1yıl önce ven Doppler çekildi.venöz reflü tanısı çıktı.bacakları min görüntüsü hoş değil.çok rahatsız im.sizin öneriniz nedir.laser tedavisi diyorum ama ne derece çözüm olur.beni aydınlatır sa nız sevinirim.saygılar.tsk ederim

Cevap : Arzu Hn..Durumunuzu değerlendirmek amacıyla randevu alınız.Laser tedavisi tabiki çözüm olur


Adı Soyadı : Filiz Eroglu - Tarih : 2014-06-27 23:43:31

Soru : Merhaba hocam, bacaklarimda asiri agri ve damar agrisi ile hollandada, kalp damar hastaliklarina gitim orada ego cektile iki bacagimin ic damarlarinda 15 cm yirtik oldugunu soylediler, ama bunlar bana sadece varis corabi verdiler, baska hic bir tedavi uygulamiyorlar. Bu tedabi yeterlimi benim durumumdaki biri icin. Tesekruler.

Cevap : Filiz Hn..Durumunuzu tetkik edip karar vermek gerekli Lütfen randevu alınız


Adı Soyadı : rabia tokgoz - Tarih : 2014-06-25 14:42:05

Soru : Merhaba hocam.el yüzeyi genişlemiş damarlar için skleroterapi tedavi si oldum..ama içim hic rahat değil.yapan doktor haricinde hicbir doktor yaptirmami onaylamadi..(yapilan tüm tetkikler doppler de dahil sonuçları normaldir) psikolojik acidan çok rahatsizim.ilerde çok pişman olursun kangrene kadar gider diyenler bile var..bunlar dogrumu dur..28 yasindayim.bu işlemi kalp damar cerrahi yapti ve bu tur sorunların olmicani söyledi..ama 10 doktordan hepsi yaptirmasaydin diyor..sizin görüşünüz nedir bu konuda..ellerinin damarlari kablo gibi ve içinde kabartilar vardi..simdi işlem yaptirali 1 hafta oluyor..ne gibi yan etkileri olur..çok korkuyorum.

Cevap : Rabıa Hn.. endişelenmenize gerek yok artık güzel ellerinizle içiniz rahat etsin.


Adı Soyadı : gülsevin uygun - Tarih : 2014-06-25 10:08:20

Soru : merhaba hocam ben 35 yaşında bayanım bacak şikayetiyle doktora gittim bende varis de var bunun yanında bir haftadır ara ara morluklar oluyor bacaklarda çarpmışım gibi yapılan doppler sonuçunda CFV, SFV , DFV,POP-V ve baldır venleri normal anatomik seyir ve lokalizasyonludur.İntraluminal sonopatolojik görünüm renkli doppler incelemede dolum defekti saptanmadı Venöz cidar kalınlığı tabidir.Sağ SFV düzeyinde valsalva menevrası boyunca valvüler yetmezlik ile uyumlu düşük akımlı reflü mevcuttur.Sol VSM de valsalva boyunca düşük akımlı devamlı reflü izlenmekte ancak VSM kalibrasyonu normal olup yüzeyel venlerde belirgin varriköz genişleme saptanmadı.Sol seviyesinde de valvüler yetmezlik ile uyumlu devamlı reflü mevcuttur. doktorum damar hastalığı var deyip ileç verdi modet 500 mg bu damar hastalığı nasıl bir tür açıklama yapmadı bunun nedeni araştırılmalımıdır. yoksa bu şekilde ilaçla tedavi mi edilmelidir.Şimdiden teşekkürler.

Cevap : Gülsevin Hn..varis hastalığınız var Bu hastalığın karakteri itibarıyla ilerleyici olduğunu biliyoruz. Bir toplar damar hastalığıdır.Varis cobı giymenizi öneririm. Varis kurutma yöntemi Laser ve kombine Köpük uygulama yöntemi ile tedavi olabilirsiniz.Randevu alabilirsiniz Geçmiş olsun


Adı Soyadı : hanife güneş - Tarih : 2014-06-19 18:11:28

Soru : hocam rahım yanında varısım vardı suan hamıleyım ve doğumuma 1 ay kaldı.dogum doktorum kalp damar cerrahısıne yonlendırdı normal doğum ıcın sakınca olup olmadıgıyla ılgılı cekılen doplerde sonuclar BİLATERAL CFV DE GRADE 1 YETMEZLİK, BİLATERAL SMV DE GRADE 4 YETMEZLİK, BİLATERAL SPV DE GARADE 2 YETMEZLİK ALTINDADA BİLATERAL KOMİNİKAN YETMEZLİK YAZIYOR. sonuclara gore normal doğum yapmamda sakınca varmı ve bunşarın tedavısı amelıyat mı

Cevap : Hanife Hn.. doğuma antiemboli corapları giyerek gidiniz. Dr .unuzu durumdan haberdar ediniz..


Adı Soyadı : aynur kızıltaş - Tarih : 2014-06-17 12:04:00

Soru : hocam bacaklarımda çok ayakta kalırsam ağrılı şikayetlerim başlıyor onun dışında yok.Ancak görüntü olarak sağ bacak altım örümcek şeklinde varisim var ve yüzeysel olarak varisli kılcal damarlarım var lazer önerildi fakat sıkıntım lazerle tedavi edilirse sonradan çoğalırmı...

Cevap : Aynur Hn..hamılelik öncesi varislerinizi tedavi ettirin.Laser sonrası eğer irsiyet faktörü positifse hamilelik te tekrar tedavi olmayan yerlerde varis oluşabilir.Detaylı bilgi için tel edin veya randevu alıp muayene olun.


Adı Soyadı : mesude yilmaz - Tarih : 2014-06-04 11:20:31

Soru : İyi gunler.16 yildir dvt hastasiyim.coumadin kullaniyorum.dun coumaduni biraktim modet e basladim.sol bacagima kopuk sag bacagima ise ameliyat yapilacak sizce uygunmu dur. Sol sfb 6.8mm, vsm 3,7mm, dizustu vsm 3,7 mm, dizalti 2.6mm olup sfb duzeyinden dizalti vsm seviyesinde kadar augmentasyon ve valsalva ile kontinu refluizlendi. Sol sfb duzeyi proksimalinde femoral venden koken alan kaudale tortioz seyirgosteren valsalva ile kontinu reflusu bulunan 4.7mm capinda komminikan venoz dal izlendi. Sag sfb 11mm, proksimal vsm 4.9mm, dizustu vsm 5.8mm, dizalti vsm 5.5mm olup sfb duzeyinden dizalti seviyesine kadar valsalva ve augmentasyonla kontinu refluizlendi.sag krus proksimalinden distale posteriomedialde tortioz seyreden kontinu reflusu bulunan 7.3mm capunda komminikan venoz dal izlendi. Sag bilek seviyesinde 1.7mm olup reflu yok. Sag vsp proksimalinde 2.8m distalde 2.6mm olup proksimalinde valsalva ile reflu izlendi. Distalinde reflu yoj. Sol vsp pronsimalinde 2.3mm olup reflu yok. Distalinde 4.1 mm olup kontinu reflu izlendi. Ayrica krus posteriorunda kontinu reflusu olan tortioz seyirli komminikan venoz dal izlendi

Cevap : Mesude Hn.. her şeyden evvel geçmiş olsun..SIHHATLİ BİLGİ VE DEĞERLENDİRME YAPMAM İÇİN RANDEVU ALINIZ...


Adı Soyadı : MERVE YAHYAOGLU - Tarih : 2014-05-30 12:14:47

Soru : MERHABA HOCAM GECEN SENE SOL BACAK KASIKTAN BASLAYARAK TOPLARDAMARIMDA DERIN VEN GECIRDIM EN SON 6 AY ONCE DOKTORA GITTIGIMDE ARTIK TEDAVININ BITTIGINI AMA COUMADIN SUREKLI KULLANMAM GEREKTIGINI SOYLEDILER. AMA BUNUN DISINDA COUMADININ TEHLIKELI OLDUGU ICIN KULLANMAMAM GEREKTIGINIDE SOYLEYEN DOKTORLAR OLDU SUAN SADECE CORASPIRIN ALMAKTAYIM. MERDIVEN CIKARKEN VE GUN SONUNDA SOL BACAGIMDA SISLIK DEVAM ETMEKTE BU NORMALMIDIR.

Cevap : Merve Hn..gecen 6 ay sonrası corasprın alabilirsiniz ancak bacağınız şişmeye meyilli ise durumu tekrar değerlendirmek gerekir. Randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : hasan özdemir - Tarih : 2014-05-30 03:06:51

Soru : hocam annemın sol ayagında kılcar damar tıkanıklıgı var bu damar tıkanıklıgının tedavısı varmı bazı gunlerde ayagı baya sısıyor etım cekılıyor dıyor yurumekte zorluk fazla cekmıyor ama ayagı sısınce terlık gıymesı bıle zor oluyor

Cevap : Hasan Bey.bir ihtimal annenizin toplar damar tıkanıklığı oluştu Doppler tetkiki ile bunu açıklığa kavuşturmak mümkün .Tedavi için randevu alabilirsiniz.Geçniş olsun..


Adı Soyadı : erhan çağrı - Tarih : 2014-05-29 13:31:24

Soru : bel fıtıgı

Cevap : Erhan Bey..bel fıtığı Bel ve sinir cerrahisi uzmanlarının alanıdır.


Adı Soyadı : Ali Ölmez - Tarih : 2014-05-21 17:50:02

Soru : Hocam babam 86 yaşında şubat ayında düşüp kalçasını kırdı ve kalça kemiği ameliyatı geçirdi daha yeni yeni yürüteç yardımı ile yürümeye başladı sol ayağı şişip iniyordu kalp damara gittik doppler çekildi doppler Alt Ext Venöz sol için çekildi tek taraflı doppler sonucunda şunlar yazıyor "B mod incelemede sol ana femoral ven, yüzeyel femoral ven ve vena safena magna proksimalinde dilatasyon mevcut olup lümen içi akım izlenmedi augmentasyon cevabı alınmadı akut tromboz yönünden klinik değerlendirme önerilir. politeal vende genişleme mevcut olup augmentasyona cevap alındı" kan pıhtısı riski olduğu için hemşire doktora ulaştı ve ilaçları telefonla yazdırdı (2 hafta izinde doktor) fakat biz ulaşamadığımız için size sorma gereği duydum babamın devamlı yatmasını yürümemesini oturmaması söylediler babam oturmak istiyor oturduğunda ayağı kalça üstüne gelecek şekilde ayağını uzatabilir mi yürüme çalışmaları yapıyorduk bu çalışmalara devam edelim mi yani ben ayakta durmak ve oturmanın riski olacağını ama yürümenin riskli olmayacağını duydum. Dopper sonucuna göre ne yapmalıyım riski nasıl en aza indirmeliyim vereceğiniz bilgiler için şimdiden çok teşekkür ederim

Cevap : Ali Bey.. İhtimal kan pıhtısı oluşumu nedeniyle ultrason doppler tetkiki yapılmasında fayda var bu nedenle tetkik sonucunu bekleyin sonra neticeye göre tavsiyeleri uygulayın.


Adı Soyadı : ayşe karaca - Tarih : 2014-05-17 19:50:57

Soru : varis hastalığına engelli raporu almak için varis ameliyatı olmak gerekir mi?

Cevap : Ayşe Hn..engelli raporu almak için ameliyat olmanız gerekmez.Tedavi olmanız gerekir.


Adı Soyadı : İbrahim Demir - Tarih : 2014-05-17 10:20:22

Soru : Merhabalar dr. bey.Sol bacağımdaki baldır ağrısı nedeniyle damar tıkanıklığından korkarak kalp damar bölümüne gittim.Dr. Doppler istedi.Sonua göre; Sol Alt Ekstremite Venlerinin Renkli Doppler US inelemesinde :Sol eksternal iliak vende (EİV)vena femoralis komünis (CFV) femoralis süperfisyalis (SFV), profundal femoral ven (PFV), popliteal ven (POP-V) traseleri boyunca damar duvarı normal kalınlıkta izlenmiştir.Lümen içi patoloji saptanmamıştır.Kompresyona yanıt normaldir.Sol kruis bölgesinde anterior tibial (ATV) VE posterior tibial ven (PTV) traseleri boyunca izlenebilen segmentlerinde damar duvarı normal kalınlıkta izlenmiştir.Lümen içi patoloji saptanmamıştır.Kompresyona yanıt normaldir.Sol VSM, CFV, VSP, POP-V bileşkeleri, VSM ve VSP traseleri tabiidir.VSM çapı 2,3mm, VSP çapı 4,0mm ölçülmüştür.Perforan venlerde genişleme saptanmamıştır.Spektral incelemede valsalva manevrasında sol CFV de 1-2 sn, PFV de 1-2 sn reflü akımlar izlenmiştir.Renkli doppler incelemede lümen içi patoloji ve kollateral oluşumu saptanmamıştır.Akım yönü normaldir.Augmentasyona normal yanıt alınmaktadır.Diğer venlerde Valsalva manevrasında reflü izlenmemiştir.Sonuç: Sol CFV de grade 1, PFV de grade 1 venöz yetmezlik...Bu sonuca göre şimdi sol bacağımda (damar tıkanıklığı var mı yok mu)özellikle bunu merak ediyorum dr bey cevaplarsanız minnettar kalırım.Teşekkürler

Cevap : İbrahim Bey..tetkik neticesi sol bacağınızda Varis hastalığı tesbit edilmiştir Atar damar tıkanıklığı yoktur.Varisiniz nedeniyle tedavi olmanız gertekir. Randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : Mehmet Türk - Tarih : 2014-05-13 11:46:55

Soru : Merhaba Hocam Malatyada çektirdiğim Renkli Doppler sonucu aşağıda yazılı sonuç çıktı bu konu ve tedavi hakkında bilgi verebilirseniz sevinirim Sol VSM renkli doppler incelemede valsalva manevrası sonrasında 9-10 sn reflü izlendi Sol uyluk antero medialde dilate variköz venöz yapılar izlendi Sol bacak anteo ve postero medialde dilate variköz yapılar izlendi

Cevap : Mehmet Bey..sol bacağınızda Varis hastalığınız var ..Laser yöntemi ve köpük tedavisi ile ameliyatsız tedavi olabilirsiniz. Randevu alınız.


Adı Soyadı : Hakan AKIN - Tarih : 2014-05-12 17:56:38

Soru : merhabalar hocam, ultrason çekim sonucuna göre; valsalva ile sol vena safena magnada sürekli geri akım mevcuttur. solda perforan ven cocketts 1 de belirginleşmiş olup çapı 6 m.m ölçülmüştür. diğer venöz yapılarda valsalva ile geri akım saptanmamamıştır. sol vena safena magna çapı proksimalde 4.7 mm distalde 3.4 mm kalibrededir. diye rapor verildi. Bana yardımcı olurmusunuz doktorum izinde sonucu gösteremedim.

Cevap : Hakan Bey...Varis hastalığınız var tedavi olmak üzere randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : merve yılancı - Tarih : 2014-05-06 11:23:51

Soru : Merhaba hocam. 23 yaşındayım. Bacağımın alt kısmında damar şişliğinden dolayı kalp damar cerrahına gittim. Doppler çektirdi sonuca göre: -Sağ orta femora, yüzeyel femoral,popliteal venlerde spontan kan akımımı izlenmekte. -Augmentasyona ve kompresyona yanıt tabi. -Ven kalibrasyonları ve akım yönleri doğal olup trombüs lehine bulgu saptanmamıştır. -Safenofemoral bileşke çapı nötral pozisyonda 11.5 mm valsalva ile 15.mm ölçülmüştür. -Diz üst seviyede 2.5 mm dir. Diz altı seviyede 2 mm dir. -Valsalva manevrası esnasında akım kesilmekte olup reflü saptanmamıştır. Doktor kasıkta kaçak olduğunu ayakta fazla durmamam gerektini söyledi. Herhangi bir tedavi vermedi. bacağımda uyuşma ağrı, yanma ve kaşıntı oluyor. İnternette biraz araştıma yaptım bacak reflüsü diyor. Damar görünümü artıyormuş falan yapabilceğim bir şey yok mu bu ağrı ile mi yaşıcam?? Korkuyorum cevap verirseniz çoook minettar olucamm.

Cevap : Merve Hn..Varis hastalığınız var.Bu toplar damar hastalığı olağan hastalıklardandır.Tedavisi var.Randevu alabilirsiniz.Bu ara internet sitemden ayrıntılı bilgi edinin


Adı Soyadı : elif kaya - Tarih : 2014-05-01 17:34:53

Soru : teşekkür ederim reha bey peki benim bu kılcal damar varisleri için hani bölüme gitmem gerekiyor kalp damaramı yoksa ortapedimi

Cevap : Elif Hn. özel hasta statüsü olarak bana gelebilirsiniz.SGK üzerinden Kalp ve Damar bölümüne gidiniz


Adı Soyadı : elif kaya - Tarih : 2014-04-30 23:38:18

Soru : iyi günler ben bilgi almak istiyorum açıklama yaparmısınız doppler sonucunda sol ana,yüzeysel ve derin femoral,saphenöz,popliteal ve krural derin ven lümenleri açık izlenmiştir. Agumenrasyon ve kompresyon testlerine yanıt pozitiftir.trombüs formasyonu gözlenmemiştir.venöz reflü ve yetmezlik bulgusu saptanmamıştır.sol safenofemoral ve safenopopliteal bileşkeler açıktır.reflü saptanmamıştır.perforan sisteme yönelik yapılan incelemede sol sfj ve spj perforan venlerde reflü akım izlenmemiştir.sol subcutan venlerde belirgin varikoz oluşumlar izlenmemiştir.

Cevap : Elif Hn.Bacaklarınızın toplar damar tetkiki ..Ana hat ta funksıyonlar normal ancak yüzeyel venlerde yan dal veya kılcal varisler var..


Adı Soyadı : fatoş zengin - Tarih : 2014-04-30 11:49:50

Soru : bende varis var altı ay tedavi oldum ilac la doktur temizlemek istiyor sizce neyapayim

Cevap : Fatoş Hn.Randevu alınız durumunuzu değerlendirip karar vereyim


Adı Soyadı : sevtap arlı - Tarih : 2014-04-29 08:04:57

Soru : Vena safena magnada safenofemoral bileşkeden başlayan valvüler yetmezlik ile uyumlu gelişme tortiözite ve valsalva ile uzun süreli ve yüksek debili ferlü akımı izlenmektedir.Safeno femoral bileşke düzeyinde geniş 5,7 mm uyluk distalinde 5,2 mm dir.

Cevap : Sevtap Hn..Varis hastalığınız var..tedavi için randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : neriman kurt - Tarih : 2014-04-28 17:44:04

Soru : hocam doktorum amelıyat dedı sızce dogru bı kararmı

Cevap : Neriman Hn.. Varis tedavisi ameliyatsız tedavi ediliyor Ben sizi muayene ediyim Randevu alın


Adı Soyadı : yasemin topal - Tarih : 2014-04-28 12:04:08

Soru : iyi günler benim iki bacağımdada varis var kocaelinde köpük tedavisi yapan bir doktor önerir misiniz

Cevap : Yasemin Hn..Kocaelin de tanıdığım meslektaşım yok..


Adı Soyadı : YETER ASLAN - Tarih : 2014-04-28 11:53:31

Soru : ÇOK ÇOK TEŞEKKÜRLER...

Cevap : geçmiş olsun


Adı Soyadı : YETER ASLAN - Tarih : 2014-04-28 10:55:28

Soru : Kolay gelsin Reha Bey; yaş 68 ultrason sonucu aşağıdadır. Ne yapmak lazım gelir? Teşekkürler.*Her iki CFV proksimalinde minimal reflü akım *Solda popliteal ven kalibrasyonu artmış görünümdedir. *DVT izlenmedi.

Cevap : Yeter Bey..Köpük veye Laser veya her ikisi birden .Geçmiş olsun


Adı Soyadı : nerıman kurt - Tarih : 2014-04-27 16:39:38

Soru : her ıkı femoral (afv)femoralfv derın femoral (dfv)safen poplıteal (pv)ve krural derın ven lumenlerı acık ızlenmıstır augmentasyon ve kompresyon testlerıne yanıt pozıtıf trombus formasyonu gozlenmemıstır valvasta manevrada sag sfj lojunda 1.2 sn devam eden reflu akım ızlenmıstır sag lojunda ven capı 6.6 mm olarak olculmustur sonuc venoz yetmezlık bulgusu sızce ne yapmalıyım

Cevap : Neriman Hn. Varis hastalığınız var .Randevu alıp tedavi olmanızı tavsiye ederim.


Adı Soyadı : Hadiye kuruçaylı - Tarih : 2014-04-26 18:01:21

Soru : Merhaba benim sağ ayağım sürekli oturarak çalıştığım için şişiyor ve bacağımda belirgin olarak morluklar var kılcal damarlarım da bacağım da belirgin olarak var bunları lazer ile tedavi ettirmek istiyorum uygun olur mu?

Cevap : Hadiye Hn..Kılcal varisler için Laser ve varis kurutma tedavisi uygundur.Randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : enver alan - Tarih : 2014-04-20 15:44:45

Soru : merhaba.! 31 yaşım da erkek hastayım 20 yaşımdan bu yana çeşitli bacak ve bel ağrıları çekmetiyim, 2011 yılın da serebral enfaktüs teşhisi ile egede tedavi oldum. o günden 2013 mayıs ayına kadar kollarım da ve bacaklarımda morarma kan birikmesei oluyordu 20 mayıs da özel bir hastahanede çekildiğim bacak emar anjio da sonuç raporu şu şekilde : sol anterior tibial arterde yaygın minimal duvar düzensizkleri sağ anterior tibial arter distalinde fokal %50 üzerinde ileri derecede darlık sol peroneal arter 1/3 distal segment net izlenmemektedir (oklüzyon? ) sağ peroneal arter distal yarısın da ileri derecede darlık. bunun yanın da derin den baş ağrılarım ayak da dikilmek de zorlanmak da ve kendimi boşluk da hissediyorum, kol ve bacaklarım da uyuşma ve karıncalanmalarım da var her iki kalçam da sızlama ve batma hissi var. kendim kütahya da yaşamaktayım size muayyene olabilirmiyim bunun için hangi yolu izlemem gerekiyor ?bu durum da öneriniz nedir hocam ? saygılarımla

Cevap : Enver bey tıkayıcı artyer hastalığınız var Ancak şikayetleriniz Cerebral(Beyin) kökenli...


Adı Soyadı : ..... - Tarih : 2014-04-18 14:50:26

Soru : inceleme sol common femoral ven proksimalinden popliteal ven distaline kadar yapılmıştır. sol common femoral ven vena saphena magnanın cfv ye açılım lokalizasyonu, sol superfisial femoral ven ve sol popliteal venlerde akım spontan, solunumla fazik, augmentasyon ve kompresyona cevap normaldir. incelenen venöz yapılardan valsalva ile reflü akım izlenmedi. ayak bileklerimdeki şişlik için gitmiştim.geçmeyen şişlik var.

Cevap : isim yok..


Adı Soyadı : FERİDE ŞAHİN - Tarih : 2014-04-18 13:49:30

Soru : KALP VE DAMAR CERRAHİSİNDE ULTRASON SONUCU ŞUDUR: HER İKİ TARAFTA, SOLDA DAHA BELİRGİN OLMAK ÜZERE, ANA FEMORAL VENDEN VENA SAFENA MAGNAYA VALSALVA İLE ANLAMLI REFLÜ ( FEMOROSAFENAL YETMEZLİK BULGUSU) SAPTANDI. HER İKİ UYLUKTA vsm DE VALSALVA İLE, SOLDA ANLAMLI,SAĞDA HAFİF DERCEDE (1SN DEN AZ) REFLÜ VARDIR. SOL KRURİS MEDİALİNDE YÜZEYEL VENÖZ YAPILARDA HAFİF GENİŞLEMELER-TORTİOZİTELER VE SOL KRURİS PROKSİMALİNDE vsm DEN AYRILAN YÜZEYEL VENÖZ YAPININ, MEDİALE VE KRURİS ARKASINA DOĞRU UZANIP, PROKSİMAL ORTA DÜZEYDE DERİNDEKİ VENÖZ YAPI İLE BAĞLANTISI (PERFORATÖR) VARDIR. ULTRASON RAPORUM SONUCU AMELİYAT OLMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİĞİ DOKTORUM SİZİN FİKRİNİZ NEDİR PEKİ??

Cevap : Feride Hn...Varis hastalığınız var Randevu alınız Laser ve köpük yöntemleri ile tedavi olursunuz


Adı Soyadı : HÜSNÜ AYRIM - Tarih : 2014-04-17 15:59:39

Soru : SOL ALT EKSTREMİTE VENLERİ RENKLİ DOPPLER SONOGRAFİK İNCELEMESİNDE: Sol alt ekstremitede CFV, SFV, DFV, popliteal, tibialis anterior, tibialis posterior, peroneal venlerde kompresyon testi, augmentasyon testi yanıtları pozitif alınmıştır. Ven duvarları düzgündür ve trombüs ekojenitesi görülmemiştir. Venlerde venöz dalga formasyonu solunumla modüle izlenmektedir. Derin venöz sistemde Valsalva manevrasında CFVde grade 1 reflü kan akımı oluştu. Sol safena magna veni çapı 5 mm.'den küçük ölçülmüştür. Safena magna vende tromboflebit görüldü. Valsalva manevrasında safena magna vende grade 2 reflü kan akımı oluştu. Sol kruris düzeyinde yüzeyel venlerde genişlemeler saptanmıştır. Sol kruris düzeyinde kominikan venlerde kan akımı yönleri retrograd görülmektedir. SONUÇ : CFVde grade 1 yetmezlik. SMVde grade 2 yetmezlik. SMVde tromboflebit . Yüzeyel venlerde genişlemeler. Kominikan yetmezlik. DOKTOR BEY SONUÇLARIM BU ŞEKİLDE. NE DEMEK ?

Cevap : Hüsnü bey varis hastalığınız var tedavi olmanız gerek Randevu alınız..


Adı Soyadı : pınar öztürk - Tarih : 2014-04-10 08:32:45

Soru : hocam mrb bende ayakta kılcal damar varisleri bacaklarda da kalın damar varisleri var bir bacağımı lazer yöndemiyle damar içi yaktırıp iptal ettik lazer epilasyon yaptırmak istiyorum sizce sakıncası var mıdır

Cevap : Pınar Hn..bu tür sorularınızı tedavinizi yaptırdığınız Dr.unuza yöneltin. Bence sakıncası yok.


Adı Soyadı : Caner Gunes - Tarih : 2014-04-08 08:05:00

Soru : Merhaba hocam 33 yaşındayım Doppler USG sonucuma göre en mantıklı tedavi hangisi olur. Şişmdiden teşekkürler.. SOL ALT EKSTREMİTE VENÖZ DOPPLER USG İNCELEMESİ; Ana yüzey ve derin femoral venler, popliteal venler, vena safena manga ve parva değerlendirilmiştir. Akım yönleri kranial olup, kompresyon, inspirasyon ve augementasyon testlerinde normal yanıt alınmıştır. Valsalva manevrası sırasında sol VSM'de grade 3, geriye kaçış izlenmektedir. Sol bacakta VSM'ye açlılan yüzeysel variköz venler izlendi. Sol VSM çapı en geniş yerinde proksimalde 16 mm'dir.

Cevap : Sn Caner..Varis hastalığınız varTedavisi gerekir. Laser ve köpük tedavileri kombine uygulanarak yapılması doğru olur..Randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : inci aktug - Tarih : 2014-04-07 12:56:37

Soru : selam Doktor Bey, 71 yasindayim, 4 ay once sag bacagim (Tibia) 2 yerinden kirildi ameliyatta plak ve vida konuldu. su anda yurt disindayim artik biraz sekerek de olsa bastonsuz yuruyorum ve ameliyatli bacagima varis corabi giyiyorum. sormak istedigim varis corabini daha nekadar giymem gerektigi. cevabiniz icin simdiden tesekkurler.

Cevap : İnci Hn.. 3 ila 6 ay giyiniz..Geçmiş olsun


Adı Soyadı : Elmas yıldırım - Tarih : 2014-04-06 15:40:00

Soru : Hocam 26 yasındayım. bu ılacı verdı doktor fakat tek kullandıgım ılac bu degıl. Prospektusunde gunde ıkı doz alınmalı yazıyor. Ama ben aksam saat 21.00 gıbı farklı ıkı ılac daha alıyorum uyku ılacları. Bunu da doktor verdı . Gunde dört ılac edıyor yanı venotrexsi ıkı kere almak zorunda oludugun ıcın. Bu ılacı gunde bır kere sabah alsam etkı eder mı? yoksa bosa mı almıs olurum?

Cevap : Receteyi yazan Dr. unuza danışın


Adı Soyadı : mümün şen - Tarih : 2014-04-04 18:56:16

Soru : merhaba hocam. benim sol ayağımda morarma ve krap var. ultrason çekildi 'sol alt ekstremite venöz renkli doppler usg: sol safeno femoral bileşkede valsalva ile venöz yetmezliğe bağlı reflü akım vardır. sol safeno poplitealde venöz yetmezlik saptanmadı. trombüs izlenmedi' yazıyo doktor ameliyat olmam gerektiğini söyledi. ameliyatsız tedavi olmam mümkün mü?

Cevap : Mümin Bey ameliyatsız köpük tedavisi uygun olur Randevu alınız


Adı Soyadı : Murat celepoğlu - Tarih : 2014-04-04 09:23:40

Soru : Merhabalar Dr.bey Sağ sefano popliteal bilşke ve vena sefana parvada valsalva ile devamlı >4 sn reflü akım izlendi.VSF en geniş yerinde 9 mm dir.Şimdiden teşekkürler

Cevap : Murat Bey..tedaviniz için randevu alınız.


Adı Soyadı : Recep balbaşı - Tarih : 2014-04-03 12:55:01

Soru : merhaba hocam.sorum sag safenofemorol bileşkede ve VSMde grade 3reflü izlenmiştir sag bil.düzVSM ÇAP 10MM. Diz ùst VSM ÇAP 8MM ölçüldü.sol VSM GRADE 3.4REFLÜ SOL BİL DÜZ VSM15MM DİZÜSTÜ VSM CAP10MM ÖLÇÜLDÜ DİLATE PERFORAN VEN SAPTANMAMIŞTIR.ne yapmam gerekir TŞK EDERİM

Cevap : Recep Bey..Randevu alınız tedaviniz Laser ve köpük tedavisi yöntemi ile yapılacak


Adı Soyadı : ahmet aydın - Tarih : 2014-04-02 16:17:21

Soru : merhaba doktor bey ben varis amelyatı oldum dizaltındaki toplar damarları aldırdım şimdi venotrex günde 2 adet ve coraspin 1 adet alıyorum sorum-venotrex günde 1 adet alsam olurmu ve venotrex le birlikte coraspin kullanmasam olurmu mide ağırısı oluyor ondan-teşekürler...

Cevap : Ahmet Bey Doktorunuza danışın


Adı Soyadı : MELTEM AYDIN - Tarih : 2014-03-31 10:52:24

Soru : venler pattent olup trombüs saptanmadı.valsalva manevrası ile reflü tespit edilmedi.Ama Distal augmentasyon manevrası ile proksimalde kan akımında artış tespit edilmiştir.

Cevap : Meltem Hn.. Varis yönünden 6 ay içinde randevu alın durum değerlendirmesi yapalım


Adı Soyadı : Şükran orhan - Tarih : 2014-03-29 14:41:01

Soru : Merabalar hocam. Size bi sorum olacaktı. Emboli hastasıyım çalışma olanağım pek yok. Emekli olabiliyor muyum? Tesekkürler

Cevap : Şükran Hn..emekli olmak için heyet raporuna ihtıyacınız var.


Adı Soyadı : selma yardımcı - Tarih : 2014-03-28 09:15:40

Soru : hocam önceki sorumu cevapladığınız için teşekkür ederim bi sorum daha olacak kan sulandırıcıyı ne kadar kullansa uygundur ve lazer yöntemiyle tedavinin riski fazlamıdır tekrar teşekkürler

Cevap : Kan sulandırıcı ilaclar kullanılırken hastanın durumunu tetkik edip ona göre karar vermek gerekir


Adı Soyadı : selma yardımcı - Tarih : 2014-03-27 19:28:50

Soru : hocam merabalar benim bir akrabamda sol ayağında şiddetli ağrı oluşmaya başlamıştı ve sectio ameliyatı oldu ameliyattan 15 gün sonra bu şikayet başladı ultrason çekildi ultrason sonucunda (SOL CFV SFV LÜMENLERİNİ TAMAMEN DOLDURAN AKUT DÖNEM TROMBÜSE AİT GÖRÜNÜMLER İZLENDİ YAZIYO)böyle bir durumda kan sulandırıcı başlandı baka bir doktorda lazer ameliyatı önerdi sizce kan sulandırıcı tedaviyle iyileşebilirmi şimdiden teşekkür ederim

Cevap : Selma Hn..kan sulandırıcı uygulama veya Laser tedavisi her iki yöntemde tedavi için uygundur


Adı Soyadı : SEVİM KARABULUT - Tarih : 2014-03-27 10:37:22

Soru : Merhaba, Dopler sornucumda VSP 8mm VSM 5 mm yazıyor, damar cerrahi damarlarda genişleme olduğunu ilaç tedavısı yeterli gelmez ise ameliyat gerektiğini söyledi. Sizce de ameliyat gerekli olur mu? teşekkürler

Cevap : Sevim Hn.sadece ilacla ve Laser uygulamasıyla tedavi olabilirsiniz


Adı Soyadı : mehmet suphi duran - Tarih : 2014-03-24 13:18:07

Soru : testis ultrasyon ölçumlerimde renk modunda yapilan analizde: solda panpiniforum plexus çapi istirahatte 2.1 mm valsalva ile 2.7 mm ölçü degeri sagda ise istirahatte 1.7 mm valsalva ile 1.8 mm ölçülmustur diyoo ve Valsalva solda geri akim saptanmiştir diyor Doktorum sperim testi olumlu yada olumsuz amaliyat şart diyo sizce uygun mu dogrumu şimdiden teşekür.

Cevap : Mehmet Bey..Bu konuyu urolojı uzmanlarına danışın.


Adı Soyadı : FATMA GÜRBEZ - Tarih : 2014-03-24 09:38:26

Soru : YÜZÜMDEKİ KILCAL DAMARLAR ÇATLIYOR NE YAPMALIYIM

Cevap : Fatma Hn..Laser uygulamalarıyla yüz kılcal damarlar giderilir .Randevu alınız


Adı Soyadı : harun duman - Tarih : 2014-03-18 18:43:58

Soru : hocam öncelikle iyi akşamlar.doktor kontrolümde her iki bacağımda varis olduğu tespit edildi.belli aralıklarla ilk önce cerrahi daha sonra lazer ve son olarakta köpük tedavisi oldum.10.03.2014 tarihli sonucum.sağ alt ekstremite venöz sistem renkli doppler us sonucum sağ tarafta ana femoral venlerden başlanarak,ana femoral-derin ve yüzeysel femoral venler,poplitealven,krural derin venler malleol düzeyine kadar kesintisiz olarak izlenmiştir.derin venöz yapıları normal kalibrasyonda olup lümen iç yüzeyleri düzenlidir.trombozis bulgusu saptanmamıştır.sağ ana femoral,derin ve yüzeyel femoral ven ile popliteal vende valsava manevrası ile 4 sn den uzun süren beligin reflü kaydedilmiştir.(derin venöz sistemde yetmezlik).büyük safen veni safenofemoral düzeyden itibaren proksimalde 5-6cm takip edilebilmiştir.valsalva ile belirgin reflü oluşmaktadır.devamında belirgin incelmektedir.hemen devamında uyluk proksimali-orta kesimi düzeyinde ayak bileğine kadar takip edilensafen ven dublikasyonu-rekanalizasyonu ile uyumlu venöz yapı mevcuttur.bu vende valsalva uygulaması ile düşük akım hızlı hafifreflü izlendi.trasesinde variköz venler mevcuttur.tibia distali düzeyinde hafif genişlemiş(3,2mm)perforan ven izlendi.proksimal augmentasyon ile hafif reflü izlenmiştir.kücük safen veniaçık olup trobozis yoktur.valsalva manevrası ile patolojik süreçte reflü izlendi.trasesinde variköz venler mevcuttur.bu durumda görüşünüz nedir şimdiden teşekkürler.

Cevap : Harun Bey..yapılan tetkik neticesi görünen o ki varis hastalığınızın yer yer nüksü oluşmuştur.Randevu alınız sizin durumunuzu değerlendirip yapılması gerekenler hakkında aydınlatayım.


Adı Soyadı : rabia tokgoz - Tarih : 2014-03-18 17:41:17

Soru : Hocam benim derdim o kadar farkliki ben bile nasil anlatayim bilmiyorum.(2aydir bir anda olustu)önce sağ elinin yüzeyinde bir tane toplardamar genişledi tedirgin oldum dktra gittim.normal dendi.ama Lisa bir surede diğer damarlar sisti sol elimde de belirdi.ve bu damarlardan bazilari koluna doğru cikiyor.bu damarların içerisinde küçük küçük kabartilar var.kan tahlil falan normal.sadece dopler cektirmedim.konuda pazartesi cektiricem.ama hayat zindan oldu.bu hastalikmi varis mi nedir lütfen banada yardimci olur musunuz.

Cevap : Rabıa Hn..farklı dediğiniz dertler coğu kımsede vardır.Endişelenmeyin.Randevu alınız Ben muayenelerimi Doppler uygulayarak yapıyorumSize yardımcı olurum.


Adı Soyadı : eda karakaş - Tarih : 2014-03-16 10:54:57

Soru : hocam merhaba benim sağ bacağımda varis var fındık büyüklüğünde şiş hastaneye gıttım ayın 19 da ameliyat gunu verdı varis ameliyatı risklimi benı bu konuda aydınlatırmısınız dktrmla konusamadık ama korkuyorum sadece varıs olan yerı uyusturacagını söyledı şimdiden teşekkürler

Cevap : Eda Hn..Endolumınal Laser uygulaması ile Varis hastalığınızın tedavisi yapılır.Detaylı bilgi için randevu alınız


Adı Soyadı : ismail akyel - Tarih : 2014-03-08 11:23:45

Soru : Hocam öncelikle hayrli gunler hocam ayagimda varis teshişi konuldu 24yaşndym sag ayagmda vsm çapi 16mm sol vsm çapi 9mm siddetli yetmzlik göstrmkte hocam lazer tedavisi mumkun mudur.özel bi hastnde acik amelyat demişti lazer geç kalnmş gibisinden konuştu ve başka bi özel hastaneye ciktgmda lazer uygulana bilir dedi ben ne yapcgmi bilmiyorum acik amelytmi dogru lazer mi.?hocam lutfn yardmci olun.

Cevap : İsmail Bey..ameliyata gerek yok.Endolumınal Laser teknığı ile ve gerekirse köpük ilavesi ile hastalığınız tedavi edilecektir.Randevu alınız.


Adı Soyadı : Yusuf Nuri Şentürk - Tarih : 2014-03-07 06:47:18

Soru : Hocam ben 19 yaşındayım. Yanaklarım kırmızı internetten araştırdım vasküler lazer tedavi varmış belli bir fiyatı varmıdır varsa ne kadardır

Cevap : Yusuf Bey ..yanaklarda oluşan kılcal damarlanmalar Laser yöntemi ile giderilir.Randevu alınız.Tedavi olabilirsiniz


Adı Soyadı : Emre Kaycan - Tarih : 2014-03-06 19:46:37

Soru : Doktor Bey; Bilateral Alt Extremite Derin Venöz Sistem Renkli Doppler Sonografisi çektirdiğim zaman aşağıdaki sonuç çıkmıştır. Bu sonuca göre ne yapmalıyım? Valsalva manevrası ile sağ ana femoral vende ve sağ safenofemoral bileşkede grade 1 yetmezlik ile uyumlu ters yönlü akımlar elde edilmiştir. Saygılarımla...

Cevap : Emre Bey..1.dereceden varis hastalığınız tesbit edilmiş.Randevu alınız öenerilerim olacaktır.


Adı Soyadı : Ahmet Kayakal - Tarih : 2014-03-06 15:51:22

Soru : Valsalva manevrası ile sağ ana femoral vende ve sağ safenofemoral bileşkede grade 1 yetmezlik ile uyumlu ters yönlü akımlar elde edilmiştir

Cevap : Ahmet Bey..1. dereceden varis hastalığınız tesbit edilmiş.Randevu alınız tedaviniz hakkında önerilerim olacak.


Adı Soyadı : Murat celepoğlu - Tarih : 2014-03-05 09:12:23

Soru : Dr.Bey ben on ay kadar önce lazerle iki bacağımdanda ameliyat aoldum.daha öncede alt taraflardan ameliyat edildim şuan lazer sonrası sağ bacağımda tekrarsağ sefano poplitealbileşke vevena sefanaparvada valsalva ile devamlı>4sn)reflü akım izlendi VSP en geniş yerinde9 mm. Teşekkürler

Cevap : Murat Bey..varisleriniz tekrarlamış.Tedavi olmanız gerekir.Randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : canan yücekaya - Tarih : 2014-03-01 13:06:41

Soru : Dr bey mrblr,ben 9 yıl önce bacağımda varis tedavisi oldum doktorum Mustafa Bolat bey diözel muayene hanesinde....ama daha sonra tekrar farklı yerlerde oluştu bunun tedavisi varmı?yardımlarınızı bekliyorum.zamn zamn yorgunluk hissi veriyor...cevap bekliyorm.

Cevap : Canan Hn..anlaşılan farklı yerlerde varis ler oluşmuş.Yorgunluk vermeside normal.Bu durumunda tedavi olması gerekçRandevu alınız


Adı Soyadı : mehmet ali mazıcıoğlu - Tarih : 2014-02-27 08:13:19

Soru : sayın hocam sol ayak bileğimin şişmesi sonucu çekilen doplerin sonucu nasıl bir tedavi önerirsiniz Tek tarafh Alt ekstremite ven6z sistem renkli Doppler US ild Tariafh Alt Ekstremite Veniiz ve Perfot:rn Ventiz Sistem Renkli Doppler Ultrasonografi lncelemesi Heirk ia lte kstremttede,il,ltrl'rlE*or"r ven( cFV) Srjperfisiyafel monavl en (SFV) - B3[HTorar ven{D FV) Perforanv enOzs istemd e$erlendirildi. Bilateraall t ekstremitedCeo cketlto kalizasyonlarrndac,2m4 p erforat$riBi,o yd,M ays,D odd perforanv en lokalizasyonladne $erlendirildBi.u perforanv en lokalizasyonlanndbae lirgin, yetersizlgik0 sterenp erforanv enleriz lenmedi. CFV.D FV,S FV, sag popliteavl en qaplann ormalo lup kompresyontlam olarakk ollabe olmaktadrrlRare.n kldi oppleirn celemedsef, zk onusud amarlarddaa mard olumlartal m,a ktmlar agkilr. Augmentasyonalak rmlarb elirgin$ ekildea rtmaktao lup trombusi zlenmemeHedir. Valsalvma anevmsilre g eria krms aptanmadr- Sol poplitealv ende proksimalindev e sag VSM'de uyluk proksimal-orta b0lUmundVea lsalvam anevrasitle Grade3 - 4 geria klms aptandl. Bilateravle nas afenam agnaa krmal grko lupC FVb ilegkesindVea lsalvam aneurasilet geri ahm saptanmadl. Eilateravle nas afenap arvaa qrko lupp opliteavle nb ilegkesindVea lsalvma anevrasilte geri ahm saptanmadl. SONUSS: ol popliteavl ende prcksimalindeve safl V$M'deu yluk proksimal-oila btilUmiindeV alsalvam anevrasill e Grade3 - 4 geri ahm saptandt'

Cevap : Sn.Mehmet Ali..tedavi Laser ve köpük tedavisi kombine tarzında olabılır Randevu alınız


Adı Soyadı : erdoğan ışıkçelebi - Tarih : 2014-02-25 13:54:33

Soru : hocam diz kapağımın olduğu bölge ve az altı damarlarım patlamış gibi ve kabuk tutmuş ne yapmalıyım hangi doktora başvurmalıyım

Cevap : Erdoğan Bey..tel ederek randevu alın.


Adı Soyadı : SABRİ KAYA - Tarih : 2014-02-22 12:02:08

Soru : HOCAM SKROTAL RENKLİ DOPLER SONUCUNDA SOL PAMPİNİFORM PLEKSUSDA DİLATASYON(2,5)VE VALSALVA İLE REFLÜ AKIM GÖZLENMEKTEDİR DENMEKTE.BU NE ANLAMA GELİYOR ,TEDAVİ YOLU NELERDİR SAYGILARIMLA

Cevap : Sabrı Bey.. sorunuzun acıklamasını Uroloji Dr.unuz verecektir


Adı Soyadı : Füsun pak ocak - Tarih : 2014-02-21 16:39:36

Soru : Hocam sorumun cevabı yok sanırım. Cevaplarsaniz çok sevinirim.

Cevap : Füsun Hn...Varis hastalığınız için emzirme döneminde alacağınız ilaç anne sütüne geçebileceüinden alınmasın. Ancak tedavi başlangıcına kadar Varis çorabı giyin ve çorabınızı da ölçüğe göre ve düşük basınclı bir corap alarak kullanın


Adı Soyadı : Füsun pak ocak - Tarih : 2014-02-19 08:12:24

Soru : Hocam ayaklarimda yanma sikayeti ile ortapedi bölümüne gittim. Iç taraflarında varis oldugu bununda gebelikten kaynaklandığı söylendi. Bebegimi emzirdigim icin sadece diz üstü varis çorabı ve minoset verildi ama bunlar beni rahatlatmadi çorabı giydigimde ayagim çok morariyor acaba yanlismi verildi yoksa benmi yanlis kullaniyorum.Emzirme doneminde olmak tedavi olmayi engellermi ayagimdaki yanma beni cok rahatsiz ediyor bebegimi kucagima alip gezdiremiyorum diyebilirim ne olur bana bir çözüm söyleyin:(((

Cevap : Füsun Hn..V


Adı Soyadı : tuğba çelik - Tarih : 2014-02-17 16:17:22

Soru : Hocam önceki sorumun cevabı için teşekkür ediyorum. Birde bacaklarım ağrıdığı zaman sıcak su torbası koyuyorum bu doğru bir uygulama mı yoksa tam tersi soğuk su mu koymam gerekiyor...

Cevap : Tuğba Hn..sıcak uygulama doğru değil. Bacaklarınızı yukarı kaldırın...


Adı Soyadı : tuğba çelik - Tarih : 2014-02-15 22:21:49

Soru : merhabalar hocam Her iki alt ekstremite femoropopliteal bölge derin venleri ile kural bölge derin venleri ve vena saphena magna önce B ile incelendi.Venöz yapılar tüm segmentlerde kompressıbl olup,lümende trombüs izlenmemiştir. Renk modunda yapılan incelemede lümen renkle tam olarak dolmaktadır.PW Doppler ile akım normal respiratuar fazisite göstermektedir.Augmentasyona yanıt tamdır. Valsalva manevrası ile;sol SM, safenafemoral bileşkede 5mm,orta femoralde 3,6mm, diz eklemi hizasında 3,2mm,orta tibialde 2mm ölçülmüştür. sol SFB de valsalva ile 1sn süren ters yönlü akım izlendi sağ SM,safenafemoral bileşkede 4mm,orta femoralde 2,5mm,dizeklemi hizasında 3,2mm,orta tibialde 2,5mm ölçülmüştür. sağ SFB de valsalva ile 1sn süren ters yönlü akım izlendi. Hocam bana böyle bir sonuç söylendi ve doktor toplardamar yetmezliğinin başlangıç aşamasındasın dedi.Bu hastalığı daha önce hiç duymadım ailemde de yok.bende netten varis görsellerine baktım korkuyorum acaba bende öyle olur muyum.doktorum tedavi olarak doxium 500,ecopirin100 ve varis çorabını 6 ay önerdi.bu tedaviyi düzenli uygularsam hastalık %100 geçer mi birde başka tedaviye gerek varmı hocam.şimdiden teşekkür ediyorum.

Cevap : Tuğba Hn..sizde varis hastalığıvar..Bacaklardaki toplar damarların genişlemesine verilen bir ad dır.Tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır aksi takdirde ilerler. İlerleme hızını yavaşlatıcı önlem varis corabınızı giymekle olacaktır.


Adı Soyadı : tuğba çelik - Tarih : 2014-02-15 22:15:31

Soru : merhabalar hocam Her iki alt ekstremite femoropopliteal bölge derin venleri ile kural bölge derin venleri ve vena saphena magna önce B ile incelendi.Venöz yapılar tüm segmentlerde kompressıbl olup,lümende trombüs izlenmemiştir. Renk modunda yapılan incelemede lümen renkle tam olarak dolmaktadır.PW Doppler ile akım normal respiratuar fazisite göstermektedir.Augmentasyona yanıt tamdır. Valsalva manevrası ile;sol SM, safenafemoral bileşkede 5mm,orta femoralde 3,6mm, diz eklemi hizasında 3,2mm,orta tibialde 2mm ölçülmüştür. sol SFB de valsalva ile 1sn süren ters yönlü akım izlendi sağ SM,safenafemoral bileşkede 4mm,orta femoralde 2,5mm,dizeklemi hizasında 3,2mm,orta tibialde 2,5mm ölçülmüştür. sağ SFB de valsalva ile 1sn süren ters yönlü akım izlendi. Hocam bana böyle bir sonuç söylendi ve doktor toplardamar yetmezliğinin başlangıç aşamasındasın dedi.Bu hastalığı daha önce hiç duymadım ailemde de yok.bende netten varis görsellerine baktım korkuyorum acaba bende öyle olur muyum.doktorum tedavi olarak doxium 500,ecopirin100 ve varis çorabını 6 ay önerdi.bu tedaviyi düzenli uygularsam hastalık %100 geçer mi birde başka tedaviye gerek varmı hocam.şimdiden teşekkür ediyorum.

Cevap : cevap verildi


Adı Soyadı : e.nuran atasoy - Tarih : 2014-02-12 20:44:31

Soru : Daflon 500 ile venotrex kullandim ve cok kilo aldim bu ilaclarla kilo almamin ilgisi varmi

Cevap : Nuran Hn...kullandığınız ilacların prospektuslarını okuyun..Varis için tedavi olunuz . Kilo almanızın başka nedenlerini arayın.


Adı Soyadı : arif alan - Tarih : 2014-02-11 17:09:32

Soru : sag bacak anteromedialinde non tromboze variköz dilatosyanlar izlenmiş anlamı ne

Cevap : Arif Bey sorunuzun anlamı: Varis hastalığı...


Adı Soyadı : songül - Tarih : 2014-02-06 09:17:05

Soru : iyi günler ben 5 yıl önce sol bacağımdan dvt geçirdim.streptokinaz ile tedavi oldum.En son dopplerde vsm ve sfj de ileri düzey venöz yetmezlik çıktı .bunun için tedavi uygulanabilir mi

Cevap : Songül Hn..tabiki tedavi uygulanır.Laser veya köpük tedavisi gerekecektir.


Adı Soyadı : cihan karademir - Tarih : 2014-02-01 21:34:17

Soru : merhaba hocam ben varis sebebiyle dr gitim ve yapilan doppler sonografik incelemesinde, her iki alt ekstremitede CFV SFV DFV popliteal,tibialisanterio,tibialisposterior,peronealvenlerdekompresyon testi,augmentasyon testiyanitlari pozitif alinmistir.ven duvarlariduzgundur trombu ve ekojenitesi gorulmemistir.venlerde venoz dalgaformasyonu solunumla module izlenmekteidr.bilateral derin venoz sistemde valsalva manevrasinda sol CFVde grade 2reflu kan akimi olustu.CFV valvulu SFJnin 26 mm ustunde goruldu her iki safena magna venleri capisolda 7 mmolculmustur.damarkompresyon ve augmentasyon testleri yaniti pozitiftir.ven duvarlari duzgundur ve trombus ekojenitesi saptanmamistir.her iki vena safena magnada valsalva manevrasinda SMVde sagdagrade 1 solda grade 3 reflu kan akisi olustu sol safena parva vede kronik tromboz goruldu. bilateralkruris duzeyinde yuzeyelvenlerde genislemeler saptanmistir. bilateralkruris duzeyinde kominikan venlerde kan akimiyonleri solda retrograd gorulmektedir. SONUC: sol CFV de grade 2 yetmezlik.SMV de sagda grade 1,solda grade 3 yetmezlik.sol SPV de kronikrromboz goruldu.bilateral yuzeyelvenlerde genislemeler.solda komikan yetmezlik. bu durumda nasil bir yol izlemeliyim v sol CFV de grade 2 yetmizlik nedir ameliyat sartmi sartsa ameliyati zormudur.

Cevap : Cıhan Bey...Her iki bacağınızda Varis mevcut ..Bu hastalığın tedavisi Laser ve köpük yöntemi ile tedavi edilir.Ameliyata gerek yoktur.Tedavi için randevu alınız.


Adı Soyadı : nilüfer şen - Tarih : 2014-01-30 17:58:07

Soru : hocam annemde varis var ve gittiğimiz doktorların hepsi tek çözüm olarak ameliyatı görüyorlar benim sorum şu aynı anda iki bacaktan birden ameliyat olursa riski varmıdır ameliyat günü 3 şubat 2014 olarak belirlendi bizim kafamızda iki bacagı aynı anda yapacagını söyleyince sorular oluştu yardımcı olurmusunuz riski varmı

Cevap : Nilüfer Hn..Varis tedavileri artık Laser endolumınal uygulamayla oluyor.Amelıyat risklidir.


Adı Soyadı : emriye akın - Tarih : 2014-01-23 12:04:31

Soru : sayın hocam benim sol bacağımda vae tranbozonu denilen toplar damar tıkanıklığı çıktı ve ben üç aylık hamileyim bunun hamileliğe zararı varmıdır onu merak ediyorum şu anda kan sulandırıcı iğne kullanıyorum cevaplarsanız çok rahatlıyacağım şimdiden teşekkürler

Cevap : Emrıye Hn..hamılelik süresince corap giymeyi ihmal etmeyin.Hamileliğinize zarar gelmeyecektir


Adı Soyadı : funda topalak - Tarih : 2014-01-20 22:41:33

Soru : merhaba reha bey. bacaklarımda varis var ve cok kötü durumdalar.uygulama yöntemınız hangisi? varis tedavisi sırasında mı yoksa sonrasında mı doldurma yapıyorsunuz varis bölgesine? simdiden tesekkurler

Cevap : Funda Hn..Varis tedavisi için tetkik sonrası tedavi yöntemleri Endolumunal Laser tedavisi Köpük tedavisi Sclerozan tedavi(variskurutma) gibi tedavi yöntemleri uygulamada bunları kombıne ederek veya tek başına tatbik etmek mümkün detaylı bilgi için tel edebilirsiniz


Adı Soyadı : sebahat biçer - Tarih : 2014-01-20 18:47:24

Soru : varisin tedavisi varmı belirtileri nelerdir

Cevap : Sebahat Hn..Varis tedavisi varmı dıye sorunuzu Tabiki var dıye cevaplıyorum detaylı bilgi için tel. edin.


Adı Soyadı : serkan - Tarih : 2014-01-16 20:47:27

Soru : merhaba 24.12.2013 bileteral alt ekstremite derin venös sistem renkli dopler us incelemesi her iki alt eksteremite femoropopliteal bölge derin venleriyle kural bölge derin venleri ve vena saphena magna önce B modile incelendi sağ YFV distali ve popliteal vende kopmresyonu yanıt azalmış olup kopliiteal vende akıma apsiyel izin veren ekjen trambüs dikkati çekti incelenen diğer venler normal kaleprasyonda olup damar cidarları düzenlidir diğer venöz yapılar tüm sekmetlerde komraxessibi olup lümende trobüs izlenmemiştir. 25.12.2013 tarihli tomografi--TEKNİK 100cc noniyonik IVKM sonrasında 0.5 mm kalınlığında kesitler alınmıştır BULGULAR: Trekea ve her iki ana brons normal genişliktedir.Her iki ana pulmoner arter çapı 16mm olup normal sınırlardadır.kalp boyutları normal sınırlardadır.Mediastende ve her iki hilusta patolojik boyutta lenf nodu saptanmamıstır.Pulmoner vasküler yapılarda PTE lehine anlamlı dolum defekti izlenmedi.Sağ hemitoraksta 5mm derinlikte minimal plevral maii ve her iki hemitoraks posterior ve bazalinde milimetrik plevral kalınlasma ve çekintiler gözlendi.bazal pirediafragmatik düzeylerde sekel çizgisel-subsegmenter atelekeziler mevcuttur.Solda linguler segmentler distal seviyesinde plöroparankimal çekintiler ve atelektaziler saptanmıstır.Aktif infiltrasyon alanı gözlenmedi.Klinige göre takibi önerilir.Kesitlerde dahil kemik ve yumuşak dokular normaldir sonuçları nasıldır 29,05,2012 DVT VE PE GECIRDIM.YAŞ 27,185cm 140kg sıgara KullanMIYORUM CLENAKS KULLANARAK 19,12,2012 SONUCLAR ANTİTHROMBİN AKTİVESİ-89**80-120 proteinC-127**70-130ProteinS-73**60-130 TEKRAR 6AY COMADIN KULLANDIM 15,05,2013 YAPTIRDIGIM SONUCLAR Faktaör V Leiden-NORMAL*faktör ıı protrombin-NORMAL*Paı-1? 4G/5G MTHFR (C677T VE A1298C)--HETEROZİGOT MUTASYON homosısteın(hplc)-15,60*Sıteın(Hplc)-341*sısteın/homosısteın-21,9 NOT-15-65 YAŞ-SINIR 12-15 ARASI Antı Nükleer Antıkor(Ana)-IFA NEGATİF REFARANS-1-1 *** <1-- NEGATİF ANTI KARDIYOLIPIN IgG-0,95 ANTI KARDIYOLIPIN-IgM-1,32 REFARANS ARASI 0-15 d-dimer(kantitarif)-0,169*0,0-0,55**lupus tarama -57*31-44** Lopus Dogrulama50*30-38 PT-27,43*10,5-14,5**INR-2,4**0,8-1,2**% 32**70-130**proteinS 27*60-130**ProteinC-55*70-140 antitrombin ııı aktivesi-108**83-118**FİBROJEN-442*180-350**APCREZİSTANII-0,9*0.86-1,10. 01,07,2013 EKZON 2--R178Q HETEROZİGOT MUTASYONU ,R202Q HETEROZİGOT POLİMORFİZM--ekzon 10,ekzon 3ve ekzon 5 normal .FMF SONUÇLARI HOCAM EN SON DOPLER VE TOMOGRAFİ SONUÇLARI NASILDIR DURUMUM NASILDIR.

Cevap : Serkan Bey durumunuzu değerlendirmek icin bir sonraki tetkikler ve klinik muayene gerekir.Randevu alınız


Adı Soyadı : önder pebioğlu - Tarih : 2014-01-09 21:25:06

Soru : Hocam benim sag ayakda anatopler tıkanıklık var dediler bana komidin ve kıleksın igne verdiler ama faydası olmadi ben 4 sene cekdim acıyı yeni anji olur gibi süzgec takdılar ama ne ayagımdan ağrısı gecti nede takılandan menmun kaldim cok tıkınıyorum ölcek gibi oluyorum sizden cevap bekleyecem Size cep numaramı veriyorum 05467737734 yaşında 33 cevap bekleyecem sizden hocam ne olur yardımcı olun bana

Cevap : Önder bey....anjıo ve ilave röntgen bulgularını bana kargo ile yolla tetkik edeyim,değerlendireyim.


Adı Soyadı : nazli.gizem - Tarih : 2013-12-31 01:48:37

Soru : tronboze nedir nasil onlenir nelere zarar verir

Cevap : Nazlı Hn..Tromboze bacaklarımızda varis hastalığının problemı olarak oluşur.bu sıstemın yani toplar damarlarımızın tıkanıklığı tromboz diye adlandırılır,emboli riski oluşturur.


Adı Soyadı : Mustafa er - Tarih : 2013-12-20 18:33:02

Soru : Hocam penisimin ortasi daraliyor bazen normal sogukta daha net belli oluyor bedenk nedir?

Cevap : Mustafa Er üroloji bölümünü ilgilendiren bir soru


Adı Soyadı : SERKAN - Tarih : 2013-12-09 18:26:01

Soru : Soru : Merhaba 29,05,2012 DVT VE PE GECIRDIM.YAŞ 27,185cm 140kg sıgara KullanMIYORUM CLENAKS KULLANARAK 19,12,2012 SONUCLAR ANTİTHROMBİN AKTİVESİ-89**80-120 proteinC-127**70-130ProteinS-73**60-130 TEKRAR 6AY COMADIN KULLANDIM 15,05,2013 YAPTIRDIGIM SONUCLAR Faktaör V Leiden-NORMAL*faktör ıı protrombin-NORMAL*Paı-1? 4G/5G MTHFR (C677T VE A1298C)--HETEROZİGOT MUTASYON homosısteın(hplc)-15,60*Sıteın(Hplc)-341*sısteın/homosısteın-21,9 NOT-15-65 YAŞ-SINIR 12-15 ARASI Antı Nükleer Antıkor(Ana)-IFA NEGATİF REFARANS-1-1 *** <1-- NEGATİF ANTI KARDIYOLIPIN IgG-0,95 ANTI KARDIYOLIPIN-IgM-1,32 REFARANS ARASI 0-15 d-dimer(kantitarif)-0,169*0,0-0,55**lupus tarama -57*31-44** Lopus Dogrulama50*30-38 PT-27,43*10,5-14,5**INR-2,4**0,8-1,2**% 32**70-130**proteinS 27*60-130**ProteinC-55*70-140 antitrombin ııı aktivesi-108**83-118**FİBROJEN-442*180-350**APCREZİSTANII-0,9*0.86-1,10. 01,07,2013 EKZON 2--R178Q HETEROZİGOT MUTASYONU ,R202Q HETEROZİGOT POLİMORFİZM--ekzon 10,ekzon 3ve ekzon 5 normal .FMF SONUÇLARI, sağ ayağımın sol ayağıma oranla5-6 cm çap farkı var ve ağrılar devam etmekte varis çorapı kullunıyorum ağrıları ve çap farkını azaltmak veya yok etmek mümkün mü.. önerileriniznelerdir ??? özürlülük raporu almak istersem yüzde kaç olabilir ? Cevap : Sn.Serkan DVT nedeniyle alınan ilaclara ilave bacağınızdakı cap farkı için Venöz drenajı arttıracak tedavi görmeniz lazım. Genc olmanız nedeniyle dolaşımı arttıracak geçici AV shunt uygulanabilir..Şimdiden özürlük raporu duşunmeniz olumlu tutum değil. Geşmiş olsun COUMADİN KULLANMAYA NE ZAMAN KESEBİLİRİM ÇAP FARKI AZALIR MI

Cevap : Coumadin kullanmanız gerekli..Cap farkını azaltacak uygulamalardan biride venöz drenajı arttıracak tedavi yöntemleri..


Adı Soyadı : serkan - Tarih : 2013-12-08 16:35:55

Soru : Merhaba 29,05,2012 DVT VE PE GECIRDIM.YAŞ 27,185cm 140kg sıgara KullanMIYORUM CLENAKS KULLANARAK 19,12,2012 SONUCLAR ANTİTHROMBİN AKTİVESİ-89**80-120 proteinC-127**70-130ProteinS-73**60-130 TEKRAR 6AY COMADIN KULLANDIM 15,05,2013 YAPTIRDIGIM SONUCLAR Faktaör V Leiden-NORMAL*faktör ıı protrombin-NORMAL*Paı-1? 4G/5G MTHFR (C677T VE A1298C)--HETEROZİGOT MUTASYON homosısteın(hplc)-15,60*Sıteın(Hplc)-341*sısteın/homosısteın-21,9 NOT-15-65 YAŞ-SINIR 12-15 ARASI Antı Nükleer Antıkor(Ana)-IFA NEGATİF REFARANS-1-1 *** <1-- NEGATİF ANTI KARDIYOLIPIN IgG-0,95 ANTI KARDIYOLIPIN-IgM-1,32 REFARANS ARASI 0-15 d-dimer(kantitarif)-0,169*0,0-0,55**lupus tarama -57*31-44** Lopus Dogrulama50*30-38 PT-27,43*10,5-14,5**INR-2,4**0,8-1,2**% 32**70-130**proteinS 27*60-130**ProteinC-55*70-140 antitrombin ııı aktivesi-108**83-118**FİBROJEN-442*180-350**APCREZİSTANII-0,9*0.86-1,10. 01,07,2013 EKZON 2--R178Q HETEROZİGOT MUTASYONU ,R202Q HETEROZİGOT POLİMORFİZM--ekzon 10,ekzon 3ve ekzon 5 normal .FMF SONUÇLARI, sağ ayağımın sol ayağıma oranla5-6 cm çap farkı var ve ağrılar devam etmekte varis çorapı kullunıyorum ağrıları ve çap farkını azaltmak veya yok etmek mümkün mü.. önerileriniznelerdir ??? özürlülük raporu almak istersem yüzde kaç olabilir ?

Cevap : Sn.Serkan DVT nedeniyle alınan ilaclara ilave bacağınızdakı cap farkı için Venöz drenajı arttıracak tedavi görmeniz lazım. Genc olmanız nedeniyle dolaşımı arttıracak geçici AV shunt uygulanabilir..Şimdiden özürlük raporu duşunmeniz olumlu tutum değil. Geşmiş olsun


Adı Soyadı : ERGUN KILICKAYA - Tarih : 2013-11-11 23:59:47

Soru : Yaklasik bir yildir sag diz alti on kisimda gunde 3-4 kez 5 saniyelik siddetli elektrik carpmasi seklinde agrim var doppler sonucu alt ekstremite venoz yetmezlik ve cfm ve vsm de (sagda 81 cm/sn solda 63cm/sn ulasan) 1 sn yi gecen revers akim saptandi diyor. Agrilarimbeni cok yipratiyor dista belirgi damar yok ayrica 3 emg cektirdim ilkinde sagda derin peroneal tuzak noropati, ikinci de L4 ve L5 de kronik redikulopati ile uyumlu dediler.bel emari cekildi bir sey cikmadi. 3. Emg de ise sag pareneol sinirin BKAP amplitudeazalmistir.Bulgular kronik donem pareneol nöropati ile uyumludur. Diyor. Ksacasi ne yapacagimizi sasirdik 1 ay fizik tedavi oncesinde b12 vitamin haplari ve 3 ay lyrica kullandim. Ama agrilarim hala devam ediyor. Son olarak kan verdim sedim 24 cikti. Ne yapmaliyim.

Cevap : Sn. Ergun şikayetlerinizin nedenleri birden fazla: BU NEDENLE EVVELA VENÖZ YETMEZLİK DURUMUNU DAHA SONRA PERONEAL NEUROPATİYİ VEYA TAM TERSİ SIRALAMAYLA TEDAVİ OLUN.


Adı Soyadı : Şennur Aksoy - Tarih : 2013-11-11 22:25:14

Soru : merhaba hocam ben 41 yaşındayım RENKLİ DOPPLER US İNCELEMEDE sağ vena safena magnada belirginleşme mevcut olup yetmezlik ile uyumlu grade 3 geri akım izlenmiştir Kruris medial ve posteriorda en geniş yerinde6,5-7 mm ye varan variköz yapılar izlenmiştir . İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM SAYGILARIMLA..

Cevap : Şennur Hn..Varis hastalığınız var..Tedeavi Laser ve köpük uygulama yöntemi ile olabilir. Randevu alınız


Adı Soyadı : muammer sağlam - Tarih : 2013-11-11 11:40:24

Soru : Hocam yaşım 33 askerde 13 sene önce darbe sonucu sol bacağımda derin venöz yetmezlik oldu bi tedavi bulamadım tedavisi varmı lazer işe yararmı

Cevap : Muammer Bey...Durumunuzu değerlendirmek nedeniyle muayene olmanız gerekir..Her hastalık tedavi olur.E


Adı Soyadı : Nesrin CAN - Tarih : 2013-11-08 12:15:46

Soru : Hocam ben 44 yaşındayım . Valsalva manevrası ile sağ VSM de evre 2 yetmezlik mevcuttur. VSM çapı valsalva ile 2.7 mm den 4.1 mm ye ulaşmaktadır. Bu konuda yorum yaparsanız sevinirim

Cevap : Nesrin Hn.....varis hastalığınız var.Tedavisi ameliyatsız Endolumınal Laser yöntemi ile tedavi olur.Randevu alınız. Gecmiş olsun


Adı Soyadı : mehmet yuvac - Tarih : 2013-10-29 23:25:03

Soru : Selam hocam . Askere gitmek istiyorum pulmoner emboli gecirdim. Heparin ve kan sulandirici kullandim. Askere gitmek benim için sakincali olurmu

Cevap : Sn.Mehmet hayırlı teskereler..


Adı Soyadı : Ayten Dönmez - Tarih : 2013-10-21 22:57:37

Soru : Sayın hocam 35 yaşındayım yıllardır ayakta çalışıyorum.Bacaklarımda şiddetli ağrı merdiven çıkmakta zorluk bazende uyuşmalar oluyordu dr.gittim renkli doppler çektirdim.sonuç .Bilateral kruris düzeyinde yüzeyel venlerde genişlemeler saptanmıştır.Bilateral kruris düzeyinde kominikan venlerde kan akımı yönleri retrograd görülmektedir. Sonuç olarak bilateral CFV de grade 1 yetmezlik. SMV de sağda grade 2, solda grade 3 yetmezlik. Bilateral yüzeyel venlerde genişlemeler. Bilateral kominikan yetmezlik çıktı hocam öneriniz nedir acil cevabınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler.

Cevap : Ayten Hn..Şikayetlerinizin nedeni Varis hastalığı..Endolumınal Laser uygulamasıyla tedavi etmek gerekir.Bu nedenle randevu alınız.


Adı Soyadı : Ebru - Tarih : 2013-10-13 23:51:36

Soru : Sayın Hocam Renkli doppler us sonucumda " valsalva manevrası ile sol ana femoral vende 1 sn , sağ ana femoral vende 2 sn süren venöz yetmezlik ile uyumlu reflü akımlar izlendi" teşhisi çıkması sonucunda doktor 500 mg lık bir hapı yazın sabah-akşam*2; kışın sabah-akşam*1 ömür boyu kullanmamı bunun yanında çorapta kullanmamı söyledi, ama ben ömür boyu ilaç kullanmak istemiyorum başka ne tür bir tedavi önerirsiniz?

Cevap : Ebru Hn..Laser tedavisi ...Tl ile Bayram sonrası daha detaylı bilgi alabilirsiniz


Adı Soyadı : Emrah ERDEMİRCİ - Tarih : 2013-10-11 11:15:04

Soru : 22 yasında askerim Valsalva manevrakaru ile sağ SF bileşke ve VSP da grade 4 reflü akım saptandı . VSP çapı 9.2 mm dir... Bu Lazer ameliyat gerektiriyor mu ? cvb için şimdiden tşk ederim...

Cevap : Sn Emrah..Laser yöntemi ile tedavi olabilirsiniz.randevu alın.


Adı Soyadı : Erkan Bayram hocam benim solc bacagimla ilgili sikayetim vardi damar cerrahina gittim doppler cekti - Tarih : 2013-10-10 17:18:03

Soru : hocam benim sag bacagimda damarda ilerlemis reflu teshisi konuldi 2 tane 500mg lik ilac ve diz ustu varis corabi verildi 1 ay boyunca bunlari kullan gecmezse ameliyat olucaksin dedi doktor bunun iyilesmesinde baska bir yontem varmi acaba bilgileriniz icin tesekkur ederim simdiden

Cevap : Sn Erkan..Tedavınız için diğer bir yöntem Endolumınal Laser tedavisi ameliyatsız muayenehane şartlarında uygulanan tedavi Hastahaneye yatmanıza gerek yok.Randevu alabilirsiniz.


Adı Soyadı : ufuk akkoyun - Tarih : 2013-10-05 23:57:49

Soru : slm hocam benim iki ayağımda kronik venöz yetmezliği+lenf ödem var sol ayak bileğimde yara vardı 2 senede kapandı ve sol bacağımdan lazerle ameliyat oldum sağ bacağımdanda patoloji parça aldı doktorum sağ ayağımdanda ameliyat olacağımı söyledi ben devamlı venoruton 500 mg kullanıyorum ilaç raporum var sizce malulen emekli olabilirmiyim cevap yazarsanız çok sevinirim hocam saygılarımla ?

Cevap : Sn Ufuk evvela hastalığınızı tedavi ettireceksiniz.Daha sonra şikayetleriniz nedeniyle Heyete cıkacaksınız ve dilekce vereceksiniz.Durumunuz değerlendirilir


Adı Soyadı : yunus emre şişko - Tarih : 2013-10-02 11:34:47

Soru : peki hocam bu lazer tedavi çıkmasaydı ne uygulanırdı çok soru soruyom ama

Cevap : Ameliyat uygulanırdı ..Sn. Yunus


Adı Soyadı : yunus emre şişko - Tarih : 2013-10-02 10:04:14

Soru : merhaba hocam 21 yaşındayım, şikayetim venöz yetmezliği ulturason sonucum VSM çapı 2,6 mm dir. SFJ ve VSM de valsalva manevrası sırasında uzun süreli reflü akım izlenmektedir. Derin venlerdede hafif venöz yetmezlik izlenmiştir. Hocam cuma günü doktoruma gidicem ameliyat olurmuyum.

Cevap : Sn Yunus varis tedavilerinde sizdeki bulguya göre endolumınal Laser uyguluyoruz. ameliyata gerek yok !!


Adı Soyadı : Okan SABAHYILDIZI - Tarih : 2013-10-01 20:07:11

Soru : Hocam: belirttiğim konu özel tedavi olsam kliniğinizde ücret ne kadar öderim.açıklarsanız sevinirim saygılar...

Cevap : Okan Bey..3 - 4 bın gibi masraf cıkabilir ancak muayene olmanız gerekir..Geçmiş olsun


Adı Soyadı : Okan SABAHYILDIZI - Tarih : 2013-09-30 20:42:01

Soru : Merhaba hocam: 21 yaşındayım aşağıdaki bulgular mevcut lazerle tedavi olmam mümkünmüdür.maddi durumum yok SSK lıyım tedavim mümkünmü ne olur kurtarın beni bu dertten hocam: fizik tedavi ta:120/70mmhg n:76vuru/dk. periferik nabazanlar bilateral palpabl sağ alt ekstremite sola göre ayak bileği seviyesinde +5cm kalf seviyesinde +3.5cm ve uyluk seviyesinde+2cm çap farkı mevcut.sağ alt ekstremite ayak dorsalinde ve diz altında yaygın venöz dilatasyon varis pakesi mevcut. ayrıca ayak dorsalinde proksimale ayak bileği seviyesine doğru uzanım gösteren sirkuler tarzda hiperpigmente alanlar ve medial malleol seviyesinde iyileşmiş venöz ulkus görünümü ile uyumlu 5*1cm boyutunda skar mevcut solunum ve kalp sesleri doğal.

Cevap : Okan Bey.. siz SGK dan faydalanmak için cerrahi yolla tedavi alternatifini secin.özel tedavi maddi durumunuzu sarsar.


Adı Soyadı : Zeliha korucu - Tarih : 2013-09-28 23:52:57

Soru : Hocam benim sağ bacagımda dız altnda sıs olarak damarlarmda bellı doktor bana bu varıs baslangıcı deyıp kılotlu varıs corabı gymemı onerdı corabı almaya gttıgmde bayan onu gyıp cıkarman zor olur dedı bacagma kadar cekebılecegm corap verdı ama gyemyorum ben zayıfm baldrmdan dusuyor olmyor degstrmezler dye gtmedm neyapmam lazm lutfn soyleym selamın aleykum

Cevap : Zeliha Hn..tedaviye gelin kısa bır süre diz altı corap giyer sonrada corabı bırakırsınız Tedavınız Laser ve köpükle olacaktır.


Adı Soyadı : okan sabahyıldızı - Tarih : 2013-09-28 21:10:19

Soru : Slm doktor bey sağ ayagımda venöz yetersizliği var askere almadılar tedavi olabilirmiyim.

Cevap : Okan Bey....Tedavı olabılırsınız ve askerede gidebilirsiniz


Adı Soyadı : sercan yönten - Tarih : 2013-09-16 22:22:30

Soru : merhaba.benim sol ayak vsm nin tüm segmenlerinde grade 3 yetmezlik ve sol vsm krural segmentte tortiözite ve vsm ile ilişkili variköz yüzeyel venöz yapılar saptandı.Ne yapmam gerekli okulum oldugu için eger ameliyat olmazsam çok büyük bir sıkıntı yaşarmıyım yada ameliyat gerekli mi bu durumda?Teşekkürler.

Cevap : Sn Sercan...Varis tedavileri artık amelıyatsız yatak istirahatsız yapılıyor.Bu arada tedaviniz gerekli..


Adı Soyadı : beytullah işbilen - Tarih : 2013-09-12 20:40:56

Soru : peki hocam yazdığım ultrason sonucuna göre sizce ameliyat gereklımı ?

Cevap : Sn. Beytullah sızın tedaviniz Endolumınal Laser tedavisi ve ilave köpük uygulaması ile olmalı.


Adı Soyadı : beytullah işbilen - Tarih : 2013-09-12 02:28:16

Soru : hocam son sorum olucak ayrıca eger ameliyat olursam daha sonra izi kalırmı ?

Cevap : Sn. Beytullah sikayetin ve bulgular nedeniyle tedavi gerekli.


Adı Soyadı : beytullah işbilen - Tarih : 2013-09-11 10:41:01

Soru : yasım 16 solda valsalva ile reflü akım gösteren 2.6 mm çapa ulaşan varikoid dilatasyonlar görülmektedir . ultrason sonucu ameliyat gerekirmi acaba ?

Cevap : Beytullah İşbilen..Varis tedavileri artık ameliyat gerektirmeden Endolumınal Laser uygulamalarıyla yapılıyor.


Adı Soyadı : MURAT ÖMEROĞLU - Tarih : 2013-09-10 11:46:33

Soru : SN.HOCAM BANA VERİLEN ULTRASON RAPORUNDA (SOL CFV'DE VE SAĞ SAFENOFEMORAL BİLEŞKEDE VALSALVA MANEVRASI BOYUNCA REFLÜİZLENMİŞTİR BANA DAFLON TB. VERİLDİ KULANIYORUM AMA AĞRILARIM ŞİDETLİ BUNA GÖRE NE YAPMAM LAZIM SAYGILARIMLA

Cevap : Sn Murat varis hastalığınız var.Tedavi olmak amacıyla randevu alınız.


Adı Soyadı : ebru deniz - Tarih : 2013-09-09 13:22:54

Soru : merhaba doktor bey, ben 27 yaşındayım yaklaşik 4 ay önce devlette köpük tedavisi yaptırdım doktor her bölgeye sadece bir kez müdahalede bulundu geçti bitti zamanlar geçer deyip tedaviyi bitirdi.Ama damarlar hala duruyor bi de morluklar olustu.Özelde ögretmenim sürekli ayaktayım daha da artmasından korkuyorum.Gerçekten köpük tedavisi işe yarıyor mu yoksa yapan kişiyle bi alakası var mı ya da benim varisler tedaviye yanıt vermedi mi ona göre başka bi yerde yaptıracam şimdiden tesekkür ederim.

Cevap : Ebru Hn..durumunuzu değerlendirmem amacıyla randevu alınız


Adı Soyadı : harun tuna - Tarih : 2013-09-05 01:55:51

Soru : hocam iyi geceler dizlerimde sürekli agri merdiven cıkınca hemen yorulma ara ara uyusma ve tutulma var diz arkasinda hafir morarrma ve yesil damarlar basladi acaba nedir. tesekkürler

Cevap : Sn.Harun bacaklarda uyuşma erken yorulma nedeniyle şikayetlerin Belden gelebilir. Yeşil damarlar diye ifade ettiğin Varis oluşumudur.


Adı Soyadı : belgin dicleli - Tarih : 2013-09-03 15:26:31

Soru : solda safen bileşkede ve bilateral safena magna proksimal segmentiende grade 111, her iki VSP de grade 1-11 yüzeyel venöz yetmezlik, sol CFV de grade 1 derin venöz yetmezlik bulguları, solda soleus noktasında perforatör vende dilitasyon.dobler untrasan sonucum bu.doktor bey bana hangi tedavi yöntemini öneriyorsunuz ona göre randevu alıp gelicem

Cevap : Sn Belgin..Endolumınal Laser tedavisi ve bu tedaviye ilave köpük uygulamasıgerekir.BİLGİNİZE..


Adı Soyadı : elif pınar - Tarih : 2013-08-31 21:18:05

Soru : merhaba doktor bey..sol safenofemoral bileskede grade II reflü akım izlennmiştir.bilateral s.magna tortiöz seyirde olup en geniş yerinde çapı sağda 4 mm,solda 6 mm olarak ölçülmüştür.sol diz çevresinde ve kruis medialinden ayak bileği ve ayak dorsaline dek devam eden s.magna kaynaklı valsalva ile içerisinde reflü akım gözlenmeyen variköz venler mevcuttur..ne yapmam gerekiyor bilgilendirirseniz çok sevinirim

Cevap : Elif Hn..Varis hastalığınız var bu nedenle randevu alınız


Adı Soyadı : esma demirer - Tarih : 2013-08-30 13:04:26

Soru : mrhb benim ayak bileklerimde kırmzı mor gibi bissürü küçük küçük damarlar var baldırlarımda ise mor renginde dağınık deil biyerde toplanmış şekilde diz kapagmdan sonra çok kasık bölgeme doğru çok yaygın şekilde kırmızıve mor renli damarlar var köpük tedavi gördüm 2 seana ama iğnelerini bulamadığımdan devam edemedim son zamanlarda cok fazla şişiyor bacaklarım lazer tedavisi olmak istiyorum bunun için bana yardımcı olabilirmisini ne yapmam gerekiyor

Cevap : Esma Hn.şikjayetleriniz nedeniyle randevu alınız


Adı Soyadı : fatmanur kardaş - Tarih : 2013-08-29 11:50:53

Soru : sol cfv derin fenomel dfv superfisyel femorel ven sfv sapheno femoral bileşke vena sefenoparva vsp takip edilmiştir venlerde kompresyona yanıt tamdır lümenleri enokoiktirsol sfv popliteal ven vevsp kalibrasyonları azalmış olup duvar düzensizlikleriizlenmektedir dvtsekeli?rdus ile sol alt ekstremitenin incelenen tüm venlerde solunum bifazik spontan akım mevcuttur bununla birlikte ben 4yıl önce dvt geçirdim hala coumadin kullanıyorum

Cevap : Sn Fatmanur..bulgularınız uygun coumadin tarzında kan sulandırıcıdan zıyade aspirin tedavisine gecebilirsiniz


Adı Soyadı : AYŞEGÜL KABATAŞ - Tarih : 2013-08-28 14:47:55

Soru : Merhaba Doktor Bey, Buradaki sorunlar gibi ağrı ve bileğimdeki ağılık şime yanma şeklinde şikayetler nedeni ile doppler yaptırdım. Ve sonucu: Bilateral Perforal Venlerde Yetmezlik ve Distalde Minimal Variköz Venler olduğu çıktı. Tedavi Yöntemini hakkında beni de bilgilendirimisniz. Teşekkürler Doktor Bey. İyi çalışmalar diliyorum.

Cevap : Ayşegül Hn.tedavi olmanız gerekir. Tedavi yöntemleri ameliyatsız Endolumınal Laser uygulaması ve ilave köpük tedavisi.İhmal etmeyin.


Adı Soyadı : hazel - Tarih : 2013-08-28 14:32:25

Soru : merhaba doktor bey renkli doppler sonucumda incelenen venler normal kalibrasyonda olup duvar yapıları düzenli ve duvar kalınlıkları lümen ekojenitleri normal olarak izlenmiştir.kompresyon ile kollabe olmaktadır.tanımlanan venöz oluşumlarda renkle dolum tamdır.augmentasyon ile akım şiddetlenmektedir.spektral incelemede spotan fazik akım örnekleri alınmaktadır.valsavla manevrası ile renk modunda ve spektral analizde sol VSM de belirgin derece de revers akım izlenmektedir.sonucu çıktı Venoruton Forte ilac verdi kullandım ilaç sonrası bacaklarımdaki ağrı arttı.en yakın zamanda hamilelik düşünüyorum hamileliğe riski varmı tedaviden sonra mı hamilelik olmalımı yardımcı olurmusunuz.

Cevap : Hazel Hn...sol bacağınızda varis hastalığı var.iki olanak vardır. 1 hamilelikten önce Laser tedavisi olun. 2 hamilelik sonrası tedavi olun. İlac kullanmanız yerine kilotlu varis corabı giyin.


Adı Soyadı : Kadir çam - Tarih : 2013-08-28 01:46:10

Soru : Ben K maraş tan kadir Sayın doktor bey ben 2 kez varikoz ameliyatı oldum aradan 1 yıl sonra sol kasık fıtıgı var dediler ve kapalı ameliyat oldum bunun varikoz ameliyatına zararı varmıdır

Cevap : yoktur Kadir Bey.....


Adı Soyadı : mavlüt düzce - Tarih : 2013-08-24 15:08:49

Soru : penisiin üst kısmında bir siyahlaşma var ve arada karıncalanma ve uyuşukluk oluyor sebebi nedir acaba

Cevap : Sn. Mevlüt Üroloji uzmanına danışın..


Adı Soyadı : HÜSEYİN AVNİ İNCE - Tarih : 2013-08-21 12:34:12

Soru : VARİS TEDAVİSİNDE SKLOTREPİ VE LAZER ÖNERİLDİ.ÜCRETLERİ HAKKINDA BİLGİ VE SGK ANLAŞMANIZ VARMI ÖĞRENEBİLİRMİYİM .TEŞEKKÜRLER

Cevap : Hüseyin Bey..SGK anlaşmam yok bilginize


Adı Soyadı : sünbül karadg - Tarih : 2013-08-16 15:41:40

Soru : hocam ben 51 yaşındayım .valsalva manevrası ile sag safenofemoral bileşkede 1-2 sn , sag VSM de 4-5 sn , sag VSM distalde valsalva boyunca , sag CFV ,VFS ve proksimal VFP de 3-4 sn , sol safenofemoral bileşkede 6-7 sn , sol VSM de valsalva boyunca , sol CFV ve VFS de minimal , sag popliteal vende minimal ,sol popliteal vende 5-6 sn süren reflü akımı saptamıştır . sag popliteal ven 10 mm , sol popliteal ven 7.6 mm kalibrasyonda ölçülmüştür .hocam sonuç bu yardımcı olur musunuz ?

Cevap : Sn Sünbül...Varis hastalığınız var .Bu nedenle tedavi olmak amacıyla randevu alınız


Adı Soyadı : erkan sönmez - Tarih : 2013-08-15 01:05:48

Soru : sayın hocam merhaba benim idrar yaparken penisin ortası daralıyor ayrıca her mastürbasyondan sonra penis altında genişce bir damar elime geliyor aradan biraz vakit geçtimi eski halinde dönüyor ayrıca bazen ereksiyon halindeykende ortası daralıyor. bu olayların hepsi ilişkiden sonra oldu ve 5 aydır malesef geçmedi sonrasında penil renkli doppler us çektirdim sonucu:her iki kavernöz cisimde ve spongioz cisimde patolojik ekogörünümü, kavernöz cisimde ve tunikada belirgin kalsifik plak saptanmamıştır. 60 mg (1 cc) papaverin enjeksiyonundan sonra her iki kavernozal arterden 5 dakika aralıklarla alınan peak sistolik akım hızları aşağıdaki gibidir: psv ( cm/sn ) 5. dk sağ 23/5 sol 26/6 10.dk sağ 45/10 sol 64/15 15.dk sağ 60/0 sol 66/0 peak sistolik akımlar normal sınırlarda izlenmiştir.15. dakikada ful rijidite izlenmiş olup arteriovenöz sistem normaldir. penis ereksiyonu, tümefikasyonu yeterlidir.sonuç :normal arterio venöz sistem hocam bu sonuç damarlarda sıkıntı olmadığını gösterirmi ? önemli bir şey yok diyebilirmiyiz ileride bir sıkıntı yaratır mı ayrıca 5 saat ereksiyonda kaldım dopplerden sonra kanı enjektörle boşalttılar.çok teşekkürler hocam saolun.

Cevap : Sn. Erkan yaptırdığınız tetkık netıcesi damarsal hastalık bulgusu yoktur..


Adı Soyadı : ŞebnemFiliz - Tarih : 2013-08-13 17:47:06

Soru : Merhabalar ilginiz için şimdiden çok teşekkür ederim. 18 yaşındayım ve ırsi olarak varisim var.Sürekli kramp giriyor ve adım attıkça sol ayak bileğim ağrıyor. ayrıca son bir aydır sol dizimin arka kısmı da sürekli ağrımaya başladı. Ben sadece sol bacağımda gördüğüm için sırf orada var sanıyodum fakat sanırım sağ bacağımda da varmış. İki taraflı alt ekstremite venöz ve perforan venöz sistem renkli doppler incelemesinin sonucu şu şekilde çıktı: Valsalva manevrası ile her iki popliteal vende grade 4 akım saptandı. bilateral vena safena magna akımı açık olup CFV bileşkesinde valsalva manevrası ile her iki tarafta grade 4 geri akım saptandı. Sağ VSMde seyri boyunca, solda yer yer Valsalva ile grade 2-3 geri akım izlenmiştir. Bilateral vena safena parva açık olup popliteal ven bileşkesinde valsalva manevrası ile solda 4 geri akım saptandı. sol VSP seyri boyunca grade 4 geri akım izlendi. Sonuç: Bilateral derin-yüzeyel venöz yetmezlik. Babam 2 kez ameliyat oldu fakat varisleri tekrarladı. Sizce bir operasyon gerekir mi, hangisi gerekir? Durumumu birde siz yorumlarsanız çok sevinirim. İyi günler dilerim.

Cevap : Şebnem Hn...Şimdilerde ameliyat tan ziyade Endolumınal Laser uygulaması ve buna ilave köpük uygulamalarıyla Varis tedavilerini yapıyoruz.Sizinde tedavi olmanız gerekir.Randevu alınız


Adı Soyadı : necmi argun - Tarih : 2013-08-13 13:16:12

Soru : iyi gunler benim her iki ayağımda kasıklara kadar varis var uzun sureli ayakta kalı yorum yaklaşık 10 yıl önce bir doktor ameliyat demişti hastalık tekrarlar diye ameli yat olmadım damarların dışa çıkması dışında bir şi kayetim yoktu bir süredir sol ayagımda agrı başladı ameliyat kesin çözümmü ve maliyet yaklaşık ne olur

Cevap : Necmi Bey..varis tedavilerini endolumınal Laser yontemi ile ameliyatsız tedavi ediyoruz. Randevu alınız


Adı Soyadı : Ferhat KIRIK - Tarih : 2013-08-11 19:23:06

Soru : Hocam öncelikle kolay gelsin. Benim şikayetim derin venöz yetmezliği. Buna bağlı olarak sağ ayak bileği iç kısmında ülser var. Sürekli ayakta çalışmak zorundayım 40 basınçlı varis çorabı kullanıyorum üç defa operasyon geçirdim ama değişen bir şey yok bu hastalığın kesin bir tedavisi yokmu

Cevap : SN. FERHAT TABIKI HASTALIĞINIZIN ÇÖZÜMÜ VAR.SABIRLI İSENİZ İSTİRAHAT ETME İMKANINIZ VARSA RANDEVU ALINIZ


Adı Soyadı : AYŞE KESKİN - Tarih : 2013-08-05 11:28:55

Soru : Merhaba dr. Bey benim bacaklarımda varisle beraber başka estetik sorunlarda var . ödem,çatlak şekil bozukluğu gibi .varis tedavisini size yaptırmak istiyorum.ama hepsi aynı anda olsun istiyorum .diğerlerinide siz ,yada güvendiğiniz bir estetik uzmanla beraber aynı yerde yapılabilirmi? cevabınız için şimdiden teşekkürler.

Cevap : Ayşe Hn. varis ve bacak estetiği için uygulanacak değişik yöntemler vardır.Bu durumu değerlendirmemiz için randevu alınız.


Adı Soyadı : halil bayrak - Tarih : 2013-08-02 22:27:41

Soru : Hocam iyi aksamlar hocam benim iki ayagimdada varis var sag ayagimdaki diz kapagina dogru sol ayagimdaki kasiklarima dogru tedavisi nasil olur

Cevap : Halıl Bey ..tedavi için öenerim Laser ve köpük tedavi kombıne....Randevu alınız


Adı Soyadı : Melek Bozan - Tarih : 2013-08-02 18:02:25

Soru : MERABALAR DOKTOR BEY BENIM SOL BACAGIMDA 6MM OLAN YUZEYSEL VENOZ DERIN DOKULAR ICINDE 5.2 MM BENIM SİZE SORUM EN FAZLA KAÇ SEANS LAZER TEDAVISI GEREKTIRIR YADA SÖYLE SÖYLİYİM LAZER EN FAZLA KAÇ SEANS YAPILIR BIR VARIZLI BACAGA .. IYI ÇALISMALAR

Cevap : Melek Hn..Laser tedavisi varislerinizin kaybolunuşuna kadar devam eder.Sık gelirseniz cabuk seyrek gelırseniz uzun sürer. Görüntüyüde ilgilendiren hastalıkların tedavisinde 3 seans 5 seans gibi sayı ve zaman belirlemek doğru değildir.


Adı Soyadı : filiz yılmaz - Tarih : 2013-08-02 13:32:17

Soru : merhaba doktor bey. 10 gün önce yüzümdeki kılcal damarlar belirginleşti ateşle birlikte. bende 2 gün önce rf yöntemiyle yanağımdaki kılcal damarları yaktırdım. doktor bepanthen merhem sür dedi ancak oda sadece nemli tutuyor iyileştirmiyor. acaba teramicyn sürsem sorun olur mu yada iyileşmesi için hangi merhemi sürmeliyim? birde yüzüme ateş basması olduktan hemen sonra minik kılcal damarlar çatlıyor bşka yerlerde. bunun iç hastalıklarıyla bi ilgisi varsa hangi bölüme gitmeliyim?

Cevap : Filiz Hn Tedavi sorularınızı tedavinizi yapan Dr.unuza sorun.


Adı Soyadı : nesli kök - Tarih : 2013-08-01 00:36:02

Soru : Doktor bey dobler sonuçlarını yazıyorum ne önerirsiniz varis çorabı giyiyorum.- sol alt ekstremite derin venöz sistemde yetmezlik veya tromboz lehine bulgu saptanmadı.- Safenofemoral bileşke ve vsm,de grade ıv yetmezlik -kalf medialinde ve posteriorunda vsm ile iştirakli variköz pakeler.-safenopopliteal bileşke ve vsp patenttir.-perforan venlerde yetmezlik saptanmamıştır. uzman dr .ameliyat pofösörde çorap veya tercihine bağlı ameliyat dedi bu benim tercihime bağlı olmuyor siz ne önerirsiniz şimdiden teşekkürler.....

Cevap : Nesli Hn. endolumınal Laser yöntemi ile ve ilave köpuk tedavisi ile bu şikayetlerinizden kurtulursunuz.Randevu alınız


Adı Soyadı : şeay çağlar - Tarih : 2013-07-29 12:32:48

Soru : hocam merhabalar... bende varisten muzdaribim.ayrıca benim diz kapağımın alt kısmında şişlikler var birde bacaklarımda çok fazla çatlak var varisle beraber diğerlerinin tedavisinide yapabilirmisiniz?

Cevap : Şenay Hn...Varis tedaviniz ve şişlikle ilgili şekil bozukluğu tedaviniz tabiki yapılır Bu ara catlaklarlr ilgili durumunuzu görüp değerlendirmem lazım


Adı Soyadı : özlem - Tarih : 2013-07-25 12:39:00

Soru : Merhaba hocam bacakta damar.belirginlesmesi ve agri sonucunda gittim ultrasyon cekildim sol bacakta 1.9 sag bacakta ise 1.6 varis corabi ecopirin venoruton verdi sikayetlerim simdi yururken kramp giriyo yardimci olabilirseniz sevinirim simdiden tesekkur ederim.

Cevap : Özlem Hn..bacaklarınızda damar genişlemelerinin diğer bir ifadesi Varis demektir tedavisi yapılır.K


Adı Soyadı : ismail tayfun taş - Tarih : 2013-07-25 11:58:34

Soru : hocam kolay gelsin Sol SBF çapı 3,4 mm,safen ven proksimalde çapı 3 mm, diz seviyesinde ise 2,8 mm ölçülmüştür diyor ayrıca venlerin renkle dolumu tabii olup akım spektrumu spontan ve faziktir başka bir doppler sonucunda sol bacak proksimal-orta kesim postero medialde safena parva ile ilişkilien geniş yerinde ön arka çapı 4,5 mm olarak ölçülen tortiozite gösteren yaygın venöz varikoid vasküler yapılar mevcuttur diyor hocam doktorum ameliyat diyor ameliyatmı yoksa başka tedavi yöntemleri daha iyimi mi olur.

Cevap : İsmail Bey...Varis ameliyatlarının diğer bir tedavi yöntemi Endolumınal Laser tedavisidirve uzun vadede ameliyat uygulamasından daha iyi dir. Bilginize..


Adı Soyadı : tugba gür - Tarih : 2013-07-25 11:11:20

Soru : meraba manisa somadan gelmek istiyorum varis tedavisi için köpük ve radyo frekans fiatlarınızı öğrenebilirmiyim

Cevap : Tuğba Hn...varis tedavisı için Endolumınal Laser uygulaması ve köpük tedavisi kombine uygulanır.Tedavi ücretini hastalarımızı muayene ettikten sonrs belirliyoruz.


Adı Soyadı : canan can - Tarih : 2013-07-24 14:15:47

Soru : merhaba hocam bacağımda yaygılaşan ve ağrı yapan kılcal damar toplanmaları için ultrasona girdim. b mor scala inceleme bilaterall CFV.SFV.DFV,VSM,PV VE vsp lümenleri acık olup trombüs izlenmemiş,kompresibilite testi pozitif, dopple us de hızı solunumla değişen venöz akım paterni izlenmekte. augmentasyon testi pozitif, bilateral venöz yapılarda reflu akım alınmadı,bilateral perforal venlerde pataloji saptanmadı sonuç:normal alt ekstremite venöz doppler

Cevap : Canan Hn.. kılcal varislerinizin tedavisi gerekir..


Adı Soyadı : Neşe Gülbay - Tarih : 2013-07-21 11:00:35

Soru : Ben 14 yaşındayım. Ayağımın üstlerinde damarlar çıktı. Bu neden olur ? Ve zararları var mı?

Cevap : Neşe Gülbay her kesin ayaküstü damarlanmaları vardır .Yni farkettin herhalde .Varis tarzında artmış damarlanmalar ise tedavi edilmelidir..


Adı Soyadı : rakibe demir - Tarih : 2013-07-21 01:56:02

Soru : hocam merhaba benim dizimin arkasında ve bacaklarım ön kısımında ince ince morluklarklar var dizimin arka kısmında çok belirgin annemde ve babmamda var daha çok ilerlerlermi napabilirim

Cevap : Rakıbe Hn..varis hastalığınız var.İlerleyıci bir hastalıktır..Tedavi olun ve bu ara varis corabi giymeyi ihmal etmeyin.


Adı Soyadı : asuman tuncer - Tarih : 2013-07-18 12:11:29

Soru : doktorum mrh renkli dopler sonucuna göre sol SFJ de ve VSM proksimalde minimal derecede sol CFV ve SFV de orta derecede revers akım izlemmektedir diye sonuç çıktı .nasıl bir tedavi yöntemi önerirsiniz.saygılar teşekkürler :)

Cevap : Asuman Hn Endolumınal Laser ve köpük tedavi yöntemleri uygun.


Adı Soyadı : Filiz Ulas - Tarih : 2013-07-17 23:57:20

Soru : Hocam derin venoz yetmezligim var. Sag bacakta 2 sn sol bacakta sn geriye reflu cikti. 3 ay sure ile venoruton sabah ve aksam almak zorundayim. Oruc tutuyorum o yuzden arada 12 saat olamadigi icin iftardan sonra ve sahurda olmak uzere 2 kez almaya calisiyorum. Bir sakincasi var mi? Bazen tek almak zorunda kaliyorum gece 12de alinca. Simdiden tesekkurler.

Cevap : Filiz Hn..İlacı almak zorunda değilsiniz..Varis corabı gıyın..


Adı Soyadı : Mesut Memişoğlu - Tarih : 2013-07-17 10:38:33

Soru : Hocam benim yanaklarımda kılcal damarlar var bayağı yaygın sakal bölgesinde bunlar tedavi olurmu sakallar etkilenirmi.

Cevap : Mesut Bey Laser uygulamalarında sakalınızda etkılenebilir..Ancak sclerozan uygulama daha mantıklı olabilir


Adı Soyadı : gül yalçın - Tarih : 2013-07-16 01:34:11

Soru : köpükle tedaviniz var mı?

Cevap : Gül Hn. Varis tedavileri ile ilgili her tedavi yöntemi var..


Adı Soyadı : ismail - Tarih : 2013-07-15 07:54:07

Soru : dr bey inşallah ağustos ayında izmirdeyim ancak birkaçgün kalabilecem.bu kadar kısa sürede tedavi olmam mümkünmü

Cevap : Ismaıl Bey Endolumınal Laser ile varis tedavisi 30 _ 40 dakıka sürmektedir Bilginize..


Adı Soyadı : cananyücekaya - Tarih : 2013-07-13 13:41:12

Soru : mrblr hocam,ben 2005 yılında varise köpük tedavisi uygulandı fakat tekrar oluştu ne yapabilirm.

Cevap : Canan Hn.. randevu aliniz...


Adı Soyadı : Hande balbay - Tarih : 2013-07-13 11:37:57

Soru : Hocam merhaba kopuk tedavisi oldum 3 yil olucak fakat kilcal damarlarim korkunc artti lazer epilasyon yaptiriyorum o mu artidi acaba ? Tsk

Cevap : Hande Hn Laser epilasyon kılcal varislere neden olmaz..Bilginize


Adı Soyadı : Deniz Şahin - Tarih : 2013-07-12 19:47:31

Soru : Doktor bey benim doppler ultrasyon sonucum aynen şöyle: Bilateral alt extrenitede dizaltı "Cocket II" ve Medial "Gestrocremial Perforen" venlerde distal augmentesyon manevrası ile "perforen ven yetmezliği" ... Doktor bey bunun için bana dizaltında kaçağın olduğu yerin bağlanması için ameliyat önerildi. Ben korkuyorum. Bunun en doğru tedavi yöntemi nedir? Ne yapmam gerekir. Daha kolay bu hastalığı önleme ve iyileştirme yolu var mıdır?

Cevap : Deniz Hn.. rapordakı perf. yetmezliği tedavi yöntemi ameliyattır. Diğer alternatif yöntemler uzun vadede yüz güldürücü olmuyor..


Adı Soyadı : cem yilmaz - Tarih : 2013-07-11 18:29:00

Soru : Doktor Bey, Valsalva manevrası sonrası sağ safeno femoral bileşke ve yüzeysel-derin femoral ven ayrımında valsalva boyunca minimal reflü saptanmıştır.. ultrason sonucum raporum bu efendim. iki ayağımdada gözle görülür varislerim var sag ayak bileğim etrafındada var.. şimdiden teşekkür ederim

Cevap : Cem Bey ameliyatsız tedavi olabilirsiniz..


Adı Soyadı : cemile varol çambay - Tarih : 2013-07-11 17:39:31

Soru : merhaba iki bacağımdada varis var sıcakların gelmesiyle danılmaz ağrıyor ve sol kolumdada var doktor bey tedavi ücreti için gelmek gerektiğini söylemişsiniz fakat köpük tedavisinin seansı ne kadar bunuda belirmenizi rica ediyorum başka yerlerde özel hastane gibi 300tl.fakat ben güvenip gitmedim.

Cevap : Cemile Hn.. tedavilerimizi hastalığın değerlendirilmesi sonrası yapıyoruz ve sean ücreti ile değil hastalığın giderilmesi amacıyla tüm tedavi için ücret belirliyoruz.


Adı Soyadı : cem yılmaz - Tarih : 2013-07-11 17:30:28

Soru : Doktor Bey, Valsalva manevrası sonrası sağ safeno femoral bileşke ve yüzeysel-derin femoral ven ayrımında valsalva boyunca minimal reflü saptanmıştır.. ultrason sonucum raporum bu doktor bey. iki ayağımdada gözle görülür varislerim var sag ayak bileğim etrafında hafif şişlik var.. şimdiden teşekkür ederim

Cevap : .........


Adı Soyadı : DİLAVER ERSÖZ - Tarih : 2013-07-11 13:25:55

Soru : Hocam saygılar benim iki ayağımda aşırı morluklar var galiba varis diye düşünüyorum uzun süre ayakta kalınca kendimi çok yorgun hissediyorum yaz kış bu morluklar var ve çok rahatsız oluyorum bana ne önerirsiniz veya sizde nasıl tedavi olabilirim 0532 671 96 44

Cevap : Sn Dilaver tetkik edilmeniz gerekir Randevu alınız


Adı Soyadı : ismail - Tarih : 2013-07-10 07:54:15

Soru : dr bey benim sol dizimin altında 15 cm altında varis oluşmuş belli.birkaç yerde.ayak bileyimdede morluk var bu nedendir?ve ayak bileyimde yanma oluyor

Cevap : İsmail Bey.. Varis hastalığının seyri ifade ettiğiniz şikayetlerden oluşur.. bu şikayetlere yanma da dahil..


Adı Soyadı : pedaliza - Tarih : 2013-07-10 00:03:07

Soru : selam hocam dopler sonucu safen ven de 9mm açık olduğu ve reflü akımlarının izlendiği yazıyor doktor lazer ile tedavi yapacağını söyledi siz bu sonuca göre ne dersiniz teşekkürler

Cevap : Pedaliza...yapılan tetkik sonucu tedavi amaclı yöntemlerden biri de Laser ancak (endolumınal uygulanacak) .


Adı Soyadı : ÖMER YANIK - Tarih : 2013-07-09 10:08:28

Soru : HOCAM , ÜCRETLER KONUSUNDA BİLGİ VEREBİLİRMİSİNİZ. SİZE GELMEK ÇOK İSTİYORUZ EŞİMDE VARİS VAR. AMA ŞARTLAR EL VERİRSE, MALUM. SAYGILARIMLA

Cevap : Ömer Bey...ücretlerle ilgili hastamızı gördükten sonra bilgi vermek mümkün ancak muayene ücreti 250+kdv dir tedaviye karar veren hastalar için bu ücret tedavi ücretinden düşülür Bilginize


Adı Soyadı : Ergin aytekin - Tarih : 2013-07-08 22:47:51

Soru : Sol dizimin altinda sislik var cok agri yapiyor

Cevap : Engin Bey Baker kisti dediğimiz şişlik ağrı yapabilir.şikayetçi iseniz tedavi şekli ameliyatla almaktır.


Adı Soyadı : gül - Tarih : 2013-07-08 17:49:48

Soru : bacaklarımda dizimden altta damarlarım yeşil yeşil belli oluyor dışarı taşkınlık yok kılcal cok az bana tedavi olarak ne önerirsiniz (tansiyon hastasıyım)teşekkür ederim

Cevap : Gül Hn...kılcal varis hastalığınız varLaser yöntemi ile tedavi olmanızı öneririm.


Adı Soyadı : melek ayan - Tarih : 2013-07-08 16:02:19

Soru : merhaba hocam bacagıma alt ekstremite venöz sistem rdus tetkiki yapıldı. incelenen venöz yapılarda valsalva manevrası ile her ikşi sefenofemoral bileşkede ve sol vsm de valsalva boyunca orta dereceli, sağ vsm de valsalva başında minimal reflü izlenmiştir... bu sonuca göre rahatsızlık nedir açıklarsanız sevinirim

Cevap : Melek Hn.Her iki bacağınızda varis hastalığı var.Laser yöntemi ile tedavi olabilirsiniz..Bilginize


Adı Soyadı : zehra nur - Tarih : 2013-07-07 23:06:57

Soru : merhaba reha bey bacaklarımdaki varis için dr. gittim ultrasonda valsavla manevrası ile renk modunda ve spektal analizde sol VSM de belirin derece revers akım izlenmektedir. sonucu çıktı. ameliyat olmam gerektiğini söyledi bu konuda bililendirme yapabilirmisiniz.

Cevap : Zehra Hn.. bu türden varis hastalıkları ameliyatsız Endolumınal Laser yöntemi ile tedavi edilmektedir.


Adı Soyadı : zehra nur - Tarih : 2013-07-07 13:44:59

Soru : merhaba varis için ultrason çektirdim sol bacakta valsalva manevrası ile renk modunda ve spektral analizde vsm de belirin derece revers akım izlenmektedir

Cevap : Zehra Hn..sol bacağınızda varis hastalığınız var Laser yöntemi ile tedavi olabilirsiniz Randevu alınız


Adı Soyadı : nazlı can - Tarih : 2013-07-03 00:39:51

Soru : hocam merhaba. ben venöz yetmezlik tanısı ile 29 Nisan 2013 tarihinde (sağ)ven stripping ameliyatı oldum. 7 haziran 2013 tarihinde ise her iki bacağıma skleroterapi yapıldı. ancak o tarihten beri dinlenmeme, güneşe çıkmamama, ilaçlarımı düzenli içmeme ve varis çorabımı düzenli kullanmama rağmen şikayetlerim geçmedi.ayrıca görüntü olarak da azalma dahi olmadığı gibi sağ dizimin hemen yan tarafında acı ve ağrı yapan damarlar oluştu. bana nasıl bir yol izlememi söylerseniz memnun olacağım.çok teşekkür ederim.

Cevap : Nazlı Hn bu durumu dr.unuza danışın olmadı randevu alın durumunuzu değerlendireyim.


Adı Soyadı : emel barutcu - Tarih : 2013-06-29 14:59:50

Soru : Dogum sonrasi dvt 50gun oldu damardan sivi verildi streptokinaz adli sizce acilmismidir baska tedaviye Greek varmidir tesekkur

Cevap : Emel Hn..derin ven trombozu DVT nin açılımıdır. mevcut pıhtıyı eritmek için tedavi görüyorsunuz anlaşılan....Bu tedaviye devam ediniz..Gerekirse randevu alınız kontrolunuzu yapmak gerekecektir. Geçmiş olsun..


Adı Soyadı : AYTEN TATLI - Tarih : 2013-06-29 13:00:55

Soru : Bilateral krural düzeylerde perforan venlerde venöz yetmezlik lehine retrograd akım izlenmistir. Nedemek yardimci olurmusunuz yasim 67.

Cevap : Ayten Hn..venöz yetmezlik toplar damarlarınızla ilgili bir problemdir.tedavisi yapılomalıdır.


Adı Soyadı : recep demirci - Tarih : 2013-06-26 11:50:47

Soru : Renklı doopler sonucumda Bilateral CFVde grade 1 yetmezlik.Bilateral SMVde grade 1 yetmezlik.Bilateral SPVde kronik tromboz görüldü. Acıklaması nedır? Nasıl bı tedavı uygulanır?

Cevap : Recep Bey.. bacaklarınızın toplar damarları ile ilgili hastalığınız var. Bu anlamda damar tıkanıklığı ve varis hastalığınız var.Tedavi Laser yöntemi ve köpük tedavisi ile olabilir Randevu alınız


Adı Soyadı : Emine Oral - Tarih : 2013-06-24 14:03:51

Soru : Bilateral kruris düzeyinde ve uyluk distal kesimde safena magna ile ilişkili variköz venler. Bilateral uyluk distal kesiminde ve kruris düzeyinde safena magnada yetmezlik ile uyumlu bulgular. Ne demektir? Ne yapılabilir?

Cevap : Emıne Hn..varis hastalığınız var .tedavi ameliyatsız Laser uygulaması ve köpüktedavisi kombine uygulanarak şikayetleriniz estetik açıdan da olmak üzere giderilir


Adı Soyadı : Ece Şenocak - Tarih : 2013-06-23 23:53:20

Soru : 27 yaşındayım. Ailemde damar hastalıkları olmamasına rağmen sol ayak bileğimde aşırı şişmeler ve yaralar çıkıyor doppler sonucum şu şekildedir. Solda valsalva manevrası ile SFV hemen proksimal kesiminde yaklaşık 6.7 saniye kadar devam eden grade 4 venöz yetmezlikle uyumlu revers akım izlenmektedir. Şimdiden ilgi ve alakanız için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap : Ece Hn..tetkıklerınız netıcesı tedavı olmanız gerekır.detaylı bılgı icin tel edın veya randevu alın


Adı Soyadı : mustafa.acartepe - Tarih : 2013-06-21 22:04:35

Soru : sağda büyük safenven 2.9 ölçülmüş olup valsalva sonrası reflü izlenmemiştir. anafemoral vende grade.1 yüzeyel femoral vende grade 2.popliteal grade3 reflü izlenmektedir.

Cevap : Mustafa Bey varis hastalığınız var.tedavi için randevu alınız


Adı Soyadı : erdoğan göktaş - Tarih : 2013-06-17 15:42:29

Soru : sağ yüzeysel vende yetmezlik ne demek tedavisi nedir hocam teşekür ederim

Cevap : Erdoğan Bey varis hastalığınız var Tedavisi Laser uygulaması ve köpük tedavisi olabilir.Randevu alınız


Adı Soyadı : erdoğan götaş - Tarih : 2013-06-17 15:32:22

Soru : sağ yüzeysel vende yetmezlik ne demek tedavisi nedir hocam teşekür ederim

Cevap : Erdoğan Bey Varis hastalığının dığer ifadesi. Tedavisi :Varis kurutma yöntemleri....


Adı Soyadı : Nuriye Nımbıyıkoğlu - Tarih : 2013-06-16 10:09:24

Soru : Sayın doktor cevabınıza teşekkür ederim.Tedavi derken ilaç tedavisimi dir?ya da bir operasyon mu?Lazer öneril di sizin görüşünüz nedir?Bu durm için iğne ile köpük uygulaması olabilir mi?

Cevap : Nuriye Hn.. tedaviden kasıt Laser tedavisi ve ilave köpük tedavisi dir Durumunuzu değerlendirip ona göre karar vermek gerekir Randevu alınız


Adı Soyadı : Ziya Coşkun - Tarih : 2013-06-05 09:10:49

Soru : Hocam merhaba babamın rahatsızlığının sonucu şöyledir: Valsalva manevrası ile sol şvena safena magna proksimal ve orta kesimde grade 2 düzeyinde düşük amplütidlü reflü akımı(venöz yetmezlik) saptanmıştır. Her iki vena safena magna orta ve distal kesimde kalibrasyonu artmıştır. Sol safena magnada tanımlanan şreflü safena femoral bileşkeye yansımamaktadır. sağ vena safena magnaboytunca avalsalva ile gurade 4 düzeyinde orta-düşük amplütüdlü sağ safena femoral bileşkede gurade 4 düzeyinde orta amplütüdlü reflü akımı(venöz yetmezlik) saptanmıştır.Her iki kururis anteromedial kesimde safena magna ile ilişkili lümenlerinde tromboz izlenmeyen variköz venler izlenmiştir. Sol ana femoreal ven diatalinde, sol yüzeyel femoral ven proksimalinde grade3 düzeyinde düşük amplütüdlü, solö derin femoral ven proksimalinde grade 2 düzeyinde düşük amplitüdlü, sağda ana femoral ven diatalinde, yüzeyel ve derin fenmoral ven proksimalinde grade 1 düzeyinde orta amplitüdlü reflü akımı (venöz yetmezlik)saptanmıştır. Hocam aklımız karıştı babam her iki bacağından da ameliyat olmalımı yoksa varis çorapları ile idare edebilirmi?

Cevap : Zıya Bey.. Babanızın her iki bacağında varis hastalığı vardır. Bu nedenle tedavi olması gerekir..Tedavi yöntemine gelince...Laser ELT uygulaması babanızın tedavisi için uygundur.


Adı Soyadı : erdal yemenoğlu - Tarih : 2013-06-04 20:16:12

Soru : hocam renkli doppler us raporunmda sol safhenofemoral bileşkede ve sol vsm de valsalva boyunca devam eden grade 2-3 reflü akım izlenmiştir.sol vsm çapı safhenofemoral bileşke düzeyinde 0,50cm olarak izlenmiştir.bu sonuca göre ne yapmalıyım yardımcı olursanız memenun olurum iyi çalışmalar.

Cevap : Erdal Bey..Bulguların ışığı altında Varis hastalığınızın Laser yöntemi ile ELT ile yapılması uygundur.


Adı Soyadı : Nuriye Nımbıyıkoğlu - Tarih : 2013-06-04 18:28:28

Soru : Sayın Doktorum.Sol SFB de valsalva ile1 sn üzerinde grade 4reflü kan akımı izlenmiştir.Sol safena magna ven çapları 5mm'den büyük(7.2mm)olarak ölçülmüştür.Damar komptrsyon ve augmentasyon testleri yanıtı pozitiftir. Ven duvarları düzgündür ve trombüs ekonjenitedi saptanmamıştır.Sol VSM de valsalva ilr 1sn üzerinde grade 3 reflü kan akımı izlenmiştir.Sağ ve sol bacak yüzeyel venlerinde krural düzeyde variköz genişleme ve tortüozite izlenmiştir.Perforan yetmezliği izlenmemiştir.Sağ ve Sol safena parva. veni normaldir.

Cevap : Nurıye Hn.. sol VSM denilen yüzeyel toplar damarınız Varis dir.Yani vazifesini yapamamaktadır. Bu nedenle tedavisi gerekir . Bilginize


Adı Soyadı : büşra atak - Tarih : 2013-05-31 01:11:11

Soru : öncelikle bir önceki mesajıma cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Boyum 1.64 kilom 117 şeker ve hipertansiyon hastalığım var 10 uyıl önce safrakesesi ameliyatı geçirdim 4 yıl önce rahmim alındı ve 3 yıl önce troid bezlerim tamamen alındı sonrasında kilo almaya dikkat etsemde kilo verememeye başladım ne yapacağımı bilmiyorum gittiğim hiç bir yer beni yönlendirmiyor hangi dr gideceğimi bilmiyorum bacaklarım şiş ve damarlar çıkmaya başladı bunun üzerine damar cerrahisine gittim ancak ordada bir açıklama yapılmadı kafam çok karışık lütfen bana bir yol gösterin şimdiden teşekkür ederim...

Cevap : Buşra Hn..evvela Dahiliye uzmanı meslektaşımız sizi takibe alsın Sağlığınıza kavuşmanızı ordan başlatalım


Adı Soyadı : büşra atak - Tarih : 2013-05-30 11:50:14

Soru : obesite nedeni ile değerlendirme suboptimaldir. Bilateral alt ektremite venöz sistemi CFV den trifukasyon düzeyine dek patenttir.Kompresyona, augmentasyona ve valsalvaya yanıt tamdır. Tromboze segment izlenmemiştir. Hocam yapılan tahlilde bu sonuçlar yazıyor bu tahlilin sonucu nedir problem varmı yok ise ayaklarımdaki şişliğin nedeni nedir?

Cevap : Büşra Hn. şimdilik şikayetleriniz obesiteye bağlı olabilir.Boyunuz--Kılonuz ?. Tekrar yazışalım


Adı Soyadı : ahmet cagan - Tarih : 2013-05-27 00:46:30

Soru : Her iki ana yuzeyel ve derin femoral, saphanoz, popliteal ve krural derin ven lumenleri acik izlenmistir. Augmentasyon ve kompresyon testlerine yanirlt pozitiftir. Trombus formasyonu gozlenmemistir. Valsalva manevrasinda sol cvf'de valsa ra manevrasi boyunca devam eden reflu akim izlenmektedir. Valsalva manevrasinda sag popliteal vende 0, 8 sn , sol popliteal vende 0, 4 sn reflu akim izlenmis olup , fizyolojik limitlerdedir. Sonuc: Sol alt ekztremite venoz yetmezlik. Hocam bacaklarmda ciddi anlamda ir agri ve alt baldrlarmda kasilma mevcut. Doktorum tedavisi olmadgni omur boyu varis corabi kullanmam gefektgni soyledi ayrica sag bacagimin alt baldir kismi sol bacagmdan 1 sm kalin. Sizin yorumunuz nedir agri ve kasilmalarn nedeni varismidir simdiden tesekrler

Cevap : Ahmet Bey..hastalığınızın tedavisi tabiki vardır.Randevu alınız.


Adı Soyadı : Evren ozturk - Tarih : 2013-05-25 00:40:01

Soru : Merhaba hocam yaklaşık 4 yıldır sol ayağımda odem var venoz yetmezlik teşhisi konuldu 6-7 ay önce sorunlu daneler evta ve sikloterapi yöntemi ile buzusturuldu ancak ayagimdaki odem ve ağrı geçmedi hatta ağrı çoğaldı ne yapmalıyım

Cevap : Evren Bey..tekrar muayene ve tedavi olmanız gerekiyor


Adı Soyadı : EMİN YILDIZ - Tarih : 2013-05-23 15:51:17

Soru : 3AY ÖNCE SOL AYAĞOIMDA SELÜLİT İLTİHABI GEÇİRDİM ONDAN SONRA AYAKTA GÖLLENME SORUNU VAR DURDUĞUMDA VEYA OTURDUĞUMADA AYAĞIM SİYAHLANIP ÇÜRÜKÜMSÜ Bİ HALALIYOR DOPPLERLER TEMİZ ÇIKIYOR TEDAVİSİ NEDİR NE YAPMAK GEREKİR

Cevap : Emin Bey..durumunuzu değerlendirmek amacıyla randevu alınız.


Adı Soyadı : gülcan akgüz - Tarih : 2013-05-23 14:39:48

Soru : iyi günler hocam , 7 aylık hamileyim ve hamileliğim başından itibaren dikkatimi çeken varisler oluşmaya başladı , doğumdan sonra düşünüyorum ancak tedavi sürecinde ilaç kullanımı oluyor mu? emzireceğimden etkileri hakkında bilgi verebilirseniz sevinirim

Cevap : Gülcan Hn.. doğum sonrası uygulanacak Laser tedavisinin emzirme döneminde bebeğinize yan etkisi yoktur.


Adı Soyadı : Ahmet Özler - Tarih : 2013-05-22 19:39:14

Soru : Merhabalar hocam 1 hafta önce ultrason çektirtip sonucunu doktora gösterdim bana tedavi mümkün değil varis çorabı ve ilaç kullanıcaksınız dedi. Merak ettiğim nokta bu hastalığın kesin bir tedavisi mümkünmü. Mümkünse nasıl bir tedavi izleneceği hakkında kısaca açıklarsanız sevinirim, Şimdiden teşekkür ederim. Ultrason sonucum şöyle: Bileteral alt ekstremite femoral, popliteal venler ile kruiz venöz yapıları incelenmiştir. Ven çapları ve duvar kalınlıkları simetrik ve normal sınırlardadır. Büyük safen veni normal kalibrasyonda olup lüğmen içerisinde ve safenofemoral bileşkede tromboz saptanmadı. B-mode incelenmede ana derin venler kompresyona total cevap vermekte olup intraluminal tromboz lehine bulgu saptanmamıştır. Venlerde dupleks ve renkli dopplerde spontanite ve respiratuar fazisite gösteren, distal augmentasyona cevap veren normal akım tipi mevcuttur. Valsalva ve proksimal augmentasyonla sag VSM'de grade 4(devamlı reflü), CFV vs SVF'de grade 2-3 reflü izlenmektedir.Sol CFV vs VSM'de minimal reflü akım izlenmektedir. Sonuç: Sağ safenofemoral bölgede grade 4 venöz yetmezlik.

Cevap : Ahmet Bey.. sağ bacağınızda varis hastalığınız var ve tedavisi de var.Başka deyişlere önem vermeyin..


Adı Soyadı : Utku Atalay - Tarih : 2013-05-20 04:09:53

Soru : İyigünler.uzun bir süredir kaval kemiğimin üzeri kaşınıyordu ve kızarıklık oluştu.RDUS çektirdim.Sağda popliteal ven düzeyindde grade 2 reflü , solda popliteal ven düzeyinde grade 1reflü derin ven yetmezliği tespit edildi.kapakçıklara sorun varmış...Sizce ne yapmalıyım bu rahatsızlığın tedavisi varmı? Teşekkürler

Cevap : Sn Utku..bir diğer ifade ile varis hastalığınız var , gayet tabi tedavi imkanı vardır..Randevu alınız


Adı Soyadı : mahmut çınar - Tarih : 2013-05-18 13:18:34

Soru : sol dizimin üstünde birkaç dama belirdi dizkapanyanında altında

Cevap : Mahmut bey.. sorunuz anlamsız tekrar acık ifade edin


Adı Soyadı : suna unal - Tarih : 2013-05-15 18:03:26

Soru : ellerdeki damar genişlemesi için tedavi imkanı varmı ? ellerimdeki bu görüntüden kurtulabilirmiyim?

Cevap : Suna Hn.. cevabım evet.


Adı Soyadı : orhan yılamz - Tarih : 2013-05-15 14:54:14

Soru : hocam bende kronık venoz yetmezlik var ve ayrıca venoz ülserde .yaralar her ıkı bacağımın ıc kısmında bulunuyor ve yaklaşık 5 yıldır kapanmıyor bilateral iliak ven lere endovenöz stent greft yerleştirildi yüzeye venlere de lazer yapıldı fakat halaa bır gelişme ve iyileşme yok yeni bir tedavi yöntemi varmı ? bırde bu hastalıktan dolay malulen emekli olabiliyormuyuuz iş göremezlik rapor oranı % kac veriliyor bu hastalık için

Cevap : Orhan Bey..yapılan uygulamaları içeren bilgileri ve her iki bacağın ve ayrıca iliak venlerdeki sten uygulamasının radyografik tetkiklerini içeren bulguları yollayın durumunuzu değerlendirmek ancak sonra olabilir..


Adı Soyadı : volkan özkan - Tarih : 2013-05-13 21:22:50

Soru : merhaba hocam benim sol bacağımda arka tarafta şişkinlik var.Ultrason sonucuma göre doktor ameliyat olmam gerektiğini söyledi.Ultrason sonuç Raporu şu şekilde: RAPOR:Alt ekstremite venöz sistem RDUS,tek tarflı(sol) SONUÇ;Ana femoral ven,derin ve yüzeyel femoral venler,popliteal ven,krural venler açıktır.Sol safenafemoral bileşkede ve vena safena magnada valsalva ile reflü akım izlenmiştir(GRADE 3-4)Popliteal fossada patoloji izlenmemiştir.Hocam sizce ameliyat olmalıyımıyım yoksa başka tedavi yöntemi var mı?teşekkürler saolun

Cevap : Volkan Bey..Ameliyat alternatifi ELT uygulamaları..Köpük tedavileri var...Bilginize..


Adı Soyadı : eda - Tarih : 2013-05-13 16:03:30

Soru : hocam kordizonlu krem sonucu yüzümde deri incelmesi oldu damarlar var ne yapmam gerek

Cevap : Eda Hn..yüzde oluşan ince damarlanmaları Laserle geçirmek mümkün...Kortızonlu kremler kullanmayın


Adı Soyadı : muradıye akın - Tarih : 2013-05-12 15:02:03

Soru : HER IKI ALT EKSTREMIDE VENLERI RENKLI DOPPELER SONOGRAFI INCELEMESINDE Her ıkı alt esktremıtede CFV,SFV,DFV, poplıteal ,tibialis anterior, tibialis posterior, peroneal venlerde kompresyon testi, augmentasyon testi yanıtları pozitif alınmıştır. Ven duvarları düzgündür ve trombüs ekojenitesigörülmemiştir. Venlerde venöz dalga formasyonu solunumla modüle izlenmektedir. Bilateral derin venöz sistemde Valsalva manevrasında her iki CFVde grade 1 reflü kan akımı olmuştu. Her iki safena manga venleri çapları 5 mm. küçük ölçülmüştür. Damar kompresyon ve augmentasyon testleri yanıtı pozitiftir. Ven duvarı düzgündür ve trombis saptanmıştır. her iki vena safena magnada Valsal manevrasında grade 2 reflü kan akımı olmuştu. Bilateral kruris düzeyinde yüzeysel venkerde genişleme saptanmamiştir. Bilateral kruris düzeyinde kominikan venlerde kan akımı yünleri fizyolojik görülmektedir. Sağda 20 cc baker kisti görüldü. SONUÇ bilateral CFVde grade 1 yetmezlik. bilateral SMV grade 2 yetmezlik. Sağda 20 cc baker kisti görüldü. Not: kasıgımdakı batan sey ben ovduktan sonra yanma yapmaya başladı belimden aşşa her tarafım agrıyo ayakta gezemıyorum. hastalıgımın durumunu ogrenmek ıstıyorum ve ne yapmam lazım bana hastalıgımıda tam acıklarsanız. sımdıden teşekkur edıyorum reha bery....

Cevap : Muradiye Hn.. siz en iyisi randevu alın size tedavi gerekçelerini ve yöntemlerini anlatayım..Geçmiş olsun


Adı Soyadı : Reyhan Özer - Tarih : 2013-05-09 01:34:56

Soru : Reha bey, bes alti yil kadar once sizde,lazer yontemiyle varis tedavisi olmustum, ama hic bir faydasini gormedim, tedavim basarili olmadi :( köpük tedavisinden cok bahsediyorlar, siz uygulamiyorsunuz galiba , neden ?....

Cevap : Reyhan Hn.. varis tedavisi ile ilgili her yöntemi uyguluyorum.(Köpük tedavisi dahil)


Adı Soyadı : osman ecevit gür - Tarih : 2013-05-08 18:24:29

Soru : 2010 yılında sağ ayakta sişme ve ağrı ile doktora müracat ettim çekilen renkli dopplarde dvt teşhisi konuldu o günden buyana tedavi görürkken 2010 11 ayında akcigere pıhtı attı ve emboli geçirdim. ve 1 ay öncede sol ayağımda aynı şekilde dvt teşhisi koydular bu arada coumadin kullanıyorum ve varis çorabını giyiyorum.Bu hastalğını ameliyatı varmı .şimdiden tşk ederim iyi çalışmalar

Cevap : Osman Bey DVT nedeniyle sık sık tekrarlıyan emboli riski nedeniyle tedavi ana toplar damarınıza filtre koymak olabilir. Geçmiş olsun


Adı Soyadı : ceyhun nalbant - Tarih : 2013-05-08 18:03:35

Soru : bir hafta önce iki ayagımdan varis amelıyatı oldum kasıkdan kesdıler ve belırlı yerlerde ayaklarımda toplam 30/35 tane dıkıs var ve yarın aldırıcam dıkıslerı bandaslı su anda sol taraf kasıgımda bı sıslık sozkonusu bı kac gundur ve kafam karısdı nedır ne degıldır dıye bılemedım doktor bey lutfen bı yorum yapın beklıyorum

Cevap : Ceyhun bey ameliyatınızla ilgili yorumu Dr. unuza yaptırın ....


Adı Soyadı : Burak - Tarih : 2013-05-07 12:00:05

Soru : merhaba doktor bey, Yaklaşık 6 ay önce sabah kalktığımda sol bacağımın iç kısmında diz altında şişen ağrılı damarlar belirdi. Daha sonra doktora gittim dopler sonucunda: v.common femoralis,v.femoralis süperfisialis,v.saphena magna,v.poplitealis lümenleri açık olarak izlenmekte olup komperasyon ile kollabe olmaktadır,trombüs lehine bulgu izlenmemektedir. Solda ve femoralis süperfisialiste valsalva ile derin venöz reflü lehine revers akımlar izlenmektedir.Krural düzeyde distalde belirgin olmak üzere yüzeysel venlerde dilatasyon izlenmektedir.

Cevap : Burak bey...ELT yani endolumınal laser uygulaması ile varis hastalığınız tedavi edilir..Bilginize..


Adı Soyadı : selen işal - Tarih : 2013-05-02 21:32:58

Soru : Merhaba, varislerim için daha önce köpük tedavisi oldum, ancak tekrar arttılar. benim sorum lazer epilasyon yaptırmak istiyorum, varislere bir zararı var mı?yaptırmamda bir sakınca olur mu?

Cevap : Selen Hn.. Laser epilasyonun varislerinize zararı olmaz..yaptırabilirsiniz


Adı Soyadı : ayşe aycan - Tarih : 2013-04-30 14:34:01

Soru : hocam mrhaba.sol alt ekstremitedeCFV,SFV,DFV,popliteal venlerde,VSM ve VSP dekompresyon testi,augmentesyon testi yanıtları pozitif alınmıştır.ven duvarları düzgündür ve trombüs ekojenitesi görülmemiştir.venlerde venöz dalga formasyonu solunumla modüle izlenmektedir.damar kompresyon ve augmentasyon testleri yanıtı pozitiftir.ven duvarları düzgündür ve trombüsekojenitesi saptanmamıştır.Valsalva manevrası ile sol VSM de trasesi boyunca grade 3 reflü akım izlenmiştir.Sol VSM de trasese boyunca çap artışı (femorelde çap 3mm,krural bölgede çap 4,5mm)mevcut olup krural bölgede tortizedir.hocam bu rapora doktorumuz ameliyat dedi.sizin görüşünüz nedir?Teşekkür ederim.

Cevap : Ayşe Hn...ELT yani Laser-endolumınal uygulamayla ameliyatsız tedavi olabilirsiniz..Randevu alınız


Adı Soyadı : sanem köklü - Tarih : 2013-04-28 10:57:39

Soru : hocam ben 22 yaşında ünivesite öğrencisiyim ve bacaklarımda kılcal danarlar oluşmaya başladı bu yıl oldu bunlar bundan önce hiçbir problemim yoktu zaten ailemde yok ırsi degil ama ben sınavlara hazırlandığım için günün yarısı oturarak geçiyor.bu damarların kimisi leke halinde görünüyor kimisi cok net bakmadıkça görünmüyor ama cok fazla oturdugumda bacaklarımda yanmalı bir ağrı oluşuyor.sizce ilerde cidi sorun olurmu tedavi olmam gerekirmi yoksa daha fazla hareket etsem spor egzersizlerle sorunlarım azalırmı lütfen bana yardımcı olmanızı istiyorum bu arada doktora gitmedim şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : Sanem Hn.. uzun süre hareketsiz oturmalar veya hareketsiz ayakta durmalar bacaklarda ağrı oluşturur.Sık sık kalkın dolaşın egzersiz yapın ilerde bir sorununuz olmaz sanırım... sınavlarda başarılar...


Adı Soyadı : esra aydın - Tarih : 2013-04-26 17:55:52

Soru : 19 haftalık hamileyim.her iki bacağımdada varislerim var.sağ safen ven distalde dilate ve tortuoze görünümdedir.sağda en geniş yerde vsm çapı 13mm solda vsm çapı en geniş yerde 4mm. bilateral safenofemoal bileşkelerde valsalva ile sağda orta derecede solda hafif derecede reflü akım mevcuttur.bu sonuçlara göre ameliyatsız tedavi mümkün mü,bu durum doğumda ve doğum sonrasında risk ouştururmu,doğumum sezeryan.varis çorabı kullanıyorum şu anda.başka neler yapmalıyım.doğum içinendişeliyim.bilgilendirirseniz sevinirim.

Cevap : Esra Hn.. hamılelik sürecinde ve sonrası varis corabı gıyınızDoğum sonrası varislerin,z,n azaldığını görüceksiniz.Ancak tedavi olmanız gerekecektir. AMELİYATSIZ TEDAVİ YÖNTEMLERİ VAR. .ENDİŞELENMEYİN..


Adı Soyadı : HASRET TUĞBA ŞAHİKA - Tarih : 2013-04-21 22:12:15

Soru : BENIM SAĞ BACAGIMDA DIZIMIN ALT KISMINDA YESIL UST USTE BINMIS VARIS BULUNMAKTA VE DIZIMIN IC KISMINDADA MOR DAMARLAR BULUNMAKTADIR AYRICA SLULITEDE KOPUK TEDAVISI UYGULUYORMUSUNUZ AYRICA UCRETI NE KADAR?

Cevap : Hasret Hn. köpük tedavisi varisler için dir.Sellulıt tedavisi için uygun değildir


Adı Soyadı : bedri turhan - Tarih : 2013-04-18 17:15:36

Soru : sevgili hocam ben onbeş yıl önce varis ameliyatı olmuştum şimdi varislerim yıne rahatsız etmeye başladı.Ben şimdi ameliyat olmadan lazerle tedavi olma şansım varmı.bir arkadaşım ameliyat olan birinin lazerle tedavisi mümkün değil diyor.Acilen yanıtlarsanız minnettar olurum.

Cevap : Bedri Bey...Laserle tedavi imkanı her zaman vardır.Merak etmeyin..Randevu alın..


Adı Soyadı : Özgül Önen - Tarih : 2013-04-17 14:35:02

Soru : Her iki ayak bileğimde ve dizlerden yukarıya doğru yayılan yüzeyel kılcal damarlar var. Central Hospital'da doppler çektirdim ve her iki bacakta reflüye rastlanmadı. Tedavi için randevu almak istiyorum ancak yeni bir doppler ve ücreti talep edilecek mi acaba? Ayrıca bu tedavi tahmini ne kadar süreli olabilir. İlginize teşekkür ediyorum. Saygılarımla.

Cevap : Özgül Hn.. tedavi süresi kılcal varislerinizin tümünün geçmesine kadar sürer .erken başlayıp sık sık gelirseniz kısa sürer.randevu alınız.


Adı Soyadı : Birten Savaş - Tarih : 2013-04-12 19:09:09

Soru : Sayın Hocam, Çektirdiği doppler sonucunda,"Sol alt ekstremitede safeno femoral yetmezlik ile uyumlu olarak valsalva ile safen vene venöz reflü izlenmektedir. Safen vende revers akımlar, çapı 5-6 mm ye ulaşan dilatasyonlar izlenmektedir. Distalde yüzeysel venöz oluşumlarda yaygın varikoziteler izlenmektedir. Distal krural ve medial malleolar düzeyde lenf ödem, lenfatiklerde dilatasyonlar ve kapiller talenjiektaziler izlenmektedir." Bu dopplere göre doktorum cerrahi müdahale ile damarları alacağız dedi. Siz ne önerirsiniz. Teşekkür eder saygılar sunarım.

Cevap : Sn. Bırten..Laser yöntemi ile (endolumınal laser uygulaması ile cerrahi yöntem olmadan tedaviniz yapılabilir...Bilginize..


Adı Soyadı : Dilek İLGAR - Tarih : 2013-04-06 22:22:17

Soru : Hamilelikle başlayan 15 yıllık varislerim var. Hiç tedavi olmadım bu yıla kadar görselliği harici hiç bir zararı yok idi ama bu yıl ağrı yapıyor sosyal güvencem yok tedavi olmaz isem ne gibi zararı olur.

Cevap : Dilek Hn.Tedavi olmanız gerekli..İhmal etmeyin..


Adı Soyadı : kenan akyol - Tarih : 2013-04-05 23:45:12

Soru : merhaba dr bey.10 gun once sol bacagimdaki varisten ameliyat oldum ameliyattan 2gun sonra kalcamin dizimle birlestigi bolgede morluk olstugunu farkettim dr.mla konustum normal oldugunu soyledi fakat morluk halen var ve 10gun gecmesine ragmen yurumekte zorluk cekiyorum bacagimi duzeltmeye calisinca artik kasmi damarmi bilemicem geriliyor cok canim aciyor hep boyle kalmasindan korkuyorum ayrica 2 gun once dobler cektrdim biseym olmadigi soylendi ama endiseliyim sizce endiselenmelimiyim cvbnz icin simdiden tskrler isterseniz dobler sonucunuda yazabilirm

Cevap : Sn. Kenan .. ameliyat sonrası morluklar olabilir şikayetleriniz için Dr.unuza danışın


Adı Soyadı : ömer ışık - Tarih : 2013-04-05 14:10:59

Soru : SOL SFV ORTA KESİMDE BAŞLAYIP POPLİTEAL VEN DİSTALİNE KADAR UZANAN ALANDA KOMPRESYONA YANIT AZALMIŞ GÖRÜNÜMDE OLUP BU VENLERDE LÜMEN İÇERİSİNDE YER YER REKANALİZE AKIMLARIN İZLENDİĞİ SUBAKUT DVT İLE UYMLU GÖRÜNÜM DİKKATİ ÇEKMİŞTİR. SOL PARVAL VENDE GEÇİRİLMİŞ TROMBOFLEBİTE SEKONDER LÜMİNAL DARALMA VE DİFFÜZ DUVAR KALINLAŞMASI İZLENMİŞ.PARVAL VENDE AKIM NET OLARAK İZLENEMEDİ.sayın hocam bu ultrason sonucuna göre şu an coumadin tedavisi uygulanmaktadır.başka bir tedavi öneriyormusunuz.saygılarımla

Cevap : Sn. Ömer ışık cekilen Doppler daha ayrıntılı bilgi içermeli .Tedavinin devam edip etmeyeceği süreye ve ayrıntılı tetkike bağlı


Adı Soyadı : yücel çolak - Tarih : 2013-04-04 20:27:05

Soru : Merhaba Doktor Bey; Bir akrabamın sorununu kabaca dile getirmek istiyorum. 74 yaşında erkek manisa Salihli'de Varis damar tıkanıklığı teşhisi kondu.Komadin adındaki kan sulandırıcı hapı yarım içerken gitmiş olduğu başka bir doktor bu hapı 1 ve 1,5 'a çıkartması sonucunda aşırı kan sulanması ve enfeksiyona maruz kalıp diz kapaklarındaki sıvılar kurumuştur.7 aydır yatalaktır.Ne yapmamız gerekmektedir.Saygılar sunar iyi akşamlar dilerim. Yücel Çolak 05057765893

Cevap : Yucel Bey akrabanızın durumunun değerlendirilmesi için muayene edilmesi gerekir.Bunun ötesinde bir an önce yataktan kaldırılarak hareket ettirilmesinde fayda var yani artık varis damar tıkanıklığı önemsiz olup yataktan cıkarilması şart.


Adı Soyadı : ÖMER IŞIK - Tarih : 2013-04-04 13:44:37

Soru : SOL SFV ORTA KESİMDE BAŞLAYIP POPLİTEAL VEN DİSTALİNE KADAR UZANAN ALANDA KOMPRESYONA YANIT AZALMIŞ GÖRÜNÜMDE OLUP BU VENLERDE LÜMEN İÇERİSİNDE YER YER REKANALİZE AKIMLARIN İZLENDİĞİ SUBAKUT DVT İLE UYMLU GÖRÜNÜM DİKKATİ ÇEKMİŞTİR. SOL PARVAL VENDE GEÇİRİLMİŞ TROMBOFLEBİTE SEKONDER LÜMİNAL DARALMA VE DİFFÜZ DUVAR KALINLAŞMASI İZLENMİŞ.PARVAL VENDE AKIM NET OLARAK İZLENEMEDİ.TİR

Cevap : Ömer Bey tedavi olmanızı gerektıren durum var.randevu alınız.


Adı Soyadı : ibrahim adakan - Tarih : 2013-04-04 13:35:34

Soru : Hocam iyi günler ayaklarimda varis ve sismeler var asiri derecede agri yapiyorlar gun gectikce dahada agriyor dobler cektirdim cikan sonucu yaziyorum bilateral derin ve yuzeysel femoral venler ve popliteal venler aciktir lümen caplari normaldirve tum segmentler tabiidir augmentasyona yanitlari pozitiftir valsalva manevrasi ile sag cfv de grade 4 solda cfv de ve sfv de kontüni geri akim izlemekte olup diger derin venlerde geri akim izlenmemistir sag vsm cfv bileşke ve vsm kaudalinde valsalva manevrasi ile kontüni geri akim izlenmektedir sol vsm ve bilateral vsp de valsalva manevrasi ile geri akim izlenmemistir not ilac ve varis corabi kullandim ise yaramadi gun gectikce agrilarim artiyor 25 yasindayim

Cevap : İbrahım Bey..varis hastalığınız var ameliyatsız Laser uygulaması ve köpük tedavisi ile tedavi olabilirsiniz .Randevu alınız


Adı Soyadı : Aygül Süleymanoğlu - Tarih : 2013-04-03 18:44:59

Soru : Merhaba! 26 yaşındayım.Doppler sonucu: sırası ile bilateral eksternal iliak venler, ana femoral venler, derin ve yüzeyseş femoral venler, popliteal venler, krural venler, vena safena magnalar, vena safena parvalar ve perforan venler incelenmiştir. Venlerin duvar kalınlıkları, lümen kalibrasyonları ve iç ekoları, kompresyona yanıtları tabiidir. Trombüse ait bulgu saptanmamıştır. Venlerin renkle dolumu tabiidir. Akım deseni spontan ve fizikidir. Valsalva manevrası ile geri akım izlenmemiştir. Dizlerimin arkasındaki damarlar çok belli oluyor! Ne yapmalıyım?

Cevap : Aygül Hn.. Dizardındakı görünüm için laser veya köpük tedavisi gerekir randevu alınız


Adı Soyadı : tuna yortuç - Tarih : 2013-04-01 10:23:42

Soru : inceleme her iki alt ekstremiteye yönelik olarak gerçekleştirilmiş.her iki ana,yüzeyel ve derin femoral ven,popliteal ven ve trifurkasyon düzeyi venleri patenttir.trombüs formasyonu saptanmamıştır.tüm yüzeylerde kompresyona, augmentasyona yanıt mevcuttur.bilateral yüzeyel femoral venlerde valsalva manevrası ile reserve akımkotlanmıştır. bilateral baldır düzeylerinde özellikle distalde yüzeyel venlerde genişleme ve sağda reserve akım koytlanmıştır. SONUÇ: bilateral derin venöz yetmezlik. doktor bey bu varis türünün tedavisi var mıdır öğrenmek istiyorum

Cevap : Sn. Tuna tedavisi var olan bir varis rahatsızlığınız var..Tebrikler...


Adı Soyadı : züleyha - Tarih : 2013-03-29 14:32:30

Soru : bilateral alt ekstremite venöz renkli doppler usg incelemesinde , sağ safenofemoral bileşkede grade 2,ana femoral vende grade 1,sol safenofemoral bileşkede grade 2,ana femoral vende grade 2 venöz yetmezlik ile uyumlu bulgular var. ilaçla tedavisi varmı.ameliyat olmalımıyım.doktor iç varis dedi.ne yapmalıyım

Cevap : Zuleyha Hn..Laserle ve varis kurutma yöntemi(ilacla) tedavi imkanı var..randevu alınız.


Adı Soyadı : SİNEM ALKAN - Tarih : 2013-03-23 10:41:43

Soru : İYİ ÇALIŞMALAR DR. BEY 22 HAFTALIK HAMİLEYİM VULVA VARİSİ OLUŞTU ÇOK AĞRI YAPIYOR 1. DOĞUMUM SEZERYAN. ŞU ANKİ VARİS DURUMU 2. SEZERYAN DOĞUMA ENGEL TESKİL EDER Mİ? 9 AYA KADAR AĞIRLIK ARTTIKÇA VARİS VULVADAN BACAĞA İNER Mİ? GEBELİK SÜRECİNDE TEDAVİ MÜMKÜN MÜ? GENETİK OLDUĞUNU BİLİYORUM ANNEMİN BACAKLARINDA YOĞUN BİR VARİS MEVCUT BENDE Kİ VULVA VARİSİ DOĞUMDAN SONRA GEÇER Mİ GENETİK OLDUĞU İÇİN KALIR MI? CVP LAR İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER İYİ ÇALIŞMALAR..

Cevap : Sinem Hn..hamilelik sürecinde varis corabı kullanın varislerinizi hamilelik sona erdiğinde bacaklarınıza da inebilir ancak tedavi edilir.


Adı Soyadı : mustafa akbaş - Tarih : 2013-03-21 19:52:53

Soru : hocam iyi günler benim annemin ayak ve bacakları hatta sağ eli komple şiş varis teşhisi kondu. çekilen ultrasonda ''sol safenefemoral bileşkede yetmezlik ile uyumlu reflü akımı izlendi '' yazmakta ; 1. doktor merhem ve venotrex verdi iki hafta sonra da iğne tedavisine başladı. bandaj yaptı 10 gün açayın dedi teşhis ve tedavi yöntemi doğrumudur. şimdiden teşekkürler...

Cevap : Tedavinize devam ettirin...


Adı Soyadı : ayfer atmaca - Tarih : 2013-03-21 16:42:23

Soru : hocam benim her iki bacağımda yeni oluşan varizler var ve sağ bacağımda şişme var ve çok kötü ağrı yapıyor daha önce gittiğim hastanede iki ayrı doktora göründüm lazer tedavisi öneren doktorum iğne tedavisinin iyi olmadığınısöyledi iğne tedavisi öneren doktorum ise lazer tedavisinin iyi olmadığını ve bir fayda görmeyeceğimi söyledi.hocam bu durumda ne yapmam gerekiyor ve ücret konusunda bilgi alabilirmiyim.

Cevap : Sn. AYFER ATMACA...Her iki tedavı yöntemide uygulanabilir.İyileşmeniz için kombıne tedavi uygulamak en doğrusu.Tel ile bilgi alınız


Adı Soyadı : M.Emin - Tarih : 2013-03-19 12:09:23

Soru : Hocam mrb.SGK ile anlaşmanız varmı.

Cevap : Hayır Yok


Adı Soyadı : pervin - Tarih : 2013-03-15 14:29:36

Soru : hocam tşkr ederim soruma cvp yazmışsınız peki muayene ücretleri veya böyle bir tedavi ne kadara gelir öğrenebilirmiyim

Cevap : Pervin Hn... muayene ücreti 250 tl +kdv.. Tedavi ücreti muayene sonucu belirlenir. Tedaviyi kabul eden ve başlıyan hastalarımızdan..vizıt ücreti düşürülür.


Adı Soyadı : EBRU ÇOPURLU - Tarih : 2013-03-13 00:04:36

Soru : Ananem 65 yaşında Varis problemi var ayaklarında. Yaraları çok büyük ve krem tedavisi ile kurutamıyoruz. Sürekli koku, akıntı ve ağrı yapıyor. Artık yürüyemez hale geldi. Bu konuda ne yapmamız gerek bilemiyoruz, yardımcı olursanız sevinirim.. İyi çalışmalar.. Şimdiden teşekkürler..

Cevap : Ebru Hn. randevu alınız .Tedavi uygulayalım .


Adı Soyadı : pervin - Tarih : 2013-03-12 22:33:01

Soru : mrb hocam bir yıl önce doppler çekindim orda şu sonuç yzyor uyluk medial kesimde safena magnaya drene olan yüzeyel venlerde genişleme var.diz eklemi düzeyinse safena magnada grade 1 yetmezlik ile uyumlu reflü mevcut.diğer bacağımdada safena magna çapı artmıştır yazıyor bana ilaç ve çorap önerdiler ama bi değişklik olmadı bundan ameliyatsız kurtulabilirmiyim görüntüsüde rahatsız ediyor şimdiden tşkr hocam.

Cevap : Pervin Hn.. Laser yöntemi ile vede köpük tedavi uygulamaları ile bu hastalığınızdan kurtulursunuz Randevu alınız


Adı Soyadı : murat - Tarih : 2013-03-03 22:03:55

Soru : Bacaklarımın çok yorulması, ağrıması sonucu genel cerrahi doktora gittim.Bana sağ alt kısımda 2 evre venöz yetmezlik teşhisi koydular.Sonra kalp damar cerrahisi doktoru '' varis çorabı giyin ve veneruton fort ilaca devam et, ana damar çok derinde ameliyat olmaz '' dedi.Ultrason sonucunda da şöyle yazıyor. Sağ CFV de valsalva ile evre II reflü izlenmiştir. Sorum bu tedavi ile iyileşme ağlanabilirmi korkmalımıyım? Teşekkürler

Cevap : Murat bey..tavsıye edilen önerilerle hastalığınız tedavi olmaz..ancak korkmayın tedavi olabilirsiniz.


Adı Soyadı : ÖMER AY - Tarih : 2013-02-27 11:53:09

Soru : BACAĞIMDA BÜYÜK ÖLÇÜDE VARİS VE YARA VAR SIVI AKIO GİTTİKÇE BÜYÜYOR DOKTORA GİTMEME RAĞMEN HİÇ BİRŞEY YAPILMADI KİLO PROBLEMİM OLDUĞU İÇİN DAMARLARI İNCELEYEMİYORLARMIŞ BAŞKA Bİ YÖNTEMLE TEDAVİM MÜMKÜNMÜDÜR SİZ DE BÖYLE BİR UYGULAMA VARMI ?

Cevap : Ömer Bey..tedavınız ve damar tetkikiniz mümkün .Randevu alınız


Adı Soyadı : kadriye - Tarih : 2013-02-24 21:44:42

Soru : merhaba hocam 1 hafta önce doktora gittim derin ven yetmezligi oldugu söylendi.amaliyat olmaz dendi.ilaç başladı varis çorabı aldım.kullanıyorum başka kesin tedavisi varmı acaba

Cevap : Kadriye Hn.. ameliyat olmayabilir ancak tedavisi var..Bilginize....


Adı Soyadı : ayse - Tarih : 2013-02-21 15:35:31

Soru : Merhaba, 24 yasindayim, tek seansta varislerden kurtulmam mumkun mu? Yurt disinda yasiyorum, burda doktora gittim, varisleri surekli ignelememiz gerekiyor dedi ama yaptirmadim. Orda hangi yontemi uyguluyorsunuz acaba? Tesekkurler

Cevap : Ayşe Hn...varis tedavileri Laser ELT ve varis kurutma şeklinde uygulanmaktadır.Tek seans ta neticelendirmek mümkün değil.Ücreti hakkında muayene sonrası bilgi vermek gerekir


Adı Soyadı : zeliha - Tarih : 2013-02-21 01:27:06

Soru : Merhaba, Varis tedavileri ne kadar suruyor?

Cevap : Zeliha Hn...Tedavi süreleri değişken olup geliş sıklığına bağlıdır.Genelde kısa sürer Randevu alınız


Adı Soyadı : AYŞE ŞAHAN - Tarih : 2013-02-20 23:52:46

Soru : MERHABA DOKTOR BEY 35 yaşında bir bayanım bacaklarımın ikisinde kalın damarlı varisler var en çok sol bacağımda var ağrım şikayetim yok axspirin , venoruton forte ilaç kullanıyorum ben bacaklarım hiç bir degşiklik görmüyomm varis çorapımda var kullanmıyorum sizin tavsiyeleriniz öneriniz nelerr artık kurtulmak istiyorum varislerimden şimdiden teşekkür ederim SAYGILARIMLA

Cevap : Ayşe Hn.. şikayetleriniz Laser uygulamaları ile geçer Randevu alınız


Adı Soyadı : mesut memişoğlu - Tarih : 2013-02-20 14:15:43

Soru : Hocam ben balıkesirde lazer tedavisi oldum yüzümdeki kılcal damarlar için,ancak sakal bölgemde yanaklarımdakilere yapmadı doktor,acaba bu yanakdakiler radyo frekans la yapılabilirmi bu lazerden farklımıdır.Birde siz radyo frekans tedavisi yapıyormusunuz.

Cevap : Mesut Bey... yüz bölgesinde laser uygulaması uygundur her bölgesine yapılır Radyofrekans uygulamsının yeri yok


Adı Soyadı : yeşim demir - Tarih : 2013-02-20 11:14:00

Soru : merhaba doktor bey, ben 2 sene önce düşüp kalcamı vurmustum ve ogünden beride mor leke kaldı. Sanırım damar ezilmis. Bu morlugun gecmesini istiyorum. Cildiyeye gttim gecmez dedi doktor. Sizede danışmak istedim. Bi krem vs. önerirmisiniz?

Cevap : Yeşim Hn...sıhhatli bilgi vermek için görerek değerlendirmek lazım.


Adı Soyadı : burcu yıldırım - Tarih : 2013-02-15 11:57:45

Soru : sayın hocam her iki diz altı bacağımdan skloterapi oldum 1 sene sonra varislerim daha çoğaldı doktor um derin venöz yetmezliği olduğunu söyledi siz bana lazer tedavisi uygularsanız bu durum bende tekrar edermi yardımcı olursanız memnun olurum hem ağrıdan hem görüntüden şikayetçiyim teşekkürler

Cevap : Burcu Hn..evvela sizi muayene etmek isterim Doppler yaparak durumu değerlendirmekte fayda var.sonra görüntü şikayetinizi düzeltiriz.Geçmiş olsun


Adı Soyadı : MUHAMMER - Tarih : 2013-02-12 15:35:39

Soru : HOCAM VARİS AMELİYATLARI SONRASI MORLUKLARIN OLUŞMASI DOĞAL BİR SÜREÇMİDİR ?

Cevap : Morluk oluşması şart değil ancak olabilir


Adı Soyadı : serpil ünlü - Tarih : 2013-02-07 16:02:25

Soru : iyi günler Reha bey. bende de var kılcal damar ama zararı yok bana suan. fakat ben rahatsız oluyorum kirmizimsi morumsu gibi. nasıl bi tedavi uygulanır can yakıcı mi ve bana ne kadara mal olur? şimdiden teşekkür ediyorum...birde benim selülit problemim var iv baldirlarda ne yapsam zayıf da olsam gitmiyo bunun için de ne yapmalıyım?

Cevap : Serpil Hn.. kılcal damarlar için Laser uygulama ve varis kurutucu uygulama şikayetlerinizi giderecektir..Sellülit için ise yağ toplanması şeklinde ise o bölge yağlarının alınması gerekecektir.Randevu alınız.


Adı Soyadı : cem aydemir - Tarih : 2013-02-04 21:13:45

Soru : merhaba hocam benim sol bacagımdaki damarlarımda şişme var ve yanındada varis var.1 tanede yumurta gibi şişlik var.acaba hastalıgım nedir hacam beni çok korkutuyor.

Cevap : Cem Bey..Varis hastalığını tanımlıyabiliyorsun ancak diğer şişlik için muayene olman gerekir.


Adı Soyadı : toygar - Tarih : 2013-01-30 22:59:16

Soru : hocam ben varis amaliyatı oldum hala bacaklarım da aşırı derecede ağrılar oluyor dopler filim çekindim venüz yetmezligi saplandı memurum işimi etkiliyor acaba venüz yetmezliğinden emekli olunuyormu işe giriş tarihim 1999 dur

Cevap : Sn Toygar..Venöz yetmezlıkten emekli olunamaz


Adı Soyadı : BAKU - Tarih : 2013-01-20 18:53:15

Soru : selamun aleykum HOCAM ben bakuden yaziyorum.rahatsizligim diz altinda sisme var arkasinda ise varis var burda bir cok doktora gittim tromboz ve trombofolebit hastaligi dediler bide dopler edip bu hastaligi dediler.bir cok ilac igne verdiler kullandim aylarca yillarca ama bi sonuc alamadim ben suan 37 yasindayim ve ben bu hastaliga 26 yasinda yakalandim sizce neler yapabilirim ve siz ev tedavisi olarak neler onerirsiniz hayirli aksamlar

Cevap : Durumunuzu değerlendirmek Klınık bulguları saptamak lazım.Bir fırsat bulup gelene kadar Varis corabı giymenizde fayda var


Adı Soyadı : Akgül ERGEZEN - Tarih : 2013-01-15 17:04:42

Soru : hocam haziran ayında bacaklarımda ve ayaklarımda oluşan şişmeleri fark ettim tabi ağrıda vardı hastaneye gittim dopler çekildi ve solda çok sağda sola göre az varis olduğu söylendi ama yüzeysel olarak bakıldığında hiç birşey gözükmüyor,şimdi ne şişlik var nede ağrı ben birşey anlamadım. doktorum ekim ayında lazerli tedavi yapmak için gitmemi söyledi... bunlar doğrumudur bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler...

Cevap : Sn. Akgül..Varis şikayetleri yaz aylarında artar kış aylarında ise azalır tarzda seyreder.Bu nedenle Doppler tetkikinde varisleriniz tesbit edilmiş ise tedavi olmanız gerekir.Randevu alınız.


Adı Soyadı : murat oktay - Tarih : 2013-01-12 01:21:30

Soru : hocam ileri derecede venöz yetmezlilik olduğunu söylediler.ameliyat olmam gerektigini söylendi.ve dobler çeldim sonuç.sağ yüzeyel ve derin venöz yetmezlik yazıyo.hocam illaki ameliyat şartmı? daha sağlıklı yöntem ne tavsiyeniz.

Cevap : MuratBey.. artık ameliyat safhasına gelmiş Varis leri Laser uygulama yöntemi (ENDOLUMINAL LASER) ile tedavi ediyoruz.Ameliyat şart değil.


Adı Soyadı : nuran aka - Tarih : 2013-01-07 23:31:21

Soru : sol bacağımda büyük bir aris var,özellikle dizin iç kısmında ve aşağıya doğru belirgin.2 bacağımdada kılcal damarlar belirgin.tedavi süreci ne kadar sürer vebüyük varise hangi tedavi uygulanabilir.süre önemli şehir dışından tedavi için geleceğim.

Cevap : Endolumınal Laser tedavisi büyük varisleriniz için uygundur.Tedavi süresi 30 _ 40 dakika dır. ince kılcal varisleriniz ise tedavisi yönünden daha uzun bir süre içinde olur.


Adı Soyadı : ibrahim tepe - Tarih : 2013-01-07 23:21:51

Soru : Hobam daha önce ELVT ile tedavi oldum.yaklaşık 2 yıl sonra aynı damarlar tekrar ortaya çıktı.Damarlarım diz altında yaklaşık 1 cm genişliğinde ne öneriyorsunuz.. teşekkür ederim

Cevap : İbrahim Bey..Dr. unuza durumu iletin.Tekrarlıyan bu durum nedeniyle sizi tedavi etsin


Adı Soyadı : kadir bardak - Tarih : 2013-01-04 00:48:08

Soru : merhaba doktor bey . kasığımın sag tarafında bacak kısmımda elımle tems attıgımde hafiften içten belıren bır top gibi sertlik var cok nadır ele gelıyor ama sertliği hissedie biliryor vucut tenınden hıc bırsey bellı olmuyor bır bozukluk yok yanı ne olabilir tahmınınıze gore ? saygılarımla.

Cevap : Kadir Bey ..tahminden ziyade teşhis gerekli..Dr unuza görünün...


Adı Soyadı : GÜNAY BOZKURT - Tarih : 2013-01-03 23:59:52

Soru : MERHABA REHA BEY, SOL BACAGIMDA GRADE 4 OLDUĞU(CERRAHİ GEREKTİĞİ)SÖYLENEN OLDUKÇA SERT VE AGRILI BİR DAMARIM BULUNMAKTA.(KILCAL DAMARLARIMDA ÇOGUNLUKTA)SİZCE BUNA KÖPÜKLE TEDAVİ OLUR MU? İSTANBULDA KÖPÜK TEDAVİSİ YAPAN DEVLET HASTANESİ VAR MI? BİLGİLENDİRİRSENİZ MİNNETTAR OLURUM.

Cevap : Günay Bey.. ELT Laser ve köpük kombine tedaviyapılır.Devlet hastahanelerinde bu yöntemler rutin hale gelmedi daha..Geçmiş olsun


Adı Soyadı : hakan duman - Tarih : 2012-12-24 19:40:18

Soru : merhaba sol bacagımdan varis ameliyatı oldum kasıkdan girdiler yaklaşık 8 gün oldu bana verilen haplar todalak,sultamat,venotrex verildi bunların yanı sıra kan sulandırıcı hap kullanmam gerekiyormuydu kasık bölgemde dikiş yerimde hafif bir şişlik var ne yapmam lazım birde köük tedavisinde ssk geçerlimi aydınlatırsanız sevinirim teşekkür ederim

Cevap : Hakan Bey..kasık bölgesindeki şişlik hematom diye tanımladığımız kan birikmesi olabilir. Dr.unuz durumu takip etsin..Köpük tedavisi tedavinizi n olduğu devlet kurumlarında yapılabilir.Özel olarak sgk güvencesine dahil değildir.


Adı Soyadı : Hatice YILDIRIM - Tarih : 2012-12-19 19:09:00

Soru : SAĞ DİZİMİN İÇ TARAFINDA OTURUNCA KALKAMIYORUM VE ŞİDDETLİ AĞRI VAR NEYAPABİLİRİM?BACAKLARIMDA VARİS VAR

Cevap : Hatıce Hn..Varislerinizi tedavi edelim şikayetleriniz geçebilir.Bu ara diz ekleminizde herhangi bir artroz belirtisi var yok tetkik ettirin. Gecmiş olsun


Adı Soyadı : Ayşe Göktaş - Tarih : 2012-12-16 03:07:40

Soru : İyi geceler hocam, yüzümde kılcal damar çatlaması var. Benek şeklinde kırmızı noktalar halinde. Lazerle tedavisi olduğunu duydum tıptaki doktor önerisi üzerine ancak diğer doktor Mix Bağ Dokusu( Lupus, skleroderma, Rom.artrit) hastası olduğum için risk almam yapmam skleroderma var sende dedi? Kararsızım ve çaresiz henüz 24 yaşındayım, hiç mi lazer tedavisi yok, yüzüm çok kötü :(

Cevap : Laser tedavisi uygulanabılır .Randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : Zeynep Güler - Tarih : 2012-12-14 17:20:35

Soru : İyi Günler Sizleri rahatsız ettiğim için özür dilerim...Uzun zamandır bacaklarımdan şikayet için hastanaye gidip geliyorum.Bugün aldığım DOPPLER SONUÇ RAPORU 'nda "AUGMENTASYONA ve KOMPRESYONA YANIT İZLERNMEKTEDİR.TROMBÜS LEHİNE BİR GÖRÜNÜM İZLENMEDİ.DEĞERLENDİRİLEBİLDİĞİ KADARIYLA VALSALVA MANEVRASI İLE REFLÜ MEVCUT DEĞİLDİR..." diye bir ifade yer aldı...Doktor bir şeyler söyledi ama ben siz değerli doktorumuzdan bir şeyler duymak,rahatlamak ve en azından sizler aracılığı ile ne durumda olduğumu bilmek istiyorum...Hakikaten korkmaya başladım...2 Aydır tam 4 doktor değiştirmeme rağmen sonuç değişmedi ve ayağım hala morluk veya ara şiş halinde...Allah rızası için aileniz ve çoluk-çocuğunuz adına bizlere bir ışık ve bilgi vermenizi rica ederim...Allah işlerinize kolaylık versin.KASTAMONU

Cevap : Zeynep Hn..Doppler sonucuna göre toplar damar sistemi ile bir problem yoktur sonucu cıkıyor.Bır pıhtı olasılığıda yoktur.Belki yan dal varisi mevcut tur. Kısaca endişelenmenize gerek yok.


Adı Soyadı : nuran karaçar - Tarih : 2012-12-13 12:37:29

Soru : mrb. hocam bacaklarımda nohut büyüklüğün şişme oluyor.görünümü sivilce gibi.kızarıyor.sonra morluk haline dönüyor.biri bitince başka yerde tekrar çıkyor.ilk çıkışı çok ağrılı.bir acı veriyor.masa başında çalışan bir bayanım.bu bende sürekli tekrar eden.bir durum.nedeni ne olabilir?hangi doktora gitmemi önerirsiniz.

Cevap : Nuran Hn. rahatsızlığınız damarsal orıjınlı olabılır Vaskulit gibi veya Varis nedeniyle olabilir veya romatızmal orıjınlı olabılır.Randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : İrem - Tarih : 2012-12-10 20:53:21

Soru : sol bacağımdan varis ameliyatı olacağım ,hastaneden gün aldım ancak internette bazı formlarda arkadaşlar varis ameliyatından sonra iş görememezlik raporu verilmediğini yazmışlar.4.derecedeyim.Bu ne kadar doğru?

Cevap : Ameliyat sonrası gereken istirahatı alabilirsiniz


Adı Soyadı : Murat dag - Tarih : 2012-12-09 00:09:37

Soru : Selamlar.ben impotans sikayetiyle urologa basvurdum doopler sonucunda venoz yetmelik sonucu cikti.ameliyat veya lazerle tedavi sansi yuksektir. Saygilar

Cevap : Penil doppler sonucu ortaya cıkan venöz yetmezlik ve impotens Üroloji branşının alanına girer.


Adı Soyadı : ayşe öztürk - Tarih : 2012-12-07 11:19:14

Soru : bacaklarımda kırmızı kılcar damarlar var ne yapmalıyım?

Cevap : Ayşe Hn ..Laser ve scleroterapi kılcal damar varisleri için kullandığımız yöntemdir.Tedaviye gelebilirsiniz


Adı Soyadı : semra beydoğan - Tarih : 2012-12-07 00:19:44

Soru : slm hocam ben 32 yaşındayım bacaklarımda yoğun bir şekildde kılcal damarlar belirdi durup dururken morarmalar oluyo koyu renkte ,ailemde kalp hastası çok var bende bu belirtiler doğrultusunda kalp rahatsızlığı riski varmıdır bu morarmaların nedenleri neler olabilir?şimdiden teşekkür ederim bilgileriniz için (ayrıca korktuğum için dr.gidemiyorum)

Cevap : Semra Hn..Varis hastalığınızın kalp hastalığı ile direk bir ilgisi yoktur endişeleriniz yersiz


Adı Soyadı : osman demir - Tarih : 2012-12-06 21:13:59

Soru : doopler sonucu doktor varislerimin ameliyata uygun olduğunu köpüklü tedavinin yada lazerin etkili olmayacağını söyledi en iyi sonuç ameliyatmış bu olabilirmi

Cevap : Osman Bey..ELT yani damar içine Laser uygulama yöntemi ve buna ilave Scleroterapi en geçerli yöntemdir.


Adı Soyadı : mustafa yılmaz - Tarih : 2012-12-03 23:15:07

Soru : Merhabalar hocam sol bacak diz kapağımın üzerinde arka kısmonda varis oluşumu var baya ilerlemiş görünüyor şişkinliklerin hepsi bir arada dağılmış durumda değiller toplam damar oluşumun oluşumu 1 karış kadar 108 kiloyum ve 1.87cm boylarındayım hocam sizce ameliyatmı lazer tedavisimi radyo ftrkans tedavismi şu anlık bacağımdaki oluşumun bir zararı yokmuş uzman bir doktora çıktım teşekkürler

Cevap : Mustafa Bey..Varis tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Zararı vardır amelıyatsız yöntemlerden Varis kurutma ilacla veya Laser yöntemi ile tedavi olun.


Adı Soyadı : özlem dinç - Tarih : 2012-11-29 00:16:10

Soru : Doktor bey her iki bacagında varislerim var dopler çekiminde bir bacağımda kaçak olduğu tespit edildi.Ameliyatla bu damarı bağlanması gerekiyormuş.lazerle bu işlemde yapılabilirmi?

Cevap : Özlem Hn. Laser tedavisi sizin için uygundur.Ameliyatsız tedavi olabilirsiniz.


Adı Soyadı : ALİ OSMAN AKKAŞ - Tarih : 2012-11-28 13:37:24

Soru : 2009 yılında bel fıtığı ameliyatı sonrası dvt (yaklaşık 8 gün sonra)oldum.o zaman bu tarafa varis çorabı+coumdin+coraspirin+daflon kullandım.son 1 senedir varis çorabı+daflon 500*2+100mg coraspirin devam ediyor.ayak parmaklarımda kramplar bayagı var,biraz şişiyor sabaha iniyor.ağrılarım oluyor.47 yaşındayım 98kğ .Sigvaris 504 AF DİZ ÜSTÜ SÜPER BASINÇ KULLANIYORUM. 06.10.2012 de çekilen dopler; Solda yüzeyel femoral vende duvar düzensizliği,popliteal vende %50 oklüzyonel kronik trombüs saptanmıştır. Solda orta derecede ana femoral,sağda hafif popliteal derin venöz akım reflüsü gözlenmiştir. Her iki tarafta femoral venden v.safena mangaya valsalva ile reflü izlenmemiştir. İki tarafta popliteal venden v.safena parvaya valsalva ile reflü saptanmamıştır. Erek postürdeki incelemedi venlerde normal solunumlu spontan reflü mevcut değildir. RADYOLOJİK YORUM; SOLDA POPLİTEAL KRONİK DVT SOL TARAFTA ORTA DERECEDE ANA FEMORAL,SAĞDA HAFİF POPLİTEAL DERİN VENÖZ YETMEZLİK İYİ ÇALIŞMALAR.

Cevap : Durumunuzu değerlendirip tedavi önermem için sizi muayene etmem gerek.Randevu alınız


Adı Soyadı : ebru şen - Tarih : 2012-11-27 15:46:56

Soru : hocam saygılar . haziran 18 2012 de radyo frekansla ameliyat oldum. ameliyat yeri halen mosmor bir çizgi olarak uzanıyor. Ve damar sert. Bu normalmidir teşk

Cevap : Ebru Hn. radyofrekans uygulamadığım bir yöntem..Bu sorunuzu Dr.unuza yöneltin


Adı Soyadı : Orcun Erdoğan - Tarih : 2012-11-20 15:42:11

Soru : Hocam bende venoz yetmezliği öldugunu söyledi doktor ilaç verdi ilaçları kullanıyorum ama fayda etmiyor sankı gercekten agridan uyuyamıyorum bacagımı kopartmak istiyorum o derece bunun ameliyatı varmı varsa onerıyormusunuz ?

Cevap : Orcun Bey....Yüzeyel Venöz yetmezlik ıse tabiki tedavisi var..Venöz yani varis problemlerini Laser ve scleroterapi gibi yöntemlerle tedavi ediyoruz.Ameliyat gerekmıyor.


Adı Soyadı : selda samyeli - Tarih : 2012-11-17 10:21:06

Soru : doktor bey benimde yüzümde kılcal damarlar var cok ince bir seans lazer ile çalışma fiyatı nedir kaba taslak öğrenebilirmiyim yani lazer ile tedavi ettire bilmek için kac parayı gözden çıkarmak gerekir bi seans

Cevap : Selda Hn. Rahatsızlığın tümü için tedavi ücreti belirleniyor.Seans sayısı gerekmıyor.Tedavi ücreti için de Hastalarımızı görmemiz gerekir.


Adı Soyadı : murat kara - Tarih : 2012-11-16 10:25:35

Soru : peki iz kalma olasılığı varmıdır

Cevap : YOKTUR..MURAT BEY


Adı Soyadı : murat kara - Tarih : 2012-11-15 19:46:26

Soru : benım gozlerımın altında kırmızı kılcal damarlar var çok inceler ama buna at kestanıse yagının ıyı gldıgını duymu7stum dogrumudur ayrıca lazer ıle tadavı olabılırmıyım sakıncası varmıdır yada iz kalma rıskı varmıdır . seans ucretını ogrenebılırmıyım

Cevap : Murat Bey.. kılcal damarlar Laser ile tedavi edilirler.At kestanesı extrakları faydalı olabilir.


Adı Soyadı : gunay cakırer - Tarih : 2012-11-14 20:46:32

Soru : vajinal bölgemde varis cıktı normal dogum yapabilirmiyim

Cevap : Gunay Hn. normal doğum yapabilirsiniz.


Adı Soyadı : suray ozturk - Tarih : 2012-11-09 13:20:45

Soru : merhaba hocam annem bir hafta once variz ameliyati oldu .sag bacak tam 21 kesik var .bugun pansuman yaparken ceviz buyuklugunde birkac sertlik gorduk adele kisminda,bunlar neden olabilir

Cevap : Bu sorunuzu ameliyatı yapan Doktorunuza sorun.


Adı Soyadı : ayşe pasinligil - Tarih : 2012-10-29 10:27:52

Soru : venöz doppler derecelendirmesi yapıyor musunuz? Eğer iç varis var ise, tedavisi konusunda yardımcı olabilir misiniz?

Cevap : Ayşe Hn . Doppler değerlendirilmesi yapılıyor.Tedavi için randevu alabilirsiniz


Adı Soyadı : çapan bağceçi - Tarih : 2012-10-27 17:11:01

Soru : iyi bayramlar hocam sağ bacağımın arka kısmında yanı dizkapagı cıvarının arka kısmında varis oluşmuş doktara gittim ilac ve corap önerdi kullanıyorum fakat tamamen bir cözüm deyil galiba ne yapmalıyım şimdiden teşekkürler

Cevap : Sn Capan..Varis hastalığınız için tedavi imkannı Varis Laser tedavisi , Vris köpük tedavisi yöntemleri uygulanmalı..


Adı Soyadı : çetin ışık - Tarih : 2012-10-17 19:06:51

Soru : sol bacagım diz kapak altında sol bacagın ust kısmında ıkı yerınde damar cıkıntısı oldu ve yurumekte zorlandım kasılış kramp girmiş cesine bir agrı oldu neden olmuştur ve tedavisi lutfen

Cevap : Çetın Bey bu tarz damar genişlemelerine Varis diyoruz.Tedavisi için yöntem Laser uygulanması veya Vris kurutma yöntemi....uygun olur.


Adı Soyadı : Mukerrem Unuvar - Tarih : 2012-10-07 16:46:14

Soru : Sag ayağımda diz altı ve diz üstünde damarlar dışa çıkma oluştu Ama sanki Selül'ün gibi bir görüntüde ama varis olduğu belli bunun için Kuşadası'nda unuversalde Dr gittim bana kaçak var dedi kalçadan ve ayak bileğinden kesı atılıp damar çekileceği söylendi ben de Dr köpük veya lazer tedavisiyle olduğunu duydum dedi m Dr o teknoloji kesin çözüm değil diye konuşunda karar veremedim fakat bu her ne sistemde olursa olsun tekrar edeceğinin bilincindeyim sizce nasıl bir operasyon daha doğrudur bilginize...

Cevap : Sn. Mukerrem...Op.ile tedavi uygulamasının Lazer + Köpük tedavisine nazaran bir üstünlüğü yoktur,DAHA EKONOMİK VE İŞ GÜCÜ KAYBETTİRMEYEN BİR UYGULAMADIR..


Adı Soyadı : kazım ülgülü - Tarih : 2012-10-02 09:55:12

Soru : 150 kilo 182 boyundayım varis ameliyatı olabilirmiyim

Cevap : ELT VE KÖPÜK TEDAVİSİ OLUNUZ


Adı Soyadı : mine göçmen - Tarih : 2012-09-23 02:02:50

Soru : köpük tedavisi için lazer ameliyatı olunması mı gerekir.sadece köpük uygulaması yapılamaz mı?

Cevap : Mıne Hn.Laser ve köpük uygulamaları.varis tedavileri için geliştirilmiş yöntemlerdir.Her keze uygulanabilir.YALNIZ BIRI VEYA DİĞERİ TEK BAŞINA UYGULANABİLİR


Adı Soyadı : serpil arar - Tarih : 2012-09-19 15:17:39

Soru : merhaba doktor bey benm iki bacağımda da varis var hem kılcal hemde kalın damar şeklinde damarlarımda genişleme var ultrason çektirdim tedavi olmak istiyorum hem ağrı hem görüntüden rahatsızım bana hangi tedavi olur seansı ne kadar tekrarlanırmı varislerim ben izmirdeyim uygunsa randevu alabilirim

Cevap : Serpil Hn..Endolumınal Laser tedavisi ve bu tedaviye ilave köpük tedavisi rahatsızlığınız nedeniyle ve estetik nedeniyle uygun tedavi yöntemidir İzmirdeyseniz lütfen randevu alabilir muayene ve tedavi olursunuz. Görüşmek üzere..


Adı Soyadı : ismet keskin - Tarih : 2012-09-19 14:14:20

Soru : merhaba, benim bacaklarımda yıllardır varis var. Gecen yıl doktora gittiğimde doktorum bana, bacaklarımda yüzey yağlanması olduğunu ve mutlaka ameliyat olmam gerektiğini söyledi.ben ameliyat olmak istemiyorum. lazer tedavisiyle iyilesmem mümkün müdür ? teşekkür ederim

Cevap : İsmet bey..Varislerinizin tedavisi Laser yöntemi ile olur.Tabiki mümkün.


Adı Soyadı : pervin efe - Tarih : 2012-09-12 23:31:37

Soru : sayın hocam.özellikle sol bacağımda büyük varislerim mevcut.son zamanlarda ağrılarım fazlalaştığı gibiayakta kaldığım zaman çürük şeklinde kılcal çatlamalarım oluyor.her iki bacakta kılcal çatlamalarım aşırı.tedavi uzun sürüyor mu.tekrarlama ihtimali yüksek mi.

Cevap : Pervin Hn..Laser le tedavi neticeleri mutlak iyidir.Tedavi kısa sürer.Eğer tekrarı tetikliyen nedenler..Hamile kalmak çok fazla kilo alıp vermek hormon tedavisi görmek doğum kontrol hapı kullanmak gibi nedenler araya girmezse tekrarlama olmaz. Bilginize ....


Adı Soyadı : murat olgun - Tarih : 2012-09-06 11:36:45

Soru : venöz yetmezlik rahatsızlğım var amaliyat olmamda ne gibi sakınca olur

Cevap : Murat Bey.. Rahatsızlığınızın amelıyatsız Laserle tedavi imkanı vardır.Ayrıca amelıyatın da sakıncası yoktur.


Adı Soyadı : Aysa G. - Tarih : 2012-08-23 18:54:21

Soru : info@damarhastaliklari.info bu adrese gönderiyorum, tekrar denedim yine gelmedi mi?

Cevap : Aysa Hn.. drrehakurt@damarhastaliklari.info e-mail adresim


Adı Soyadı : yavuz güven - Tarih : 2012-08-22 20:59:25

Soru : eşim iki yıl önce kapakçığı bozuk olduğundan sağ kasığından ameliyat oldu ve o damarı aldılar şimdi sağ kalçasında ağrı ve kaşıntıya yol açan morluk oluştu küçük küçük damarlar belirdi buda varistenmidir değilse hangi doktora gitmeliyiz

Cevap : Yavuz Bey..Oluşan yeni varisleri tedavi ettirmeniz gerekir


Adı Soyadı : Aysa G. - Tarih : 2012-08-16 23:42:29

Soru : Mailinizi bekliyorum demiştiniz, size ulaştı mı acaba? Uzun zaman oldu da.

Cevap : Aysa Hn.. Mail iniz gelmedi


Adı Soyadı : Ayşe TEMİZ - Tarih : 2012-08-10 16:49:20

Soru : merhaba doktor bey ben bacaklarıma lazer epilasyon yaptırıyorum ancak bacaklarımda bazı bölgelerde yogun bir şekilde varis var lazer epilasyon yaptırmamın bir zararı varmı? Ayrıca internette okuduğum bazı yazılarda varislerin zamanla koparak akciğerlerde damar tıkanıklığına hatta ölüme neden olduğu yazıyor bunun doğruluğu nedir? teşekkür ederim.

Cevap : Ayşe Hn.. Lazer epilasyonun zararı yoktur.Akciğer embolisine neden olan damarın kopması değil içindeki pıhtının embolı yapmasıdır.


Adı Soyadı : nil çamlıbel - Tarih : 2012-08-10 15:57:29

Soru : marhaba doktor bey size deaha öncede yazmıştım çarşamba günü köpük tedavisini oldum ama kılcal damarların üzerine değilde dizimin biraz üstünden bir iğne yaptı bandajımı dün gece açtım fakat kılcal varislerde görüntü anlamında bi değişiklik yok ben anlayamadım 5 seans süreceğini söyledi ama aynı bölge için olacağını sanmıyorum bu damara verilen ilaç uzun zamandamı etkisini gösterecek acaba yada ana damar kurutulduktan sonramı görüntü için kılcal varislere müdehale edilecek acaba yanlış bir uygulamayamı maruz kaldım bacağımda ağrı falanda yok 15 günde denize girmemem gerektiği söylendi şimdiden teşekkürler

Cevap : Nil Hn. tedavi olduğunuz Dr. a bu sorularınızı yöneltin.


Adı Soyadı : Eda Mutlu - Tarih : 2012-08-10 02:33:32

Soru : Reha Bey, benim sol baldırıma seyrek de olsa kramp giriyor, kramp sırasında damarım ceviz büyüklüğünde şişiyor, kramp geçince şişlik de yokoluyor. Yine solda, üst bacağımda kılcal damarlar görünüyor. Bu damar şişmesi varisle bağlantılı olabilir mi? Teşekkürler..

Cevap : Eda Hn..kramp süresinde damarınız şişmiyor..Obolgede adele kasılarak şişlik yapıyoy tabiki kramp çözülünce şişlikte kaybolur..


Adı Soyadı : nil çamlıbel - Tarih : 2012-08-06 12:22:29

Soru : merhaba ben 32 yaşındayım.bacaklarımda dizalı ve üzerinde kılcal damar varisleri var.yaklaşık 16 yaşımdan beri zamanla dahada yaygınlaştı.izmirde bir sigorta hastanesinde muayene oldum doktor önce doppler istedi çektirdim ana damarlarda bi sorun yok dedi.görüntü için köpük tedavisi önerdi.2 gün sonra tedevi olmam gerekiyor ancak tereddütlüyüm tekrarlayabileceğini söyledi ve şuan yaz ayındayız yaz ayında olmamız bana sıkıntı yaşatırmı bandaj falan istedi çünkü birde morluk ve leke olabiliyormuş ne yapmam gerekli tedavi olsammı yada siz ne önerirsiniz? şimdiden teşekkürler..doktorum kalp damar uzmanı

Cevap : Nil Hn... tedaviniz estetik amaclı ise kış aylarını bekleyin önümüzdeki yaza hazırlanın


Adı Soyadı : Selda songur - Tarih : 2012-08-05 16:40:42

Soru : merhaba doktor bey her iki bacağım dada varis var.doktora gittim varis çorabı önerdi.ama yazın giyemiyorum,çok sıcak oldugu için ,yazında daha çok ağrıyor.Ne yapmam lazım

Cevap : Selda Hanım... Artık bu kış tedavi olmaya karar verin..


Adı Soyadı : şammas oflaz - Tarih : 2012-08-04 19:20:31

Soru : mrb doktor bey benim sol bacagımda varisten dolayı ana damar tıkanıklıgı var bu tıkanıklık ayaklarımdan başlayarak kasıklara kadar devam etmektedir doktorum kan basıncının yukarıya çıkmadıgını kan pompalaması yapmadıgını söylüyor kesin ameliyat olmam gerektigini söylüyor art olarak sag ayagımda da var bacaklarımda yara yok ama ayakta durmakta zorlanıyorum çalışırken çok zorlukm çekiyorum bundan dolayı heyet raporu alabilirmiyim malülen emeklilik için tşk ederim

Cevap : Şammaz Bey..Heyet raporu alabilirsiniz..


Adı Soyadı : Aysa G. - Tarih : 2012-08-03 22:13:25

Soru : Merhaba Doktor Bey; Annemin her iki bacağında da varis var ve son yıllarda mor-siyah arası bir renk almaya başladı. Şişiyor ve ağrı da yapıyor. Size fotoğraflarını mail ile göndersek ve hangi tedavi yöntemini uygulayabileceğinizi öğrensek, iyileşme süresine göre kliğinize geliş zamanımızı kararlaştırsak olabilir mi?

Cevap : Aysa Hn. söyledikleriniz gayet tabii olabilir.. Mail linizi bekliyorum.


Adı Soyadı : Cemal Hakalır - Tarih : 2012-08-03 18:11:43

Soru : Burnumda sivilce sonrası oluşmuş küçük bir damar çatlaması var.Dokununca kıpkırmızı oluyor.Bu problemin tek seansta geçmesi mümkün mü?

Cevap : Cemal Bey...Laserle tedavi olabilirsiniz..Tek seansta gecmesi şart mı..


Adı Soyadı : Yağmur Uzun - Tarih : 2012-08-02 19:15:51

Soru : Doktor Bey , Her iki bacağıma iğneli varis tedavisi yapıldı.Yalnız kılcal damarlarıma yapılan iğneden kaynaklı morluklar oluştu.Bu morluklar nasıl tedavi edilir?

Cevap : Yağmur Hn.. oluşan morlukların neden oluştuğunu Dr.unuza sorunuz Hangi ilac kullanılmış hangi seyreltide kullanılmış bılmem lazım Geçmiş olsun


Adı Soyadı : Emre Doğan - Tarih : 2012-08-01 10:23:47

Soru : Doktor bey merhaba. Heriki bacağımda da varis var.Sağ bacağımda kılcal damar olarak solda ise çıkıntı şeklinde.Tedavi konusunda ücretlendirme nasıl oluyor acaba?

Cevap : Tedaviniz ameliyatsız Laser tedavisi ve köpük tedavisi yöntemi ile yapılırÜcretlendirme Klinik muayene sonrası yapılır..


Adı Soyadı : seda koç - Tarih : 2012-07-29 18:38:31

Soru : merhaba doktor bey bacaklarımda kılcal damarlar var ve gittikçe de artıyor lazer tedavimi köpük tedavimi daha iyi sonuçlar verir iki uygulamayıda yapan bir yer bulamadım hangisini yaptırmalıyım teşekkürler...

Cevap : Seda Hn..her iki uygulamayı yapan yer buldunuz ama farkında değilsiniz


Adı Soyadı : duygu ay - Tarih : 2012-07-27 13:42:17

Soru : merhaba dr.bey ben hem sedef hem varis hastasıyım 2006 yılında tıp fakültesinde lazer ameliyatı geçirdim ama tam anlamıyla iyleşemedim beni amaliyat eden dr asla ömür boyu sen oruç tutmayacaksın susuz kalmaman lazım dedi daha kötü sonuçlarla karşılaşabileceğimi vurguladı sizce aslı varmı ben çok huzursuzum 4 yıldırda tutmuyorum yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.

Cevap : Duygu Hn..Sedef ve Varis Hastalığı genel olarak oruc tutmaya mani hastalıklar değildir


Adı Soyadı : songül arslan - Tarih : 2012-07-25 13:51:46

Soru : lazerle varis tedavisi olucam bu operasyon sırasında varis çorabını ne kadar süre giymem lazım. Malum ramazan ayındayız ve ben oruç tutuyorum sahurda varis çorabını giymek gerekirmi? çünkü tekrar yatıp tekrar işe gitmek için kalkıcağım için, giy çıkar olayı olucak bu benim iyileşme sürecimi negatif yönde etkiler mi? Saygılar

Cevap : SONGÜL HN.. BU SORULARINIZI TEDAVİ OLACAĞINIZ DR. MESLEKTAŞIMA YÖNELTİN..


Adı Soyadı : gulsen tekin - Tarih : 2012-07-23 18:59:06

Soru : vajinal bolgedeki varis nasil tedavi edilir lazerle operasyon zararlimi ? ayak ustundeki varisin alinmasinda bi sakinca varmi?

Cevap : GÜLSEN HN. LAZER LE UYGULAMA ZARARLI DEĞİLDİR. AYAK ÜSTÜ VE VAGİNAL BÖLGE VARİSLERİ VARİS KURUTMA YÖNTEMİ İLE TEDAVİ EDİLİR


Adı Soyadı : sibel yıldırım - Tarih : 2012-07-22 23:54:15

Soru : Doktor Bey köpük tedavisi yapılıp büzülen damara ne oluyor? zamanla vücudun sindirmesi ve yok etmesi gibi bir durum var mı? yoksa olduğu yerde iptal olmuş bir şekilde kalıyor mu?

Cevap : Sibel Hn.. köpük ve benzeri damarı büzüştüren tedavi yöntemlerinde Vucud uygulanan bölgede damarınızı yok ediyor..


Adı Soyadı : ela sultan - Tarih : 2012-07-22 19:28:07

Soru : merhaba reha bey.babam 62 yaşında,bacak damarlarındaki tıkanma nedeniyle anjio oldu.damarlar açılmayınca cerrahi yönteme karar verildi fakat sol bacak için pek umut verilmedi ve cerrahpaşa'dan bir prof.dr tavsiye edildi.babam sgk'lı olup söz konusu dr yüksek ücretlerle ameliyat yaptığı için umutlarımız kırılmış durumda.bize devlet hastanesinde çalışıp bu konuda başarılı olan bir doktor önerebilir misiniz?(istanbul,hatay ve adana illerinden olabilir.)

Cevap : Ege bölgesi içinde üniversite ler ve Devlet hastahaneleri size yardımcı olacaklardır


Adı Soyadı : EREN FARUK - Tarih : 2012-07-21 02:34:23

Soru : Merhaba benim sorunum ufak bir temasta bile vücudumda morarmalar olabiliyor. Özellikle plastik topla bile olsun voleybol oynayamıyorum. Damarlarım hemen şişiyor. Sebebi ne olabilir ve tedavisi var mıdır?

Cevap : Faruk bey sizin rahatsızlığınız gibi olgularda sihhatli bilgi iletmek için görmek lazım.


Adı Soyadı : dilek çoban - Tarih : 2012-07-18 19:03:30

Soru : merhaba dr. bey ben 2003 yılında kasıklarımdan lazer ameliyatı oldum iki bacağımdada çok şiddetli varisler vardı iğne tedavisiylede biraz geçti dr.bana oruç tutmayacaksın dedi sizce ne yapmalıyım çok tereddütteyim yardımcı olursanız sevinirim.

Cevap : Dilek Hn. oruç tutabilirsiniz.Allah kabul etsin


Adı Soyadı : gulbie davidova - Tarih : 2012-07-16 14:53:37

Soru : mrb anneannem 60 sayinda bacaklarinda asiri derece varis var ve patliyolar bacaklari mosmor ve sisiyor cok agarisi var agaridan yuruyemiyor ne yapmamiz lyazim yardimci olursaniz sevinirim hayirli isler

Cevap : Gulbı Hn. Annenızı muayene edip tedavi etmemiz gerekir.Randevu alın .Geçmiş olsun


Adı Soyadı : havva yıldırım - Tarih : 2012-07-05 18:26:35

Soru : Sn hocam işimden dolayı hep ayaktayım ve etek giymek zorundayım. iki bacagımda da hem ince kılcal damar hem kalın damar varisleri oluştu. 2 sene önce iğneyle tedavi oldum hem iz kaldı hem daha fazlası oluştu beni pikolojik olarak çok etkiliyo izmir bucada oturuyorum.bu sıcak yaz ayında tedavi olmam sıkıntı yaşatır mı? bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim

Cevap : Havva Hn..Sıcak aylarda tedavi görmeniz Varis corabı giymek zorunluluğu olduğu için sıkıntı yaratabilir..Ancak klımalı ortamda çalışıyorsanız mahzuru yoktur..


Adı Soyadı : Derya migdalski - Tarih : 2012-07-04 16:51:01

Soru : Sayın doktor bey, ben lazer, telle alma ve iğne yöntemi ile 4 kez ameliyat geçirdim. Tekrarladı ve inanılmaz Fazla derecede yine vârislerim var. Bu kez ameliyatımı Türkiye'de olmak istiyorum. Fakat hepsinin komlple temizlenmesini istiyorum. Eğer size bacak fotolarını email olarak atsam, bana tedavi sürecinin uzunluğunu ve ücreti konusunda yardımcı olabilirmisiniz.. İyi calismalar

Cevap : Derya Hn. Size yardımcı olacağım E- mail inizi bekliyorum...


Adı Soyadı : n.aydın - Tarih : 2012-06-20 01:00:21

Soru : merhaba.bacaklarımdaki varisler ağrı yapmamasına rağmen ,görsel olarak beni rahatsız ediyor.tedavi süresi ,tedavi şekli ve maliyeti hakkında bilgi verirseniz sevinirim.Ayrıca öğretmen olduğum için yaz tatili süresince tedavi yapılması mümkün olabilir mi?teşekkür ederim.

Cevap : Varis nedeniyle oluşan görsel şikayetler Laser-ve köpük tedavisi yöntemi ile geçirilir.Yaz aylarında da tedavi yapılabilinir..


Adı Soyadı : dina karako - Tarih : 2012-06-19 10:45:55

Soru : Doktor bey, radyofrekans yöntemiyle kılcal varislerimi gidermek istedim sonuç felaket oldu. Gözle zor seçilen incecik kırmızı renkte damarlarım belirgin bir sekilde mor siyah renge döndü ve kalınlaştı artık etek giyemez oldum. Bana böyle bir yan etkiden söz edilseydi asla yaptırmazdım. Bir tedavisi varmıdır?

Cevap : Oluşan morlukların tedavisi mümkün tedaviniz yarım kaldı anlaşılan....


Adı Soyadı : nur güçlütürk - Tarih : 2012-06-16 09:14:42

Soru : bikaçgün önce yazmıştım ama cevap alamadım sizden ...

Cevap : Nur Hn. size tel.4219487 vereyim.Şikayetlerinizi giderecek tedavi yöntemleri var. Görüşmek üz


Adı Soyadı : emine yaşar - Tarih : 2012-05-08 20:50:25

Soru : laserle hafif varis tedavisi ücretini öğrenebilirmiyim.

Cevap : Emine Hn...Tedavi ücreti Hastamı. görüp değerlendirilecek bir husus .


Adı Soyadı : melek - Tarih : 2012-05-07 17:49:58

Soru : merhabalar doktor bey bende varis var iki bacagmda da diz kapagmın arkasnı yeşil belirgn damar arada agrı yapyo ama görüntü olarak çk kötü köpük tedavisi olmak istym ama bilgi almak istyrm ssk karşlyomu ögrenmek istyorum nasl gecer bna yardımcı olrsanz sevnrm

Cevap : Melek Hn. Tedaviniz için köpük ve Laser uygulaması mümkün..Ameliyata gerek yok..Tedavi ücretini sigorta karşılamıyor.Bilginize..


Adı Soyadı : Sema - Tarih : 2012-05-06 20:42:15

Soru : Merhaba. Ben 14 yaşındayım ve sol bacağımda ufakta olsa varis belirtileri var. Annem genetik olduğunu söylüyor çünkü kendisinde ileri derecede varis bulunuyor.Ne yapacağımı bilemedim. İlerlemesini istemiyorum . Yaşım küçük, sizce tedavi olabilir miyim ?

Cevap : Sema....Tedavi olabilirsin


Adı Soyadı : FİLİZ MERAL - Tarih : 2012-05-05 22:31:36

Soru : İYİ GÜNLER DOKTOR BEY, BENİM SAĞ AYAĞIMDA KAÇAK DAMAR OLDUĞU İÇİN DAMAR ALINDI AMELİYAT OLDUM.FAKAT KILCAL DAMAR VE DIŞ VARİS ÇOK FAZLA VAR.İĞNE TEDAVİSİ DIŞINDA LAZERLE GEÇİREBİLİRMİYİM.TEŞEKKÜRLER

Cevap : Filiz Hn. Lazer le tedavi olabilirsiniz..


Adı Soyadı : süheyla bala - Tarih : 2012-05-04 00:51:02

Soru : merhaba doktor bey benim sol bacağımda derin venöz yetmezlik var ayak bileğimin dış tarafında yara oluştu ve 8 9 aydır yara kapanmıyor doktorum lazer tedavi sonrasında tereddüt ediyor sizce lazer tedavisi uygulanabilir mi ilginize teşekkürler

Cevap : Uygulanabilir Süheyl Hn..


Adı Soyadı : ESRA YILMAZ - Tarih : 2012-05-02 10:36:36

Soru : ALAKANIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER... DOKTOR BEY, ÇEVREDEN LAZERLE İLGİLİ FARKLI DUYUMLAR ALIYORUZ: TEDAVİ SONRASI RAHATSIZLIKLARIN TEKRAR OLUŞTUĞUNDAN HATTA DAHA DA ARTTIĞINDAN SÖZ EDİYORLAR. ACABA DOĞRULUK PAYI NE KADARDIR? TEKRAR TEŞEKKÜRLER...

Cevap : Tedavi sonrası rahatsızlığın artmasıolmaz .


Adı Soyadı : ESRA YILMAZ - Tarih : 2012-04-30 14:16:33

Soru : İYİ GÜNLER DOKTOR BEY, BENİM ANNEMDE ŞİDDETLİ DERECEDE VARİS VAR HAMİLELİK SEBEBİYLE OLUŞMUŞ, YAKLAŞIK 20 SENEDİR BU RAHATSIZLIĞI ÇEKİYOR.HEM KÜÇÜK KILCAL DAMAR ŞEKLİNDE HEMDE BÜYÜK DAMARLARDA VAR,DOKTOR DAMARLARDA PATLAK OLDUĞUNU DA SÖYLEDİ BU SEBEPLE SON BİR YILDIR ŞİDDETLİ KANAMALARI OLMAKTA... MAYIS AYININ 15İNE AMELİYAT TARİHİ VERDİ. BİZ ÇOK ÇELİŞKİYE DÜŞTÜK. BALCALI HASTANESİNDE DE KÖPÜK TEDAVİSİ VARMIŞ. DOKTOR LAZER UYGULAYACAK. SİZCE HANGİSİ UYGUN OLUR. YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ? GEREKİRSE TEST-ULTRASON VS.SONUÇLARINI DA SİZE ULAŞTIRABİLİRİM. ŞİMDİDEN ÇOK MİNNETTARIM, TEŞEKKÜRLER, GÖRÜŞMEK ÜZERE İYİ GÜNLER...

Cevap : Varis tedavisi ameliyatsız Endolumınal Laser yöntemi ile olur.Ayrıca yan dallara ve kılcal Varislere köpük uygulama..Yapılır..


Adı Soyadı : erdal alkaşi - Tarih : 2012-04-27 20:18:16

Soru : benim her iki bacağımdada varis var lokantada çalışıyorum 12 saat sürekli ayaktayım mecburen çalışamk zorundayım bu şekilde nasıl tedavi olabilirim ?

Cevap : Ameliyatsız tedavi yöntemleri ancak genede kısa süre istırahat..


Adı Soyadı : semra - Tarih : 2012-04-27 18:54:59

Soru : hocam yazın yapılabiliyormu laser

Cevap : Koyu tenli değilseniz yapılabılır.Semra Hn.


Adı Soyadı : zeynep - Tarih : 2012-04-27 09:53:22

Soru : hocam bende varis var malesef ameliyattan sonra tekrarlıyormuş hocam sonrasında ne yapmak gerekiyor

Cevap : Ameliyat sonrası oluşanlar için Scleroterapi___Laser tedavisi gerekebilir


Adı Soyadı : semra barış - Tarih : 2012-04-26 11:04:17

Soru : hocam benim iki bacağımda kılcal damarlar var.geçen yıl köpük tedavisi gördüm fakat yine çıktı lütfen bana yardım edermisiniz

Cevap : Laser tedavisi çözüm olabilir.Geçmiş olsun


Adı Soyadı : Gülcan - Tarih : 2012-04-23 11:28:36

Soru : hocam iyi günler.benimde özellikle sol bacagımda, henüz varis boyutunda olmayan belirgin kılcal damarlar var.oksijen tedavisi mi lazer yöntemimi daha etkili olur? birde hangi yöntem daha kısa sürede sonuç verir? iyi çalışmalar dilerim

Cevap : gülcan hanım.. oksijen tedavisinin kılcal varis tedavisinde yeri yoktur. Varıs tedavisi için scleroterapi veya Laser tedavisi uygundur


Adı Soyadı : Bülent Şen - Tarih : 2012-04-18 20:39:53

Soru : Merhaba hocam benim eşimin 4 sene önce sağ bacağında toplar damar tıkanıklığı oldu ve ilaç tedavisiyle oluşan pıhtı açıldı.şimdi bacağında varis problemi var gittiğimiz doktor geçirilmiş damar tıkanıklığı olduğu için laser ve radyofrekans gibi varis tedavi yöntemlerinin uygun olmayacağını daha ilerlerse ameliyat yapılabileceğini söyledi.sizce de böylemi şimdiden çok teşekkür ederim kolay gelsin.

Cevap : Venöz doppler tetkikiyle variköz genişlemiş damarlar tetkik edilir .ve ona göre karar verilir. geçmiş olsun


Adı Soyadı : zeki güler - Tarih : 2012-04-07 15:40:26

Soru : hocam ben 4 ay önce ameliyatoldum ve şu an da dobllor cekildi her iki bacakta 2 şer yerde kacac varmış bunun tedavisi ne olur tekrar ameliyatmı yoksa ilac tedavişi mi teşwkürler

Cevap : AMELİYATSIZ TEDAVİ MÜMKÜN GEÇMİŞ OLSUN


Adı Soyadı : bahtiya şahin - Tarih : 2012-03-26 20:19:19

Soru : iyi günler hocam benim diz kapak ici ve diz altı kaba ette varis var nasıl bir tedavi önerirsiniz hic agrım olmuyor ama sonra bir sorun yaratırmı saygılarımla

Cevap : Laser ve Varis kurutma tedavisi...Uygundur Geçmiş olsun..


Adı Soyadı : müge müge - Tarih : 2012-03-21 02:17:35

Soru : iyi çalışmalar hocam. ben discoid lupus hastasıyım dışa fırlamış ve ağrı yapan büyük bir varisim var. lazer yada herhangi bir tedavi mümkünmüdür? ayrıca 2. gebeliği düşünüyorum tedaviden ne kadar süre sonra gebe kalınabilir? şimdiden teşekkürler...

Cevap : Müge Hn..varis hastalığınızın Endolumınal Laser yöntemi ile tedavisi mümkündür.Tedavi bittikten sonra hamile kalabilirsiniz


Adı Soyadı : elif şahin - Tarih : 2012-03-20 17:50:55

Soru : iyi çalışmalar doktor bey,ben ms hastasıyım.bacaklarımda çok yoğun olmamakla birlikte varis oluşumu var.tedavi olmak istiyorum.radyofrekans,köpük yada lazerle tedavinin ms açısından bir sakıncası olabilir mi?teşekkürler...

Cevap : Elıf Hn..Varis tedavisinin MS hastalığınızın seyrine yan etkisi yoktur. Tedavi olabilirsiniz


Adı Soyadı : yusuf azıtgu - Tarih : 2012-03-02 12:30:32

Soru : sag ve sol ayagımda venöz yetmezligi ve bu baglı derin yaralar var hangi tedavi yöntemi önerirsiniz

Cevap : Endolumınal Laser tedavisi-ilave ülser tedavisi


Adı Soyadı : Zeynep Çelik - Tarih : 2012-02-24 21:45:15

Soru : İki bacağımda da varis var,sol bacağımdan 3 sene önce ameliyat oldum ama ağrılarım on kat arttı.Reflü akımı izlendi diye yazıyor tahlil sonuçlarımda.Skleroterapi yöntemi ya da lazer tedavisi önerir misiniz ? Ne yapmalıyım ?

Cevap : Zeynep Hn. Her iki bacağınızında Endo lumınal Laser ve Scleroterapi kombine tedaviye ihtiyacı var. Tedavi olun Geçmiş olsun


Adı Soyadı : emine - Tarih : 2011-12-20 22:24:44

Soru : merhabalar doktor bey, benim size bir sorum olacak. benim sol üst bacağımda kılcal damarlarım belirgin yani yüzeye çok yakın. ancak bu 10 yıl kadardır aynı durumda ve ilerlemedi.Ancak şu an alt baldırımda yaklaşık 1 cm çapında büyük bir nokta halinde damar patlağı gibi bi görüntü oluştu. tedavi sürecine girmek istiyorum .bu arada ben 2 aydır lazerli epilasyona başladım. gittiğim yerdeki cilt uzmanına varis şikayetim olduğunu, lazer epilasyonun bunu tetikleyebilme ihtimali var mı diye sordum ancak bana kesinlikle yok hatta varis te lazerle tedavi ediliyor dedi. benim size sorum işte bu konuda.lazer epilasyon varis oluşumunu hızlandırır mı? iki lazer aynı anda alınabilir mi ? varis tedavisine başlarsam lazer epilasyona ara vermem gerekir mi?cevabınızı merakla bekliyorum..şimdiden teşekkürler, iyi çalışmalar..

Cevap : Emine Hn...iki tedavinizde aynı anda yapılabilir.


Adı Soyadı : firdevs karayel - Tarih : 2011-12-12 12:10:36

Soru : lokal anestezi ile varis amaliyatı oldum ancak ensemde şişlik oluştu .belimde cok şiddetli agrıyor neden

Cevap : Birbirleriyle alakalı olmayan şikayetler......


Adı Soyadı : pınar çakırka - Tarih : 2011-12-09 18:11:25

Soru : merhaba hocam benim dopplerimde cfv 1-smf de 3 yetmzlik kruris yüzeyel venlerde genişlemeler göründü doktorum narkozla lazerle ameliyatı uygun gördü ama ben çok endişeliyim tamamen geçermi teşekkürler...

Cevap : Pınar hanım Lazer yöntemi ile varis tedavisinde narkose kullanmıyorum.Uygulama Lokal anestezi ile yapılıyor.


Adı Soyadı : Hüseyin KİRAZLI - Tarih : 2011-12-07 10:47:55

Soru : Hocam merhaba değerli zamanınızdan bana zaman ayırdığınız için şimdiden teşekkür ederim.27 yaşındayım ailemden genetik yatkınlığım var derin venöz yetmezliği teşhisi konuldu daha önce, 2007 yılında sağ bacagımdan ve 2011 ağustosta da sol bacağımdan ameliyat oldum,neticesinde de bu operasyonlar nitekim beni tam anlamıyla rahatlatmadı bacaklarımda nohut tanesi büyüklüğünde morluklar var,ayak bileğimde ve ayak üstümde renk değişiklikleri mevcut damarlarımda da genişlemeler bulunmuktadır.Ben bu hastalıktan tamamen kurtulmam mümkün mü sizlerin uygun gördüğünüz tedavi yöntemlerinizle; ayrıca bunları SSK karşılıyor mu teşekkürler kolay gelsin.

Cevap : Varis hastalığınız nüks etmiş.Tabiki durumunuzun tedavisi mümkün.SSK özel tedavi ücretlerini karşılamaz.


Adı Soyadı : hande - Tarih : 2011-12-03 22:32:09

Soru : Hocam ben Mayıs ayında DVT geçirdim ve Mayıstan beri Coumadin kullanıyorum.1 kasım 2011 de yapılan dopler sonucu aşağıdaki gibidir.Gittiğim doktorlardan biri 6 ay dolduğu için Coumadin ilacını kullanmayı kesmemi, diğeri ise ilaca devam etmemi söyleyince ne yapacağımı şaşırdım.Sizden ricam aşağıdaki sonuca göre Coumadin ilacını kesmelimiyim,yoksa kullanmaya devam mı etmeliyim.Değerli vaktinizi ayırıp,bana yardımcı olursanız size minnettar kalırım.Saygılarımla HER İKİ ALT EKSTREMİTE DERİN VENÖZ SİSTEM RENKLİ DOPPLER İNCELEMESİNDE; DVT öntanılı olguda Valsalva manevrası yaptırılmamıştır. Sağ Eksternal iliak venden itibaren distale kadar derin venöz sistem tüm trase boyunca komprese olmaktadır. Ven lümen çapları normal dolumları tam olup, kaudokkranial yönde fazik akım mevcuttur. Trombüs lehine bulgu saptanmamıştır. Sol Eksternal iliak venden itibaren distale kadar derin venöz sistem tüm trase boyunca komprese olmaktadır.Eksternal illak venden comman femoral ven bifurkasyon seviyesine kadar ven duvar kalınlığı artmış izlenmekte olup lümende milimetrik ekojenik trombus materyali izlenmektedir.(Geçirilmiş DVT sekeli?).Tüm segmentlerde kaudokkranial yönde fazik akım mevcuttur.SFV,DFV den itaberen Trombüs lehine bulgu saptanmamıştır

Cevap : Coumadin tedavisinin 6 aydan sonrası aspırın ile olabılır. gecmiş olsun


Adı Soyadı : doğukan dinç - Tarih : 2011-10-11 20:09:49

Soru : Merhaba DR.Reha bey benim bacaklarımda yaygın biçimde parmak genişliğinde varisli damar mevcut bunlardandan tedavi sayesinde tamami ile kurtulmam mümkünmü acaba ve çok maliyetli olurmu diye sorucaktım teşekkürler

Cevap : Doğukan bey.Ameliyatsız Laser tedavisi ile mümkün.Bu tedaviye ihtımal Köpük uygulamasıda eklenecektır. Bilginize...


Adı Soyadı : canselakgul - Tarih : 2011-09-17 17:19:00

Soru : dr.bey 2 ay önce doppler çektirdim.sağ sefanofemoral yetmezlik tanısı kondu..doktorum ameliyat gerektiğini söyledi.ameliyat olmadan tedavi olabilirmiyim?

Cevap : Cansel Hn. ELT lASER Uygulamasıyla tedavi olabilirsiniz..Ameliyata gerek yok. Geçmiş olsun


Adı Soyadı : yurdanur önder - Tarih : 2011-09-14 18:54:18

Soru : merhaba doktor bey.ben 26 yaşındayım uzun yıllardır varislerim mevcut genel bi muayene olup tedavi olmak istiyorum.çalıştığım için ameliyat şansım yok lazerle kısa sürede tevadi sonucu alabilirmiyim.rendevuylamı çalışıyosunuz

Cevap : Yurdanur Hn.Varis hastalığınız iş gücü kaybı olmadan tedavi edilecektir. Randevu alınız. Geçmiş olsun.


Adı Soyadı : asuman sağlıkcıoğlu - Tarih : 2011-09-13 14:51:25

Soru : İiyi çalışmalar doktor bey. Ben size izmirden yazıyorum. Ablamın varis problemi var. Almanyada yaşıyorlar. 4. ayda buraya gelmeyi düşünüyorlar.Varislerini tedavi ettirmek istiyoruz. bize ne önerebilirsiniz?

Cevap : Asuman Hn.Varis hastalığı çeşitli yöntemlerle tedavi edilebilir. Ameliyarsız tedavi yöntemleri içinde en yaygın olan E.L.T. (LASER) YÖNTEMİDİR


Adı Soyadı : mustafa menek - Tarih : 2011-09-11 04:54:20

Soru : hocam 1seneden berı dvt hastalıgım vardı comadin kullandım 1sene vede varis corabı suan sıkayetım ayagımın halen 3 4 cm obur ayagımdan genıs olması ve baldırda sertlesme futbol oynuorum normalde futbolcuyum radyofrekans ve lazer tedavisi olabılırmıyım ne yapmam lasım futbol oynamam ıcın lutfen yardım beklıorum

Cevap : Mustafa Bey..DVT için Kan sulandırıcı kullanın. Laser ve Radyofrekans tedavileri tedaviniz için uygun değil.Bacağınızın incelmesi için başka yöntemler vardır.Örneğin decongestive terapy gibi.....


Adı Soyadı : Enver ÇAKIN - Tarih : 2011-09-10 14:46:22

Soru : İyi günler:Babam 77 yaşında varis tedavisi kaçgünde olur.Tedaviden sonra yenileme .Herhangibir yan etkisi olurmu?SSK emeklisi olup ücret muafiyeti yada size ödenecek ücret konusunda bilgi verebilirmisini?

Cevap : E.L.T. Varis tedavisi 30 _ 40 dakikalık bir uygulamadır.Tel ederek bilgi alınız


Adı Soyadı : AYŞE ŞATIR - Tarih : 2011-09-09 18:19:46

Soru : BEN BİLHASSA GECE ÇOK FAZLA BACAK AĞRISI ÇEKİYORUM KILCAL VARİS VARMIŞ TEDAVİ SONUNDA AĞRILARIM BİTERMİ? EMEKLİ SANDIĞIYLA ANLAŞMANIZ VARMI ?

Cevap : Ayşe Hn.Kılcal Varis tedavisi sonucu tabiki ağrılarınız geçecektir.Yeterki ağrılarınızın nedeni bu olsun ancak Bel filmi cektirmenizi tavsiye ederim..


Adı Soyadı : ilhan öneykan - Tarih : 2011-09-07 22:57:13

Soru : 1947 doğumlu bayan emekli öğretmenim.2007 yılında sağ bacaktan varis ameliyatı oldum.2009da doppler çektirdim.Varis yenilenmiş.Venöz yetmezliği teşhisi kondu.Şimdi sağ ayak bileği ön kısımda morarma oluyor.Bandaj sarıyorum.Doğru mu.Ülser olurmu. Ayaklarım varis çorabından hassaslaştı .Bilek ve diz arası varis çorabı var mı kullanmam doğrumu.Daha çok kılcal damarlarda varis var. Köpük tedavisi bana uygun mu? Başarı şansı nedir.Köpük tedavi ücreti ,süresi,vs. ilgili bilgi istiyorum .Çok soru sordum zamanınızı aldım özür diliyorum .Aydınlatırsanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler.

Cevap : İlhan Hn.Lütfen telefon ederek geniş Bilgi alınız. Tel No 4219487


Adı Soyadı : zeynep tünçay - Tarih : 2011-09-05 11:58:02

Soru : reha bey ben 36 yaşındayım yaklaşık 15 yıldır lenf ödem sorunum var sağ ayağım dizden aşağısı şişiyor side bir tedavisi var mı acaba tşk

Cevap : Zeynep Hn..Şişliği çok azaltmak mümkün.. BİLGİNİZE.....


Adı Soyadı : zeynep çetinkaya - Tarih : 2011-08-31 18:41:33

Soru : hocam merhaba benim sorunum selilüt ve liposakşın bunların tedavisi ssk kapsamındamı bilgilendirirseniz çok sevinirim teşekkürler iyi çalşmalar

Cevap : Zeynep Hn.. Sorunlarınızın tedavi masraflarını SSK...SGK karşılamaz..Bilginize


Adı Soyadı : burcu - Tarih : 2011-08-23 17:52:46

Soru : dr bey skloterapi ile bilek ile diz arasından varis tedavisi olsum şişlik geçti fakat bacağım daki morluk izleri kaldı 1,5 sendirde böle. bu morlukların tedavisi sizde mümkünmü yardımcı olursanız sevinirim tşkler

Cevap : Burcu Hn. Durumunuzu muayene ederek değerlendirmek gerekir


Adı Soyadı : gökçe uzunkol - Tarih : 2011-08-23 17:21:52

Soru : merhaba saygıdeğer hocam ben 26 yaşındayım ve evlendikten sonra bacaklarımda gözle görülür şekilde kırmızı ince damarlar halinde varisler oluştu ve eskisi gibi ayakta çok kalamıyorum ssk lıyım ve tedavi olsam minumum ücreti ne olur yada devlet hastaneleri de bu tedaviyi yapıyorlar mı bilgilendirirseniz. çok teşekkür ederim

Cevap : Gökçe Hn.Durumunuzu muayene ederek değerlindirmek gerekir.


Adı Soyadı : şifa abay - Tarih : 2011-08-22 14:33:08

Soru : benim bacaklarımda ince yüzeysel varislerim var doktora gittim ultrason çekildi ama damarlarda herhangi bir tıkanıklık olmadıgı söylendi varis çorabı verdi ama yazın kullanamıyorum malum izmir çok sıcak lazerle tedavisi mümkünmü nasıl bi sonuç alabilirim lazer sonucu sizin merkezinizde yapılıyor mu?teşekkür ederim

Cevap : Şifa Abay Varis hastalığının her türlüsü tedavi yapılıyor..Bilginize..


Adı Soyadı : su çakır - Tarih : 2011-08-21 18:07:57

Soru : mrb.sağ bacağımda ufak şişlik ve 4-5 cm uzunluğunda tek bi dmar vardı ve ameliyat etti 2009 yılında dr.ve 1 hafta sonrasında old bölgede çok yaygın çok damar çıktı başka dr gitim tekrar amel.dediler aml.başka yöntemle olmaz gitmez dediler o görüntüden kurtulmak için tekrar malesef oldum 2010 yılında şimdi ise 2 bacağımın her yerinde topuktan kasıklarıma kadar hiç olmayan gözükmeyen(varis gibi deil harita görünümünde her yerimde) damarlar çıktı.aniden çok fazla belrginleşiyor aniden azalıyor çoğalıyor.soğuk suya tuntunca kayboluyur 10dk sonra tekrar yoğunlaşıyor bu durum neden olmuş olabilir .aml.eden dr gitiğimde oralı bile olmadı.ne yapabilirim teş.ederim

Cevap : Cevaplandı


Adı Soyadı : sedef vardar - Tarih : 2011-08-16 02:32:10

Soru : dr bey merhaba.29 yaşında 1doğum yyapmış bir bayanım.bacaklarımda çok değil ama beni rahatsız edecek varisler var.bunlar lazerle alındığında tekrarlar mı*tşk.ler...

Cevap : Sedef Hn. Lazer tedavisi sonrası tavsiyeler yerine getirildiği vakit tekrarlama olmaz


Adı Soyadı : hande - Tarih : 2011-08-10 21:39:50

Soru : Sayın hocam DVT hastasıyım.Baldır bölgemde pıhtı var.IPC tedavisinin sakıncası ya da yararı varmıdır.?Bu arada oksijen tedavisi ve sülük tedavisinin bu hastalığı iyileştirdiği söyleniyor.Doğrumudur?Saygılar...

Cevap : oksijen tedavisi--sülük tedavisi uygun değildir.Bilginize Geçmiş olsun


Adı Soyadı : yasemin aslan - Tarih : 2011-08-10 16:55:42

Soru : mrb.bacaklarımda kılcal damar çatlakları ve morlukları var.zaman zaman ağrım da oluyor.bunları görüntü olarak geçirebilecek yönteminiz var mı?tşk

Cevap : Yasemin Hn..Şikayetlerinizi estetik açıdan yok edecek yöntemler Laser uygulama....vardır.. geçmişolsun


Adı Soyadı : çiçek kıvrak - Tarih : 2011-08-02 14:27:58

Soru : tedavileriniz sigorta kapsamına giriyor mu

Cevap : Çicek Hn.tedavilerimiz özel sigorta kapsamına girebilir


Adı Soyadı : seval akşehirlioğlu - Tarih : 2011-07-23 23:09:32

Soru : merhab benim yaptırdığım venöz dopplerinde safenofemoral yetmezlik,ana femoral vende derin venöz yetmezlik tanısı kondu daha önce varislerimi iğneyle kurutma tedavisi uldum şimdi cok fazla kalın kıvrımlı damarlar oluştu bunları tedavi ettirebilirmiyim.bir doktor bunları kurutursam dolaşım bozukluğundan ayağım fil gibi şişer dedi lütfen bana yardımcı olursanız sevinirim teşekkür ederim.

Cevap : Seval Hn.Varis hastalığınızın tedavi sonrası tekrar oluşan bölümlerini tekrar tedavi ettirebilirsiniz. Hatta tedavi ettirmeniz gerekir Çünki bu durumunuz zaten dolaşım bozukluğunu ifade ediyor. Randevu alınız.


Adı Soyadı : sibel zenginoğlu - Tarih : 2011-07-13 22:25:33

Soru : dr.Bey doğumdan sonra dizimin arka kısmında büyük çapta varis oluştu ağrım yok fakat görüntü olarak beni rahatsız ediyor.Köpük tedavisi işe yararmı tekrarlama ihtimali varmı.tşk.

Cevap : Sibel Hn.Şikayetinizi tamamen giderecek görüntüyü düzeltecek tedavi imkanı vardır.tekrarlama olmaz


Adı Soyadı : Elif durna - Tarih : 2011-07-11 17:41:10

Soru : Kas bölgemde sislık var.

Cevap : Elıf Hn. Kasık bölgenizdeki şişlik için muayene olmanız gerekli


Adı Soyadı : amed aslan - Tarih : 2011-07-08 11:59:34

Soru : lazer ile varis tedavisinde nüks etme ve pıhtı oluşma ihtimali açık ameliyata göre ne orandadır bide oruç tutmak varisi olan birinde pıhtı oluşma riskini oluştururmu

Cevap : Ahmet bey varisi olan hastalarda pıhtı oluşma riski tutmayanlara göre daha yüksektir. BİLGİNİZE


Adı Soyadı : Murat Bapir - Tarih : 2011-07-02 16:03:39

Soru : hocam ayak tabanlarım parmaga yakın kısımlarım sürekli agrı,sızlama yapıyor yavaş yürüdüğümde ayakta durdugumda agrı ve bazen kramp oluyor baldırlarda agrı ve kramp var Dmr Crh. giitim fizik ve çorar ile damar genişletici ilaç veriyor pek yararı olmuyor ama bana çok ızdırap veriyor doplrde önemli bir şey çıkmıyor vari deniliyor ama çok rahatsizım ne önerirsiniz kalp anjiosu oldum temiz çıktı benim sorunum ayak altları sert yere basıca agır bir şey kaldırına fazla oturunca agrıyor ne yapmalıyım

Cevap : Murat bey..Eğer Varis bulguları varsa şikayetleriniz Bu hastalıktan kaynaklanabilir.


Adı Soyadı : betül - Tarih : 2011-07-01 16:42:30

Soru : dr bey benim doğumdan sonra bacaklarımda varis oluştu ve köpükle tedavi oldum fakat bacağımdaki morluklar geçmedi ve yenileri oluştu tekrar bir tedavi olduğumda yenisi oluşurmu tşkler...

Cevap : Betül hn. tedavi olan yerlerde tekrar varis oluşumu olmamalı..


Adı Soyadı : fatma çifçi - Tarih : 2011-06-06 19:11:52

Soru : yazın ,bu mevsim yapılabilir mi diyede sormuştum.

Cevap : Evet yapılabılır....


Adı Soyadı : fatma çifçi - Tarih : 2011-06-04 12:59:05

Soru : yüzümdeki kılcal damarlar lazerle tedavi yapılırsa iz yada yanık lekesi kalabilme ihtimali olabilir mi .yazın lazer tedavisi uygulanır mı.

Cevap : Fatma Hn..Lazer tedavi sonrasıleke kalma olasılığı çok düşüktür.Açık veya koyu tenli olmanız bu konuda rol oynar.


Adı Soyadı : sevra sarı - Tarih : 2011-05-28 18:54:53

Soru : varislerim agırıyor ve şişiyor ne yapmalıyım

Cevap : Sevra Hn.. Tedavi olmanız gerekli..Tel ile bilgi alınız


Adı Soyadı : ayşe - Tarih : 2011-05-28 12:47:10

Soru : varis tedavisini sos.güv.kurumu ödüyormu

Cevap : Ayşe Hn. sos.güv. varis tedavi masraflarını karşılamıyor.Bilginize..


Adı Soyadı : yelda baysın - Tarih : 2011-05-25 22:17:32

Soru : merhaba hocam.Ben bir sorum olucaktı.Kasıklarımdan baldırıma doğru varislerden kaynaklanan ağrılarım çok fazla.Ayaklarımda şişiyor. İşim gereği ayakta durmak zorundayım.Bunu geçiricek yada hafifletmek için önere bileceğiniz bişey var mı? Şimdiden çok teşkkürler

Cevap : Yelda Hn. tedavi için tel edin bilgi alın .Laser uygulamasıyla varislerin tedavisi mümkün


Adı Soyadı : fatma çifçi - Tarih : 2011-05-25 13:16:52

Soru : dr.bey burnumda ve yüzümde kılcal damarlar var.tedavisi mümkün mü

Cevap : Fatma Hn. Laser yöntemi ile tedaviniz mümkün.


Adı Soyadı : AYŞE ŞAHAN - Tarih : 2011-05-23 19:01:22

Soru : SLM BEN AYŞE 33 YAŞINDAYIM İZMİRDE YAŞIYORUM BENİM SORUNUM İKİ BACAKLARIMDADA VARİS VAR SOL BACAĞIMDAKİ VARİSLER ÇOK BELİRGİN VE ŞİŞKİN DURUMDA SAĞ BACAGIMDA O KADAR DEGİL SİZİN MUAYENİZE GELMEK İSTİYORUM VE ÖNERİLERİNİZZ NELER ŞİMDİDEN ÇOK TŞK EDİYOM CEVAPINIZI BELİYOM

Cevap : Ayşe Hn. tedaviniz mümkün tel ederek geniş bilgi alınız


Adı Soyadı : nurşan altun - Tarih : 2011-05-22 00:24:55

Soru : çalışmalarnızda başarılar diliyorm.6aylık gebeyim çok derin varislerim var ne önerirsiniz

Cevap : Nurşan hanım şikayetlerinizi hafifletmek için varis corabı giyin Doğum esnasında dahi corabınızı giymiş olun


Adı Soyadı : mustafa karahan - Tarih : 2011-05-20 00:27:38

Soru : merhabalar hocam sorumla ne kadar alakanız var bilemiyorum ama bı hekim olarak cevablarsanız sevinirim hiç bilgim yok çünkü.. beyin damar tıkanıklığının laser le(ameliyatsız)tedavisi uyguluyormusnuz yada günümüzde ülkemizde böyle bi uygulama mevcutmu?teşekkür ederim saygılarımla..

Cevap : Mustafa bey geçmiş olsun sorunuzla ilgili Beyın ve sinir uzmanı meslektaşlarımla danışın


Adı Soyadı : sibel - Tarih : 2011-05-01 20:35:04

Soru : merhaba benim dizlerimin arkasında örümcek ağı görünümlü kılcal damar varisleri var bu görüntü giderilebilirmi? ve bana maliyeti ne olur?

Cevap : Sibel Hn.. görüntü giderilir.Bu tür kılcal varisler için Laser tedavisi gerekmektedir. Randevu alınız.


Adı Soyadı : müge - Tarih : 2011-04-23 13:15:41

Soru : doktor bey iyi çalışmalar ..sol tarafta ana femorel vende valsalva manevrasında kesintili tipte sağ tarafta ana ve derin femoral venlerde kesintili tipte derin venöz yetmezlikle uyumlu minimal reflü akımlar tespit edildi. çorap önerildi ve cerrahi tedavisi olmadığı söylendi. 5 aydır çorap kullanıyorum.sağ bacağımda şişlik hissi olmaya devam ediyor dizimin altında noktasal bir acı ve kizarıklık oluşuyor. çözümü var mı .aynı hastalığı olan bir arkadaşım genç olduğumu ve hemotolojiden bu işin gerçek nedeninin araştırılması gerektiğini söyledi. benim için bir çözümünüz var mı ..şimdiden teşekkürler..

Cevap : Venöz reflü Varis hastalığı neticesidir tedavisi tabiki vardır.Randevu alın.


Adı Soyadı : melek engin - Tarih : 2011-04-13 17:09:07

Soru : sordugum soruma cevabınız söyle olmus: Laser ve köpük tedavisi gibi birleşik tedavi yöntemi uygun olacaktır. izmirde bunu yapan iyi bi yer varmı

Cevap : Dr. Reha Kurt


Adı Soyadı : melek engin - Tarih : 2011-04-11 11:26:29

Soru : merhaba benim eşimin bacağında varis var daha önce iğneli tedavi yaptırdı ama devam etmedi sonra kendisi sülük yoluyla tedavi etmeye calıstı budurum sonucundada bacagında morluklar izler olustuu nasıl bi tedavi önerirsinz

Cevap : Laser ve köpük tedavisi gibi birleşik tedavi yöntemi uygun olacaktır


Adı Soyadı : Zeliha Canca - Tarih : 2011-04-05 22:11:54

Soru : Bir kolum diğer kolumdan biraz daha şişman.Bir Kolum şişiyor ne yapabilirim ?

Cevap : Zeliha Hn. tel edin bilgi alabilirsiniz geçmiş olsun


Adı Soyadı : sema türkyılmaz - Tarih : 2011-03-22 15:25:43

Soru : merhaba Reha Bey.28 yaşındaym.öğretmenim.1 dogum yaptm.dogumdan sonra bacak ağrılarm arttı.bacagmda damar rengi koyulaştı.nasl bi tedavi uygulanabilir

Cevap : teniniz açıksa bacağınızdaki damarlar görünür hale gelmiştir.varis görünümü oluşmuştur.Laserle gidermek ımkanı vardır.


Adı Soyadı : sinem - Tarih : 2011-03-12 11:56:41

Soru : merhaba Hocam. annemin bacaklarında çok fazla varis var ve çok ağrı yapıyor kilosuda var acaba çözüme kavuşabilecek bir tedavisi varmıdır tşklr

Cevap : ELT varis tedavisi(Laserle) neticeleri çok positif...Tabiki çözüm var..


Adı Soyadı : ece hiçsolmaz - Tarih : 2011-02-19 22:44:26

Soru : reha bey merhaba babamın ayağında açık yara var varisleinden dolayı bunun ameliat veya lazer ile çözümü var mı acaba.

Cevap : Ece Hn..Babanızın varis ülseri nedeniyle olan şikayetleri için dahaönceden ilettiğim gibi randevu alınız.


Adı Soyadı : nesrin küçük - Tarih : 2011-02-18 20:21:53

Soru : benim ayağımın hemen üst tarafında şişme var kılcaldamar kopması dediler ayakta durunca çok ağrı yapıyor.bu ilgi alanınız mı ne önerirsiniz düzelir mi teşekkürler

Cevap : Nesrin Hn.ayak üstü şişmeler lenfanjıt nedeniyle olabilir.4219487 tel.Randevu alarak muayene olabilirsiniz.geçmiş olsun


Adı Soyadı : hatice gül - Tarih : 2011-02-15 14:42:19

Soru : 27 yaşındayım varislerim 3 aydır var ve hızlı bi şekilde başladı.ağr,kaşıntı ve kasılmalar var.2 kez doğum yaptım doğumdan kaynaklanrmı tedavi olmak ,istiyorum tedavi hakkında pek bilgim yok lazer yönetminde izlerr tamamen yok olurmu ve ortalama ne kadara mal olur en yakın zamanda gelip muayene olmak istiyorum nasıl randevu alablrm

Cevap : Hatice Hn. 4219487 mua. tel no..Bilgi için arayın lütfen


Adı Soyadı : ece hiçsolmaz - Tarih : 2011-02-06 21:56:39

Soru : Merhaba reha bey, babamın ayağında varis ülseri, venöz yetmezlliği var, 20 yıl öncesinde sizin tarafınızdan muayene edilmiş düzelmiş o zamandan beri bir rahatsızlığı yoktu yaralar kapanmıştı. 2010 eylül ayında yara açıldı ve psodomanas mikrobu üremişti. 18 ocak tarihine kadar tedavisi sürdü üreme durduruldu. şuanda ayağına pansuman yapıyoruz. fakat yaranın kapatılması için herhangi br ameliyat veya lazer tedavisi ile kapatılabilir mi ? yara açık kalmaya devam ederse üreme tekrar olur ve bu neden dolayı risk altında ona göre sizden randevu alıp babamı getiricez.

Cevap : cevaplandı


Adı Soyadı : pınar uysal - Tarih : 2010-09-30 23:36:38

Soru : hocam kolay gelsin lenf ödem hastalığı ile ilgili merkezinizde bir tedavi yöntemi varmı yardımcı olursanız sevinirim

Cevap : VAR TEL İLE BİLGİ ALINIZ


Adı Soyadı : niyazi ilhan - Tarih : 2010-08-31 15:29:53

Soru : reha bey benim bacamda toplar damar varisi var 20 yaşındayım tedavi olmak istiyorum kaç haftada gecer ortalama ve ortalama kaçpara tedavi parası bana lütfen ortalama üçret söyleyin kaçla kaç arasında degişiyor

Cevap : Niyazi Bey Varis hastalığınız ana hatları ıtıbariyle 1 saat gibi bir süreçte Laser teknolojısiyle tedavi edilebilir. Detaylı bilgi için müracat: Sekreterlik


Adı Soyadı : edanur - Tarih : 2010-08-22 14:04:02

Soru : DAHA 16 YAŞINDAYIM VE BACAKLARIMDA KÜÇÜK KÜÇÜK KILCAL DAMARLARDAN OLUŞAN VARİSLER VAR.BU DURUM BENİ ÇOK ETKİLİYOR AYAKTA DURAMIYORUM HEM GÖRSEL OLARAK HEMDE AĞRI YAPIYOR SİZCE HANGİ TEDAVİ YÖNTEMİNİ UYGULAMALIYIM ? YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.

Cevap : Edanur..Varisleriniz için tedavi yöntemleri;Sclerozan tedavi,Radyo frekans tedavisi,Laser tedavisi gibi cok çeşitlidir.Size uygun olanı muayeneden sonra belirlenmelidir.


Adı Soyadı : mehmet olcay - Tarih : 2010-08-22 02:29:09

Soru : Reha bey babam 74 yaşında varis şikayeti yok bacaklarında dizlerinden ayaklarına kadar halsizlik ve güçsüzlük var fizik tedavi uzmanına nörolojiye kalp uzmanlarına muayene ettirdim bir müddettir parkinson benzeri hastalık teşhisiyle tedavi görüyor ama sıhhat bulamadık bacaklardaki damarlar bu hastalığa sebeb olabilirmi

Cevap : Mehmet bey..Bacak damar tıkanıklıkları ağrı,güçsüzlük,yürümeyle oluşan kasılmalar,bacak üşümesi gibi şikayetler yapar.Ancak parkinson hst.lığıön planda gibi geçmiş olsun.


Adı Soyadı : erdoğan kuruca - Tarih : 2010-08-21 19:12:36

Soru : bugün muaynanenize geldim saat 3.30-4 civarlarında sizle görüşemedim.sizle yüzyüze görüşe bilmeyi daha çok istiyordum.buca sosyal sigorta hastanesinde tanıdığınız doktor varmı diye sorcaktım.acil cevap bekliyorum.rahatsız ettiysem özür dilerim.

Cevap : ssk damar hastalıkları bölümüne gidiniz...


Adı Soyadı : erdoğan kuruca - Tarih : 2010-08-21 19:04:31

Soru : istirat raporu vermeleri gerekmiyormu.bu elimdeki sizin eski raporunuzu göster-sem bana istirat raporu verlirmi.yoksa nasıl yardımcı olursunuz bana 20günlük istirat raporu almam için.20günlük oksijen seansı verildi bana.

Cevap : cevaplandı


Adı Soyadı : erdoğan kuruca - Tarih : 2010-08-21 18:59:58

Soru : sayın doktor reha kurt. bana 1999 yılında verdiğiniz makinadan ayak bileklerimden çıkma rapor hayla geçerlimi yoksa yenisinimi çıkarmakmı gerekiyormu.bunda itirat geçerlimi.buca s.s.k kurumu hastanesinden istirat raporu vermediler.

Cevap : Erdoğan bey 1999 da verilen rapor geçerli değil zaman aşımına uğramış.YENİ RAPOR ALMAKNIZ GEREKLİ.LÜTFEN HASTAHANAYE GİDİN


Adı Soyadı : erdoğan kuruca - Tarih : 2010-08-09 21:54:07

Soru : ben eski hastanız sitresten varis.varisten damar tıkanıklığından oksijen tedavisi görcem uygun görüyormusunuz.

Cevap : Erdoğan bey oksijen tedavisi periferik tipte damar tıkanıklığınız için iyi gelebilir


Adı Soyadı : erdoğan kuruca - Tarih : 2010-08-09 21:48:50

Soru : siz varisle il gilenmiyormusunuz neden

Cevap : İLGİLENİYORUM


Adı Soyadı : makbule İlçi - Tarih : 2010-08-04 17:16:29

Soru : Daha 20yaşındayım.kılcal damar ilk önce bacaklarımın arka tarafında başlayıp,şimdi iyice yayıldığını görüyorum.bu beni çok etkiliyor estetik olarak.sorum şu; varis oluşumu dolaşım bozukluğu nedeniyle selülite etkisi olurmu?

Cevap : Makbule Hn. Kılcal varislerinizi tedavi ettirin.Sellulit görünümü eklenerek bacak estetiğini bozan bir durum ortaya çıkar.


Adı Soyadı : funda özkan - Tarih : 2010-08-02 21:21:44

Soru : merhaba...varis tedavisi için ortalama ücter ne kadardır...ve tedavi olduktan sonra bu sorun tamamen ortadan kalkar mı? teşekkürler...

Cevap : Tedavi olduktan sonra tabiki sorununuz çözülür.


Adı Soyadı : ümran taşan - Tarih : 2010-06-28 23:21:48

Soru : ssk ile anlaşmalı bir hastaneyle bağlantınız varmı? tedaviyi o hastanede yapma şansımız varmı*

Cevap : Ümram Hn. Her hangi bir kurumla bağlantım yoktur.


Adı Soyadı : ümran taşan - Tarih : 2010-06-28 23:19:56

Soru : epeyce kılcal damar varislerim var ücreti merak ediyorum seans başına yada neye göre belirleniyo ortalama bir rakam olabilir

Cevap : Tedavi ücreti seans üzerinden belirlenmemektedir.


Adı Soyadı : ışıl toygür - Tarih : 2010-05-13 21:47:00

Soru : selamlar.sol bacağomda fındık büyüklüğünde şiş varis var.ameliyat istemiyorum.köpük tedavisini duydum.yapıyormusunuz.saygılar

Cevap : Işıl Hn. Varis tedavisinde ameliyat yöntemi artık 2. planda .kısaca ameliyatsız (VARİS KURUTMA,KÖPÜK,RF, LASER )Tedavi yöntemleri varisinizi tedavi edecektir.


Adı Soyadı : FERIT YILDIZ - Tarih : 2010-05-03 11:57:33

Soru : DERIN TOPLAR DAMAR YETMEZLİYİ TEDAVİSİ NELERDIR SİZİN BIRANJINIZA GİRYOR MU

Cevap : SN.Ferit DVT veya DVYETMEZLİĞİ Diye ifade edilen dolaşım bozukluğu tedavisi detayları itibariyle bu bölüme sığdırılamayacak kadar geniştir.Branşıma giriyor evet...


Adı Soyadı : FERIT YILDIZ - Tarih : 2010-05-03 11:51:32

Soru : DERIN TOPLAR DAMAR YETMEZLİYİ TEDAVİSİ NELERDIR SİZİN BIRANJINIZA GİRYOR MU

Cevap : EVET


Adı Soyadı : Ayşe Çoban - Tarih : 2009-09-18 04:01:07

Soru : Lazerle tedaviye başladığımızda günlük yaşantımızı aksatacak herhangi bir olumsuzlukla karşılaşır mıyız?

Cevap : Günlük yaşantınızı olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir durum ile karşılaşmayacaksınız.